Kategórie
Anjeli

Spoznanie svetla…Duchovní pomocníci

Vždy, když v této knize hovořím o duchovním světě, míním tím především ty pomocníky, kteří jsou doma v duchovním světě a mnohým způsobem zasahují do našeho života.

Nemají hrubohmotné tělo lidí a proto jsou nezávislí na času a prostoru, mohou tedy například sledovat dění současně na různých místech a nahlédnout do minulosti i budoucnosti. Mají vyšší vedení a vyšší vědomí než my lidé.

Tyto duchovní bytosti žijí v dimensích světla. Milují nás lidi, vedou, řídí a chrání nás, jak jsem poznala v mnohých zasedáních. Plněním tohoto úkolu i oni se dále vyvíjejí. Mnozí z nich během pozemských životů se vypracovali k vysokému stupni vývoje a zdokonalují se tím, že pomáhají lidem na této Zemi nebo duchovním bytostem v jiných, jemných dimensích dále se vyvíjet. Mimo ně jsou i takoví, kteří ještě ani neměli na sobě lidskou podobu hmotného těla.

Každý člověk má duchovní vedení jednoho i více pomocníků z duchovního světa. Většina lidí si toho ani není vědoma, protože do jejich vědomí proniká jen malý úsek celkové skutečnosti, pochopitelný pouze vnějšími smysly a rozumem. Mnozí však mívají pocit, že se jim dostává intuitivně pomoci — pokynu, spásné myšlenky, vnuknutí, aniž by si to uvědomovali, odkud pomoc přichází. Vědění o duchovním vedení závisí od dosaženého stupně vědomí.

Teoreticky je každý člověk schopen navázat styk s tímto duchovním světem — duchovním pomocníkem. Asi tak, jako je teoreticky možné, aby se každý člověk naučil hrát na klavír. Ve stavu spánku, tedy nevědomě, mají všichni lidé kontakt se svým duchovním vedením.

Největší lidští nepřátelé, to jest strach, pochybnosti, nedůvěra, zabraňují vesměs člověku otevřít kanály, vedoucí o této dimense.

O tom, že tyto kanály je možno otevřít, dokazují zkušenosti s mnoha lidmi, kteří v mých meditačních kursech vědomě nalezli přístup ke svým duchovním pomocníkům. Samotní duchovní pomocníci si přejí navázat kontakt se svými svěřenci, vyměňovat si s nimi myšlenky, hovořit s nimi v meditaci, tak můžeme mnohem účinněji dostávat od nich pomoc.

Příběh: Historicky známý příklad člověka, který žil v kontaktu se svým duchovním vedením, je řecký filosof Sokrates. On sám hovořil o „hlasu” přiděleným Božím spojením, na který se spoléhá. Tento hlas nebral mu svobodu vůle a rozhodování, ale varoval jej před mylným jednáním a nebezpečím. Duchovní pomocník v jeho nitru dával i schopnost radit jiným. Tak píše Xenofon: „Mnoha svým přátelům Sokrates radil činit to, nebo nečinit ono, protože Božskost mu dala k tomu znamení. A bylo to k výhodě těch, kteří ho poslechli. Ti, kdož ho neposlechli litovali.” Podle všeho Sokrates byl zřejmě mistrem v uvolnění a meditaci. V každé době mohl vejít do ticha a naslouchat vnitřnímu hlasu.

I v duchovním světě je stupňovitá hierarchie dle úrovně vědomí. Duchovní bytosti náleží zcela rozdílným vysokým dimensím stejně, jako se lidé rozlišují stupněm svého vědomí, svou duševní zralostí. Člověk na této zemi a k tomu nemusí být světcem — může jako duchovní bytost, kterou vždy je, náležet vyšší dimensi, než duše zemřelého bloudícího v temnotě.

Proto můžeme my lidé našimi myšlenkami, modlitbami pomoci zemřelým přátelům a příbuzným k dalšímu vědomému vývoji a vzestupu ke světlu.

Zemřelí, kteří se nacházejí v temnu, protože si na sebe naložili vinu, hledají příležitostně pomoc od nás lidí. V jednom z mých zasedání hlásil se s pláčem jeden zemřelý příbuzný mého návštěvníka, který nebyl ve světle a prohlásil, že čas od času u tohoto návštěvníka hledá pomoc. Viděla jsem pak, že tento návštěvník býval napadán nevysvětlitelným smutkem. Potvrdil mi to a pravil, že tento smutek bezprostředně přijde a opět odchází a že v těchto případech se sám táže, jak dlouho tato sklíčenost bude trvat.

