Kategórie
Duchovné

Duševné dvojičky

twin-flame-swirlMyšlienka duševného dvojčaťa na vás pôsobí s hlbokou príťažlivosťou. Avšak je to potenciálne dosť nebezpečné, pretože môže byť vykladaná takým spôsobom, že posilní pôrodnú bolesť a emocionálnu závislosť v každom z vás, namiesto toho, aby ich vyriešila. Toto sa stane, keď uvažujete o koncepte duševných dvojičiek takým spôsobom, že existuje iná osoba, ktorá k vám dokonale pasuje a robí vás celými. Toto je koncept duševného dvojčaťa ako vašej druhej polovice. Potom predpokladáte, že Jednotu a Bezpečnosť, ktoré vám tak hlboko chýbajú, nájdete v niekom druhom, kto sa pre vás dokonale hodí. Podľa tohto nedomysleného pojmu duševných dvojičiek, sú duše považované za dve polovičky, ktoré spolu vytvárajú Jednotu.

Zvyčajne sú tieto dve polovičky jeden muž a jedna žena. Takže tento pojem nielenže naznačuje, že ste sami osebe neúplní, ale tiež, že ste vo svojej podstate muž alebo žena.

Pravdepodobne dokážete vidieť, že tento pojem duševných dvojičiek nie je z duchovného hľadiska zdravý alebo liečivý. Robí vás závislým na niečom mimo vás. Popiera božský pôvod, ktorý znamená, že ste všetkým, mužom aj ženou, a že ste celí a úplní sami osebe. Vytvára všetky rôzne druhy ilúzií, ktoré vás odvádzajú ďaleko od Domova. A „Domovom“ mám na mysli vaše vlastné JA, božskosť vášho „JA-stva“.

Žiadna duša nie je určená byť druhou polovicou niekoho iného.

Duševné dvojičky existujú a sú doslovne tým, čo toto slovo znamená: sú to dvojičky. Sú to duše s rovnakým „pocitovým tónom“ alebo vibráciou, alebo by ste mohli povedať s rovnakým časom zrodenia, ako je to aj v prípade biologických dvojičiek. Určitý čas zrodenia, tento jedinečný okamih v čase a priestore vytvára jedinečne nabitý pocitový tón vo vnútri duší, ktoré prichádzajú do života. Nie sú vzájomne na sebe žiadnym spôsobom závislé. Nie sú mužom ani ženou. Ale sú navzájom na seba naladené ako príbuzní.

Aký je dôvod vytvorenia duševných dvojčiat? Prečo existujú?

Často si myslíte, že dôvodom pre existenciu niečoho je proces učenia, ktorý to spôsobuje. Ale toto nie je prípad duševných dvojičiek. Dôvodom existencie duševných dvojičiek nie je niečo sa naučiť. Účelom je jednoducho radosť a tvorivosť.

Duševné dvojičky nemajú žiadnu funkciu v rámci duality.

Svoje duševné dvojča stretnete, keď prekonáte dualitu, keď sa znova stotožníte s Bohom vo vašom vnútri, ktorý je celý a nerozdelený, a ktorý je schopný prijať akúkoľvek podobu alebo zjav. Duševné dvojičky sa znova stretnú na svojej Ceste Domov.

Vráťme sa teraz na chvíľu na začiatok Cesty. Do chvíle, kedy opúšťate stav Jednoty a stávate sa jednotlivcom, vstupujete do duality. Náhle je tu Temnota a Svetlo, veľké a malé, zdravé a choré, atď. Realita je rozdelená. Už viac nemáte žiadny rámec, podľa ktorého by ste zistili, kým skutočne ste. Spočiatku ste odvodzovali svoju totožnosť z bytia-časťou-celku“. Teraz ste osamotená časť odtrhnutá od celku. Ale bez vášho vedomého poznania sa k vám pridá niekto, kto je rovnaký ako vy, kto je vám podobný tak veľmi, ako je to len možné. Nachádzate sa v rovnakom mieste v perine Jednoty tak blízko jeden druhému, že ste nevedeli, že ste dvaja, kým ste sa nenarodili. To čo vás dvoch spája je niečo, čo presahuje dualitu, niečo čo predchádza históriu duality. Toto je ťažké správne vyjadriť slovami, pretože to vzdoruje vašej zvyčajnej definícii totožnosti, podľa ktorej ste buď jeden alebo dvaja a nemôžete byť jeden aj dvaja súčasne.

Teraz ste sa obaja vydali na Cestu, dlhú Cestu naprieč mnohými skúsenosťami.

