Kategórie
Duchovné

Karmická nádoba…

Prichádzajúc na tento svet si so sebou prinášame karmickú nádobu, v ktorej sú zhromaždené naše „hriechy“ – vyvolané nespokojnosťou a nesúladom mezi reálnym životom a našimi predstavami, chúťkami, našou spokojnosťou.

Metódou „med a bič“ prebieha naša výchova, lekcie, ktoré dostávame. Ak sa správame tak, ako je potrebné – môžeme dostať veľa, veľa, ešte viac… aj všetko. Ak si však neuvedomujeme zmysel života a zabúdame na poslanie, na značky a smerovky, budeme potrestaní.

Vyššie sily neustále kontrolujú naše myšlienky i skutky. Objem karmickej nádoby počas nášho pobytu tu, v našom očistci, meníme. Čosi prilievame, čosi odteká.

Najväčším prítokom, ktorým si karmickú nádobu môžeme nebezpečne rýchle plniť, je prílišná idealizácia rôznych pozemských hodnôt, ako:

•Peniaze a materiálno, šomranie na ich nedostatok, pohŕdanie ľuďmi žijúcimi v nedostatku, zbožňovanie prepychu, luxus, nespokojnosť so svojím nevydareným životom, keďže nemám toľko, ako ktosi iný

•Krása, prílišné kochanie sa vo svojom vzhľade, či nespokojnosť s tým, ako vyzerám, príťažlivosť

•Sex, nespokojnosť s partnerom, hľadanie úletov, doplnkov

•Sláva, popularita, moc, snaha druhými manipulovať, ovládať ich, nariaďovať, túžba ponižovať iných

•Vyvyšovanie sa nad ostatných

•Snaha o dosahovanie vášní a nepoznanie prekážok pri dosahovaní pozemských hodnôt

•Frustrácie, klesanie na duchu, nedôvera vo vlastné sily pri neúspechu

•Pohŕdanie ľuďmi napr. nedosahujúcimi také postavenie v kariére, aké som dosiahol ja

•Idealizácia svojich rodičov či detí, alebo naopak ich neuznávanie

•Poburovanie sa nad nemravným správaním sa iných

•Absolutizácia vlastného tela, nerovnováha medzi telom a dušou

Do karmickej nádoby pritekajú aj naše nesprávne postoje: žiarlivosť, panovačnosť, dominantnosť, odsudzovanie iných, nadmerná ctižiadosť, žiadostivosť, urážlivosť, náladovosť, výbušnosť, agresivita, hnev, vyvolávanie hádok, ale i negatívne činy uskutočnené so zámerom, vedome a premyslene, hoci tušíme, ako nimi ublížime: vražda, ublíženie na zdraví, ohováranie, pomsta, výsmech, násilie…

Našťastie svoju karmickú nádobu nielen napĺňame, ale dobrými skutkami, dobročinnosťou, nezištnou pomocou, súcitom, uľahčovaním života iným, optimizmom, spokojnosťou, vďačnosťou, ju aj vyprázdňujeme, či čistíme. Stav priebežného naplnenia svojej karmickej nádoby môžme odhadnúť, či bližšie a presnejšie určiť podľa udalostí svojho života, podľa finančnej úrovne, materiálneho zabezpečenia, bývania, rodiny, do ktorej patríme, spokojnosti s vlastným životom, podľa vzťahov s rodičmi, podľa spokojnosti s dosiahnutými výsledkami v práci, ale i podľa zdravotného stavu a vôbec celkovej spokojnosti so životom.

Takže, aplikujte uvedený model na sebe, a zistíte celkom spoľahlivo, či vám do nádoby aj teraz hriechy pritekajú. Bez potrebnej dávky sebakritiky to ale nepôjde. Priznajme si, všetko, nezastierajme si zrak pred pravdou, môžte sami sebe potom pomôcť, alebo ublížiť. Každý z nás si prišiel svoj údel, svoje poslanie naplniť tu, na tomto svete, počas tohoto života. Sme tu, na tomto svete, len na exkurzii. Náš život je exkurzia do múzea. Nie však s vystavenými exponátmi zo starých čias, ktorých sa nesmieme ani dotýkať, iba sa mlčky prizerať.

