Kategórie
Civilizácie

Práca s mocou a sebaobrana…

Práce s mocí je základem pro udržení osobní síly a blahobytu.

Jedním z nejdůležitějších aspektů této práce je ve všech šamanských kulturách rozvoj vnitřní představivosti a vizí. Ve změněných stavech vědomí získává šaman živou vnitřní představivost, která potlačuje vědomí běžného vnímání a tělesné vjemy.Jakmile vnitřní představivost prožijete, učte se ji ovládat a vědomě se s obsahem svých představ setkávat. To vám umožní navázat vztah s duchovními strážci, zvířaty a dárci moci. Časem získáte schopnost vidět kromě současnosti i do minulosti a budoucnosti. V těchto změněných stavech vědomí pak šaman soustředí poznání a vnitřní moc a je schopen ovlivňovat události ke všeobecnému prospěchu. Někteří lidé vládnou živější vnitřní představivostí než ostatní, iní přijímají intuitivní vedení i bez ní. Rozvoj vnitřního zraku a představivosti je však každopádně cennou snahou pro každého. To, co jasně vidíte, je jednodušší manifestovat, protože skutečnost vytvářejí právě obrazce v mysli. Představivost ve spojení s posvátným bubnováním vytváří mocnou obnovující energii sílu transformace.

Zvířata moci

Vnímavější vnitřní zrak nám ve změněných stavech vědomí umožňuje spojení s totemovými strážnými duchy. Strážní duchové jako orel, kojot a medvěd zastupují a ochraňují celý svůj druh. Vlastník strážného zvířete pak může čerpat z duchovní síly druhu jako celku. Hledáním a prací se zvířetem moci člověk navazuje na duchovní komunikaci a společenství, které existovaly v mýtických dobách.

Spojuje se se zvířaty, ptáky, rybami, rostlinami a ostatními bytostmi alternativních skutečností.

Zvíře moci ho vede a chrání, případně zastává úlohu změněného ega. Šamani se často proměňují do zvířete moci a zpět. Zvířata moci představují ten aspekt síly a poznání, ke kterému šaman musí dojít. V mnoha kulturách je poznání a vědomosti získané od zvířete moci důležitější než praktické vedení Mistrem. Šaman může mít s každou čakrou spojena až dvě zvířata moci. Výjimkou je korunní čakra, hnízdo orla. Jeho moudrost a zrak člověk získává, když dokáže vidět budoucí následky svých akcí.

Orel se, soustředěn na “Posvátnou vizi”, dokáže vznést nad překážky a životní rozpory. Získáním nového zvířete moci se aktivuje energetické centrum související s tímto zvířetem. Spojení člověka se zvířaty mýtické minulosti je vyjádřeno tím, že člověku obvykle náleží jeden nebo více strážných duchů zvířat moci.

Většina šamanských kultur také věří, že se člověk se,strážným duchem rodí – v okamžiku jeho zrození se v divočině narodí jeho zvíře moci. Někdo může během života mít několik zvířat moci a nikdy to nezjistí. Už dávno jsme schopnost komunikovat s těmito elementy a silami přírody ztratili. Šamani však své strážné duchy často vidí, rozmlouvají s nimi nebo se v ně proměňují. Bez tohoto spojení není možné stát se šamanem. K tomu, aby šaman mohl ovládat duchovní síly alternativních světů, musí mít tuto duchovní moc a vedení.

Chceteli se stát šamanem, je pro vás proces rozpoznávání a získávání strážného ducha zásadně důležitý.

Nejrozšířenějším způsobem jak získat zvíře moci je vyhledávání vize nebo noční bdění uskutečněné na vzdáleném místě v divočině, kde jsou půstem a modlitbou evokováni duchové. Jedním z dalších způsobů je šamanské bubnování. Australští domorodci používají ke spojení se strážnými duchy buben. Věří, že se zvuk bubnu odráží od vrcholků hor, kde ozvěna invokuje duchy z kosmických zón, kolem hor zpět do fyzického světa.