Můj duchovní pomocník vysvětloval, že vibrační pole pomoc hledajícího je velmi blízká návštěvníku a tím je vyvolána „bezdůvodná” vnitřní skleslost, což může být označeno jako narušené pole v oběhu energie dotyčného.

Když můj duchovní pomocník pak nešťastnou duši ujistil, ze jí bude pomoženo, s dojetím se rozloučila, současně i můj návštěvník byl uvolněn od této zátěže.

Chci se zde zmínit ještě o nejdůležitějším pomocníku každého člověka, kterému se říká také „strážce prahu”. Jemu připadá zcela zvláštní funkce střežení, vesměs po dobu jistého vývojového stupně dotyčného člověka. Pochopitelně, že k člověku s výše vyvinutým vědomím přidruží se také strážce prahu s odpovídajícím vysokým stupněm, aby ho vývojově pozvednul. Strážce prahu střeží jeho duchovně-duševní vývoj a zabraňuje, aby záležitost života ho příliš neodváděly od cíle. Současně usměrňuje příchod jiných pomocníků.

Během mnoha zasedání, kdy jsem mohla nahlédnout do duchovního světa, poznala jsem, že jednotlivým návštěvníkům se tolik zprostředkovává, kolik dle síly stavu své ho vědomí mohou porozumět, přijmout a kolik jsou schopni zpracovat. Podle vyvinutého vnitřního přesvědčení, pochopení, jaké kdo má pro duchovní svět, může být přidělena pomoc nejen pro strasti všedního dne, ale i pro duchovní cestu.

Jsem obzvláště šťastná, když návštěvníku mohu jmenovat jeho osobního duchovního vůdce. Když se pak v meditaci snaží navázat kontakt, může po čase vyvinout orgán, anténu ke vnímání duchovního pomocníka k vyciťování jeho vibrace a k výměně myšlenek s tímto. A dle stupně vnitřního pokroku je možno duchovního pomocníka v meditaci i spatřit.

Jsem velmi vděčná, že můj pomocník je po mém boku ve všech zasedáních. Dbá na to, aby zasedání mne zdravotně příliš nezatěžovaly. Vesměs určuje i dobu zasedání a požaduje, abych je přerušila, kdyby mi dlouhá doba transu mohla zdravotně škodit.

Z knihy  POZNANI SVETLA  Silvia Wallimannová

9 replies on “Spoznanie svetla…Duchovní pomocníci”

– Vieš chcem aby si pochopila, že rozhodnúť sa môžeš kedykoľvek
No veď hej aj nerozhodnutie je rozhodnutie…
– Prečo sa stále trápiš tým čo bude ako to bude? GO with the FLOW – choď s prúdom rieky ponesie ťa akoby si mala loďku.
No a čo keď tam bude vodopád…
Už mám dosť toho sebatrýznenia,,, myslím, že som stratila svoje krídla iba preto, že som sa dlho nevedela rozhodnúť kam patrím a či chcem byť anjel alebo človek – stále si myslím, že si vymýšľam.
– A ty si vtedy necítila jasne ako chceš vzlietnuť ? akoby sa tvoje krídla radi vo vzduchu aspoň trochu rozprestreli
Len som pripútaná na fyzické telo alebo proste pripútaná…drží ma to tu….
– Čo takto prístup : som vedená svetlom – plne podporovaná bytosťami svetla a DôVERUJEM NAJVyŠŠIEMU, že vedie moje kroky.
Môôôže byť ako afirmácia, mantra, modlitba už len si to zapísať do krvi
– Ako zdolávaš svoj strach? tak, že si opakuješ slovo, ktoré sa ti spája s niečím príjemným – máš s ním s spojenú skvelú asociáciu a spievaš si ho keď sa bojíš – dostáva ťa do pohody.
Som zvedavá s čím mám spojené dôverujem najvyššiemu 🙂 no to už…

Liked by 1 person

Článok je z 2011 roku a odvtedy sme všetci prešli kus cesty a tak isto aj moje vnímania sú už iné a mnohé som pochopila.

A strach…Ruš metóda možno funguje..ale ja pracujem s láskou. Ak sa prejaví strach…vnímam ho, dýcham…držím vo svojej pozornosti a vibráciami duše ho mením na lásku, až sa pomaly rozpúšťa a v solare cítim príjemné teplo, uvoľnenie a strach je preč…
Dôverovať najvyššiemu začína v bode …..veriť v seba..silu a lásku duše, lebo tadiaľ prechádza spojenie s najvyšším…a ak nájdeme lásku seba samého…pracujeme s ňou a vidíme ako veci fungujú a že je o nás postarané.

