Kategórie
Energia Reiky

Psychotronika a čakry

PRÁNA A TY

Pri pohľade na seba vidíš svoje fyzické telo. Okrem neho však máš aj viaceré telá energetické. Pravda, aj fyzické telo potrebuje pre svoj život energiu, bez nej by nemohlo existovať. Jej prazdrojom je prána – božia energia, ktorá v sebe obsahuje všetky formy energií a prejavuje sa v rôznych oblastiach nášho bytia na rôznych frekvenciách. Jedným zo spôsobov prejavu frekvencie energie je napríklad dych, ktorý ti umožňuje pránu naberať zvonka, t. j. za hmotnou formou tela.

V každom ľudskom tele sa nachádza sedem energetických centier – čakier. Sú to vlastne terminály, ktorými sa energia z vyššej úrovne prenáša do fyzického tela. Pri nedostatku energie v čakrách vznikajú fyzické ochorenia.

Prvá čakra sa nachádza medzi konečníkom a pohlavnými orgánmi a korešponduje s nadobličkami. Tie v tele regulujú stav telesných tekutín.

Druhá čakra je nad pohlavnými orgánmi a spojená s krížovou kosťou. V tele riadi sexuálnu a tvorivú energiu.

Tretia čakra má svoje miesto približne dva prsty nad pupkom a v tele ovláda pankreas.

Štvrtá čakra sa nachádza uprostred hrude vo výške srdca a je sídlom duše. V tele ovláda motorickú silu, krvný obeh a týmus.

Piata čakra je medzi krčnou jamkou a ohryzkom a je spojená s krčnou chrbticou. Umožňuje komunikovať s vonkajším svetom. V tele ovláda štítnu žľazu, ktorá reguluje rýchlosť metabolizmu a stráži telesnú rovnováhu.

Šiesta čakra je známa aj pod názvom tretie oko. Nachádza sa uprostred čela jeden prst nad koreňom nosa. Sídli v nej vnímanie a intelekt. Vo fyzickom tele ovláda hypofýzu – mozgový podvesok. Hypofýza riadi hormonálnu činnosť, rast a metabolizmus.

Siedma čakra sa nachádza mimo fyzického tela, tesne nad temenom a vyžaruje nesmierne silnú energiu. Vo fyzickom tele jej zodpovedá epifýza. Táto čakra je receptorom duchovnej energie a zároveň má schopnosť pretvárať energie. Aby čakry (v priemere sú veľké asi10 centimetrov) správne fungovali, musia byť otvorené.

Každá sa tiež neprestajne pohybuje a otáča. Otáčaním do seba vťahujú životnú energiu. Tá čakra, ktorá sa u muža otáča doľava, má u ženy pohyb opačný, teda doprava.

V podstate sú tieto energetické centrá prijímacími stanicami, transformátormi a rozdeľovačmi prány rôznych frekvencií. Prijímajú ju buď priamo alebo prostredníctvom rozvodných kanálikov – nádí – z vibračných polí, zo svojho okolia, z kozmu a zo zdrojov, ktoré sa nachádzajú pri základoch každého tvorenia. Pránu potom transformujú do frekvencií potrebných na udržanie života a rozvoja. A opäť prostredníctvom nádí túto energiu spätne odovzdávajú zdrojom. Okrem toho ju však vyžarujú aj do okolia.

FUNKCIA A FARBA ČAKIER

Prvá čakra ťa spája s okolitým svetom a má farbu červenú. Keď je jej funkcia disharmonická, zameriavaš sa v živote na materiálnu oblasť a zmyslové pôžitky. Telesne často trpíš zápchou alebo nadváhou.

Druhá čakra má farbu oranžovú a rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje tvoje medziľudské vzťahy, najmä k opačnému pohlaviu. V prípade jej disharmónie si vo vzťahu k druhému pohlaviu neistý a napätý. Táto disharmónia má často korene už v tvojom detstve (nedostatok rodičovskej nežnosti a ich telesnej blízkosti).

