Tretie oko má rôzne úrovne. Na základe svojej úrovne vidí rôzne dimenzie. Podľa buddhizmu existuje päť úrovní:

  • Telesný Zrak
  • Nebeský Zrak
  • Zrak Múdrosti
  • Zrak Zákona
  • Buddhov Zrak.

Každá z týchto úrovní sa delí na horné, stredné a dolné úrovne.

Na alebo pod úrovňou Nebeského Zraku môže pozorovať iba náš materiálny svet.

Na alebo nad Zrakom Múdrosti bude schopné vidieť iné dimenzie. Tí, ktorí majú nadprirodzenú schopnosť prenikavého zraku môžu vidieť veci presne, s lepšou jasnosťou ako CT snímok. Avšak to čo môžu vidieť, je stále iba v našom materiálnom svete a neprekročí to dimenziu, v ktorej existujeme; nepovažuje sa to za dosiahnutie pokročilej úrovne Tretieho oka.

Úroveň Tretieho oka je určená množstvom esenciálnej qi (qi (či) – v čínskej kultúre sa verí, že je to “vitálna energia”; ale v porovnaní s gongom je to nižšia forma energie )človeka, ako aj šírkou, jasnosťou, a stupňom zablokovanosti hlavného priechodu. Vnútorná, esenciálna qi je kritická pri určovaní, ako úplne sa Tretie oko môže otvoriť.

Obzvlášť jednoduché je otvoriť Tretie oko deťom do šesť rokov, pretože deti prijali málo negatívnych vplyvov z nášho fyzického sveta a nedopustili sa žiadnych zlých skutkov. Ich esenciálna qi je dobre uchovaná. U detí vo veku nad šesť rokov, je stále ťažšie otvoriť ich Tretie oko, a to kvôli zvýšeniu vonkajších vplyvov počas ich rastu. Konkrétne, chybná výchova, rozmaznávanie a strata morálky môžu všetky spôsobiť to, že sa esenciálna qi rozptýli. Po dosiahnutí určitého bodu sa úplne vytratí. Tí ľudia, ktorých esenciálna qi je úplne stratená, ju môžu postupne získať späť pomocou kultivácie, stojí to však veľa času a namáhavého úsilia. Esenciálna qi je teda nesmierne cenná.

Neodporúča sa, aby Tretie oko ľudí bolo otvorené na úrovni Nebeského Zraku, pretože keď je žiakov energetický potenciál nízky, stratí viac energie pozeraním sa na predmety, ako nazhromaždí pomocou kultivácie. Ak sa stratí príliš veľa esenciálnej energie, Tretie oko sa môže opäť zavrieť. Keď sa už raz zavrie, nebude ľahké ho otvoriť znova. Nezáleží na tom, aké jasné alebo nejasné je ich videnie, kultivujúci budú môcť vidieť objekty v iných dimenziách. Ovplyvnení vrodenými vlastnosťami, môžu niektorí vidieť jasne, niektorí vidia veci prerušovane, a iní vidia nejasne. Avšak, prinajmenšom, budete schopní vidieť svetlo. To prospieva žiakovmu postupu k vyšším úrovniam. Tí, ktorí nemôžu vidieť jasne, to budú schopní napraviť pomocou kultivácie.

Ľudia, ktorí majú menej esenciálnej qi, vidia obrazy cez svoje Tretie oko iba čiernobielo. Tretie oko tých, ktorí majú esenciálnej qi relatívne viac, bude schopné vidieť scény farebne a v jasnejších tvaroch. Čím viac esenciálnej qi, tým lepšia jasnosť. Každý jedinec je však iný. Niektorí ľudia sa narodia s otvoreným Tretím okom, zatiaľ čo iní ho môžu mať tesne zapchaté.( Napríklad, hneď ako sa vyrobí pohár, vznikne v inej dimenzii inteligentná bytosť. Navyše, pred vznikom tejto bytosti mohla byť niečím iným. Keď je Tretie oko na najnižšej úrovni, človek vidí pohár. Na vyššej úrovni uvidí bytosť, ktorá existuje v tej inej dimenzii. Na ešte vyššej úrovni uvidí formu hmoty, ktorá existovala pred vznikom tejto inteligentnej bytosti)

Keď sa Tretie oko otvára, podobá sa to rozkvitaniu kvetiny, otvárajúcej vrstvu po vrstve. Počas meditácie v sede najprv objavíte v oblasti Tretieho Oka osvetlenie. Spočiatku nie je osvetlenie príliš jasné, pričom neskôr sa zmení na červené. Niektorí ľudia majú Tretie oko veľmi tesne zavreté, takže ich počiatočné reakcie môžu byť pomerne silné. Budú cítiť napínanie svalov okolo hlavného priechodu a bodu shangen, akoby boli stláčané a vťahované dovnútra. Začnú cítiť akoby opuchnutie a bolesť čela a spánkov, čo sú všetko sprievodné reakcie pri otváraní Tretieho oka. Ľudia, ktorých Tretie oko sa otvorí ľahko, môžu príležitostne vidieť určité veci..

