Kategórie
Arkturiáni

Arkturiáni-Otvorenie Tretieho Oka…

Každý z vás má svoj osobný Portál, ktorý sa nachádza v epifýze. Vaša epifýza, Korunná čakra je v strede vášho mozgu za hypofýzou, čakrou Tretieho Oka. Keď začne stúpať vaša Kundalini z Koreňovej čakry do čakry Tretieho Oka, dokážete otvoriť vaše Tretie Oko. K tomuto otvoreniu dôjde vďaka spojeniu fyzickej energie prvých šiestich čakier s multidimenzionálnou energiou vstupujúcou do epifýzy v Korunnej čakre.

Keď je vaše Tretie Oko otvorené, Portál epifýzy sa začne pomaly alebo rýchlo vracať k plnej aktivite.

Každý z vás má za sebou nespočet interdimenzionálnych ciest, ktoré ste vykonali najmä ako deti. Ale na väčšinu z nich ste zabudli, pretože nedokážete začleniť tieto zážitky do svojho bežného života. Teraz sa rodí stále viac detí s otvoreným Tretím Okom a plne aktivovanou epifýzou. Keďže je vaša realita „prebudenejšia,“ nemusia ich tieto deti „zavrieť,“ ako mnohí dnešní dospelí, ktorí to museli urobiť kvôli každodennému prežitiu.

Najdrahší, radi by sme vám pripomenuli, že „prežitie“ je slovo, ktoré bude skoro vymazané z vášho slovníka, pretože všetci budete vedieť, že nemôžete zomrieť. Už čoskoro sa úplne rozpomeniete na všetko, čím ste – Nekonečné Bytosti JEDNÉHO.

Vaša epifýza je vnútorný vír, ktorý vám umožňuje interdimenzionálne cestovanie so zachovaním si svojho pozemského fyzického tela.

V čase planetárneho Vzostupu budú vaše fyzické telá nahradené svetelnými telami a interdimenzionálne cestovanie sa pre vás stane „normálnym.“

Váš osobný Portál

Zatiaľ vám Portál epifýzy slúži ako Osobný Portál, cez ktorý vstúpilo vaše Multidimenzionálne JA do pozemskej reality. Je to tiež Portál, cez ktorý sa môžete vrátiť do nespočetných realít vášho JA. Váš Portál epifýzy je naplnený tekutým svetlom a mikrokryštálmi kalcitu. Kryštál je pevná látka, v ktorej sú atómy, molekuly a ióny usporiadané do pravidelného, opakujúceho sa vzoru.

Dr. Marcel Joseph Vogel dokázal, že kryštalický rast môže byť upravený vzorcom vĺn ľudských myšlienok, pretože ľudia myslia vo vzorcoch. Tieto vzorce myšlienok sa pohybujú energeticky a majú určité frekvencie. Strachom naplnené vzorce myšlienok nesú nízku frekvenciu, zatiaľ čo láskou naplnené vzorce myšlienok nesú vyššiu frekvenciu.

Pretože sa myšlienkové vlny pohybujú energeticky na určitej frekvencii, môžu byť zachytené, uložené a prenášané kryštálom, ako napríklad mikrokryštálmi v epifýze. Navyše kryštály majú pamäť. Preto rovnako ako sa kryštál môže použiť v počítači na ukladanie softvéru, môžu byť použité na ukladanie vzorcov myšlienok. Takto sú strachom alebo láskou naplnené vzorce myslenia uložené na „pevnom disku“ vášho mozgu, aby vás povzbudili v opakovaní týchto vzorcov. Z toho dôvodu dlhodobé strachom naplnené myslenie vytvára zvyk života v strachu, zatiaľ čo dlhodobé láskyplné myslenie vytvára zvyk láskyplnej existencie.

