VÝBĚR NOVÉHO TĚLA

Je to mimořádně důležitá úloha a vyžaduje si sledování karmy skupiny. Musíme tedy zvážit tucty jiných karmických cyklů, než ustálíme svoji konečnou představu. Tito jedinci musí mít stejný názor na náš plán, protože i oni mají svobodnou vůli. Toto právo veta může zapříčinit mimořádné zpoždění při vypracování plánu vašeho příštího života i příštího života jiných. Pro získání jistých těl může nastat třeba i soutěž. Předpokládejme, že jste ukončili plán hlavních kontur vašeho budoucího života.

Ted si musíte vybrat novorozence k tornu, abyste mohli vstoupit do nového života. Dále předpokládejme, že i jiný jedinec si vybral pro svůj karmický cyklus stejného novorozence a dostane právo, aby se do něj nastěhoval. Vy už též máte karmický cyklus, který jste vypracovali na rodiče a členy rodiny novorozence. Teď si musíte najít dalšího novorozence a musíte si promyslet svůj karmický vztah k jeho rodičům a dalším příbuzným, když jste nedostali povolení nastěhovat se do původně vybraného těla. Nevíme přesně, jak se rozhoduje o pořadí duší, které čekají na nové tělo.

Možná je to založeno na takovém systému, že prioritu získá duše, která nejvíce potřebuje danou karmickou úlohu.

Když jsme si pečlivě vybrali nové tělo a naplánovali si nejdůležitější kontury budoucího života, jsme připraveni na to, aby naše duše inkarnovala do novorozence. Během těhotenství mohou duše navštívit svoje budoucí tělo. Mnohé duše se skutečně nastěhují už do vyvíjejícího se plodu, a proto má mnoho lidí v paměti události před narozením, které je možné v hypnóze vyvolat.

Protože nervový systém plodu není ještě zcela vyvinutý, může duše během tohoto období chodit dovnitř a ven. V lebce (cranium) jsou otvory, které se nazývají vazivové lupínky, a umožňují, aby duše, tedy podvědomí, vstoupila do těla nebo ho opustila. Tyto otvory se neuzavřou, dokud dítě nedosáhne asi dva a půl roku. Toto vysvětluje psychické zvláštnosti dítěte.

Duše, tedy podvědomí, se ve skutečnosti nastěhuje do dítěte během 24 hodin před nebo po narození.

Během našeho dětství duše často opouští tělo. Stává se to během spánku nebo v čase probouzení.

V době spánku duše během celého našeho života opouští tělo, neboť je to stav, ve kterém naši Mistři a Vůdcové mohou pokračovat v učení a poskytovat nám rady v zájmu našeho pozemského rozvoje. Takto skutečně nikdy nezůstáváme bez dobročinnosti svých vůdců a proces učení mezi jednotlivými životy se v podstatě neukončí.

JlNÁ ROZHODNUTÍ NA STUPNI DUŠE

Na stupni duše dostává jedinec množství rad. Navzdory dlouhému období, které máme k dispozici na uplatnění rad a rozhodnutí, jsou takoví jedinci, kteří si vyberou reinkarnaci dříve, než jim ji navrhli. Není to nejšťastnější rozhodnutí, neboť se neuskutečnil potřebný proces plánování. Místo toho, abychom ušetřili čas, ztratíme mnohem více a uděláme množství chyb. Na stupni duše je nejdůležitější výběr vztahů k jednotlivým lidem. Telepatická komunikace mezi námi a ostatními dušemi položí podrobné základy toho, jaké vztahy uskutečníme ve svém budoucím životě s jednotlivými osobami. Náš nynější syn může být v budoucím životě naším otcem. Nynější manželka může být naším manželem nebo bratrem, rodičem nebo zaměstnavatelem.

S dušemi podobného osudu, tedy s lidmi, s nimiž jsme měli příjemné vztahy během mnohých životů, je třeba zacházet velmi pozorně.

Tito duševní společníci znamenají pro nás vrchol soužití a podíl na nejvzácnějších citech během mnohých životů. S duševními společníky se však nestřetneme v každém ze svých životů.

Není jisté, zda nám při výběru budoucího života bude vyhovovat pozemský stupeň. V tomto případě si můžeme vybrat na ukončení karmického cyklu i kterýkoliv z nižších stupňů (astrální, účinný, mentální nebo éterický).