Tretia čakra má farbu žltú až zlatožltú a je sídlom osobnosti. Vstupuješ ňou do aktívneho vzťahu k svetským veciam a k ľuďom. Riadi tvoje medziľudské vzťahy, sympatie a antipatie. V prípade jej disharmónie si nepokojný, nespokojný, chceš iným vnucovať svoje názory, ťažko sa vnútorne uvoľňuješ, chýba ti sebadôvera, no o to častejšie zlostne vybuchuješ.

Štvrtá čakra má farbu zelenú, ružovú a zlatú. Jej úlohou je zjednocovať ľudí a vlastne všetko živé prostredníctvom lásky. V prípade jej disharmónie ťa nežnosť privádza do rozpakov, nevieš lásku dávať ani prijímať. Ak aj niekedy cit prejavíš, kalkuluješ, čo za to spätne dostaneš.

Piata čakra slúži ako most medzi tvojím cítením a myslením. Prostredníctvom nej vyjadruješ všetko, čo v tebe žije – smútok, pocity radosti i lásky, strach, úmysly, želania, myšlienky, názory. Teda komunikuješ s vonkajším svetom. Disharmónia v jej činnosti spôsobuje, že sa s ľuďmi zhováraš grobiansky, povýšenecky, hrubo, vecne a chladne.

Farba šiestej čakry je indigovo modrá, žltá a fialová. Je sídlom vyšších duchovných síl, intelektuálnych schopností, rozlišovania, pamäte a vôle. Na telesnej úrovni je najvyšším riadiacim centrom centrálneho nervového systému. V prípade disharmonickej funkcie chceš všetko riadiť výlučne rozumom a uznávaš len také pravdy, ktoré ti sprostredkúva tvoje racionálne myslenie. Teda platí pre teba len to, čo je rozumom pochopiteľné a vedeckými metódami dokázateľné. Duchovné poznanie popieraš, odmietaš ho ako nevedecké a nerealistické.

Siedma čakra je sídlom najvyššej dokonalosti v tebe a jej farba je fialová, biela a zlatá. Je to miesto, odkiaľ sa začala tvoja cesta životom, tu sa stotožňuješ s božou podstatou, tu tvoje osobné pole energií splýva s polom energií Univerza. V prípade, že je jej funkcia disharmonická, žiješ v strachu, nie si v harmónii so Stvoriteľom ani so sebou samým, nedokážeš sa otvoriť a prijímať duchovné pravdy. Život často považuješ za nezmyselný, bojíš sa smrti.

Každá čakra je vo veľmi úzkom vzťahu s jemnohmotnými telami, ktoré majú spoločný názov aura.

Keď si zdravý, tvoja aura (biopole) vyžaruje do vzdialenosti asi tridsať až šesťdesiat centimetrov od tela. Ľudia s jasnovidnými schopnosťami môžu podľa jej farby a tvaru zistiť, akým ochorením trpíš. No diagnostikuje sa z nej aj rukou, na základe hmatových vnemov (biodiagnostika). Chorý orgán vyžaruje energiu, ktorú diagnostikujúci cíti z aury v končekoch prstov ako teplo, chlad, pichanie a podobne. Z aury však možno diagnostikovať ochorenia ešte skôr, ako sa prejavia vo fyzickom tele a včasnou liečbou tak zabrániť poškodeniu ohrozených orgánov.

Liečitelia, psychotronici najčastejšie diagnostikujú z prvého vibračného poľa aury, ktoré sa nazýva éterické.

Má približne rovnaký rozsah a tvar ako fyzické telo, takže mu hovoríme aj éterický dvojník. Po smrti fyzického tela zaniká po troch až piatich dňoch. Pre fyzické telo je éterická aura tohto poľa (jej jednotlivé lúče majú od povrchu tela dĺžku asi5 centimetrov) ochranným plášťom zabraňujúcim chorobám a škodlivým látkam prenikať do tela. Jej lúče však zároveň neprestajne vyžarujú prúd životnej energie do okolia. Táto prirodzená ochrana znamená, že nemôžeš ochorieť nikdy z vonkajších príčin, ale príčina choroby je v tebe samom (negatívne myšlienky, emócie, zlý spôsob života). Keď je éterická energia narušená, vyžarovanie stráca silu a intenzitu a v aure vznikajú slabé miesta, diery a trhliny. Tými ti do tela prenikajú negatívne vibrácie a z tela uniká životná energia.

