Kategórie
Duša Myšlienky

Zo stratených hermetických kníh…

big_48154Čo je človek?

Čo iné než telo a duša. Pamätaj, drahý Asklépios, že ktokoľvek nie je dušou, nie je ani Zvrchovanou Mysľou, ani telom. Je totiž rozdiel medzi tým, čo sa stáva telom človeka, a tým, čo k nemu prichádza ešte okrem toho. Ako by sa mal teda nazývať ozajstný človek, ó, Asklépios, a čo je človek? Nesmrteľné súčasti každého človeka. Súčasti každej živej bytosti sú jednou časťou sveta, ale výlučné súčasti človeka sú zároveň v nebi, na zemi, vo vode a vo vzduchu. Práve tak ako je telo podivuhodne vymodelované v lone, tak je i duša v tele.

 

O duši

Telo vychádza z lona, z temnoty do svetla, duša naopak vstupuje do tela, zo svetla do temnoty. Telesným zrakom sú oči, duševným je Zvrchovaná Myseľ. Práve tak ako telo, ktoré nemá oči, nič nevidí, tak i duša, ktorá nemá Zvrchovanú Myseľ, je slepá. Ak bude dieťa v maternici po čomkoľvek prahnúť, bude po tom prahnúť aj tehotná žena. Podobne po čomkoľvek túži duša, bude si priať i človek.

Duša vstupuje do tela z nutnosti, zatiaľ čo Zvrchovaná Myseľ sa spojuje s dušou na základe súdu. Pokiaľ je duša mimo telo, nemá žiadnu veľkosť ani hodnotu. Ako náhle však vstúpi do tela, dostáva sa jej veľkosti i hodnoty, a to ako zlých, tak i dobrých. To spôsobuje hmota.

Boh je v sebe samom a človek vo svete. Jeho nedostatkom je nevedomosť, ale jeho kladom je znalosť Boha. (Hovorí sa, že zlo sa zakladá na nevedomosti a dobro na znalosti.)

Nič nemôže presiahnuť svoju vlastnú schopnosť. Taká je podstata každej bytosti tohto sveta. Existuje zákon, ktorý je v nebi nadradený osudu, a existuje osud, ktorý vznikol iba z nutnosti. Je takisto zákon, ktorý vznikol z ľudskej potreby a je boh, ktorý vznikol podľa ľudského názoru.

Božské bytosti nemajú prístup k zmyslovému vnímaniu, pretože vnímajú vo vnútri seba a navyše, sami sú si vnímaním.

To, čo robí Boh, človek nerobí a čokoľvek Boh robí, robí pre človeka, ale to, čo robí človek, je len pre jeho dušu.

Tí, ktorí uctievajú modly, [sa klaňajú prázdnym] obrazom. Keby totiž uctievali so znalosťou, nenechali by sa zviesť na scestie od zbožnosti.

Zatiaľ čo človek má schopnosť zabíjať, Boh je darcom života.

Zatiaľ čo sa telo zväčšuje a dosahuje dokonalosti vďaka prírode, duša sa plní Zvrchovanou Mysľou. Každý človek má telo a dušu, nie každý má však Zvrchovanú Myseľ.

Existujú dva druhy Zvrchovanej Mysle: božská a duševná. Sú dokonca niektorí ľudia, ktorí nemajú ani tú duševnú.

Ktokoľvek rozumie telu, rozumie i duši a ktokoľvek rozumie duši, rozumie i Zvrchovanej Mysli, pretože obdiv je podstatou rozjímania a jedno je videné prostredníctvom druhého.

Príroda je obrazom Pravdy a tá je zároveň telom nehmotného a svetlom neviditeľného.

Štedrá podstata tohto sveta učí všetkých, takže ak sa ti zdá, že nič nie je márnou prácou, nájdeš prácu i remeselníka, ale ak ti to pripadá ako márnosť, sám sa staneš márnosťou.

Máš schopnosť sa oslobodiť, pretože sa ti dostalo všetkého a nikto ti nezávidí. Všetko vzniklo pre teba, takže či si časťou alebo celkom, môžeš pochopiť remeselníka. Máš totiž schopnosť chápať nielen svojou vôľou, ale i schopnosť nedostatku viery a možnosť zvedenia na scestie, takže chápeš opačne než ostatní.

Človek má práve toľko sily ako bohovia a len človek je slobodný, pretože má schopnosť dobrého i zlého.

Tak ako nemáš schopnosť sa stať nesmrteľným, tak nesmrteľní nedokážu zomrieť. Pokiaľ chceš, môžeš sa dokonca stať i bohom, pretože to je možné. Preto si to želaj, rozumej, ver a miluj, a potom sa ním staneš!

Každý človek má poňatie o Bohu, pretože ak je človekom, pozná Boha. Každý človek sa stáva ozajstným iba tým, ak má poňatie o Bohu, pretože nie je každému dané, aby mal také poznanie Boha.

Človek i bohovia existujú vďaka Bohu a kvôli človeku.

Boh je všetkým a nie je nič mimo Boha, ani to, čo neexistuje, pretože pokiaľ ide o Boha, nie je ani jediná vec, ktorou by nebol.

Človek pochádza od iného človeka a bohovia od Boha. Človek existuje kvôli Bohu a všetko kvôli človeku. Boh vládne nad človekom a človek nad všetkým.

Vonkajšie je pochopiteľné vonkajšími zmyslami. Tak ako oči vidia vonkajšok, tak Zvrchovaná Myseľ vidí vnútrajšok. Vonkajšok by neexistoval, keby nebol vnútrajšok.

