Kategórie
Myšlienky

Myšlienka…

Myšlienky sú energie

Sila myšlienok je dnes známa mnohým ľuďom – a mnohí dávajú svojmu životu využitím tohoto poznatku pozitívny obrat. Často sa však sila myšlienok tiež zneužíva k dosiahnutiu sebeckých cieľov. Použitie síl myšlienok na egoistické účely je však veľmi povážlivé – a nemá nič spoločné s pozitívnym myslením, ako mu my rozumieme.

Čo sú teda pozitívne, a čo negatívne myšlienky? Čo sú myšlienky vôbec a ako pôsobia?

 1. Všetko je energia

Celý vesmír je založený na vibrácii, na energii: všetko je energia – či už ide o hmotu, svetlo, zvuk, myšlienku, alebo pocit. Mnoho vedcov to potvrdzuje výskumami, ktoré ukazujú, že nielen vonkajšie vplyvy vyvolávajú fyzikálne zmeny v našom tele, ale predovšetkým myšlienky – a v širšom zmysle slova pocity – ovplyvňujú biochemické pochody v našom organizme. Myšlienky sú teda energie, ktoré majú vplyv na dobrý zdravotný stav nášho tela. Negatívne myšlienky spôsobujú ochorenie človeka, pozitívne ho liečia, prípadne udržujú pri zdraví.

 Myšlienky, pocity a aj nevedomé pohnútky poznamenávajú naše chovanie, našu gestikuláciu, mimiku, každý pohyb, a predovšetkým tiež naše slová a konania, čo sú ešte silnejšie energie.Vnútro ovplyvňuje zovňajšok – a naopak – čo je umožnené preto, lebo dochádza k neustálej výmene, prúdeniu energie. Dochádza v nás k stálemu vzájomnému pôsobeniu síl, ktoré spolu komunikujú.

Táto komunikácia môže byť buď tvorivá, posilňujúca a oživujúca, alebo ničiaca a nakoniec spôsobujúca chorobu – podľa toho, či ide o tok pozitívnych, alebo negatívnych energií.

2. Pozitívne a negatívne myšlienky

 Čo sú teda pozitívne, čo negatívne energie? A čo sú podľa toho pozitívne, a čo negatívne myšlienky?

 Pozitívne myšlienky sú tvorivé, konštruktívne myšlienky – sú to myšlienky, oduševnené pocitom nezištnej lásky; myšlienky, ktorých zmyslom je blaho blížneho, bez očakávania chvály, uznania, alebo odmeny; sú to láskyplné, dobrotivé, dobromyseľné myšlienky, myšlienky dôvery a priania dobrého, myšlienky poslúženia, ktoré pomáhajú blížnemu v jeho terajšej situácii urobiť ďalší krok; sú to myšlienky mieru a jednoty, myšlienky radosti a vnútorného šťastia – napríklad aj myšlienky na krásu prírody, ktorá sa rozdáva ako sila a život v nespočetných formách a farbách, sú to myšlienky vďačnosti, ktoré plynú z pocitu obdarovania… Tu z nás nezištne prúdi energia ku druhému a prebohate sa k nám navracia, lebo sme tí, ktorí dávajú, pretože milujeme. 

 Negatívne myšlienky  sú ničiace, deštruktívne myšlienky – sú to egoistické myšlienky: myšlienky závisti, žiarlivosti, nenávisti, hnevu, zúrivosti, agresie voči blížnemu; sú to depresívne myšlienky, myšlienky povyšovania a ponižovania; sú to očakávania, myšlienky nedôvery a nepriazne; sú to hĺbavé myšlienky premýšľania, zamýšľanie sa, upiatosť na minulom i na budúcom; sú to myšlienky strachu – strachu o existenciu, strachu z choroby, utrpenia, chudoby, alebo smrti, strachu z toho, že nebudeme schopní obstáť v požiadavkách všedného dňa, strachu zo straty bohatstva, straty partnera, alebo blízkych; sú to myšlienky sebaľútosti a falošného súcitu s blížnym, ktorý tomuto nijako nepomáha; sú to myšlienky ničenia, vykorisťovania, trýznenia a vraždenia, predovšetkým čo sa týka prírody, rastlín a zvierat; sú to myšlienky na majetok, priania niečím byť a niečo mať, myšlienky hladu po moci a vládnutí; sú to svojvoľné, sebecké myšlienky, bezohľadné myšlienky, ktoré sa točia len okolo vlastných záujmov a vlastného prospechu … Tu neprúdi energia k druhému; v činnosti nie sú dávajúce, ale požadujúce sily; človek, ktorý myslí negatívne, nedáva, ale pokúša sa získať energiu, aby uspokojil svoje osobné sebecké potreby a želania, prípadne aby odstránil nedostatok vlastnej energie tým, že druhého o ňu okráda.

