Kategórie
Duchovné knihy

Tajomstvo Prasily

9788020416803Dnes som narazila na zaujímavé knihy , ktorých autorom je Jan Johann Jaroslav M i š k a. Bohužiaľ v internetovej verzii na stiahnutie som ich nikde nenašla, takže ponúkam len taký malý výcuc o čom knihy sú. Na slovo Prasila” som už narazila v Kabale, Hermetizme a iných náukách.

Vesmírem a vším hmotným, co se v něm nachází, prostupuje v určité struktuře až magická energie … To vše představuje v souboru knih o prasíle (Zpověď Druida, Magická prasíla, Hledání prasíly a Tajemství prasíly 1 a 2) Jan Johann Jaroslav Miška. Ať s odkazem na starobylé báje, poznání pravěkých šamanů, starověkých mágů, středověkých mudrců nebo novověkých alchymistů či některých vynálezců a vědců.

O knihách

V první knize se nám prasíla představí především svými projevy v přírodním prostředí, a sice energetickými liniemi, které prostupují zemský povrch a jsou od sebe vzdáleny pouze několik metrů. Vytvářejí nepříliš pravidelnou síť, některé linie energii vyzařují a opačné vtahují.

Velmi silné vzařovací linie vytvářejí pásy pojmenované jako patogenní nebo geopatogenní zóny a jsou až životu nebezpečné. Existují také linie opačné, zdraví prospěšné, vyzařovací, považované za posvátné. Kniha také (jako první na světě) objasňuje skutečný, tedy praktický význam nejstarších megalitických a pyramidových staveb a systémů. Tato energie fyzikální podstaty, která je energií života, byla autorem nazvána prasílou.

l89687Druhá kniha zavádí čtenáře také za hranice lidského vnímání. Představuje tajemství léčivé síly amuletů, drahokamů, ornamentů. Nabízí bájnou hadí symboliku spojovanou s prasílou. Stejně jako tajemné magické předměty, dobíjející nehmotnou podstatu lidského těla, vytvářející jeho auru. Uvádí např. báje o stvoření Vesmíru, základní princip kabaly, elixíru mládí, stejně jako podstatu mnoha asijských nauk (např. feng šuej, jóga, akupunktura) odvíjejících se od poznané prasíly (čchi, ki, prána, archea). Jejich podstata, známá desítky tisíce let, je pro současnou vědu „španělskou vesnicí“.

Třetí kniha nabízí další nepoznaná tajemství, např. tajemství stromu života, mravenců, kohouta, gryfů a draků, spolu s Karlem IV., jeho anděly a démony, tajemnými kameny pohanů, z nichž se některé staly posvátnými. Doposud nepoznané tajemství českého dvouocasého královského lva, ptáka Fénixe a kosmického vejce.

Čtvrtá kniha představuje hadí bohyně a Pannu Marii, pokusy nacistických mágů, skutečný význam kříže a svastiky, poltergeista a mumii blahoslavené Elekty, tři mágy prasíly (Fridrich II., Karel IV. a hrabě Špork), tajemství císaře Václava IV. a císařského architekta Josefa Hlávky.

Poslední, pátá kniha souboru (s podtitulem Zjevování), představuje čtenáři (v únoru 2010) nejenom tisícileté tajemství proutkařů, ale také světový objev fyzikální podstaty prasíly (jinak prána, čchi, ki, reiki, archea, éter), tajemné energie, známé všem starobylým kulturám celého světa. Prasíla je dnešní vědě neznámá (více třeba Strašice), i když už byla využívána desetitisíce let. To dokládají, kromě dvou kamenných léčeben v Česku, také megalitické a pyramidální soubory staveb či nejúžasnější šamanská souprava světa nalezená v Brně, jejíž stáří je cca 26 000 let. Prasíla je oprávněně spojována s volnou až kosmickou energií.