Mikrokryštály vo vašej epifýze pracujú rovnakým spôsobom ako staromódne kryštálové rádio (Primitívny rozhlasový prijímač, ktorý ku svojej činnosti nepotrebuje napájanie. Energia, ktorá rozkmitáva membránu jej slúchadla, sa berie priamo z vysielaného signálu. wikipedia). Avšak väčšina frekvencií prijímaných epifýzou nespadá do škály, ktorú dokážu ľudia vnímať. Preto môžu byť vnímané ako farby a zvuky. Kvôli tomu mnohé správy, ktoré prijímate z vyšších dimenzií obsahujú farby a tóny. Taktiež ak sú vaše vzorce myslenia naplnené strachom, nesú nižšie frekvencie a nastavujú váš Portál epifýzy na nižšie frekvencie Svetla. Na druhej strane ak vaše myšlienky rezonujú na frekvencii lásky, nastavíte tým svoj Portál epifýzy na vyššie frekvencie. Keď získate Majstrovstvo v kontrole svojich myšlienok, váš Portál epifýzy bude nastavený na vyššie frekvencie láskyplných myšlienok. Potom budete schopní preložiť viac z týchto svetelných a zvukových správ do Svetelného Jazyka.

Keď prvý krát otvoríte svoj Portál epifýzy, budete prijímať predovšetkým zvukové správy. Ak si budete priať premeniť tieto správy na svetlo, konkrétne na Svetelný Jazyk, budete musieť zvýšiť frekvenciu zvuku o 40 oktáv. Ako to môžete dosiahnuť? Odpoveď je, že tým, že vy sami expandujete, odovzdávate sa svojej Duši. Keďže všetka energia súvisí s rýchlosťou svetla, podľa Einsteinovej rovnice E = mc², keď sa dve frekvencie stretnú, vyššia frekvencia zvýši rezonanciu tej nižšej.

Preto keď sa odovzdáte svojej Duši/JA, umožníte vesmírnemu svetlu a bezpodmienečnej láske vstúpiť do vášho Portálu epifýzy a táto energia zvýši rezonanciu vašich mozgových vĺn, vedomia, vzorca myslenia a vnímania. A tak keď sa odovzdáte svojej Duši, vaše vedomie sa zvýši natoľko, aby ste mohli vnímať vyššie oktávy Svetelného Jazyka. V skutočnosti ide o bežný zážitok – stiahnutie Svetelného Jazyka, keď máte plne otvorený a aktivovaný váš Portál epifýzy.

Ďalším dôležitým bodom súvisiacim so schopnosťou prijímať svetelné správy vašim Osobným Portálom je ten, že mikrokryštály vašej epifýzy majú piezoelektrické vlastnosti. Piezoelektrina (Piezoelektrické javy alebo piezoelektrina alebo piezoelektrickosť sú javy, pri ktorých v kryštalických dielektrikách (napr. kremeni) vzniká mechanickou deformáciou elektrický náboj. Naopak, elektrické pole v týchto dielektrikách vyvoláva mechanické deformácie. wikipedia) sa hromadí v určitých pevným látkach, ako sú kryštály, niektorá keramika, kosti, DNA a rôzne proteíny. Preto sa určité kryštály používajú v tlakomeroch, oscilátoroch, rezonátoroch a vlnových stabilizátoroch. Kryštály majú schopnosť aj otáčať roviny polarizácie svetla na vyššiu frekvenciu ultrafialového žiarenia. Ultrafialové žiarenie má najvyššiu frekvenciu zo svetelného spektra 3D, preto slúži ako brána k vyšším dimenziám.

Vedci sa domnievali, že vlny Globálneho Systému pre Mobilnú komunikáciu (GSM) tvoria nový mechanizmus transdukcie (Transdukcia je prenos genetického materiálu (DNA) z jednej bunky do druhej pomocou vírovej častice. wikipedia) v membráne epifýzy pomocou mikrokryštálov. GSM je digitálna technológia, ktorá umožňuje uskutočniť až osem telefonických hovorov naraz na jednom kanáli. Toto poukazuje na potenciál vášho Portálu epifýzy prijímať viaceré správy v jedinom okamihu TERAZ. V skutočnosti ovláda epifýza vašu udržanie pozornosti na vnútorný svet pri spánku alebo meditácii alebo na vonkajší svet fyzickej reality. Takže vám táto schopnosť vnímať viac podnetov pomáha pri naladení sa na svoje vnútorné JA, zatiaľ čo v rovnakom čase udržiava spojenie s vašim fyzickým životom.

