Kategórie
Veštenie

Mágia zeme

Dnes som lenivá a nechce sa mi vyhľadávať viac info na nete, tak so si stiahla článok od Helar. Chcem si objasniť a priblížiť viac tému Mágia zeme. Je to trocha obsiahlejší článok, ale ten kto potrebuje svoje si v ňom nájde. 😛 Týmto ďakujem Snakebite za usilovnú prácu s prínosnými informáciami. 😛

Zem, podľa Indiánov Pachamama, je naša spirituálna matka, tak ako Slnko je náš spirituálny otec. Všetky obrady prírodných národov a všetky zvyky, ktoré sa zachovali v modernej spoločnosti, sú založené na uctievaní cyklov zeme – jarného prebúdzania, siatia a žatvy. Aj naši predkovia Slovania považovali zem za živú bytosť a uctievali ju ako matku. Úctu k nej prejavovali napríklad tým, že prvú jarnú brázdu musel do zeme symbolicky vyorať panovník, ako aj tým, že do zeme ako obeť zaorávali škrupinky vajec. Niektoré rituály, ktorými sa prosilo o úrodnosť pôdy, zahŕňali naznačovaný alebo skutočný pohlavný akt – sexuálny styk sa významovo spájal s plodnosťou zeme. Zem bola chápaná ako celistvá bytosť (tak ju chápali aj starí Gréci – reprezentovala ju bohyňa Gaia). Pramene zemskej sily, ktoré sa vyskytujú na vrchoch a miestach zemských zlomov, nazývali Slovania „živy“ a na týchto miestach vykonávali obrady duchovného znovuzrodenia.

Pre Indiánov kmeňa Hopi je zem taká posvätná, že nesadia rastliny, lebo urobiť pri sadení do zeme dieru je hriechom. Zem je pevná, stabilná, spoľahlivá, vyživuje nás ako matka. Dáva nám obživu a zároveň liek v podobe liečivých bylín a minerálov. Poskytuje úkryt a potravu všetkým živočíchom, rastlinám, tvoria sa v nej minerály a horniny, ktoré sa niekedy nazývajú aj „kosťami zeme“. Zem sa zahrieva pomaly, dlho však udržuje teplo. S týmto živlom sú zviazané nohy, kosti, reprodukčné orgány, z hľadiska mysle pamäť, vedomosti a poznanie. Predstavuje ženský, pasívny, jin princíp; oplodnená slnkom – aktívnym, mužským, jang princípom – zrodila život (tento motív sa opakuje v mnohých náboženstvách a mýtoch o vzniku sveta) a po smrti sa do nej všetko živé vracia, aby sa rozložilo a potom znovu zrodilo. S tým je spojená aj jej schopnosť metamorfózy (ak potrebujeme v mágii dosiahnuť metamorfózu, symbolicky odovzdávame danú vec zemi alebo ohňu) a odstraňovanie negatívnych energií (napríklad predmety nasiaknuté negatívnou energiou sa očisťujú ohňom alebo zakopávajú do zeme).

Ako Oheň predstavuje ducha, Zem predstavuje hmotu.

V slovenčine sa zachovalo slovo „zemitý“, ktoré označuje človeka spojeného s prírodou, stabilného, trochu zaťatého, flegmatického, človeka, ktorý sám neútočí, no keď ho niečo rozzúri, svoj hnev vie ťažko zastaviť. O človeku racionálnom, stabilnom a praktickom zase hovoríme, že „stojí oboma nohami na zemi“ – je pevný ako skala v príboji. K živlu Zeme patria astrologické znamenia Býk, Panna a Kozorožec. Keďže Zem symbolizuje pracovitosť a vytrvalosť a starostlivosť, ľudia narodení v týchto znameniach sú praktický a cieľavedomí. Deštrukčný aspekt Zeme predstavujú zemetrasenia, zosuvy a prepadnutia pôdy.

