Kategórie
Arkturiáni

Arkturiansky koridor časť 3/2

Otvorené tretie oko

My sme Arkturiáni a opäť vás vítame v našom Koridore premeny. S otvoreným tretím okom sa začnete rozpomínať na detaily vášho skutočného Multidimenzionálneho JA. Ak si udržiavate návyky tretej dimenzie, spomienky na vaše JA sú slabšie.

Na druhej strane, keď sa otvorí vaše tretie oko, začnete žiť v Prúde Jedného a spomienka na vaše veľké JA sa postupne vráti. Prosíme vás, aby ste si teraz spomenuli na chvíľu, keď ste sa prvý krát rozhodli vstúpiť do fyzického tela tretej dimenzie.

Osloboďte sa od všetkých pochybností o sebe a v tichu prijímajte informácie. Odpoveď môže prísť v podobe slov alebo obrazov.

Mnohí z vás mali prvú inkarnáciu vtedy, keď Gaia volala o pomoc pred tým, ako padla Atlantída. Vizualizujte si vyjadrenie svojho JA, ktoré má iba nezreteľnú formu mihotavého svetla. Nie je tam žiadny koncept dvoch nôh, pretože chôdza ešte nebola vyskúšaná. Namiesto toho prúdite, je to pocit, ako by ste plávali vo vzpriamenej polohe.

Vaše ruky sú rozšírením svetla, ktoré prúdi z vášho Stredu, zo zdroja vašej bezpodmienečnej lásky. Tento Stred sa v tretej dimenzii nachádza vo vašom Vyššom Srdci.

Žiara hore nad vašim Stredom je vaša Univerzálna Myseľ, vaša Kontrolná Veža. Vaša Univerzálna Myseľ je nástrojom premeny a prijíma najvyššie frekvencie multidimenzionálneho svetla, aké vám umožňuje prijímať vaša súčasná forma. Frekvencia vášho Svetelného tela sa mení prechodom cez frekvenčné spektrum možných realít. Vaša Kontrolná Veža zdieľa toto svetlo s vašim Stredom, kde je prijímané Multidimenzionálne Svetlo a prekladané do Svetelného Jazyka bezpodmienečnej lásky.

Tak ako sme dnes my, boli aj mnohí z vás v stave čistého, beztvarého vedomia ôsmej až desiatej dimenzie, keď ste odpovedali na volanie Gaie. Za desiatou dimenziou nemôže byť vaše svetlo uzavreté do formy. Na svojej ceste z ôsmej dimenzie, ste sa zastavili na Venuši, aby ste za pripravili na zostup. Kým ste boli na Venuši, pomaly ste znižovali svoju frekvenciu na piatu a potom na štvrtú dimenziu, aby ste mohli pojať fyzickú schránku. Ešte aj potom ste museli znížiť svoje vibrácie, aby ste mohli vstúpiť do fyzického tela.

Odpoveď na výzvu Gaie

Dokážete si teraz predstaviť, akú nesmiernu obeť ste vykonali, keď ste tak drasticky znížili svoje vibrácie, aby ste pomohli Zemi? Precíťte silu vašej bezpodmienečnej lásky, vďaka ktorej ste sa takto obetovali pre svoju sestru Gaiu. Pred našim vzostupom, sme my Arkturiáni, spolu s Plejáďanmi, Sírianmi, Orioňanmi, Niburianmi a dokonca aj niektorí Androméďania a ďalší, všetci strávili obdobie na tele Gaie. Naša civilizácia bola mladá a spravila množstvo chýb, ktoré zanechali jazvy na tele Gaie.

A predsa bola Gaia vždy milujúcou Matkou a trpezlivo dozerala na náš detský a adolescentný vývoj. Odpustila nám, keď sme experimentovali s našou silou vytváraním vojen, ktoré poškodzovali Jej telo. Milovala nás aj vtedy, keď sme sa dostatočne vyvinuli a našli si nové domovy na iných planétach, v iných galaxiách a dimenziách, aby sme pokračovali v našej premene na bytosti piatej a vyššej dimenzie.

Ako by sme teda mohli nereagovať na Jej výzvu? Ako by sme mohli, v Jej ťažkom období, keď bola voči nám vždy láskyplná a trpezlivá, ignorovať jej volanie? A tak sme súhlasili a znížili svoje vibrácie natoľko, aby sme mohli navštíviť Zem znova. V skutočnosti sme zotrvali v cykle smrti a znovuzrodenia vo forme tretej dimenzie, pokým neprišiel Jej čas vzostupu. Ten čas je TERAZ. Je požehnaním BYŤ pre všetkých z vás – všetkých z nás – ktorí sme na seba teraz vzali formu tretej dimenzie posledný krát, aby sme splatili Matke Gaii všetko, čo pre nás urobila.