Váš veľký mozog je vašim osobným „spiacim obrom,“ pretože je centrom elektromagnetickej rezonančnej sily vášho fyzického tela. Epifýza je kladným pólom a slúži ako neuro-endokrinologický vysielač, ktorý prenáša multidimenzionálnu informáciu do hypofýzy. Hypofýza, ktorá funguje ako záporný pól, potom prijíma informácie a rozposiela ich do celého veľkého mozgu. Potom mozgová kôra zhromaždí rôzne frekvencie informácií do buniek mozgu, ktoré sú navrhnuté tak, aby menili elektromagnetické frekvencie na elektrický prúd. Tento elektrický prúd ovplyvňuje vaše myšlienky, činy a správanie a vysiela ich von do vašej reality cez vaše zámery.

Keď táto pretvorená vesmírna energia narazí na súčasnú Zemskú mriežku, je znovu pohltená vašou epifýzou spôsobom, ktorý vytvára ilúziu lineárneho priestoru/času tretej dimenzie. Avšak nová Zemská mriežka bude aktivovaná v roku 2012 a umožní vášmu mozgu prijať pomocou epifýzy najmenej o dve oktávy svetelných vĺn viac. Nový receptor bude potom rásť, aby mohol pojať zvýšené frekvencie svetelných vĺn. To vyvolá zážitok vyššej dimenzie a dramaticky zmení vašu realitu.

Endokrinný systém

Pre zaistenie vyššej úroveň vedomia, vytvárajú hormóny epifýzy pocit pokoja, kľudu a dokonca až blaženosti. Hormón melatonín zhromažďuje svetlo vo vašom Portáli epifýzy. Je to toto svetlo, ktoré vidíte vnútri, keď meditujete alebo ste v stave blaženosti. Serotonín je hormón, vďaka ktorému sa cítite pokojní a vycentrovaní a nachádza sa tiež v epifýze. Melatonín vám pomáha byť „prebudený“ počas spánku a DMT (dimetyltryptamín), ktorý sa nachádza aj v ayahuaske, rastline používanej pri šamanských cestách, vám umožňuje „vidieť“ iné dimenzie a reality počas spánku a /alebo meditácie.

Epifýza zdieľa prichádzajúce svetelné informácie s hypofýzou, ktorá ich rozvádza do celého vášho tela pomocou ostatných endokrinných žliaz. Keďže tento cyklus multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky zvyšuje úroveň vášho vedomia a tým aj vaše láskyplné myšlienky a pocity, rezonancia vášho fyzického tela sa neustále zvyšuje. Takže postupne premieňate svoje fyzické telo na svetelné telo.

Narodili ste sa s otvoreným Portálom epifýzy, ale život v tretej dimenzii ho zavrel. Avšak mnohí z vás znova otvorili svoj Osobný Portál zvyšovaním svojej rezonancie pomocou meditácií, duchovných cvičení a zdravým životom. Okrem toho sa v súvislosti s vyššími frekvenciami Gaie dnes rodí veľa detí, ktoré sú schopné udržať si plne funkčnú epifýzu a otvorený Osobný Portál.

Otvorený portál nastaví ich mozgové vlny nie na 3D beta vlny, ale na multidimenzionálne théta vlny a vyššie. Ak by ste mali možnosť cestovať vesmírom a hovoriť so svojou dušou, chcelo by sa vám upratovať si izbu, robiť si domáce úlohy alebo pripravovať sa do školy? Vesmír je školou pre tieto prebudené deti a niektorí členovia vášho školského systému sú dostatočne prebudení na to, aby sa mohli spojiť s týmito deťmi zmysluplným spôsobom. Rodičia sa tiež snažia zvládnuť to.

Avšak toto čoskoro zmení ešte viac a viac „dospelých“ sa prebudí a prebudené deti vyrastú do dospelosti. Títo prebudení dospelí budú tiež uprednostňovať cesty do vyšších dimenzií a návštevy Galaktických Rodín. Chodenie do práce, šoférovanie, platenie účtov a upratovanie nebude také zaujímavé ako interdimenzionálne cestovanie a multidimenzionálne vytváranie novej reality. Takže čo ste, svedomitý rodičia a pracovníci? Odpoveď je: „VY meníte realitu a robíte to TERAZ.“

Starostlivosť a udržiavanie Osobného Portálu

O svoj portál epifýzy sa staráte rovnako ako o svoje fyzické telo výberom dobrej stravy, cvičením, meditáciou, dostatkom spánku, kontrolou stresu a časom stráveným na slnku. Aj čas strávený v mesačnom svite je dobrý. Vyskúšajte mesačný kúpeľ. Vaša epifýza je váš interdimenzionálny portál k vášmu multidimenzionálnemu JA a potrebuje zdravé telo, aby dokázala integrovať zmeny vo vašom živote, ktoré nastanú keď si otvoríte tento portál.

