Kategórie
Toltécke

Bod spojenia – bod vnímania…

Konečne som sa dostala znova ku knihe Umení snít. Pred pol rokom som ju odložila, lebo som nevnímala, čo čítam.  Spomenula som si na múdre slová niekoho: “Všetko chce svoj čas a na niektoré veci treba dozrieť!“ Začala mi behať po rozume myšlienka o bránach snívania a spomenula som si na túto knihu. Moje vnútorné Ja mi dalo najavo, že je pravý čas na čítanie. Už prvé stránky mi začali objasňovať moje zážitky na šamanských cestách… moje zdvojené vnímanie, rozpustenie energie v priestore a podobné veci, ktoré súvisia z bodom spojenia. Tento kotviaci bod je dobre opísaný na blogu Šamanskou cestou.

 

Naše telo je energeticky podmienené tak, že vnímame výlučne náš svet, ale stále máme schopnosť vstupovať aj do ostatných svetov, ktoré sú rovnako skutočné, jedinečné a úchvatné ako náš vlastný svet. Na to, aby sme mohli tieto vnútorné svety vnímať, nestačí po nich iba prahnúť, ale potrebujeme mať aj dostatočnú energiu, aby sme ich mohli uchopiť. Tieto svety existujú nepretržite a na našom vedomí nezávisle, ale v dôsledku nášho energetického podmienenia sú nám neprístupné. Inými slovami, jedine preto, že sme takto podmienený, sme nútení považovať svet nášho každodenného života za svet jediný.

Toltéci, šamani, či indiáni dávnych čias verili, že naše energetické podriaďovanie možno napraviť. Preto vyvinuli súbor praktík, určených k novému podmieneniu našej energetickej schopnosti vnímať.
Naučili sa vnímať energetickú esenciu vecí. Tento vzhľad mal takú závažnosť, že sa stal základnou prímesou čarodejstva. A tak po celoživotné disciplíne a výcviku dnes čarodejníci naozaj získavajú schopnosť vnímať esenciu vecí, schopnosť, ktorú nazývajú videnie.

Ako vnímať túto esenciu vecí?

Treba sa naučiť vnímať energiu priamo. Ak sa do vnímania oddelí spoločenská časť, potom vnímame esenciu všetkého. Všetko, čo vnímame, je energia. Ale pretože energiu nevieme vnímať priamo, upravujeme si vnímanie tak, aby vyhovovalo nejakej tvarovacej forme.
Táto tvarovacia forma je spoločenská súčasť vnímania, ktorú treba oddeliť, pretože zámerne redukuje rozsah toho, čo možno vnímať, a núti nás k presvedčenie, že všetko, čo existuje, je práve tá tvarovacia forma, do ktorej zasadzujeme svoje vnímanie.

To ako vnímame svet má za následok náš bod spojenia, ktorý je ukotvený v našej aure.Vyzerá ako žiarivá škvrna je súčasťou nášho energetické pola. Je posadená asi na dĺžku paže od chrbta, v rovine vo výške lopatiek. Objavili ju starý čarodejníci a vedeli, čo táto škvrna dokáže. Vedeli, že tu, v tomto bode, sa u ľudských bytostí skladá vnímanie. Keď videli, že taký žiarivý bod majú všetky živé bytosti, domysleli si, že vnímanie ako také sa musí odohrávať v tomto mieste, nech už akýmkoľvek primeraným spôsobom. ”
Sú milióny vesmírnych svetelných energetických vlákien, ktoré prechádzajú naším svetelným  telom, ale len malý počet vlákien prúdi priamo bodom spojenia, ako sa napokon dá očakávať, pretože je tak malý v porovnaní s celkom. A ďalej videli, že bod spojenie je vždy obklopený ďalšie žiarivou guľou, ktorá je o trochu väčší. Táto svetelná žiara veľmi zosilňuje svetelnosť vlákien, prechádzajúcich priamo cez ňu.

Potom prišli na ďaľšiu vec. Bod spojenia u ľudských bytostí sa môže vymknúť zo svojho obvyklého umiestnenia. Keď je bod spojenia vo svojej normálnej polohe, vnímanie a vedomie vyzerá ako
zvyčajne, súdiac podľa normálneho vnímania pozorovaných osôb. Ale keď sa bod spojenia dostane  do inej a nezvyčajné polohy, potom ľudia konajú úplne  inak a vnímajú neznámym spôsobom.
Na základe toho všetkého starí čarodejníci dospeli k záveru, že čím viac sa vychýli bod spojenia z normálnej polohy, tým neobvyklejšie bude následné prejavovanie sa  a samozrejme vnímanie okolia .

