Kategórie
Duchovné

Cesta srdca…

První vesmír.

Na počátku oživil Bůh své čtyři ruce: Oheň, vodu, zemi a vzduch a učinil z nich sloupy chrámu své tvorby, nejčistší zrcadlo života. Z těchto dlaní je nasycen svět. Kéž je nenazýváš mrtvými. Kéž jim neupíráš Moudrost, neboť oni jsou Moudrostí z Pravdy. Jak hluboko ve smrti jsi, když lež je pro tebe živá a pravda neživá. Vesmír čtyř sil byl zrozen jako Světlo ze Světla. Je radostí živější než cokoliv, co považuješ za živé.

Uvěř v den, kdy mne spatříš v tomto zrcadle, i v den, kdy se otočíš od zrcadla a vejdeš do mého Srdce, které jsi spatřoval dosud jen jako obraz. Dokud jsi poutníkem, díváš se do zrcadel. V obraze, který vidíš, však sebe nepoznáváš. Sedmého dne se otočíš od zrcadla a poznáš sám sebe v Jednosti Života. Ve všem stvořeném z hmoty i ve všem, co ti zůstávalo skryté. Jsi poutníkem za poznáním.

Avšak zem, po které kráčíš a vzduch, který dýcháš, neputují a nehledají, ale jsou poznáním z Pravdy. V tom je jejich prvenství. Poznej přesto, že je nedělitelné od prvenství všeho zrozeného ze mne, stejně jako skrze prvorozeného Ježíše jsi ty prvním a jediným Synem. Vzduch je, aby byl dýchán. Oheň přichází svítit a hřát. Voda tišit žízeň a země nést chléb. Dávají se za pokrm, neboť jsou Moudrostí, ve které není možné Život ztratit ani získat.

Pouze z plné číše se přelévá do vyschlých a sytý dává svůj chléb hladovému.

Druhý vesmír.

Čtyři boží dlaně se sjednotily v Modlitbě. Touto Modlitbou jsou rostliny. Podobají se Ježíši. Čtyři ramena řeky se opět slévají do Jednosti v jejich Srdci. Rostliny jsou živeny ohněm Slunce, zemi, vzduchem a vodou. Jsou čistým pokrmem.

Druhým vesmírem Boží tvorby. Neputují za poznáním, neboť poznání je v nich naplněno. Z něho přicházejí na svět, aby se staly pokrmem. Přijmi je za své učitele přijímání a dávání. Tráva chrání tvé putující nohy, stromy nesou ovoce a stín v žáru dne, obilí zraje, aby se stalo tvým chlebem. Kéž se i ty jednoho dne staneš chlebem hladových. Ptej se řeky, umíš-li slyšet, ptej se stromů a květin na všechny své otázky.

Dají ti odpověď, neboť v nich je můj duch, který je Moudrost.

Třetí vesmír.

Člověk ohraničil část Života a nazval ji zvířaty. Duch sestoupil do temnot, aby slzami naplnil Světlo. Dívej se do zrcadla své nevědomosti a uprostřed noci poznej hvězdu spasitele. Cesta zvířat je nejpodobnější lidské, přichází však k člověku jako služebník. Půl Srdce je cestou vlastní a půl Srdce je darováno. Půl Golgoty je darem nasycení tvé nevědomosti. Čím více své dárce ponižuješ, tím více tě předčí. Jsou zrcadlem, do kterého se nerad díváš. Bojíš se spatřit své nenávisti. Pudy a sobecké city. A přece, zvířata dokáží milovat. Podívej se, jak čistě žijí. Berou dary země. Ale nikdy nekradou. Žijí tím, co je nyní. Neznají příkazy ani zákazy, poslouchají jen svou přirozenou moudrost. Jsou v rukách Otce, proto nechybují. Máš se od nich čemu učit.

Špínu nelze skrýt povyšováním nad nevinné. Jen Láska tě očistí. Kolik Lásky chybí tvému nitru, tolik daruje oběť ponižovaných proJednost Života. Ještě mnohokrát přijde Beránek v podobě zvířat, aby tvrdost Srdce člověka byla prolomena. Vše, co je v duchu, má svůj obraz ve hmotě. Umírají-li těla zvířat za nasycení lidí, také jejich duše přichází sytit hlad nitra člověka. Ptej se uvnitř, kolik života musí být obětováno pro tvůj život a jez v Pravdě. Neboť je-li v tobě den braní, je velké a krásné přijímat. Věř, že není ubližovaných, ani těch, kteří ubližují v poznání Srdce. Zvažuj však a neber si víc, než žádá tvé tělo ani víc, než žádá tvá duše. Zvažuj, jsili i ty schopen svůj život dát za pokrm stejně, jako přijímáš životy jiných.

Pamatuj, že umění brát i dávat, je Láska.

Čtvrtý vesmír.

V sedmi dnech Otec přivádí své syny, jako syna jediného. Člověk byl učiněn králem na zemi. Přijímá dary svých služebníků a učí se sám být darem pro vesmír. Tři vesmíry, které jsem ti ukázal, sjednoť svou Cestou v sobě. Jsou ti dány za pokrm. A stejně jako se vine Cesta člověka, mění se také podoba jeho pokrmu. Chléb se stává čistším a blíží se zdroji.

Stane-li poutník jednoho dne v cíli, i Cesta pokrmu bude dovršena. Již nebudou hranice mezi pokrmem špinavým a čistým, neboť každý pokrm  je v očích cíle čistý. Není v něm hladových, ani obětovaných, pokrm je sám sobě nasycením. Tři vesmíry jsem ti dal za učitele, skrze ně vejdeš do poznání vesmíru vlastního. Dokud nejsi jedno se zvířaty, neznáš mne. Dokud nejsi rostlinou, vodou nebo ohněm, zůstávej jejich skromným žákem.

Nezapomeň. Rozdělení na tyto vesmíry je klamem. Dítě namalovalo černou tužkou na papír Slunce. Kdo z toho obrázku pozná jak velké je Slunce doopravdy a jaká je jeho zář? Vyjdi proto ven, abys sám viděl Světlo.

Vesmírů je nekonečně mnoho ve vesmíru jediném.

Z knihy Cesta srdca

 

 

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.