Myšlienky sú teda energie rozličného druhu a sily. Podľa charakteru myšlienok vytvárame energetické pole špecifického druhu. Toto energetické pole sa stáva tým silnejšie, čím častejšie a intenzívnejšie rovnako, alebo podobne myslíme; lebo myšlienky rovnakého druhu sa vzájomne priťahujú a utvárajú spoločné mohutnejšie energetické pole – časom pravý energetický komplex. 

 Je to tak preto, že v celom vesmíre sa nemôže žiadna energia stratiť; energia sa nemôže rozplynúť, môže sa len premeniť z jedného stavu do druhého – čo fyzika vyjadruje tzv. zákonom zachovania energie.

3. Myšlienka ako samočinná existencia   

Ak sa žiadna energia nemôže stratiť, musí teda aj každá raz vytvorená myšlienka “niekde“ zostať, alebo byť. Čo sa teda deje s pozitívnymi a negatívnymi myšlienkami?

Každá myšlienka, resp. každý komplex myšlienok má, keďže ide o energiu, určitý tvar – jasnovidci môžu tieto myšlienkové formy vidieť. Sú to samočinné existencie, ktoré v sebe nesú miesto svojho určenia. Ak myslíme napríklad láskyplne na určitého blížneho, vydáva sa nami vytvorené energetické pole lásky na cestu k tomuto človeku. Jeho určením je teda príkaz priviesť k tomuto človeku energiu lásky. Preto nájde toto myšlienkové energetické pole lásky s neomylnou istotou správneho príjemcu.

 Pritom je nezávislé na tom, či príjemca tieto myšlienky pozná a kde sa nachádza; myšlienkové energie nie sú viazané priestorom a časom a vždy dosiahnu svoj cieľ. Podľa toho, do akej miery je príjemca schopný ich prijať, môžu v ňom potom tieto pozitívne energie pôsobiť – tvorivo, oživujúcim spôsobom. Ak nie je momentálne schopný tieto pozitívne energie prijať, pretože je v danom okamihu negatívne naladený, tak zostávajú pozitívne energie v jeho aure, vo vyžarovaní jeho duše, až kým ich nevyvolá tým, že začne pozitívne myslieť.

Ak myslíme na nejakého človeka negatívne, vytvárame tým negatívne energetické pole tak, že napríklad vysielame myšlienky nenávisti, alebo závisti, čím putujú tieto myšlienky, ktoré sú samočinné existencie, taktiež k tomuto človeku a pokúšajú sa ho ovplyvniť. Ak príjemca vtedy myslí podobne, dochádza u neho k rezonancii – spoločný energetický komplex začne pulzovať; negatívne myšlienky sa v ňom zosilňujú. Môžu sa tak vytvoriť rozsiahle myšlienkové mraky – taký človek je akoby “zahalený“. To znamená, že už nevidí toho druhého takého, aký v skutočnosti je; nie je už schopný  poznať v blížnom to dobré. Následkom môže byť hádka, alebo dokonca fyzické napadnutie. Ak ale vyslané negatívne myšlienky nenájdu v blížnom žiadnu odozvu, pretože v ňom nič podobné neexistuje – žiadna tzv. “zodpovedajúca zhoda“, potom dotyčný nemôže byť týmito negatívnymi impulzmi ovplyvnený. Ak je však citlivý, tak môže negatívne myšlienky svojho blížneho cítiť; sú ako malé pichnutia ihlou – alebo sa dotyčný z neznámeho dôvodu necíti dobre.

10 replies on “Myšlienka…”

Sme na rôznej úrovni energie, vždy je odchylka, čo aj zanedbateľná, ktorá odlišuje jedného človeka od toho druhého, každý kráča svojou cestou. Rozhodovania by mali vychádzať zo srdca, čo cítime a nie načo sme dospeli uvažovaním. Čo vychádza zo srdca vytvára pozitívum a rozum tvorí len konšpirácie a preto život by sa mal žiť na úrovni pocitov, veď to je tá skutočná pravda. Ľudia svoje pocity chápu ako niečo ponižujúce, bola som na posmech, keď som niekomu prejavila lásku, alebo snahu pomôcť. Je to na každom z nás kam sa chce dostať, len je na škodu pre ľudí cesta do svetla s obchádzkami.