Videnie na diaľku

Po otvorení Tretieho oka, sa u niektorých objaví nadprirodzená schopnosť videnia na diaľku, a budú schopní vidieť objekty vzdialené tisíce míľ. Každý jedinec okupuje svoj určitý vlastný priestor. V tomto priestore je taký veľký ako vesmír. V tomto jeho konkrétnom priestore má pred svojím čelom zrkadlo, v našej dimenzii je však neviditeľné. Každý má toto zrkadlo, ale zrkadlo nepraktizujúcich smeruje dovnútra. U kultivujúcich, sa toto zrkadlo postupne otáča. Keď sa raz otočí, môže toto zrkadlo zobraziť to, čo chce žiak vidieť. V jeho konkrétnom priestore je dosť veľký – jeho telo je pomerne veľké. Tak isto aj jeho zrkadlo. Čokoľvek chce praktizujúci vidieť, môže byť odrazené na toto zrkadlo. Avšak aj keď už zrkadlo zachytilo obraz, nemôže ho ešte vidieť; obraz by mal zostať na zrkadle na zlomok sekundy. Zrkadlo sa potom otočí naspäť. Potom čo vám umožnilo vidieť odrazené predmety, opäť sa otočí. Bude sa preklápať veľmi rýchlo, neustále dopredu a dozadu. Filmy sa pohybujú 24 obrázkov za sekundu, čo vytvára plynulý pohyb. Rýchlosť, ktorou sa preklápa zrkadlo je oveľa väčšia, preto sa obrázky zdajú byť plynulé a jasné. Toto je videnie na diaľku – princíp videnia na diaľku je takto jednoduchý. Toto bývalo veľmi tajné, pritom ja som to odhalil na pár riadkoch.

Dimenzie

Z našej perspektívy sú dimenzie veľmi zložité. Ľudstvo pozná iba dimenziu, v ktorej práve žijú ľudské bytosti, pričom iné dimenzie zatiaľ neboli skúmané alebo objavené. Čo sa týka iných dimenzií, my majstri qigongu sme už videli tucty úrovní dimenzií. Tieto môžu byť tiež teoreticky vysvetlené, ale ostávajú nedokázané vedou. Určité veci, aj keď si nepripúšťate ich existenciu, sa skutočne zobrazili do našej dimenzie. Napríklad, existuje miesto zvané Bermudský Trojuholník, alebo aj tzv. “diabolský trojuholník.” V tejto oblasti sa stratilo niekoľko lodí a lietadiel, ktoré sa znovu objavili po niekoľkých rokoch. Nikto nemôže vysvetliť prečo. Nikto sa nedostal za obmedzenia ľudských myšlienok a teórií. V skutočnosti, Trojuholník je priechod do inej dimenzie. Na rozdiel od našich obvyklých dverí s presne stanovenými pozíciami, tieto ostávajú v nepredvídateľnom stave. Ak loď náhodou vstúpi do týchto dverí, keď sú práve otvorené, môže ľahko prejsť do inej dimenzie. Ľudské bytosti nedokážu vnímať rozdiely medzi dimenziami, a vstúpia do inej dimenzie okamžite. Časopriestorový rozdiel medzi tou dimenziou a našou dimenziou nemôže byť vyjadrený v míľach – vzdialenosť tisícok míľ tu môže byť obsiahnutá v jednom bode, čiže môžu existovať na tom istom mieste v tom istom čase. Loď na chvíľu vhupne dovnútra, a potom sa zase náhodne vráti späť. Ale v tomto svete medzitým prešli desaťročia, pretože v týchto dvoch dimenziách je odlišný čas. Okrem toho, v každej dimenzii existujú zjednotené svety. Tu je podobnosť s našimi modelmi atómových štruktúr, kde je jedna guľa pomocou reťazca pripojená k druhej, zahŕňajúcimi mnoho gúľ a reťazcov, čo je veľmi zložité.

Štyri roky pred 2. svetovou vojnou vykonával svoju misiu jeden britský pilot. Uprostred letu sa dostal do silnej búrky. Vďaka svojim skúsenostiam sa mu podarilo nájsť opustené letisko. V tom momente, ako sa letisko objavilo pred jeho očami, sa mu naskytol úplne iný pohľad: bolo zrazu slnečno a bez oblakov, akoby sa práve vynoril z iného sveta. Lietadlá na letisku už mali žltú farbu, zatiaľ čo ľudia boli zaneprázdnení záležitosťami na zemi. Cítil sa veľmi divne. Potom čo pristál, ho nikto nebral na vedomie; dokonca ani radarová veža sa s ním nespojila. Pilot sa rozhodol odísť, keďže obloha sa vyjasnila. Opäť letel, a keď bol v tej istej vzdialenosti, v ktorej videl letisko pred chvíľou, opäť sa vnoril do búrky. Nakoniec sa mu podarilo dostať sa späť. Oznámil túto udalosť, a dokonca ju zapísal do letového záznamu. Ale jeho nadriadený mu neveril. O štyri roky vypukla 2. svetová vojna, a on bol presunutý na to opustené letisko. Okamžite si spomenul, že pred štyrmi rokmi videl presne tú istú scénu. Každý z nás majstrov qigongu vie ako to vysvetliť. Vykonal tú istú vec štyri roky predtým, ako by ju bol urobil neskôr. Než ten prvý dej začal, šiel tam a hral svoju úlohu v predstihu, a potom sa vrátil do správneho poradia.

Viac na stránke:

http://www.falundafa.org/sk/knihy.html

Reklamy