Kategórie
Energia

Indigové, zlaté, dúhové, perleťové deti…

imagesV tomto období velkých změn, posunů a nejistot, kdy umírají stará paradigmata a přežilá přesvědčení, se nejenom probouzí mnoho lidí, ale mnozí se otevřeně hlásí ke svých schopnostem, které doposud byly vyhrazeny úzkému kruhu zasvěcenců – např. silná a hluboká empatie, léčitelské a telepatické schopnosti, jasnovidnost, jasnoslyšení, jasnocítění apod.

Mezi tyto skupiny „jiných“ lidí patří patrně nejznámější indigové děti (což není přesné, neboť mezi ně patří i někteří dospělí, vzhledem k tomu, že sem začaly přicházet již od šedesátých let, a ojediněle i v předchozích desetiletích), děti křišťálové a duhové, dále vesmírné duše a další služebníci Světla/Lásky.

Služebníci světla sem přišli manifestovat novou frekvenci vědomí, které ovlivňuje globální duchovní probuzení, známé jako „vzestup“.

Patří sem mimo jiné blízké sepjetí s přírodou, nevysvětlitelné změny v následcích ohledně stravování nebo fyzických aktivit (např. alergie, resp. nezvyklá únavnost při některých činnostech), dále velká ohleduplnost k životnímu prostředí, nebo vnitřní touha žít duchovněji a smysluplněji. Mnozí se ke své skutečné identitě propracovávají v průběhu života, kdy musejí překonávat různé těžkosti, většinou vyplývající z jejich pocitu odlišnosti, veliké citlivosti a schopností, které se snaží popírat, aby je přijal kolektiv. To jim způsobuje deprese, mnohdy i myšlenky na sebevraždu, problémy se závislostmi (na alkoholu, drogách), či s příjmem potravy.

Indigové děti

Indigo jsou jedinci s velice rozvinutou intuicí, jsou značně nekonformní, neplatí na ně obvyklé fígle ochočování a vychovávání ve „slušné“ lidi, jako to platilo na předchozí generace. Jsou to takoví bojovníci, kteří rozbíjejí zkostnatělé struktury, nefunkční systémy a soubory přesvědčení, zastávají netradiční názory, za které jsou ochotni se rvát.

Někteří z odborníků zkoumajících tento fenomén lidí, kteří nejsou psychicky narušení, ale současně nezapadají jaksi do „normy“, jsou toho názoru, že indigoví jedinci se rodili po celou dobu známé historie, ale to byly víceméně ojedinělé případy. V současné době dochází ke kritickému počtu takovýchto jedinců, takže se o nich nemůže hovořit jako o „nenormálních“. Někteří lidé, kteří vidí auru, zpochybňují existenci fenoménu indigo, protože aura (energetický obal živého organismu) se mění v souvislosti se změnami emocionálního rozpoložení. Indigo však není barva aury, nýbrž barva paprsku duše. Faktem ovšem je, že většině indigových je takovéto členění a rozřazování do skupin prostě fuk, oni jsou jednoduše sví!

Indigo mají vrozené a přímé vnímání pravdy, které není závislé na rozumovém vyhodnocování. Proto je pro mnoho indigových bytostí nesnadné začlenit se do společnosti nebo si najít místo v tradičních společenských systémech. Indigo si jsou silně vědomi potřeby odstranit chamtivost a korupci, přičemž koncept soutěživosti a konkurence se jim jeví poněkud jako z „jiného světa“. Ti, kdo jsou schopni vidět větší obraz situace a nebojí se přijmout zodpovědnost tahání za provázky, mohou pohnout světem.

Perleťové děti

Jejich podstatou je čisté bílé mléčné duhové světlo – jemné jako mlhovina s vyrovnaným zastoupením všech dalších barev spektra. Jejich vibrace je celistvá, vyrovnaná, lehká, hojivá. Povahou se tady na Zemi váže spíše k ženské polaritě. Jsou na Zemi poprvé. Procházeli vývojem v jiných Vesmírech, v energiích čistého Vědomí, Jednoty, Lásky, Radosti, Hojnosti, Tvořivosti. Nejsou zatíženi negativním prožitkem či karmou spojenou se životem v dualitě na Zemi. Nepotkaly se tedy v minulých inkarnacích ani se svými rodiči a blízkými. Všichni a všechno je tu pro ně nové a zábavné.

Milují Zemi, lidi a vše živé. Jsou to šťastné, radostné a pokojné děti.

Od početí si všechno, co potřebují k harmonickému životu, nesou v sobě a dokážou z toho čerpat a vycházet při tvoření své vnější reality. Jejich vědomí vnitřní jednoty se životem, vnitřní lásky, bezpečí, hojnosti a tvořivosti jim dávají pocit vnitřní Síly a vyrovnanosti uprostřed duality. Přinášejí nám tuto čistou láskyplnou vibraci Jednoty všeho a spojují nás s prvotním vědomím, které je nepokřivené a nezatížené manipulací, strachem a nedostatkem.

Diamantové děti

Jejich podstatou je čisté průzračné světlo s odlesky barev celého barvového spektra – třpytí se a láme jako světlo diamantu. Jejich světlo je jasné, silné, čisté, může být i ostré až oslepující. Povahou se tady na Zemi váže spíše k mužské polaritě. Jsou tu na Zemi poprvé v lidském těle. Pocházejí z jiných vesmírů, mohly však procházet vývojem v nehmotných inkarnacích na Zemi jako andělské či mistrovské bytosti vyšších dimenzí Země.

Znají dualitu, iluzi a pozemské zákonitosti, ale nezažívaly je ve fyzickém bytí. Působily na Zemi jako vyspělí duchovní průvodci, moudré láskyplné bytosti světla, správci a strážci vývoje na Zemi.

Se svými rodiči se mohly dříve setkat v roli jejich ochránce, průvodce nebo v dobách, kdy se duše jejich rodičů rovněž inkarnovala na Zemi jako nehmotná bytost Světla. Nesou v sobě dávnou moudrost, poznání, pravdu, vědění, sílu čistého záměru, tvořivost a spojení se Zdrojem – celistvým Bytím. Jsou to silné, plně vědomé bytosti, které tu mají realizovat velké duchovní poslání a stvořit život Jednoty a harmonie pro sebe i ostatní.

Zlaté děti

Jejich podstatou je čisté syté zlaté světlo prolínající se často s dalšími mistrovskými barvami – fialovou, sytě růžovou, rubínovou, stříbrnou, duhovou atd. Je to mistrovská vibrace “Kristova vědomí”. Je to energie všeobjímající lásky, čisté radosti, tvořivosti a hojnosti ve hmotě. ((Tato původně čistá zlatá vibrace tvoření byla v minulosti pokřivena, zmanipulována či zneužita (zásadně např. v době atlantské a egyptské civilizace) a následně zatížena bolestí a utrpením (křesťanství). Během letního slunovratu 2008 však byla v celém rozsahu očištěna od všech pokřivení a stala se opět dostupnou pro všechny otevřené a probuzené lidi.))

Zlaté děti (i dospělí) jsou vyspělé duchovní bytosti, velmi staré Duše, které procházeli vývojem tady na Zemi ve fyzickém těle po mnoho inkarnací.

Může jít o statisíce inkarnací během různých civilizací. Během toho vývoje dokázali prožít, očistit, transformovat a integrovat dualitu – světlo a tmu, dobré a zlé, mužskou a ženskou polaritu – skrze přijetí a nepodmíněnou lásku v sobě. Nesou si v sobě Sílu, moudrost, poznání, nadhled a schopnost opět stvořit v lásce a hojnosti novou realitu. Starou realitu a pravidla duality přijímají, umějí v nich žít, ale nenechávají se jimi omezovat, dokáží prohlédnout iluzi ega a tvořit ze svého středu, kde najdou všechny potřebné nástroje ke změně. Klíčem ke zlaté vibrací pro nás všechny je sjednocení mužské a ženské polarity horizontálně i vertikálně a sjednocení s naším Pravým Já (Lilith v horoskopu). V současné době je tato vibrace dostupná pro všechny a hodně probuzených lidí ji dokáže v sobě rozvíjet a žít. “Zlaté děti” z řad dospělých procházejících duchovním růstem jsou díky své mistrovské vibraci a pro svůj harmonický přístup k realitě, hmotě a Zemi ideálními rodiči pro Perleťové a Diamantové děti.

Dúhové děti

Křišťálové děti patří spolu s perleťovými a diamantovými dětmi mezi dlouho očekávané tzv. Duhové děti (Rainbow children). Jejich podstatou je duhově bílé světlo, jemné jako mlhovinka, které však na rozdíl od perleťových dětí obsahuje proměnlivé zastoupení barev v závislosti na okolních podmínkách. Jsou velmi citliví, otevření, důvěřiví, s laskavým a obětavým přístupem ke všemu živému. Jsou to přirození Léčitelé, pomocníci a Služebníci Přírody.

Jejich hlavním energetickým centrem je srdeční čakra a duchovní srdce. Mají silnou empatii, díky které většinou nevědomky snadno přebírají různé (i negativní) energie ze svého okolí a přes své srdce je přeměňují v Lásku.

To je oslabuje a činí velmi křehkými a zranitelnými. Od svých rodičů a okolí proto potřebují velikou ochranu a podporu. Potřebují se naučit přirozeně a jemně vymezit své hranice vůči okolí a ukotvit se bezpečně ve svých fyzických tělech a energiích Země. Husté a hrubé energie Planety většinou totiž špatně snášejí a vnímají jako těžké a omezující. Proto jsou často nemocné a unikají z reality do svého snového světa andílků, víl a jednorožců. Díky jemnějším energiím Nové Země mohou nyní lépe vyjádřit svou přirozenou podstatu a léčitelské schopnosti, cítit se lépe ve fyzické realitě. I ony se posouvají ve vývoji a stávájí se celistvými, plně vědomými, silnými bytostmi – Perleťovými dětmi.

Články o indigových, krištálových a dúhových  deťoch

http://baby-web.topky.sk/Clanky/a2307-Ziju-medzi-nami-indigove-deti.aspx

http://www.tetakaterina.cz/154-co-to-je-/

http://www.pramen.info/c/378/na-zemi-sa-objavuje-nova-udska-rasa–indigove-deti.htm

http://tajomstva.org/indigo/diagnoza-indigo/

Dopis od indigového dieťaťa

http://www.tetakaterina.cz/154-co-to-je-/761-dopis-od-indigoveho-ditete.html

Zdroj , Zdroj

186 replies on “Indigové, zlaté, dúhové, perleťové deti…”

Tiež mám indigovú princeznú a kým som to pochopila, no……môžem povedať, že dala riadne zabrať……vedeli by o tom hovoriť aj jej učitelia či už na základnej alebo na strednej škole. Ale som na ňu pyšná a môžem povedať, že sa od nej učím. Má dar jasnopočutia, jasnomyslenia, je jednoducho úžasná!!!!

Páči sa mi

Dene, ťažko dať “návod na použitie”. Môžem len napísať, čo som urobila ja. Nesnažila som sa ju žiadnym spôsobom prerobiť na obraz svoj a zaradiť ju “do stáda”. Tak, aby sa správala, ako si želajú všetci okolo nej. A s tým malo a dodnes má problém jej okolie. Ale naučila sa nevnímať to. Mal a má s tým problém aj jej otec 😀 😀 , ten do dnešného dňa nechápe, čo má doma za zázrak. Ale veľa spolu hovoríme, nevnucujem jej svoje pocity, koná tak, ako cíti. (nakoniec si urobí aj tak po svojom, aj keď vypočuje môj názor 😀 ). Dnes je už dospelá, takže už si je za svoj život zodpovedná. Ale stále som pri nej – stále som jej “barličkou”, ak to potrebuje. Ak o pomoc požiada. A k tomu všetkému je ešte aj škorpión 🙂 🙂 . Tak ti poviem, že ešte s ňou určite bude sranda 😀 😀 😀 . Držím ti palce.