V těchto rovinách se život velmi neliší od života v pozemském stupni.

Na všech nižších stupních lidé uzavírají manželství, rodí děti, rozvádějí se, milují a nenávidí se apod. Někteří jedinci se nereinkarnují hned. Mohou se stát učiteli nebo nějakými vůdci. Na tyto karmické „prázdniny” jsou samozřejmě vhodní jen mimořádně vyvinutí jedinci s vysokým stupněm kmitání. Nakonec se i oni musejí vrátit a pokračovat ve svém karmickém životě.

Sedm vyšších stupňů

Na uskutečnění karmy si můžeme vybrat kterýkoliv z pěti nižších stupňů, ale dokud jsme v karmickém cyklu, nemůžeme vstoupit do některého ze sedmi vyšších stupňů – naše hladina kmitání je příliš nízká na to, aby se toto mohlo uskutečnit.

Pět nižších stupňů existuje současně, ale fungují na rozličných frekvencích. Tyto frekvence jsou podobné rádiovým vlnám. Předpokládejme, že frekvence pozemského stupně je 5 000 a astrálního stupně 5 200. Dokud je naše hladina kmitání 5 000, nemůžeme se dostat do astrálního stupně.

Po stupni duše následuje sedm vyšších stupňů s nejvyšším stupněm, který je nepojmenovatelný, stupněm Boha. Na stupni Boha je umístěná podstata každého z nás. Podle této představy je Bůh přítomný v každém z nás, my všichni jsme stvořiteli a my sami vytváříme svoji vlastní skutečnost. Vyznavači toho učení nazývají Boha také Absolutní existencí. Tedy stupeň Boha je totožný s nebesy.

Při této představě je pro nás mimořádně sympatická skutečnost, že neexistuje peklo.

Peklo znamená jen dočasné negativní aspekty životů, které probíhají v pěti nižších stupních. Nebesa však existují i v této představě. Mnozí si myslí, že parapsychologie je ateistická (nevěří v Boha), nebo agnostická (nevěří v Boha, dokud nedostane o jeho existenci důkaz) vědní disciplína, což je však daleko od pravdy. Když dosáhneme stupeň Boha, staneme se dokonalými. Podvědomí, tedy duše, je čisté.

Podobně jako při pěti nižších stupních i tu určuje hladina kmitání, do kterého ze sedmi vyšších stupňů můžeme vstoupit. Když hladina kmitání odpovídá osmému stupni, je to ten stupeň, kde se můžeme zdržovat. Úroveň našeho vědomí – naše myšlení a jednání – určují stupeň kmitání. Ted’ se podíváme na jinou koncepci jednotlivých stupňů.

JlNÉ POPULÁRNÍ TEORIE O KARMĚ

Koncepce vyšší duše

Tato zvláštní koncepce karmy tvrdí, že každý je částí větší duše. Jedinec je jen rozšířením této celistvé duše. Aby se tato větší duše naučila rozličné úlohy, vytváří menší duše, aby mohla současně žít více životů.

Podle této představy existují minulost, přítomnost a budoucnost současně.

Podle jednoho vysvětlení této koncepce je tato vyšší duše na stupni Boha. Tedy, i když existujeme na nižších stupních, všichni jsme bezprostředné části boha. Všichni teda můžeme být bohy.

Některé časové regrese v hypnóze odkryly paralelní životy, to znamená, že určitá osoba hovořila o dvou předcházejících životech ve stejném čase, ale na různých místech, což dává tomuto názoru určitou hodnověrnost.

Koncepce několikanásobné inkarnace ve stejném čase

Jakmile začíná vzrůstat frekvence země působením technického rozvoje, pro stále více starších lidí bude přitažlivé vrátit se do tohoto věku. Tyto velmi zralé duše mají schopnost nastěhovat se současně do většího počtu těl. Tak mohou urychlit proces svého rozvoje.

I někteří parapsychologové si myslí, že jen velmi rozvinuté duše, které mají vhodnou hladinu kmitání, dokáží přežít dvacáté století.

Viac sa dočítate v knihe. 😀

Z knihy Minulé a budoucí żivoty Goldberg Bruce