Kategórie
Duchovné

Sefiroty a svety…

Strom života

Je to diagram principů a sil působících v celém Universu a tedy i v člověku.Tento strom je tvořen deseti Sefiroty, které představují základní myšlenky (např. Láska, Moudrost, Porozumění a Království) a síly – nebo jinak také deset kvalit božské přirozenosti, které dohromady ovšem tvoří archetypální lidskou bytost. Takže jinak se dá také říct, že jde o zvláštní soustavu dvaceti dvou archetypů znázorňujících, jak se Božská přirozenost různými způsoby projevuje v každém a ve všem.

Seshora dolů naznačuje sefirotický strom vlivy kosmogonických sil, zezdola nahoru naznačuje možnosti individuální.

VÝZNAM DESETI SEFIR KABALISTICKÉHO STROMU ŽIVOTA

 1 Keter Koruna. Celek. Neznámý plný potenciál čloěka. Jednota. To, co obsahuje všechno. Znalost prvních a posledních věcí, duchovní sebezacházení, jeho příčiny a završení.

 2 Chochma Moudrost. Vnitřní intelekt, intelektuální centrum. Mužský typ myšlení, uvědomění si vnitřních schopností. Otec. Osvícení.

 3 Bina Porozumění. Poznání. Ženský typ myšlení, chápání nejhlubších souvislostí, vnitřní síla, jež působí v tichosti, chápání skrytého. Přijímající síla. Matka. Zjevení.

 4 Chesed Hmota. Stabilita. Hmotná jistota. Zapojení do společenského života. Růst. Blahobyt. Finanční zisky a příležitost k jejich navyšování, budování nového, spravedlnost, hojnost, životní zdar. Vnitřní hlas. Mocné tvořivé nutkání, druh síly, díky které lidé hory přenášejí, utrácejí čas a peníze za dobré věci, obětují láskyplnou péči náročné rodině, nebo věnují svědomitou pozornost zvládnutí nějakého umění. Je to emocionálním pramen, hlubinný proud, ke kterému se člověk obrací pro posilu, když obyčejné emoce nestačí. Z tohoto místa pochází velkodušnost a vystupují vyšší city.

5 Gevura Přísnost. Odvaha. Disciplína. Pevnost. Ochota podstupovat konflikty. Boj. Vnitřní pravda.Větší iniciativa a odvaha, zničení starých forem za účelemzměny, znalost nepřátel a pronikavý úsudek, porozumění sporům. Posuzování každodenních záležitostí tak, jak přicházejí. Je to Sefira Pro a Proti, vynikající sluha, ale militantní a nebezpečný pán.

6 Tiferet Krása – podstata přirozenosti člověka. Uvědomění si sebe sama – zde je, co jsi, odraz JÁ JSEM. Sídlo individuality. Místo sebevědomí, poznání, lásky, seberealizace. Střed. Centrum. Rovnováha. Větší prohloubení smyslu pro oddanost, veškeré záležitosti nemoci,léčení a životodárných sil, zdar a cit pro harmonii v nejširším slova smyslu, porozumění energii a silám idealismu.

7 Necach Věčnost. Vitální síly. Pudy. City. Smyslová vnímavost. Emoce. Tvořivost. Energie a síly v partnerských vztazích, prožívání sexuality a působení přírody. Mimovolní procesy v člověku, včetně autonomního systému a vnitřních cyklických procesů (od srdečního tepu po trávicí procesy ve střevech) – ale též instinkt přitažlivosti a odpuzování obou pohlaví, příliv a odliv tužeb. Cyklické záležitosti.

8 Hod Lesk nebo Odraz. Volní procesy. Zahrnuje všechny smysly, které lze usměrnit, aby odpovídaly přicházejícím údajům či je odrážely. (Kromě známých pěti smyslů je člověk citlivý nejen na teplotu, vůni, zvuky a další fyzikální vjemy, ale je rovněž otevřen významům obsaženým ve zvuku slov, v hudbě, ve znacích chápaných jako matematické symboly a formy.) Rozum. Hodnotové představy. Komunikace. Životní pravdivost, odhalení lži a klamu, schopnost komunikace, učení, zdárný vývoj, nadání k magii. Sefira mentálního vkladu a vzdělání.