V magickej tradícii majú významné postavenie tieto mimoriadne miesta:

 • Jaskyne – pôvodne poskytovali úkryt našim predkom a na ich steny sa maľovali a ryli výjavy zo života kmeňa, ktoré mohli mať magickú funkciu. Väčšina jaskýň sa spája s povesťami v ktorých vystupujú draci, duchovia a trpaslíci, tradovalo sa, že v jaskyniach sa ukrývajú kamene. Čarodejnice ich považovali za vstup do podsvetia. Počula som (neoverená informácia!), že v Indii je jaskyňa, v ktorej sa ruší karma a kam sa dostane iba ten kto sa tam dostať má. Jaskyne sú spojené aj s procesom smrti a zrodu, východ z jaskyne predstavoval narodenie respektíve znovuzrodenie. Symbolicky (napríklad pri výklade snov) je jaskyňa symbolom mimosvetského priestoru, ženského lona, podsvetia. Psychológia ich považuje za symbol hľadania zmyslu života a zostupu do hĺbok svojej osobnosti. Jaskyne sú svetom vo svete, poskytujú priestor akoby úplne odrezaný od okolitého sveta, a teda ako stvorený pre meditáciu, vďaka čomu ich často vyhľadávali pustovníci a mnísi.
 • Mystické hory a kamene – vo všetkých kútoch sveta nachádzame posvätné hory a skaly. Hory sa týčili až do neba, spájali zem s nebom, preto sa často považovali za sídlo bohov (spomeňte si na Olymp, Fudžijamu alebo Kailas – vlastne celé Himaláje) a bránu do iného sveta. Výstup na horu symbolizuje vzdialenie sa od prízemnosti, cestu duchovného očistenia a mystickú priblíženie k bohu. Magická sila sa často pripisovala aj viklanom – osamelým kameňom postaveným na špičku.
 • Posvätnými miestami sa často stávali miesta mimoriadnej sily alebo miesta kde božstvo alebo iná entita poskytla ľuďom pomoc (napríklad hora Sinaj). Na posvätných miestach sa odohrávali rituály, ktoré mali byť vyjadrením úcty bohom a duchom, očistou, obeťou alebo poďakovaním. Výraz „miesta sily“ si zasluhuje bližšie vysvetlenie – nemusia to byť iba vyvýšené miesta, ale akékoľvek miesta, ktoré sú zdrojom sily, zvláštnych energií a vibrácií, ktoré ich odlišujú od okolia (z pohľadu geomantie sú to tepny a žily Zeme). V írskom a gaelskom folklóre sa označujú ako „wuivr“. Často sa vyskytujú v lokalitách tektonických zlomov, podzemnej vody, lávových prúdov, rudných žíl či vyvierajúcej vody. Známymi miestami sily boli aj posvätné háje. Miestom sily môže byť akékoľvek miesto v prírode ale aj v ľudskom sídle, dokonca aj časť budovy. Naši predkovia tieto miesta poznali a zakladali na nich svoje svätyne, na mieste ktorých neskôr vznikali chrámy (ja osobne som napríklad na pútnickom mieste v Mariánke cítila veľmi silné a veľmi staré energie, odporúčam toto miesto navštíviť a uvidíte sami). Podľa povestí sa tu vyskytovali rôzne mýtické bytosti. Na miestach sily sa stavali aj menhiry (vztýčené kamene), lychávy (objekty zložené zo stojacich kameňov, na ktorých je uložený ďalší obrovský kameň), dolmeny (kamenné stavby zložené z blokov), kromlechy (kruhové priestory ohraničené menhirmi – napr. Stonehange.
 • Pohrebiská – všetky kultúry sveta považujú pohrebiská za posvätné miesta opradené mnohými legendami a miesta kde treba vzdať úctu predkom. Podľa niektorých náboženstiev (napr. woodoo) má hlina alebo iné predmety z pohrebiska zvláštne vlastnosti.
 • Križovatky (tzv. krížne cesty) – v ľudovej tradícii sa považujú za magické miesta vhodné na rituály a obetovanie, na ktorých sa môžete zbaviť toho čo nechcete. Spájajú sa s nimi rôzne povesti – v blízkosti križovatiek sa vraj vyskytujú víly, démoni a škriatkovia, ale aj mýtická obluda Empúsa. Hlina a kamene z križovatky majú údajne magickú silu. Vládkyňou križovatiek bola napríklad grécka bohyňa Hekaté (na križovatkách sa aj vyvolávala) a Papa Legba, duch križovatiek alebo Papa Ghede. Pochovávanie na križovatke malo spútať nepokojného bludného ducha, pretože križovatky sú „uzly osudu“, dôležité časopriestorové body. Pre zemského čarodeja je križovatka miestom transformácie.
 • Mosty – mosty sú vstupnými bránami, lebo tvoria prechod medzi dvoma miestami na suchej zemi. Most nepatrí ani jednému z nich, je medzi nimi „zavesený“ nad vodným tokom, preto je to silné magické miesto. Pomáha nám prekonávať prekážky. Hovorí sa, že na moste plynie čas inak – pomalšie, alebo sa úplne zastaví. Most nás môže údajne preniesť v čase späť, do detstva. Symbolizuje spojenie, ale napríklad v snoch niekedy aj významný životný predel – prechod od jedného k druhému. V mnohých mýtoch je most cestou, ktorou musí duša po smrti prejsť aby sa dostala na druhú stranu. Hovorí sa, že mosty navštevujú duchovia, existuje povera podľa ktorej sa dvaja ľudia, ktorí sa rozdelia na moste už nikdy nestretnú. Magické obrady vykonané na moste vraj začnú pôsobiť okamžite a aj mágia, ktorá manipuluje s časom má veľmi silný účinok ak sa urobí na moste. Tradovalo sa, že pod mostom žijú trolli.