Kdekoľvek je Zvrchovaná Myseľ, tam je Svetlo a Svetlo je Zvrchovanou Mysľou. Ktokoľvek má Zvrchovanú Myseľ, je osvietený a ktokoľvek ju nemá, je pripravený o Svetlo.

Ktokoľvek pozná Boha, neobáva sa ho. Kto však nepozná Boha, ten sa bojí Boha. Kto nepozná nič, teda sa bojí všetkého, zatiaľ čo ten, kto pozná všetko, sa ničoho nebojí.

Duševnou chorobou je zármutok a radosť. Duševnou vášňou žiadosť a názor.

Telá sú podobné dušiam, keď sú viditeľné. Žiadne nie je škaredé, pokiaľ je dobré a žiadne nie je zlé, pokiaľ je poctivé. Všetko je viditeľné pre toho, kto má Zvrchovanú Myseľ. Ak niekto uvažuje o sebe ako o Zvrchovanej Mysli, pozná sa a ktokoľvek pozná seba, pozná všetko. Všetko je totiž v človeku.

Ktokoľvek sa chová dobre voči svojmu telu, chová sa zle voči sebe samému. Práve tak ako je telo bez duše iba mŕtvolou, tak je i duša bez Zvrchovanej Mysle nehybná. Ako náhle raz duša vstúpi do tela, dostane sa jej Zvrchovanej Mysle. To, čoho sa jej nedostane, vyjde rovnako ako to, čo vstúpilo. Každá duša pred vstupom do tela je totiž pripravená o Zvrchovanú Myseľ. Potom ju Zvrchovaná Myseľ spojí s telom, aby mohla byť duša prípadne obdarená Zvrchovanou Mysľou. Duša, ktorá vyšla z ľudského, si zachováva všetky zlé spomienky, pretože duša spätá s telom je nútená si pamätať kvôli svojej nezabudnuteľnosti. Jedna zmena je nezabudnuteľná, zatiaľ čo druhá prináša zabudnutie.

Kdekoľvek je človek, je i Boh. Boh sa neprejavuje nikomu inému než človeku. Kvôli človeku sa Boh mení a berie na seba podobu človeka.

Boh miluje človeka a človek miluje Boha. Medzi Bohom a človekom teda existuje väzba. Boh načúva len človeku a človek Bohu.

Boh je hoden uctievania a človek je hoden obdivu.

Boh sa neobjavuje bez človeka, pretože človek je pre Boha žiaduci a Boh pre človeka, pretože žiadosť nepochádza odinakiaľ než od človeka a Boha.

Ľudia obrábajú zem a hviezdy krášlia nebo. Bohovia majú nebo, ľudia zem a more. Vzduch je spoločný bohom i ľuďom.

Čo je Dobro? Čo neznesie žiadne porovnanie. Dobro je neviditeľné, zatiaľ čo zlo je zjavné. Čo je to žena? Prijímač kvapaliny.

Čo je to muž? Semenná kvapalina.

Príroda v človeku je mnohopočetná. Je to energia nadaná všetkými hodnotami, pôsobiaca skryte a ktorej prejavy sú početné. Energia je pohybom. Hmota je mokrou látkou a telo je súborom hmoty. Zvrchovaná Myseľ je v duši, tak ako je príroda v tele. Zvrchovaná Myseľ je tvorcom duše a duša je tvorcom tela. Zatiaľ čo vedomie nie je v každej duši, príroda je v každom tele.

Nesmrteľná príroda je pohybom smrteľnej prírody, [žijúcej v mieste] smrteľnosti, takže je zem jej hrobom, zatiaľ čo nebo je miestom nesmrteľnosti.

Nesmrteľné vzniklo kvôli smrteľnému, ale smrteľné vzniklo prostredníctvom nesmrteľnosti.

Zlo je nedostatkom Dobra, pretože iba skutočné Dobro je úplné.

Zatiaľ čo je duša prinútená zrodiť sa v tomto svete, Zvrchovaná Myseľ je tomu nadradená.

Práve tak, ako je Zvrchovaná Myseľ nepočatá, je to tak i s hmotou, aj keď je deliteľná.

Ako je duša trojaká, má aj hmota tri časti.

Zatiaľ čo je vznikanie v duši a v hmote, Zvrchovaná Myseľ je v Bohu pre vytváranie nesmrteľných.

Zatiaľ čo Prozreteľnosť a Nutnosť sú v smrteľnom, ku ktorému patrí zrodenie a smrť, v Bohu je nepočaté.

Zatiaľ čo nesmrteľní spolu súhlasia, smrteľníci si závidia a žiarlia na seba, pretože zlá závisť vzrastá predbežným poznaním smrti. Nesmrteľný robí, čo robí vždy, avšak smrteľný to, čo nikdy nerobil.

Smrť, pokiaľ je pochopená, je nesmrteľnosťou. Pokiaľ však nie je pochopená, je smrťou.

Predpokladá sa, že smrteľníci toho to sveta spadajú pod nadvládu nesmrteľných, ale v skutočnosti sú nesmrteľní služobníkmi smrteľníkov z toho to sveta.

Duša je teda nesmrteľnej podstaty, večná a rozumná, pretože má rozum a jej uvažovanie je obohatené Zvrchovanou Mysľou.

Porozumením prírode k sebe rozum priťahuje harmóniu. Pokiaľ sa však raz oslobodí od svojho prirodzeného tela, zostáva sám sebou a raduje sa, že v neprejavenom svete patrí len sebe. Potom [až vtedy] vládne svojím rozumom.

Zdroj: Hermetismus – Tajné nauky starého Egypta, Jaromír Kozák,

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.