Kategórie
Sny

Anjel smrti – Anjel transformácie…

Dnes som dostala typ na dobrú knihu Bojíte sa smrti?  Každý z nás sa s ňou raz v živote stretne. Toltékovia hovoria, že kráča stále s nami za ľavým ramenom a je našim najmocnejším sprievodcom. Nemecký autor Jan van Helsing prežil dve autonehody, ktoré ho priviedli do jej bezprostrednej blízkosti. Prečítajte si, čo o sebe hovorí bytosť, ktorá od počiatku stvorenia nezdržiavali vo fyzickom tele a nie je zaťažená dualitou ani pojmy dobra a zla. Situáciu na Zemi a človeka s jeho pocity však spozná dokonale. Hovoríme ju Smrť a väčšina z nás sa ju bojí. Ona však dáva prednosť mene Anjel premeny alebo Anjel transformácie, pretože jej pracovnou náplňou je energetická premena tvorstva.

Anjel smrti – Anjel transformácie

Sprevádzam ťa a som s tebou od koreňov až do konca tohto života. Nie som však zodpovedný len za odchod, ale aj príchod. Pomáham duši vymaniť sa, uvoľniť sa z tela, rovnako ako jej pomáham do tela vstúpiť.

Nie som Mužom s kosou, som Transformátor svetla, Transformátor svetelnosti. Premieňam energiu. Neprinášam teda smrť, neprinášam skazu. Transformujem energiu. Inými slovami – mením agregátový stav toho, ku komu prichádzam. Vyťahujem z tela životnú energiu, vyberám z hmoty dušu. Odčerpávam energiu dychu, životnú energiu a transformujem ju, premieňam, aby mohla existovať ďalej, na vyššej úrovni, vo vyššej frekvencii. Je to premena. Som Menič. Mením noc na deň, tmu na svetlo. Ide o prerod. Smrť je prechod, zmena frekvencie. Aj pre vstup do života je potrebná zmena frekvencie. Za to zodpovedám ja.

 

Si jedna bytosť alebo sú vás miliardy?

Som sumou všetkého bytia…

Ako by som si ťa mohol predstaviť lepšie? Si bytosť, ktorá sa delí na veľa čiastkových aspektov, zjavujúcich sa kdekoľvek na svete súčasne mnohým ľuďom, alebo si akési zoskupenie duší, objavujúce sa zomierajúcemu v jednej osobe?

Z môjho pohľadu v tom rozdiel nie je. No z pozemského pohľadu áno a preto odpovedám: Vo fragmentoch som zodpovedný za veľa úkonov. Som jedna hlavná bytosť, rozdelená na toľko častí, koľko bytostí sa v telesných schránkach pohybuje na Zemi. Každá duša nesie jednu kvapôčku zo mňa. Duše nielen sprevádzam, ale môžem ich aj niesť. Som jedna a aj množstvo bytostí, ktoré sú schopné pohybovať sa nezávisle od seba. Žiadny z fragmentov môjho bytia nemôže a nechce sledovať vlastné ciele, vlastnú vôľu. V tom zmysle sme teda jedna bytosť. Aj keď sa tieto fragmenty permanentne nachádzajú na rôznych miestach a pohybujú sa vlastnou dynamikou, nemôžu existovať oddelene. Predstav si to ako chobotnicu, ktorá má veľa chápadiel, ale iba jednu centrálu, jednu hlavu. V podstate je to veľmi jednoduché, aj keď pre vás zložité, pretože vy chápete a pociťujete svoju vlastnú existenciu príliš izolovane, cítite sa ako izolované bytosti. To, čo hovorím, je z pohľadu existencie, ktorá pociťuje sama seba oddelene len ťažko pochopiteľné. Vlastne, ľudská predstavivosť tu zlyháva. Preto ti radím, aby si, ak môžeš, používal skôr orgány citu a nie fantáziu. Niečo z toho, čo hovorím, môžeš pocítiť priamo, ťažko si to však budeš môcť predstaviť. Fantázia človeku len zriedka dovolí opustiť svet izolovaných objektov, ktorý mu sprostredkovávajú jeho vlastné zmysly. Čiastkové aspekty môjho bytia sú síce na rôznych miestach súčasne, a majú rozdielne podoby, nie sú to však samostatné subjekty. Keď teda prídeš do styku s jedným z nich, stretneš sa s bytosťou, ktorá sa pohybuje, takpovediac, samostatne. Môže prísť a odísť, nemusí sa nikoho pýtať, či smie. A predsa – neprichádza a neodchádza preto, aby uspokojila vlastnú vôľu. Tieto čiastkové aspekty plniace túto službu, a ja, tvoria jednotu. A keďže som všade, môžem aj kdekoľvek odpovedať na volanie rezonancie. Tá ma vo vhodnom čase privedie ku konkrétnemu človeku. Priblížim ti to. Pripodobni si to k anjelovi strážnemu, ktorý patrí k človeku a stojí neustále pri ňom. Tak, ako je pri tebe anjel strážny, je s tebou aj kvapka, jeden fragment zo mňa. Rozdiel je v tom, že anjel strážny bol predtým človekom, inkarnoval sa, bol v tele z mäsa a kostí. Preto na teba pôsobí osobne a vedie ťa. Častica môjho bytia nikdy nebola a ani človekom nebude, no každého človeka sprevádzam rovnako ako anjel strážny. Možno by si ma teda mohol nazvať Anjelom smrti, ktorý je po celý život tu, koná však v pozadí.