Mágia Zeme

Mágia zeme pracuje s hlinou, bahnom, kameňmi, kvetmi, stromami. Patria tieto magické úkony: Vytvorenie hlinených figúrok , ktoré sa potom používajú namiesto objektu pri magickom obrade (najstaršou formou tohto typu magických obradov bolo vytváranie hlinených figúrok zveri, ktorú potom lovci pri obrade symbolicky ulovili alebo vytvorenie figúrok predstavujúcich bohov alebo duchov, ktorým sa potom prinášali obete). Po vytvorení hlinenej figúrky (mohla by byť vytvorená aj z kameňa, ak ste takí zruční) do nej symbolicky prenesieme podstatu toho čo má reprezentovať a potom ju použijeme podľa potreby (na tomto mieste pripomínam, že používať mágiu na to aby sme niekomu škodili alebo ho zmanipulovali nie je správne z morálneho hľadiska a navyše sa nám to vždy vráti).

Zahrabávanie – do zeme ukladáme veci ak sa ich chceme úplne zbaviť alebo ak ich chceme očistiť od negatívnych energií (ako som už napísala, zem a oheň majú schopnosť transformácie). Do zeme zahrabávame kamene alebo iné predmety ak ich chceme očistiť (nový kameň alebo kameň ktorý pri liečení alebo inak prijal negatívnu energiu) – väčšinou stačí nechať kameň 24 hodín v pôde (nie v kvetináči), ale ak sa domnievame (alebo zistíme inak, napríklad pomocou kyvadla) že to nestačí, môžeme predmet v zemi nechať dlhšie. Zem z neho odoberie energie, ktoré sa nám javia ako negatívne (v skutočnosti neexistujú negatívne ani pozitívne energie, je len energia, a konkrétny druh, ktorý je pre nás negatívny, môžu iné bytosti využiť). Do zeme zahrabávame aj vtedy ak chceme priniesť obetný dar alebo ak sa symbolicky spájame so živlom zeme (vtedy okrem daru zemi môžete zahrabať aj niečo zo seba, napríklad kúsok odstrihnutých vlasov) alebo ak chceme aby zem nejakú vec požehnala.

Transport (prenos) – o transporte hovoríme vtedy ak používame zem pri magickom obrade, v ktorom nič neukladáme do zeme (napríklad používanie hliny z niečích topánok), používanie určitej hliny (napríklad zo svojho silového miesta alebo hliny z križovatky). Hlina z podrážky sa používala napríklad na získanie milovaného v ľúbostnej mágii, hlina zo stopy zlodeja hodená do ohňa mala mať za následok vysychanie previnilca.

Horniny a nerasty…

Mágia zeme využíva okrem hliny aj horniny a nerasty – či už vo forme kameňov alebo rozomleté, ktoré sa používali pri výrobe elixírov a liečivých prípravkov. Mnohoraké použitie má napríklad soľ – už v dávnych časoch bola veľmi cenená a v domácnosti nesmela chýbať, inak vraj hrozili domácim choroby.

