imagesV tomto období velkých změn, posunů a nejistot, kdy umírají stará paradigmata a přežilá přesvědčení, se nejenom probouzí mnoho lidí, ale mnozí se otevřeně hlásí ke svých schopnostem, které doposud byly vyhrazeny úzkému kruhu zasvěcenců – např. silná a hluboká empatie, léčitelské a telepatické schopnosti, jasnovidnost, jasnoslyšení, jasnocítění apod.

Mezi tyto skupiny „jiných“ lidí patří patrně nejznámější indigové děti (což není přesné, neboť mezi ně patří i někteří dospělí, vzhledem k tomu, že sem začaly přicházet již od šedesátých let, a ojediněle i v předchozích desetiletích), děti křišťálové a duhové, dále vesmírné duše a další služebníci Světla/Lásky.

Služebníci světla sem přišli manifestovat novou frekvenci vědomí, které ovlivňuje globální duchovní probuzení, známé jako „vzestup“.

Patří sem mimo jiné blízké sepjetí s přírodou, nevysvětlitelné změny v následcích ohledně stravování nebo fyzických aktivit (např. alergie, resp. nezvyklá únavnost při některých činnostech), dále velká ohleduplnost k životnímu prostředí, nebo vnitřní touha žít duchovněji a smysluplněji. Mnozí se ke své skutečné identitě propracovávají v průběhu života, kdy musejí překonávat různé těžkosti, většinou vyplývající z jejich pocitu odlišnosti, veliké citlivosti a schopností, které se snaží popírat, aby je přijal kolektiv. To jim způsobuje deprese, mnohdy i myšlenky na sebevraždu, problémy se závislostmi (na alkoholu, drogách), či s příjmem potravy.

Indigové děti

Indigo jsou jedinci s velice rozvinutou intuicí, jsou značně nekonformní, neplatí na ně obvyklé fígle ochočování a vychovávání ve „slušné“ lidi, jako to platilo na předchozí generace. Jsou to takoví bojovníci, kteří rozbíjejí zkostnatělé struktury, nefunkční systémy a soubory přesvědčení, zastávají netradiční názory, za které jsou ochotni se rvát.

Někteří z odborníků zkoumajících tento fenomén lidí, kteří nejsou psychicky narušení, ale současně nezapadají jaksi do „normy“, jsou toho názoru, že indigoví jedinci se rodili po celou dobu známé historie, ale to byly víceméně ojedinělé případy. V současné době dochází ke kritickému počtu takovýchto jedinců, takže se o nich nemůže hovořit jako o „nenormálních“. Někteří lidé, kteří vidí auru, zpochybňují existenci fenoménu indigo, protože aura (energetický obal živého organismu) se mění v souvislosti se změnami emocionálního rozpoložení. Indigo však není barva aury, nýbrž barva paprsku duše. Faktem ovšem je, že většině indigových je takovéto členění a rozřazování do skupin prostě fuk, oni jsou jednoduše sví!

Indigo mají vrozené a přímé vnímání pravdy, které není závislé na rozumovém vyhodnocování. Proto je pro mnoho indigových bytostí nesnadné začlenit se do společnosti nebo si najít místo v tradičních společenských systémech. Indigo si jsou silně vědomi potřeby odstranit chamtivost a korupci, přičemž koncept soutěživosti a konkurence se jim jeví poněkud jako z „jiného světa“. Ti, kdo jsou schopni vidět větší obraz situace a nebojí se přijmout zodpovědnost tahání za provázky, mohou pohnout světem.

Perleťové děti

Jejich podstatou je čisté bílé mléčné duhové světlo – jemné jako mlhovina s vyrovnaným zastoupením všech dalších barev spektra. Jejich vibrace je celistvá, vyrovnaná, lehká, hojivá. Povahou se tady na Zemi váže spíše k ženské polaritě. Jsou na Zemi poprvé. Procházeli vývojem v jiných Vesmírech, v energiích čistého Vědomí, Jednoty, Lásky, Radosti, Hojnosti, Tvořivosti. Nejsou zatíženi negativním prožitkem či karmou spojenou se životem v dualitě na Zemi. Nepotkaly se tedy v minulých inkarnacích ani se svými rodiči a blízkými. Všichni a všechno je tu pro ně nové a zábavné.

Milují Zemi, lidi a vše živé. Jsou to šťastné, radostné a pokojné děti.

Od početí si všechno, co potřebují k harmonickému životu, nesou v sobě a dokážou z toho čerpat a vycházet při tvoření své vnější reality. Jejich vědomí vnitřní jednoty se životem, vnitřní lásky, bezpečí, hojnosti a tvořivosti jim dávají pocit vnitřní Síly a vyrovnanosti uprostřed duality. Přinášejí nám tuto čistou láskyplnou vibraci Jednoty všeho a spojují nás s prvotním vědomím, které je nepokřivené a nezatížené manipulací, strachem a nedostatkem.

Diamantové děti

Jejich podstatou je čisté průzračné světlo s odlesky barev celého barvového spektra – třpytí se a láme jako světlo diamantu. Jejich světlo je jasné, silné, čisté, může být i ostré až oslepující. Povahou se tady na Zemi váže spíše k mužské polaritě. Jsou tu na Zemi poprvé v lidském těle. Pocházejí z jiných vesmírů, mohly však procházet vývojem v nehmotných inkarnacích na Zemi jako andělské či mistrovské bytosti vyšších dimenzí Země.

