twin-flame-swirlMyšlienka duševného dvojčaťa na vás pôsobí s hlbokou príťažlivosťou. Avšak je to potenciálne dosť nebezpečné, pretože môže byť vykladaná takým spôsobom, že posilní pôrodnú bolesť a emocionálnu závislosť v každom z vás, namiesto toho, aby ich vyriešila. Toto sa stane, keď uvažujete o koncepte duševných dvojičiek takým spôsobom, že existuje iná osoba, ktorá k vám dokonale pasuje a robí vás celými. Toto je koncept duševného dvojčaťa ako vašej druhej polovice. Potom predpokladáte, že Jednotu a Bezpečnosť, ktoré vám tak hlboko chýbajú, nájdete v niekom druhom, kto sa pre vás dokonale hodí. Podľa tohto nedomysleného pojmu duševných dvojičiek, sú duše považované za dve polovičky, ktoré spolu vytvárajú Jednotu.

Zvyčajne sú tieto dve polovičky jeden muž a jedna žena. Takže tento pojem nielenže naznačuje, že ste sami osebe neúplní, ale tiež, že ste vo svojej podstate muž alebo žena.

Pravdepodobne dokážete vidieť, že tento pojem duševných dvojičiek nie je z duchovného hľadiska zdravý alebo liečivý. Robí vás závislým na niečom mimo vás. Popiera božský pôvod, ktorý znamená, že ste všetkým, mužom aj ženou, a že ste celí a úplní sami osebe. Vytvára všetky rôzne druhy ilúzií, ktoré vás odvádzajú ďaleko od Domova. A „Domovom“ mám na mysli vaše vlastné JA, božskosť vášho „JA-stva“.

Žiadna duša nie je určená byť druhou polovicou niekoho iného.

Duševné dvojičky existujú a sú doslovne tým, čo toto slovo znamená: sú to dvojičky. Sú to duše s rovnakým „pocitovým tónom“ alebo vibráciou, alebo by ste mohli povedať s rovnakým časom zrodenia, ako je to aj v prípade biologických dvojičiek. Určitý čas zrodenia, tento jedinečný okamih v čase a priestore vytvára jedinečne nabitý pocitový tón vo vnútri duší, ktoré prichádzajú do života. Nie sú vzájomne na sebe žiadnym spôsobom závislé. Nie sú mužom ani ženou. Ale sú navzájom na seba naladené ako príbuzní.

Aký je dôvod vytvorenia duševných dvojčiat? Prečo existujú?

Často si myslíte, že dôvodom pre existenciu niečoho je proces učenia, ktorý to spôsobuje. Ale toto nie je prípad duševných dvojičiek. Dôvodom existencie duševných dvojičiek nie je niečo sa naučiť. Účelom je jednoducho radosť a tvorivosť.

Duševné dvojičky nemajú žiadnu funkciu v rámci duality.

Svoje duševné dvojča stretnete, keď prekonáte dualitu, keď sa znova stotožníte s Bohom vo vašom vnútri, ktorý je celý a nerozdelený, a ktorý je schopný prijať akúkoľvek podobu alebo zjav. Duševné dvojičky sa znova stretnú na svojej Ceste Domov.

Vráťme sa teraz na chvíľu na začiatok Cesty. Do chvíle, kedy opúšťate stav Jednoty a stávate sa jednotlivcom, vstupujete do duality. Náhle je tu Temnota a Svetlo, veľké a malé, zdravé a choré, atď. Realita je rozdelená. Už viac nemáte žiadny rámec, podľa ktorého by ste zistili, kým skutočne ste. Spočiatku ste odvodzovali svoju totožnosť z bytia-časťou-celku“. Teraz ste osamotená časť odtrhnutá od celku. Ale bez vášho vedomého poznania sa k vám pridá niekto, kto je rovnaký ako vy, kto je vám podobný tak veľmi, ako je to len možné. Nachádzate sa v rovnakom mieste v perine Jednoty tak blízko jeden druhému, že ste nevedeli, že ste dvaja, kým ste sa nenarodili. To čo vás dvoch spája je niečo, čo presahuje dualitu, niečo čo predchádza históriu duality. Toto je ťažké správne vyjadriť slovami, pretože to vzdoruje vašej zvyčajnej definícii totožnosti, podľa ktorej ste buď jeden alebo dvaja a nemôžete byť jeden aj dvaja súčasne.