Treba ale povedať, že označenie Anjel smrti sa mi nepáči. Milšie mi je meno Anjel premeny, keďže smrť neexistuje, iba zmena energie.

Poslanie Anjela smrti

Tým, že pomáham oddeliť telo od duše a ducha, pôsobí cezo mňa sila svetla. Spájam ducha s dušou, aby sa od tela odpútali. Z tohto zorného uhla som pre vás nielen deliacou silou, ktorá vám pomáha vykĺznuť z telesného, ale aj liečivým aspektom. Som liečivým aspektom v činoch, lebo keď si moju existenciu uvedomujete, som pre vás aj liečiteľom. V prenesenom zmysle slova liečim dušu, aby mohla splynúť s duchom, odľahčila sa a opustila telo. To je jeden zo zreteľov, na ktorý nesmieš zabúdať. Nie som len odnášajúca, ale i prinášajúca sila. Prichádzam z božských dráh, z prasily, a prinášam duši obrodu. Skôr než opustí telesnú schránku, začne sa v telesnej, pozemskej časti uzdravovať a liečiť, prostredníctvom vlastných činov. Túto službu vykonávam v celom Univerza, pretože som na to predurčený. Neprichádzam len na planétu, kde momentálne žiješ.

Prišli ste, aby ste pomohli tejto planéte pri vzostupe, zvýšení frekvencie, ktorou teraz prechádzate. A tak som vám už silou vlastného bytia pripravil cestu, keď som vám počas mnohých inkarnácií smerom nadol, k zemskému povrchu, pomáhal znášať hrubú štruktúru a nízke frekvencie telesných vibrácií. Nie som teda len Smrť ale aj Liečiteľ. Liečim dušu, kým je na Zemi, a tým pomáham planéte pri vzostupe. Pomáham jej na vyššiu existenčnú rovinu, na úroveň s vyššími vibráciami, tam, odkiaľ ste kedysi prišli.

Nielenže dušu odnášam, aj ju liečim – na to netreba zabúdať. Liečim ju tak, že ju spojím s duchom a oddelím od tela.

Prečo prichádza k tomuto kontaktu práve teraz?

Dnes si už nespomínaš, my dvaja sme však uzavreli zmluvu o spolupráci v tomto živote. Teraz čas dozrel. V priebehu našej konverzácie ti o tom poviem viac.
Už dlhšie čakám, že sa ľudia vášho kultúrneho okruhu otvoria, že ich moja prítomnosť zaujme, že dovolia, aby som sa ich dotkol mojou prítomnosťou. K tomu je potrebný sprostredkovateľ a ním si teraz ty. Môj súcit s vami spočíva v čakaní. Rád by som vyliečil bolesti, ktoré môžem vyliečiť len vtedy, keď sú ľudia na to pripravení. Trpeli ste dosť, dostatočne ste preskúmali odlúčenie a odštiepenie, aby ste sa teraz opäť vybrali iným smerom. Najväčšmi ste však od seba oddelili smrť, odchod z fyzickej roviny. Môžeš to vidieť aj tak, že som ten, kto vás privedie späť k Jednote. Keďže však neviete čo Jednota je, namiesto toho, aby ste sa tešili, bojíte sa.

