Kategórie
Duchovné

Inkarnácia

Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je připraven používat v životě ke svému duchovnímu růstu a ku pomoci ostatním.

Proces inkarnace trvá po celý život – není to něco, co se stane při narození, a tím to skončí. K jeho popsání potřebujeme použít metafyzických termínů. Inkarnace je ustavující pohyb duše, při kterém vyšší, jemnější vibrace neboli duchovní aspekty jsou kontinuálně vyzařovány směrem dolů přes jemnější aurická těla do těl s větší hustotou a nakonec do fyzického těla. Tyto energie jedinec postupně využívá ke svému růstu v průběhu celého života.

Každé významné životní stadium odpovídá nástupu nových a vyšších vibrací a aktivaci určitých čaker. Tím pro svůj osobní rozvoj získáváme novou energii a vyšší vědomí. Každé stadium představuje také nové oblasti zážitků a učení. Z tohoto pohledu je život plný vzrušujících objevů a výzev pro duši. Proces inkarnování je řízen vyšším Já.

Životní model se nachází v sedmé vrstvě aury – v úrovni kéterické předlohy – je dynamický a ustavičně se mění podle toho, jak se jednotlivec ze své svobodné vůle v průběhu života a růstu rozhoduje. Jakmile dosáhneme určité úrovně růstu, otevřou se nám vyšší úrovně vibrací, energie a vědomí, které vstupují do našeho fyzického těla, jednotlivých aurických těl a čaker a umožňují nám pracovat s mnohem širší realitou. Když postoupí vpřed ve svém vývoji jednotlivec, postoupí kupředu celé lidstvo. Každá nová generace je tak obvykle schopna snést vyšší vibrace než ta předcházející, takže lidstvo jako celek se podle principu evoluce pohybuje k vyšším vibracím a širším realitám. O tomto principu pokroku lidstva se zmiňují mnohé náboženské texty jako Kabala, Bhagavad Gita, Upanišády a jiné.

Procesem inkarnace ještě před početím se zabývala paní Blavatsky a v poslední době Alice Bailey, Phoebe Bendit a Eva Pierrakos. Podle Evy Pierrakos se inkarnující duše sejde se svými spirituálními průvodci, aby společně připravili plán pro její nadcházející život. Stanovují úkoly, které duše potřebuje vykonat pro svůj duchovní růst, určují, co ji má potkat a s čím se má podle karmy vyrovnat, jaké zkušenosti potřebuje, aby pročistila své negativní systémy přesvědčení. Tato práce je obvykle považována za osobní úkol.

Určitá osoba by například potřebovala rozvinout schopnost vést druhé. Po vstupu do fyzického života se tedy bude dostávat do situací, pro které bude tato vlastnost klíčová, přičemž okolnosti mohou být pokaždé úplně jiné, ale vždy zaměřené na princip vůdcovství. Může se dejme tomu narodit do rodiny, kde se tato vlastnost dědí – například ze které pochází dlouhá řada uznávaných prezidentů společností nebo politických vůdců – anebo naopak do rodiny, která vedení neuznává a vůdčí osobnosti jsou zde považované za záporné postavy, aby tomu mohla čelit. Osobní úkol je naučit se používat tuto vlastnost vhodným způsobem, v přiměřené míře a cítit se přitom uvolněně.

Podle Evy Pierrakos závisí rozsah rad, které duši poskytnou průvodci při stanovování budoucích životních podmínek, na její zralosti. Rodiče jsou zvoleni tak, aby zajistili potřebné prostředí a fyzické zážitky. Podle tohoto výběru je stanovena sestava energií, které nakonec zformují fyzický prostředek – tělo, do kterého se duše inkarnuje, pro práci na tomto úkole. Energie jsou velmi přesně stanoveny a vybaví duši právě tím, co potřebuje. Duše přijme jak osobní úkol (např. schopnost vést), tak „světový úkol“, který znamená dar pro svět. Plán života je tak jedinečně sestaven, že splnění osobního úkolu je přípravou na splnění světového úkolu. Po splnění osobního úkolu se uvolní energie, která je potom využita při plnění světového úkolu. Ve zmíněném příkladu (vůdcovská role) se musí jednotlivec nejprve naučit vlastnostem a dovednostem, které bude pro plnění této své role potřebovat. Dlouhá řada předků – vynikajících vůdců – ho může buď zastrašit, anebo ho může inspirovat a dovést k tomu, že se z něj skutečně stane vůdčí osobnost. Každý případ je jiný a velmi osobní, v souladu s jedinečností duše, která se přichází učit.

Životní plán obsahuje mnoho pravděpodobných skutečností, které umožňují svobodně si vybrat z mnoha možností. Látka života je protkána působením zákona příčiny a následku. Vytváříme svou vlastní skutečnost, která se vynořuje z mnoha různých částí naší bytosti. Není vždy lehké tomu porozumět v rovině příčiny a následku, ačkoliv mnohému z našich zkušeností a zážitků takto porozumět lze. Doslovně vytváříme to, co chceme, co udržujeme ve svém vědomí, podvědomí, nadvědomí a kolektivním vědomí.
Jak postupujeme životem, všechny tvořivé síly se spojují a vytvářejí zkušenost na mnoha úrovních našeho bytí.

Co nazýváme karmou, je podle mne dlouhodobé působení příčiny a následku rovněž na mnoha různých úrovních našeho bytí. Při utváření svého života čerpáme jednak z osobního zdroje a jednak ze skupinového zdroje. Vše se vetkává do úžasné tkaniny tvořivé životní zkušenosti – z tohoto pohledu je snadné vidět nepřeberné bohatství života užaslýma očima dítěte.

Po stanovení životního úkolu začne duše pomalu ztrácet spirituální vědomí. Během početí se vytvoří energetická linka, spojující duší s oplodněným vajíčkem. Ve stejném čase je také vytvořena éterická děloha, která ochrání přicházející duši od vnějších vlivů jiným způsobem než děloha mateřská. Jak tělo roste uvnitř matky, duše začíná cítit „přitahování“ a pomalu se stává vědomě spojena s tělem. Probíhá to tak, že v určitém okamžiku energie vědomí silně vyšlehne dolů do formujícího se těla a duše si své spojení s tělem uvědomí. Potom ho opět ztrácí, aby se pomaloučku, postupně začala probouzet do fyzického světa. Záblesk vědomí odpovídá prvnímu pohybu plodu.

Z knihy Ruce světla – Barbara Brennan

3 replies on “Inkarnácia”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.