Druhé telo aury je emocionálne.

Od fyzického tela siaha v podobe obláčika pestrého svetla do vzdialenosti 5 až 15 centimetrov. Je takisto veľmi dôležité pre tvoj zdravotný stav. Sú v ňom totiž tvoje pocity, zážitky. Je teda určujúcim faktorom tvojho citového života, súhrnom pocitov, emócií a charakterových vlastností. Hovorí sa mu aj pole astrálne. Aura emocionálneho pola je oválna a môže okolo teba vyžarovať až na niekoľko metrov. Čím väčšmi otvoríš svoje vedomie láske, oddanosti a priateľstvu, o to jasnejšie a čistejšie  vyžarujú farby tvojej emočnej aury. Na základe informácií z tohto vibračného poľa možno napríklad zistiť, že v tých životných situáciách, v ktorých sa dnes cítiš byť ako „obeť”, si bol v minulých životoch často „pôvodcom”. Konaj preto a správaj sa k ľuďom maximálne čestne a zodpovedne, neubližuj a nepodvádzaj, lebo čo seješ, to budeš aj žať ! Jednoznačne platí, že spravodlivému trestu neunikneš, kým zlo úplne neodčiníš. Navyše každé zlo bezprostredne ohrozuje aj tvoj zdravotný stav.

V poradí tretie je mentálne vibračné pole.

V podstate je to disketa, v ktorej sú zautomatizované vzorce tvojho konania. Tu sídlia tvoje reflexy, hodnotenia, etické a morálne predstavy, ale aj dogmy. Mentálne vibračné pole má vajcovitý tvar. V prípade, že dosiahneš vyšší duchovný rozvoj, zaberá toto pole taký veľký priestor ako emočné vibračné pole s emočnou aurou dohromady. Duchovne málo vyvinutí jedinci majú vibračné pole s malým množstvom farieb a aj tie sú matné. Práve toto pole ti však umožňuje, aby si sa prestal viazať na materiálny svet a poznával, precítil a rozvíjal v sebe to, čo je skryté za obzorom.tvojho chápania.

Nezabúdaj na to, že ťa stvoril Boh !

 Za božskú časť v tebe, ktorá je nesmrteľná, sa považuje štvrté vibračné pole. Má názov duchovné. Ono aj jeho aura žiaria v tých najnežnejších farbách, no tie farby majú neopísateľnú silu ! Pomocou duchovného vibračného pola získavaš vnútornú jednotu s ostatným bytím, z tejto roviny máš prístup ku všetkému, čo Boh stvoril. Odtiaľto pramenia aj skúsenosti ľudí,ktorí sa ocitli v klinickej smrti. Keby si sa naplno otvoril vibráciám tohto poľa, tvoj život by sa kvalitatívne zmenil. Nadobudol by si úplný vnútorný pokoj, pravú múdrosť, silu, bol by si naplnený božou láskou. Toto pole sa inak nazýva aj kauzálne a ochraňuje všetky tvoje energetické telá aj telo hmotné. Tvoria ho nite zlatého svetla. Od tohto obalu sa u tých ľudí, ktorí sú duchovne na výške, vždy odrazí všetko negatívne, a teda im nič a nikto nemôže uškodiť. 

NEPRECHOVÁVAJ V SEBE MYŠLIENKY NAPLNENÉ ZLOBOU A TÚŽBOU PO ODPLATE. UTÍŠ SA, DOPRAJ ĽUĎOM AJ SVOJEJ DUŠI POKOJ. KRÁČAJ ŽIVOTOM S VIEROU V DOBRO. NEZAMERIAVAJ SA IBA NA SPOTREBNÉ VECI A TELESNÉ RADOSTI. NEBOJ SA VYSLOVIŤ SVOJ NÁZOR, NO VŽDY MYSLI NA TO, ABY SI SLOVAMI ANI SKUTKAMI NEUBLIŽOVAL SEBE ANI INÝM ĽUĎOM.

Prevzaté z knihy Viera Vičanová_PSYCHOTRONICKA_PORADNA_1-2

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.