Kategórie
Toltécke

Toltécky slovník…

Toltécka tradícia je úžasná cesta, cesta na ktorej nájdete sami seba a získate príležitosť pretvoriť svoj život. Je sprievodcom a návodom k tomu, ako prežiť život s pocitom bezhraničnej slobody. Naučí vás ako v živote dosiahnuť hlbokých zmien. Pomôže vám rozpomenúť sa na vašu schopnosť a vytvoriť čokoľvek a kedykoľvek budete chcieť. Prikladám zopár výrazov, ktoré sa v toltéckom umení vyskytujú.

Dohody

Vedome či nevedome uzatvárame dohody s ľuďmi okolo nás aj s celým svetom. Rozhodli sme sa veriť istým veciam a správať sa istým spôsobom. Ak naši rodičia verili, že intimita nie je bezpečná, rozhodli sme sa tomu veriť tiež. Možno sme sa sebou nevedomky uzavreli dohodu, že budeme nešťastní. Väčšinou si svojich dohôd nie sme vedomí a napriek tomu nám práve ony diktujú, ako sa máme rozhodnúť a zachovať.

Domnienky

Často sa domnievame, že vieme, čo si druhí myslia, alebo cítia. Domnievame sa, že ostatní ľudia premýšľajú rovnako ako my. Domnievame sa, že ľudia myslí to, čo si myslíme, že myslí si. Ak niečo berieme ako hotovú vec, ak si vytvárame domnienky, ocitli sme sa na nebezpečnej pôde. Ak si začneme utvárať myšlienky, máme čo do činenia s filtračným systémom a nie s realitou.

Pozornosť

Naša pozornosť je tam, kam sa rozhodneme sústrediť myseľ, myšlienky a skutky. Ako náhle na niečo sústredíme pozornosť, dostane sa nám toho v hojnej miere. Ak sa zameriame na strach, dostaneme väčší strach. Ak sústredíme svoju pozornosť na osobnú slobodu, získame ju.

Uvedomenie

Uvedomenie je schopnosť jasného videnia. Uvedomenie je jedným z Toltéckých umenie. Je to schopnosť, ktorú rozvíjame v súvislosti s tým ako odhaľujeme a narúšame svoj filtračný systém.

Predstavy

Naše predstavy utvárajú myšlienky o skutočnosti, ktoré považujeme za správne. Žijeme životy založené na predstavách a presvedčeniach, o ktorých len zriedkakedy pochybujeme, pretože ich považujeme za pravdivé. Naše sklony vyhlasovať vlastné predstavy za pravdivé, nám spôsobujú mnohé obmedzenia, bolesť a emocionálne zmätky.

Obrad

Obrad je posvätný akt. Môže mať napríklad podobu rituálu, požehnanie alebo modlitby. Ide o mocný nástroj slúžiaci k splynutiu s našou božskosťou a vesmírnu energiou. Obrady môžu byť veľmi osobné a transformačné. Väčšinou je zahajuje a uzatvára modlitba. Ako naplníte priestor medzi týmito modlitbami už záleží len na vás.

Odhodlanie

Odhodlanie je pevný záväzok voči sebe samému. Odhodlanie nám pomáha pristupovať k určitým činnostiam ako k neoddiskutovateľným, čo nám umožňuje sústrediť pozornosť na to, čo skutočne potrebujeme urobiť.

Disciplína

Disciplína je schopnosť neustále sa sústrediť na danú úlohu, prinútiť sa urobiť to, čo je potrebné a dodržať svoj záväzok.

Dominancia

Dominancia je veľmi priamočiary spôsob vnímania sveta. Je založený na dualite a na predstave, že všetko je merateľné. Naša spoločnosť tento pohľad na svet preferuje. Rozlišuje veci na dobré a zlé, horšie a lepšie, čierne a biele. Dominancie v nás vyvoláva potrebu súdiť, podporuje myslenie založené na strachu a strádaní mentality.

Domínium

Domínium je veľmi široký pohľad na svet. Symbolicky by sa dal znázorniť ako guľa. V domínií sú všetci ľudia súčasťou veľkého kruhu života. Ak žijeme život v domínií, uvedomíme si, že ľudia majú rozdielne pohľady na svet, pretože každý z nás sa na svet pozerá z iného bodu gule. Ak žijeme v domínií, oveľa ľahšie dokážeme odhaliť svoje obmedzenia a niečo zmeniť. Domínium v nás vzbudzuje lásku a podporuje individualitu.

Filtračný systém

Utvára naše predstavy, dohody, domnienky a definície. Cez filtračný systém vidíme svet matne ako by sme sa pozerali spoza vodopádu. Naše videnie sveta je filtračnými systémami veľmi skreslené.

Zámer

Zámer je tretia z Toltéckých umení. V najčistejším zmysle je zámer energia tvorenie. Zámer formuje naše prežívanie skutočnosti. Ak sa naučíme podvoliť sa zámeru, pocítime vlnu oslobodzujúce energie.

Nagual

Nagual je duchovný aspekt nášho sveta; výrazom nagual tiež bývajú nazývanie učitelia, ktorí dosiahli osobnej slobody a sprevádzajú ostatní po ich ceste za slobodou.

Chodník

Každý z nás kráča svojou vlastnou cestičkou. Havajci hovoria, že na vrchol hory vedie veľa chodníkov, ale výhľad je rovnaký, či hore vystúpite ktorúkoľvek z nich.

Osobná sloboda

Každý z nás definuje svoju osobnú slobodu inak. Pre každého predstavuje niečo iné. Pre mňa znamená schopnosť voliť ako sa v živote ochrániť namiesto toho, aby som reagovala na svoj filtračné systém. Stanoviť si definíciu osobnej slobody je dôležité; táto definície vám pomôže nasmerovať vaše myšlienky a činy.

Osobná dôležitosť je stav, keď nie ste v spojení so svojou podstatou. Súvisí s vaším filtračným systémom a znižuje našu schopnosť rozhodovať sa s láskou.

Osobný význam sa vás bude snažiť presvedčiť, že nie je osobnou dôležitosťou. Bude vám klamať a pokúsi sa vás oblafnúť. Obetuje čokoľvek, aby si nad vami uchovala moc, dokonca aj vaše zdravie a šťastie.

Osobná sila je v spojení s vašou dušou či vaším pravým ja. Rozhodnutia prijaté na základe osobnej sily väčšinou bývajú založená na láske. Osobné sila je tichý, mierny hlas, ktorý vám predkladá opatrné návrhy. Nikdy vás nerozčúli, ani sa vám nebude opakovane pripomínať. Je to vaša brána ku slobode a skutočnému šťastiu.

Proces

Každý proces si vyžaduje čas a isté úsilie. Nejaký čas trvá a mal by sa odvíjať svojim prirodzeným tempom.

Spirituálno

Spirituálno je všetko, čo patrí našej duši, či do ríše naguala. Všetci sme spirituálnou bytosťou s fyzickou skúsenosťou.

Oddať sa

Oddať sa niečomu znamená vzdať sa kontroly.

Transformácia

Transformácia je druhým z Toltéckých umení. Je to spôsob pohľadu na svet, ktorý vám pomáha vidieť váš filtračný systém a zhojiť vaše rany.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.