Kategórie
Energia

Hara ako sila vo svete…

Člověk je od začátku do konce svého života plní starostí o svou existenci ve světě. Chce se u chovat a udržet, a proto stále dbá opor a jistot. Musí se umět prosadit i bránit . Jestliže ztratil spojení s nadsvětským Bytím , ztělesňujícím se v jeho podstatě, nebo jej eště nenašel, musí se zcela spolehnout na svět, ve kterém žije, a na schopnosti, které ke zvládání života má ze svého já .

Člověk, který má hara, se nespoléhá na svět a nestaví jen na silách svého já . Mnohem spíše zakusil, že za prvé i síly soustředěné v já a jím řízené maj í svůj skutečný zdroj jinde, stej něj ako osobní sebevědomí, a za druhé, že jakmile se člověk pevně stáhne do kruhu svého já, získá jen nej istý a slabý základ. Příliv hlubších sil je zablokovaný.

Člověk, který má hara, sice používá všechny přirozené síly já, naučil se ale nespoléhat se pouze na ně, ale pěstovat spojení s j iným “rozměrem”, ze kterého k němu proudí síly, jež nezávisejí na “podmínkách” a jeho přirozené síly jednak uvolňují a jednak přesahují.

Člověk, který má hara, stojí vzpřímeně. V doslovném i přeneseném smyslu nepadne tak snadno, aj estliže ho zasáhne náraz, který jej vyvede z rovnováhy nebo jej přechodně nutí “se sesbírat” , brzy se zhoupne zpátky do svého středu.

Kdo ovládá cvičení hara, nepodléhá tolik únavě.

Zpětnou vazbou na střed se vždy umí otevřít spolehlivému zdroj i obnovujících sil. Nespotřebovává se. Čím více se učí ukotvit se v hara, tím více je schopen odstraňovat poruchy těla a duše založené na zakletí v jáství a otevřít tak cestu regenerujícím silám základu . Není nemocného, jehož vnitřní uzdravení by nebylo ztěžováno vnitřním sevřením nebo stažením, a není uzdraveni , které by nebylo podporováno uvolněním napětí . Tato napětí souvisejí s úzkostí ustaraného nebo vzdorem tvrdošíj ného člověka a uvolňují se, jakmile se dotyčný naučí se “usebrat”v hara.

Hara znamená příliv psychické regenerující síly.

Vždy je úžasné pozorovat, jak rychle lidé s hara opět nabývaj í své fyzické síly, jak je stupňuj í a umí šetřit.

Jeden příklad za všechny:

Mistr lukostřelby Kenran Umedži měl ve zvyku své žáky vybídnout, aby ve chvíli, kdy plně napnul luk – luk, který kromě něho nebyl schopen napnout nikdo – ohmatali svaly jeho paží . Svaly byly úplně uvolněné. Když nad tím žák proj evil údiv, mistr se zasmál a řekl: “Jenom začátečník se snaží silou svalů – já prostě napínám s ki. “

Ki znamená univerzální sílu, na které máme v podstatě podíl. Musíme se učit ji cítit v hara a “připustit” ji, na rozdíl od volní síly, kterou člověk “dělá” ! Jestliže provádíme jakýkoli fyzický výkon se správným postoj em v hara, tedy se “zapoj eným středem “ , pracuj í všechny orgány jako funkce j ednoho celku, hravě, přesně a bez námahy. Celek však zahrnuj e více než síly, které dokáže uchopit a řídit já . Jestliže chybí kořeny ve středu, který uvolňuje sílu celku, musí být končetiny pohybovány vůlí a řízeny vědomím.

Člověk se unaví, nebo záhy cítí, jak nejvíce zatíženou končetinu zachvacuje křeč. To platí pro každé konání, které vyžaduje fyzickou sílu, ať je to nošení, tahání, tlačení, mluvení, zpěv, psaní (na psacím stroji ! ) , tanec, chůze, šplh, běh, jízda na kole atd. Platí to pro každý sport a každou práci v domácnosti, na poli, v dílně. Jestliže ji vykonáváme s hara, tedy s uvolněným já a silou středu, je zatížení zmírněno; neboť pohyb se odvíjí organicky a neprovádí jej já . Hara dává člověku schopnost v úžasné míře snášet bolest.

Podle toho, nakolik se člověk naučil nechat své úzkostně se zabezpečující já padnout a plně se useb rat ve středu těla, mizí napětí příčinně se podílející na bolesti. Je to i tak, jako by já trpící fyzickou bolestí u člověka, který přemístil vědomí do hara, vůbec nebylo přítomno .

Člověk, který má hara, rovněž umí čekat .

 Ve všech situacích má trpělivost a čas . Dokáže také klidně přihlížet a nemusí hned zasáhnout, když se mu něco nelíbí. A čím více je cvičen v hara a seznámil se se svou silou, která mu propůjčuje klid a laskavost, tím rychlej i vnímá každé hnutí netrpělivosti a poznává je jako znamení toho, že z pravého středu vyklouzl a zase upadl do zakletého kruhu já . A bezděčně se zhoupne zase zpátky do správného středu. Člověk, který má hara, je uvolněný.

Hara má tedy léčivý účinek na každou formu ” nervozity” . Neklidné pohybování a cukání údů přestane. Je to, jako by do těla vešel mír, vnitřní klid, který neznamená opuštění těla, ale je výrazem v sobě soustředěné síly, která dává jistotu a souzní s pokoj ným a harmonickým pulzem celku .

Z knihy  Durckheim_Hara_Zemsky_stred_cloveka

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.