Môžeš si všetky exponáty odskúšať. Aj našu dušu, vyprevádzali na tento svet slovami: „Choď, staň sa človekom, dostávaš túto možnosť. Choď a vyskúšaj si všetko, ale hlavne naprav svoje hriechy. Ukáž, že to dokážeš!“

Ale otváracie hodiny sú presne vymedzené, nie nekonečne dlho tam môžeš pobudnúť. Naše duše však, bohužiaľ, čoskoro zabúdajú na rady, ktorými ich vyprevádzali na cestu. Úplne sa pohrúžia do tohoto sveta a držia sa zubami – nechtami všetkého, čo im najviac vyhovuje, odkiaľ získavajú, voľkajú si, bezbreho berú od života čo sa len dá, užívajú plným priehrštím. Snažia sa len a len o to, aby si vzali čo najviac, aby život mal čo najlepšiu chuť, náboj, farby. Ale ani to nestačí, a tak si sťažujú, repcú, kritizujú a príliš lipnú na materiánych hodnotách, sú vášnivo pripútané k peniazom. A karmická nádoba sa začína plniť. Duša však prišla na zem, aby znížila v nádobe hladinu hriechov, namiesto toho ju však zvyšuje.

Kto kontroluje naše hriechy? Opýtajú sa mnohí. „Kto bude vedieť s určitosťou, čoho som sa dopustil“?

Ktosi si myslí, že je to Boh, iní vravia, že akýsi karmický mechanizmus zaznamenáva naše prebehnutia na červenú. Ďalší sú toho názoru, že to budú naši duchovní sprievodcovia – strážcovia. Presne to nevieme, ale určite je to ktosi z neprejaveného sveta. Múdra príroda zariadila všetko tak, že umiestnila do duše každého človeka akýsi citlivý radar, merač, ktorý zaznamenáva, monitoruje naše myšlienky + činy. A registruje objem tekutiny v nádobe. Nielen to, rozhoduje aj o našom osude. Trest závisí od miery naplnenia nádoby.

KARMICKÁ NÁDOBA NAPLNENÁ na 60% a viac

Začínajú sa uplatňovať výchovné opatrenia. Objavujú sa menšie nepríjemnosti v práci, okradnú vás, komplikuje sa váš vzťah s partnerom, dochádza k rodinným škandálom, stane sa vám nehoda a pod. To vám „strážca“ vysiela upozorneia: “Zabudol si človeče, že si tu na exkurzii? Že ti tu nič nepatrí? Že všetko aj tak necháš tu keď budeš odchádzať?“ Ak to nevnímate ako varovanie, osobnú výstrahu a pripisujete všetko len náhode, snažíte sa byť slepí a hluchí, dostanete upozornenie ráznejšieho charakteru. Náhody neexistujú. Svet je veľmi prísne determinovaný. Váš postoj nie je správny. Môžete sice túto teóriu odmietnuť, nesúhlasiť so mnou, ale správate sa potom ako divoch, ktorý odmieta prijať už známe poznatky a aj blesk či letiace lietadlo prijmite len ako náhodu. Ak sa človek zraní, prežije nehodu, to je už veru veľmi vážne upozornenie a je najvyšší čas zamyslieť sa nad svojim životom. Pohodlnejšie a prijateľnejšie je ospravedlňovať svoje správanie a čosi také pripísať na vrub náhode, či komusi, kto tú chybu urobil, kto tým autom do mňa vrazil. Zavinil to skrátka ktosi iný. Nehovoriac už o tom, že mu nejaký pokútny liečiteľ „nakuká“, že bol urieknutý neprajným susedom. A aj keby bol, nepripisujte vinu jemu, stalo sa tak z vyššieho poverenia. Ktosi to zariadil, aby vás donútil spamätať sa, zastaviť sa, zamyslieť sa.

KARMICKÁ NÁDOBA NAPLNENÁ na 80%

To je už veľmi vážny stav. Vysielané sú k vám silné signály – zdravotný postih, ťažká nemoc, rozpad rodiny, prepustenie zo zamestnania, súdne spory… Čo je však ešte horšie, prichádza blokovanie všetkých vašich snáh. Človek stráca najprv to, čomu pripisuje príliš veľký význam. Sme potrestaní za opovrhovanie upozorneniami. Zvysoka sme na ne hľadeli, odstrániť teraz zákopku na nádobe, aby hriechy lepšie odtekali, je nesmierne zložité. Dostávame sa do postavenia tých, nad ktorých sme sa vyvyšovali, aby sme pocítili. Sme potrestaní za našu pýchu. Aby nám správca v múzeu nemusel napariť pokutu! Aby nás odtiaľ nemusel vykázať! Aj pobyt duše na tomto svete je len prechodný.

