Kategórie
Duchovné Duša Energia

Minulé a budúce životy…

Koncepce stupňů

Podle koncepce stupňů uskutečňujeme svůj karmický cyklus na pěti nižších stupních. Na každém z těchto nižších stupňů dostává živá bytost (duše) určitý stupeň vědomí nebo stupeň kmitám. Abychom se dostali do vyššího stupně, náš stupeň kmitání musí dosáhnout určitou hodnotu. Jednotlivé stupně, které následují po sobě, si vyžadují stále vyšší stupně kmitání. Když jedinec nedosáhne tohoto stupně, dostává se do roviny, která nejvíce vyhovuje jeho stupni.

První představa – sedm vyšších stupňů

Bůh, nebo stupeň nepojmenovatelného (13. stupeň)

12. stupeň,

11. stupeň,

10. stupeň,

9. stupeň,

8. stupeň,

7. stupeň

Stupeň duše (6. stupeň)

karmický stupeň      (pět nižších stupňů)

  • óterický stupeň mentální stupeň stupeň účinku
  • astrální stupeň pozemský stupeň
  • (5. stupeň), (4. stupeň), (3. stupeň) . (2. stupeň) (1. stupeň) .
  • … desky akáša
  • … my se nacházíme tu.

DRUHÁ PŘEDSTAVA – PĚT NIŽŠÍCH STUPŇŮ

1. Pozemský nebo fyzický stupeň. Je to stupeň, na němž existujeme nyní. Tělo je na tomto stupni nejmateriálnější nebo nejfyzičtější. Na tomto stupni je možné získat nebo setřít největší množství karem. Proto je tento stupeň nejtěžší.

2. Astrální stupeň. Tělo je tu méně materiální. Sem se dostává podvědomí, tedy duše, bezprostředně po smrti, po odchodu z těla. Nejlepším příkladem astrálního těla jsou duchové (strašidla).

3. Stupeň účinku. Tělo je na tomto stupni ještě méně materiální. Tu stráží desky Akáša. Je to stupeň, kam se přenese médium, když čte v minulosti nebo v budoucnosti.

4. Mentální stupeň. Je to stupeň nejčistějšího smyslu (rozumu).

5. Éterický stupeň. Na tomto stupni je tělo nejméně materiální. Tu je nejdůležitější spravedlivost a krása. Délka času, kterou trávíme na těchto nižších stupních, závisí jen na výkonu duše a na zůstávajícím karmickém dluhu. Když se někdo potřebuje rozvíjet intelektuálně, může si vybrat mentální stupeň. Když je pro jeho karmický cyklus nejdůležitější spravedlivost, může si vybrat éterický stupeň. Pozemský stupeň je tou rovinou, kde je možné zbavit se největšího množství karmických dluhů, nebo je i získat.

Moment smrti

V okamžiku smrti se jedinec dostává do velmi labilní situace. Je to období přechodu nebo přestupu. V první řadě musíme zjistit, že jsme zemřeli. To se uskutečňuje za ochotné pomoci výše vyvinutých jedinců, které nazýváme Mistry a Vůdci.

Mistři a Vůdcové ukončili svůj karmický cyklus před mnohými stoletími. Jejich hlavní úlohou je uvést nás do smrti a dopravit k bílému světlu, které nám pomůže dostat se do šestého stupně, tedy do mezistanice říše ducha, kde zhodnotíme svůj poslední život a vybereme si příští. V tomto období se můžeme setkat s dříve zemřelými přáteli a pomocí telepatie můžeme s nimi komunikovat. I tito jedinci nás povzbuzují v tom, abychom se dostali k bílému světlu.

Když se nedostaneme k bílému světlu, zůstáváme na astrálním stupni jako nepokojné duše. Nedávno zesnulé duše nacházejí svoje pohodlí v tom prostředí, kde bývaly naposledy v pozemském stupni. Zůstávají tedy v okolí svého domu nebo bytu. Někteří členové rodiny mohou pociťovat jejich přítomnost a chápou to jako strašení duchů v domě. Skutečně možno takto vysvětlit mnohé případy domů, ve kterých straší.

ŠESTÝ STUPEŇ, TEDY STUPEŇ DUSE

Nakonec se dostaneme před bílé světlo a naší konečnou stanicí bude stupeň duše. Při vstupu do hladiny duše nás vítají mimořádní Vůdcové, kteří jsou určeni vysloveně pro nás, aby nás usměrňovali. Vůdcové jsou s námi tak dlouhou dobu, kterou potřebují k tomu, aby nám vysvětlili charakter skutečnosti a náš současný cíl na tomto stupni. Podrobně nám ukáží události našeho posledního života a vysvětlí i to, jak zapadají do naší karmické cesty. Ukáží nám i rozličné scény z předcházejících i budoucích životů a naší úlohou je, abychom tyto události podrobně analyzovali. Je to takové, jako bychom byli fotbalisty, kteří analyzují film o soupeři, s nímž budou v neděli hrát zápas. Tu se však nepřipravujeme na fotbalový zpas, ale vybíráme si příští život.