Páči sa mi

ja mam dve deticky krištalove a su uzasne a tretie(prostredne)sa mi javi ako indigove,ale no niesom si ista,s nim mam ale trosku problemi,tiez si robka vsetko na just a po svojom,snazim sa ho usmernit,ale castokrat je moja snaha marna a nakoniec to vzdam..takze tiez by bodol daky navod,xi ale asi je to velmi individualne vsak??.vsetci traja su uplne uzasni a velmi sa v niektorich veciach doplnaju 🙂
este k clanku,velmi ma potesil a aj tie videa su uzasne :)dakujem

Páči sa mi

Tak som rada, že som vám tu vniesla niečo nové a hklavne ma teši , že som tu pri vás našla pochopenie, pretože moje okolie sa na mňa pozerá ako na nepričetnu. Ja už nikomu nič nehovorím, ked nastane problem nikoho neviním,ale snažim sa malej pomôcť. Badám že čim je väčšia tým si vie akosi už sama pomôcť a to ma teši. Všetkým mamičkám týchto úžasných stvorení prajem len to naj. Sme rodičmi zázrakov a ja nepátram po tom prečo prave ja???? Ja to beriem ako dar od boha. Krásny víkend všetkým.:))))

Páči sa mi

Dene….ako hovorí môj veľmi dobrý priateľ – ezoterik: “ty nie si blázon, blázni chodia okolo teba”. Takže určite nie žiadna nepríčetnosť. Ak mne niekto povie, že som blázon, tak mu poviem, že má úplnú pravdu 😀 :D. Na tomto svete môžu len blázni byť šťastní a plní radosti. Ja som si zvolila humor, smiech, radosť, iní si vybrali rozumnosť bez zmyslu pre humor, život, kde všetko musí niekam “zapadať”, kde všetko musí mať racionálne vysvetlenie a kde sa treba správať tak alebo onak, lebo sa to tak patrí. Naše voľby sú rôzne. Nech sú teda rozumní. Mne nech ponechajú moju pochabosť. Necítim sa urazená. Zistila som, že na svete je toľko rozumných ľudí, ale mňa to neuráža:-))))). Želám krásny deň a ešte krajší a pohodový víkend.

Páči sa mi

tak ja by som rada vediet ,co som ja za dieta, raz mi jeden clovek povedal, ze som pre vsetkych okolo nemesiz a kazdy si na mne vylame zuby a ako vidim , tak sa mu to aj plni mhmhmhm
aach jaaaaj, zivot je krasny naozaj pre vsetkych 🙂
ja teraz nestiham martinka voebc tak ked budem mat cas tak pocitam aj teba aj ivetku 🙂

Páči sa mi

Aniel, skôr by som sa zamerala na stravovanie a psychickú pohodu, ako na lieky. Je dobré vylúčiť čokoládu, mastné a korenisté jedlá. Teraz v lete, keď je veľa ovocia, ktoré dozrieva prirodzenou cestou, je ideálny čas na odstránenie tohto problému. Akné z duchovného hľadiska je odmietanie seba samého,nespokojnosť so sebou samým. A to sa ihneď prejaví na tvári. Tu treba hľadať riešenie. Držím palce

Páči sa mi

Inka teda že by som mal niaky problém so sebaprijatím..??
možno to má korene niekde v detstve a príčina môže byť u otca resp.nášho vzťAHU?
tuna by mi to dávalo zmysel…

Páči sa mi

Aniel tento prípravok nepoznám, ale podľa diskusie, čo som si čítala dosť vysušuje pokožku, sliznicu oči a zaťažuje aj pečeň. Prečítaj si na tejto stránke…

http://diskuse.doktorka.cz/roacutan/

http://zdravi.doktorka.cz/sebevrazedny-lek-uziva-cesku/komentare/archiv/10/

Aj keď na akné zaberá, má dosť nežiaducich účinkov, určite by som ho nebrala. Ty nemáš náhodou Reiki kurz? Ak áno prečo sa nereikuješ , energia ti sama ukáže čo je nesprávne v tvojom tele.

Tu je zaujímavý článok ako na akné http://www.fiftyfifty.cz/Prirodni-lecba-akne-vnitrni-cestou-ke-zdrave-pleti-8613764.php

Cesta k odstráneniu akné je beh na dlhú trať…… ak to nie je pre teba odporuč prírodnú cestu na liečenie Aloe vera, Tea tree Oil.

Páči sa mi

Maťka nemám ešte Reiky…ale aj to príde…no ja nemá ani akné ako také …sú to skôr také mikrocysty a všetky testy mi robili a boli v poriadku…už som to raz aj užíval a celkom to zabralo ale keď som prestal,problém sa vrátil…

Páči sa mi

Myslela som že máš, lebo si písal tuším niekam , že sa chystáš. Je pravda, že sa u niekoho nežiaduce účinky nemusia prejavovať vonkajším spôsobom, ale je dobré, že sa u teba neprejavilo nič. 😛 No sám musíš posúdiť nemám s týmto skúsenosť. Ja maximálne ak sa mi vyhodí podkožná vyrážka liečim akné color krémom. 😆

Páči sa mi

Inka máš pravdu, ja som nemala problém s akné ani v puberte, ale teraz som začala akosi viac konzumovať sladkosti a to sa odrazilo na mojej tvári, takže som to musela chtiac nechtiac redukovať a obmedziť. Začala som vnútorne očisťovať organizmus a liečim sa aj homeopatiou. Z tekutin pijem len energetizovanú vodu, vzdala som sa ja malinoviek. Viac ovocia a zeleninové šaláty. Človek sa potom aj lepšie cíti. 😛

Páči sa mi

Ahojte tak som späť. včera sme absolvovali s nelou svadbu mojej sestry. malička mala pri sebe biely kryštál. ktorý ju dokonale ochranil. len my sme zo svadby absolutne nič nemali, lebo ked sa k nej niekto priblížil tak začala revať ako keby ju rezali. Absolutne neznesie ked sa k nej niekto prihovori, alebo priblíži. Tak revala a revala a revala. Čo sa týka mojich obáv , že ako to zvladne , mayslím aby ju opäť niekto nechtiac neuriekol tak toto dopadlo na 1:))))))))))

Páči sa mi

to som rád,že ste to zvládli.Bude len citlivá na energie ľudí.Ono sa to vekom petaví na dar,hneď bude vedieť s kým má dočinenia a ak bude ľaváčka,tak to budú tie emócie ešte výraznejšie……..Držim palce.R

Páči sa mi

Tak som rada, malá vyrstie veľmi rýchlo a bude vedieť si poradiť zo všetkým. Môj už má dnes 14 rokov, tak rýchlo to utieklo…. pohľaď za mňa malinku…slniečko malinké. 😛
Maj sa krásne Dene. 😛

Páči sa mi

No keby sa Iluminát Winston Churchil nezastal ľavákov,tak by nás vyhubili tak ako Eskimákov a Indianov………….Pre ľudstvo netreba takých géniou ako je DaVinci,či Chaplin,treba prízemných materialistických hlupákov…..aj vďaka nadhľadu súčasného pápeža Benedikta(p.Racingera) a jeho múdrosti nás od vlády Jána Pavla II. neprenasleduje cirkev ……Ako nám je teraz dobre :-)))Aj kalkulačky pre nás robia,nožnice,hodinky :-))))Dakedy sme vladli Svetu no akosi nás Svet často griloval na hranici :-((( Zajtra oslavuje Ciril a Metod a potom prvý kozmonaut na svete,ale toho odpálili pre jeho myslenie…………….Hamba kresťania!!!!!!!!!!!!!R

Páči sa mi

Inka…kožná lekárka mi robila testy na všetko a jedinú alergiu som mal na skoré jarné slnko…doknca aj cukor som vylúčil a používam med…možno cigarety ale tie mi to podľa lekárky tiež údajne nespôsobujú tak ja neviem…opäť pripomeniem nie je t typické akné alebo niečo červené zapálené,ale sú to akoby malinké mikrocysty ktoré sa tvoria neustále…práve ten vyššie spomínaný liek mi to zastavil a všetko vtedy zmizlo…ale asi po pol roku sa to vátilo opäť..síce nie v takej inznzite ale ten rozdiel je snáď len 10 % 😦
Jewden liečiteľ mi kedysi povedal že to mám borelozu,ale tú mi tiež nezistili 🙂

Páči sa mi

aniel…..ja sa nepriem, napísala som iba, čo cítim, čo mi bolo posunuté zhora. Spomínaný liek to iba potlačil, nevyriešil. Vrátilo sa ti to vo väčšej intenzite preto, lebo si neodstránil pravú príčinu, tzv, spúšťač tvojho problému. A silnejšia intenzita iba navádza: rieš to už konečne! Okrem toho, čo som vyššie písala, začni piť žihľavový čaj.

Páči sa mi

Ja mám 34 a objavila sa tiež u mňa hormonállna prrucha zhrubla mi kľúčna kosť. Lekár mi povedal, že to mávajú dievčatá v puberte…tak som sa zasmiala, lebo u mňa tá puberta nebola taká výrazná, tak že by sa vrátila… 😛
A čo tie čakry???

Páči sa mi

ahoj viete mi niekto poradit kde v kosiciach si mozem nechat “diagnostikovat ” / pardon ine slovo ma nenapadlo / ktore z tychto deti su moje ? SU INE AKO OSTATNE a mame s tym trosku problem hlavne v skole su prilis dobre slusne a vychovane maju poruchy ucenia starsy a mladsy dislaliu tazku formu .. som na nich sama zvladame to v pohode len som uz unavena 😀 ….

Páči sa mi

Nie je začo Janka, ja som riešila zo starším hyperaktivitu. 😆 Takéto deti sú veľmi vnímavé a citlivé. Moje deti nie sú indigové, aj keď starší je veľmi citlivý a vnímavý na energie, ale aj keby boli ,budú stále mojmu srdcu najlmilšie. 😉

Páči sa mi

Mila Martinka..mam to za sebou..na troch hodinach mi sedela inspekcia, na stvrtu prisla psychologicka, metodicka, inspektorka, 20 riaditelov, zozala som velky uspech..vraj som bravurna a velkou inspiraciou…vsetci chceli rocny plan mojej hodiny, boli nadseni z mojich metod , myslienok a chcu to robit, inspektorka bude referovat o mne na kraji, metodicka chcela, aby som publikovala v ucitelskch novianch..asi tolko k dnesnemu dnu:)velke pochvaly, dakovania..citla som sa dojato…

Páči sa mi

Darinka, určite si si verila a veci sa vyplnili. Teším sa s tebou, ale čaká ťa teraz dlhá a ťažká cesta, tak ti želám, aby si mala dostatok inšpirácie a hlavne energie na to všetko. Zvládneš to a môžeš byť na seba hrdá, že si vniesla do systému niečo pozitívne. Gratuľujem a dúfam, že to s rodinkou pekne osláviš. 😉

Páči sa mi

Mila Martinka, o mojej otvorenej hodine mi pripaji clanok do dvoch okresnych novin a jeden mi vyjde neskor v celoslovenskom casopise asi…aj s kontaktom na mna, aby mi mohli pisat rodicia a deti…a zrejme zacne naplnat moje vnuknutie, že mam pomahat hyperaktivnym detom, lebo som tam dala uvahy na dnesne deti a poznatky o nich aj z ezoterickje literatury aj vedeckej..nestacim sa divit vsetkemu, co sa deje..ako rychlo idu udalosti, ked ide o pomoc detom…

Páči sa mi

Jééjej tak sa teším s tebou, pošli potom v ktorých novinách ťa vychvaľujú a akú metódu si použila, nech viem viac. 😉 Vidíš každý úmysel sa vracia a u teba bol v dobrom mienený, tak si tú teplo pri srdiečku z toho uži a vychutnaj dlhoooooó. 😉 Želám ti nové inšpiráce, aby si mohla motivovať deti stále niečim novým. Krásny dník Darinka. 😉

Páči sa mi

toto, co v tychto casoch zazivame, je frontalny utok na nase ego. obavy, strach z nedostatku, kritiky, ohovarania .. to je len divadlo, ktore ma ukazat, ze ma ego nad nami este stale moc. riesenie je jednoduche-usmejte sa nad kazdym divadielkom:)

Páči sa mi

Mila Martinka, ako vies, pisals om ti o synovi, že ako dieta videl skriatkov a satyra..dnes prisiel zvonku velmi vystraseny…videl vonku za sebou tien kuceraveho tiena..pred nim sa zjavil cierny tien…zjavuje sa mu aj u nas v byte..syn ma pocit, akokeby mu chcfel nieco povedat…ako ukludnim syna, ktory ma taketo schopnosti, ma aj kamarata, ktory videl to iste..len ten sa to boji povedat rodicom, žeby ho povazovali za blazna…dalej vidi nejaku sedu bublinku……vies to prosim vysvetlit….