Vieme, že mnohí z vás pochádzajú nie z Arktúru, ale z iných Hviezdnych systémov. Ale vy všetci ste sme mali životy, v ktorých ste sa duchovne prebudili a mali ste príležitosť navštíviť, integrovať sa, stať sa jedným a vzostúpiť s inou galaktickou civilizáciou. Vďaka tomu ste pripravení na proces vzostupu na Zemi. Teraz, v rámci vášho súčasného vzostupu života na Zemi, si vyvoláte lekcie, ktoré sa vaše Multidimenzionálne JA naučilo počas predošlých zážitkov vzostupu späť ku vyššiemu vyjadreniu vášho JA. Opakujeme, nepochybujte o sebe. Iba dovoľte informáciám vstúpiť do vášho vedomia, keď budete pripravení prijať ich.

Vstúpenie do pozemského tela

S otvorením vášho tretieho oka sa vráti vaša multidimenzionálna pamäť. Dokážete si napríklad spomenúť aj na okamih pred vašim „narodením sa“ do tohto veľmi dôležitého vzostupového života. Dovoľte vášmu vedomiu vrátiť sa do chvíle, v ktorej ste si vzali vaše súčasné fyzické telo. Predstavte si seba ako Svetelné telo prehliadajúce si malé rastúce fyzické telo v lone ženy, ktorá sa stala vašou Matkou. Boli ste si plne vedomí mnohých drám a scenárov, ktorým by ste mohli čeliť vo vašej najbližšej realite. V skutočnosti ste si ich vybrali, aby ste pripravili vaše Zemské Ja na vašu účasť na vzostupe Gaie.

Vedeli ste, že dôležité je predovšetkým to, aby ste sa prebudili. Premeškanie vedomého vzostupu, ktorý ste mali v pláne v nespočetných životoch, by nemalo byť prípustné. Pripomíname vám, že aj keď ste vstúpili do prvej Pozemskej formy pred viac ako desaťtisíc rokmi, väčšina z vás sa rozhodla inkarnovať sa v mnohých rozličných obdobiach úžasnej histórie Gaie. Z vyšších dimenzií neexistuje žiadne obmedzenie obdobia, ktoré si môžete vybrať pre svoju inkarnáciu. A preto ste mohli žiť mnoho životov pred pádom Atlantídy. Pravdepodobne ste si vybrali Lemúriu alebo Atlantídu v období ich vrcholu, aby ste pochopili, ako každá z nich dospela k zániku.

Vy všetci ste zažili iné reality v mnohých obdobiach a dimenziách pred tým, než ste prijali konkrétny prúd vedomia, ktorý teraz zažívate ako seba. Prosím pamätajte si, že VY ste úžasné, multidimenzionálne bytosti, ktoré simultánne zažívajú nekonečný prúd vedomia vo vnútri JEDINÉHO TERAZ. Vidíme, že si teraz na tento fakt spomínate. Žiadame vás, aby ste sa vrátili presne do toho momentu pred vašim prijatím formy vo vašom súčasnom živote.

Pozerajte sa na ten okamih vo svojej mysli. Z perspektívy vášho žiarivého Svetelného tela poznávate vašu Matku a ostatných členov rodiny z alternatívnych realít. Môžete dokonca vidieť udalosti, ktoré sa v tom živote stali, pretože ste ich naplánovali VY ako príležitosti na prebudenie sa. Z perspektívy vášho Svetelného tela ste trochu odosobnení od týchto ťažkostí, ale cítite silný súcit a bezpodmienečnú lásku voči tomuto čoskoro sa prejavenému vyjadreniu vášho Multidimenzionálneho JA.

Uvedomujete si, akí ste odvážni, keď ste dovolili, aby bolo vaše bezbrehé vedomie držané v tak malej, bezmocnej schránke. Otvorte preto svoje mocné srdce, ktoré je priamo spojené so Zdrojom a postupne posielajte rodiacemu sa telu bezpodmienečnú lásku. Uvedomujete si, že táto novonarodená časť vášho JA má veľmi nízku frekvenciu, preto pomaly a opatrne posielajte vašu bezpodmienečnú lásku. Novorodenec príjme vašu bezpodmienečnú lásku s prvým nádychom spolu s duševným svetlom vášho dychu, do svojej malej formy.