K tomuto velmi důležitému rozhodnutí nám Mistři a Vůdcové poskytnou mnoho pomoci a rad. Nejprve si musíme vybrat čas svého budoucího života.

Velmi velký význam má při výběru to, jaké historické období si zvolíme. Někteří z nás, kteří žijeme teď ve 20. století, možná existovali v čase Atlantidy. Mnohé své pacienty jsem zavedl do období Atlantidy (byla to vysoce rozvinutá civilizace, která se pravděpodobně rozprostírala v oblasti Bermudského trojúhelníka) a Lemúrie (vysoce vyvinutá civilizace, která byla pravděpodobně v Tichém oceánu asi okolo roku 5 000 př. n. L, tedy dříve než Atlantida) – dnes jsou pro nás obě civilizace ztracené. Jsou určité úlohy, které možno splnit v takovém historickém období, jakým byl temný středověk. I počátek průmyslové revoluce může být dějištěm různých zkoušek. Konečně 20. století se svým nukleárním potenciálem, vesmírnými koráby, laserovými paprsky a jinými technickými vymoženostmi poskytuje zcela jiné podmínky ke splnění našich karmických úloh.

Časový odstup mezi jednotlivými životy může být velmi odlišný. Když zavedeme pacienty do středověku, mezi jednotlivými životy mohou přejít i staletí. Regrese do XVIII. a XIX. století poukazují na to, že mezi ukončením jednoho života a začátkem nového života uplynulo v průměru asi 75 let. Regrese do XX. století jsou z tohoto hlediska nejrychlejší: mezi jednotlivými životy uplyne jen 25 let. Je pravděpodobné, že naše hladina kmitání a karmické úlohy si v tomto století vyžadují, abychom se rychle vraceli.

Zdá se, že i astrologie má důležitou úlohu při našem rozhodování, ve kterém období prožijeme svůj budoucí život. Není to však taková „astrologie”, jakou znáte z novinových rubrik. Přesné místo, čas a datum narození jsou velmi důležité. Když se máme rozvíjet v umělecké oblasti a zdokonalit svoji citlivost, v tom případě bude pro nás nejvýhodnější znamení Ryb. Když si máme osvojit řízení nebo nějakou vědeckou úlohu, bude lepší, když se znovu narodíme ve znamení Štíra, Kozorožce nebo Lva. Samozřejmě je třeba pečlivě uvážit i vlivy jiných nebeských těles, jako jsou např. Měsíc, Mars, Venuše, Merkur apod., i tzv. ascendent.

Při rozhodování o celkovém karmickém cyklu kromě astrologie třeba brát do úvahy i „podcyklus”. V rámci našeho karmického cyklu existují menší podcykly, jako jsou citové, intelektuálnlí, kreativní i fyzické úlohy, jejichž určitá fáze se v rámci úplného karmického cyklu ukončí. Někteří parapsychologové tvrdí, že dvanáct životů tvoří jeden podcyklus. Těchto dvanáct životů se shoduje se zvěrokruhem astrologie. Teoreticky v každém z dvanácti životů si musíme zvolit jiný astrologický znak, abychom ukončili karmický cyklus.

Existuje tzv. „karmická tabulka”, kterou je možné sestrojit, poznáme-li datum narození, čas a místo. Tato tabulka se podstatně liší od tradiční astrologické tabulky nebo tabulky narození, protože určuje, jaký je náš podcyklus, a umožňuje nahlédnout do našeho celkového karmického cyklu.

Na stupni duše si zvolíme rodiče, sourozence a jiné rodinné příslušníky a naplánujeme si i nejdůležitější události života. Při těchto událostech je třeba zvážit i karmický cyklus těchto lidí. Opět použijem srovnání s fotbalem. Je to takové, jako bychom se pokoušeli sestavit plán hry pro národní fotbalovou ligu. Představme si, jaké by to bylo těžké sestavit takový plán pro tolik mužstev se vzájemnými střetnutími, mezinárodními střetnutími a jinými faktory tak, abychom splnili požadavky ligy a současně dosáhli, aby bylo každé mužstvo spokojeno se svým zadělením.

Požadavkem není jen to, abychom dokonale poznali svůj vlastní karmický cyklus, ale musíme poznat aspoň v hlavních rysech i karmický cyklus těch nejdůležitějších lidí, s nimiž v novém životě přijdeme do styku. Ať už budeme bohatí, nebo chudí, budeme jediným dítětem, nebo budeme patřit do rozvětvené rodiny, můžeme být černí, nebo bílí, slabí, nebo silní. Všechno závisí na velmi složitém procesu výběru, který podmiňuje náš předcházející život. Na našich akáša deskách jsou uvedeny všechny informace a na stupni duše budou našimi stálými informátory.