Páči sa mi

Darinka kúp mu v prvom rade silný minerál na krk, aby bol niečím chránený. Buď čierny turmalín, alebo lápis lauzuli, alebo najlepšie čistý krištál. Len ho pred tým ako si ho dá na krk očisti.

Ak také niečo uvidí, nech sa toho nebojí. Ja tiež občas v dome vidím tmavé fľaky na strope a keď na ne pozriem tak zmiznú. Sú to uviaznuté energie v tomto svete a dávajú o sebe vedieť. Ak zistia, že človek je viac vnímavejší, tak upozorňujú na seba ešte viac.

Tu je dosť komentov k duchom tak si prečítaj niečo…
https://anitram.wordpress.com/?p=2993&preview=true

Možno je to len duša, ktorá potrebuje pomôcť, ak ju bude vnímať, nech sa skúsi spýtať, ale nech drží pozornosť v oblasti srdca, nie v mysli, aby sa tak nenapojila na jeho myseľ. Dom skús vyčistiť, tak isto aj on nech si vyčistí svoju izbu.

Tá šedá bublina to neviem, určite nejaká energia. Naša aura je tiež ako bublina, ale nie je šedá.

Páči sa mi

Ešte ma napadlo, nech neukazuje strach, a vždy ak také niečo uvidí s láskou sa na neho zameria a pomyslí si aby našiel cestu ku svetlu a zavolal na pomoc archanjelov Oni ho budú vnímať.Určite mu neublížia, lebo by sa už prejavili inak. 😉

Páči sa mi

No Maťka dobre si poradila.Strach k takýmto veciam nepatrí.Asi tri roky dozadu som bol požiadaný cez známu a pomoc pri chlapcovi čo vidí zomrelé duše.Ten chalan to nevedel v sebe spracovať ,lebo rodičia to všetko pokazili a urobili z neho magora.Od malička sa s nimi bavil,vedel ich opísať.Zlom nastal až keď prichádzal do puberty a rodičom vadilo,že ich syn sa len tak sám so sebou baví doma,či na ulici.Vedel o tých dušiach všetko i kde bývajú.Tých ľudí opísal tak presne,že to vyrazilo celaj rodine dych,lebo jeho starý rodičia veľa z tých zblúdilých duší poznali.No potom nastúpili moderný rodičia a psychyatria a z chalana je paranoik,skoro blázon,nedokáže byť potme a sám……..Smutné.Ponúkol som sa,že sa s tým chalanom stratnem a porozprávam sa,lebo to nemá s kým prebrať,ale jeho rodičia to odmietli,že ho zasa pokazím 😦 Čo k tomu dodať???.Treba zahodiť strach a konvekcie,vnímanie normálneho,či spoločensky prijateľného.Hovoríme si,že sme moderný ľudia,ale duchovne sme na tom horšie ako v dobe Temna-stredoveku.Takže nech nevníma strach,nech s nimi komunikuje a tie obrazy sú len jeho vizualizácia.Oni sa mu opticky ukážu vždy v takej forme,aby ho to až tak nevydesilo,ale možu to byť i negatívne napojenia.Odporúčal by som ísť s chalanom k nejakému skúsenému učiteľovi,ktorý vie pracovať s detmi.Ten čas i peniaze za to stoja!!!!!Odporúčam i sledovanie seriálu Stratené duše.Nieje to presné,ale tú duchovnú podstatu to vystihuje a lajkom sa to ani lepšie podať nedá…………Pokojný a krásny zasnežený deň 🙂 R

Páči sa mi

krásny den prajem, chcel by som vediet kto by mi vedel povedať či som jedno z tých deti, v krátkosti – ked som medzi priatelmi rodinou ale aj inymy ludmi , a zadivam sa im do očí vidim do duše vydim celý ich život ako čiaru citov, ked je niekto pri mne citim jeho bolest ale nie iba dusevnu ale aj fizickú , citim sa ako keby som to trapenie presuval znich do seba , no ja sa potom cítim ako v agonii smútku a bolesti, mam 20 rokov , prosim vás poradte mi

Páči sa mi

Rasťo, to či si indigové dieťa na to musíš prísť sám, pretože všetky odpovede máme v sebe. Buď podľa aury, alebo napojeným sa na vyššie Ja.
Tu som našla test na deti novej doby, ale na koľko je spoľahlivý to neviem.
http://centrum.mysteria.cz/sk/indigotest.htm

V každom prípade máš rozvinutú dušu a dokážeš vnímať pocity cez brušnú čakru, srdcovú a zrejme aj tretie oko. Len je potrebné, aby si sa naučil spracovávať pocity, ktoré si prenášaš na seba od druhých, lebo si môžeš škodiť. Viackrát sa mi podarilo preniesť si pocity z iných ľudí na seba, ale snažila som sa ich dýchaním rozpustiť a zamerať sa na srdcovú čakru a porežiariť sa láskou. Toto pomohlo. Prvý krát som si preniesla liečením smútok z kolegyne a na druhý deň som sa vysypala. 🙄

Tu je článok o senzibilte a dosť komentov, tak ak chceš pozri si niektoré, možno ti k niečomu pomôžu, pretože si takisto senzibilný.
https://anitram.wordpress.com/2010/07/07/1438/

Najviac sa naučíš prácou na sebe skúšaním a riadeným sa vlastnou intuíciou. Stačí sa zamyslieť a odpoveď príde v nejakej forbe, buď obrazovej, alebo myšlienkovej. Máš úžasný dar, tak ho rozvíjaj v sebe a svojim svetlom ukazuj cestu iným. 😉
Krásny dník ti želám. 😉

Páči sa mi

mám ešte jednu otázku v poslednej dobe , sám neviem co si mam o tom mysliet, v spánku vidím čast mojej buducnosti no nepametám si to, ažý ked príde akysi okamih ked sa to skutočne zacne diat a ja si zrazu spomeniem čo sa stane najblisich 10- 30 minut, no aj ked sa to pokusim zmenit vzdy dospejem k rovnakemu vysledku ako sa to malo stat , preco je to tak

Páči sa mi

Rastik, prídeš na veľa vecí, ktorým nebudeš vedieť porozumieť, ale časom sa naučíš v tom chodiť a pochopíš, že na všetko potrebujeme dozrieť. Máš jasnovidné schopnosti vidíš do budúcnosti, len niektoré veci nezmeníš, lebo sú už dané osudom, sú v pohybe. No môžeš sa o ne pokúsiť, ak niekoho koho sa to týka upozorníš, že mu hviezdy nie sú priaznivo naklonené a nech je opatrný.

Raz som mala víziu počas meditovania. videla som ako môjho brata zrazilo na prechode auto, on vyletel do vzduchu. Bola som z toho v šoku, lebo vízia prišla sama od seba. Na druhý deň som mala ďalšiu, kde sme išli do nemocnice, no posteľ už bola prázdna a sanitárka ju práve prevliekala. Jediné čo ma napadlo upozorniť brata, aby bol opatrný, lebo to čo som videla sa mi nepáčilo. Zatiaľ sa našťastie nič nestalo, no nie vždy dokážeme osud zmeniť, lebo každý z nás si vyberá vlastný život a to čo chceme prežiť a čím si potrebujeme prejsť.

Vždy sa zamysli a pýtaj odpoveď od svojho vyššieho Ja, čo môžeš urobiť a či je v tvojich silách to zmeniť. Ak nie, môžeš sa len za toho koho sa to týka pomodliť a popros o zmiernenie osudu, občas aj to pomáha. Možno sa ozve niekto, kto takéto niečo prežíva v reálnom živote a poradí ti niečo. 😉

Páči sa mi

Zdravím!
Prečo je to tak???Je to tak preto aby si pochopil súvislosti a Boží plán.Netráp sa preto.Aj keď pri výraze Indigové deti sa mi ježia chlpy na zadku 🙂 a to není nic moc,lebo tento výraz je NEW AGEácky blud.Žiadne také deti neexistujú,sú to iba otvorené a čisté Duše ktoré majú svojou čistotou a spravodlivosťou pomáhať Bohu.Ľudia ako ty vnímajú toto všetko preto,aby ak nie sú oslovený zopli ruky a poprosili Boha o zmytie zla.Nekonaj ak nie si o to poprosený,nevieš nikomu vôjsť do života,bez toho aby ti to niekto dovolil a keď sa chceš naučiť pomáhať nemôžeš žiť jeho osud,lebo ak začneš preciťovať osud cudzieho,tak ti z toho všetkého akurát tak prepne a skončíš v cvokhause.Máš svoje videnie a vedenie,popros hocijakou modlitbou Boha za ich chyby………ty ich nenapravíš na všetko príde každý sám a ak nie,tak si to sám zaplatí-vyžerie.Je to počúvaní Strážneho Anjela ktorý našepkáva,je to o Duši a ceste k Bohu,všetky odpovede sú v nás.Netráp sa pre to,lebo i anjeli keď chceli konať v dobre a chceli konať za Boha padli v tom je pravda http://www.youtube.com/watch?v=ve2pS-jxXz0 Maj sa a držím palce aby,si našiel cestu.R

Páči sa mi

Musíš sa naučiť konať intuitívne a rozlíšiť , čo je egoistickú pohnútka(pomôžem niekomu a budem v jeho očiach najlepší…) a čo je tvoje vnútorné vnímanie od srdca. Stačí pomôcť ľudí naviesť k lepšiemu, aby sami našli cestu k sebe. Ty sám máš schopnosť vcítiť do ľudí a ak zistíš, že človek chce naozaj na sebe pracovať a zmeniť sa, môžeš mu pomôcť aj iným spôsobom.

Páči sa mi

Zdravím…….
Tí ktorí budú potrebovať pomoc ťa oslovia sami a poprosia.Ja som dopredu upozornený na osobu čo si ma nájde i na úskalia,či problémy.Riešením vecí za tých čo nechcú a iba sa sťažujú a nariekajú sa zbytočne zaťažíš a začne ti unikať podstata.Často krát sa stáva však,že sa tí ktorí majú takéto schopnosti stavajú do pozície neomylného vodcu a učiteľa a začnú manipulovať a ovládať osudy ľudí.My ľudkovia sme nepoučiteľný a väčšina chýb je v každom z nás a stačí si to priznať.Netreba sa dívať na problém prečo mi ubližujú,prečo ma osočujú,ale čo robím zle,že ma tak vidia a kým si to každý uvedomí,tak to je najťažšia práca.Poukázať chybu je niekedy najobtiažnejšie ako ju odstrániť.No a to čo vieš využívaj naozaj len keď to treba a hlavne si udržuj odstup a neprektizuj nič o čom si najskôr dačo nezistíš,lebo si môžeš iba sám ublížiť.Teraz je dostupných spústa informácí,porovnaj viacero názorov a na vlastnú cestu prídeš sám.Hlavne nezabúdaj ,odpovede sú skryté v tebe a konaj s čistým úmyslom.Pokojnú nedeľu.R

Páči sa mi

v poslednej dobe mám velmi zvláštny pocit, akoby sa malo niečo stať, niečo akoby som mal niekam ist alebo spravit, no neviem čo , kedy zistim čo to je . a ešte jedna vec videl som buducnost jednej mojej znamej ale jej buducnost bola velmi nepríjemná , možem spravit niečo čo by jej pomohlo , kede mám dost sil vidim daleko ale oslaby ma to na tolko že sa poddávam hnevu čo mi poradite.