Plne otvorená epifýza vytvára stav hlbokej meditácie (mozgové vlny théta) počas stavu bdenia. Preto sa môžete cítiť „mimo“ a „dezorientovaní,“ pretože sa prispôsobujete normálnemu životu s vyššou rezonanciou vedomia. Najväčšou výzvou je zostať uzemnený vo fyzickej realite, zatiaľ čo žijete „normálny život“ s théta mozgovými vlnami. Našťastie théta vedomie dokáže vytvoriť každodenné zázraky tvarovaním energie pozitívnym zámerom a bezpodmienečnou láskou.

„Palivom“ na udržiavanie tohto portálu otvoreného je telesný endokrinný a hormonálny systém. Hormóny endokrinného systému prenášajú multidimenzionálne svetlo a bezpodmienečnú lásku do celého vášho tela pomocou mozgomiešneho moku a krvného obehu. Tieto hormóny regulujú energiu a funkčnosť fyzického tela. Ak je endokrinný systém predráždený vytvára energetický nápor a nerovnováhu.

Mnohí z vás zažívajú „nápory sily“ v epifýze, kvôli obrovskému množstvu elektromagnetického vyžarovania z Galaktického Stredu. Tieto nápory sily môžu ľahko predráždiť váš endokrinný systém, ktorý potom produkuje stres, nevoľnosť a oslabuje váš imunitný systém. Epifýza a hypofýza pracujú spolu ako bioenergetický „plošný spoj“ vášho biologického počítača – mozgu. Epifýza prijíma točité vlny z Galaktického stredu a potom ich vysiela do hypofýzy.

Epifýza reguluje vylučovanie hormónov celého endokrinného systému. Keď príjme vesmírne svetlo z epifýzy, rozvedie ho do celého tela, aby udržalo hormonálnu rovnováhu. Ak je epifýza predráždená môže dočasne predráždiť štítnu žľazu (krčná čakra) a nadobličky (koreňová čakra), produkovaním náporov energie a pocitom „povznesenia.“ Tento energetický nápor spôsobí nerovnováhu v tele a ak trvá príliš dlho, môže spôsobiť pohasnutie nadobličiek alebo vyčerpanie.

Predráždenie endokrinného systému môže produkovať aj extrémnu fyzickú únavu, keď štítna žľaza kolíše medzi zvýšenou aktivitou a zníženou aktivitou s cieľom regulovať kolísanie energie v tele. To môže spôsobiť depresiu a nevoľnosť, pretože chemické látky mozgu ako serotonín sú tiež v nerovnováhe. Dôsledkom toho môže byť zažívanie extrémnych fyzických alebo emocionálnych symptómov, keď sa telo snaží zvládnuť tento nový nápor evolučnej energie.

Týmus (detská žľaza) ovláda váš imunitný systém a je energetickým portálom Vyššieho Srdca, kde môžete zažívať multidimenzionálne svetlo a bezpodmienečnú lásku. Kvôli tomu sa hovorí, že láska lieči. Srdečná čakra ovláda aj pľúca. Preto fyzické dýchanie cez Vyššie Srdce vyvoláva pocit bezpodmienečnej lásky a aktivuje čakru imunity (srdečnú čakru). Inak povedané Láska Lieči. Najlepší spôsob ako upokojiť svoje telo, je pomocou dýchania.

Keď sa nadýchnete cez otvorené Tretie Oko, pritiahnete si vesmírne torzné (kruhové, točité) vlny prepletené so serotonínom, ktoré vás upokoja, melatonín a DMT vás zas osvietia. Potom, keď vydýchnete cez vaše Vyššie Srdce, rozšírite svoj zážitok bezpodmienečnej lásky, ako keby ste zdieľali svoj dar so všetkým živým. Tento druh dýchania spôsobí prúdenie multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky von z celého vášho tela.