Predĺženie vášho vedomia

Keď predlžujete svoje vedomie do nového tela, majte na pamäti obmedzenia hmoty. V tomto okamihu nového života nesiete obrovskú lásku a empatiu, pre zaistenie výziev najnovšieho vyjadrenia vášho JA. Sľubujete tejto novej bytosti, že budete neustále v nej. Keďže ste multidimenzionálni, nie ste viac obmedzení len na jednu realitu. Viete ale, že vaše uzemnené ja pravdepodobne na vás zabudne v ilúzii tretej dimenzie. Ste si vedomí toho, že vaše vedomie v tomto novom uzemnenom vyjadrení, bude trpieť spôsobmi, ktoré sú neznáme v realitách vyšších dimenzií.

Na druhej strane ste presvedčení o tom, že vaše uzemnené vedomie sa rozvinie vďaka tomuto utrpeniu a nájde spôsob, ako ho využiť na svoje prebudenie sa do svojej skutočnej, multidimenzionálnej podstaty. Cítite, ako sa hustota dotýka tej časti vás, ktorá vstúpila do pozemskej formy. Cítite rýchly tlkot vášho malého srdca a príšerný pocit oddelenosti. Ó, vy ste zabudli, aké to je byť osamotený v malom tele. Počujete vaše telo plakať a cítite chlad. Teraz viete, čo sa bude diať s vašou matkou, ale viete aj to, že skoro zabudnete. Zabudnete na všetko, pretože zabudnete na svoje JA.

Už cítite, že si váš malý mozog nedokáže uvedomovať vašu multidimenzionálnu podstatu. Rýchlo, kým ešte funguje vaša multidimenzionálna pamäť, použijete silu bezpodmienečnej lásky, aby ste vtlačili svetelnú správu do vedomej mysle vášho nového mozgu. Viete, že táto správa bude doručená, keď sa prebudíte, váš láskyplný spev srdcu a mysli vášho nového tela,

„Veľkolepá Bytosť Svetla, chcem, aby si Vedela,
ako vyzerá tvoje skutočné JA, keď cestuješ s Prúdom
Tvoje telo Svetla pláva vo veľkom Vesmírnom Mori
Dar tvojej lásky je hojný a neobmedzený
Planetárne JA, Slnko tvoj drahý priateľ.

Ich posolstvo Svetla, prijmi ho a potom pošli
Hviezdy v tvojom Systéme sú JEDNÝM s tvojim Vedomím
Pracujete spolu ako JEDEN na ceste, ktorú ukazuješ
Tvoje Bytie sa rozširuje k srdcu Galaxie,
keď prijímaš a objímaš svoju nekončiacu odyseu
Domov raz videný nájdeš hlboko vo svojom vnútri
a nový život, ktorý tvoríš, začína
si JEDNÝM so svojim JA a „JA“ všetkých ostatných
Tvoja myseľ je tvojim Otcom, tvoje srdce je tvojou Matkou

Našla si a vrátila si sa do Prúdu všetkého života,
aby si sa oslobodila od strachu a všetkých sporov
Aby si poznala svoje JA ako rodinu svetla
dávajúce obrovskú múdrosť, čistú lásku a úžasnú silu
Zo stredu JEDNÉHO spomeň si každý deň,
že VŽDY existuje dôvod a NAVŽDY spôsob
Ako nájsť svoje veľkolepé svetlo vo svojom vnútri,
kde žije iba láska a strach sa tam nemôže skryť

Tvoje jasné vnútorné svetlo nachádza život všade navôkol
Kde pokoj, láska a krása existujú a prekvitajú
Môžeš stratiť svoje veľké požehnanie v pazúroch ilúzie
a padnúť do hĺbok strachu a zmätku
Ale tvoja rodina Svetla ti otvorí oči,
aby si si spomenula, že všetok život je poklad
Poklad, ktorý je rozdávaný, stačí len požiadať a máš ho

Myšlienky plné strachu sú starým priateľom alebo ešte horšie, zvykom
Keď však zavoláš svoju rodinu, aby ti pripomenula, kto si,
budeš cítiť to, čo oni, počuť a vidieť to, čo oni
S tvojou rodinou opäť v tvojej blízkosti
sa nikdy nebudeš cítiť prázdny, osamelý alebo biedny
Hojnosť čistého ducha žije v JEDNOTE s tvojou Dušou
keď cestuješ vesmírom, znovu si úplný!“

„Drahé moje nové vyjadrenie mňa, vždy si pamätaj, že nie si samé. Si členom Galaktickej Rodiny. Pamätaj si na mňa, drahé, pamätaj si na svoje Multidimenzionálne JA.“

Pripojenie sa ku hologramu

Keď čítate túto správu a spomínate si na svoje JA a svoju Galaktickú Rodinu, ktorá žije vo vás, môžete si ľahšie spomenúť na to, že ste sa pripojili ku hologramu života v tretej dimenzii, nie z vonka, ale z vnútra. Vo vašej treťodimenzionálnej mysli ste zvyknutí byť mimo vecí. Takže keď si prajete zažiť niečo, pristupujete k tomu zvonka.