Páči sa mi

Zdravím……
….pokojne to tej známej povedz,ale oznám to nenútene a hlavne tak aby to bolo upozornenie,aby si ona z toho nenavodila atmosféru strachu a tým sa varovanie zmení na kliatbu.Hlavne nad tým dlho nepremýšľaj a nekombinuj,iba nechaj nech hovorí tvoje srdce.Moji známi či kolegovia si na to už zvykli,teraz stačí už iba ak pošlem smsku a bez zbytočného vypytovania chápu a neberú to ako stresovanie.Proste spomeň si na to trebárz ako berú ľudia piatok 13. Je to deň ako iný oni však tým,že na to myslia,stále o tom melú aký je deň a aké nešťastia sa dejú tak si udalosti zmenia a navodia v kliatbe sami sebe.Je to o priťahovaní energií.Tie minulé životy by som neriešil,len sa nad nimi zamysli.Nie je podstatné čo a ako si konal,ale čo ti to dalo a naučilo ťa.Podstatné je to čo teraz žiješ a prežívaš.V každom z nás i keď je zlý je kus dobra ktoré nám určuje smer ak pochopíš svoju cestu sám v sebe,tak ťa to dovedie k cieľu.Proste ak pripustíme možnosť minulých životov,tak ti vlastné smerovanie určí kde skončíš a v každom tvojom cieli ty pochopíš,že toto nieje to pravé orechové a až prestaneš lipnúť na pominuteľných pozemských veciach pochopíš,že ťa nenapĺňa ani moc,ani mamon,ani sex,ani poznanie a prestaneš byť vazalom spoznáš že jediné čo má zmysel je naplniť svoj život nech je osud akýkoľvek,nech si žobrákom,či boháčom,ale s pokojom,mierom a láskou v Duši a zistíš,že všetko tu na zemi je prázdne oproti naplneniu a splynutiu s Nebom,tam sa potom budeš radovať.Často sa však stáva,že tieto vízie sú sprostredkované iba Astrálnymi energiami,ktoré ti síce akoby pomáhali a ty skrze ne akoby si videl a pomáhal,no môžu ťa zavádzať,staneš sa na nich závislým a budeš im platiť za to svojou energiou.Oni budú skrze teba pôsobiť a to by mohlo vysvetľovať i tú tvoju únavu či hnev.Čistá vízia od Boha naopak posilňuje,je tam pôsobenie Ducha svätého.Pozri čo dokázali tí ktorý konali v jeho mene.Za nič sa neodsudzuj,netráp sa tým,iba v pokoji nájdeš odpovede a uvidíš cestu……. Pokojný a šťastný víkend všetkým.R

Páči sa mi

a ešte niečo pustil som sa na cestu k svojim minulým životom a stále mám jednu otázku videl som že som prežil mnoho životov a mnoho z nich som robil strašné veci , prečo mám teda dari , viem že mám napraviť chyby z minulích životov ale prečo mám to všetko, a mám ešte jednu otázku je možné že poznám meno z prvého života , a prečo ma knemu niečo ťahá prčo my bolo ukázané.

Páči sa mi

Občas je dobré, ak človek nevie, čím bol a čo v minulosti porobil. Zbytočnné trápenie sa a prehodnocovanie situácie. Ale je to tak, že životy do ktorých vstupujeme sú o tom, aby sme boli lepšími a v každom živote sa snažili byť bližšie k Bohu, aby sme mohli jedného dňa očistený pred neho vstúpiť.

V nejakom článku o duši so čítala, že ona sa postupne zbavuje svojich zašedlých plášťov, aby v svojej čistote a kráse mohla predstúpiť pred boha a cítiť sa tak čistá a naplnená láskou ako je on.
Takže každý z nás urobil chyby, na ktorých sa učíme. To čo cítiš je len duševné cítenie toho, čo si si stanovil, že máš vykonať. Tiež som cítila, že môj život je niečo viac a hľadala som vyšší zmysel, niečo čo ma má naplniť pre dobro iných.
To , že máš dar svädčí len o tom, že si rozvinutá duša a na ceste k dobru, ktoré si si naplánoval si dostal nejaké schopnosti. Môžeš o ne aj prísť ak ich zneužiješ, ale môžeš ich rozvinúť do vyššej formy, ak ich budeš používať pre dobro ostatných. Nedávno som písala o daroch https://anitram.wordpress.com/2012/06/21/duchovne-dary/

K tej kamarátke byť tebou porozprávam sa s ňou a snažila by som sa ju upozorniť, nech je opatrná a naviesť ju vnútorne k Bohu,k sebe samej, aby prosila o odopustenie a hlavne sebe, aby odpustila. Verím, že nájdeš spôsob ako jej to vysvetliť. 😉

Tým že nazeráš do budúcnosti a minulosti vynakladáš všetku energiu do tretieho oka a tým sa ti oslabia ostatné čakry. Cítiš potom únavu a energeticky klesáš a nechávaš svoje telo ovládať hnevom. Pokús sa potom ustáliť ukotvením v srdci https://anitram.wordpress.com/2012/06/21/spoj-sa-so-svojim-ja/

Alebo choď von postav sa bosými nohami na trávu a uzemňuj sa. Odporučila by som ti pracovať aj s čakrami, harmonizovať si ich.
Potom je dobré aj robiť nejaké energetické cvičenia, kde posiluješ svoje telá. Zrejme máš silnejšie mentálne telo a slabšie vitálne a emocionálne. Tu sú v Druidoch články o vyde a cvičeniach, ak chceš pozri sa.
https://anitram.wordpress.com/civilizacie-a-ich-smery/

Boh má s nami len dobré umysle, preto nám dáva dary, aby sme pomáhali iným.
Neži minulosťou to čo bolo, odpusti si všetko zlé, odpusti ostatných, ktorým si ublížil a ži tu a teraz prítomnosťou, lebo od nej sa odvíja tvoja budúcnosť. Pomôžeš iným a a tvoja pomoc sa ti navráti v praví čas, kedy to budeš potrebovať, lebo príde niekto alebo niečo, čo ti to oplatí. Takže všetko má svoj dôvod a význam. Drž sa intuície a si na správnej ceste Rastik.

Krásny dník ti želám a pokojný víkend.

Páči sa mi

ale po tomto Martinovom komentari uz NAOZAJ nemam co dodat:)))))))))))) rovnako som to citil ja-nie su dolezite ani tak slova, ako energia za nimi ukryta … a ty si ju tam vlozila v uplne dokonalej forme. ale aby si nepovedala, ze len pasivne prikyvujem a skerim sa, tak by som rastislavovi povedal len jednu vec-prezivaj, zazivaj a nesnaz sa urychlit pochopenie. vsetko ma svoj cas a miesto … odhaluj pomaly, s laskou, prijatim, precitenim … to je cesta pokoja a mieru v dusi 🙂

Páči sa mi

ale ano, chápu, ale když v dané chvíli není co dodat, tak není co dodat… 🙂
pouze ten úsměv… 🙂
odpověď kterou jte výše psala, byla prostoupena energiemi upřímného srdce…
když jsem četl, Vaše energie přímo hladili… 🙂

tak proto 😉

přeji Vám a nejen Vám Martinka krásný den i příjemně prožitý víkend… 🙂
třeba u vody s přáteli,
nebo ukecanými keckami od vodafonu… 🙂

Páči sa mi

Martine, nedavno ste mi v komente spominali zaujimave stretnutia, ktore ma cakaju. vase slova boli prorocke-po takmer 4 rokoch sa mi ozval moj najlepsi kamarat z Anglicka 🙂 okrem toho som bol vo Viedni na pracovnom pohovore, po meste ma vodila kamaratka, ktoru som nevidel asi 3 roky a aj pohovor bol … zaujimavy:))) buduci stvrtok mam ist na cely den robit terapie do Nitry … tak mi nejak srdce hlasi, ze nove obdobie bude plne cestovania:) tak sa pekne uceste, oblecte, pripravte cerveny koberec, dychovku a chlieb a sol-zachvilu dorazim aj k vam:))))))))

Páči sa mi

roland… 🙂 tož odkial, kam a kadě mám henten červený cácor rozvinut… 🙂
Vám som prorokoval…? … veď Vám to hovorilo vlastné nitro formou sna… 🙂

roland a bude líbačka, gratulace, předávání řádů…? zpěv a…. já nevím co ještě… 🙂

roland jsem tomu rád, že se Vám daří a přeji Vám, nechť se daří i nadále… 🙂

Páči sa mi

bude vsetko Martine, akurat na tu libacku by som uprednostnil dievcence v krojoch:) niezeby som mal problem pobozkat inu dusu v ruchu adamovom, konieckoncov prilezitostne to robim s mne blizkymi osobami, ale dusa v ruchu evinom je na tuto aktivitu ovela vhodnejsie … dizajnovana. viete ako to myslim … noooo … ved … tak dobre, skocim do toho po hlave … ma ovela prijatelnejsie aerodynamicke charakteristiky. napriklad. :)))))))))))))))))

Páči sa mi

…….načo toľká skromnosť,veď život je krátky 🙂 Zabudli ste na kaviár,šampanské ,mažoretky a čo ohňostroj????? 🙂 :-):-) Pohodový zvyšok pátečku.R

Páči sa mi

jsem na tom obdobně… 🙂
ale z líbání děvčat v krojích nic nebude,
krojů a děvčat máme nedostatek,
a vím jak to bývá,
když roland,
nebo bond líbá,
byli bychom nuceni křísiti další beznadějně zamilované děvče… 🙂

Páči sa mi

Ďakujem Martin… 😳 s ukecanými budem, ale kočkami, nie keckami od vodafonu 😆
…idem na oslavu ku kamoške.

Spomeniem jednu vec. 3 dni dozadu som robila nadhľad ako by sa mi išlo na bike k nej a videla som ako ma autu hodilo do kanála. Už som na to aj pozabudla, ale včera keď som išla ku kamoške sa mi z bicykla začal hýbať pedál, čo dávam za vinu staršiemu synovi, lebo ho mal 2x požičaný. Kamoškin manžel mi to dotiahol, ale keď som išla naspäť domov, zrazu som mala prázdne zadné koleso. Neviem či je tam defekt, alebo len povolil ventil, večer som ho dofúkala a uvidím až dnes. Takže to beriem ako znamenia isť v sobotu na oslavu autobusom a nie na bicykli.

No však je zaujímavé, že minule som dostala tiež nejaké znamenie tam nechodiť , lebo som bola u mamy a musela by som to všelijako kombinovať a našťastie, že sú ozajstné kamošky, tak sa zbalili a prišli oni ku mne. Bolo to v zime a keď som prišla domov, mali sme zamrznutú vodu vonku v šachte. 🙄 Takže som pochopila, prečo také zanamenie nikam nechodiť a prísť skorej domov. 😉
Ďakujem za videjká, pozriem ich doma a želám aj vám krásny oddychový víkend a možno aj nejaké malé dobrodružstvo, aby bolo na čo spomínať s úsmevom na tvári a potešením v srdiečku. 😉

Páči sa mi

čítal som čo ste napísali rasťovi , aj ked je to pekné dobre viete že minulé životy je treba skúmať a to už len z dôvodu pochopenia , myslíte si že existencia minulých životov vás má priviesť na cestu pokánia a pochopenia , no nieje to vždy pravda . Okrem toho z minulích životov sa dá získať energia či už dobrá alebo tá temná len treba nájsť cestu . píšete tu o bohu no zabúdate že pred bohom tu boli dve sily , a tie vytvorili štyri elementy ktoré svojou existenciou doplnajú to prázdne miesto a dávajú silu . a teraz k tebe rasto viem že nebudú súhlasit ale aj tak ti to poradím , pomáhať ludom je pekné ale ak pomôžeš jednému môžeš si vziať energiu druhého a v sne som videl že to dokážeš ak sa sústredíš , a píjmeš fakt že človek za pomoc musí zaplatit a musí zaplatit za všetko čo vykonal a nie len pred bohom ako napíšu ostatný ale aj za života ., kto dokáže pomôcť dokáže aj ničiť a nezabúdajte že neutralita neexistuje a každý má svoje poslanie no nie len od boha . príjemný večer prajem

Páči sa mi

Dobré ráno Thamuz

Nezavrhujem tvoje myšlienky, len je to názor, ktorý som ešte nepočula. Preto by som bola rada, keby si to viac rozvinul. 😉

Viem, ak niekomu pomôžem, vkladám do toho svoju energiu, ktorá sa mi navráti v inej podobe. Čiže fungujú zákony rovnováhy.
Aký zmysel by mal život, ak by človek za svoju pomoc mal zaplatiť? Ak konáme zle a ubližujeme, zlo a ubližovanie sa nám vráti, ak dobro, vráti sa nám to dobré.
Viem, že je ťažké pre nás zvážiť komu pomôcť a komu nie, či nezasahujeme do jeho osudu a karmickeho očistenia.
Ak beriem Ježišovo učenie, ten si nevyberal komu pomôže a komu nie, robil to z božej lásky.