Obaja ste zažili extrémy duality, aby ste postupne objavili, že vaša podstata neleží v dualite ale mimo nej, v niečom čo sa nachádza na jej pozadí. Akonáhle si uvedomíte túto Jednotu ležiacu na pozadí, začne sa vaša Cesta Návratu. Cítite sa menej a menej napojení na vonkajšie veci ako je moc, sláva, peniaze alebo prestíž. Stále viac chápete, že kľúčom nie je to čo zažívate, ale ako to zažívate. Vytvárate svoje vlastné šťastie alebo nešťastie vašim stavom vedomia. Objavujete silu svojho vlastného vedomia.

Akonáhle ste prešli výšinami a hlbinami duality nastane okamih, keď stretnete svoje duševné dvojča.

V energii a zjave vašej duševnej dvojičky, rozpoznáte veľmi hlbokú časť seba samého, vašu podstatu za dualitou, a práve týmto poznaním začnete seba chápať lepšie a uvedomíte si kto naozaj ste. Vaša dvojička je pre vás referenčným rámcom, ktorý vás vynesie mimo obmedzených presvedčení o sebe, ktoré ste prijali počas svojho života a životov predtým. Oslobodíte sa pohľadom na tento svoj obraz vo vašej dvojičke, je to ako pripomienka a nemá to nič spoločné s emocionálnou závislosťou. Vaše vzájomné stretnutie vám obom pomáha byť silnejšími a viac seba-vedomými jednotlivcami, vyjadriť vašu tvorivosť na Zemi. Zrýchli to vašu Cestu Návratu, keďže vám to pomôže vykročiť na vyššiu úroveň Jednoty a pritom plne zachovať a vyjadrovať svoje JA-stvo, svoju jedinečnú individualitu.

Skutočne, my všetci sme jedno. Sme podporovaní energiou, ktorá je spoločná pre nás všetkých. Ale zároveň je v nás všetkých aj individualita. Duševné dvojča je do určitej miery pojítkom medzi individualitou a Jednotou. Je ako odrazový mostík k Jednote.

Ak sa so svojou duševnou dvojičkou spojíte vedome a hmotne, privodíte vytvorenie niečoho nového: tretiu energiu, ktorá sa zrodí z ich spoločnej činnosti.

Táto energia vždy pomáha rozšíriť vedomie Jednoty vo väčšom rozsahu, ako ste len vy dvaja. Pretože sú na svojej Ceste Domov, cítia sa duševné dvojičky inšpirované ukotviť energie Lásky a Jednoty na Zemi a robia to spôsobom, ktorý je v súlade s ich vlastnými jedinečnými nadaniami a schopnosťami. Týmto spôsobom duševná dvojička stavia odrazový mostík medzibytím jedným“ a „bytím Jedným“.

Medzi duševnými dvojičkami existuje hlboké vnútorné puto, ale to nič nemení na skutočnosti, že sú každá osebe úplnou jednotkou. Ich vzájomné spojenie prináša Lásku a Radosť a ich stretnutie zvyšuje tvorivosť a seba-vyjadrenie. Navzájom sa podporujú bez toho, aby upadali do nástrah emočnej závislosti.

Láska medzi duševnými dvojičkami nie je určená nato, aby spoločne vytvárali celok, ale aby vytvorila niečo nové: namiesto toho, aby sa z dvoch stal jeden, sa môžu dvaja stať tromi.

© Pamela Kribbe Byť Pracovníkom Svetla v Novom Veku (Being a Lightworker in the New Age)  KribbePamela_Spravy-od-Jezisa03-12A4.doc

Preklad: SiR

Prevzate z  http://ee.dunres.sk/

34 replies on “Duševné dvojičky”

Táááák toto sa ti podarilo.Ja som tomu neveril,keď mi to kamoška hovorila,že také čosi zažijem………………a stretol som.Kiež by každý zažil taký pocit,kiež by mal každý takú Lásku………….Mňa teraz napadá len Forres Gump a jeho videnie lásky a jeho Jenny………….a zase sme byli jedno telo a jedna duše,ale tú druhú dušu si nosíme v sebe a všetko na ňu prenášame,zažíva emócie s nami a tak i Forres,opisoval svojej Jenny čo videl vo svete,keď už bola chorá a staral sa o ňu.Ona ľutovala,že s ním vtedy pri tých okamihoch nebola,ale On jej odpovedal,že bola s ním všade………..Svoju Lásku si nosíme všade a so svojím dvojčaťom zažívame rovnaké pocity,len za iných okolnosti.Ale doležitý je pocit a ten odovzdáme Bohu…………..ten kto robil film Forres Gump čerpal zo svojich skúseností,lebo kniha je úplne iná.Dobrý článok,vďaka!R