Teraz ste sa obaja vydali na Cestu, dlhú Cestu naprieč mnohými skúsenosťami.

Obaja ste zažili extrémy duality, aby ste postupne objavili, že vaša podstata neleží v dualite ale mimo nej, v niečom čo sa nachádza na jej pozadí. Akonáhle si uvedomíte túto Jednotu ležiacu na pozadí, začne sa vaša Cesta Návratu. Cítite sa menej a menej napojení na vonkajšie veci ako je moc, sláva, peniaze alebo prestíž. Stále viac chápete, že kľúčom nie je to čo zažívate, ale ako to zažívate. Vytvárate svoje vlastné šťastie alebo nešťastie vašim stavom vedomia. Objavujete silu svojho vlastného vedomia.

Akonáhle ste prešli výšinami a hlbinami duality nastane okamih, keď stretnete svoje duševné dvojča.

V energii a zjave vašej duševnej dvojičky, rozpoznáte veľmi hlbokú časť seba samého, vašu podstatu za dualitou, a práve týmto poznaním začnete seba chápať lepšie a uvedomíte si kto naozaj ste. Vaša dvojička je pre vás referenčným rámcom, ktorý vás vynesie mimo obmedzených presvedčení o sebe, ktoré ste prijali počas svojho života a životov predtým. Oslobodíte sa pohľadom na tento svoj obraz vo vašej dvojičke, je to ako pripomienka a nemá to nič spoločné s emocionálnou závislosťou. Vaše vzájomné stretnutie vám obom pomáha byť silnejšími a viac seba-vedomými jednotlivcami, vyjadriť vašu tvorivosť na Zemi. Zrýchli to vašu Cestu Návratu, keďže vám to pomôže vykročiť na vyššiu úroveň Jednoty a pritom plne zachovať a vyjadrovať svoje JA-stvo, svoju jedinečnú individualitu.

Skutočne, my všetci sme jedno. Sme podporovaní energiou, ktorá je spoločná pre nás všetkých. Ale zároveň je v nás všetkých aj individualita. Duševné dvojča je do určitej miery pojítkom medzi individualitou a Jednotou. Je ako odrazový mostík k Jednote.

Ak sa so svojou duševnou dvojičkou spojíte vedome a hmotne, privodíte vytvorenie niečoho nového: tretiu energiu, ktorá sa zrodí z ich spoločnej činnosti.

Táto energia vždy pomáha rozšíriť vedomie Jednoty vo väčšom rozsahu, ako ste len vy dvaja. Pretože sú na svojej Ceste Domov, cítia sa duševné dvojičky inšpirované ukotviť energie Lásky a Jednoty na Zemi a robia to spôsobom, ktorý je v súlade s ich vlastnými jedinečnými nadaniami a schopnosťami. Týmto spôsobom duševná dvojička stavia odrazový mostík medzibytím jedným“ a „bytím Jedným“.

Medzi duševnými dvojičkami existuje hlboké vnútorné puto, ale to nič nemení na skutočnosti, že sú každá osebe úplnou jednotkou. Ich vzájomné spojenie prináša Lásku a Radosť a ich stretnutie zvyšuje tvorivosť a seba-vyjadrenie. Navzájom sa podporujú bez toho, aby upadali do nástrah emočnej závislosti.

Láska medzi duševnými dvojičkami nie je určená nato, aby spoločne vytvárali celok, ale aby vytvorila niečo nové: namiesto toho, aby sa z dvoch stal jeden, sa môžu dvaja stať tromi.

© Pamela Kribbe Byť Pracovníkom Svetla v Novom Veku (Being a Lightworker in the New Age)  KribbePamela_Spravy-od-Jezisa03-12A4.doc

Preklad: SiR

Prevzate z  http://ee.dunres.sk/

Reklamy