Máte zo smrti strach. Prečo? Bojíte sa aj zaspávania? Nie? Prečo sa teda bojíte smrti?

A v tom, pre vás ľudí, tkvie jadro problému – neviete. Zabudli ste! Toľko plytváte slovami o smrti a pritom neviete čo to je smrť. Máte strach a slová vás nedokážu upokojiť. Preto je také dôležité pripraviť vás. To je esencia zo skúseností bytosti smrti. Ide o môj pokus: pripraviť vás na to, čo nedokážete pochopiť, čo však môžete pocítiť, keď ma začnete vnímať, keď ma cítite a neodmietate.?

Človek, pripravený na kontakt so mnou, vie v hĺbke svojho bytia o ceste k Jednote a má menší strach. Menej sa ho dotýka to, čo nazývate smrteľným bojom. Či tomu myseľ porozumie, je bezpredmetné. Inými slovami to, čo konkrétnemu človeku prinesie stretnutie so mnou, sa tento človek dozvie až keď opustí fyzické telo. Predtým môže len tušiť, špekulovať, ale nemôže to vedieť. A tak som aj doručovateľom pozvánky k zmiereniu a nastoleniu mieru ešte predtým, než nastane prechod do inej roviny. Pre vašu kultúru nadišiel čas, aby tento prechod znovu nadobudol zmierlivé črty, hodné človeka, a to kvôli vám samým. To, čomu hovoríte smrteľný boj je človeka nehodné. Neviete si predstaviť, čo takýto boj zakaždým zanecháva. Aký chaos, aké vlny šoku a bolesti vysielate do duchovného sveta. Jemno zmyslový svet sa nemôže upokojiť, vyliečiť, keď takmer každý z vás v okamihu opúšťania fyzického tela doň opätovne vnáša nové vlny šoku. Keď sa neuzdraví a nebude vyvíjať nižší jemno materiálny svet, nemôže sa v skutočnosti vyliečiť ani ten váš. Váš fyzický svet nasáva do seba chaos tohto nízko vibračného duchovného sveta, čo sa zviditeľňuje rôznymi spôsobmi. Tu ležia korene najväčšej časti vášho žiaľu. Keď chcem teda chrániť duchovný svet pred vlnami, ktoré vysielate pri opúšťaní tela, ochraňujem tým predovšetkým vás samých. Kto je otvorený pre dotyk so mnou, premení nepredstaviteľné množstvo energie, ešte kým je v tele. Dovoľ mi, aby som to opísal takto: Veľký potenciál chaotického náboja sa jednoducho premení na koherentný náboj. Môže to prebehnúť dokonca aj tak, že v okamihu, keď opúšťaš telo, budeš do jemno zmyslového sveta vysielať vlny lásky. To sa doposiaľ stáva len veľmi zriedka. Keď sa to jedného dňa bude diať častejšie, liečba sa natoľko zintenzívni, že si to ani nevieš predstaviť. Vtedy sa doslova premení, zruší, a tým aj vykúpi, základňa násilia, s ktorým sa dnes stretávate vo fyzickom svete. V konečnom dôsledku nadobudla táto základňa takýto rozsah v priebehu tisícročí, pretože ste sa príliš oddali projektu odlúčenia. Potýkate sa s tým, čo ste si usilovne nazbierali.

A ja vás môžem teraz znovu začať navštevovať, pretože mnohí z vás už tušia, že nadišiel čas vybrať sa iným smerom. Až okolnosť, že ste sami priviedli veci do tohto bolestného stavu, začína mnohých z vás otvárať stretnutiu so mnou.

Teraz v podstate dokážeš pochopiť, čo sa momentálne odohráva a prečo ľudia ako ty majú v súčasnosti čoraz viac takýchto kontaktov a zážitkov, prečo majú ľudia vašej kultúry opäť odvahu o týchto záležitostiach hovoriť.

Mnohí ľudia, ktorí prežili klinickú smrť hovoria, že prechádzali tunelom, kde sa stretli so zomrelými príbuznými, so svojou duševnou rodinou, ktorá ich už očakávala.