Páči sa mi

Mojko, rada by som dodať , že presne je význam toho.. že hľadáme 2.polovičku.. lenže problém je v tom, že nehľadáme sami seba teda spojenie nás samých … anima a animus.. 😕 .. tak ako si presne uviedla :
Pravdepodobne dokážete vidieť, že tento pojem duševných dvojičiek nie je z duchovného hľadiska zdravý alebo liečivý. Robí vás závislým na niečom mimo vás. Popiera božský pôvod, ktorý znamená, že ste všetkým, mužom aj ženou, a že ste celí a úplní sami osebe. Vytvára všetky rôzne druhy ilúzií, ktoré vás odvádzajú ďaleko od Domova. A „Domovom“ mám na mysli vaše vlastné JA, božskosť vášho „JA-stva“.

ak nájdeme ženu a muža v sebe, lebo v nás je, budeme v jednote … a potom možme skutočne prehlásiť z pohľadu DUŠE, že sme schopný milovať bezpodmienečne, lebo už nepotrebujeme hľadať lásku v podobe iného človeka.. lebo ju dokážeme dávať bez podmienok a bez hľadanie..to je ten najvyšší druh slobody a zjednotenia s inými bytosťami.. ale toto je už druh NIRVÁNY.. 🙂 …
toť môj poznatok.. 🙂

Páči sa mi

Nájsť v sebe ženu a muža a vyvážiť ich energie je zjednotenie energie v sebe, To sú mužské a ženské energie v nás, tak ako zjednotiť telo a dušu a vnímať seba ako celistvú bytosť

Duševné dvojičky existujú a sú doslovne tým, čo toto slovo znamená: sú to dvojičky. Sú to duše s rovnakým „pocitovým tónom“ alebo vibráciou, alebo by ste mohli povedať s rovnakým časom zrodenia, ako je to aj v prípade biologických dvojičiek. Určitý čas zrodenia, tento jedinečný okamih v čase a priestore vytvára jedinečne nabitý pocitový tón vo vnútri duší, ktoré prichádzajú do života. Nie sú vzájomne na sebe žiadnym spôsobom závislé. Nie sú mužom ani ženou. Ale sú navzájom na seba naladené ako príbuzní.

Ak občas cítime pri niekom, že sme s ním spriaznený, alebo že sme ho už v minulom živote určite poznali, tak je to len o tom, že jeho duša pochádza z rovnakej skupiny ako sme my, lebo si vzájomne vymiename informácie, učíme sa spolu a ideme ďalej.

Ak stretneš duchovné dvojča ako partnera v živote ide o skutočnú lásku zo všetkým ako o nej písal Radko, lebo bol aj na ňu upozornený, že ju stretne.

Medzi duševnými dvojičkami existuje hlboké vnútorné puto, ale to nič nemení na skutočnosti, že sú každá osebe úplnou jednotkou. Ich vzájomné spojenie prináša Lásku a Radosť a ich stretnutie zvyšuje tvorivosť a seba-vyjadrenie.

Ja svoje duchovné dvojča stertnem až keď moja duša opustí svoje telo. To je tá moja časť, čo sa neinkarnovala a dáva na mňa pozor. Preto aj v tých mojich snov je pri mne v dôležitých okamžikovch niekto ako polotieň, ktorého vnímam. Tak ako sa mi zjavila moja dušička s bytosťou v pozadí, ktorá nežiarila tak silno ako ona, lebo bola akýsi polotieň jej neinkarnované dvojča.

Páči sa mi

Mám toľko otázok… Môže byť moje duševné dvojča o niekoľko rokov staršie ako ja a byť z úplne inej krajiny? Vždy ma zaujímalo ako je možné, že tie duše si spravia akoby plán aby sa stretli o ktorom ani naše telo nevie a čo všetko sa musí stať len pre to aby sa tieto duše stretli. Celý život túžim nájsť niekoho takého… mám 19 a zatial nič.

Páči sa mi

Maiya ja mám 35 a tiež som nikoho takého nestretla, ale vždy keď som si vyberala partnera ,duševne som očakávala, že stretnem toho pravého. 🙄 Niekde som čítala , že svoje dvojča niekedy stretneme až pri konci inkarnácii, pretože nie každý si zvolil túto možnosť. Tvoje dvojča môže byť na úplne inom konci sveta, alebo sa ani neinkarnoval a čaká, až ty sama budeš duchovne zrelá, aby ste sa mohli stretnúť. V tomto je veľa vecí, ktoré nevieme a myslíme si, že sme na to prišli. Ak ťa táto téma zaujíma, čítaj knihy o dušiach ich vzťahoch a dozvieš sa viac . http://www.eugenika.cz/knihy/o-dusich-duchove/ Pod knihami sú aj úryvky z textov.
Plán duše nám pomáhajú zostavovať naši sprievodci, vyššie bytosti a duše z našej skupiny. Vždy sa snažia vytvoriť vhodné podmienky pre nás. Život nie je o tom ,aby sme ho premrhali, ale duchovne v ňom dozrievali, učili sa a stávali sa lepšími bytosťami. Takže na zem nechodíme , aby sme boli len ľudmi, ale aby sme svoje duše očisťovali a učili sa.
https://anitram.wordpress.com/2011/09/22/zivotny-plan-duse/