Snažím sa konať z duševného cítenia,čo si myslím, že je správne, aj keď občas sa do toho zapletie ego. 🙄
Raz mi jedna bytosť povedala, že dôležité je si všetko odôvodniť, aký úmysel v tom bol a potom plynie z toho poučenie.
Pekný deň Thamuz.

Páči sa mi

zdravím martinka… 🙂
*Viem, že je ťažké pre nás zvážiť komu pomôcť a komu nie, či nezasahujeme do jeho osudu a karmickeho očistenia.
Ak beriem Ježišovo učenie, ten si nevyberal komu pomôže a komu nie, robil to z božej lásky.*
Jažíš naslouchal srdci… 🙂
duchovnímu srdci,
kteréž v každém třímá,
oné lásce,
prameni,
života bohu věčnému…

naslouchal hlasu,
kdež není špatného,
kdež není dobrého,
nýbrž jest potřebného…

potřebného,
aby po rozdělení,
vše opět jednou,
celku dospělo…

🙂

Páči sa mi

dobré ráno thamuz… 🙂
*dobre viete že minulé životy je treba skúmať *
není nutné minulé životy zkoumat… vždy napovrch vyplave k vědomému zpracování to důležité a v danou chvíli pro pochopení v poznání přínosné…
ten kdož kráčí, zcela po cestě svých minulých životů, podoben je stínu “žije život za životem”… 🙂
a zároveň se ptám:
je schopen jedinec, jež žije ve skrze svými minulými životy, žíti život v naplnění – čisté lásky přítomnosti… ?

thamuz, část pravdi díte…
*kto dokáže pomôcť dokáže aj ničiť * – tedy neničme, pokoušejme se pomáhat jeden druhému…

*a nezabúdajte že neutralita neexistuje* – neutralita je spojnicí a vyrovnávajícím prvkem, mezi plus a mínus, klady a zápory, kationty a anionty…
byla by možná existence bez neutrality…?

*každý má svoje poslanie*
ano každý… 🙂

krásný den, přeji Všem poutníkům… 🙂

Páči sa mi

……….nepoznáš Božie zákony,zbytočne sa rúhaš a machruješ.Za všetko nepravé sa platí!!!!Nenavádzaj na cestu späť.Božie zákony sú nemenné a boj nikdy nič nerieši,ostáva po ňom iba smútok.Úplne súhlasím s Martinom i keď on to vždy pojme tak poeticky,no Duša si pri tých slovách kladie otázky………Vďaka Matrin,to bolo bravúrne.Pohodový začiatok týždňa všetkým.R
P.S: http://www.youtube.com/watch?v=5g8ykQLYnX0

Páči sa mi

tak sa deti ukludnime, dobre?:) nie je to tak davno, co jedna dusa na seba vzala tazku karmu v dejinnych udalostiach zvanych 2. svetova vojna. tohto cloveka aj historia vini zo smrti milionov ludi. ale … nejak sa pozabuda na to, ze to bola silna moznost duchovne rast, nielen pre zomrelych, ale aj pre pozostalych.a to nielen v oblasti sucitu, ale aj odpustenia. nie, neschvalujem taketo konanie a viem si predstavit ovela prijemnejsie cesty k bohu, ale … takto sa to udialo a vytvorilo more prilezitosti. celkom by ma zaujimalo, co je s dusou onoho cloveka, ktoremu sa pripisuju tieto strasne veci. Thamuz, suhlasim s tym, ze ciest k bohu je nekonecne vela a maju roznu “polaritu”. ale hrat nevedomu ulohu v udalostiach a konat vedome v rozpore s bozim zamerom (dusou) su dve uplne rozdielne veci … pri citani tvojich riadkov sa mi zacali jezit chlpy-nabadat inu dusu, aby konala v rozpore nielen s vlastnymi zakonmi, ale aj s vyssimi, je zaujimavy sposob, akym sa prezentovat v tvoreni. ja ti drzim palce, aby si tou oklukou nesiel velmi dlho. a plne respektujem tvoju ulohu a dakujem za prilezitost pozriet sa na veci … odosobnene.

Páči sa mi

roland

ak smiem, …

hm, …
“ja ti drzim palce, aby si tou oklukou nesiel velmi dlho”
ja sa pýtam … naozaj, Naozaj práve na tom záleží? … na čase? … v bezčasovom pásme?
( prečo reagujem? .. nie je to len tak … riešim v sebe túto vec už dlhšie … nejako, mi nedáva význam, prečo sa hnať za vedomím v priestore kde nie je čas atd .. je len neustále meniaci sa prítomní okamih … neskutočné objemy neustále prúdiacej a meniacej sa energie …
vždy všetko je v dokonalom poriadku a má svoj význam .. preto potom, …
naozaj, naozaj je dôležité hnať sa za niečím? aj za takým poznaním v duchovne? …
a je to naozaj poznanie? Vedomie, alebo je to len dalšia skladačka už aj v tak dokonalom obrazci, ktorý sa navyše neustále mení? …
a v neposlednom rade, kto sa za ním plaší? .. srdce? ktoré miluje, alebo ego … či čo to v tej hlave vlastne sídli … hm .. a takto nejako si ja dumám, ked nedumám na lásku 😛 🙂
.. )

pekný dníčok želám a úsmev posielam … 🙂 všetkým 🙂

Páči sa mi

🙂

no … čakal si správne … vlastne ti len univerzum vyplnilo tvoje želanie a očakávanie ….
a poslalo koho? …. noooo koho? lilka je prosto zvedavec 🙂 ..

ale áno, viem, … 🙂 Viem ako si to myslel … a tvoju pravdu vnímam ja ako pravdivú 😉 ( jedno duchovné hniezdo 🙂 )

PS: aj u teba takto kráááásne na okienko klopká dážď? …
klopi, klopi … klop, klop klop … 🙂

pekný zvyšok dníčka želám … 🙂 všetkýýýým … 🙂

Páči sa mi

posledne dni to vo mne nejako rezonuje-tato bezcasovost. zavriem oci a vnimam jednu velku energeticku polievku, kde su v dokonalej kompozicii naservirovane tenke platky minulosti, prelozene kuskami pritomnosti a ozdobene kropajami buducnosti. toto sa neda, podobne ako polievka, rozlozit naspat na ingrediencie, toto sa da len .. vychutnat:)

Páči sa mi

áááno, …
presne takto to vnímam aj ja …

neviem to opísať, neviem to povedať, … iba to celé akosi Chápem …
sranda však? …

no nič to … du, ešte mám prácičku … 🙂

Páči sa mi

roland jsem ozaj naprosto kludný… 🙂
*celkom by ma zaujimalo, co je s dusou onoho cloveka, ktoremu sa pripisuju tieto strasne veci*
Vy jste ale zvědavý roland… 🙂 pokud to bude Vaším přáním nadále, jednou se dozvíte… ano dozvíte…

PS: oné duši se pouze nepřipisují strašné události, v té době jimi ona duše plně žila, žila svou nejtemnější část sebe sama… a s ní ji sdíleli i mnohé další duše… celý svět…
ano, ono zlo, bylo rozpoutáno pro možnost rozkvětu budoucího dobra… aby mohlo dojíti vědomého rozkvětu lidstva
mnozí to prozatím nejsou schopni chápat, však vědomí jedinci ano…
ale jak říkate roland, není to oslavou, nýbrž součástí vědomého poznání…

PS: kationt – aniont, Ježíš – Hyttler…
v současné inkarnaci nastává vyrovnání, obou elementů, by dospěla duše jedince
oné “0” neutrality, kdy se každým krokem vzdalujeme světu, kterého jsme nabaženi a
míříme v nekonečné důvěře s intuicí a nevinností v srdci k Bohu…

přeji pohodový den… 🙂

Páči sa mi

dik za doplnenie Martin 🙂 vy viete, na co som sa v texte sustredil a co som pre ucel komentu vypustil 🙂 apropos zvedavost … nie je prave ona hybnou silou ludskeho pokroku?:) kedysi som byval az nezdravo zvedavy, prahnuci po poznani, po vedomi. dnes citim skor nieco ako radost z objavovania, blizim sa k zvedavosti z tej druhej neominajucej strany, ked je akakolvek informacia prinosom a uz nevyzadujem konkretne odpovede na konkretne otazky hned a okamzite:) konieckoncov, ako mi pripomenula lilka, mame tu jedno velke TERAZ, takze vsetky info su k dispozicii…

Páči sa mi

*apropos zvedavost … nie je prave ona hybnou silou ludskeho pokroku?:)*

zvědavost je vlastnostní lidského ega…

zvídavost jest částí lidské bytosti,
touhou po naplnění,
vědomém poznání universa…

… 🙂 …

Páči sa mi

a este pripajam jeden link, velmi sa mi ten clanok paci a najma cast “Moji milí, jsme jedno lidstvo. Nerozdělujme se na nás a na ně. Oni jsou naši součástí, stejně jako my jsme součástí jejich. Každý v sobě máme Rockefellera. Každý Rockefeller v sobě má Nováka. Jsme vzájemně na sobě závislí.”
to je na doplnenie k onej diskusii k vyznamu a potrebe vysieuvedenej osoby v ludskych dejinach …
Více zde: http://www.posvatnesrdce.cz/news/antonin-baudys-a-co-ocekavate-od-sebe-vy-/

Páči sa mi

neutralita je rovnováha no neexistuje neutrálna bytosť duša sila , rovnováha prebieha v dimenziách , svetoch a vesmíroch. a v každej sfére prvláda len jedna sila v jednej dobro v druhej zlo, . a ktomu že nepoznám božie zákony , ja ich poznám ale či ich pozná aj sám boh. boh predsa nevytvoril svet ani človeka , je to len bytosť ktorá využila slabú chvílku ludstva , a svoju moc získal a získava zo sily ktorú mu dávajú veriaci , odovzdávajú mu energiu ktorú tak potrebuje, bez nej by bol mocný ale nie všemocný ako sa nazdávate. a ktomu rúhaniu , prsvedčenie a názor je vecou neovplivnitelnov v mojom prípade . akceptujem názory druhých no je iné veriť a iné vedieť . re:za všetko nepravé sa platí – nieje to celkom pravda , čo druhý považujú za nepravé môže biť iné. a ja nemachrujem , okrem toho pojem zbytočne je pohodený v čase a priestore no nič nieje zbytočné . a vrátim sa ktomu čo ste napísali kto koná zlo zolo sa mu vráti , no existuje spôsob ako sa tomu vyhnúť ak niekto odoberie všetku silu druhého duša je oslabená a zranitelná , telo zomiera až všetko dospeje k bodu ked duša pristúpi k presunu , no takto oslabená duša sa dá uzavriet alebo zničiť , ano čítate dobre aj duša sa dá vymazať je to síce náročné ale nevráti sa vám to čo ste spravili pretože z dušou zmiznú aj jej minulé životy a prestane existovať to čo existovalo , akcia a reakcia , no reakcia nepadne na toho kto to zavinil ale na tých ktorý súviseli s danou dušou . už dávno sa stalo niečo čo zmenilo osud ludstva , na svete sú legendy a tajomstvá . na to netreba zabúdať

Páči sa mi

Máš nejakú skúsenosť čo ti toto potvrdzuje? Zaujímalo by ma to.

Radko si prešiel klinickú smrť, má svoj zážitok a v tomto videní sa zhodnú viacerí, ktorý si tým prešli.

O vymazaní respektíve rozpustení duše som už niečo počula, ale nebolo to od človeka. Čo potom jej duch, ten sa kam podeje? Spojí sa s univerzáílnym vedomím?