Príbuzní sú tam väčšinou už predtým, v nemocnici alebo pri smrteľnej posteli – v izbe, kde je človek či duša, ktorá má byť odvolaná. Prítomné sú obe strany – tí, ktorí odvádzajú dušu, to je anjel strážny a ja, ako i duše zomrelých príbuzných človeka, po ktorého idem. A na druhej strane je tu rodina, ktorá sa so zomierajúcim lúči. Je tam úžasná atmosféra. Takáto izba je plná nádhernej vibrácie. Na jednej strane je tu radosť tých, ktorí dušu vyzdvihujú, a na druhej strane smútok – všimni si tú polaritu! Tunel, či kanál, nazvi to ako chceš, je frekvenčnou bránou a duša ňou prechádza na vyššiu frekvenčnú úroveň. Pozemskí vedci by ju asi nazvali bránou energetických dimenzií, je to však svetlo.

Údel duše po smrti tela

Pozrime sa, ako duša postupuje ďalej: oddelil som ju od tela a teraz, v závislosti od jej rozpoloženia, je buď zmätená a ustráchaná, alebo je vedomá a teší sa, že opäť vidí svojho anjela strážneho a mňa. V tejto fáze sú prospešní príbuzní, ktorí už opustili pozemskú úroveň, pretože zomrelý má v nich energetickú kotvu. Dôveruje im a oni ho priťahujú. To pomáha duši, aby si uvedomila svoj nový stav, hlavne ak bola smrť sprevádzaná šokom, napríklad pri nehode alebo vo vojne. Potom duša uzrie svoje opustené telo, príbuzných, slzy, žiaľ a snaží sa ich utešiť. No čoskoro zistí, že ju ľudia na Zemi nemôžu ani počuť ani vidieť. Vedz však, že utešuje anjel strážny i Anjel premeny. Ide tu totiž o posvätný akt. A keď sa duša postupne odpúta od pozemského sveta, celkom prejde svetelným tunelom do sféry svetla. Nie je to teda myslené len symbolicky – niektorí vaši psychológovia sa síce pokúšajú vysvetľovať takéto zážitky ako posolstvá z podvedomia – tento svetelný kanál naozaj existuje. Viď to, ako som už povedal, ako druh brány medzi dimenziami, ako druh prechodu z jedného sveta do druhého. Je to ako pupočná šnúra alebo strieborná niť, ktorá vedie dušu. Duša vidí svetlo a vie, že sa smie doň ponoriť.

Podľa toho aký má stupeň vedomia, je možno ešte nejaký čas viazaná k Zemi a pozoruje, čo sa tam deje. Potom nastane čas oddychu, regenerácie, aby sa upokojila. Vždy však musí vidieť svetelný bod. Je to pre ňu aj istý druh orientácie, ako maják pre lode. Duša vie: „Tam chcem ísť, tam putujem, tam vstúpim.“ Predtým však treba splniť isté podmienky. Závisí to aj od jej zrelosti, nakoľko je zviazaná so zemou, a či poprosí, aby ju viedli ďalej.

O tom by som sa rád dozvedel viac. Duša sa dostane, či príjmu ju, takpovediac do „neba“. Čo sa deje ďalej? Nastane takzvané regeneračné obdobie. Môžeš to, prosím, vysvetliť podrobnejšie?

Duše chcú pochopiteľne väčšinou zostať so svojimi príbuznými. S radosťou, či bez nej, podľa toho, čo sa tam odohráva, sledujú vlastný pohreb a kar. Vždy je tam anjel strážny a ja, a prihovárame sa jej: „Hľa, pozri sa na to…!“ Keď sa rozlúčka skončí, odprevadíme dušu na úroveň, ktorú, aby som ti uľahčil predstavu o tom, nazvem sieň regenerácie. Je to miesto určené na regeneráciu. Pokúsim sa ho popísať: nie je to hala, no energeticky a vibračne sa táto úroveň odlišuje od ostatného okolia jemno zmyslového sveta. Porovnaj si tanečnú sálu plnú života a zvukov s priestorom ticha, s knižnicou, kostolom, sieňou silencia. Rozdiel nie je v stavebnom materiáli oddeľujúcom tieto priestory, ale v atmosfére, ktorá v nich vládne. Približne takto by sa dala opísať frekvenčná rovina regenerácie, je to rovina pokoja a mieru.

