Kategórie
Numerológia a Astrológia

Astrologické domy…

Domy rozdeľujú náš horoskop na 12 častí. Sú vo vzťahu k rotácii Zeme, teda za 24 hodín sa systém domov otočí o 360 stupňov. Začiatok prvého domu nazývame Ascendent, jeho protipól Descendent.Ascendent je miesto, kde horizont pretína ekliptiku na východe, Descendent je priesečník horizontu s ekliptikou na západe. Tam, kde poludník pretína ekliptiku nad horizontom je Nebeská brána, latinsky Medium Coeli (MC) a tam, kde pretína ekliptiku pod horizontom, je Hĺbka nebies, latinsky Imum Coeli (IC). Každý dom reprezentuje oblasť života, v ktorých sa prejavujú energie planét.

I. DOM
Osobnosť, povaha, vitalita, inteligencia, dedičné sklony, oblasť činností, možnosti v živote.

Hrot prvého domu, teda jeho začiatok sa nazýva Ascendent alebo tiež vychádzajúce znamenie. Prvý dom vypovedá najzákladnejšie údaje o človeku – o tom, aký je, ako pôsobí, čo je preňho dôležité, ako sa realizuje. Pôsobenie planét v prvom dome je silné a ich sila sa znásobuje, ak stoja blízko Ascendentu. Svojim charakterom zodpovedá prvému znameniu zverokruhu – Baranovi. Z planét mu vládne Mars

II.DOM
Materiálny svet človeka, peniaze, majetok, zárobok, investície, bohatstvo, rebríček hodnôt.

Druhý dom vypovedá o vzťahu človeka k materiálnym hodnotám. Svojim charakterom zodpovedá znameniu Býka, teda reprezentuje ohraničenie nášho sveta v hmotnom zmysle. Tento dom určuje schopnosť zarábať peniaze, udržať ich alebo investovať. Naznačuje vzťah človeka k veciam a hovorí o tom, aké hodnoty si zrodenec váži.  Z planét mu vládne Venuša.

III:DOM
Myslenie, komunikácia, pohyb, písmo, reč, obeh, najbližšie okolie, súrodenci, susedia, krátke cesty, sťahovanie, obeh, korešpondencia.

Tretí dom určuje komunikáciu s najbližším okolím. Sú to súrodenci alebo ľudia, ktorí s nami zdieľajú spoločné bydlisko, ľudia, ktorých sme si sami nevybrali, ale ktorí s nami žijú; napríklad susedia alebo príbuzní. Tretí dom tiež zahŕňa oblasť myslenia, vnímania, spracovávaní informácií. Patria doňho telefóny, televízia, rádio, noviny a ďalšie veci potrebné ku komunikácii. Svojím charakterom odpovedá tretí dom znameniu Blížencov. Z planét mu vládne Merkúr.

IV.DOM
Rodisko, pôvod, domov, rodičia, rodinný majetok, detstvo a dospievanie,  vzťah k tradíciám, nemovitosti, pôda, koniec života, posledné skutky, skryté poklady.

Štvrtý dom predstavuje miesto, v ktorom sa cítime bezpečne, miesto, kde sme vyrastali, kam prináležíme. Nepatrí sem náš životný partner ani deti, ale náš pôvodný, rodičovský domov.
Významom štvrtého domu je tiež smrť ako návrat “domov”, tam, odkiaľ sme prišli. Určuje vzťahy medzi nami a rodičmi a tiež predstavuje potravu, dom, byt, pôdu, ktorú obrábame, domácnosť a jej chod. Charakterom odpovedá štvrtý dom znameniu Raka.  Z planét mu vládne Mesiac.

V.DOM
Tvorivosť, deti, milostné záležitosti, láska, pôžitky, zábavy, špekulácie, hry.

Piaty dom vypovedá o činnostiach, ktoré máme radi a ktoré nás tešia, ale ktoré zároveň neberieme príliš vážne. Sú to činnosti, obsahujúce prvky hry, rizika. Do piateho domu patrí aj láska, ale nie ako duševný vzťah (ten patrí do siedmeho domu), ale láska ako hra, flirt. Deti sú zahrnuté do tohto domu v zmysle tvorivého učenia (citové vzťahy k deťom sem taktiež nepatria). Patrí sem i umenie, taktiež v zmysle tvorivosti. Charakterom zodpovedá piaty dom znameniu Leva. Z planét mu vládne Slnko.

VI.DOM
Práca, služba, zamestnanie, choroby, výživa, hygiena, vzdialení príbuzní, domáce zvieratá.

Šiesty dom poukazuje na činnosti, ktoré nerobíme pre radosť, ale ktoré vykonávame pre iných, či preto, aby sme si zaobstarali prostriedky na obživu a vypovedá o našom prístupe k tejto práci a o službách iným. Tento dom je tiež spojený so zdravím, v zmysle zdravého tela ako nástroja pre prácu – signalizuje teda, aké je naše zdravie a ako sa o seba staráme. Charakterom zodpovedá šiesty dom znameniu Panny.  Z planét mu vládne Merkúr.

VII.DOM
Partnerské vzťahy, zmluvy, manželstvo, súdne procesy, otvorení nepriatelia, verejnosť, vzťahy k spoločnosti, otvorené konflikty.

Siedmy dom stojí v opozícii s prvým domom, takže mu odporuje, Zatiaľ čo prvý dom vypovedá o vyjadrení seba samého, siedmy dom predstavuje vzťahy s ľuďmi, s ktorými nás niečo spája. Patrí sem teda partnerský vzťah, manželstvo, ale i dôverné priateľstvo. Keďže zmluva je tiež určitý vzťah, záväzok, patria sem i obchodní partneri. Siedmy dom zodpovedá charakteru znamenia Váh.  Z planét mu vládne Venuša.

