Kategórie
Duchovné učenie

Karma…

Takmer každý z nás aspoň raz v živote pocítil, čo je to osudová rana. Prišla nečakane a kruto. Mali sme pocit, že je nespravodlivá, nezaslúžená, a len ťažko sme sa s ňou vyrovnávali. Jedinou náplasťou, ktorá mala našu ranu vyliečiť, bola útecha, že sa nedá nič robiť, bol to osud. Pomysleli sme si, že za to nemôže nik, pretože tak to bolo určené zhora – vyššou mocou. Podobným spôsobom, len s malým rozdielom, sa vysvetľuje dnes už všeobecne známy pojem karma. V nej je však pôvodcom osudovej rany nie vyššia moc, ani Boh, ale človek sám. Postihnutý vyvolal v niektorom svojom minulom živote príčinu, ktorej dôsledky znáša neskôr, i keď už na to zabudol.

Karma teda súvisí s reinkarnáciou – znovu vteľovaním.

Z výkladu karmy je jasné, že Indovia, od ktorých sme prevzali toto slovo, veľmi dobre poznali zákon spätného pôsobenia. Pre nich osudové rany nie sú dôvodom na zúfalstvo a beznádej ako u nás v kresťanskej spoločnosti. Keď človek verí iba v osud, má pri jeho údere pocit krivdy, lebo nechápe dôvod rany, cíti sa akoby podvedený. Podľa karmy je odpykanie vín v tom živote, v ktorom vznikli, ľahšie, pretože človek vie, za čo pyká. Zakrývanie viny a vyhýbanie sa jej odčineniu prináša v ďalších životoch „nespravodlivé” a nečakané údery.

Nie všetky viny pochádzajú zo zlých úmyslov a činov. Človek pyká aj za neúmyselné ublíženie, spôsobené neznalosťou alebo nedbalosťou. Napr., ak žena nepozná správne zásady stravovania môže spôsobiť sebe, ale aj celej rodine choroby. Ich dôsledky môže znášať aj niekoľko životov vlastnými zdravotnými ťažkosťami alebo aj smrteľnou chorobou. Jej úlohou je pochopiť príčinu týchto ťažkostí alebo choroby a potom už nebude tieto chyby robiť. Niekedy sa človek zaťaží karmickou vinou aj tým, že odsúdi niekoho za konanie, ktorého pohnútky nepozná. Bežne sa to robí v politike a u vplyvných osobností, kde iba prenášame názory niekoho iného, teda nepoznáme skutočnosť. Týmto odsúdením poškodíme určitú osobu na povesti a zaťažíme sa vinou, ktorú musíme napraviť trebárs tak, že zažijeme podobnú situáciu ako on, alebo budeme takisto ohovorení zdanlivo neprávom. Spoznať všetky príčiny karmy je veľmi ťažké, lebo bývajú rozmanité.

Odpykanie karmy môže prebiehať rôznymi formami:

1. Známy výrok zo Starého zákona „Oko za oko, zub za zub“ vysvetľuje, že človek pocíti rovnaké účinky svojich minulých chýb sám na sebe. Vrah bude v ďalšom živote zavraždený, zlodej okradnutý, zhýralec ochorie a pod. Pozostalí obete násilia alebo krivdy sa nemajú snažiť o odplatu, lebo sa zaťažia podobnou karmou. Zákony to vykonajú v pravý čas a správnym spôsobom. Nič neostane pred nimi utajené a nepotrestané. Neskoršie odpykanie je dokonca znásobené. Niekedy sa práve preto oddiaľuje.

2. Symbolické odpykanie. Keď sa človek zlepší skôr, ako ho zasiahnu spätné účinky karmy, prejavia sa len symbolicky alebo mierne. Istý muž sa v predchádzajúcom živote prejedal, opíjal a ešte aj veľa fajčil. Je to na jednu osobu prehnané, ale berme to len ako príklad. Nesprávnou životosprávou a negatívnymi sklonmi teda vedome narúšal svoje dobré zdravie, ktoré tieto výstrelky bez ujmy znášalo. V tomto živote mal však v dôsledku týchto chýb smrteľne ochorieť. Keď si však počas choroby uvedomí svoje zlé návyky a začne vážne hľadať a uskutočňovať cesty k zdraviu, môže si vyliečiť smrteľnú chorobu týmto úsilím a odriekaním.

3. Čistá a hlboká láska k akejkoľvek osobe, i keď je neopätovaná, ale človeka povznáša a zdokonaľuje tak, že zabúda na seba a stáva sa nezištne dávajúcim a dobrým, zbavuje ho mnohých vín, spôsobených sebectvom a ľahostajnosťou v minulosti. Avšak keď niekto má oči len pre svoju lásku a druhí sú mu v ich bolestiach a starostiach ľahostajní, neprežíva pravú lásku, iba znásobený egoizmus.

