download„Má porobené“, alebo: „Je posadnutý“. To sú slová, ktoré sme už určite počuli v súvislosti s nejakou životnou situáciou alebo udalosťou. U niektorých ľudí to vyvolá ironický úsmev, lebo „porobenosť“ považujú za výmysel z minulých storočí. Zainteresovaní ľudia, ktorí pracujú s energiami však tvrdia, že posadnutosť existuje, či už tomu veríme alebo nie. Ak je to pravda,  potom môžeme prijať aj odhad, že približne sedemdesiat percent ľudí živí niekoľko  „podnájomníkov“ – duchov zosnulých ľudí. A tí môžu byť príčinou aj vážnych a zatiaľ ťažko riešiteľných problémov.

Presvedčenie, že duchovia posadnú živých ľudí vychádza z predpokladu, že život pokračuje aj po smrti. Bytosti pripútané k Zemi sú tie, ktoré neprešli prirodzeným prechodom do vyšších rovín existencie, hovorí sa im diskarnáti. Posadnutosť poukazuje na to, že umiera len fyzické telo, zatiaľ čo duch človeka prežíva a po čase sa opäť vracia do nového bytia. Indická teória, založená na písmach starovekých učencov spočíva v tom, že jedna z častí jemnohmotného sveta – astrálna rovina – leží medzi fyzickým a najvyšším duchovným svetom. Je v nej nespočetné množstvo rovín, subrovín a ďalších úrovní, ktoré sú usporiadané do stupnice. V každej rovine sú iné vibračné frekvencie, čím viac do výšky, tým sú vyššie a silnejšie. Nižšia astrálna rovina je svetom duchov pripútaných k Zemi. Vo vyšších rovinách astrálneho sveta prebývajú duchovne vyspelé bytosti, ktoré sú známe ako sprievodcovia, majstri či učitelia.

Živé ľudské bytosti často „cestujú“ vo svojich astrálnych telách do astrálnej roviny počas spánku. V určitých stavoch, napríklad v tranze, sa dá tento stav vyvolať zámerne. Hovorí sa tomu „astrálna projekcia“ alebo „mimotelový zážitok“. Védy popisujú smrť ako vyzliekanie sa z  fyzického tela. Jedinec pokračuje, cestuje do vyšších rovín existencie a prináša so sebou spomienky. Po pobyte v astrálnom svete sa duch dvíha vyššie do mentálnej roviny a za sebou  necháva mŕtvolu – astrálnu ulitu. Neskôr jedinec prechádza do ešte vyššej astrálnej roviny, kde čaká na znovuzrodenie do fyzického tela. Tento kolobeh – prechod z jedného fyzického tela do  druhého a princíp karmy, t.j. zákona príčiny a následku – sú podľa védskeho systému základom duchovného vývoja. Je to reinkarnácia, prostredníctvom ktorej sa môžu jedinci očisťovať, aby stále mohli vystupovať do vyšších rovín a v tej najvyššej sa spojiť s božskou prirodzenosťou. Tieto cykly môžu byť zablokované, ak sú ľudia vo chvíli svojej smrti ešte stále posadnutí pozemskými túžbami. Ak sú pripútané k Zemi v takom nízkom stave, nemôžu dosiahnuť žiadny duchovný pokrok.

