Kategórie
Numerológia a Astrológia

9 ročné cykly…

Niekam mi zmizol tento článok, tak ho prikladám znova. Ešte že zostal uchovaný v pamäti internetu . 😀

Práve čítam publikácie astrológa Františka Šteffeka. Bol to naozaj múdry človek a možno aj vďaka jeho článkom ma začala astrológia viac zaujímať.

Celé ľudstvo, teda aj každý z nás, prechádza sedem a deväťročnými cyklami. Sedmička preto, lebo v dávnych časoch bolo vidieť voľným okom sedem planét (vrátane Slnka a Mesiaca) – po Saturn (z toho vzišla sedmička ako staré biblické šťastné číslo). Tie planéty, ktoré boli objavené ako posledné (Urán má cyklus 84 rokov, Neptún má cyklus 165 rokov, Pluto má cyklus 249 rokov), sa medzi ne nepočítajú, lebo majú viacgeneračný a celosvetový význam. Každých sedem rokov musí človek zažívať niečo veľmi silné:

– 7 rokov = vek “rozumu” = 1/4 cyklu Saturna

– 14 rokov = puberta = 1/2 cyklu Saturna

– 21 rokov = zrelosť = 3/4 cyklu Saturna aj 1/4 cyklu Uránu

Každý deväťročný cyklus dáva človeku na viac ešte dva roky, aby sa spamätal, aby si niečo uvedomil a vrátil sa o tých 9 rokov späť k svojím skutkom. Pokiaľ sa v jeho živote budú stále opakovať rovnaké problémy – napríklad vo vzťahoch, v manželstve atď. – to znamená, že vývoj mu nedovolí, aby sa s nimi už nestretol, pokiaľ ich nevyrieši a neodstráni príčinu svojho neúspechu. Nebude môcť utiecť od toho, čomu sa má naučiť, čo má vyriešiť a preto sa mu tieto problémy budú objavovať stále znova a znova. Preto ho osud, či prozreteľnosť na túto jeho nedokonalosť bude neustále upozorňovať a udeľovať mu v určitých cykloch života – “výchovné úlohy”! Vývoj každého človeka môžeme počítať v 9-ročných cykloch, a to preto, že prežívame deväť určitých období a v každom z nich niečo riešime a pokiaľ niečo z toho “preskočíme”, od nejakého problému utečieme, potom sa za ďalších deväť rokov s týmto problémom, ale v inej obmene, stretávame znovu a budeme sa s ním stretávať dovtedy, pokiaľ nenájdeme to jediné a správne riešenie – a tým je vždy harmónia, láska k blížnemu, pochopenie, tolerancia. Nič iného nemôžeme vymyslieť. Nič iné nie je podstatnejšie. Preto by sme nemali utekať od problémov, vyriešme ich raz navždy, aj keď sa nám nechce alebo sa im bránime… Človek má vždy deväť rokov na to, aby postúpil do ďalšej etapy a je len na ňom, čo si z tej minulej zoberie so sebou a čo tých ďalších deväť rokov bude prežívať! Keď zlyhal v manželstve, tak sa mu to vráti – a on sa čuduje, ako je to možné, keď má úplne inú ženu, či muža. Nedávno som riešil prípad klientky zo znamenia Váhy. Hovorím jej: Vy síce smerujete k harmónii a spravodlivosti, ale niečo zásadne porušujete. Nebojím sa vám to povedať do očí, že príčinu musíte odstrániť v sebe – je to silná vášeň, ktorá z vás robí hladnú sexuálnu samicu… Neberiete pritom ohľad na nič a nikoho, pokiaľ to nie je podľa vášho gusta, pričom svoje túžby a pocity držíte v sebe a nedokážete sa o nich s partnerom otvorene pozhovárať. Keď nie ste uspokojená, začínajú problémy… To bol aj hlavný dôvod vašej nevery a rozvodu. Myslíte si, že v novom vzťahu to bude iné?

Od čoho teda závisí kedy a ako sa nám darí či nedarí?