V tomto okamihu je pre mňa ešte trochu náročné vyjadrovať sa v ľudských pojmoch. V priebehu našej komunikácie však budem s vašimi slovami narábať čoraz lepšie. Niekedy je totiž náročné opísať niečo, čo si len ťažko viete predstaviť (napr. opísať niekomu, kto pozná len čierno-biely televízor, ako vyzerá obraz vo farbe; pozn. autora).
Na tejto regeneračnej úrovni sú duše, takpovediac, uložené do oddychovej polohy, aby sa z revitalizovali. V tom okamihu dušu opustím a vzdialim sa. Moja úloha je tým splnená. Iný aspekt môjho bytia sa ešte zaoberá transformáciou opusteného tela. Anjel strážny však dušu neopúšťa. Je pri nej aj počas regenerácie, až kým sa duša z tejto obnovy neuvoľní.

Po ukončení regenerácie väčšina duší túži vidieť situáciu rodiny a svoje bývalé prostredie. To je im dovolené. Duša zároveň začne, keďže je pri nej anjel strážny, spracovávať práve ukončený život. To môže z pozemského pohľadu trvať roky, podľa toho, nakoľko vedome tento človek žil. V tomto období smie opätovne nahliadať do iných úrovní bytia, iných dimenzií a úrovní existencie. Nemysli si však, že odteraz bez prestania len pracuje a je konfrontovaná s minulosťou. V sprievode anjela strážneho môže cestovať do najrôznejších úrovní, dovolia jej poobzerať sa, znovu sledovať dianie na Zemi, utešiť príbuzných – tieto možnosti má. Je zapojená do úžasnej štruktúry, no nevyhne sa spracovaniu svojho ostatného života. Veľmi podrobne sa dozerá na to, čo v ňom bolo dobré, a čo menej. Poznatky, ktoré z toho vyplynú, sú potom predpokladom nového života.

Viac info na tejto stránke….. , z ktorej pochádza úryvok z knihy.

 

6 replies on “Anjel smrti – Anjel transformácie…”

Zdravím……..
….je na Svete mnoho príbehov , ktoré majú výpovednú hodnotu , čakajú na NÁS ,na NAŠEJ ceste…..
Pre mňa bola rozhodujúca CHATRČ……..Tak dlho som tej knihe odolával , až som po nej siahol…. jej čítanie bolo pre mňa totálne deštruktívne…..zasa som sa ostihol tam , kde som pred rokmi skončil….tá kniha často letela cez celú izbu, kopal som do nej , skákal som po nej ako dáky magor a to iba pre to , že mi pripomenula ako je NÁDHERNE V NEBI……. Nenechal som si ujsť ani jej filmovú premiéru , ale jej záver úplne potentovali…….

…… je mnoho príbehov TOHTO SVETA , ale mali by sme myslieť na podstatu jednoduchosti bytia
https://www.martinus.sk/?uItem=218853

……každý rok sa teším na eurovision song a tohto roku ma zaujali dve , pre mňa nádherné prejavy bytia , pravdy a sily DUCHA…..

………mnoho zdaru na CESTE POZNANIA a konečne po upršaných dňoch i troch slnka 🙂 R.

Páči sa mi

Knižku kto sa boji smrti, som prečítala, a dostala som ďalšie odpovede, postupne to na čo hladam. Odpovede, mi samé prichádzajú. A trošku som zauvažovala, čo tak zmeniť počínanie, prestaviť svoju frekvenciu inak…a vysledky sa dostavili. :-), pociťujem a vidím to každym dňom. Ako je tam písané mali by sme byť vedomí, a kto nechce počuť, ten pocíti..tvrdé e spravodlivé. Odporúčam knihu, vzala mi strach zo smrti ale dala čosi navyše..múdrosť a uvedomelosť.

Páči sa mi

…SMRŤ…….V MOJOM ponímaní je to jeden z najkrajších pocitov na Svete, no je pre nás atypický , nepochopiteľný , lebo ponímanie najvyššieho Boha -Boha milujúceho OTCA je pre nás ťažko pochopiteľné a ťažko jasne zrozumiteľné , nedá sa to na Zemi k ničomu priosobniť ani priobraziť , je to niečo za čo bolo II.prikázanie vymazané a prerobené………

……..https://www.youtube.com/watch?v=kbBfeJoihss

……hlavne pohodu……………… a natlačte na pílu, lebo svet je už roky rokúce hore zipsom a je ťažké žiť pozemský život bez poškvrny……….. mnoho pohody a múdrosti v poznaní……… R.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.