Páči sa mi

hm …

o vymazaní z knihy života som počula už aj ja … a aj keď ma táto téma zaujíma, .. fakt je ten, že zaujíma len moje ego …
najprv som chcela rozvíjať túto tému … lenže? potom som si položila otázku …
mno, dobre lilah, tak ! budeš zasa zdanlivo vedieť, niečo vedieť …
a na čo ti to bude dobré v tejto chvíli? …
teraz, práve teraz ked sa trápim nad bryndzovými haluškami … 🙂

no na … ehm …

takže? čo to zasa riešime? .. ako to bolo v atlantíde, a ako to bude v druhej atlantíde,?

hm … a toto

“na to netreba zabúdať”
vidíš?!? a ja zasa Viem, že treba zabudnúť na všetko .. a iba tu a teraz Žiť, .. čo to znamená?
žiť, cítiť, milovať … z celého srdca … ako len viem …
potom, preddpokladám, že nič také ako vymazanie z knihy života mi nehrozí … keď žijem sama so sebou a svojími blízkymi v Láske …
Láska je tým bohom …

pekný zvyšok dníčka želám … 🙂 všetkým 🙂

Páči sa mi

…ach chlapče na čom fičíš???? Čo to tu nahováraš za bludy???Kľukatíš priame cesty.. Dal si si meno diabla a nevieš,že ani sám Diabol nevie dušu zahubiť,zničiť 🙂 🙂 má ich iba dočasne , spravuje , iba v jeho možnostiach a všetko je od Boha a keby vedel niekto niečo také,tak by bol už iný svetový poriadok.Veľa teórie ti robí v hlave chaos.Boh je niečo nepredstaviteľné nepotrebuje našu energiu a už vôbec nie veriacich.Presne tak,ale naopak,Temný sa živia našou energiou…Ono to funguje trošku ináč.To mi potrebujeme jeho.Selektuješ,súdiš,ale nedá sa povedať čo si niekto zaslúži a čo nie,čoho je hoden a čoho nie.Takých ujkov tu už bolo ako napríklad ten naopak očesaný malár z Vídně aj Jožko z Gruzínska a je ich už i bez teba dosť a oni to zvládnu i bez teba.Nech ti je Nebo nápomocné aby si nestratil sám seba.Maj sa a som rád,že ti táto debata dala chrobáka do hlavy a niečo ukázala.Nech sa darí a Najvyšší nech ťa sprevádza.R

Páči sa mi

Tak toto som teraz čítala a páči sa mi to:

Duše může růst pouze tehdy, když jste svobodní, a láska svobodu poskytuje. Když dáte svobodu, jste svobodní – to je odpoutání. Jestliže vnutíte otroctví druhému člověku, v tutéž dobu uvězníte sebe. Jestliže spoutáte druhého, druhý spoutá vás, jestliže omezíte druhého, druhý omezí vás, jestliže se snažíte vlastnit druhého, druhý bude vlastnit vás. Takto dvojice po celý svůj život stále bojují o dominantní postavení.

Muž má svůj vlastní způsob, žena má svůj vlastní způsob, oba bojují. Je to nepřetržité trápení a bojování. Muž se domnívá, že nějakým způsobem ovládá ženu, a žena se domnívá, že nějakým způsobem ovládá muže. Ovládání není láska. Nikdy nejednejte s jakýmkoli člověkem jako s prostředkem. S každým jednejte jako se sebou – pak nebudete na nikom lpět a nebudete k nikomu připoutaní. Milujte, ale vaše láska dává svobodu, a když dáváte svobodu druhému, jste svobodný. Vaše duše roste pouze tehdy, když jste svobodní. Budete se cítit velmi šťastní. Viac….http://cestaduse.wordpress.com/2012/06/25/laska-a-sex/

Páči sa mi

“Duše může růst pouze tehdy, když jsme svobodní, a láska svobodu poskytuje.”
…opravdovou svobodu, lze spatřiti ve svobodě druhých… v nezištné lásce k bližnímu… v pomoci, prohlubování sebepoznávání – uvědomování… bytostného stavu žití…

Páči sa mi

aby som odpovedal na vašu otázku skúsenosť z vymazaním duše mám ,moja duša je rozdelená na tri časti ,pred mnohými rokmi som nebol človekom no akoby niekto povedal kliatba postihla moju silu , bol som roztrhaný na tri časti na jeden ludský vek . pretože sám som ničil duše ludí a nelutujem . .počula ste to nie od človeka , iste človek nemôže zasahovať do takých vecí , zničilo by ho to , po vymazaní sa duša stratí a zostane len jedno zrnko energie , bez spomienok bez vôle pripojí sa k časticiam a po čase vznikne nová duša .
sily sú prpojené v jedinom bode vo vziku vesmírov no všade inde jedna sila má vetšiu moc.a boh nieje neutrálny a nikdy nebol.

Páči sa mi

Thamuz… toto čo píšeš bolo v nejakom filme, možno to bolo naozaj podľa skutočnosti. 🙄 Je paradox, že práve dnes som si čítala o karmickom duchovnom dvojčati. Buď sa vyvíjajú v živote spolu v jednej inkarnácií, alebo len jedna časť sa inkarnuje, čo je aj môj prípad.
http://cestaduse.wordpress.com/2012/06/22/karmicke-duchovne-dvojca/

Inkarnovaná časť ovplyvňuje neinkarnovanú a opačne, teda vzájomne sa posilňujú. Tvoja duša bola zrejme rozdelená na tri, aby si v inom ľudskom živote nemal tak silnú duševnú energiu a dokázal rozvíjať aj tú menšiu energetickú časť v tebe.

Ako to je potom s tvojím duchovným dvojníkom, ten ostal stále ten istý? Alebo aj ten bol rozdelený na tri časti?

Je veľa vecí, ktoré nevieme ako v skutočnosti fungujú . Ak do niečoho začnem vŕtať ozve sa môj vnútorný hlások a varuje ma, nech už nad ničím nerozmýšľam, lebo som aj tak už prišla na veľa vecí.

To čo som počula o rozpustení duše bolo v znení, že duch sa pripojí k univerzálnemu vedomiu a duša môže byť rozpustená na malinké častice, teda nikdy sa nespoja a ona potom nevie o svojej minulosti, tak ako píšeš. Lebo duch je nositeľom vedomia.

Vieš mi objasniť čiernu stenu v karme? Nejaké tézy som už počula o tom, ale nič viac, len že ide o zneužitie schopnosti.

Páči sa mi

*pretože sám som ničil duše ludí a nelutujem*
když jste neměl tehdy soucit s částí sebe sama, mějte jej nyní a neříkejte pohrdavě … nelituji…
soucit jest universální Láskou léčí a uzdravuje nejen duše lidské…

*boh nieje neutrálny a nikdy nebol*
má babička byla moudrá žena,
a říkávala:
synku, nikdy neříkej nikdy, když nevíš… 🙂
nevíme-li, co jest neutralitou, nejsme schopni tuto zříti…

bůh je vším a ničím zároveň…
máte pravdu thamuz, že k Bohu jest přiřazováno číslo jedna a symbolika v alchymii vytvořila názorný obraz, v němž Bůh rozbíjí mečem (ve tvaru jedničky) filozofické vejce (ve tvaru univerzální dělohy – 0), aby z ní povstaly základní stavební kameny hmotného světa (země, voda, oheň a vzduch). Alchymie a některé mytologie přiřazují číslo jedna ke Slunci. V ezoterice číslo 1 znamená iniciaci a zasvěcení, což znamená nalezení cesty k nitru a započetí procesu poznávání vlastní individuality.

symbolika jest symbolika,
nyní ptám se, jak poznat sama sebe a přitom neničit… ?
splynouti,
sám v sobě,
prvotní myšlenku Lásky přetvořit…

co bylo dříve, slepice či vejce…? 🙂

Páči sa mi

čierna stena karmi inak vezenie pre čistotu a dobro, dobré vlastnosti a sili sú uzavreté v temnote tvorenej silou ktorú si osoba alebo bytost prenesie z mynulého života alebo priamo z existencie ktorá bola višia než v ludskom tele , táto temnota sa bud rozširuje a pohlcuje dušu tým že konáme zlo, alebo sa rozpadá a uvolnuje sili svetla ak konáme dobro . vzkratke. každý dvojník ako to nazívate je zatiaľ v inej sfére.

Páči sa mi

*každý dvojník ako to nazívate je zatiaľ v inej sfére*
ach tak, nyní již chápu thatmuz, proč výše ve svém příspěvku hovoříte o následujícím:
*a v každej sfére prvláda len jedna sila v jednej dobro v druhej zlo*

prozatím se Vám nepodařilo nalézti a spojiti svou rozdělenou schránku duše… proto též popisujete to co popisujete a vnímáte, jak vnímáte…
v tomto Vám nepomohu, je to na Vás samotném,
půjdete-li životem s očima otevřenýma a srdcem v Lásce spočívajícím… jak sám říkáte
*alebo sa rozpadá a uvolnuje sili svetla ak konáme dobro* zeď se rozpadne na prach a Vy dojdete jednoty(sfér v celek propojení)… což Vám z upřímného srdce přeji…

pohodové a ničím nerušené hodiny podvečerní přeji thamuz nejen Vám…

slunce v duši Všem kolemjdoucím bytostem… 🙂

a dobrou noc… 🙂

Páči sa mi

Môžeš mi tykať. 😉
Vysvetlil si to dobre. V mojom prípade aspoň dúfam svetlo presvetľuje temnotu. 🙄
Vraj som bola silný mág a mágia ma v teenagerských rokoch dosť lákala, ale som cítila, že existuje vyšší cieľ, niečo čistejšie a zmysluplnejšie.

Páči sa mi

mágia je stupen poznania inej sféri je to pojem pre realistický vývoj fantázie ohraničený pre ludí v zmysle neuskutočnenia , pre tých ktorý majú dar stupen pre uskutočnenie fantázie či už liečenie alebo ničenie myslou a vlastnou silou , ak si bytosť vyberie cestu mága navždy dostane sa len po určitú hranicu no pokial zmení cestu dosiahne ciel vyzší ako čakal. tvoja duša má múdrosť tisícročia , no temmnota je tiež cesta síce tmavá ale pre niekoho dôležitá , aj môj pohlad na svet sa počas mnohých životov zmiernil , no moja podstata je ukritá v tme , aj ja viem pomôcť no ludia si po tolkých šanciach ktoré dostali a premrhali ich dalšiu nezaslúžia, no je to môj pohlad a každý má ten svoj .

Páči sa mi

Vzišli sme zo svetla…Myslím, že každý sa raz vydá na cestu svetla, aby sa dostal späť. Spôsob sa vždy nájde ako na to….vyšší zámer. Teraz to vnímaš takto, určite príde čas, kedy to budeš vnímať inak .

Duša pred inkarnáciou sa nerozhoduje sama, má skupinu, ktorá jej pomáha naplánovať najvhodnejšie podmienky pre ňu. Buď sa nenarodí, alebo narodí s poškodením, alebo žije podľa stanoveného plánu a sám nevie, prečo má taký ťažký život. Krásne mi to ukázal jeden z mojich snov, kde som si urobila výlet do minulosti. Videla som životy, v ktorých som sa nenarodila v rôznych štádiách vývoja až po životy, ktoré som žila hodnotnejším spôsobom.

Nedávno som položila ruky nad kamoškinho 5 ročného syna. Je z dvojičiek a jedno zomrelo v 5 mesiaci tehotenstva. Malý má motorické poškodenie tela, možno je tam spomalený trocha aj mentálny vývoj. Cítila som v jeho energii strašne ťažkú karmu. Pochopila som, že sú prepojený a vzájomne si s matkou pomáhajú očisťovať karmu.

Ja nesúdim , kto si čo zaslúži a čo nie. Ak niekto si niečo neváži a opovrhuje tým, viac energie na neho nesústreďujem. Sám je svojim tvorcom-ničiteľom. K ceste uvedomenie si seba samého treba dospieť.
Pekný zvyšok večera ti prajem a vďaka za písmenká. 😉

Páči sa mi

aj tebe pekný večer , no malú poznámku si neodpustím, moje vnímanie pramení v každej mojej časti som kto som a iný nebudem , zmeniť seba samého nepotrebujem , to by som žil v klamstve , ja v snoch vidím potencial tých ktorí začínajú , svoje životy alebo lepšie povedané zmeny fizična si pametám , a ten chlapec o ktorom si my písala bude mať tažký život do určitého zlomu všetko sa napravíno karma im zostane spojená na vždy. to jediné je smutné že deti ktoré sú čisté trpia aby si zaslúžili vlastnú dušu . takže krásny večer prajem

Páči sa mi

Tak dúfam, že sa k tomuto komentáru Rasťo dopracuje a prečíta si ho.

píšeš…”no malú poznámku si neodpustím, moje vnímanie pramení v každej mojej časti som kto som a iný nebudem , zmeniť seba samého nepotrebujem , to by som žil v klamstve”

Dostal si sa do stavu vnímania z pozície duše, že ti boli vyzdvihnuté vibrácie vedomia na oveľa vyšší stupeň? 2x sa mi to stalo, ale píšem to preto, lebo v tomto stave vnímame veci inak… všetko úplne inak. Vtedy nerozmýšľame, proste len sme a cítime lásku bytia. Je to akoby sme boli bližšie k Bohu, ale aj napriek všetkému som cítila strach, že zomieram. Čiže moje vnímanie bolo zdvojené. Jedna časť sa cítila krásne a druhá mala obavy , že opúšťa telo.