Podobně byla poznána také geniálním fyzikem Nikolem Teslou. Téměř všechny tyto (a mnohé další) jedinečné výpovědi se dostávají do střetu se současnými státními veřejnoprávními sdělovacími prostředky České republiky, jsou považovány za pavědecké. Bylo zrušeno vědecké pracoviště (VŠCHT), které se energetickou podstatou prasíly zabývalo. Ale budou další knihy. Architektura prasíly nebo Šamani a lékaři prasíly. Dále tak podrobněji představí prasílu jako součást staveb a lidského těla.

 76311_600-600

Přednášky

Daleko stručněji než v knihách jsem představil prasílu také na přednáškách, a to třeba energetickými liniemi prasíly prostupujícími zemským povrchem. V úvodní části jsou čtenáři a posluchači seznámeni s tím, že prasíla, která je fyzikální podstaty, byla energií známou a dokonce i využívanou po mnohá tisíciletí. A to jak nejstaršími kmenovými společenstvími, tak prastarými kulturami, jak nás o tom dodnes přesvědčují nejenom jejich stavby, ale také kosmogonické báje.

Na celém světě má bezpočet pojmenování. Protože v češtině její pojmenování scházelo, zvolil jsem termín prasíla. Snad nejznámějšími pojmenováními jsou prána, čchi, ki,kaba,ša či archea.

Staří Slované prasíle říkali ži.

Méně už je poznána Řeky, proto ji Aristoteles označuje jako éter. Prasíla prostupuje v určité struktuře celým Vesmírem. Tedy také Galaxií, Sluneční soustavou, Zemí a vším co se na ní nachází. A zcela samozřejmě, v určité struktuře, také naším tělem.

Prasíla a zdraví

Celá řada z vás zcela jistě pozná staročínské lékařství (s jeho akupunkturou), založené na poznání energetických drah a bodů lidského těla. Podobně se nám představuje indické poznání čaker (kol), energetických vlevo a pravotočivých center prány – prasíly lidského těla. Obě tyto nauky jsou založené na dokonalém poznání nehmotné energie – prasíly. Její dokonalé proudění lidským tělem podmiňuje zdravotní stav lidského organismu.

Prasíla vytváří nestejně silný obal kolem lidského těla – auru. Někteří ji vidí.

Další, ve vzácných výjimkách, dokáží podle ní určovat příčinu onemocnění. Je prokázáno, že zvířata a děti (k tomuto závěru také došla Psychoenergetická laboratoř profesora Kahudy na VŠCHT) jsou na vnímání prasíly citlivější, a to pocitově a opticky. Pokud se energetická hodnota linií někde naruší, začíná poškozování hmotného lidského těla. A začínají se projevovat zdravotní potíže přecházející v nemoc až zhoubného a tedy smrtelného charakteru. Tento proces je individuální a může trvat i desetiletí. Toto všechno je ovlivněno jak dědičnými dispozicemi, životosprávou, stejně jako místem trvalejšího pobytu.

Feng-šuej a prasíla

Čínská nauka feng-šuej je svou podstatou založena na poznání a vyhodnocení energetických vyzařovacích a vzařovacích linií, vytvářejících podle Keltů na zemském povrchu jakousi více či méně nepravidelnou rybářskou síť. Vyzařovací linie prasílu vydávají a opačné vzařovací zase vtahují. Proto dostatek prasíly představuje život a opak pak smrt. Silné vzařovací linie vytvářejí tzv. geopatogenní zóny, ovlivňují kvalitu života až do vzdálenosti desítek metrů. Stejně vzácné jsou opačné silné vyzařovací. Těm se někde říká svaté.

Civilizací znehodnocený člověk schopnost vnímání prasíly ztratil. Ale stačí se podívat kolem sebe na přírodní prostředí a chování rostlin a živočichů. Stačí si třeba všimnout trvalejších pobytových míst koní či dobytka na pastvinách.

Zvířata vždy stojí a polehávají pouze na určitých místech, a to buď v hloučku kruhovitého tvaru nebo častěji v řadách.

Příklad z říše rostlin

Podívejme se na další příklad tentokrát do rostlinné říše. A sice na ořešák královský, který byl proti své přirozenosti vysazen 55 cm východně od nepříliš silné vzařovací linie. Tedy takové, která ještě nevytváří širokou tzv. geopatogenní zónu. Právě tam jeden známý vysadil ořešákový prut. Asi po patnácti letech začala spodní větev, která před několika lety přerostla přes vzařovací linii, vedoucí přibližně severojižním směrem, ronit mízu v rozsahu cca 20cm.