Ak si to úprimne uvedomíme a oľutujeme, poprosíme Vyššie sily o odpustenie, naša situácia sa zlepší. Starajme sa o to, aby nás tieto lekcie nemuseli uvrhnúť až na dno života. V kritických chvíľach je treba prosiť o božiu lásku, o milosrdenstvo. Najlepší spôsob, akým je možné Boha upútať, je dlho a presvedčivo preukazovať úprimný cit k nemu. Snáď nám uverí a tentokrát ešte odpustí, i keď vie, že naša láska nie je úplne najúprimnejšia. Veď ako by aj mohla byť? Dokedy sme sa neocitli v kritickej situácii, sme si naňho ani nespomenuli. Dôležité je, aby sme nezabudli neskôr na svoje sľuby.

Ak chcete vedieť, prečo sa vám veci dejú tak, či onak, prečítajte si knihy od Sergeja Lazereva Diagnostika karmy.

Zdroj

15 replies on “Karmická nádoba…”

Ak smiem doplniť :-), je veľmi dobrá kniha – teda 4 diely..od Alexandra Svijaša : Karma- náprava chýb, Karma , riešenie problémov,Karma – náprava omylov a Karma – život bez konfliktov 🙂

Páči sa mi

[…] Martinka písala minule o karmickej nádobe, tak som sa rozhodla niečo pridať. . Naplnením našej karmickej nádoby sa náš pozemský život končí a predstupujeme ako duša ku karmickej rade. Páni Karmy, tiež nazývaní Veľká Karmická Rada je osem Vzostúpených Majstrov, ktorých úlohou je pomôcť posudzovať karmu ľudstva najúčinnejším a najsúcitnejším spôsobom. […]

Páči sa mi

1. Bolo by možné zistiť u človeka v akom stave bola jeho karma v čase narodenia (resp.akú karmu si priniesol z minulého života)?

2. Bolo by taktiež možné zistiť ako sa u človeka menila karma v priebehu rokov (od narodenia až po súčasnosť) a zároveň akú karmu má človek v súčasnosti?

3. Bolo by možné zistiť na koľko percent má človek naplnenú svoju karmickú nádobu (alebo nádoby v prípade ak ich je viac)?

4. Ak by karma človeka obsahovala nejaké nechcené, nežiadúce entity, bloky, škodlivé kódy, bola by možná očista karmy?

5. Existuje nejaká služba z portfólia ezoterických služieb ktorá by bola vhodná na to aby som sa dopracoval k odpovediam na tieto otázky?

Ďakujem.

Páči sa mi

Zdravím Peter , Peter, Peter , milý Peter ……. 🙂
…. A TY SI SKALOU NA KTOREJ SA MÁ POSTAVIŤ NOVÝ SVET .-)
Na čo PROSÍM VÁS riešite takéto veci……chcete sa odosobniť od svojich skutkov a následkov činov ????? …………………………Na Zemi platí jeden krásny zákon AKCIE A REAKCIE (ODPORÚČAM NAŠTUDOVAŤ .-) ) Nevenujte sa takýmto nezmyslom a len vždy ak dačo konáte myslite na to , že to bude mať odozvu…. Na druhom SVETE NEPLATÍ ČAS, GRAVITÁCIA, nič čo vykonáte nemá následok , lebo je to nekonečná nirvána……… tu žijeme v hmotnom vibračnom svete , tak konajte tak , že nemusíte myslieť ak ste klamali na to čo ste povedali a komu , ak ste dakoho podviedli tak čakajte odplatu atď ….. (lepšie je nekonať zlé skutky , prečinenia voči iným …… )
Ozaj nieste poriadny katolík? Lebo tým takéto úvahy Rím zakazuje 🙂 Zabudnite na blbosti okolo KARMI , karma je JE iba prítomná TU a TERAZ , BOH nie je zákerný blbeček čo by sa vyžíval v takýchto perverzitách , ale JE i zákonom návratu energií a jestvuje vždy a vo všetkom, no konáme len MY A MY si za to platíme , tak nevyhadzujte penízky za dáke hajdula- pajdula hókusy -pókusy …….Je to vždy iba napojenie na ASTRÁL A DÉMONICKÉ ENTITY , ale ak už musíte a neviete čo so sebou a ste si vedomí , že za to budete platiť ( nemyslím tým dukátiky 🙂 ) , tak viem odporučit túto pani

https://sk-sk.facebook.com/Ark%C3%A1num-Sprievodca-%C5%BDivotom-a-Cestou-Du%C5%A1e-319482514813565/