Svého strážného ducha tedy můžete vzývat nebo kontaktovat bubnováním. Nejspíš uvidíte nebo ucítíte jeho zvířecí aspekty, může se také zjevit ve zvířecí nebo lidské podobě. V mýtické kosmologii dvouhlavého bubnu jsou prostředníky mezi lidským, nižším a vyšším světem orel a kůň. Jsou strážci těchto dvou říší. V určitém smyslu jsou také strážci, kteří otevírají trhliny mezi jednotlivými světy a umožňují lidem tyto mýtické říše znovu prožít. Váš první kontakt se strážnými duchy bude s největší pravěpodobností souviset s orlem a koněm, archetypálními zvířaty. I když zrovna nemusí být vašimi osobními strážnými duchy, mohou se jimi časem stát. Pomůžou vám získat vašeho vlastního strážného ducha přesně podle vašeho úmyslu – orel a kůň jsou jeho zprostředkovatelé.

Spojení s nimi obnovuje duchovní komunikaci se světem zvířat moci.

Získávání zvířete moci

1. Po nabídnutí dýmu, omytí kouřem a spojení se zemí začněte bubnovat na nebeské straně bubnu, s úmyslem soustředěným na nalezení a získání zvířete moci. Znovu připomínám, že zkušenost každého člověka je jedinečná a odlišná, ale časem byste měli získat alespoň pocit, čím vaše zvíře moci je. Přijaté duchovní vedení může být intuitivní i obrazové. Nejdůležitější je soustředit se na svůj úmysl. Váš úmysl a modlitby budou orlem zprostředkovány všem říším.

2. Když intuitivně pocítíte, že vaše modlitby dosáhly nebeské říše, nebo když získáte představu o tom, čím vaše zvíře moci je, přejděte na druhou stranu bubnu. Podsvětní strana bubnu povede vaše vědomí dolů, do říše zvířat moci, a magnetickou silou vaše zvíře přitáhne k vám. V této říši vaše pátrání začíná. Hledejte se zavřenýma očima a s úmyslem soustředěným na spojení s vaším zvířetem moci. Vstoupí do vašeho vědomí vizuálně nebo intuitivně. Buďte otevřeni vjemům a pocitům být tím zvířetem.

Můžete spatřit neobvyklou krajinu nebo prostředí, ve kterém žije. Můžete také vidět samotné zvíře. Být zvířetem a vidět ho se často děje simultánně, přičemž můžete vnímat i další zvířata a bytosti.

Klíč k rozpoznání vašeho strážného ducha spočívá v tom, že do vašeho vědomí vstoupí vizuálně nebo intuitivně alespoň čtyřikrát.

Vyhněte se zubatým ještěrům, pavoukům a pavučinám nahánějícím strach. Jestliže kolem nich nemůžete projít, raději se vraťte a zkuste se na svou cestu vydat jindy.

3. Když se vám zvíře čtyřikrát zjevilo, myšlenkově ho přivítejte a pozvěte, aby zůstalo ve vašem těle a v harmonii s vámi splynulo. Rychle se vraťte do běžné skutečnosti. Zvíře se k vám samo vrátí, jinak by se vám nezjevovalo. Nic jiného si s sebou z této cesty neberte.

4. Jakmile se vrátíte do fyzické říše, přejděte opět na nebeskou část bubnu a nabídněte modlitby a poděkování. Nesnažte se strážného ducha najít za každou cenu. Zjeví se vám, až na to bude připraven a když budete připraveni i vy. Každá věc má svůj čas a své místo. Můžete dlouho bubnovat k jiným příležitostem, než dojde k evokaci vašeho zvířete moci.

Váš strážný duch může být zvíře, ke kterému jste byli vždy přitahováni nebo s nímž jste v divočině prožili něco zvláštního. Nebude to nejspíš žádné domácí zvíře ani hmyz, ale nějaký savec, pták nebo ryba.

Strážní duchové jsou vždy prospěšní. Jsou neškodní, i když mohou vypadat krutě.