Akáša desky

Podle informací tyto akáša desky stráží na stupni účinku, ale můžeme se k nim dostat i na stupni duše. Obsahují dokumenty rozvoje a vývoje duše během mnoha životů. Obsahují, co se duše naučila a co se nenaučila. Tedy to, co ukazuje akáša deska, je rozvoj duše během jejího karmického cyklu. Použitím těchto desek se můžeme dozvědět, co jsme už vykonali a co musíme ještě tě vykonat. To je nejcennější pomoc.

Kvůli dluhům z předcházejících životů se může v našem budoucím životě například ukázat potřeba podrobit svůj intelekt zkoušce. Citová oblast života dostane podřadnou úlohu, tedy intelekt dostane maximální příležitost k rozvoji. Může nastat i opačný případ. I náš fyzický stav je velmi důležitý. Samozřejmě že se nám zdá, že zmrzačené tělo nebude v našem novém životě výhodné, ale nám nabízí možnost osvojit si takové úlohy, které bychom se bez tohoto nedostatku neuměli naučit.

Zásada odpouštění

Co je ještě potřebné uvést v souvislosti s uskutečněním naší karmy, je zásada odpouštění. Když pacient hovoří ve stavu nadvědomí (vyšší stupeň podvědomí), tehdy informuje o tom, jak funguje tato zásada. Předpokládejme, že jste žili v období Vikingů, asi před l 200 lety, když bylo rabování, vypalování vesnic, znásilňování žen a vraždění obyvatel každodenní událostí. Důsledkem toho je množství negativních karem. Když jste však při jednom takovém nájezdu z lítosti ušetřili životy určité skupiny vesničanů, vysloužili jste si pozitivní karmu. Fakt, že jste se slitovali, vám umožnil setřít množství negativních epizod dané inkarnace. Když jste v další části svého života pomáhali lidem, mohly z vašeho karmického cyklu zmizet všechny minulé vraždy, krádeže a jiné zločiny.

Svobodná vůle

Protože duše může vždy uplatnit svobodnou vůli, je v podstatě výsledkem našeho výběru, kdy a kde se znovu narodíme. Na základě našeho rozhodnutí dojde též k výběru rodičů, přátel, lásek i nepřátel. Za svoje současné problémy nemůžeme obviňovat jiné lidi nebo těžké dětství nebo manželství. Jsme bezprostředně zodpovědní za svůj život, neboť my jsme si vybrali podmínky. Hlavní črty svého nového života si budeme plánovat sami, ale nemůžeme naplánovat každou situaci. Nejen naše duše má svobodnou vůli, ale mají ji všechny duše, s nimiž se v novém životě dostame do styku. Podstatné je, že my sami si vybíráme zkoušky.

Karma skupiny

Nejen jednotlivci se reinkarnují. Jak jsme už na to poukázali, náš karmický cyklus se splétá s mnohými jinými. Naši rodiče mohli být v předcházejícím životě našimi dětmi, maželka mohla být naším bratrem, synem apod. To ale neznamená, že by karma obsahovala nějakou formu pokrevní infekce nebo jiný amorální čin. Znamená to jednoduše jen to, že naše úlohy jsou spjaty s úlohami jiných a tyto úlohy mají vliv na vztahy jedince s osobami, které ho obklopují.

Karma skupiny se vztahuje na všechno, co činíme. Lidé, kteří zahynuli při leteckémneštěstí, ve válce nebo při jiné katastrofě, si v podstatě pro moment smrti vybrali určité místo a určitý čas. Později při popisu jednotlivých příběhů se obšírněji vrátíme k této myšlence.

Mistři a vůdcové

Mistři a Vůdcové nám pomáhají při uskutečňování takových rozhodnutí. Tito vysoce vyvinutí tvorové ukončili svůj karmický cyklus a jejich cílem je jednoduše to, aby nám pomáhali a poskytli rady při výběru našich budoucích životů. Nemoralizují, ani neodsuzují. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí nám radí a snaží se nám pomoci.

Duše jednotlivce má vždy svobodnou vůli a nemusí si všímat jejich rad.

Velká část našich rozhodnutí je právě z tohoto důvodu nesprávná. Ale tito Mistři a Vůdcové dostávají rady od bytostí, které mají k dispozici ještě vyšší stupně kmitání a nacházejí se v sedmi vyšších stupních existence. Tito vyvinutější tvorové dostávají rady z ještě vyšších zdrojů, od nejvyšší moci, kterou je Bůh nebo Absolutní existence (jak nazývá Boha mnoho parapsychologů). Konečným výsledkem je přirozeně dokonalé usměrňování. Když poslechneme toto usměrňování, uskutečníme lepší rozhodnutí a splníme svůj karmický cyklus dříve a s menšími otřesy.

Pokračovanie: Duša si vyberá telo

Z knihy Minulé a budoucí żivoty Goldberg Bruce

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.