Prvý ukončený cyklus Saturna je 29,5 roka a u človeka určuje dôležité životné obdobie. Prvým cyklom u človeka končí dozretie. Každý z nás vtedy bilancuje minulosť a začína nový (druhý) životný cyklus, v ktorom podáva fyzicky maximum výkonov. Je to vlastne prvý návrat Saturna do jeho postavenia v horoskope pri narodení. Saturn je pán času a karmy. Žiada od človeka poriadok, skúsenosti, trpezlivosť, žiadne náhlenie, aby si uvedomil, že nič nejde dosiahnuť násilím. Mafiáni napríklad odchádzajú z tohto sveta mladí, väčšina z nich sa nedožila ani konca prvého cyklu. Chceli niečo nasilu, neuvedomujúc si hranicu medzi duchovným a materiálnym svetom a tak sa im to vrátilo… Hlúposti, ktorých sa od pubertálneho veku človek dopustí až do tridsiatky, si musí odpykávať v tom druhom cykle. Druhý návrat Saturna nastane okolo 60. roku života, kedy mnohí odchádzajú do dôchodku a začnú sa odlučovať od mladej generácie … Dožije sa ho asi 70 % ľudí. A tretieho cyklu sa dožije len pár percent. Tu sa mi žiada ešte pripomenúť, že napríklad M. R. Štefánik alebo Móric Beňovský sa nedožili ani svojej štyridsiatky. Obdobie 40 – 42 rokov je zase polovičný cyklus Uránu a často vek, kedy človek zavrhuje svoju minulosť zmenou svojho postavenia alebo dovtedajšieho partnera a začína “znova od nuly”, čo je typický uránovský sklon. V tomto období reviduje svoj spôsob života a zároveň sa končí vývoj jeho charakteru. (Uvedené zistenia sú natoľko overené fakty, že je možné predpovedať každému človeku so Saturnovou dominantou významný vývoj okolo 29. – 30. roku života. Uvedené platí aj u človeka s Uránovou dominantou v horoskope, kde možno predvídať zvraty alebo neočakávané zmeny medzi 40. – 42. rokom života).

Človek, ktorý by žil harmonicky v tom prvom cykle, poučený astrologickými aspektmi, tak v tom druhom cykle by nemusel mať pre plesky.

Práve k sebapoznávaniu, seba analýze a naprávaniu slúži osobný (radix) horoskop, kde je vidieť postavenie planét, 12 domov, osobných bodov, stálic a to všetko pospájané aspektmi určuje životný plán človeka a jeho úlohy, ktoré má počas života riešiť.

 

 

 

Rohové domy (1, 4, 7,10) – v nich pôsobia planéty najsilnejšie, lebo vedú k aktivitám v materiálnej oblasti a súčasne zohrávajú hlavnú úlohu v našom osobnom egoizme a vo všetkom, čo s ním súvisí. Rohové domy ukazujú, čo sa z našej osobnosti dostáva na povrch a odhaľujú, čo je v našej osobnosti latentné ukryté.
Následné domy (2, 5, 8,11) planéty umiestnené v domoch poukazujú na našu emocionálnu stránku, na oblasť želaní a žiadostí.
Padajúce domy (3, 6, 9,12) – planéty v nich umiestnené nám poukazujú na duchovnú energiu a duchovné vybavenie zrodenca. Navonok sa však príliš tieto tendencie neprejavujú, ale vnútorne majú na naše myslenie markantný vplyv.
Planéty nám ukazujú čo sa deje…
Znamenia zverokruhu – ako sa to deje…
Osobné domy – kde sa to deje…

 1. a 7. dom vyjadrujú podstatu osobnosti a jej vzťahy k okoliu a zodpovedajú kategórii kvality – znamenajú bytie.

2. a 8. dom vyjadruje fyzickú podstatu života – znamenajú majetok a zodpovedajú kategórii kvantity.

3. a 9. dom vypovedá o duchovných záujmoch a zodpovedajú kategórii relácie – znamenajú poznanie, komunikáciu.