Liked by 1 person

…..Svet si vždy prechádza cesty………
tento hnoj Slobodomurárov a Ríma, je presiaknutý všade a ku všetkým……..
http://www.ragauian.cz/fatimske-zjeveni-1-zfalsovane-proroctvi-ktere-nema-nic-spolecneho-s-panenkou-marii/

…….smutné ak sa nad tým súdny rozum zamyslí………..

……robte , túžte , žente sa a zoderte sa……….slúžte nám Slobodomurámom , skurveným a chtivým Templárom a nenažratým Rimanom……..My hovoríme čo ako bude a vy ste našimi otrokmi ,……dobrovoľne sa vzdávate , dobrovoľne sa podsádzate………….. (hanba Vám ktorý čokoľvek vzývate…….. NUŽ KARMA JE SVIŇA A NÁJDE SI VÁS .-) )
Nechápem tieto DÉMONICKÉ väzby , ale sú a zaručene na tejto populácii fungujú , je až neskutočné koľko zla a negativity sa teraz exportuje a expanduje v tomto ľudskom hnoji………hanbím sa za toto pokolenie….. len im prikladaj polienka………..R.

…….P.S: ………..a nezabudni to zmazať , lebo to nekorešponduje s TVOJOU šablónou…. a víš co ti ja na to ?

……….JA NA VŠECHNO SERU….
…tak sa netrep a hneď všetko zmaž , lebo čo ak to niekoho pohorší , čo ak bude negatívna odozva na mojom blogu……NO AK TO NEZVLÁDAŠ ,TAK NEBLOGUJ , AK NEVIEŠ PRIJAŤ INÝ NÁZOR , TAK NEKOMUNIKUJ….. UZATVOR SA A MAĽUJ SI RELAXAČNÉ ………… (ONÉ)
……….skvelá rozlúčka 😦 (rovnaká )

…….PREBER SA A NEHNI VO VYHOVENÍ VŠETKÝM…….UŽÍVAJ SI TO A PLÁVAJ……VYCHUTNÁVAJ A NESÚHLAS IBA PRE LESK………….

Čawko R.

Páči sa mi

..máš pravdu hnijem zaživa hnijem lebo môj pohyb je nedostatočný občas…
NO A ČO!
..Máš pravdu občas sa snažím vyhovieť všetkým a možno aj niekedy nie…
NO A ČO!
a či plávam hej niekedy na kratučký okamih to už viem…
NO A ČO!
Možno ešte málo vidím moje kroky sú ako dva kroky späť a jeden vpred…
NO A ČO!

Páči sa mi

Stále si to nepochopil ako vidím a stále ťa to žerie. To že som sa postavila na niekoho stranu nebolo preto, čo hlásal, ale že si útočil vulgárne na jeho osobnosť a to sa mi nepáči a je jedno o koho ide…pokladajú nás za inteligentné bytosti a tak sa aj chovajme. Ak máš iný názor na niečo, dá sa to vyjadriť inak a nie degradovaním. Toto je to, čo mi vadí..ponižovanie, nadraďovanie, urážanie….a máš pravdu, je to môj blog a ak tu niečo nechcem rozoberať, tak sa o to aj postarám. Ty sám sem chodiť nemusíš, ak nie si spokojný s obsahom..s autorom.

Názor je názor, nemám problém ho prijať a ak s ním nesúhlasím, nebudem niekomu donekonečna predkladať svoju pravdu, pretože ja to vidím tak a to je jediná pravda podľa mňa. Žijeme v ilúzii a pokiaľ naše vedomie nebude čisté..stále budeme veci vidieť podľa seba.

A to že máš pocit, že slúžim niekomu, komu by som nemala a moja cesta nie je podľa tvojich predstav je len tvoj pocit, tvoj postoj…sám si to v sebe vyrovnaj. Ja ten pocit nemám a ak budem niečo vnímať inak, tak sa podľa toho zariadim.

Jediné, s čím s tebou súhlasím v tomto komente je..…….PREBER SA A NEHNI VO VYHOVENÍ VŠETKÝM…….UŽÍVAJ SI TO A PLÁVAJ……VYCHUTNÁVAJ…všetkým nevyhoviem..to máš pravdu.