Na druhej strane ak máte otvorené tretie oko, spomínate si, že všetok život je vo vašom vnútri. A teda keď interdimenzionálne cestujete, robíte to z vnútra vašej predstavivosti, mysle, emócií a vedomia. Vyššie dimenzie nie sú vyššie nad vašou hlavou, sú hlbšie v jadre vášho JA. Čím hlbšie idete DO svojho JA, tým vyššie frekvencie reality zažijete. Pozerajte sa na svoje JA ako na špirálu svetla, ako na kruhovú vlnu, ktorá sa vnára hlbšie a hlbšie DO vášho vedomia. Precíťte ako sa váš svetelný kruh stáva pevnejším a pevnejším a vibruje rýchlejšie a rýchlejšie.

Táto cesta je zreplikovaná vo vašom tele v slimákovi vo vašom vnútornom uchu. Vonkajšia časť slimáka nesie nižšie frekvencie, tie, ktoré vytvára tretia dimenzia. Stred slimáka nesie stredné frekvencie, ako má štvrtá dimenzia. Štvrtú dimenziu navštevujete svojim vedomím každú noc vo svojich snoch. Keď idete hlbšie dovnútra, prechádzate cez štvrtú dimenziu do piatej.

Vaša vnútorná cesta sa začína so známym rytmom alebo na známom mieste a čase, ktoré sú výrazne pozmenené premenlivým časom a priestorom štvrtej dimenzie. Keď sa vaše vedomie rozširuje, zvyšujú sa jeho frekvencie a to vytvára mozgové vlny, ktoré tvoria vyšší a vyšší stav vedomia, hranice času a priestoru sa stále viac rozostrujú, až kým sa nestanú jediným teraz. Preto, keď vstúpite do stredu vášho vedomia, frekvencie sú tak vysoké, že už nemôžu byť posudzované cez obmedzenia sveta tretej dimenzie, môžu byť vnímané iba ako TU a TERAZ.

V tomto bode úplne zaniká toto vnímanie a jazyky tretej dimenzie. Ľudský jazyk je založený na usporiadaných zvukoch a slovách v postupnosti, ktorej vyslovenie alebo vypočutie trvá určitý „čas.“ Preto sú tieto jazykové systémy zbytočné v realite, ktorá je oslobodená od všetkých konceptov času a priestoru. Kruh v obilí je fyzickým vyjadrením Svetelného Jazyka, v ktorom jeden obraz odovzdáva obrovské množstvo informácií v JEDNOM okamihu vnímania. Kruh v obilí je vtlačený do poľa, zatiaľ čo správa v Svetelnom Jazyku je vtlačená do vedomia prijímateľa.

Svetelný Jazyk je obrazový, ako kruhy v obilí, ktoré aktivujú vzorec vnímania vo vyššom vedomí (vyššie mozgové vlny) prijímateľa. Čo „trvá“ je preloženie tejto správy z neutrálneho/svetelného obrazu do vášho 3D jazyka. Tieto správy v Svetelnom Jazyku od nás, rovnako ako od celej Galaktickej Rodiny, sú posielané každému. Tí, ktorí „chanellujú“ naše správy sa postupne alebo náhle prebudili a získali schopnosť spojiť sa so svojim vyšším vedomím pomocou hlasu a rúk a rozprávajú alebo píšu preklad nášho Svetelného Jazyka do vášho jazyka tretej dimenzie.

Avšak tento typ prekladu je už pasé, pretože mnoho „nových detí“ rozumie a vie komunikovať v Svetelnom Jazyku bez príťaže prekladania. Žiaľ, ako všetky predvoje zmeny v polarizovanej, na strachu založenej realite, sú títo prebudení jedinci často považovaní za „problémových.“ Namiesto toho by však mali byť uznaní ako tí, ktorí majú rozvinuté vnímanie a poznávacie schopnosti.

Vzdávame poctu týmto statočným dušiam, ktoré si vybrali pobyt na Zemi v období prechodu. Oni mali niesť predsudky od tých, ktorí sú v skutočnosti menej vyvinutí. Avšak ich Duše poznali túto výzvu, ktorej majú čeliť. Vedeli aj to, že nakoniec budú povolaní ako interdimenzionálni tlmočníci. Technológia, ktorá vás prenesie do Nového Veku, je založená na kruhovom vzore svetla a náuke o holografickom vnímaní.