Tedy přesně nad průběhem linie, v jejím nejsilnějším energetickém působení. Poté se na větvi začala viditelně rozkládat kůra. Na požádání jsem na linii pod větví usadil pečlivě vybraný cca 25 cm kruhový bochníkový načervenalý křemenec. Poškozené místo na větvi se v neuvěřitelně krátké době zahojilo. A to tak, že předchozí poškození nebylo vidět. Dodatečně jsem usadil nedaleko (kvůli posílení vyzařovacího místa prostoru ořešáku) dva kameny menhirového typu výšky cca padesáti centimetrů.

Na jaře, asi tak za dva nebo tři roky, se u mě známý opět objevil. Z kmínku, stejně jako z celého stromku přímo tekla míza. Při bližším ohledání jsem zjistil, že východní z obou kamenů obrostlých bujným keřem růže se v zimě východním směrem položil. Kámen jsme opět postavili a ořešák, jako mávnutím kouzelného proutku, přestal ronit mízu. Stromek jsme zachránili; pouze spodní již uzdravená větev zcela uschla.

Zároveň se na kmeni směrem k vzařovací linii objevila nezdravá puklina spolu se zduřením okolní části kmene, svědčící o chorobném, snad až rakovinném bujení. Na západní straně kmene pak ořešák neplodí, protože se od vzařovací linie větve odvracejí. Na východní jsou nejzdravější až zdravé ořechy ty, které jsou od linie nejdál. Právě tam se natahují větve ořešáku. Zároveň stromek, oproti okolním svého druhu dříve shazuje listí. Zároveň je pro úplnost zapotřebí dodat, že by v tomto místě ořech samovolně nikdy nevyklíčil.

Na tomto místě nelze uvést všechny poznatky a objevy. Základní, výše zmíněný cyklus o prasíle zaujímá více než 1500 stran a 500 barevných fotografií a prasíla v něm bude poprvé představena jako fenomén nikoli záhadný, tajuplný, magický nebo “vycucaný z prstu”, ale jako fenomén, který má fyzikální podstatu.

                             Jan Johann Jaroslav M i š k a

Takže myslím, že dobrý  námet na darček pre niekoho, koho takéto veci zaujímajú 😉 Mňa by určite potešili . 😛

Ukážky a obsah kníh: http://www.cadpress.sk/prasila.htm

Zdroj článku

11 replies on “Tajomstvo Prasily”

Náhodou se mně dostal do ruky obsah další knihy o energii-prasíle od uvedeného autora. Jedno významné nakladatelství připravuje vydání knihy Bájná prasíla, jejíž stručný obsah přikládám:

0. Kníže, král a čert Zardan

– strom promluvil – port a Markomanka – Přemyslovci, Žižka a Vyšehrad – sv. Martin a lano kapituly vyšehradské – báje o točenici – mše, prak a sloup –