Znají dualitu, iluzi a pozemské zákonitosti, ale nezažívaly je ve fyzickém bytí. Působily na Zemi jako vyspělí duchovní průvodci, moudré láskyplné bytosti světla, správci a strážci vývoje na Zemi.

Se svými rodiči se mohly dříve setkat v roli jejich ochránce, průvodce nebo v dobách, kdy se duše jejich rodičů rovněž inkarnovala na Zemi jako nehmotná bytost Světla. Nesou v sobě dávnou moudrost, poznání, pravdu, vědění, sílu čistého záměru, tvořivost a spojení se Zdrojem – celistvým Bytím. Jsou to silné, plně vědomé bytosti, které tu mají realizovat velké duchovní poslání a stvořit život Jednoty a harmonie pro sebe i ostatní.

Zlaté děti

Jejich podstatou je čisté syté zlaté světlo prolínající se často s dalšími mistrovskými barvami – fialovou, sytě růžovou, rubínovou, stříbrnou, duhovou atd. Je to mistrovská vibrace “Kristova vědomí”. Je to energie všeobjímající lásky, čisté radosti, tvořivosti a hojnosti ve hmotě. ((Tato původně čistá zlatá vibrace tvoření byla v minulosti pokřivena, zmanipulována či zneužita (zásadně např. v době atlantské a egyptské civilizace) a následně zatížena bolestí a utrpením (křesťanství). Během letního slunovratu 2008 však byla v celém rozsahu očištěna od všech pokřivení a stala se opět dostupnou pro všechny otevřené a probuzené lidi.))

Zlaté děti (i dospělí) jsou vyspělé duchovní bytosti, velmi staré Duše, které procházeli vývojem tady na Zemi ve fyzickém těle po mnoho inkarnací.

Může jít o statisíce inkarnací během různých civilizací. Během toho vývoje dokázali prožít, očistit, transformovat a integrovat dualitu – světlo a tmu, dobré a zlé, mužskou a ženskou polaritu – skrze přijetí a nepodmíněnou lásku v sobě. Nesou si v sobě Sílu, moudrost, poznání, nadhled a schopnost opět stvořit v lásce a hojnosti novou realitu. Starou realitu a pravidla duality přijímají, umějí v nich žít, ale nenechávají se jimi omezovat, dokáží prohlédnout iluzi ega a tvořit ze svého středu, kde najdou všechny potřebné nástroje ke změně. Klíčem ke zlaté vibrací pro nás všechny je sjednocení mužské a ženské polarity horizontálně i vertikálně a sjednocení s naším Pravým Já (Lilith v horoskopu). V současné době je tato vibrace dostupná pro všechny a hodně probuzených lidí ji dokáže v sobě rozvíjet a žít. “Zlaté děti” z řad dospělých procházejících duchovním růstem jsou díky své mistrovské vibraci a pro svůj harmonický přístup k realitě, hmotě a Zemi ideálními rodiči pro Perleťové a Diamantové děti.

Dúhové děti

Křišťálové děti patří spolu s perleťovými a diamantovými dětmi mezi dlouho očekávané tzv. Duhové děti (Rainbow children). Jejich podstatou je duhově bílé světlo, jemné jako mlhovinka, které však na rozdíl od perleťových dětí obsahuje proměnlivé zastoupení barev v závislosti na okolních podmínkách. Jsou velmi citliví, otevření, důvěřiví, s laskavým a obětavým přístupem ke všemu živému. Jsou to přirození Léčitelé, pomocníci a Služebníci Přírody.

Jejich hlavním energetickým centrem je srdeční čakra a duchovní srdce. Mají silnou empatii, díky které většinou nevědomky snadno přebírají různé (i negativní) energie ze svého okolí a přes své srdce je přeměňují v Lásku.

To je oslabuje a činí velmi křehkými a zranitelnými. Od svých rodičů a okolí proto potřebují velikou ochranu a podporu. Potřebují se naučit přirozeně a jemně vymezit své hranice vůči okolí a ukotvit se bezpečně ve svých fyzických tělech a energiích Země. Husté a hrubé energie Planety většinou totiž špatně snášejí a vnímají jako těžké a omezující. Proto jsou často nemocné a unikají z reality do svého snového světa andílků, víl a jednorožců. Díky jemnějším energiím Nové Země mohou nyní lépe vyjádřit svou přirozenou podstatu a léčitelské schopnosti, cítit se lépe ve fyzické realitě. I ony se posouvají ve vývoji a stávájí se celistvými, plně vědomými, silnými bytostmi – Perleťovými dětmi.

Články o indigových, krištálových a dúhových  deťoch

http://baby-web.topky.sk/Clanky/a2307-Ziju-medzi-nami-indigove-deti.aspx

http://www.tetakaterina.cz/154-co-to-je-/

http://www.pramen.info/c/378/na-zemi-sa-objavuje-nova-udska-rasa–indigove-deti.htm

http://tajomstva.org/indigo/diagnoza-indigo/

Dopis od indigového dieťaťa

http://www.tetakaterina.cz/154-co-to-je-/761-dopis-od-indigoveho-ditete.html

Zdroj , Zdroj

Reklamy