Každý máme niekde strážneho anjela. Ja ich mám možno viac… 😛

Jedným je moja dušička, ktorá mi dáva upozornenia a varovné signály. Druhý strážny anjel sa nachádza niekde hore, odkiaľ ma stráži a posiela ku mne bytosti, ktoré sa ma snažia naviesť na správnu cestu. Potom sú to moji priatelia, skutočný priatelia, ktorý sú s vami aj keď o tom neviete …Som vďačná týmto svojim anjelom strážnym, že ich mám a o nich viem…

Vera vďaka za krásny mailík… 😳