Zvíře moci náleží vám, ono vás nikdy vlastnit nemůže. Strážný duch chce ještě jednou prožít život na hmotné úrovni, ve vašem těle. Výměnou za to prožijete moc celého rodu strážce i s jeho neobvyklou skutečností. Jestliže časem přestanete rozmlouvat a spojovat se se svým zvířetem moci, může se vaše spojení oslabit nebo porušit. Zvíře moci se může potulovat někde jinde a hledat harmoničtější spojení. Staneli se někdo odduševnělý, přichází nákazy a nemoc. Cesta za osvobozením zvířete se pak může stát nutností.

Používejte své strážné duchy v denním životě – uvědomujte si, jak se cítíte. Vnímejte je, když chodíte, cvičíte a když pracujete. Rozpoznávejte vzkazy od svého zvířete v silných osudech a vizích. Pravidelně mu bubnujte, raďte se s ním a proměňujte se v něj. Své zvíře moci můžete dokonce vyslat do vzdálených míst, aby pomáhalo či vedlo druhé (s jejich souhlasem). Při léčení na dálku se vyhýbejte vysílání své energie. Raději posílejte sílu svéhonstrážného ducha. Co člověk získá a co se naučí od strážného zvířete, záleží jen na něm. Potenciál je omezen pouze představivostí – a ta je neomezená.

Sebeobrana

Jedním z dalších aspektů práce s mocí je ochrana šamana před temnými vlivy, energiemi a lidmi. Pronikavá kritická, vysmívavá či výhružná energie druhých vám může ublížit. Používejte ke své ochraně buben.

Najděte si svatyni – místo, kde se cítíte bezpeční a silní. Může to být váš domov, hora nebo místo, které je pro vás posvátné.

Nabídněte kouř a pomodlete se za harmonii a rovnováhu. Po okouření a spojení se zemí začněte rychlým rytmem orlího srdce (180200 úderů za minutu) bubnovat na nebeské straně bubnu. Soustřeďte se na zraňující slova určitého člověka, nebo na jeho temnou energii. Udržujte k němu pozitivní vděčný přístup, že jste mu vůbec stáli za to, aby na vás vyjel – a “poctil” vás svojí kritikou nebo zastrašováním.

Požádejte duchovního orla, aby tuto negativní energii zanesl vysoko do nebeské říše, kde bude proměněna v pozitivní. Jakmile pocítíte, že orel temnou energii transformoval, přejděte na podzemní stranu bubnu. Tím pozitivní energii zmagnetizujte a přitáhnete zpět dolů. Soustřeďte se na svou kořenovou čakru a tato energie ve vás zakoření. Bubnování ukončete závěrečným kruhem na nebeské straně a nabídnutím modliteb díků orlovi a “všem svým bližním”. Získali jste pozitivní energii, je teď vaše. Člověk, který vás zranil, vám dal moc. Sám energii ztratil a může být oslaben nebo postižen jiným negativním způsobem. Až ho zas někdy potkáte, už se k incidentu nevracejte. Buďte zdvořilí a zeptejte se ho, jak se mu daří. Uvědomí si svoji chybu. Před negativními vlivy byste také měli chránit svůj buben. Nevystavujte jej negativním myšlenkám, slovům nebo lidem. Je posvátný, tak s ním podle toho zacházejte.

Z knihy Michael Drake  Šamanské bubny

4 replies on “Práca s mocou a sebaobrana…”

inak aj ine nastroje dokazu robit tuto ochranu, ja som sa raz pytala, preco len bubny, si viete prestavit v byte bubnovat, ale bolo mile, ked som dostala odpoved, ze akykolvek nastroj, ktory s laskou pouzivame a snazime sa vydludit z neho nieco harmonicke, produkuje upokojujucu vibraciu nesucu pozitivnu myslienku, ja ochranny nastroj a aj ten teba drzat v cistote aby nas povznasal na duchu, takze hudba je tiez lieciva v tomto kontexte a tiez privolava lasku a harmoniu a peniaze a radost 🙂 a samozrejme aj ochranu xixixi

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.