Pekný deň.

Páči sa mi

ahojte 🙂 super članok, len som nepochopila že je teda dobre ho stretnut alebo zle…. lebo si tam trochu odporuješ.. myslim že to myslela ivasarka 🙂 .. na začiatku članku je že su na sebe zavislý a to je zle (ano myslim že každa zavislost je zla) TU PISETE ZE TEN VZTAH JE ZLY : Pravdepodobne dobam sa kážete vidieť, že tento pojem duševných dvojičiek nie je z duchovného hľadiska zdravý alebo liečivý. Robí vás závislým na niečom mimo vás. Popiera božský pôvod, ktorý znamená, že ste všetkým, mužom aj ženou, a že ste celí a úplní sami osebe. Vytvára všetky rôzne druhy ilúzií, ktoré vás odvádzajú ďaleko od Domova. A „Domovom“ mám na mysli vaše vlastné JA, božskosť vášho „JA-stva“. … A ZBYTOK CLANKU PISETE OPAK… ZE TEN VZTAH JE ZDRAVY A SPRAVNY… TAK SOM Z TOHO TROCHU JELEN…. JA SOM HO STRETLA… JE CELKOM AKO JA, CELKOM, ESTE AJ VYZERA FYZICKY AKO MOJE DVOJCA (SA VYJADRILA MOJA MAMA) … JE O 10 ROKOV STARSI A MA RODINU… CO SOM JA CELKOM NEZVLADLA A USLA… ALE JE TO STRASNY BOJ UZ 4 ROKY…VZDY SOM BOLA SLOBODNA, NEPOTREBOVALA SOM PARTNERA,..A PR NIKOM SOM NECITILA TEN POCIT ZE K NEMU ABSOLUTNE PTRIM KYM SOM NESTRETLA JEHO … KOPEC ZLA TO ZO MNA VYPLAVUJE, NEGATIVITU, SMUTOK AJ RADOST, PODLA TOHO AKO SA NA TO PRAVE POZERAM … JE TO STRASNE ZVLASTNE, KED SI SPOMENIEM NA JEHO EXISTENCIU, JE TO PRE MNA ABSOLUTNYM NAPLNENIM! 🙂 … A TO CO VO MNE SPRAVILO TEN STRASNY HNED, SMUTOK A INY BORDEL JE TUZBA.. ANI NEVIEM AKO SA TO STALO.. LUDIA MAJU BYT SLOBODNY! …A BOJUJEM S TOU LASKOU UZ VIAC AKO 4 ROKY… A UZ TO NEVLADZAM.. :/ .. DAKUJEM ZA CLANOK 🙂 … Ale aj tak neviem čo mam robit… 😀 … S laskou Lenka 😉

Páči sa mi

Lenka ..nie som autorom článku, ale dám ti vysvetlenie. Vo vzťahu pristupujeme vždy na viacerých úrovniach…vo fyzickej, kedy sme ovládaný závislosťami na iných pudovými vecami…preto v tejto forme, ak stretneme spriaznenú dušu, či duševné dvojča ako sa píše, tento vzťah nie je zdravý, lebo nás zväzuje, cítime potrebu s tým človekom stále byť, pútať sa k nemu, máme silné túžby a z dochovného pohľadu to nie je správne. Takýto ľudia nám vstupujú do života z iného účelu a to, aby sme si uvedomili silú lásky, ktorú v nás z duše vyvolali a našli cestu k sebe k duševnej časti a túto lásku zvyšovali, viac našli spojenie z Bohom…ak to pochopíme, v tomto smere je taký vzťah správny.