4. Úsilie o dobro. Keď človek všetko, čo koná, podriaďuje čistým úmyslom, v zmysle večných zákonov, slabnú vlákna negatívnej karmy a začne sa tvoriť nová a čistá. Ak človek znáša nepriaznivú karmu s odporom, nepochopením a nedochádza pritom u neho k zlepšeniu a zdokonaleniu, nezbavuje sa karmy, ale stále ho „tresce“, až kým sa nezmení. Spätné účinky teda neznamenajú vždy aj odpykanie karmy.

Ľudia radi zovšeobecňujú a všetky negatívne prejavy a udalosti bez rozmýšľania hádžu do jedného vreca. Všetko je pre nich len karma, akoby neexistovala slobodná vôľa, ktorá spôsobuje, že sa tvorí aj nová karma. Keby všetko bolo len karmické a človek by nemal vlastnú vôľu na nové činy, nebol by vývoj. Mnoho nevinných ľudí, často aj lepších než väčšina, padlo za obeť slobodnej vôli iných.

Z histórie sú známe mnohé prípady – upaľovanie a mučenie v období temna, prenasledovanie a zabíjanie prorokov, koncentračné tábory a pod.

Slobodná vôľa dáva človeku možnosť: Buď si uľahčiť odpykávanie viny alebo naopak, ešte viac si zamotať vlákna „ťažkého“ osudu novou karmou. Keby všetko zlo a neprávosť človek prijímal iba pasívne ako svoju karmu a nebojoval by o svoje práva, znásoboval by zlo toho druhého, lebo bez odporu by mu umožňoval ďalej ubližovať.

Ako spoznáme, čo je karma a čo nie?

Teoreticky je to veľmi jednoduché, ale prakticky je to ťažké. Treba na to disponovať maximálnou úprimnosťou a otvorenosťou voči sebe. Keď sa vážne zamyslíme nad tým, čím v živote trpíme, a keď si uvedomíme, že, i keď nechtiac, podobné veci robíme aj my iným, prídeme na to, že to nás tresce karma, a nie slobodná vôľa iných. Len tak sa naučíme rozoznávať zaslúžené a nezaslúžené zlo. Nikto iný, iba človek sám sa musí pochopiť a pomôcť si.

Zrýchlená karma.

Keď sa niektorí ľudia dajú na cestu k zdokonaleniu, cítia sa zrazu napadnutí omnoho väčším zlom, než pociťovali predtým. Nastáva tu zrýchlené očisťovanie, ktoré sa prejaví zvýšeným množstvom negatívnych vplyvov a udalostí.

Tento fakt často odradí ľudí od dobrého úmyslu pokračovať v pozitívnom vývoji.

Nevedia, že miesto odpykávania vín do konca života by v prípade „obrátenia“ trpeli len pár rokov alebo aj kratšie. Výraz karma sa používa aj v pozitívnom zmysle. Hovoríme o dobrej karme, ak niekoho sprevádza úspech, bohatstvo, výhry či dedičstvo bez toho, že by použil nekalé prostriedky či prílišnú námahu.

Závisť je v tomto prípade neopodstatnená, lebo je to znásobená žatva jeho minulých činov. Závisť je pre vysielateľa zradnou zbraňou, ktorá v spätných účinkoch postihne predovšetkým jeho, trebárs vo forme choroby alebo straty.

Slovo karma môže znamenať aj úlohu, poslanie, s ktorým sa človek rodí, aby priniesol nové poznatky a pomoc ľudstvu. Je určená ešte pred vtelením. Ide o veľkých vedcov najmä v oblasti zdravotníctva, umelcov, prorokov a pod. Nie je dôležité vedieť, či je nejaká udalosť karmická alebo nová. V minulých životoch nemáme pátrať. Keby sme si ich pamätali, mnohí by nevedeli odpustiť svojim blízkym zlo, ktoré im predtým spôsobili, a tým by im nechtiac zabraňovali, aby ho mohli odčiniť.

Človek, ktorý by si pamätal svoje minulé životy, žil by v súčasnom len ako nezúčastnený pozorovateľ v odpykávaní viny alebo prijímaní dobra.

Neprežíval by udalosti naplno v citových hĺbkach a výškach, takže jeho duša by sa nevyvíjala. Vrátila by sa po smrti do astrálu len v takej zrelosti, ako z nej odišla. Má sa však každým životom zdokonaľovať, a to prežívaním.

Keby to bolo pre človeka užitočné alebo nutné, pamätal by si minulé životy. Iba silné citové zážitky z minulých životov ovplyvňujú a zdokonaľujú človeka a jeho názory. Napríklad, kto prežil vojnu ako obeť, nepamätá si, ako a čím trpel, ale vo svojom podvedomí vie, že je hrozná a že si ju neželá. Keby človek vopred poznal všetko, čo ho v živote čaká, nevyvíjal by úsilie samostatne sa rozhodovať a nemohol by pestovať slobodnú vôľu. Pre koho je prospešné, aby sa dozvedel budúcnosť alebo svoje minulé životy, dozvie sa to, aj keby nechcel. Komu je to na prekážku, nedozvie sa to, aj keby chcel.

Každý človek má svoju individuálnu karmu, ktorú druhý nemôže a nemá spoznať.