………… 🙂 pekné a pohodové poludnie a hlavne zabudnite na KARMU , karma je sviňa a nič neodpúšťa , ale je len dávnoveký následok skutku v časopriestore………. R.
(snáď dačo v mojom vysvetlení pochopíte, snaha bola 🙂 )

Liked by 1 person

Peter…myslim..ze nie je pristroj..ktory vam zanalyzuje..aku mate karmicku nadobu..kolko % v nej je naplnene….akym.percentom disponujete teraz…a uz vobec nehladajte niekoho..kto vam.ju ocisti…lebo kazda pomoc je docasna a ide o pochopenie…preco sa nam veci deju .Ak by to bolo take lahke..tak by sme veru dopadli a nas vyvoj by siel smerom dozadu a nie dopredu. Kazda zivotna lekcia nesie ponaucenie….nepochopis..pride dalsia.
Nasmeruj.myslienky smerom do vnutra..nie von…tvoje vnutro ti vsetko zrkadli v akom stave si. Ludia okolo ukazuju..co nemas v sebe vyriesene..co potkacas a nevies prijat..

Zrejme si clovek..co chce pochopit vsetko rozumom..ale skusaj dychat..vnimat krasu stvoreneho a na chvilku len byt ❤. Zit v sulade so sebou..to co by si sebe nedoprial..nekonaj inym. Sleduj telo..jeho signaly..bolest a ochorenia..na ake emocie a postoje ta upozornuju…zi tu a teraz riad sa srdcom..ako pise Radko. Naplnuj seba svetlom. ..tvorivostot..lebo temna a drstruktivnej sily uz bolo dost.

Ak predsa silou mocou chces o sebe vediet viac. .daj si urobit astroligicky rozbor z datumu narodenia…den si si urcil sam…aby si bol pod vplyvom planet a znameni a ich sily ucili ta potrebnemu.😊

Páči sa mi

Nechcem to tu spamovať, už vôbec tu nechcem vyplakávať nad svojím nepodareným, zbabraným životom, ale…dovolím si napísať ešte zopár riadkov.

Nie som spokojný so životom, nie som spokojný s rodinou, nie som spokojný v poslednej dobe absolútne s ničím, zmietam sa vo vnútornom nepokoji, pociťujem deficit v niečom čo mi chýbalo počas detstva a teraz sa to snažím si vynahrádzať a nanešťastie som práve kvôli utrpel nedávno vážny úraz. Niekto sa hádam ešte nazdáva, že má ta vyššia moc nestrestala ešte dosť? Až tak ma tí “tam hore” nenávidia? Naozaj mali potrebu ma až tak strestať? Až tak veľa som chcel od života? Čo také som mal resp. mám spraviť aby som bol šťastný aspoň na sklonku života? To nielen že ja, ale ani moja duša nenájde nikdy pokoj.

Páči sa mi

Ahoj Peter…
Do zivota sa rodime..aby sme ho vylepsili…urobili kvalitnejsim..aky bol ten predoslý.Detstvo je zaklad a ak tuna nieco zlyha..clovek si nesie velku zataz.O tom vedela aj kamaratka,co zomrela.
Nik ta netresta..nesies len nasledky svojich cinnov a sam si si to s vyssimi naplanoval..ake lekcie chces zazit a na vlastnej kozi okusit. Mozno si teraz myslis..ze mi preskocilo…ale je to tak…sme strojcami vlastneho zivota.

Tvoj uraz je uz varovanim, ze nejdes v zivote spravnym smerom..vyhodil ta z cesty..aby si rozmyslal nad svojim.myslenim..postojmi a sposom zivota. Sme ako herci na javisku a vyberame si..aka bude buda hra zivota…tragédia, komédia …ver ze zo skusenosti viem..ze to mozes zmenit.

Zacni prijatim svojej rodiny…dali ti tú najtazsiu lekciu..ale oni vedeli preco..i ked su nevedomi..lebo ziju hlboko v egu ponorení a to ich nuti konat ako vedia.
Co ,ak ty sam si sa takto spraval v predoslej inkarnacii a len sa tymto vracia…lebo kto na sebe nezazije..nepochopi.

Preco myslis..ze vela ludi sa spamäta a konecne zmenia myslenie a sposom zivota..az maju zakernu chorobu? Alebo ked zaziju klinicku smrt?