Jeden čas som riešila veľa stretnutí so spriaznenými dušami a vždy to bolo silné aj na fyzickej rovine, kedy sa tí ľudia k sebe silno pútali, cítili silné sex. túžby, závislosti na pocitoch a myšlienkach, no vždy to bolo nejako v nesúlade, buď vysoký rozdiel vo veku, alebo boli obaja vo vzťahu, ktorí nechceli opustiť, alebo nejaké rodinné spojenie. Za niektorými vzťahmi som videla aj prepojenia z minulosti..v jednom vzťahu, kde bol rozdiel skoro 20 rokov(učiteľka -žiak), tak tam som videla, že boli v minulosti matka a syn a preto cítili v tomto živote duševné súznenie k sebe, ale ten vzťah by nevydržal, lebo on je ešte nezrelý, nevybúrený a ona by k nemu aj tak pristupovala ako matka….v inom zase, kde bol muž oveľa starší a stretli sa v tomto živote, tak si tak poplietli hlavy, že chcela s odcestovať od rodiny, muža a opakovať tak chybu minulosti, kedy sa udialo to isté, že spolu utiekli…našťastie to včas pochopila a uvedomila si, akú chybu by urobila. A sama mám tiež skúsenosť a tak isto som sa z toho ťažko dostávala, ale treba si uvedomiť jedno…vo vzťahoch sme preto, aby sme sa niečo naučili, spracovali naše postoje , vlastnosti a ak sa potrebujeme niekym naplňovať, stále s niekym byť, tak nám silno chýba lásky nás samých…vzdialili sme sa od Boha a cítime splabé vyžarovanie z duše, čo vytvára prázdnotu.

Preto potrebujeme nastúpiť na cestu sebapoznania, otvoriť si srdce lásky duše a vnímať vyžarovania, čo nás nebude pútať k iným, nebudeme mať potrebu naplňovať sa láskou iných, ale sami ju budeme vyžarovať a potom si aj takého partnera nájdeme a budeme súznieť na viacerých rovinách.

Láska , ktorú si spoznala ťa vedie k vnímaniu seba samej a máš ju v sebe rozširovať…poďakuj za to, čo si spoznala a vďaka tomu mužovi aj pocítila, ale dôležité je , aby si si uvedomila, že cieľom nebolo, aby ste spolu žili, fyzicky sa spútavali, ale aby ste v sebe objavili vyšší druh lásky a s tou pracovali…lebo ak ju vnímaš, vidíš veľa vecí už inak..nič ti nechýba, lebo si naplnená láskou a necítiš už prázdnutu v sebe. Ak to pochopíš a naučíš sa tým žiť, raz taký partner aj príde a vzájomne sa budete prežiarovať…pozri si videa so Zdenkou Blechovoch na youtube o duchovnom partnerovi…

https://www.youtube.com/results?search_query=zdenka+blechov%C3%A1

Tak isto aj o závislosti a túžbe.. https://anitram.wordpress.com/?s=t%C3%BA%C5%BEby

Ak vnesieš do podvedomia uvedomenie, že ten muž ti mal len niečo odovzdať a ty jemu , tak prestane tvoja túžba a pri nejakej spomienke na neho, len pocítiš duševnú lásku, ktorá v tebe splanie ako iskra a zahreje vnútro….to bude odkaz z duše.

Verím, že sa cez to prenesieš….krásny dník želám.

Páči sa mi

Také jsem to zažila. To nejhorší trvalo cca rok, druhý rok se začaly vyplavovat vzpomínky na naši společnou minulost v minulém životě, během třetího roku si to sedá. Už mě ta závislost tak nespaluje a ty negativní pocity (smutek apod.) tak nepřepadají. Ani ono dloubavé: “A když to takhle cítím, proč to tak je????” Je ženatý a já jsem vdaná a navíc svého muže miluju. Nechtěla bych ani odejít. O to nepochopitelnější mi to přišlo. Naštěstí jsem z jeho strany zažila podporu. Podporu v té mé jistotě, že do takového vztahu ani jít nechci. Ale zatímco já jsem ty city odmítala, on je přijímal a byl jim otevřený. Pomáhal mi brát to tak, jak to je. Ale zároveň se se mnou nezaplétal, ale naopak mě vždycky směroval k tomu tu závislost na něm rozplétat. Někdy jemněji, někdy víc nekompromisně, což někdy hodně bolelo, protože jsem na to nebyla ještě zralá. To přicházelo postupně. Ale přesně jak říká AnitraM, ta láska tam zůstává. Já něco podobného už zažila a tak jsem věděla hned, o co jde. O to napojit se na tu lásku a obrátit ji sama k sobě. Probudit ji v sobě. Vždyť je přece krásné vnímat lásku! Je to ta největší síla na světě, díky které jsem už sama se sebou dokázala udělat spoustu věcí, kterých jsem se kdy předtím bála! Posunula jsem se za ty cca 3 roky mnohem dál než předtím, když tam tahle síla nebyla. Je někdy strašně těžké ji ustát. Hlavně zezačátku. Nebo když člověk nechápe, proč se to vlastně děje, a mnohem víc váhá mezi tím do toho vztahu jít, nebo nejít. Nebo když ten druhý sám lavíruje mezi tím, zda ano nebo ne (to jsem zažila předtím a bylo to pak na hodně dlouhé lokte!). Dnes už spíš než touhu cítím lásku, když si na něj vzpomenu 🙂 Je to jak v jednom článku, který jsem kdysi psala – je rozdíl mezi tím být žebrákem a otrokem lásky, nebo prostě jen tím, kdo miluje. Chci nebo miluju?? Mnohem snáz se zvládá láska než chtění :-)) Tak přeji, ať si z toho vezmeš to krásné a posilující nerozpoltí Tě to silné pole lásky, do kterého ses dostala :-)))