Možno som to pomenovala zle, na niektoré veci proste neviem nájsť slová, ale možno si ma pochopil.
Minulosť… prítomnosť a budúcnosť sú na jednej osi poznania a je na nás kam sa vychyľujeme.

Páči sa mi

ja som to pochopil , chápem všetko , moje vnímanie a vedomie a vedenie pramení z každej dimenzie no tri dimenzie sú pre mna najdôležitejšie pretože som vnich vo všetkých , jediný spôsob ako sa spojiť už navždy so svojim plným vedomým je posuvat sa dalej a aj sa mi to darý . pokiaľ ide o to čo si cítila je to čo je dar no nie od boha ale od teba a od energie ktorú vsebe nosíš. dostala si teda navíber ktorov cestov sa vidáš či zostaneš alebo sa poihneš do dalšieho vnímania do dalšej sfery? slová sa veru nedajú nájst na všetko .

Páči sa mi

Až dnes som si uvedomila čo znamená THAMUZ v preklade.

Pred chvíľou som čítala u Platóna jeho učenie o duši.

Platón ve Faidrovi rozdělil podobu duše na tři části, z nichž dvě části představují koně, a třetí tvoří vozataje, který je kočíruje. První kůň je dobrý, krásný, bílé barvy, černooký, s vysokou šíjí, nosem vypouklým. Je ctnostný a umírněný, na jeho kočírovaní není třeba biče, ale postačí pobídka a slovo.
Druhý kůň je jeho opakem. Je křivý, tělnatý, ploskonosý a světlooký, černé barvy mající krátký krk a chlupaté uši. Povahou bývá zpupný, vychloubavý a neposlušný. Vozataj na něj musí užívat bodců a biče, aby jej poslechl.

Jakmile vozataj spatří krásného miláčka, bílý kůň je schopen brzdit sám sebe, ale ten černý nedbá pokynů vozataje a prudce jej táhne kupředu. I když se vozataj i poslušný kůň vzpírají a brání, zlo je nakonec přemůže a dotáhne až k miláčkovi. Vozataj při ohledu na něj spatří skutečnou krásu a v uleknutí a ostychu strhne otěže takovou silou, že oběma koním podrazí nohy a oni tak dosednout na kyčle. Zatím co je bílý kůň zalit studem, v černém koni vzroste hněv a opět přinutí vozataje s poslušným koněm, aby naslouchali jeho příkazům, a vleče je směrem k miláčkovi. Ovšem znovu okusí sílu svého vozataje a palčivá bolest, způsobená utažením uzdy, po čase umírní jeho vzpurnost a pak, umoudřen, následuje vozatajův rozum. Ve Faidrovi zápasení vozataje a jeho pomocníka bílého koně proti koni černému analogicky odpovídá vzdoru žádostivosti proti rozumu a vznětlivosti z Ústavy.

Miláček je milovaným uctíván jako bůh, a tím se mu také dostává všech náležitých poct.

„Oddanost milujícího překvapuje milovaného, který dobře pozoruje, že míra přátelství, které mu prokazují všichni jiní přátelé a příbuzní dohromady, není nic proti tomu příteli ovládanému bohem.“

Láska dodává výživu pro okřídlení duší.

Zatímco se bílý kůň i vozataj studem i rozumem brání tělesnému sblížení s milovaným, černý kůň žadoní o alespoň malou odměnu za útrapy, které prožil. Jestliže v souboji zvítězí lepší složky duše, přivedou je k filozofii a svornému, blaženému životu, na jehož konci se opeří, nabudou lehkosti a „mají získáno vítězství v jednom ze tří zápasů.“

Ti, jejich duše se podřídí vůli černého koně, konají pouze obyčejné věci, které jsou lidmi
pokládány za blaho, ale které nečiní z rozhodnutí celé své duše. Na konci žití sice duše nezískají okřídlení, ale pokud vedly život cestou cti, vzájemného přátelství a lásky, odměnou ať jim je alespoň naděje a možnost budoucího opeření.

Platón takto ve Faidrovi zdůraznil význam zapření těla a oddání se filozofii, aby následně po trojím vtělení duše došla skutečné odměny.

Páči sa mi

*chápem všetko*
opravdu…?

*no ludia si po tolkých šanciach ktoré dostali a premrhali ich dalšiu nezaslúžia*
lidstvo je součástí celku, ať se Vám to líbí, nebo ne…
nyní napomáhá přechodu celého universa, včetně Vás…
jste zde, nehaňte, sdílejte…

*no slovo je nekonečný zdroj*
zdroj o různých frekvencích…

pohodový den přeji Všem… 🙂

Páči sa mi

🙂 zdá sa mi komické ako sme si našli cestu k sebe od nepochopenia k spolupráci……. ale ak sa dva hlasy stretnú býva z toho DUET 🙂 http://www.youtube.com/watch?v=IR_mBh5mqok&feature=related Čo s tým teamom spred roka 🙂 Svet je nekonečnečný cirkus http://www.youtube.com/watch?v=J2rgIGzf96c&feature=related a som rád ,že v ňom pomáhate upratovať………Ďakujem za trpezlivosť http://www.youtube.com/watch?v=9tdaI1UZ_5k a pekný deň plný pohody.R

Páči sa mi

Ahojte. možno si na mňa poniektorí spomeniete. To som ja mamina dúhoveho dievčatka. Nela má už 18m:D je to veľmi vnímavé , bystré dievčatko . Doslova si vyberá ľudí s ktorými chce komunikovať alebo pri ktorých sa citi dobre. Už nemáme až take problémy s tzv,úrekmi pomáhame si čistcom. Nela je veľmi temperamentná . Poviem vám že je to fuška stihať jej tempo aj ked ja som tiež hotové tsunami:D. na svoj vek až veľmi dobre chápe čo jej vravim a mám pocit akoby mi uplne rozumela a chápala ma ako keby som komunikovala s dospelou osobou vo fyzickom tele malého dievčatka. Miluje prírodu a všetko skúma, vonia, chutná. objima stromy , kvety stále im niečo vravi 😀 má svoju reč:D znie to niekedy ako hebrejčina. tak asi toľko v skratke o nás. Chcela by som sa tu niekoho kto rozumie karmickým vzťahom opýtať. Je šanca aby dvajaludia ktrorí sa spočiatku milovali a chapali a doplňali a teraz je to uplne ale uplne o inom je šanca aby zostali spolu??? Dá sa to upraviť?? pretože po prečitani dokumntu o karmických vzťahoch mi je fakt do plaču. ako keby sa pisalo o nás:( Ja verím že to možne je pretože citim žeby Nela veľmi trpela ak by sa to nedalo.

Páči sa mi

Dene viem o čom vravíš, kolegyňa priniesla do práce ukázať vnuka, mal vtedy 6 mesiacov a na mňa sa díval bez toho, aby len mrkol, uprene ako by ma hypnotizoval. Takéto deti si naozaj vyberajú s kým trávia čas a ľudia v ich spoločnosti sa cítia veľmi dobre. Ak bude väčšia, daj jej na ochranu nejaký kameň, nech má na sebe, aby to niekto nezneužívala a neťahal z nej energiu. Ďalšie dievčatko sa tiež na mňa dívala hypnoticky, akoby mi nazerali do duše a potom ju zaujali moje minerálne kamienky a tie ju udivovali viacej. 😆

Čo sa týka karmických vzťahov o tých ja neviem veľmi veľa. Ak by ti pomohla kniha Karmické stretnutia, skús si ju kúpiť a prečítať si ju, možno pochopíš viac. Majú ju v Martinuse.
https://anitram.wordpress.com/2012/07/31/karmicke-stretnutia/

Občas sa stane, že ľudia si prestanú rozumieť a vyzerá to ako keby každý z nich šiel iným smerom. Čas ukáže či máte spolu byť a či nie. Nelka, keď bude väčšia sama ti bude dávať rady ako sa máš riadiť životom a čoho sa obávať a čoho nie. Tieto deti sa vedie vcítiť do problému a vedia ako potešiť dušičku. Ver jej ona to zvládne.

Dene, nech ťa svetielko duše ochraňuje a vždy ukazuje ako ďalej kráčať životom. Pekný večer želám. 😉

Páči sa mi

Ahoj anitraM počula si už o tom že indigo dieťa má mať vpisane v dlaniach M??? ja som včera cez jednu diskusiu zistila že som indigo dieťa:D Jedným slovom vyvolená:D. Čo mi vieš povedať k tomu?? zanik sveta , vzostupenie do 5D?? Môj manžel na mna pozera ako na nepričetnu:D a mne je tak fajn. ked čitam o tychto veciach doslova ich nasavam:D

Páči sa mi

Dene, počula som o tom. Na Reiki bol jeden chalan, čo si vidí v jeden dlani hexagram a v druhej hákový kríž, čo je symbol Agharty. Sú to znamenia, s ktorými má on pracovať. Písala mi jedna mamička, že jej malý krištálik jedno z dvojčiat ma v dlaní symbol trigónu.
To písmeno M je zrejme znamenie Panny Márie a možno bude jej sprievodcom počas liečenia a učenia sa.

Veľkým ctiteľom Panny Márie bol aj pápež Ján Pavol II., ktorý si na jej počesť do svojho pápežského erbu umiestnil písmeno M a za svoje heslo si zvolil slová Totus tuus (Celý tvoj). Tieto dve slová vyjadrujú úplnú odovzdanosť Ježišovi prostredníctvom Márie: “Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt”, čo vo voľnom preklade znamená: “Ja som celý tvoj, a všetko, čo mám, ti patrí, môj drahý Ježišu, prostredníctvom Márie, tvojej svätej Matky”

Je to len moje vnímanie, to M môže znamenať aj niečo viac, ale je to pre ňu znamenie vyvolených , že je predurčená k veľkým činom.

Ona sama ho uvidí vo svojich rukách a potom ti povie, čo pre ňu znamená.
Tu je kniha o krištálových deťoch
http://uloz.to/hledej/?q=K%C5%98I%C5%A0%C5%A4%C3%81LOV%C3%89+D%C4%9ATI

Pozemský anjeli
http://uloz.to/hledej/?q=POZEM%C5%A0T%C3%8D+AND%C4%9AL%C3%89

Link na indigové deti a ich výpovede http://www.uloz.to/xaw13VW/indigove-deti-otviraji-svou-dusi-carolina-hehenkamp-ebook-pdf

Krásny dník ti prajem a posielam pohladenie malinkej. 😉

Páči sa mi

Anitra aj ja mám v dlaniach vpisane M:D . Vieš trošku som patrala a zistila som že vraj malička podla dátumu nar. nie je duha ale indigačik. ja tomu neverim je to duhenka

Páči sa mi

Znakom večnosti je kruh symbol večného plynutia, jednoty a absolútna, dokonalosti, symbol času a nekonečnosti a večného opakovania života. V zen-buddhisme reprezentuje kruh najvyššiu úroveň zasvätenia (osvietenia).
Podľa Kabaly je večnosť Necach, hľadaj tam význam.
https://anitram.wordpress.com/2011/05/29/sefiroty-a-svety/
Je to posolstvo pre teba určené, vnútorná sila víťazstvo, medituj nad tým a dozvieš sa viac. 😉

Páči sa mi

Nie je začo. 😉

Levá ruka (pokud jsme praváci) nám dává zprávu o životě duchovním, tzn. sklony a možnosti od narození a máme zde napsán svůj osud. Ukazuje předpoklady, ke kterým se člověk narodil a od svého počátku je ovlivňován svým řídícím centrem ( mozkem).