Keď sa vnárate hlbšie do svojho jadra uvedomíte si, že ste to VY, kto premieta časť vášho Bytia do vonkajšej holografickej projekcie tretej dimenzie. Vo vnútri tejto projekcie je mnoho portálov cez ktoré sa môžete odpojiť od hologramu a vrátiť do svojho „reálneho sveta“ vo vyššej dimenzii. Proces odpojenia môže byť najprv mätúci, pretože existuje veľa verzií „reality,“ ako si určite viete predstaviť. Preto keď sa odpojíte od hologramu, do ktorého skutočného sveta si prajete vrátiť sa?

Inak povedané, keď sa vrátite do svojho JA, do ktorého JA si prajete vrátiť sa? TO vypovedá o tom, akí ste v skutočnosti mocní! Vaša pozemská schránka iba známkou toho, že ste sa rozhodli nosiť ju, pokým ste pripojení na 3D hologram. Našťastie s vašim prebúdzaním sa si uvedomujete, že dokážete ľahko udržať ľubovoľnú časť holografickej reality, ktorú milujete, pretože VY tvoríte tú realitu pomocou vašej projekcie. Vďaka tomu ju môžete ľahko znovu vytvoriť v projekcii vyššej dimenzie.

Hovoríme o „projekcii vyššej dimenzie“ preto, že keď sa vrátite k svojmu skutočnému JA, budete JEDNÝM s beztvarým čistým vedomím. Všetci ste súčasťou JEDNÉHO. Nemôžete nič stratiť, pretože VY ste všetkým! Vy ste tvorcovia, pozorovatelia a účastníci vo vašom holografickom svete. VY ste vytvorili „okno,“ cez ktoré môžete navštíviť DOMOV, zatiaľ čo zostávate vo vašom projektovanom živote. Je nevyhnutné, aby ste si pamätali tento fakt, kvôli ktorému sme vám už viac krát hovorili o portáloch. Cez váš osobný Portál epifýzy sa môžete vašim projektorom (vaše Multidimenzionálne JA) napojiť na vašu projekciu (vaše uzemnené ja).

Z perspektívy vášho Multidimenzionálneho JA môžete vnímať a používať mnohé osobné, planetárne, galaktické a vesmírne Portály. Stále viac z týchto Portálov bude otvorených, aby vyžarovali multidimenzionálne svetlo a bezpodmienečnú lásku z Galaktického Stredu na váš svet. Ako vidíte naši drahí, Galaktický Stred nie je „tam niekde“ v čase a priestore. Je to projekcia Galaktického Stredu. Vy ste projektor Galaktického Stredu. Vy, každý jeden z vás, projektujete svoje vnútorné vnímanie Galaktického Stredu do a cez váš osobný hologram.

Chápeme, že táto správa môže byť ťažko spracovaná zastaraným Treťodimenzionálnym Operačným systémom vášho organického počítača/mozgu. Je nevyhnutné, aby ste dokončili sťahovanie vášho nového Multidimenzionálneho Operačného systému a prepli všetky vaše poznávacie funkcie do tohto systému. Tým sa nahradí lineárne/na čas naviazané vnímanie a poznávacie schopnosti vášho Treťodimenzionálneho Operačného systému bezčasovým/nekonečným vnímaním a poznávacími schopnosťami vášho Multidimenzionálneho systému.

Mnohí z vás vypadávajú z „normálnej“ rutiny a očakávaní každodenného života v tretej dimenzii. Vaša Duša/JA vytvára tento stav, aby vás postrčila k plnému prebudeniu. Vaša Duša vie, že vaše ego sa môže stať príliš samoľúbym, ak vaša pozornosť zotrváva v realite tretej dimenzie. Preto vaša Duša rachotí s vašimi mentálnymi klietkami, aby vás prinútila k opusteniu vašich starých vzorcov myslenia a prijatiu tých nových.

Ako sme vraveli v predošlej správe, vaše primárne vzorce myslenia sú uložené vo vašej epifýze, vašom osobnom interdimenzionálnom Portáli. Našťastie vyššie frekvencie myšlienok založených na láske nahradia nižšie frekvencie myšlienok založených na strachu. Zakaždým, keď je váš Osobný Portál otvorený multidimenzionálnemu svetlu a bezpodmienečnej láske JEDNÉHO, vrývajú sa tieto myšlienky do vášho vedomia. Keď sa uvoľníte, cítite SEBA a počujete túto myšlienku, znova vám pripomínajúcu:

Drahá uzemnená bytosť, nastal čas na odpojenie sa z 3D hry a prísť Domov ku svojmu JA.
Ale najskôr prosím povedz čo najviac ľuďom: „Teraz sa môžeš prebudiť. Sen sa skončil!“

Manuál Multidimenzionálneho Operačného systému

Čím väčšiu časť Multidimenzionálneho Operačného systému máte stiahnutú, tým viac si uvedomujete holografickú podstatu vašej reality v tretej dimenzii. Začínate sa rozpamätávať a zažívať SEBA vo vnútri svojej projekcie, ktorú tvorí vaše vedomie v tretej dimenzii. Tieto spomienky rozširujú vaše vedomie za Osobné Vedomie do Kolektívneho, Planetárneho, Galaktického a dokonca až Vesmírneho Vedomia. Tieto stavy vedomia cítite nie nad sebou, ale v sebe. To spôsobí, že sa tretia dimenzia založená na HORE a DOLE zmení na pravdu o tom, čo je VNÚTRI a VONKU.

