Kategórie
Arkturiáni

Arkturiánsky koridor – Inter-Dimenzionálna Mapa

Inter-Dimenzionálna Komunikácia

Páčil sa mi článok na Alta-Ra o tom ako fungujú jednotlivé dimenzie a vymieňajú si informácie medzi sebou, tak ho sem pridávam.

Multidimenzionálne Správy August 2011
Arkturiánsky Koridor vaša Multidimenzionálna Realita – Suzanne Lie

Požehnania našim uzemneným

Znova sa stretávame v našom Arkturiánskom Koridore. Ako následok mnohých inter-dimenzionálnych stretnutí ste sa naučili začleniť náš Koridor do vášho Vedomia. Následne už si nepredstavujete náš Koridor ako vzdialený alebo vysoko hore. Naopak, VIETE, že je to zložka vášho stále rastúceho multidimenzionálneho vedomia. Preto si prajeme dať vám pokyny ohľadom mnohých kvalít vášho Multidimenzionálneho Vedomia. Najprv vám povieme o vašej vrodenej schopnosti komunikovať inter-dimenzionálne. V príprave na tieto pokyny vám poskytujeme mapu mnohých dimenzií reality.

Pamätajte, že vy VŠETCI ste Multidimenzionálne Bytosti, ktoré súbežne existujú na mnohých frekvenciách skúseností. Naviac, všetky vaše mnohé vyjadrenia vášho JA existujú v PRÍTOMNOM OKAMIHU JEDNÉHO. Len v tretej a štvrtej dimenzii a na prahu piatej dimenzie vnímate seba, že udržujete formu, ktorá sa javí byť oddelená od ostatných. Od strednej piatej dimenzie nahor si spomínate, že všetok život je prepojený, ako jednotlivé kvapky v Kozmickom Mori, a môžete ľahko pozorovať molekuly života, ktoré vás spájajú.

INTER-DIMENZIONÁLNA MAPA

Keď začnete vedome komunikovať a cestovať s vyššími dimenzionálnymi realitami, je dôležité mať prehľad o mnohých frekvenciách reality:

DIMENZIE

Dvanásta a jedenásta dimenzia sú Hviezdni, Galaktickí a Vesmírni Elohim Desiata a deviata dimenzia sú Slneční Elohim. Ôsma dimenzia je Planetárny Logos. Siedma dimenzia je Nadduša. Šiesta dimenzia je Božský Matrix pre nižšie svety. Piata dimenzia predstavuje návrat do Multidimenzionálneho Vedomia. Štvrtá dimenzia predstavuje Auru/Snový svet fyzickej Zeme. Prvá až tretia dimenzia predstavujú Fyzický svet.

JEDNOTLIVOSŤ

Keďže vaše vedomie bolo v našom Arkturiánskom Koridore, môžete ľahšie pochopiť prítomnosť realít nesmierne odlišných od vášho fyzického sveta. Pojatie jednotlivosti, najsilnejšie v tretej dimenzii, sa trocha zmenšuje vo štvrtej dimenzii, a je to voľba v nižšej piatej dimenzii. V stredných oktávach piatej dimenzie jednotlivosť existuje v jednote Multidimenzionálneho Vedomia, a oddelená jednotlivosť je známa len ako životy, ktoré žijete v nižších svetoch. Šiesta dimenzia je matrix pre všetky možné reality, zatiaľ čo siedma dimenzia je Nadduša, ktorá dohliada na Duše a Skupiny Duší, ktoré sa rozhodli prijať nespočetné formy v realitách od tretej do piatej dimenzie. Od ôsmej do desiatej dimenzie sú formy vyjadrené ako planéty, slnečné sústavy a galaxie.

ELOHIM

Vy na Zemi ste najprv začali ako dvanásť dimenzionálni Hviezdni Elohim, ktorí boli, a stále sú, JEDNO so Zdrojom. Elohim sú držitelia formy v Multivesmíre a Hviezdni Elohim sú prirovnávaní ku Pra, Pra, Pra Prarodičom. Tento Elohim „Praotec“ si prial rozšíriť svoju rodinu, preto vyslal mnohé časti seba von do multivesmíru, aby zažívali život v nespočetných nižších svetoch a dimenziách. Tento proces rozštiepenia je podobný ako Hviezda, ktorá vyšle von planéty, aby ju obiehali. Keďže nie je oddelenosť, z pohľadu dvanástej dimenzie je každá skúsenosť, ktorú má každý kúsok JA časťou zážitku Elohim.

VYŠŠIE FORMY BYTIA

Gaia a Bytosti, ktoré sa vyvinuli do takého rozšíreného vedomia, že ho môže obsiahnuť len planéta, zdieľajú všetky svoje skúsenosti so Sol, Slnkom.

Slnko, bytosť s takým rozšíreným vedomím, že ho môže obsiahnuť len hviezda, zdieľa všetky svoje skúsenosti s Veľkým Centrálnym Slnkom.