Vsetko ma svoje hlbsie pochopenie…zrnen myslenie…zelaj si to, cim chces zit…a zaci menit programy mysle, pod ktorymi fungujes. Zacat mozes vzdy.. Ak by si videl seba s nadhladu viacerych zivotov..pochopil by si preco…nenadaval by si na vyssich..preco prave ty mas taky zivit a za co ta trestaju…to je len nase myslenie…skutocnost je ina. Preco sa rodia uz postihnute deti…hadam ich niekto hore nenavidi? Nie.. len potrebuju nieco vyrovnat..urobit akusi rovnovahu na svojej spirale duchovneho zrenia..potrebujeme si uvedomit..kto skutocne sme a kam smerujeme.

https://anitram.wordpress.com/2018/10/03/souhra-energii/

k si nevidel film chatrč..alebo naš domov…pozri si to…tam.je to pekne ukazane.😊
Mas cas zmenit svoj zivot…ver v silu ducha..ze to zvladnes.❤ Vyhod z podvedomia všetko negatívne, čo si o sebe myslíš, čím žiješ, lebo to a len brzdí. Priťahuješ si do života veci, ktoré sám živíš.

https://anitram.wordpress.com/2011/09/29/mysticky-film-nas-domov/

Páči sa mi

Ahoj Peťo….
Najradšej by som ťa objal a vzal na dáku perfektnú žúrku , aby si videl aký život je životom…….Keby si vedel čím všetkým si prechádzajú iný , alebo aké ťažké je žiť na tejto zemi , keď si už bol raz TAM HORE U OTCA……Maťa ti posunula Chatrč (česká verzia je úplne nanič a aj keď tvorcovia úplne vypustili záver i tak je to nádherný príbeh )

………. dlho som tú knihu odmietal a keď som ju čítal , nepýtaj sa ako som reagoval (ako nasraný MacKennzie v chatrči) , všetko sa mi vrátilo , skákal som po tej knihe , kopal som do nej , často letela cez celú miestnosť……..tak veľmi mi chýbal BOH a NEBO . To čo si písal bolo , ako by si písal o mne 🙂 Nemáš iba ty sám náročný level , ale sám si si ho vybral….Ja som si v živote vždy prial , aby keď si moje deti nájdu svoje miesto v živote , že vypnem , tak veľmi som si želal spomaliť , zmeniť prácu a užívať si život , že to tam HORE urobili za mňa a vypli ma , no neprišiel Cháron , prišla realita bytia…….krvná zrazenina na mozgu, Rozpáraná hlava jak pirát z karibiku (má to výhodu , nemusím sa na helloween maskovať 🙂 ) , od septembra minulého roku som PN , lekári všetko iba naťahujú , rozum a duševno sa našťastie vrátilo , no telesno je asi tak na 20% toho čo som zvládol pred rokom …….želal som si to a teraz to mám , nikdy som si nemyslel , že to čo si prajeme a na čo myslíme sa stane , lebo som bol presvedčený , že svoje sny si plníme sami a sami sa na osude svojou slobodnou vôľou podielame , ale , ale je tu i čosi VIAC a mimo NÁS……..

…..NEBO EXISTUJE (je to zaujímavá kniha ) A EXISTUJE I TU , len treba zvoliť cestu ……….

……keby ste vedeli jakými životnými peripetiami som si prešiel , nehrám sa na hrdinu , zlomilo ma to , no vždy mám cieľ i napriek tomu , že som mal sto chutí častokrát skočiť z mostu…..

(skvelý film na premýšľanie .-) )
…….držte sa Peter , vnímajte nádheru bytia a verte , že TÝ tam HORE sú STÁLE S VAMI…….


( Neckář si prešiel koncom , no vďaka bratovi sa z toho dostal , nevie poriadne rozprávať , ale vie spievať 🙂 )


(……. to zlé nás posúva a robí silnými , ak by sme nepoznali zúfalosť , neužívali by sme si šťastie……… )

……..tak mnoho síl nech sa cez to prenesieš a zas budeš SÁM SEBE skalou .-)

……..aj okamih vie byť večnosťou……….

……..mno pohody , pokoja a všetkého dobrého………..R.

Liked by 1 person

P.S………a prečo si na to MYSLEL ???? ………..Snáď ti dačo z tých mojich priobrazení dá aspoň jednu iskričku……….ak máš chuť porozprávať sa POD ŠIBENICOU , pokojne napíš Maťke , prepošle ti môj mail , som ochotný i na stretnutie, lebo TVOJ život za to stojí!!!!!!!!!! Maj sa pohodový páteček a pokojný víkend. R

Liked by 1 person

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.