Kategórie
Duchovné Energia

Sakkara miesto duchovného rozvoja…

Pri objavení zrkadlovej siene som  trocha pátrala na internete. Egypt uchováva plno tajomstiev a dávne civilizácie svojou vyspelosťou zanechali plno zaujímavých vecí.

Sakkára, jedno z najtajomnejších miest Egypta, bola navrhnutá vysoko postaveným kňazom Imhotepom, géniom v mnohých oboroch. Prvým filozofom histórie, otcom medicíny, fyziky, architektúry a chémie. Gréci, ktorí študovali egyptské dejiny, ho pomenovali Asklépio alebo Eskulap, na počesť jeho lekárskych úspechov. Tiež ho nazývali Hermes Trismegistus, trojnásobne veľký, pre jeho filozofické a lekárske vedomosti a tiež preto, že odhalil zákonitosti fungovania vesmíru. Imhotep, jeden z najvyšších kňazov Školy mystérií Hórovho oka, nechal postaviť Sakkáru, do ktorej investoval mnoho času, pracovných síl a zdrojov a ktorá neskôr duchovne i materiálne obohatila jeho ľud.

 

TECHNOLÓGIA STAVBY

Technológia stavby bola dôležitá na zvyšovanie vibračnej frekvencie žiakov školy, čím urýchľovala ich duchovný rozvoj. Umožnila žiakom, aby zistili, že existujú i iné dimenzie, aby sa spojili s bytosťami na vyššej úrovni a načerpali informácie od učiteľov, ktorí vstúpili do inej sféry. Fyzikálne táto stavba umožňovala vytvorenie elektromagnetických ciest, ktoré pomáhali presúvať materiál potrebný na stavbu chrámov. Sakkára vyrábala tachyónovú energiu s najvyššou frekvenciou vibrácií vo vesmíre. Je to neutrálna energia vznikajúca medzi párom častíc nabitých opačným elektrickým nábojom, ktorý ich vyvažuje. Pretože je to neutrálna energia, nepôsobí na ňu odpor a tak sa môže pohybovať rýchlosťou 27x vyššou než je rýchlosť svetla. Je to energia myslenia a vibruje vysokou frekvenciou lásky. Túto energiu využíval Ježiš, keď konal svoje veľkolepé činy, ktoré označujeme za zázraky. Dokázal, že vibrovaním na vysokej frekvencii lásky dokáže myseľ vytvoriť tachyónovú energiu, energiu mysle, s pomocou ktorej môže človek zvýšiť vitálnu energiu chorých, dosiahnuť ich zázračné uzdravenie a dokonca ich vrátiť zo sveta mŕtvych. Je tiež možné zvýšiť kmitočet vody a premeniť ju na víno. Každý predmet i každá bytosť vibrujú inou frekvenciou, ktorá zodpovedá štádiu ich vývoja.

Sakkára vytvárala obrovské elektromagnetické pole a zvuky, ktoré vibrovali na rôznych frekvenciách. Jej tvar produkoval a koncentroval energiu. Spájal elektrické častice do vlniaceho sa stĺpu, v ktorom vznikala tachyónová energia. Pyramída vyrábala niekoľko frekvencií, ktoré umožňovali žiakom na rôznych stupňoch vývoja, aby sa na ne naladili a vibrovali na frekvencii vyššej, než bola ich obvyklá. To zvyšovalo ich vitálnu energiu, auru a osobné elektromagnetické pole. Zároveň ich učitelia intenzívne pripravovali na to, že keď dosiahnu 21 rokov a budú môcť svoje vedomie vziať do vyšších dimenzií reality. Keď sa naučili ovládať vyššiu hladinu vitálnej energie, prebudila sa v nich vibrácia lásky, schopnosť telepatie. Študent začal vnímať hudbu sfér, tanec atomických častíc tvoriacich auru, elektromagnetické pole, ktoré okolo seba vytvára každé ľudské telo.