Tento pocit vytvára rovnováhu nadbytočnej elektrickej stimulácie v epifýze tým, že navodzuje pokoj a lásku. Čím viac budete trénovať hlboké dýchanie, aby ste sa naučili „vedome dýchať,“ tým viac budete aktivovať funkciu thýmu, ktorý nie len zveľaďuje pocity bezpodmienečnej lásky, ale aj podporuje váš imunitný systém.
Pamätajte, že váš Portál epifýzy funguje dvomi spôsobmi. Prijíma torzné vlny prúdiace z Galaktického stredu a berie vás Domov na návštevu k vášmu skutočnému JA. To najlepšie, čo môžete urobiť pre svoj portál je vizualizovanie seba nie ako človeka, ktorý je na návšteve vo vyšších dimenziách, ale ako svetlo, ktoré navštívilo vaše fyzické telo. Inak povedané, pozerajte sa na seba ako na samostatný fotón v zjednotenej JEDNOTE Multidimenzionálneho Svetla.

Príbeh fotónu

Cestoval som cez Galaktický stred a prišiel som pomôcť Pozemšťanom v ich prebúdzaní. V skutočnosti hľadám človeka, ktorý mi dovolí vstúpiť do seba cez jeho/jej Korunnú čakru. Áno, znamená to byť človekom, ktorý je pripravený otvoriť svoje Tretie Oko.

Snáď môžem pomôcť. Vstúpil som cez portál epifýzy a čakám vnútri v ľudskom mozgu. Rád by som vstúpil do vedomia tejto osoby, aby som s ňou mohol zdieľať môj dar multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky. Avšak pravidlo slobodnej vôle spôsobuje, že to nemôžem urobiť bez pozvania. A preto budem čakať. Rešpektujem ľudí, pretože dokázali prežiť tretiu dimenziu a sú v procese Prebúdzania. Boli odrezaní od JEDNÉHO po celé veky. A napriek tomu sa teraz nejak prebúdzajú. Našťastie je moje čakanie krátke, pretože moja prítomnosť v epifýze ju stimuluje, aby produkovala DMT, ktoré navodzuje pocit eufórie a rozširuje vedomie. Serotonín sa tiež uvoľnil, pretože reaguje na pozitívne pocity.

V reakcii na tieto pocity sa človek stáva láskavejším. Z toho dôvodu som pozvaný vstúpiť do rozširujúceho sa vedomia a ponáhľam sa do priestoru, ktorý vyzerá ako tmavá jaskyňa. Zakrátko vstúpim do obrovskej jaskyne v tvare obráteného trojuholníka. Celá jaskyňa je naplnená trblietavou tekutinou s kryštálmi a ja pokojne vstúpim. Moje veľké Svetlo okamžite ožiari predtým tmavú jaskyňu. Na dlhej streche jaskyne vidím nespočet svetiel, ktoré žiaria s oveľa nižšou frekvenciou, než je tá moja.

Zadržiavam moje Svetlo, aby som tejto osobe neublížil. V mieste, ktoré sa zdá byť prednou časťou jaskyne, je kruhový vír, ktorý vyzerá ako keby visel zo stropu. Tento vír mi pripadá ako dávkovač mocných chemikálií a hormónov. Za mnou visí zo stropu ďalší vír v tvare kužeľu. Tento vyzerá tiež ako továreň na hormóny. Zatiaľ čo prvý vír vyzerá ako keby vysielal, druhý akoby prijímal. Je to tento druhý vír v zadnej časti jaskyne, ktorý je mojim cieľom, pretože sa zdá, že ide o receptor Svetla vyšších dimenzií. Keď k nemu dorazím, zistím, že to je aj miesto, kde mám vstúpiť.

Ale najskôr cítim, že musím vojsť do inej žľazy, ktorá je na opačnom konci jaskyne, pretože viem, že tam sa nachádza hlavné kontrolné centrum fyzického tela. Keď dorazím k víru zistím, že táto osoba môže teraz prijať iba malé množstvo môjho Svetla. Preto sa šprintom vrátim na moje predošlé miesto v zadnej časti jaskyne. Zisťujem, že moja krátka návšteva miesta, o ktorom teraz viem, že je hypofýza, bola dostatočná nato, aby mi poskytla informácie, ktoré o tejto osobe potrebujem. Teraz presne viem, aké množstvo svetla môže táto osoba prijať bez toho, aby bola životná podpora jej tela preťažená. Preto pomaly zapájam moje fotónové JA do hypofýzy.