Veľké Centrálne Slnko, bytosť s takým rozšíreným vedomím, že by ho mohla obsiahnuť len galaxia, zdieľa všetky svoje skúsenosti s Hviezdnym Elohim, ktorý je „praotcom“ tej Galaxie.

Hviezdny Elohim, však, je vlastne viac ako hviezda. Je to generátor hviezd, galaxií a vesmírov. Preto namiesto vysielania planét, vysiela hviezdy, galaxie a vesmíry.

Hviezdny Elohim, ktorý je Prarodičom našej Galaxie, zdieľa všetky svoje zážitky s Hviezdnym Elohim Miestneho Vesmíru. Hviezdny Elohim Miestneho Vesmíru zdieľa všetky svoje skúsenosti so Zdrojom. Všetci títo Elohim predstavujú vplývanie Ducha do hmoty, aby vytvorili ilúziu fyzickej formy. Elohim ako „držitelia formy“ sú matrix, cez ktorý sa „neprejavené“ môže stať „prejaveným“ Vaša Biblia hovorí, „Na počiatku bolo Slovo“; Elohim sú „Slovo“ alebo matrix zvukov, ktorý zachytáva kozmické svetlo do prejavu. Slnečný Elohim vibruje do deviatej dimenzie a vysiela planéty, na ktoré má dohliadať Planetárny Logos ôsmej dimenzie.

Planetárny Logos pracuje priamo s Naddušami siedmej dimenzie, aby dohliadali na bytosti, ktoré napokon prijmú formu v Planétach.

Nadduša je Duša Duše, a je zodpovedná za všetky svoje Duše, ktoré osídľujú všetky svety, reality a planéty nižších dimenzií. Akonáhle Nadduša vyšle Duše, pôsobí ako sprievodca pre tieto Duše. Duše následne pôsobia ako sprievodcovia pre svojich inkarnovaných. Rovnako ako každý Hviezdny Elohim má veľa galaxií, a Slnečný Elohim má veľa slnečných sústav, Nadduša má veľa Duší a Duše majú veľa realít inkarnovaných v piatej až tretej dimenzii.

Piata dimenzia funguje v súvislosti s inkarnovanými bytosťami. Šiesta dimenzia funguje v súvislosti s možnými realitami. Nadduša siedmej dimenzie funguje v súvislosti s Dušami. Ôsma až desiata dimenzia funguje v súvislosti so slnečnými sústavami. A jedenásta a dvanásta, tiež zlúčená, funguje v spojení s galaxiami.

VOLANIE POMOCI

Rovnako ako Nadduša pomáha v zdvíhaní uvedomenia svojich mnohých Duší, tiež zdvíha svoje vlastné uvedomenie sťahovaním častí JA z dimenzií nad siedmou. Keď sa Nadduša rozhodne, že je pripravená rozšíriť svoje vedomie, privolá svoje Multidimenzionálne JA a požiada o vyslanca z rovín vyššie ako siedma, aby pomohli v jej procese vzostupu. A tak Slneční a Hviezdni Elohim odpovedajú na volania svojich Nadduší na siedmej dimenzii. Nadduša pre bytosti Zeme urobila to volanie, pretože spolu so svojimi Dušami v nižších svetoch, vzostupuje do vyššej frekvencie.

Arkturiánski Hviezdni a Slneční Elohim sú veľmi vnímaví na toto volanie, pretože je ich Poslaním udržovať Arkturiánsky Inter-dimenzionálny Koridor do a von z tretej/štvrtej dimenzie. Hviezdni a Slneční Elohim zo Síria a Plejád tiež odpovedajú na volanie od Gaie a Jej Nadduše, pretože boli obzvlášť činní v pôvodnom „hviezdnom osiatí“ Zeme. Títo Elohim vyslali časti svojej Bytosti do svojich Nadduší. Zo osiedmej dimenzie, Nadduše vyslali časti svojej Bytosti do piatej dimenzie, kde boli pripravené na zníženie do štvrtej dimenzie, aby čakali na vstup na troj dimenzionálnu Zem.

Pamätajte, že oddelenosť od JEDNÉHO Je ilúzia. Táto ilúzia existuje len v nižších svetoch tretej a štvrtej dimenzie. Je to viera v túto oddelenosť čo drží matrix fyzického hologramu pokope. Keď je viera v oddelenosť uvoľnená, úplne si spomeniete na vaše pravé Multidimenzionálne JA, ktoré je nekonečne spojené s JEDNÝM. Prostredníctvom tohto spojenia znova získate svoju vrodenú schopnosť inter-dimenzionálneho cestovania a komunikácie.

Preklad: SiR

http://www.ee.dunres.sk/

3 replies on “Arkturiánsky koridor – Inter-Dimenzionálna Mapa”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.