Pravá ruka přináší zprávu o životě praktickém, tzn. co je již ze sklonů uděláno a co se ještě udělá, jak člověk na sobě pracoval a čeho dosáhl, co prožil a které vlastnosti a povahové rysy získal – tedy odhaluje současnost a budoucnost.

Ruka je mapou našeho života, která dává informace (tak jako obličej) o naší minulosti, přítomnosti a budoucnosti. V lidské dlani jsou zakódovány informace o našem těle, mysli i povaze. Své charakterové rysy, schopnosti a vrozené nadání máme vštípeny do mysli, z níž jsou tyto znaky jako obrazy, přenášeny do dlaní…viac:

http://vestirna.wz.cz/strana4.htm

Páči sa mi

Luki pozerala som aj do knihy anjelských pečatí a nenašla som to tam. Ťažko povedať či ide o 2 trojuholníky, z ktorých je jeden nedokončený, alebo o písmeno M a N, alebo niečo iné, je tam viac variant. Máš ich v ľavej dlani?

Skús sa pozerať do dlane, buď upriamený v srdci a načúvaj svojej intuícii, čo ti napovie. Alebo sa pokús o automatickú kresbu, zadaj otázku, čo znamená symbol a drž ruku na papiere a nechaj ju kresliť.

Vo mne nič neevokujú Duško. 😆

Páči sa mi

Neviem, či sa symboly čítajú spojením oboch rúk, lebo podľa chiromantie ľavá ruka je naša duchovná cesta a pravá je náš život a práca v ňom , povaha a vlastnosti. Ja napríklad mám iné čiary na pravej a iné na ľavej. Pozri si čo vidíš na ľavej ruke.

Páči sa mi

Dene pamätám si ťa. 😉 No neviem akou technikou ti bude čistiť dušu. Či metódou SRT, alebo inou, je toľko praktík a každý liečiteľ má svoje. Na toto by ti najlepšie odpovedala Tinka. Má na blogu tieto techniky http://tinatopi.wordpress.com/
Duša sa dá čistiť aj regresnou terapiou, no tá sa na diaľku nerobí.

Daj vedieť ako si dopadla a hlavne tvoje pocity. 😉

Páči sa mi

samotného čistenia sa nebojím len tu pani nepoznám poznám ju len cez net a ona srandovala a napisala že si vyjme mojudušu a da ju vyprať, Vraj budem ako vygumovana bez myšlienok , večer to bude mať hotove . Vieš mi o tomto niečo napísať?

Páči sa mi

Ahoj anitra. tak sprvu mi ta pani čistila dušu teda fakt neviem ako myslím že sa niečo zhora napojila. Povedala mi len tolko že to bola fuška, že museli mna a môjho ex čistiť lebo sme boli duševni či akí milenci, preto mi vraj prestal klapať tento druhý vzťah. potom mi povedala že mi dušu vymenili, no tak ja verim vela veciam ale toto to snad nie. vraj za nejaku staršiu. maju so mnou nejaky plan ešte v aprili 2013. Asi o tri týždne som podstupila SRT terapiu na dialku. zaplatila som kopec penazi a pani so mnou pracovala 4hodiny. Hned na začiatku bola v nemom užase že mám veeelmi vysoko vyššie ja. ja tomu nerozumiem ale dobre. mala som vraj velikuuu nechuť k životu, zablokovaný uspech a veela veci čistila. Vraj som kedysi zložila slub poslušnosti ktorý sme zrušili. teda neviem či som urobila spravne lebo som ešte hnusnejšia ako som bola. myslím čo sa týky komunikácie s mojim manželom. Nič dobresa so mnou po tej SRT terapii neudialo skôr som nervoznejšia, nepokojná , rýchlo sa nahnevam juuuuuuuj. No keby som aspon na chvilku mala povahu pokojnu velmiby som bola vdačna . takže asi tolko skratke . Juuj a ešte niečo. Pytala som sa aj na manželaže ako to je snami atak a povedalaže naše duše su uplne od seba. takže parada.

Páči sa mi

Ahoj Dene. Je pravda, že ak sú pevné väzby vo vzťahoch a človek si nájde iného partnera, tak potom mu ten druhý vzťah veľmi nefunguje, lebo je energeticky prepojený s tým prvým partnerom. Preto ak počas čistenia odstránili tieto väzby, uvoľnila sa energia, ktorá vás spájala. Možno ste boli viac duševne prepojený a k tebe prichádzalo od ex manžela aj jeho láska, ktorou sa k tebe kedysi viazal. Preto po odpojený sa cítiš inak, horšie. Každé odpojenie nesie zo sebou určité riziko, v tvojom je to emocionálne rozhodenie.

No teraz je na tebe , aby si svojmu bývalému odpustila všetko a vizuálne ho objala a s láskou mu poželala všetko dobré. Treba to robiť až dovtedy, pokiaľ sa nestretneš s ex a už nebudeš k nemu cítiť hnev, bolesť a iné negatíva. Nemáš tento vzťah spracovaný a uzatvorený, pokiaľ to neurobíš, nebudeš sa cítiť šťastne a slobodne, bude ťa to len zaťažovať a tvoje podvedomie ti to bude dávať najavo formou snov.

Tým ,že sa celkovo cítiš nepokojnejšie mám pocit, že niečo nie v poriadku, nedokončené. Je to akoby ťa niekto vydrhol kartáčom a potom na teba nechal fúkať vietor a podráždená koža na každý vánok prudko reagovala.

Čistenie duše prebieha napojením sa na vyššie Ja. To akú máš úroveň duše ti ja nepoviem, nemám tú schopnosť vidieť úroveň duše. Výmena duše je niečo nad čím sa mi pozastavuje rozum. Je spojená s telom striebornou šnúrkou a po odpojení telo prestáva pracovať a uvoľní sa z tela. Potom je tu tvoje vedomie-Duch, ktorý je s dušou v spojení. Niečo také som síce čítala, ale bolo to tuším u pacientov v kóme, no pravdivosť potvrdiť neviem.

Ty sama si si niečo naplánovala vstupom do inkarnácie a sprievodcovia pre tebe dohliadajú na to, aby sa plán uskutočnil a preto na teba vplývajú a dávajú ti intuitívne najavo ako konať a ktorým smerom sa uberať.

Dene cítim pri tebe niečo na krčnej čakre nejaký tlak, menšie vibrovanie, máš teraz problém s ňou? S hrdlom- bolesť , alebo s komunikáciou?

Na nájdenie pokoja v sebe som dávala nejaké články a cvičenia. Vyskúšaj, prenes svoje vedomie do stredu hrude a tam sa ukotvuj. Nebuď v hlave v myšlienkách, kde ti myseľ predhadzuje samé zlé veci, ktoré ťa trápia a vedú k hnevu. V srdci hnev nie je tam je len pokoj láska a z tej konáš. Čím častejšie sa budeš v strede seba samej zdržovať, tým lepšie sa budeš cítiť a aj tvoje vnímania sa zmenia.

https://anitram.wordpress.com/2012/06/21/spoj-sa-so-svojim-ja/
https://anitram.wordpress.com/2012/12/23/hold-me/

Posielam k tebe fialové svetielko, aby ťa obalilo, ukľudnilo a príjemne hrialo.

Pekný víkend ti prajem Dene.

Páči sa mi

ahoj Anitra. Tak to som teda tomu dala, no super ja som si myslela že robim dobre a vôbec som aja s mmnetušila že sme boli s ex duchovni milenci či čo. Nevedela som že mi to ubliži skôr naopak čakala som že mi to pomože v terajšm vzťahu ale figu. Mám pocit že sa snažim zachraniť niečo čo jednoducho asi nejde zachraniť . My dvaja s manželom sme dve odlišne bytosti a tak sme si rozumeli na začiatku. Hovorime akoby inou rečou , myslime inak, nechapeme sa , vadime sa.

Páči sa mi

Slovo duchovný milenci ….nejako mi to rezonuje v hlave, skorej ste hlbšie karmicky prepojený. V tomto živote ste si mali nájsť k sebe cestu(boli ste manželia) ale ani tento vzťah nedopadol dobre. Ide o to uvedomiť si lekciu života, čo ti to manželstvo prinieslo, vzťah s mužom, on je tvojím zrkadlom, to čo ti na ňom vadí, ty nemáš spracované. Tiež si uvedomujem, že môj manžel je iný ako ja, on sa na duchovno vôbec neorientuje, vo viacerých veciach sme rozdielny, no človek občas musí ponížiť svoje nároky a dívať sa na svet inými očami a nie chcieť za každú cenu vysneného muža, ktorého nemá. Niečo vás zblížilo a protiklady sa predsa priťahujú. Čo tak byť aspoň dobrými priateľmi, keď už vám manželstvo nevyšlo? Veľa manželstiev sa rozpadlo, no ako priatelia si skvelo rozumeli. :wnk:

Na svojej očiste pracuj sama, popros skrz vyššie Ja o spojenie s Bohom nech ti pomáha a správne ťa vedie, intuitívne navádza čo je potrebné pre teba v danej chvíli.

Dene venuješ sa automatickej kresbe?

Ak áno vyskúšaj si urobiť partnerské prepojenie ako je v tomto druhom videu.

https://anitram.wordpress.com/2013/01/12/liecenie-automatickou-kresbu/

Páči sa mi

Anitra a vieš čo je zvlaštne?? ja k môjmu ex vôbec neciti, hnev alebo niečo podobne, to ja som mu ubližila tym že som podala žiadosť o rozvod , mala som na to dôvody

Páči sa mi

Prognostikon slúži na nadviazanie kontaktu s podsvetím a duchmi a rozvíjanie nadprirodzených schopností. Je to len amulet, ale ak do neho vložíš svoje mocné myšlienky, možné je všetko. Svojou túžbou si to k sebe pritiahneš, tak pozor na to. Použi radšej čistejšiu formu, ametyst, apofylit, sodalit, vltavín, azurit, herkimer diamant, lapis lazuli, granát fialový fluorit, kunzit, lepidolit, malachit s azuritom, oceľovo modrý obsidián, azeztulit, atakamit, alebo čistý krištál. Vhodná je aj bineárna hudba na otváranie tretieho oka. No pokiaľ nemáš myseľ očistenú, tvoje vízie nebudú presné, ale podfarbené predstavivosťou a symbolmi z podvedomia.

Páči sa mi

No o tomto som nepočula, každopádne ona sama by mala nejako zasiahnuť. Pôsobí na ňu energia niekoho silnejšieho ako je ona a ju to ubíja. Mne pomohol čistec. 😀

Raul Salvucci vo svojej knihe Skušenosti exorcisty píše, že po uhranutí treba vyznať vieru v Ježiša Krista, v jeho spásonosnú moc. Rovnako podľa neho treba vzývať Pannu Máriu a svätých.

Páči sa mi

Si jasnozrivý. Vidíš energiu živých vecí. Ako vidíš éter? Ja ako malé gulôčky čo stále kmitajú a plávaju .
Pracuj s tým …v aure máme napísaný celý osud, našu karmu, choroby a bloky. Vieš tú energiu aj vnímať, cítiť ako na teba pôsobí?

Páči sa mi

anitraM, sú tie testy na internete pravdivé? Lebo ak áno, tak som krištáľové dieťa. Nevidím aury, ani nič také, len sa cítim dobre v prírode, tento svet je pre mňa príliš hlučný a zložitý a som mimoriadne súcitný človek (to tvrdia druhí :D) …. mám v tom zmätok

Páči sa mi

Lucy…je jedno, či si kryštálová, dúhová, indigová,,prišla si sem za určitým cieľom a to sa pokúšaj zistiť.
Neviem či ten test je pravdivý, nerobila som si ho, lebo vidím svoju auru, ale ide o to, čo v sebe cítiš. Senzitívnych ľudí je v tejto dobe veľa. Je pravda, že tento svete je pre deti nového veku trocha iný, ale práve oni sem prišli pomáhať ho pretvárať svojim myslením konaním a vyžarovaním. Skús si počúvnuť toto, možno sa to bude s tebou zhodovať.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.