1. Vejce nebo slepice
– starobylé báje celého světa (včetně slovanských) za hranicemi dnešního poznání – had, bohyně a vejce – indiáni a Karel IV . – nekonečný čínský praotec lidstva – prabohové se klubou z vajec – vejce domem – Platón, Jung a brahma – Morana a Vesna – Velikonoce, vejce a vesmír – chirurgický nůž a vaječné skořápky Slovanů –
2. Čert a kohout
– bájný pohanský kohout vítězí v boji proti čertovi – Čertova brázda, mohyla a svatý Prokop – Jánské skály, skalní kostel a Čertovy hlavy – chrt, lev a kohout –
3. Kohout a bazilišek
– bazalka a vojevůdce – král hadů s diadémem – vajíčko, hnůj a ropucha – kohout a sv. Vít – kohoutí zobání, jeho vnitřnosti a věštci – kohout nebo orlice – Vídeň a Spišský hrad – Jirásek a Bruncvík – bazilika a leguán –
4. Beránek boží a Zlaté rouno
– hříchy světa a sudokopytník – fosfát a sedm růžků a očí beránka božího – beránek, býk, vlk a Hlávka – zlaté rouno a Kunštát na Moravě – létající zlatý beran a trubka s pochodní – egyptský sluneční bůh a Zeus – berani a královna Hatšepsut – hořící pochodeň, psi páně a Karlův most –
5. Bůh dvou tváří a bodruška
– hlava „zeleného muže“ bohem dvou tváří – ryba, lev a bůh – Janus a bohové dne a noci na Smíchově – Janus, sv. Petr a klíče – Janus, Cernun a České Lhotice – svatý Petr a Svantovít – Sardinie, Domy duchů a Janus –
6. Jednorožec a Alexandr Veliký
– jednorožec, Pegas a Voskovec s Werichem – Meč Hospodinův a „jednorožcové“ – býk s jedním rohem – jednorožec a kozorožec s nosorožcem – peršané a bezoár – mořský jednorožec a hrabě Špork – jednorožec, Aristoteles a jezuita Balbín – srnec a ohnivý drak Mušusu jednorožcem –

7. Jelen, krucifix a svatý Hubert

– ucho, štír, trubice a svatý Eustach – svatý Hubert, hrabě Špork a jeleni

8. Aura a Eliášův oheň

– rohy a Mojžíšův oheň – vzducholodě a sv. Eliáš – elektrometeor a hůl – aura, prasíla a jelen –

9. Drak císaře Karla IV. nad Prahou

– mloci a draci – Bajaja a Božena Němcová – bájné čertovy či dračí skály a létající blesk v Liberci – Záře a ČVUT – ještěři se proměňují v ptáky

10. Gryfové Rudolfa II.

– tisíceletí orlolvi ve střední Evropě – tolary hraběte Šlika – mniši a keramická dlažba – erbovní gryfové – Bruncvík a pták Noh – dřevění gryfové Rudolfa II. s račími klepety –
11. Sloup, džed, strom a paviáni
– nejstarší strom života – orlolidé – žabí bohyně a jezuité – egyptský džed stromem života – kříž života nad Vítochovem – bohyně, rohy, trychtýř a srpek měsíce – bohyně a Merkator – Mojžíš, křepelky a sardinky – kruh, kříž, anch – archanděl a Jarovit – černohlavci, trpaslíci a obři – strom světa -Arbor mundi – vrací se čas proroků –
12. Merkur a Pán pravého stromu

– vata, planeta a božská tajemství – hadi a hole bohů – vycházková hůl s kobrou a Aeskulap zvaný též Asklépios – Hydra obtáčí zeměkouli – prameny, rudné a dračí žíly – science fiction nepoznání –

13. Kaštan a pochodeň s hadem

– Františkovy Lázně a Tiberiův ostrov v Římě – hadi s pochodní – kůrovec smrkový a „plynné“ signály stromů – božský léčitel Asklépios a miska jeho dcery bohyně Hygiey – Asklépiova užovka a Součkův vlasovec – Asklépios a Mojžíšův Nechustan – rohatý Mojžíš a sv. Maur – Čarodějná medicina a Zamarowský – páter Ferda a duše –

14. Rybářská síť prasíly

– pravěká energetická úprava krajiny – pravěká hradiště prasíly – kamenné léčebny Česka – Hromové kuličky a kameny – šamanský „genetický kotouč“ – Hvězda a Ferdinand Tyrolský – dračí žíly, rybářská síť a lidské tělo –

15. Pták Ohnivák, Harpyje, Fénix …

– bájní ptáci a stromy vědění či poznání – Sirény a Harpyje – princ bájným ptákem – Fénix, holubice a Duch svatý – vznikání a zanikání vesmíru a pták Fénix – zlatá jabloň a bažant –

16. Den trifidů a spirála
– kraví bohyně – stromový robot -trifid – vládce bohů Zeus, strom a nymfa – zvířata ale i stromy mají duši – Sparta a tříbarevná kočka – nejenom kočky, ale také stromy „kráčejí“ za prasílou – sochař, bratři a spirálový strom –