Liked by 1 person

Ak takýto vzťah nadviažu rozvinuté duše, je to potom o citoch, už ich nesťahuje tá pudová podstata, fyzické zbližovanie a hlavene, ak sú obaja spokojný vo vzťahu. Záleží aj, ako máme postavenú Venušu…poznám 2. ľudí, čo ju majú v 11. dome spoločenstva, sú v znamení leva a majú veľmi rádi obdiv žien a u nich to presne sedí. Tak isto je to aj lekciou života…čítala som, že občas sa duše stretnú v mileneckom vzťahu, aby tak vyrovnali vzťah z minulosti.

Citovo ťa to vzalo, cítila si, aké je to silné, ale pudovo si dokázala odolať a to je hlavné. U známej takýto vzťah prišiel, keď sa jej narodilo mŕtve dieťa a ten muž prišiel zaplniť jej prázdnotu, čo v nej zostala. Všetko zostalo len na citovej rovine, ale cítila silné duševné spojenie.

Ja mám takú dušičku aj doma..je ním môj malý, moje slniečko…v minulosti bol dcérka, ktorú som ako jej otec veľmi ľúbila..preto som mala silnú túžbu po dcérke a keď nebola, veľmi ma to trápilo, až neskorej som pochopila prečo. Naše duševné puto je silné. Preto je to vždy o to vyššom cite o vnímaní blízkosti duše, nie o zamilovanosti s niekym, čo časom pominie.

Páči sa mi

Přesně. Když člověk začne cítit takové pouto, automaticky ho napadne, že ti dva prostě mají být spolu. Už jen proto, že v pohádkách a v duchovních kruzích se podobné vztahy vynášejí do nebes. Lidé touží po podobném vztahu 🙂 Vztah rodinný takový vztah umožňuje prožít a musí to být krásné 🙂 Partnerský vztah je asi složitější v tom, že může zasáhnout do existujících vztahů a rozvrátit je. Což může vést ke spoustě následných tragédií. Partnerů, dětí. Asi je ale stejně nakonec jedno, co s tím člověk udělá, protože udělá to, co v dané chvíli považuje za správné a co sám zvládne. Mám dojem, že mé manželství také není tak úplně běžné a že je právě pokračováním toho vztahu z minulosti, kdy jsem kvůli němu udělala tu “chybu”, že jsem přetrhala existující vztah. Jsme teď spolu a zdá se, že je to pro nás pro oba důležité. Ale zároveň má minulost i své následky, za akce reakce.A nemusí být úplně příjemná pro lidi, kteří v tom hráli svou roli. Naučila jsem se, že s láskou se musí opatrně, ale zároveň jsem ji i prožila. A tento život se učím zas něco jiného. Napravit chybu z minulosti. Vrací se mi to neustále. Asi to právě takhle má být 🙂 Každý je na té cestě tam, kde právě je. A mimochodem, já mám také venuši v 11 domě. Ale ve Vodnáři :-)) Jinak pro Lenku – ještě jsem si vzpomněla, že vlastně právě o těch 2,5 letech, kdy jsem se s tímto vztahem musela nějak vyrovnat, jsem napsala ebook TRÁPENÍ MŮŽE BÝT DAR 🙂 Já v tom ebooku nikde nespecifikuji, co vlastně bylo doopravdy tím největším impulzem k tomu zásadnímu problému, se kterým jsem se musela potýkat. Ale byl to právě tento vztah. Ebook myšlen spíš jako průvodce k mé stručnější a symbolické knize o tom, jak se otevřít tomu, co dělá život opravdu spokojeným a radostným, protože to je to, co se asi v tomto životě učím a asi i proto, abych to pak mohla předávat dál skrze blog, knížku a skrze čchi kung, který učím a skrze angličtinu, kterou učím. Ale pokud ho budeš číst s vědomím, o čem konkrétně je – všechny ty články, které vycházely na blogu během uplynulých 2,5 let a nějakým způsobem reagovaly na to, čím jsem si tehdy procházela a jakým způsobem jsem se to snažila řešit – možná Ti to pomůže najít důvěru a cestu v tom, co prožíváš ty sama: https://zitjak.wordpress.com/ziskejte-2-cenne-dary/trapeni-muze-byt-dar-ebook-zdarma/