Ľudia u nosili pri sebe ako ochranu proti všetkým škodlivým vplyvom. Kvôli ochrane sa zašívala aj do podušiek a dávala do postele. Niekedy sa ľudia posypávali soľou alebo hádzali štipku soli cez plece proti urieknutiu. Soľ je veľmi účinná pri čistení – ak chcete vyčistiť priestor (napríklad nový byt) od nežiaducich energií, vysypte ho soľou – soľ sypte od vchodu v smere hodinových ručičiek pozdĺž všetkých stien až kým sa postupne nevrátite z druhej strany ku vchodu. Nechajte ju pôsobiť 24 hodín, potom ju pozametajte a zakopte alebo hoďte do ohňa (nelikvidujte inak, aby sa k nežiaducim energiám nedostal niekto iný).

Drevené uhlie Šungit…

Podobne sa dá použiť aj drevené uhlie alebo drvený šungit – v miske v miestnosti nasaje negatívne vibrácie. Soľ a šungit sa používajú aj na čistenie aury – postavte sa na chvíľu na drvený šungit alebo si do kúpeľa pridajte cca 1 kg soli (môžete pridať aj bylinky, napríklad levanduľu alebo levanduľový olej) a aspoň na chvíľu sa do nej úplne ponorte (keďže soľný roztok je hustý, osmoticky vytiahne z tela škodliviny, takže táto metóda sa dá použiť aj v prvých štádiách prechladnutia).

Minerály…

Čo sa týka použitia kryštálov, nebudem sa tejto téme venovať, pretože na webovej stránke  Liečivé kamene je nesporne viac informácií než by som mohla zahrnúť do tohto článku, spomeniem iba to, že kryštály sa používajú na vnesenie určitej energie do priestoru, zvýšenie účinku meditácie, na liečenie (priamou masážou alebo nosením pri sebe), na výrobu elixírov (buď sa používajú rozomleté alebo sa z nich vyrába elixír ponorením do vody, ktorá sa potom pije – pozor, niektoré kamene obsahujú jedovaté zložky, tie sa nesmú používať na priamu výrobu elixírov, ich sila sa prenesie do vody tak, že kameň sa do vody vloží v sklenej nádobe) alebo ich možno naprogramovať ako amulety a talizmany

(Na stránke www.putnici.sk som našla tento text: „Voľné elektróny v kryštálovej mriežke kameňa majú pravdepodobne schopnosť pracovať na podobnom princípe ako počítačová pamäť. Kameň môže ukladať informácie a na základe spätnej väzby pôsobiť pozitívnymi vibráciami na svojho nositelia. Obdobne sa aj vibrácie človeka odovzdávajú do štruktúry kameňa a znovu nachádzajú, prípadne vnímajú ako príjemný pocit. Už sám tento pocit stačí na zmenu nálady, na odstránenie psychickej únavy, na zmiernenie zdravotných ťažkostí, na vrátenie chuti do života…“). Šamani prírodných národov tradične používali aj skameneliny (napríklad skameneliny ježoviek alebo amonitov) napríklad na ochranu priestoru (často sa používa aj skamenelé drevo – je v ňom sila transformácie a ak ho nájdete a dáte si ho na noc do postele, možno sa k vám pokúsi prehovoriť duch stromu prostredníctvom snov).

Rituály…

Ďalším typom zemskej mágie sú zvláštne rituály pri siatí, ktoré mali zabezpečiť úrodnosť pôdy. Napríklad prvú brázdu pri siatí musela vykonať určitá osoba (u niektorých kultúr panovník), oráč musel vykonať isté úkony alebo držať pri prvej orbe v ruke halúzku (škandinávsky zvyk), prípadne sa používal špeciálny pluh predstavujúci oplodňujúci falus (u Germánov) zrno z posledného snopu sa dávalo do nového osiva, aby sa tak zaistila dobrá budúca úroda.