17. Bohyně lvice a kočka
– kněžna a doksanská lvice – bohyně a démon Lilith první ženou Adamovou – kočičí bohyně Basted a sistrum – kněžna Gertruda a tarot

18. Býk, orel, lev a člověk
– skarabeus a hovnivál – evangelisté zvířaty – Křtiny a Evropa – Lukáš a Mínotaurus – býk otcem bohů a lidí – měsíční býci a halucinogenní šťáva – císař, sokol a orel – Héraklés a lev – orli, lvi a bájní gryfové – Héraklés v Praze – orel, býk, kůl a Indiáni –

19. Jan Nepomucký a orkán Kyril

– voda, černé bohyně a svatý – kruh, pentagon a pentagram – Johánek z Pomuku a Jan Nepomucký – jazyk, mozek a zázrak – Zelená hora, jazyk a orkán – bohyně Terezka a pět hvězd –

20. Čarodějnice a mandragora

– bylinné vědění a křesťanství – pálení lidí a knih – katolický kněz čarodějem – heřmánek, bez černý a jmelí – ochmet a jmelí – žezla a Karlova německá univerzita – báje, pověry a věda o jmelí, satanském jablíčku a žeň-šeni – tuk oběšenců nebo mužské semeno – muž z ledovce a váček s bylinami – palma, růženec a komár – íbišek a bůh moudrosti Thovt –

21. Čtyři větry a hvězda betlémská

– Irokézové, číňané a proroci – tau a 12 lebek – planety, alchymie a čtyři větry – prasíla a kometa – NASA a vesmírné lano – památkáři střeží tajemství čtyř větrů –

22. Královské jablko, Universum a prasíla
– hodiny a zdobené kameny – Venuše a šamanské kameny – prasíla, monáda a vesmír – kruh, koule, pásy a kříž – egyptský bůh Anubis, vejce a Universum – kraslice a carský klenotník – Viking a čepičky na Marsu –

Závěr, aneb co se do předchozích kapitol nevešlo:

– vejce, hadi a bohové – hůl, spirála a dolar – maso, kosti a šlachy a prasíla (čchi) – feng šuej, akupresura, astronomie, vizionáři a konec mayského kalendáře 21. 12. 2012 – spasení a transformace světlem – žáby, jezera a orkány – Uhlíř, Slunce a protonový duch slunečních bouří – elektromagnetoterapie dílčím návratem ke kořenům pravěkého poznání šamanů – vejce a Ptačí král – bohyně přadlenou, sudičky a Plaváček –

Páči sa mi

Vážená “anitroM”.

Protože považuji Vaše stránky, vzhledem k mým knihám zabývající se energií -prasílou prostupující v určité struktuře jak vesmírem, tak naším tělem za vyčerpávající, tak Vám jako první posílám informaci o tom, že Bájná prasíla vyjde v poměrně malém nákladu 26. listopadu v nakladatelství XYZ.

Pohodu a stálé zdraví přeje Jan Johann Jaroslav Miška

Páči sa mi

Dobrý den. Plním slib. Kniha Bájná prasíla v nakladatelství XYZ zřejmě letos nevyjde. Kvůli ekonomickému propadu Albatros Media Group, jehož je nakladatelství součástí, je prozatím zrušeno vydávání těch knih, za něž nakladatelství nesložilo statisícové zálohy, což je případ knihy Bájná prasíla. Pro jistotu hledám jiné nakladatelství. Tímto se všem omlouvám. Jan Johann Jaroslav Miška

Páči sa mi

Milá AnitroM. spíše mně vadí nezodpovědnost nakladatelství XYZ. Prozatím odkazuji na moje články Záhady.cz. Pohodu a stálé zdraví všem, zejména příznivcům energie, jíž máme zabudovánu také v našem těle, která byla známa a využívána lidmi už v pravěku, zatímco současné vládnoucí zločinné akademické spolčení ji nezná.

Páči sa mi

Milá Anitro, protože kniha Bájná prasíla doposud nebyla vytána, tak odkazuji na články uveřejněné pod mým jménem na GNOSIS9. Srdečně zdraví JJJM.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.