Páči sa mi

To, čo vyžarujeme z duše je čisté a krásne, to len naše ego sa stavia do cesty a robí prekážky, len málo si to uvedomujeme. Ak by sme mali ego zvládnuté, bolo by veľa krásnych vzťahov, lebo ľudia by konali z úrovne duše.

Ja vravím, že všetci sme ako malé deti, ktoré túžia po objatí, náklonnosti a láske a ak to nemáme , cítime sa stratení a zaplňujeme sa všetkým možným, alebo kopeme okolo seba a pútame na seba pozornosť.

Vidíš.. sama si uvedomuješ súvislosti z minulosťou a o to je to lepšie, lebo vidíš, kde si pochybila a čo máš napravovať. A mne vďaka videniu do minulosti som to tiež pochopila, čo treba napraviť a zmeniť. Nadarmo nežijeme vo vzťahoch

Ja mám Venušu v 4 dome rodiny a na mňa to sedí…láska k rodine. Tí páni boli Levi a taká kombinácia je magická.
Chyby z minulosti napravujeme všetci,…Aves..Vďaka za tvoju múdrosť.

Páči sa mi

Hezky řečeno. Také mám dojem, že prostě toužíme po lásce. Ono je to asi pochopitelné, protože kdybychom ji cítili uvnitř, tak bychom ji nehledali venku. Hloupé je, že “tam venku” to nikdy nebude “to ono”. Ale asi je to lepší než nic…
Já říkám Egu malé vyděšené dítě 🙂 Hloupé je, že chodíme světem a posloucháme malé vyděšené dítě místo abychom my byli ti, kteří ho uklidníme. Ale kolik lidí je opravdu dospělých?? Co se astrologie týká – já sama mám měsíc ve třetím domě a v Raku :-)) Takže ačkoliv jsem ascententem, Venuší nebo Jupiterem ve Střelci (který je má asi nejsilnější planeta) svobodymilovná, citově je pro mě rodina velmi důležitá. Ať ta původní nebo ta současná. Nejsem stýskavá, nevoláme si často a žiji stovky km daleko, ale to pouto cítím a je pro mě důležité. On je celý takový “račí” 🙂 Myslím, že rodina je pro něj také velmi důležitá. Navíc mi velmi pomohl (svým Merkurem v Raku v konjukci s mým měsícem) se v mých citech vyznat, protože já jako Kozorožka navíc narozená za úplňku nemám ke svým citům zrovna snadný přístup a jako beraní ascententka je vše hodně výbušné :-))))

Liked by 1 person

No máš to pestré, ale dôležité je vedieť pochopiť seba a vďaka čomu sa naša osobnosť tak prejavuje. Ja mám 2 ráčikov doma a viem, že sú citlivý a tiež rodinne založený. Som tak isto za splnu narodená, aj môj muž a moje deti sú obaja 1 deň pred splnom…je to zvláštne, že sme sa takto stretli. Luna na mňa silno vplýva a v numero mriežke mám všetky roviny plné, takže veľa energie, empatie a odhodlania.

Tak ty si kozoroch…no asi prvý o ktorom to viem. 😀

A s tým egom máš pravdu…je vlastne jediné čo vnímame v plnom rozsahu a až sa začíname otvárať duševnej časti, potom už sa jeho nadvláda začína rúcať a ego je v ohrození.

Páči sa mi

Možno v tom znamení nie si veľa životov, nemáš ho ešte spracované a preto na teba viac sedí iné znamenie, alebo ascendent. Mne panna sedí dosť a uvedomujem si temnú stránu toho znamenia a učím sa ju prijať..nekritizovať nelipnúť na puntičkárstve a iných veciach, ktoré panny vystihujú.

Kozoroh je ideálním majitelem továrny nebo obchodníqem, který si nedá zkazit žádný naléhawý obchod humánními ohledy. U kozy musíme, jaq známo, rozlišovat 2 druhy. Jedna je domácí zwíře, je omezená ve své o svobodě a přivázána ke kůlu, druhá, jaqo divoká horská koza, skáče volně z vrcholu na vrchol. Ta první se dře, aby za to byla odměněna postavením podřadné odpovědnosti, druhá to dotáhne na průmyslového magnáta, na multimilionáře západního kapitalismu. Svým ocasem však zůstává kozoryba stále ve vodě. Tím se projevuje druhá, zcela odlišná dimenze tohoto znamení.