VIII.DOM
Tajomno, transformácia, smrť, strata, regenerácia, návrat, dedičstvo, okultizmus, mágia, tajné sily, sexualita, orgazmus.

Tento dom je spojený so smrťou, pretvorením, regeneráciou, tajomnom. Patrí sem i sexualita, ale ako pretvorenie, činnosť vytvárajúca nový život a orgazmus ako sekundová smrť (sex ako potešenie patrí do domu piateho). Predstavuje tiež všetko tajomné, mystické a emočné. Dedičstvo taktiež patrí do ôsmeho domu, pretože je spojené so smrťou. A pretože odporuje druhému domu, ktorý predstavuje vlastníctvo jednotlivca, náleží do ôsmeho domu i spoločný majetok. Charakterom odpovedá ôsmy dom znameniu Škorpióna.  Z planét mu vládne Pluto a Mars

IX.DOM
Filozofia, vyššie vzdelanie, duchovný vývoj, viera, právo, múdrosť, ideály, nadanie, dlhé cesty, astrológia.

Deviaty dom vypovedá o filozofickom myslení na základe vesmírnych a prírodných zákonov, viery ako splynutia s vesmírom. Taktiež predstavuje ďaleké cesty, dosiahnutie čohosi vzdialeného, či už vzdelania, alebo ideálu. Deviatemu domu zodpovedá znamenie Strelca.  Z planét mu vládne Jupiter.

X.DOM
Kariéra, ambície, činy, moc, česť, postavenie, povesť, dospelosť, spoločenský úspech, sláva, ctižiadosť, rodičia, autorita, vláda, štát.

Desiaty dom predstavuje miesto, ktoré chce jedinec dosiahnuť, cestu k sebarealizácii, k postaveniu. Keďže tento dom predstavuje aj autority, patria doňho aj rodičia či nadriadení. Tento dom nemusí nutne súvisieť so zamestnaním. Práca, ktorú vykonávame, aby sme si zarobili na základné potreby, patrí do domu šiesteho. Do domu desiateho patrí to, čo znamená úspech. Taktiež ukazuje, či človek v spoločnosti zaujme dominantnú, alebo podriadenú rolu. Charakterom zodpovedá tento dom znameniu Kozorožca.  Z planét mu vládne Saturn.

XI.DOM
Priatelia, priestor, spoločnosť, túžby, želania, plány, nádeje, protekcia, publicita, klientela.

Jedenásty dom predstavuje sebevyjadrenie človeka v spoločnosti, v kolektíve. Nejedná sa o vzťahy medzi dvoma ľuďmi (tie patria do domu siedmeho), ale vzťah človeka ku kolektívu; ľuďom s podobnými záujmami, názormi, zaradenie v organizáciách. Vypovedá tiež o tom, ako sa jedinec dokáže či nedokáže prispôsobiť kolektívu a ako sa stavia k spoločenským skupinám a názorom. Tento dom zodpovedá znameniu Vodnára.  Z planét mu vládne Urán a Saturn.

XII.DOM
Skryté veci, tajomstvá, nevedomie, utrpenie, skrytí nepriatelia, nemocnice, dlhé ochorenia, operácie, exil, kriminalita, sebevražda, väzenie, smútok.

Dvanásty dom je najkomplikovanejšou časťou horoskopu, pretože jeho význam je skrytý. Predstavuje nevedomie, to, čo nechápeme, to, čo sme schopní uvedomiť si napríklad v snoch alebo v hypnóze. Patrí sem to, čo nás formuje, bez toho, že by sme si to uvedomovali. Je to dom skrytých vecí, tajomstiev a fantázie, ktorý tiež poukazuje na psychické zdravie, úteku do sveta snov a ilúzií pred realitou, vypovedá o porozumení a súcite. Taktiež predstavuje obmedzenia slobody v živote – pobyt jedinca v nemocniciach či väzniciach. Svojím charakterom zodpovedá dvanásty dom znameniu Rýb.   Z planét mu vládne Neptun a Jupiter

Zdroj

Súvisiace články

Planéty v domoch

Znamenia v domoch

Vládcovia domov  v domoch

2 replies on “Astrologické domy…”

Pozrite sa u mňa v sekcii astrológia…mám tam astro-odkazy aj nejaké knihy. Najlepšie je ísť na kurz…tiež som zatiaľ nebola a som samouk, ale je dobré mať niekho, kto vám objasní určite veci, ktoré nechápete.

https://anitram.wordpress.com/numerologia/

Základ je poznať znamenia, ich vládcov ..teda planéty…čo tá planéta symbolizuje, tak isto charakter znamení, charakter domov, aby sa človek dokázal orientovať a podľa vlastného horoskopu mohol sledovať, ako na neho aspekty pôsobia. Sledujem postavenie Venuše, lebo tá sa každý mesiac mení a vidím, že naozaj jej vplyv je silný a v každom dome sa prejavuje inak.

Dobrý je Jiří Kubík…má na blogu aj nejaké videá, ktoré pomôžu k pochopeniu.

http://www.ucebniceastrologie.cz/solarni-horoskopy/

Tak isto je fajn si pozerať astrofórum, kde si ľudia rozoberajú isté postavenia
http://diskuze.najdise.cz/
Ak sa budete tejto oblasti venovať, určite budete navedený k ľuďom, ktorý sa už v nej pohybujú hladko a budú vám nápomocný…chcela by som mať astrológiu v malíčku, ale je to naozaj dosť informácii na pochopenie. No je to určitá cesta, ako pochopiť, čo všetko na nás vplýva a čomu nás to učí a vedie.

Prajem veľa vnútornej sily na zotrvanie a pochopenie seba samého.

Liked by 1 person

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.