Ako sa začleňujem do hypofýzy, trochu ma prekvapí zistenie, že som unášaný späť do kvapaliny jaskyne ako zmenený fotón. Plávam cez jaskyňu a potom cez malý kruhový tunel vstupujem do ďalšej menšej jaskyne. Dlho sa tu nezdržím, pretože som okamžite opäť zapojený do ľudského cievneho systému.

V záblesku svetla JA SOM krv, ktorá vstupuje do každej bunky a atómu tejto biologickej schránky. Zažívanie gravitácie a hustoty je pre mňa jedinečný pocit. Viem, že aj keď si táto osoba nemusí uvedomovať, čo sa deje, spúšťam nesmiernu zmenu v jeho/jej vedomí. Toto rozšírené vedomie zasa začne veľkú premenu pozemského tela.

Je mi ľúto, že moje vyššie vibrácie spôsobujú nepríjemnosti, keď vyzerá, že sa táto osoba necíti veľmi pohodlne vo svojom tele, mysli a emóciách. Avšak viem, že tieto symptómy sú dočasné a že sa táto osoba skoro prispôsobí zrýchlenej vibrácii.

Teraz, keď som precestoval celé telo cez krvné riečište, rozhodol som sa „rozbiť tábor“ práve vo vnútri, čoskoro otvoreného Tretieho Oka. Odtiaľto môžem postupne a bezpečne zvyšovať frekvenciu tohto pozemského tela. Usadím sa a relaxujem. Áno, toto bude skvelé predstavenie. Budem sledovať ako sa zvyšujú vibrácie tejto osoby a celej planéty až do piatej dimenzie.

Cítim sa dobre, že som mohol trochu pomôcť. Možno viac mojich fotónových priateľov vstúpi do tejto osoby. Ako sa pozeráme na Zem cez Tretie Oko tejto osoby, budete mať na Zemi parádnu oslavu! Zaujímalo by ma, či táto uzemnená osoba bude niekedy vedieť, že som TU.

Príbeh človeka

Mám pocit, akoby niečo sedelo v mojej hlave, krúti sa mi a pomaly sa to zrýchľuje. Keď sa toto deje stávam sa nepríjemným voči tým, ktorí ma vyrušujú pri tom, ako zisťujem, čo sa to deje v mojej hlave. Potom je mi to samozrejme ľúto, pretože viem, že vo mne existuje JA, ktoré už nikdy nemusí „byť nepríjemné.“ Aspoň že moje srdce sa teraz cíti dobre. V skutočnosti mám pocit, akoby v ňom niečo rástlo alebo rozkvitalo. Znie to trochu šialene, ale cítim, že začínam milovať sám seba. Naozaj sa začínam bezpodmienečne milovať. Zrazu sú všetky veci, ktoré by som mal robiť, všetko, čím by som mal byť alebo čo by som mal vedieť, NEDÔLEŽITÉ. Je mi dobre práve teraz presne tak, ako som. To je ale rozdiel!

Keby som teraz vedel spraviť niečo s tým pocitom zmätku v mojej hlave, vatou v ušiach a rozmazaným videním, bolo by to fajn. Nie, mne už je fajn! Budem sa proste cítiť lepšie. Rozmýšľam nad tým, či tá nová láska v mojom srdci má niečo spoločné s mojou hlavou. Môže to byť preto, že teraz milujem seba a nestarám sa viac o to, čo si o mne myslia „oni,“ pretože som sa stal vyššou verziou seba samého?

Neviem, či by som to mal hovoriť, ale v poslednej dobe som počul hlasy. Dosť čudné, počujem hlasy v mojom srdci. Nie, v skutočnosti ich počujem v mojej mysli, ale rozumiem im v srdci. Hlasy mi hovoria, že som viac, než som si myslel, že som. Vravia, že svetlo prichádza do mňa a otvára portál na vrchu mojej hlavy. Vravia, že ak budem naďalej milovať sám seba, môžem vďaka bezpodmienečnej láske nájsť portál svetla do inej verzie reality.

