Tak ako sa nadychujeme do pľúc, je možné aj dýchanie do čakier. Táto meditácia je aktívna, používa hlboké rýchle dýchanie, pohyb tela a hudbu pre otvorenie a vnesenie vedomia a vitality do čakier. Dýchanie do čakier vám môže pomôcť uvedomiť si a vyskúšať každú zo siedmych čakier.

Meditácia by sa mala robiť s prázdnym žalúdkom, skoro ráno alebo neskôr poobede.  ak robím takéto dýchanie, tak väčšinou do srdcovej čakry, alebo do 6 čakry. Pri tomto dýchaní sa prebúdza moja duša 😀

Ak čerpám energiu zo slnka , tak ju ukladám do  solar plexus a príjemné teplo sa mi rozlieva po celom bruchu.

Pred meditáciou je vhodné si každú čakru predstaviť napr. koreňovú ako červený kruh v ktorom rotuje energia. Potom sa ľahšie môžete sústrediť na dýchanie, lebo máte vizuálnu predstavu danej čakry.

Samostatné cvičenie trvá 45 min.Postavte sa s nohami na šírku ramien a nechajte svoje telo uvoľnené. Zatvorte oči a s otvorenými ústami dýchajte hlboko a rýchlo do prvej čakry. Tak isto ako dych nechajte aj vašu pozornosť v oblasti panvy, tam, kde je umiestnená prvá čakra.

Dávajte taký istý dôraz na nádych aj výdych. Nenúťte váš dych; dýchajte podľa rytmu, ktorý je pre vás pohodlný a dovoľte si uvedomenie pocitov a vnemov v každej čakre.

Dýchajte do prvej čakry pokiaľ nezapočujete zvonček, ktorý naznačuje začiatok dýchania do druhej čakry. Vždy keď budete počuť zvonček prejdite s dýchaním vyššie do ďalšej čakry. Jak postupujete s dýchaním hore z jednej čakry do druhej, vaše dýchanie sa stáva rýchlejšie a jemnejšie. Hore, v siedmej čakre, je asi dvakrát tak rýchlejšie ako bolo v prvej. Počas dýchania pomáha zatriasť svojím telom, podsadiť alebo otočiť panvu a akokoľvek pohybovať rukami. Nohy ale nechajte stáť na jednom mieste.

Dovoľte aby vaše nohy, kolená, bedrá a ostatné kĺby sa stali  pružinami tak, že keď raz dáte telu a dychu impulz, tak pohyb bez úsilia pokračuje. Nechajte vaše vedomie s pocitmi v čakrách, nie s dychom ani s pohybom.
Po dýchaní v siedmej čakre zazvoní tri krát zvonček. To je signál k tomu, aby ste otočili dych a vedomie a spadli naspäť cez každú čakru.

Ako padá váš dych od jednej čakry k druhej, dovoľte mu spomaliť. Nechajte energiu stiecť zo siedmej čakry tak aby prešla celým spektrom energií čakier odhora až dolu, ako sedem farieb splývajúcich  do dúhy. Toto zostupujúce dýchanie trvá okolo dvoch minút a je na vás, ako dlho budete dýchať do každej čakry.

Po skončení tejto sekvencie zostaňte na chvíľu v tichu predtým ako začne ďalšia. Táto sekvencia dýchania  hore dolu sa opakuje tri krát a trvá celkovo 45 minút.

Pokiaľ zo začiatku necítite energiu vašich čakier, tak len dýchajte do oblastí ich umiestenia. Pamätajte si, aby ste netlačili dych ale len dovolili, aby dych a pohyb tela boli ako most a preniesli vás k pocitom a kvalite energii jednotlivých čakier. Citlivým k rôznej kvalite energií čakier sa nestanete cez vynútenie, ale cez vedomie a trpezlivosť.

Po skončení dýchania ja treba ešte 15 min. len tak sedieť a predychávať.

Meditačné videa:

1 čakra, 2 čakra, 3 čakra, 4 čakra, 5 čakra, 6 čakra, 7 čakra

Zdroj: http://www.kundalini-joga.sk/kundalini-akry-meditacia