Sme rozdielni..ja som to už dávno vypustila a ty tým stále žiješ. 😦 Nikdy neurobíš človeka na svoj obraz..sám musí pochopiť a nájsť svoju cestu a pokiaľ to nevieš prijať, je problém v tebe…to je to zrkadlenie, čo je podľa teba ezoblud. 😀

Páči sa mi

bola hádanka a nie útok………… teraz je to o.k….. prejavila si sa NAOZAJ………. 🙂 NEMAL SOM V TOM JASNO, ALE TY SI NAOZAJ TEMNÁ………….

……….toľko indícií,žiadne pochopenie………….

….cíť a nesúď…….. skús inak……………. pekný ADVENT. Čawko R

Páči sa mi

………rozlúštenie HÁDANKY:


(nie som fandom Hviezdnych vojen , ale vypočuj si to , možno ti to dačo povie…akosi nechcene sa to ku mne dostalo)
Jediný zázrak ktorý pripúšťajú ateisti i Rím sa v nehanebnosti lží a túžby po moci stráca……je iba otázkou času po čom siahneme po NEBI? ………mali by sme sa odpútať, želať si šťastie nezištné…..(to bolo v prvom odkaze) ….. druhý odkaz poukazuje na to , že i bezcieľny útok , cesta na SMRŤ môže mať úspech….. si príliš zabraná do svojho IMAGE …….LEN ABY SOM VYZERALA DOBRE, KONALA DOBRE, NECH JE VŠETKO DOBRE! PRIVEĽA DOBRA JE ZLO!!! SVET SI TO ZAŽIL X-KRÁT!!!

……je odpudzujúce a opovrhnutia hodné ak niekto určuje kto má žiť a kto zomrieť (na základe rasy, vierovyznania,státnej či politickej príslušnosti? ) , kto je HODNÝ a kto NEHODNÝ BYTIA ….. takému stvoreniu nielenže vulgárne vynadám , ale mu i napľujem do tváre……kto komu dal právo posudzovať ľudské bytie?????????????????? …………a nečuduj sa reakcie ak sa takéhoto tvora zastávaš…..
sme polárny a tým , že som ŤA označil za TEMNÚ , neznamená , že si zlá……. mám kopu kamošov TEMNÝCH a i brácho je u nich.(mám ich však rád)…….TEMNÝ SÚ SPOJENÝ Z HMOTOU A I TY ,AJ KEĎ SA SNAŽÍŠ NEVIEŠ SA ODPÚTAŤ, HĽADÁŠ IBA POZITÍVNU ODOZVU……..ZBERAČI A LOVCI…….KAIN A ÁBEL……. VEČNÉ ZLO SVETA….

………rovnováha……..poznanie dobrého i zlého v sebe ……..neštylizovanie sa do pohľadu iných , ABY SI VYZERALA V ICH OČIACH PEKNE………. nepotrebuješ to , nepotrebuje to nik………..a až keď si to uvedomíme , že na tom nezáleží , až potom sme SLOBODNÝ…………….. viac preciťovať SRDCOM a hľadať detské OČI…..

………občas tiež hovorím divné veci………skús mi porozumieť, ja sa snažím čítať TEBA………..
…….nehnevaj sa , netráp sa , neurážaj sa, neber si to osobne…..skús pochopiť………… ani mne sa vždy nedarí všetko chápať………..

……..čawko a pohodový už tretí Adventný víkend….R

Páči sa mi

P.S. ……to by som ani nebol ja ,zasa som to doplietol v pozadí mi hral posledný clip EXIT EDEN a ja som ho prilepil a nedal tam tohtoročnú Vianočnú oddychovku……… odporúčam……….. (a keď píšem VEĽKÝM neznamená to , že revem , hnevám sa, metiem hromy blesky , ale chcem aby to bolo prečítané , tak ako to je napísané a aby to bolo videné……….. darmo osobná komunikácia sa nedá nahradiť…….ak vidíme tvárou v tvár , hľadíme do očí, gestá a mimika , je to iné ako písmenkovanie…………. ) …..tu je to čo tam malo byť……

(…..odporúčam , je to pekný český film a v slovenčine to síce nemá, ten správny ŘÍZ , ale i tak je to pekné…..

P.S: 2 Spoznanie svetla…Duchovní pomocníci (to je tvoj článok a ty nespoznávaš , nereaguješ, urážaš sa, zle vnímaš………..ak takto reaguješ na človeka ako budeš reagovať na DUCHOVNÚ BYTOSŤ ……. ) …..nechce počuť čo si myslím 🙂 🙂 🙂

P.S. 3: https://www.youtube.com/watch?v=aumHNDaUgx0

P.S.4: koniec hádanky …….. už sa čítala sa názov tvojho príspevku? 🙂

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.