Bezdomovci bez tela

Duchovia, ktorí posadnú niektoré osoby, boli kedysi ľuďmi zo všetkých spoločenských vrstiev. Po smrti zostali vo fyzickom svete a stali sa z nich „bezdomovci“. V čase keď zomreli, neprešli z pozemskej roviny na „druhú stranu“. Títo duchovia už nemajú vlastné fyzické telo, a tak sa spoja so žijúcimi ľuďmi, do ktorých akoby vkĺznu a cez nich sa pokúšajú riešiť svoje problémy. Obyčajne sú vo chvíli svojej smrti posadnutí pozemskými túžbami, ostávajú tu a sú uväznení vibráciami fyzickej roviny. Sú akoby v nižšej astrálnej rovine, čo je najbližšie pozemskej rovine a pokúšajú sa uspokojiť svoje návyky a túžby. Do človeka môžu vstúpiť, ak astrálne telo, ktoré je pre nich viditeľné ako časť aury danej osoby, má istú chybu, ktorá umožňuje dostať sa dovnútra. V posadnutom človeku začnú presadzovať svoju nadvládu, ktorá má vždy negatívnu povahu. Život takto posadnutého človeka sa môže v krátkom  čase zásadne zmeniť. Pre privtelených duchov neexistuje horší osud, lebo sú uväznení v telách iných jedincov, čím len odďaľujú svoj vzostup do sveta vyšších jemnohmotných sfér, kam patria. Privtelené bytosti, aj keď si to neuvedomujú, nesmierne trpia. Sú ako väzni, ktorí uviazli v pozemskej rovine a cítia sa presne tak, ako chvíľu pred svojou smrťou a je jedno, kedy k nej došlo.

Prevtelení duchovia majú veľmi slabé energetické systémy. Doslova sajú enegiu svojho hostiteľa. Ak si človeka predstavíme ako batériu, ktorá je zdrojom pre jedno auto, v prípade  privtelenia ducha „batéria“ vydáva toľko energie, aby živila ešte polovicu ďalšieho auta. Privtelená bytosť nemá svoje fyzické telo, preto potrebuje menej energie ako živý človek. Ale zmätok a myšlienky tiež vyžadujú energiu, a tak si ju napĺňa z tej, ku ktorej je pripojená. Zdá sa, že duchovia so sebou prinášajú odtlačok svojho fyzického tela tak, ako vyzeralo vo chvíli smrti.
Privtelenie ducha môže vyústiť do rôznych fyzických prejavov. Najčastejšie to býva bolenie hlavy, kŕčovité bolesti, vyčerpanosť, nespavosť, obezita a následne vysoký krvný tlak, astma, alergie a iné. Posadnutosť duchom človeka, ktorý zomrel v pokročilom veku, často prináša symptómy typické pre starších ľudí – neostré videnie, lámka, rôzne bolesti, celková únava.

Keď aura vibruje vo vysokých frekvenciách, nemôžu do nej vstúpiť duchovia s vibráciou nižšej frekvencie. Aura je pre nehmotné telá to, čo je pre fyzické telo imunitný systém. Ak je naša aura pevná, potom sa bez obáv môžeme pohybovať v nemocniciach alebo na cintorínoch, kde sa duchovia vyskytujú najviac. Niektorí ľudia prosia, aby ich zosnulí – obyčajne milované osoby – s nimi zostali. Sú radi, že majú pri sebe svojich partnerov alebo rodičov, niekedy aj celé roky. Vôbec si pritom neuvedomujú, že to pôsobí ako prekážka v duchovnom raste oboch.

Ochrana

Urobíme pre seba veľa, ak si osvojíme techniku, ktorá posilní náš energetický obal. Jednou z nich je technika bieleho svetla. Predstavíme si, že v strede tela, vo vnútri  (slnečný pletenec, tretia čakra) máme malé slnko. Prežiari nám každú bunku tela, od končekov prstov na rukách i na nohách až po temeno hlavy. Žiari aj vôkol nás asi na dĺžku ruky. Jasné, oslnivé žiariace biele svetlo nás obklopuje a vytvára auru, ktorá nás chráni pred všetkým záporným a škodlivým. Keď sa to naučíme, stačí, aby sme si takúto situáciu vytvorili v mysli kdekoľvek a kedykoľvek, keď to potrebujeme. Určite vtedy, keď ideme do nemocnice alebo na pohreb. Vo svojej aure bieleho svetla sme v bezpečí. To, že to robíte správne pocítite teplom vo svojej tretej čakre… 😀

Viac info aj zo skutočnými príbehmi tu…

Reklamy