9 Jesod Základ. Nevědomí – svět obrazů, snů a fantazií. Pud sebezáchovy. Obraz o sobě a o světě. Artefakt EGA. Vnímání vnitra i vnějšku, duševní zdraví, porozumění snům a jejich rozpoznání Odráží z psýché a těla to, co nelze vidět přímo. (Říká se, že Jesod přehraje člověku před smrtí jeho celoživotní film.) Maska navenek a chameleónské zrcadlo dovnitř. Dále u člověka odpovídá sexuálnímu styku.

10 Malchit Království. Člověk ve svém fyzickém těle. Hmotný svět. Fyzikální Vesmír.

Daat – neviditelná sefira

Poznání. Je to bod, o kterém člověk neví – prostě v něm je. V tomto okamžiku mizí jeho individualita a může zažít, nebo nezažít, spojení s Božskou Keter. Říká se, že tento fenomén nastává ve vzácných okamžicích meditace. Člověk nemizí jako obvykle do snů, ale do nicoty, tedy do NICoty. Kdo toho stavu dosáhl, popisuje ho jako prázdno – propast, v níž umírá Ego. Snad nejbližší paralelou z obyčejného života je láska: když milenec v milované úplně zapomíná na sebe. Tato láska je kosmického řádu, prvním krokem dvoření mezi nebeským snoubencem Keter a jeho pozemskou snoubenkou Malchut. Da‘at je závojem, za nímž leží poznání a bytí Objektivního Universa.Strom života lze rozdělit na tři úrovně vědomí.

Strom života lze rozdělit na tři úrovně vědomí.

 VYŠŠÍ JÁ:

1. centrála síly Kether

2. centrála síly Chochma

3. centrála síly Binah

První trojice je svět prvních příčin. V ní je prý uloženo prvotní vědění, vědění člověka o smyslu a úkolu jeho života, vědění o souvislostech a zákonitostech.

Bina v tomto případě působí jako protiváha Chochmy a naopak. Děje se tak po celé výšce Stromu, přičemž jedna strana hlídá druhou. V kosmických pojmech jsou naším otcem a matkou, jak fyzicky a psychologicky, tak duchovně. Důraz na jednu či druhou stranu Stromu má za následek buď reakční přístup na pasivní straně, nebo revoluční na aktivní.

 “Moudrost boží – Keter v sefirách, pak Binah – rozum, inteligence. Poněvadž všechno bytuje smyslem vnitřním a vnějším, vzniká zde dvojka – inteligence theurg. rozumu, který se odráží do Chochmahu – praktického rozumu. Vnější a v nitřní složka Inteligence, vnější a vnitřní složka rozumu. Hermeticky a theurgicky správné je: Na počátku bylo světlo, to se odrazilo v inteligenci a tato vytvořila rozum. Tím je vše, co bytuje, oplodněno duchem a stopy tohoto viditelné všude, ne jenom v řádu přírody, ale i v řádu theurgickém a magickém. Proto příroda není slepým strojem, nýbrž odráží nejvyšší Inteligenci. Toto světlo vlastně vyplynulo z úst božích.” Dr.Jan Kefer

JÁ:

4. centrála síly Chesed

5. centrála síly Gevura

6. centrála síly Tiferet

Zde dochází ke konkretizaci indidua, eticko duchovních hodnot a materiálních hodnot. Příliš mnoho Chesed se může stát přemírou citu, bezednou láskou, dobrotivým despotou, jenž považuje svůj postoj za správný, toleruje cokoliv. V této nevyváženosti člověk plýtvá majetkem a zdravím kvůli požitkům; nedostatek Gevury, tedy soudnosti, dovoluje úplný liberalismus. Nekontrolovaná Gevura – tedy bez vyvažujícího prvku velkodušnosti Chesed – se nestává vnímavěostrou, ale vyloženě agresivní. Neovládaná může změnit člověka na bigotního despotu, nebo na krutého fanatika. Tiferet je bod rovnováhy, perfektně symetrický střed Stromu života.