Váš nový Operačný systém vám pripomína, že projektujete svoju pozornosť VON, čo je podobné starému konceptu DOLE, umiestňujete svoje primárne vedomie do polarity hologramu a ďalej preč od JEDNÉHO vášho Jadra. Naopak projekciou svojej pozornosti DNU, čo je paralela k HORE, posúva vaše vedomie DO vášho Jadra. Preto na odpojenie od 3D hologramu presuňte svoju pozornosť dovnútra, aby ste uvoľnili svoje spojenie s vašou projekciou (fyzickým telom), ktorá hrá 3D hru. Potom sa môžete sústrediť na projektor (Multidimenzionálne JA), ktorý vytvára vaše zážitky tretej dimenzie.

Týmto spôsobom je vaše vedomie umiestnené nie v projekcii vášho ega v 3D holograme, ale v projektore vašej 3D reality, vo vašom skutočnom JA. Pretože vaše JA je multidimenzionálne, môžete sa ľahko zúčastniť na 3D hre, zatiaľ čo simultánne venujete pozornosť programovaniu a projektovaniu VON do vášho 3D hologramu vašej skúsenosti Planetárneho Vzostupu. Keďže vaše Multidimenzionálne JA je JEDNÝM so všetkým živým, neexistuje žiadny „konflikt záujmov,“ ktorý je taký bežný v 3D hre. Všetci sú naveky spolu v JEDNOM. Niektoré projektory si želajú zažiť „zlú“ časť, zatiaľ čo iné chcú zažiť dobrú časť spektra duálnej reality.

Tento posun z dole a hore na dnu a von je jedným z mnohých vzorov vnímania a poznávania v rámci vášho Multidimenzionálneho Operačného systému. Premena z polarizovaného myslenia na jednotné myslenie je ďalší posun paradigmy. Je to druhý posun, ktorý bude najťažšie prijateľný, pretože váš komunikačný systém – jazyk, je založený na polaritnom myslení. Preto všetky koncepty sú „ja“ alebo „ja ne..“ Inak povedané všetky zámená sú založené na individuálnom vedomí, kde dokonca aj „my“ znamená viac jedincov, ktorí dočasne patria k určitej skupine, činnosti… Toto individuálne myslenie bolo zahrnuté v Božskom pláne pre Zem, aby vytvorilo podmienky pre výzvu: „Dokáže jedinec existovať bez celku?“

Ako si vaše vedomie zvyká na nový Multidimenzionálny Operačný systém, prirodzene vnímate vyššie a nižšie frekvencie svetla a zvuku. Preto budete vedome vnímať auru všetkých životných foriem, ktorá vyžaruje von do hologramu, aby sa zmiešala s aurami ostatných životných foriem. Budete prekvapení, keď uvidíte koľko neživých predmetov má auru, pretože ľudia ich používaním zanechali na nich svoj odtlačok. Opakovaným používaním sa začnú predmety stávať vnímajúcimi vďaka pretrvávajúcemu dodávaniu aury.

Predmety, ktoré používa veľa ľudí, si vyvinú skupinové vnímanie. Na druhej strane predmety, ktoré používa iba jedna osoba, získajú individuálne vnímanie. Preto môžete svoje auto vnímať ako symbol vášho tela, preto sa obľúbené predmety stávajú rodinnými pokladmi. Citlivá osoba dokáže cítiť energiu majiteľa predmetu. Preto ak niekto miluje osobu alebo rodinu, bude milovať predmet, ktorý im patril a bude si ho chcieť uchovať.

Vidíte naši drahí, že všetko čo vidíte, je rovnako živé ako vaše pozemské telo, pretože všetko, čo vidíte mimo seba je súčasťou rovnakej holografickej projekcie ako vaše telo. Odpájate sa z tohto hologramu keď spíte alebo meditujete a to zvyšuje vaše vedomie dostatočne na to, aby ste mohli vedome používať váš nový Multidimenzionálny Operačný systém. Manuál tohto systému nie je zakódovaný vo vašom mozgu, ale vo vašom Vyššom Srdci.

