Kategórie
Sny

Jóga sna…

V jednej sútre Buddha Šákjamuni  popisuje pomocou viacerých prirovnaní svet javov, ktorý obvykle považujeme za reálny. Našu realitu prirovnáva k padajúcej hviezde, optickej ilúzii, mihotavému plameňu maslovej lampy, kvapkám rosy za úsvitu, bublinkám na vode, záblesku, ku snu či mrakom.

Podľa Buddhu sú v skutočnosti všetky zoskupenia existencie, všetky dharmy  a v podstate všetky javy rovnako nereálne a premenlivé ako uvedené príklady.

 Iná sútra obsahuje ďalšie poetické metafory, ktoré poukazujú na neskutočnú povahu podmienok našej existencie. Patrí k nim odraz mesiaca na vodnej hladine, fatamorgána, mesto vybudované zo zvukov, dúha, odraz v zrkadle, a rovnako aj sen. Viac