Vážení přátelé!

Jestliže spojíme nejostřejší a nejpronikavější myšlení se schopností vstupovat do stavu prosté­ho myšlenek, do stavu vyrovnaného, sjednocené­ho, poskytujícího Pravdu, dostáváme mudrce. Jeho pochopení a mír, jež jej určují, nezávisejí na žádné vnější osobě, jsou mu vlastní.

To, co mudrce vytváří a determinuje, není jeho malé ego ani intelekt, nýbrž nejvznešenější lidská mysl a nejjemnější lidské cítění. Takové­mu člověku říkáme ucelený a je to člověk, který nemůže ztratit to, čeho jednou dosáhl, to zname­ná nejvyšší moc, jež působí v lidské bytosti. Tuto vznešenost mudrc nepovažuje za něco, co je v něm, ale za něco, co je v jeho pozadí. Chá­pe a cítí, že síla nikoli jeho vlastní a nikoli lidská jej používá jako lidský nástroj, to znamená, že vznešenější mysl zastiňuje jeho ego.

Již za starých časů se říkávalo: „Bůh v slunci a Já ve mně!” Tím byl vyjádřen vztah, který je zá­kladem vztahu moudrého člověka k Božství. Už dávno víme, že vesmír není neinteligentní, a tu­díž že existuje univerzální mysl s ním spřízněná, to znamená, že je spřízněná s námi, kteří jsme součástí celku.

Na jedné straně jsme spojeni s Bohem, na straně druhé se světem. Musíme si ovšem uvědo­mit, že tato spojení nejsou náhodná, že jsou vy­soce důmyslnými idejemi. Boží Já umožňuje naše malé jáství.  Eduard Tomáš

To znamená, že vlastní pocit bytí, náš vlastní pocit, je trvale pohroužen do by­tí myšlenky Boha.

Viac v knihe Tomas_Eduard_Osvícení

Reklamy