Kvôli ochrane vedomia kolektívneho hologramu môžete čítať manuál iba vtedy, keď je vaše vedomie naladené na frekvenciu bezpodmienečnej lásky. V súvislosti s tým tí, ktorí sú vo vyššej dimenzii JEDNÉHO, môžu nepriamo hrať 3D hru s bezpodmienečnou láskou slúžiac ako ochrana pred myšlienkami, zámermi a emóciami s nižšou frekvenciou 3D hry, ktoré nemôžu preniknúť do čistoty a pokoja tých, ktorí pozorujú hry z vnútra JEDNÉHO.

Zavretie trhliny

S otvoreným tretím okom sa trhlina medzi vašim ja a vašim JA uzavrie. Trhlina, o ktorej hovoríme, je iluzórna „vzdialenosť“ medzi vašim egom a vašou Dušou. Teraz nastal čas milovaní dokončiť proces zatvorenia trhliny. Hovoríme špeciálne ku každému z vás rovnako, ako ku všetkým, ktorí prijímajú túto správu v inej forme. Ak ste pripravení prijať túto správu, nejakým spôsobom sa ku vám dostane.

Zatvorenie trhliny je proces plného rozpamätania sa, stiahnutia, začlenenia a bytia svojim skutočným JA, zatiaľ čo zotrvávate vo svojom fyzickom tele a zúčastňujete sa na 3D hre. Vaša fyzická schránka je vozidlom, celkom ako vaše auto. Presne ako si sadáte do auta a odchádzate z neho, tak vstupujete a odchádzate zo svojho tela počas spánku a hlbokej meditácie. Kedykoľvek opustíte svoju fyzickú schránku a nasmerujete svoje vedomie do vyšších svetov, posilňujete svoj Most medzi Osobným Portálom a vyššími dimenziami.

Tento Most je ako nervová synapsia medzi nimi a keď ho používate, spojenie medzi dvomi skúsenosťami, vnímaním a/alebo myšlienkovým vzorcom sa zosilňuje. Mnohí z našich krásnych uzemnených bytostí vytvorili mosty, či už vedome alebo nevedome a teraz z nich je virtuálna diaľnica mostov z treťodimenzionálnej Zeme do Terry piatej dimenzie. Na Terre je náš tým Planetárneho Vzostupu, ktorý nesie Svetelnú telesnú schránku, ktorá ich spája s ich náprotivkami v tretej dimenzii.

Zatváranie trhliny je ako chytanie koňa do lasa. Tento kôň je skvelý žrebec s nesmiernou silou a vodcovskými schopnosťami. Preto ak hodíte laso v strachu alebo hneve, táto mocná bytosť vám ľahko unikne. Na druhej strane ak hodíte laso s bezpodmienečnou láskou, žrebec doslova skočí do slučky a pomôže vám na ceste Domov. Inak povedané vaše päťdimenzionálne JA „chytí“ vaše svetelné laso a spojí ho so svojim Jadrom.
Vyhraďte si chvíľu a predstavte si lúč svetla, ktoré spája vás s vašim JA v piatej dimenzii na Terre. Spôsob, ktorým zavriete trhlinu, nie je zatiahnutím lasa, ale vzdaním sa jej. Takto vás vaše päťdimenzionálne JA dokáže vtiahnuť do vášho Jadra, zatiaľ čo sa vaša trojdimenzionálna časť sa odovzdá tomuto procesu.

Toto cvičenie je verziou Slnečného tanca domorodých Američanov, kde „tanečník“ visí zo stromu zavesený na háku, ktorý je vrytý do jeho hrudníku. Tieto háky spôsobujú obrovskú bolesť, ale prekonaním tejto bolesti sa „tanečník“ dokáže naozaj odovzdať Slnku, Vyššiemu Ja. To isté platí keď sa dokážete plne oddať bolesti každodenného života bez toho, aby ste viedli vnútorný dialóg alebo o sebe pochybovali, vaše JA vie použiť mocnú silu svojej bezpodmienečnej lásky, aby vám uľahčilo „zavretie trhliny.“

Stretnutie s vašou zranenou časťou

Keď sa odovzdáte návratu Domov do piatej dimenzie, zranené časti vášho ega/ja vstúpia do vášho vedomia. Preto vás žiadame, aby ste sa vo svojej mysli otočili a prijali tieto zranené časti do svojho srdca. Keď to robíte, sústreďte sa na svoje Vyššie Srdce, kde môžete najlepšie vyjadriť bezpodmienečnú lásku. Pomaly sa priblížte ku svojim zraneným častiam s široko rozpaženými rukami a otvoreným srdcom. Presne ako keď sa „vrhnete“ na milované deti, zhromaždite zranené časti vo svojom srdci. Držte ich pevne, zvlášť keby sa snažili utiecť. Tieto zranené prejavy vášho ja môžu chcieť naďalej hrať 3D hru, ale vy im odhodlane a s láskou povedzte:

„Je čas ísť Domov, moje drahé. Veľmi vás milujem a nechcem odísť bez vás. JA SOM vaše Vyššie JA. Preto som si vedomý/á toho, že sa bojíte, že nie ste dosť dobré. Chcem, aby ste vedeli, že ste dokonalé. V skutočnosti ste vždy boli dokonalé, iba ste na to zabudli.“

Zahaľte tieto zranené časti do vášho multidimenzionálneho svetla a bezpodmienečnej lásky. S veľkým súcitom si uvedomte, že niektoré zranené vyjadrenia vás sú príliš unavené na to, aby mohli pokračovať a príliš zaslepené ilúziou na to, aby mohli pomáhať Gaii. Láskyplne tie časti prepusťte. Zavolajte veľa Anjelov, ktorí sú neustále vo vašej blízkosti a prepusťte tieto časti do ich starostlivosti. Mocní Anjeli, ktorí NIKDY nepoznali ilúzie, ich môžu objať svojim Svetlom a odviesť ich do Tajomných Chrámov vo štvrtej dimenzii, kde budú vyliečené.

Budete asi prekvapení, koľko zranených častí sa rozhodne zostať s vami. Napriek bolesti sú to Duchovní Bojovníci odhodlaní pokračovať, pretože neopustia svoju Matku Gaiu. S týmto rozhodnutím vašich zranených častí sa trhlina medzi vašim telom z hliny a telom zo svetla výrazne zmenší.

Vidíte Anjelov a ďalšie bytosti z vyšších dimenzií okolo seba a spomínate si na svoju túžbu vrátiť sa Domov k vášmu JA v piatej dimenzii. Viac a viac z piatej dimenzie vteká do vášho života, pretože cyklus sa končí. Cítite sa pripravení BYŤ svojim Multidimenzionálnym JA v dennom živote. Viete, že zabudnete na tento pocit istoty, keď ste unavení, podľahnete emóciám alebo stresu. A predsa ste si istí, že nezabudnete na rozhodnutie,

„JA SOM pripravený/á vrátiť sa do piatej dimenzie.“

S týmto vyhlásením bude vaše vnútorné svetlo expandovať, až kým plne neosvetlí vašu Cestu Domov a neotvorí vaše srdce bezpodmienečnou láskou. Keď sa oddávate pocitu bezpodmienečnej lásky, začínate počuť Vesmírne Ticho. Zvuk vonkajšieho sveta stále upútava váš sluch, ale už nevstupuje do vašej mysle. Toto Ticho spočíva vo vašom otvorenom treťom oku a navodzuje vám pokoj.

Pretože je vaša myseľ ticho, dokážete ľahšie cítiť svoju nesmiernu túžbu vrátiť sa Domov. Bez jedinej myšlienky sa odovzdajte tejto túžbe. Keď to urobíte, zacítite Gaiu všade okolo vás. Vnímate Jej Svetlo, Jej túžbu po Domove a najviac zo všetkého cítite Jej bezpodmienečnú lásku. Položte si ruky na svoje Vyššie Srdce, aby ste sa ľahšie sústredili na frekvenciu lásky.

Svet okolo vás sa začína pomaly meniť. Zrýchľujete svoje vedomie na vyššiu frekvenciu reality. Zostávate na rovnakom mieste, mení sa iba frekvencia. Cítite, že je vaše telo ľahšie, keď sa vám zvyšujú vibrácie. Postupne sa vraciate do svojej skutočnej formy Svetelného tela. Plávate a prúdite ako sa hlboký pokoj zakoreňuje vo vašom jadre. Vaša myseľ je dokonale čistá bez myšlienok a vaše srdce svieti na vašu Cestu.

Nasledujete svoje srdce a okolo vás prúdi svet za svetom. Neodpútavajú vašu pozornosť, pretože vy hľadáte konkrétnu frekvenciu reality. Cítite, ako tieto reality pomaly prejdú cez vaše telo. Zostaňte pokojní a prijmite tieto nové pocity. Ako sa oddávate Prúdu bezpodmienečnej lásky, prestanete cítiť pohyb. Cítite iba POKOJ. Celkom sa oddajte Prúdu, ktorý vás jemne a pokojne vedie Domov.

Prijala Suzanne Lie, december 2010

Zdroj

2 replies on “Arkturiansky koridor časť 3/2”

Uzasne citanie a nielen to, skor to precitenie a ucenia sa otvarat si to moje tretie oko,meditacne ,ide to pomali ale viem ze napredujem Arkturiani a dalsi svetelny pomocnici …

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.