Bylinky…

K zemskej mágii patrí aj používanie byliniek – bylinky sa používajú na liečenie vo forme odvarov, záparov, obkladov, na výrobu kadidiel (aj keď používanie kadidiel patrí k mágii vzduchu) alebo ako učitelia (viď vegetalizmus – spolupráca s duchom rastliny a učenie sa od neho – rozšírený u prírodných kmeňov). Pred siatím je dobré poprosiť o požehnanie semien – napríklad semená položte na oltár (na ktorom okrem sviečok môže byť pre zvýšenie energie aj kryštál, predmety zastupujúce jednotlivé živly alebo svetové strany alebo akékoľvek iné predmety, ktoré majú nejaký spirituálny význam pre vás) a jednoduchou modlitbou požiadajte príslušnú entitu o požehnanie semien, aby z nich vyrástli silné a odolné rastliny. Ak si bylinky pestujete vo vlastnej záhrade, môžete ju tiež zasvätiť nejakej entite a požiadať ju o ochranu tohto miesta (zasvätenie môže prebehnúť napríklad tak, že priestor vyčistíme kadidlom, privoláme do neho duchov prírody alebo inú entitu, ktorej prinesieme dar a poprosíme ju o požehnanie a zaistenie prosperity záhrady – o požehnanie môžeme poprosiť aj jednotlivé živly, svetové strany alebo svojich spojencov). Pre zvýšenie účinnosti môžete umiestniť do záhrady niekoľko kryštálov (prípadne aj naprogramovaných).

Mágia stromov

Čo sa týka rastlín, často sa praktizuje mágia stromov – všetky prírodné národy považujú stromy za bytosti a majú ich vo veľkej úcte (v práci so stromami vynikali hlavne druidi). Mágia stromov je veľmi jednoduchá a silná.

V knihe Elementální magie sa uvádza, že zo stromov môžete:

1. naberať energiu (strom treba vopred poprosiť o dovolenie, potom si môžete k nemu a oprieť sa o jeho kmeň, postojačky ho objať a pritisnúť sa k nemu všetkými čakrami alebo si podeň ľahnúť a ak ste dostatočne vnímaví, o chvíľu ucítite prúdenie energie – vie o čom hovorím, od stromov čerpám energiu často),

2. vyznačiť na list symbol toho o čo prosíte a požiadať strom o pomoc,

3. priviazať k vetvičke nejakú vec (priznám sa, že zmysel tohto úkonu som celkom nepochopila, s týmto využitím stromu nemám osobnú skúsenosť),

4. nosiť pri sebe kúsok dreva ako talizman alebo amulet, 5. používať pri práci zodpovedajúce drevo (napríklad pri výrobe predmetov), 6. zakopať predmety ku koreňom stromu (tento úkon tiež nie je spresnený, ale domnievam sa, že ide o kombináciu očistného vplyvu zeme a nabitia energiou stromu, prípadne môže ísť o dar stromu za pomoc).

Magické prášky…

Keďže ide o suché prášky, ich výroba spadá pod zemskú mágiu, ak má však prášok výraznú arómu, obsahuje ak prvok vzduchu. Túto formu zemskej mágie nepoužívam, používam iba šungit a soľ na čistenie priestoru a aury, takže v tomto smere čerpám tiež z knihy Elementální magie. Magické prášky sa používajú na uzemnenie (napríklad zmes hliny z miesta, ktoré je pre vás významné, pár kvapiek oleja pačuli a lyžička rozomletej obilniny – prášok sa rozsypáva okolo meditačného miesta aby sme sa mohli spojiť s matkou zemou ale sa k nemu po rituáloch privoniava kvôli uzemneniu) alebo na ochranu priestoru (napríklad zmes bazalky, soli, sušeného cesnaku a pomletej kriedy, ktorá sa rozsypáva v danom priestore v smere hodinových ručičiek). K zemskej mágii patria aj rituálne pripravované pokrmy (napríklad koláčiky), ktoré sa používajú na uzemnenie po vykonanom obrade, alebo zeleninová polievka, do ktorej sa vloží vyvariť kameň obsahujúci magickú energiu. Podobne ako pri výrobe elixírov energia kameňa prejde do polievky (naprogramovaním kameňa sa dá zvýšiť jeho účinok). Symboliku jaskyne môžete použiť pri tejto meditácii:

Jaskyňa starosti 

Predstavte si sami seba vo veľkej jaskyni s vysokou klenbou nad vami, stenami rozbiehajúcimi sa do všetkých strán a miznúcimi v tme. Ak máte pocit, že je jaskyňa skutočná a pre vás dostatočne priestranná, predstavte si okolo seba svetelný kruh. Kruh je tu pre vašu osobnú ochranu a zaistí vám, že vám nikto a nič nebude môcť ublížiť, nech by sa okolo vás dialo čokoľvek. Keď si budete úplne istí svojou bezpečnosťou, začnite premýšľať o svojom najväčšom strachu. Ak je to možné, pokúste sa ho zhmotniť a dať mu tvar. Keď budete hotoví, zavolajte ho do jaskyne a postavte sa mu. Rovnako naložte aj so svojím obmedzujúcim a sebaklamným ja a rovnako so svojím ideálnym ja. Všetky podrobte starostlivému skúmaniu.

Niektoré sa vám bude zdať príťažlivé, iné nepriaznivé, ale ktoré z nich je lepšie?

Niektoré obavy sú tak hlboko zakorenené, že ich hneď ani nerozoznáte. Venujte čas premýšľaniu o tom, čo vás najviac znepokojuje, môžete pri tom zaznamenať viac ako jednu vnútornú odozvu. Uvedomujte si, čo tieto formy označujú: tiene vášho skutočného ja . Keď si ujasníte, ako by vaše ja malo vyzerať, začnite podľa predstáv, ktoré ste si vytvorili, starostlivo vykonávať zmeny. Sledujte, ako sa pred vašimi očami vaše ja mení na niečo iné. Tento pretvárací proces môže na seba vziať mnoho podôb. Vaše vystrašené ja by mohlo vyzerať matne a neskutočne: pretvorte ho tak, aby sa stalo spoľahlivým a pevným; vaše iluzórne ja možno vyzerá podozrivo a zvláštne – dodajte mu viac reality tým, že si ho predstavíte pri obyčajných činnostiach, ako je práca na záhrade alebo umývanie riadu. Zapamätajte si, čo vidíte a cítite a snažte sa pri meditácii vyvolať svoje zmenené ja. (Ak chcete, môžete jaskyňu nahradiť lesnou čistinkou. Výsledky budú rovnaké).

So zemou súvisia:

 • Svetová strana – sever (v indiánskej tradícii západ)
 • Ročné obdobie – jar
 • Doba dňa – polnoc
 • Magické umenie – schopnosť mlčať
 • Zmysel – hmat
 • Telesná tekutiny – pot
 • Zvieratá a mýtické bytosti – medveď, býk, lev, králik
 • Miesta sily – jaskyne, polia, mosty, lúky, záhrady, hory, križovatky, domov
 • Farby – hnedá, zelená, hrdzavá
 • Predmety – kamene, kryštály, hlina, semená, drevo, disky, mince
 • Kamene – gagát, hnedý jaspis, malachit, machový achát, olivín, smaragd, soľ, tyrkys, uhlie, zelený achát, zelený jaspis, zelený kalcit, zelený turmalín (verdelit)
 • Byliny – bavlník, zemiak, zeler, petržlen, pýr, cyprus, jablčník, jačmeň, papraď, dula, kukurica, mesačnica, ovos, pačuli, palina, pohánka, prvosienka, praslička, pšenica, hadovník (Polygonium), rebarbora, repa, verbena, starček, štiav, tráva fúzatka, tulipán, vodnica, lucerna, raž
 • Zemskí bohovia a bohyne – Gaia (stelesnenie zeme ako živej bytosti), Flóra (rímska a grécka bohyňa kvetov, mladosti, plodnosti a jari), Fauna (rímska bohyňa prírody a zvierat), Déméter (grécka bohyňa obilia, poľnohospodárstva, úrody a plodnosti), Dagda (írsky boh zeme), Matka Kukurica (bohyňa severoamerických Indiánov), Cernunnos (keltský boh prírody, nazývaný aj Herne Lovec, Rohatý boh), grécky Pan a rímsky Faun (grécka obdoba Herna, stelesnenie mužských plodivých síl v prírode).

Prevzaté zo stránky Nirgan

2 replies on “Mágia zeme”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.