Páči sa mi

Je tu veľa aspektov a závisí to aj od duchovnej úrovne duše. Čím staršia duša, tým je človek viac uvedomelejší, dôveruje intuícii ….to sú tie myšlienky od srdca, tie pocity, ktoré sa nás snažia chrániť a správne neviesť. Vieš ak by neboli tie obchádzky, neboli by potom poučenia z nich. A priama cesta aj keď je možno najľahšia ,nemusí byť vždy najlepšia. Niekdy potrebujeme zažiť niečo, aby sme sa poučili z toho a šli ďalej o niečo múdrejší.

Páči sa mi

Niektorí ludia ale nemusia potrebovať tvoju pomoc. Ja som si to často hovoril, že každému pomáhať je predsa dobré. Ale pre veľa ľudí by bola tvoja pomoc vlastne príťažou pre nich. A je dobré pochopiť že niektorí musia svoje chyby poznať sami, pretože práve preto prežívajú tie chyby. Kôli zlepšeniu ktoré príde z ich poroozumenia. Je to dosť prepletené ale zároveň geniálne vymyslené v spojení s karmou a vlastne tým, že každému sa dostane odmeny podľa jeho skutkov..
a pointa?
hmm.. čím skorej nezištný altruizmus nahradíš egoizmom, tým viac budeš mať času užívať si prenádherný svet v ktorom žijeme…

Páči sa mi

Máš pravdu, nemusia, a ja ani nedokážem pomôcť každému, ale táto stránka je vlastne mojou skúsenosťou s vecami, ktoré ma zaujímajú.

Tak ako ja som našla inšpiráciu u Helar na minigrimi a riadila si svoj život podľa vlastného usúdenia, lebo osud ma tam zavial a jej blog mi ukázal moju cestu životom, tak ja sa snažím o to isté.

Mňa napríklad zase nezlákal facebook, pre mňa to je mrhanie času. Volakedy som trávila toľko času na azete a dnes spätne vidím, že to bol len premrhaný čas pokecávanie s ľudmi o blbostiach… 😕

To čo si sem vložím mi nejakým spôsobom vždy pomôže, lebo viem , kde to mám hladať. Vždy nájdem nejakú udičku a poviem si aháá tak preto….

Vidím aj to, čo som zažila a nachádzam v tom pochopenie, prečo to tak bolo. Je to vlastne moj koníček, som tvorivá a tvorím rôzným spôsobom a popritom sa aj učím a zbieram informácie, ktoré priraďujem k svojmu životu.

Ako dieťa som sa hrala , že mám rozhovor s reportérkou TV. Ja som bola spisovateľka a ona robila so mnou interviu o mne a manželovi (píšem a mám svoj blog ) a ten popis manžela, ktorý som jej uviedla, tak som bola v šoku , keď som si na to spomenula, lebo som jej uviedla presný opis ako on vyzerá a popritom vtedy sa mi páčil úplne iný typ muža. 😛

A ešte jedna vec v detstve som sa hrávala na úradníčku, mám úplne inú školu, ale čo teraz robím? Predsa tú úradníčku. 😆

Takže pre mňa nie je nič zbytočné, nemrhám časom, venujem sa tomu čo ma baví a je to súčasť môjho života… A ten kto zavíta na moju stránku si buď prečita a viac nevkročí, alebo si prečíta a nájde si to, čo práve potreboval. 😛
Pekný dník Uwino…

Páči sa mi

Na zaklade coho ku mne pride myslienka?
Na zaklade coho napriklad na niekoho neustale myslim? Preco prave tato osoba a od toho ktoreho momentu?
Mam priatela. Nedavno ho navstivil najlepsi kamarat. Ja som s jimi nebola. Po navrate domov, ked uz tam dotycny nebol, som zrazu na neho z nicoho nic zacala mysliet. Neviem preco. To bol september minuly rok. Teraz mame maj a s mensimi prestavkami je v mojej hlave. Nerozumiem tomu. Citam, studujem, hladam odpoved. Uz sa mi o myslienke aj sniva:)

Páči sa mi

Myšlienky k nám buď prichádzajú sprostredkované našimi sprievodcami, alebo sú nami vytvorené. V tebe mohlo zostať niečo v podvedomí, čo ti priateľ o ňom rozprával a tvoje podvedomie zatúžilo ho spoznať, vidieť a preto neustále ti vyhadzuje myšlienky na neho. Túžba…jeden z pudových prejavov…

Pozri si toto o elementáloch…možno ti to pomôže pochopiť viac…..https://anitram.wordpress.com/2011/12/21/elementaly/

