Kategórie
Duchovné Duša

Duchovne princípy človeka.

Človek, ako obraz BohaTrojice, má tiež trichotomickú štruktúru. Skladá sa z tela, duše a ducha (soma, psyché a pneuma ). Každá z týchto troch zložiek je sama v sebe opäť trojčlenná. Telo sa skladá z fyzického, éterického a astrálneho tela. Duša má tri články: myslenie, cítenie a vôľu. Podobne duch. Pretože sa však najnižší článok duše (duša pocitová) prekrýva, spolu zachvieva s najjemnejším telom (astrálnym) a najvyšší článok duše (duša vedomá) s duchovným ja, môžeme namiesto o deviatich princípoch hovoriť o siedmich.

Tieto môžeme potom dať do bezprostredného vzťahu so siedmimi princípmi teozofickými resp. s piatimi obalmi (kóša) staroindickej filozofie.

Členenie na 3×3=9 nachádzame aj v židovskej kabale (nefeš, ruach, nešama). Tieto tri zhruba zodpovedajú termínom podvedomie, vedomie a nadvedomie v psychológii, pričom sa však veľmi často podvedomie a nadvedomie nerozlišuje, ale sa miešajú do jedného spoločného, hmlistého pojmu nevedomie“.

Ruach však znamená zároveň v človeku tú najvyššiu zložku, iskru ducha, ktorá sa len momentálne prejavuje ako stredný článok jeho bytosti (ja, reflexívne vedomie), ktoré sprostredkuje medzi nefeš a nešama. Preto je ruach uvedený v dvoch významoch. Pod nefeš sa v užšom zmysle rozumie obyčajne len 5. a 6. princíp človeka (prejav životnej sily a túžby); zriedkavejšie len 7. princíp samotný (telo mŕtveho) alebo všetky tri.

Sanskritský termín linga šaríra (jemné telo) sa vzťahuje niekedy na telo éterické, niekedy astrálne. Manas (myseľ) v spojení s kámou (princíp animálnej túžby) sa niekedy označuje spoločným termínom kámamanas; v spojení s vyššou duchovnou dušou (budhi) ako buddhimanas. Ak ide o to zachytiť spoločnú vibráciu astrálnej a mentálnej aury jedným výrazom, hovorí sa o astromentálnom tele.

Kauzálne telo je najnižšia zložka vyššieho (beztvarého, arúpa) mentálu. Šiesty, piaty a štvrtý princíp zodpovedajú u Aristotela duši vegetatívnej, duši senzitívnej a duši intelektívnej. Je to siedme energetické telo , často nazývané duchovné alebo nirvánske telo. Má za úlohu prepojenie s Univerzom, napojenie sa na vyššie vedomie, pochopenie a poznanie seba samého. Je  prepojené so siedmou korunnou čakrou, ktorá symbolizuje stupeň duchovného vývoja .

Ĺudské poznanie, ale aj samotné princípy v človeku sa menia, prechádzajú vývojom; takže nie sú rovnaké, ani k sebe navzájom v rovnakom pomere dnes, ako boli pred 2500, 5000 alebo 10000 rokmi. Nedá sa preto očakávať, aby sa pojmoslovia jednotlivých starých kultúr navzájom presne a bezo zvyšku zhodovali. Všetky princípy ľudskej bytosti sú vo vývoji; navyše medzi nimi existuje množstvo vzťahov a prepojení.

Nie sú rovnako rozvinuté a navzájom v rovnakom pomere u človeka duchovne pokročilého alebo príslušníka nejakej zaostalej kultúry; z toho potom rozdielnosť psychických svetov a schopností u človeka jednotlivých kultúr minulosti a dneška. Éterické či astrálne telo Inda sú napríklad iné a v inom pomere k fyzickému telu, než u Európana. Ba ani u jednej a tej istej osoby nie je podoba a vzájomný pomer týchto princípov rovnaká v spánku, v bdení či iných stavoch vedomia.

Viac o štruktúre stvorenia človeka na stránke….http://duchovna-veda.webnode.sk/zakladne-pojmy-ezoteriky/struktura-stvorenia/

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.