EGO:

7. centrála síly Necach

8. centrála síly Hod

9. centrála síly Jesod

 Toto je úroveň pudů, emocí, smyslové vnímavosti, kreativity, sídlo nevědomí, místo přání, myšlení a jednání zaměřeného na svět.

Úroveň NechachHod a níže je to, co ze Světa normálně vidíme. Tyto dvě nejnižší Sefiry zajišťují projevy aktivního a pasivního principu ve fyzikální říši, která začíná v tomto bodě Stromu. Zatímco

Hod dodává materiál v odezvě na vnější svět a Necach na vnitřní, jeho napodobování a srovnávání toho, co vnímá, buduje obraz jeho vztahu k životu kolem něj. To, co ho přitahuje a co odpuzuje, vytváří opět další formu ze všech těch, jež jsou zabudovány do jesodického psychologického brnění, jež pomalu přerůstá jeho Podstatnou přirozenost, zčásti aby ji chránilo, zčásti aby ji uvěznilo. Jesod je Persona, latinské slovo pro masku, poměrně přesný opis pro to, co se nazývá osobností.

TĚLO:

10. centrála síly Malchut

Zde se ukazuje všechno, so je ukryto v Kether. Je to svět čtyř elementů – fyzický svět. Zde je hmotné stanoviště člověka – tady jedná, vytváří nové příčiny, zde na něho dopadají následky jeho jednání. Odsud může jít uvědoměle nazpět k nejvyššímu Duchu. Možnost rychlého vývoje člověka spočívá v jeho fyzickém těle. Vysoký odpor v obtížné situaci pozemského života vytváří veliký potenciál, ale tím i možnosti. Tomu slouží všechny zdroje uložené uvnitř člověka. Jemný, a přesto pevný mechanismus těla, duše a ducha je fantastická energetická centrála, plná mnoha různých druhů paliva, každého s vlastní funkcí a kvalitou.

Tyto sefiroty jsou spojeny dvaceti dvěma cestami moudrosti, z nichž každá má přiděleno jedno písmeno hebrejské abecedy a popisuje určité vnitřní procesy.

Elifas Levi a mnoho dalších badatelů považuje dvacet dva trumfů Tarotu za emblematické vyjádření těchto dvaceti dvou cest.

Zbytek Tarotu, Malá arkána, byl také dán do souvislosti s kabalou a Stromem života. Každý ze sefirotů má číslo a tak mnozí spojují číslované karty s příslušnými sefiroty. Čtyři dvorní karty, které číslo nemají, jsou pak spojovány s kabalistickými Čtyřmi světy.

Existuje tzv. DVAATŘICET CEST MOUDROSTI. Ty jsou tvořeny deseti sefirotami a dvaadvacetispojnicemi – cestami – mezi nimi.

Sefiry jsou přírodní síly objektivní makrokosmos svět

Cesty jsou  stavy vědomí subjektivní mikrokosmos člověk

Zdroj:Tarot

4 replies on “Sefiroty a svety…”

mojko, to si vezmem dovolenku 😛 … a budem čítať, lebo na jeden krát človeku veľa unikne .. a učiť sa.. 🙂 ďakujem, za veľmi dobré informácie,slniečko 🙂

Páči sa mi

Eliz ja viem ,že sa budem raz aj Tarotom zaoberať, nejako to tak cítim, ale viem že na všetko treba čas, takže v dôchodku si otvorím stánok a budem okolo idúcim vykladať sny, karty a pozerať im auru, prípadne ich liečiť. A na stánku bude napísané Všehochuť. 😛

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.