Čo spôsobuje premiestňovanie?

Premiestnením bodu spojenia dochádzalo k ďalšiemu usporiadanie energie. Keď sa bod spojenia premiestni do inej polohy, spojí sa vraj na tom mieste iný zhluk miliónov svetelných vlákien energie. Vnímanie sa automaticky spája tam, kde je bod spojenia, lebo v tomto mieste je vždy prítomná aj žiarivé svetelné vedomie. Ale pretože bod spojenia je v inej polohe, výsledný svet už nemôže byť svetom našich každodenných záležitostí.Starí čarodejníci vedeli rozlíšiť dva typy premiestnenie bodu spojenia.

  • Jedným bolo premiestnenie do ktorejkoľvek polohy na povrchu svetelné gule alebo do jej vnútra, a toto premiestnenie nazvali posunom bodu spojenia.
  • Druhým typom bolo premiestnenie bodu spojenia do polohy mimo svetelnej gule. Toto premiestnenie nazvali pohybom bodu spojenie. Zistili, že rozdiel medzi posunom a pohybom je v tom, že umožňujú rôznu povahu vnímania. Pretože posuny bodu spojenia sú pohyby v rámci svetelné gule, svety, ktoré sa takto vytvárajú, sú stále vo vnútri ľudskej domény bez ohľadu na to, ako bizarné, či čudné.

Ako sa premiestňuje bod spojenia

Energetické prúdy nápory energie, ktoré vychádzajú zvonku, alebo zvnútra nášho energetického útvaru sú spravidla nepredvídateľné a prichádzajú  náhodne. Buď ako mierny vnútorný nepokoj, ako nejasný pocit smútku, ktorý v okamžiku vystrieda eufória. A čo sa stane, keď sa bod spojenia dostane mimo energetický útvar?

Pohyb bodu spojenia vedie k úplnej premene energetického tvaru ľudskej bytosti. Z tvaru gule alebo vajcia sa zmení v čosi, čo pripomína fajku. Na špičke rúrky je bod spojenia a zo
svetelné gule sa stane hlavička fajky. A ak sa bod spojenia neprestane pohybovať, nastane chvíľa, kedy sa svetelná guľa premení v tenkú čiaru energie.
Starí čarodejníci boli jediní, komu sa podaril taký výkon, kto dokázal premieňať energetický tvar. Rozsah toho, čo títo čarodejníci mohli vnímať a robiť ako energetické čiary, bol vraj nekonečne väčší ako to, čo môže vnímať a robiť priemerný človek.

Presúvanie bodu spojenia  v spánku.

Ďalším obrovským prelomom, ktorý si mohli pripisovať starí čarodejníci bolo zistenie, že bod  spojenia sa veľmi ľahko premiestňuje v spánku. Toto zistenie viedlo k ďalšiemu objavu, že totiž sny sú úplne spojené s týmto premiestnením. Čím väčšie je premiestnenie, tým neobvyklejší je sen, a naopak, čím neobvyklejší je sen, tým väčší je premiestnenie.

Starí čarodejníci vraj zakotvili umenie snívať na piatich predpokladoch, ktoré videli v energetickom toku ľudských bytostí.

  1. Videli, že do súvislého vnímania sa dajú zapojiť iba energetická vlákna, ktoré priamo prechádzajú bodom spojenia.
  2. Videli, že ak je bod spojenia presunutý do inej polohy, hoci by toto premiestnenie bolo minimálne, začnú ním prechádzať iné a neobvyklé energetická vlákna. Tým sa zapája vedomie a vynucuje sa skladanie týchto neobvyklých energetických polí do súdržného a súvislého vnímanie.
  3. Videli, že z priebehu obyčajných snov sa bod spojenia ľahko premiestňuje sám od seba do inej polohy na povrchu, alebo vo vnútri svetelného vajcia.
  4. Videli, že bod spojenia možno prinútiť k pohybu do polôh vo voľných energetických vláknach vesmíru mimo svetelného pola.
  5. Videli, že je možné pri spánku a obyčajnom snívaní pestovať a vykonávať systematické premiestňovanie bodu spojenia.

Čarodejníci chápu snívanie ako nesmierne dômyselné a náročné umenie, umenie premiestňovať bod spojenia z normálnej polohy tak, aby sa rozšíril a zväčšil rozsah toho, čo možno vnímať. Či už v druhej pozornosti, alebo v snovej pozornosti.

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.