Kategórie
Astrálne cestovanie

Magická zrcadla…

Zázraky fyzického světa člověka nikdy s dostatek neuspokojovaly; jiný v počátcích vzniku lidské společnosti nahlédal do onoho světa, postřehoval neviditelno a toužil po nekonečnu. Bídný a osamělý tvor, ustavičně bojující s mocným osudem, pudově hledal v sobě správnou cestu, světlo k oživení ochabující naděje. Nebudu rozebírati primitivních společností a počátečních kultů; čtenáři dobře znají tuto křížovou cestu lidstva se všemi etapami fysických strastí, z nichž vypučel nový duchovní život.

Z těchto úzkostlivých výkřiků a otázek, jež kladli naši ubozí předkové šumějícím vodám, lesům a hvězdám, zrodilo se věštění.

Letící pták, zvíře na cestě, povětroň, osvětlující noc, odpovídali na jejich otázky; fysická příroda přispěla především k vybudování veliké vědy věštecké.

Studujíce prameny okkultní tradice, dovídáme se, že nejvyšší Moudrost pověřila anděly řízením trojího vývojového hnutí na planetě; někteří z nich padli a mezi adepty nacházíme tajemné syny obou táborů. Svoje nesčíslné a vzácné znalosti spojili ve vědeckou soustavu a jejich duchovní teorie dokonale souhlasí a jsou totožné se zákony pravzoru. Hlavním, nejpodstatnějším a nejdůležitějším zákonem jest onen zákon trojice. Pokusím se tu načrtnouti ohromnou soustavu věštčí.

Člověk je trojí: tělo, duše dvojnásob polarizovaná, a duch. Svět je trojí: příroda (nižší), lidstvo (Adam biblický) a nadpříroda neboli příroda vyšší (duchové, planetární geniové, andělé).

Jása uprostřed kosmu, je člověk s to zkoumati každou z oněch tří říší tou neb onou mohutností. Toť základna našeho třídění. Člověk fysický, dotazuje se přírodních hmot, založil věštění přirozené; zkoumaje lidi, uvedl v život všechna odvětví fysiognomie; vyslýchaje duchy, očekával odpovědi v magickém kruhu. Zduchovnělému člověku odpovídá příroda na dotazy obrazy snovými; takový jedinec, probudiv duchovní smysly, je s to čísti v duši svých bližních, slyší v posvátném spánku extatickém, kterak geniové k němu promlouvají; je-li teskliv a znepokojen, odpovídá mu nebe astrologií, v magickém řetězu zasvěcenců mluví k němu tarot, starověké terafimy aneb dokonce světlo samého Slova vdechuje mu svědomitou věštbu.

Vidíme, že ten, kdo chce dosíci mistrovství v divinaci, jest se především přesvědčiti o vlastním vývoji astrálním, středišti celého systému, těžišti celého rozvoje, což jest i principem jogu.

Magické zrcadlo je nástrojem esoterního rozvoje astrálních smyslů; jím můžeme se přesvědčiti o své vnímavosti.

Podotýkám, že tento předmět studia jest nad mé síly a že nezamýšlím vyčerpati jej na následujících stránkách. Jednoduché objasnění hyperfysiky (fysiky o nadsmyslném) lidské i mimolidské a přístroje, jimiž lze proniknouti do nejvyšších oblastí, toť vlastní předmět mého studia. A budu šťasten, dostane-li se opravdovému pracovníku četbou následujících řádek několika důležitých pokynů.

Připomínám, není-li jiné, že i tato drobná knížka je dobrou, přece však zrazuji všem, aby praktikovali magii jakéhokoli druhu. Abych vypsal příčiny, bylo by mně napsati celý svazek. Píše tyto řádky, chtěl jsem podati methodu nejméně nebezpečnou, aby lidé, odhodláni nahlédnouti do astrálního světa, mohli ukojiti svoji zvědavost, aniž by se vydali ve fysické nebezpečí. Vyvstanou jim sice jiné nástrahy, avšak daleko menší a méně nebezpečné.

Přeložil a poznámkami doplnil OTAKAR GRIESE

Sédir-Pavel-Magická-zrcadla

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.