Kvantový stroj v Sakkáre urýchľoval proces duchovného rozvoja. Pomáhal začiatočníkom na nižších hladinách vedomia, aby dočasne zažili zvýšenie svojej frekvencie. Pomocou meditácie a prípravy na život v miery a harmónii a v rešpekte ku všetkému, pretože všetko je živé a prepojené, premieňali dočasné zvýšenie vibrácie na trvalý stav. Tí najrozvinutejší žiaci zotrvávali na hladinách vyšších vibrácií, mohli svoje vedomie presúvať v čase a priestore, sledovať reťazec reinkarnácií, ktoré im umožňovali pobyt na svete. Alebo mohli vidieť a vnímať reality za trojrozmernosťou nachádzajúcou sa na ďalšom stupni vývoja človeka. Vo svete vyšších spojenectiev plnom osvietených nadľudí, ktorí sa už na tento vývojový stupeň dostali, pretože získali potrebné informácie.

Podoba takých realít je, ako uvádza Imhotep v Kybalione, rovnaká ako hore, tak dole. Existuje spojenie medzi rôznymi úrovňami reality. Učil, že fyzická úroveň, ktorá je tou najzrejmejšou pre naše zmysly, sa dá analyzovať a tým nám umožňuje nachádzať pravdy o ďalších úrovniach reality, ktoré nevnímame. Začiatočníci, ktorí zažili ďalší stupeň si toto zistenie overili, a vrátili sa, aby šírili lásku a poskytli informácie ostatným ľuďom na nižšej úrovni. Toto overenie na sebe samom preukázalo dôležitosť pyramíd pre egyptskú spoločnosť. Potvrdilo sa, že vesmír má niekoľko úrovní alebo ako prehlásil Ježiš „dom môjho otca ukrýva mnoho menších domovov“. Zo Sakkáry sa stalo komunikačné centrum s vyššími realitami vesmíru. Táto skutočnosť je zaznamenaná v niekoľkých náboženských textoch na stenách pyramíd vládcov prvých dynastií.

Nebo sa nenachádza v našej fyzickej dimenzii. Patrí k tým vyšším, s vyššou vibráciou lásky. Pyramída umožnila ľuďom prístup k dimenziám nadčloveka, k vyšším osvieteným spoločenstvám, ktoré pôvodne existovali na Zemi, ale potom sa presunuli na vyššiu hladinu reality. Ďalšou funkciou pyramídy bolo nabíjať ionty a vytvárať elektromagnetické cesty, ktoré uľahčovali transport ohromných žulových blokov určených na stavbu chrámov. Táto elektromagnetická technológia bola založená na fakte, že zhodne polarizované náboje sa odpudzujú a dnes sa využíva pri tzv. magnetickom vlaku. Bolo preukázané, že predmety, ktoré vibrujú vysokou frekvenciou, strácajú svoju hmotnosť, prestáva na nich pôsobiť gravitačná sila.

Ľudia môžu levitovať. Egyptskí kňazi učili, že vo vesmíre existujú dva energetické póly – láska a strach. Láska má veľmi vysokú vibračnú frekvenciu a strach naopak veľmi nízku. Tí, ktorých vedomie sa nachádza na nízkom stupni vývoja, neprešli ešte mnohými reinkarnáciami na Zemi. Overili si zatiaľ iba veľmi málo informácií. Vibrujú veľmi málo a strach a bolesť v ich živote prevažujú. Stále sa nachádzajú v živote naplnenom utrpením. Tí, ktorí prežili mnoho reinkarnácií, sa poučili z dôsledkov svojich rozhodnutí a postupne zvyšovali svoju vibračnú frekvenciu a vitálnu energiu. Naučili sa rešpektovať ostatných a nie ich obviňovať. Naučili sa žiť v miery a harmónii. Pretože majú viac overených informácií, rozumejú zmyslu lásky, vibrujú na jej frekvencii a orientujú svoj život k nebeskému životu.

Kňazi sa snažili urýchliť rozvoj svojich žiakov poskytovaním informácií a tréningom, ktorý im mal pomôcť povzniesť sa nad svoje ego a cítiť vyššiu frekvenciu vibrácií. Mnoho rokov tréningu ich doviedlo k pochopeniu, že v živote si má človek verifikovať informácie prostredníctvom skúseností, ktoré zažije na vlastnej koži, aby zistil, že nadčlovekom sa stane jedine skrze lásku. Láska je neutrálna, nemá žiadnu polaritu, ale vibruje na veľmi vysokej frekvencii. Jej energia je nehmotná, existuje iba na spirituálnej a mentálnej úrovni v závislosti na vôli pozorovateľa.

Viac  o kvantovom stroji a urýchlenie duchovného rastu na stránke…http://www.cez-okno.net/clanok/okom-boha-hora-6-sakkara-kvantovy-stroj

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.