Protilahlé znamenie je rak…a raci sú odsť citlivý…takže citlivosť je na mieste. 😀

Páči sa mi

Objevují se kolem mě lidé, kteří uvažují o tom, že dají milion za dovolenou, případně pořád někam létají a úspěšně podnikají. A přitom jsou úplně normální a nenamyšlení 🙂 Tak už se na ty miliardy na svém účtě taky těším 🙂 Zatím tedy žádná sláva :-)))))

Páči sa mi

No mne také nepribudnú…môj Saturn v 2 dome mi to zťažuje…čím viac peňazí zarobím, ešte viac ich miniem, ale viem, že ma to smeruje k vnímaniu dôležitejších hodnôt v živote. Tak ti to želám a ak prídu…na Mars si dovolenku nekupuj. 😀

Liked by 1 person

Milion dá člověk za dovolenou i na zeměkouli 🙂 Byla jsem překvapená 🙂 Můj Saturn je také v 2. domě 🙂 Já v zásadě odjakživa žiju tak, že vlastně skoro vůbec nic nevlastním 🙂 Byty, domy, auta apod. třeba. Oblečení (sobě, dceři nakupuju ráda) kupuju jen když není zbytí. Manžel mě občas obdaruje, protože pro něj to priorita je :-)) Co vydělám, utrácím téměř jen za poplatky a stravu – fyzickou a duševní :-))) Ale majetek je něco, co vlastně nemám a připoutaná k němu nijak nejsem. Když bude problém, skončím asi pod mostem 🙂

Páči sa mi

Myslím, že to je aj správne…majetky nás silno pripútávajú a sme ich otrokmi. Osobne lpím na veľa veciach a uvedomujem si, že to nie je správne…páčia sa mi štýl ľudí, čo sa dokážu zbaliť a cetsovať po svete, nepútajú sa na domov, žijú pre zážitky…kedysi som bola moreplavcom v nejakom živote a more mi bolo domovom…možno z toho aj vypláva tá predstava slobody. 😀

No a pod mostom neskončíš…našiel by sa niekto, kto by vás prichýlil. 😉

Páči sa mi

Taky myslím :-)) Od toho mého zážitku na lodi v Dhahabu jsem přesvědčená, že minimálně v mém životě se vždycky najde ta pomocná ruka, když je nejhůř 🙂 Já asi byla ten pták :-)) Doma jsem se cítila vždycky tam, kde jsem byla. Ať už to bylo rodné město, Káhira nebo Srí Lanka 🙂 Kamarádka už přes 20 let žije v jednom městě, pracuje na jednom místě, už brzy po gymplu měla vlastní byt a je věrná svému muži. Ona je tedy klasická Kozorožka :-)))

Páči sa mi

Jinak já to mám komplikované Velkým křížem v horoskopu. Tak trochu rozpolcená :-))) Ale přestože mám dojem, že mě ovlivňuje víc znamení a třeba Jupiter se Střelcem asi nejvíc, kozoroží vytrvalost v sobě mám. A Beranem v ascendentu je ta cesta někdy sice prokládaná sprinty a výbuchy, ale je vytrvalá :-))) Pravidla (zvenčí) jsou sice pro mě jako rudý hadr na býka, nicméně vnitřní etická pravidla mám nastavená hodně nekompromisně. A někdy mám sakra problém smířit všechno to “tohle je pro mě morálně nepřijatelné”, abych uspokojila své svědomí i svou duši :-))

Páči sa mi

No vidíš…nejako mi to k tebe prišlo, že by si nemala núdzu o pomocnú ruku. Moje deti sú obaja raci, ale sú každý iný, len v niečom rovnaký..ide aj o osobnosť, akú si z minulosti v sebe nesieme a čím sme si prešli. Malý je utiahnutý, musel robiť veci v minulosti duše, ktoré mu boli proti srsti…a sám by nikam nešiel a starší, ten by šiel aj na kraj sveta a v pohode.

Tie popisové vlastnosti sú ako celok…pretože ich to znamenie má, ale ak je niekto už rozinutý, tak už si isté veci uvedomuje inak a má prežitú múdrosť, ktorá mu ukáže chovať sa inak. Tak isto je to myslené aj na obdobia, lebo ako deti sa správame inak a ako dospelý sme už zrelejší a v staršom veku, sa naše správanie tiež už mení pod vplyvom toho znamenia.

A domov by mal byť tam , kde sme spokojní. 😀

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.