4. a 10. dom označuje postupnosť, kontinuitu a zastupujú kategóriu času.

5. a 11. dom je výrazom tvorivého potenciálu a zodpovedajú kategórii priestoru – znamenajú tvorbu, kreatívnosť, šírenie.

6. a 12. dom poukazuje na životné podmienky a zodpovedajú kategórii spôsobu – znamenajú premeny.

 

Ja osobne by som astrológiu uviedla do školského programu ako sú predmety fyzika, či chémia. Vedeli by sme lepšie pristupovať k životu, kedy sa rozhodovať v akých veciach a určite by sme boli lepšie pripravený na život.

 

Splniť všetky atribúty, ktoré patria k dobrému nažívaniu, či už je to v rodine so súrodencami, s rodičmi, so susedmi, v zamestnaní, atď. Pokiaľ to človek dodržiava a je si vedomý z horoskopu (ak ho má vypracovaný), že sa má vyhýbať negatívnym vlastnostiam a vie ktoré má držať na uzde, môže si vylepšiť svoj život. Za to vždy dostane odmenu – priaznivé tranzitné aspekty. Tie, čo dostal do vienka pri narodení, sú však nemenné. Ale menia sa roky, čas plynie a vždy, keď si niečo “zaslúži”, alebo naopak, keď má byť “potrestaný”, nastanú také konštelácie, ktoré mu dokonca môžu odobrať aj život… Pripomínam, že od života (pre vývoj duše) dostávame to, čo potrebujeme a nie to, čo by každý z nás chcel!

http://www.astro-tabu.sk/51_vitalita_3.html

6 replies on “9 ročné cykly…”

Adrianka ja nie som numerologička, článkami o numerologii sa snažím pochopiť isté veci, tak ako mnohí z nás. Na tejto stránke je možné podľa numerológie zistiť, čo vás čaká a čím práve podľa astrológie prechádzate. Dala som tam manželov rok narodenia. http://numerologie.najdise.cz/numerologicky-rozbor-data/15.8.1971#numerologicky-rozbor

Ak máte záujem oslovte Mirku, je dobrá veštica a píšu o nej aj v časopisoch.
http://anjelikmirka.wordpress.com/cennik-sluzieb/
Ona vám povie viac. pekný dník 😛

Páči sa mi

Aká veľká pravda!!!! Deväťročné cykly! A ako opäť ľudia neveria. No prečo ale? Lebo všetko sa považovalo a ešte sa považuje za blbosti, výmysly, pomaly čiernu mágiu a podobné nedobré veci. V škole sa naozaj učia veci (nevravím, že všetko), ktoré v živote človek nevyužije. Je dobré mať všeobecný prehľad, ale napríklad to, čo som sa učila v chémii, všetky tie vzorce, chemické reakcie – v matematike negácie a iné pre mňa nepodstatné veci, som doteraz .- mám 44 rokov, nevyužila. Nech sa tomu venujú špeciálne školy, kde budú chodiť ľudia, ktorí sa tomu chcú venovať,ktorých to baví…
Deti sa učia všetko možné, len nie to, ako byť v súlade so samým sebou. Vedia síce “že teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované silou, ktorá sa rovná………”, ale nevedia vyriešiť bánalnu situáciu vo svojom živote. Nevedia, prečo sa im deje v živote to alebo ono…..a čo s tým…

Páči sa mi

Inka máš pravdu, ja to tiež tvrdím, že v škole sa neučia podstatné veci pre život. Človek na veľa vecí musí prísť až je starý a cez prsty mu pretiekol všetok život. Niekto to ani nepochopí a uvedomí si to ako duša, ktorá opustí svoje telo. Všetko je to systémom. Veľa vecí bolo utajovaných a teraz ľudia na to prichádzajú. Kiežby zaviedli duchovnú výchovu do škôl. Deti by boli vedené iným smerom a bolo by oveľa menej násilia, pretože by v človeku nevideli nepriateľa, ale krásnu bytosť.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.