V poriadku, teraz, keď je mačka vonku z vreca, vám môžem povedať, že som to naozaj urobil. Nasledoval som pocit lásky, aby som našiel portál na vrchu mojej hlavy, alebo to bol stred môjho mozgu? Keď som bol blízko pri portáli, stratil som pojem o čase a priestore a nevedel som, kde v skutočnosti som, ale bolo to prekrásne. Avšak najprv som sledoval lásku, ktorá sa rozširovala okolo oblasti môjho srdca a prúdila dole do Zeme. Hlasy mi povedali, aby som sa určite uzemnil, tak som myslel na moje obľúbené miesto v prírode a zdieľal som s ním moju lásku. Táto časť bola ľahká.

Tá ťažšia bola odovzdať sa prúdu lásky, ktorý ma viedol hore do neznáma. Najprv som sa bránil a bol som veľmi nervózny, dokonca trochu vystrašený. Potom som si pomyslel: „Čo môžem stratiť? Chcem nový život a som ochotný čeliť aj strachu, aby som ho dostal.“ Potom mi hlasy pripomenuli, že ho nemôžem „dostať,“ ale musím si ho „vytvoriť.“ Áno, to vyznievalo oveľa zmysluplnejšie. Moja láska k sebe samému je celkom nová, takže moje rozmýšľanie potrebuje reštart.

S pocitom vnútornej sily som pokračoval v ceste. Keď som sa zbavil strachu a odovzdal sa láske, cítil som lúč svetla (ktorý vyzeral, ako keby na mňa čakal) a ten ma vzal na miesto, ktoré vyzeralo ako vesmír. Hlas mi povedal, že to bol vnútorný priestor na všetky interdimenzionálne cesty dejúce sa v mojom JA. Nejak ma to upokojilo a bol som schopný celkom sa uvoľniť a vychutnať si jazdu.

A že to bola jazda! Je toho viac, ako si pamätám a oveľa viac, než čo dokážem vyjadriť slovami, ale ja som odišiel. Opustil som to, čím som sa stal a vrátil som sa k tomu, čím som v skutočnosti vždy bol. Záverečná scéna vo filme Vesmírna odysea, kde sa kozmonaut stal dieťaťom, mi konečne dáva zmysel. Stal som sa dieťaťom v mojom novom JA a začal žiť môj nový život.

Celý článok Arkturiánsky koridor časť 3/1

2 replies on “Arkturiáni-Otvorenie Tretieho Oka…”

martinka tak tomu to clanku dobre rozumiem a aj mi dava vysvetlenia na rozne veci z biologickeho hladiska
vlatne poukazuje na spojenie tela a duse
a cize sa to nedeje len tak a nejde o hlaucinaciu , ale naozja dochadza ku zapojeniu jednodlivych casti mozgu ako je epifyza
ja by som len podotkla, ze produkcia serotoninu v mozgu je vlemi dolezita a jej nedostatocneost sa spaja s mnohymi vykyvmi nalad a depresiami a vlastne vtedy ako som citala, nie je mozne otvarat tretie oko uplne
a tak sa spajat s vyssim ja cez epifyzu v mozgu :-))
toto co je tu popisane znie ako dobry blud alebo rozpravka, ale fakticky ked si odmyslime vsetky tie malebne slova, co tu nemaju byt,t ak pridete na to, ze ak podporite funkciu tretieho oka roznymi cviceniami, dokazete vnimat nie len energeticke vyzarovanie veci okolo seba u niektorych ako auru, ale aj prepajanie s vyssim ja u znebude taky problem a s tym suvisiace aj cestovania hore dole po astraly :-))
no neviem teraz ci to len ja tak chapem, ale je to svata pravda co sa tu pise :-)))

Páči sa mi

Eliz ja som si v tom článku našla mnohé vysvetlenia k veciam v mojom živote. Občas sa mi stáva , že vnímam vnútorný svet otvorenými očami , alebo vidím svoju 6 čakru ako sa točí . Vtedy viem že mám viac otvorené tretie oko.

Tak isto cestovanie do iných svetov ak sa nemôžem nikam dostať, je problém v tejto čakre. Ak je viac otvorená stretám vyššie bytosti, ktoré mi ukážu smer.

Je tam naozaj veľa zbytočných slov , ale ako celok ak si to zhrnieš, našla si si tam aj ty svoje pochopenie. 😛
A o tom to je. Pekný slnečný dník Eliz. 😛

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.