Sergej Lazarev je známy ruský psychológ, bádateľ, liečiteľ a bio-energoterapeut. Opísal karmický mechanizmus, ktorý už bol v mnohých prameňoch opisovaný, ale zatiaľ nikým nepreskúmaný. Ako prvý v histórii nielen rozpoznal najhlbšie štruktúry duše ovplyvňujúce náš osud a zdravie, ale aj na základe nespočetných štúdií dokázal, že pôsobením na správanie a emócie človeka sa môže meniť k lepšiemu jeho osud, charakter i zdravie. Vo výskumoch S.N. Lazarev sa veda a náboženstvo spájajú v jeden harmonický celok.

Autor počas 30 rokov svojich štúdií na základe mnohých uzdravení chorých pacientov objavil a pochopil mechanizmu spájajúci myseľ, emócie a správanie človeka. Skúsenosti, ktoré každý človek získava na svojej ceste životom so šťastím a nešťastím, so zdravím, či chorobou a tiež chorobami našich detí sa ťažko vyrovnáva. Autor prirodzeným spôsobom rozlišuje štruktúry osudu a tiež to ako nesprávne emócie a správanie narúšajú štruktúry energetického poľa človeka. Využitie karmického mechanizmu v dennom živote pomáha tisícom ľudí k lepšiemu životu, k zlepšeniu vzťahov s ľuďmi okolo nás a tiež na liečenie závažných ochorení, ktorá bola moderná medicínou považovaná za nevyliečiteľná.

Hlavným cieľom prvej knihy deväťdielneho cyklu je rozšíriť chápanie sveta okolo nás, odhalenie a poznanie mechanizmov, ktoré ho riadia, a stanovenie pravidiel zasahovania do bio-energetiky. Človek by sa mal snažiť osvojiť si zákony vesmíru, vnímať seba samého ako časť uceleného systému, a tým dať životu zmysel. Ľudstvo dnes stojí pred ďaleko väčšou hrozbou, než je jadrová katastrofa – hrozbou rozpadu ducha. Preto je táto kniha venovaná pravidlám chovania vo sfére ducha.

Táto vynikajúca kniha vedie k hlbokému pochopeniu života človeka a dáva odpovede na otázky typu ” prečo sa dejú veci, tak ako sa dejú”. Myslím, že dovedie človeka k väčšej zodpovednosti voči sebe aj iným. Tak jednoducho pochopiteľné a zrozumiteľné vysvetlenie dejov a javov okolo nás opisuje autor vo svojej knihe. Ak niekoho doháňa k depresiám je to zrejme preto, že toto dielo radikálne mení pohľad na dianie okolo nás a často núti človeka prehodnotiť celý svoj život, zamyslieť sa nad ním a následne ho zmeniť. A každá zmena je ťažká a vyžaduje si veľa úsilia. To je to, do čoho sa nám nechce. 😕

Knihy na čítanie

Lazarev,-S.-N.—Diagnostika-karmy-I

Lazarev,-S.-N.—Diagnostika-karmy-II

Lazarev,-S.-N.—Diagnostika-karmy-III

Lazarev,-S.-N.—Diagnostika-karmy-IV

Lazarev S. N. – Diagnostika karmy V.sk

Reklamy