Páči sa mi

Martinka, precitala som si par clankov o elementaloch. Jedna radost citat o tom;)
Ale jedna vec mi nie je jasna:
Citujem:
“Elementály nemôžeme zničiť. Ak raz bol elementál vytvorený, bude pokračovať vo svojej existencii v aktívnom stave – keď má dostatok éterickej vitality od osobnosti alebo v latentnom stave – ak mu bola odobraná podpora myšlienok, odložený a čakajúci v Kozmickom vedomí. Elementály majú v našich osobnostiach ako kvalitatívne tak aj kvantitatívne zastúpenie, v snahe zbaviť sami seba určitých elementálov, musíme byť pripravení nahradiť škodlivé elementály inými, ktoré budú pre nás užitočnejšie. Ak sa zbavíme jedného elementálu, zostáva vákuum, ktoré môže byť vyplnené novým elementálom akejkoľvek povahy. Je teda podstatné preto, aby sme takéto medzery vyplnili elementálmi, ktoré poslúžia konštruktívnym účelom vo vnútri našej osobnosti.”

Najskor sa pise, ze elementaly sa nedaju znicit a trocha nizsie, ze bud nahradime elemental inym a uzitocnejsim alebo sa ho zbavime a zostava vakuum. Takze ho mozeme znicit, ci?!
Ako sa zbavit tychto elementalov (alebo myslienok)!? Uvazovala som, ci staci modlitba, uprimna, cista, vyznanie sa ‘Univerzu’ a poprosenie o odpustenie. A uz sa k tomu proste nevracat.
Dakujem za odpoved Martinka.

Páči sa mi

Tvorba myšlenek
Naše vědomí v roli řídicího orgánu má schopnost na základě zkušenosti předvídat svou
budoucí aktivitu nebo se nořit do situací prožitých v minulosti. Předvídání něčeho nebo
pohroužení se do minulosti vyvolává proud myšlenek, které mají podobu vnitřní řeči, nebo
vytváření představ, případně obojího zároveň. Je přirozené, že se to děje na úkor energie pole
vědomí.
Vnějším výrazem tohoto děje je napětí jednotlivých částí těla, odpovídající výraz tváře,
držení těla, způsob chůze, rychlá unavitelnost. Následkem takového děje se řídicí orgán mění
na parazitující nadstavbu, která je zdrojem nejrůznějších myšlenek. Takto vznikající tok
myšlenek se neustále honí hlavou člověka, neustále se trochu mění a přibírá nové podrobnosti.
Výsledem je, že duch předává svou „vládu“ tomuto mocnému toku myšlenek (vnitřní
monolog spolu s představami), což může vést až k záhubě člověka….
Pozri si stranu 34 https://anitram.files.wordpress.com/2014/12/malachov_-_dokonala_ocista_tela.pdf

Páči sa mi

Elementály vznikajú na základe našich túžob, ty vyšleš túžbu do podvedomia a vytváraš priestor pre jej splnenie a ak je splnená, tak ten priestor stále existuje, aj keď elementál už svoju úlohu splnil…človek je tvor večne túžiaci, tak preto bude dokola vytvárať nejakých elementálov a budú sa držať v jeho priestore, preto sú rôzne závislosti, ktoré nás držia v šachu. No vždy sa vracia k majiteľovi, ktorý ho vyslal. Preto nikomu nič zlé neželaj, lebo sa ti to vráti späť, keď to budeš najmenej čakať.

Takéto prípady som mala častejšie, objavil sa niekto v mojom živote, alebo z minulosti a ja som stále nad ním rozmýšľala, až som si uvedomovala ,prečo na neho tak často myslím, ved ja som úplne niekde inde ako on a naše cesty, aj keď sa znova spojili, už sa prepletať nebudú. Po takýchto uvedomeniach potom moje podvedomie prestávalo vytvárať myšlienky na dotyčnú osobu. Takže si uvedom svoju hodnotu v živote, koho máš pri sebe, svoju spokojnosť a viac už sa pozastavovať nad jeho kamarátom nemusíš. Len si to v sebe zdôvodni, aby si hlbšie pochopila, že on bol len niekto, kto nekráča s tebou životom. Ak vám bude súdené, stretnete sa v inom čase na inom mieste a, ale momentálne to uzatváraš a viac na neho nebudeš myslieť. Možno pár pokusov ešte podvedomie vytvorí, ale ak ich zavrhneš a nebudeš venovať tomu obrazu či myšlienke pozornosť, tak už viac nebudeš na neho myslieť. …a príde niečo iné čomu budeš v sebe venovať pozornosť a tak to funguje ďalej, naše vnútro nás navádza na rôzne cesty… 😀

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.