Pri ťažkých životných udalostiach ľudia často nariekajú a žalujú sa: „Ako to len Boh mohol dopustiť!?“ Keďže už poznáme zákon spätného pôsobenia, vieme, že nás stíhajú spätné účinky našich činov, teda karma, a nie Boží trest. Človek, ktorý svojím postavením vyvolával konflikty a vojny, a pritom ich bol sám ušetrený, musí v niektorých životoch, keď sa vytvoria podmienky, znášať za to znásobené dôsledky. Nie všetky obete vojny majú však karmické viny. Niekedy sú týmito udalosťami postihnutí aj veľmi čistí jedinci, ktorí sa dobrovoľne rozhodli znášať utrpenie so svojimi blízkymi, preto sa k nim inkarnovali, vteľovali.

Zažiť vojnu na vlastnom tele môžu tiež ľudia, ktorí nikomu navonok neubližujú, ale v myšlienkach sú násilní a nenávistní. Nechcú to však verejne prejaviť, aby si nepokazili dobré meno. Plným prežitím týchto negatívnych pocitov vo vojne sa ich zbavia, lebo spoznajú ich následky. Z toho, čo sme uviedli, vyplýva, že vojny sú vlastne „plánované“, lebo sa zo spätných účinkov dajú predvídať.

V krajinách, kde sa vyskytuje hlad, trpia ľudia s ťažkými vinami voči svojim blížnym.

Buď im nedali zaslúženú odmenu za prácu a nechali ich živoriť až hladovať, alebo to mohli byť aj zamestnanci, ktorí okrádali svojho nadriadeného, hoci bol k nim spravodlivý. Ďalej túto karmu znášajú lenivci, ktorí brali odmenu za prácu a nedávali za ňu príslušnú protihodnotu, vedome narúšali zákon rovnováhy. Touto karmou trpia aj duševne nezrelí jedinci, ktorí nepoužívali vlastnú slobodnú vôľu na to, aby sa dokázali v živote sami uživiť, ale radšej zneužívali dobrotu iných. Hromadné aj individuálne nehody sú spätným účinkom nedbalosti, nezodpovednosti, ale aj nenávisti a chamtivosti jednotlivcov a skupín. Napríklad bývalí piráti, ktorí pripravili o život celé posádky lodí, sa v niekoľkých životoch môžu dostať do opačného postavenia – ako obete hromadných dopravných nešťastí.

Makedonova—Vecne-zakony

 

20 replies on “Karma…”

“Čistá a hlboká láska k akejkoľvek osobe, i keď je neopätovaná, ale človeka povznáša a zdokonaľuje tak, že zabúda na seba a stáva sa nezištne dávajúcim a dobrým, zbavuje ho mnohých vín, spôsobených sebectvom a ľahostajnosťou v minulosti.” …
áno, toto je najrýchlejšia cesta ako sa zbaviť všetkého zlého .. začína sa to láskou, nezištnou, hlbokou, čistou ako voda horskej studničky … táto láska presvetlí vnútro srdca tak, že nie je možné chápať čokolvek kol seba ako zlo, či nešťastie … áno, Všeobjímajúca láska naplní srdce až po okraj, .. a stále preteká von .. áno, začína to láskou k inej bytosti, no musí byť ozaj vrúcna, nezištná, inak toto všeetko nenastane .. nikdy .. čo je škoda, lebo aj keď je láska neopätovaná, predsa je nádhernou … lebo to čo sa vyslalo k inému sa len nabalené späť k vysielateľovi vráti … a ak je láska čistou, len tá sa vráti späť … čo iné by to malo byť? .. zákon rovnorodosti jednoducho nepustí 🙂

pekný dníčok prajem … 🙂

Páči sa mi

Karma podľa mojich skúseností neexistuje!Všetko si vyberáme sami a Bohom je to odobrené.Nieje to podnet na diskusiu,je to skúsenosť,tak ako neexistujú minulé žiloty,všetko je paralera…………R

Páči sa mi

áno Rado V. … karma neexistuje .. existuje len schopnosť učiť sa na vlastných pochybeniach … no nie je to fixované len na tento život .. ako by mohlo? … je predsa toľko nevidiacich, .. a boh chce všetko späť k sebe v čistote vrátiť …

ani samotný kristus nepopiera predsa znovu vtelenie ako také … ( o jánovi krstitelovi povedal, že je to prevtelený niektorý minulý prorok .. myslím že eliáš, či ktorý to? ) …

áno, karma ako taká neexist, .. existuje len prežitie toho čo sme si či vtomto či minulom živoe spôsobili … ale v podstate súhlasím s tebou .. pretože ľudia sa naučili spoliehať sa na toto .. karma, osud .. trpím preto lebo som v minulom živote čosi zvrzal .. ale kdeže .. trpím preto lebo nežijem v súlade s bohom v sebe a zvrzal som to v tejto inkarnácii a nie v minulých životoch .. trpím lebo to chcem, nevidím .. a nie pre zvrzanie v minulých životoch ..
alebo .. v budúcom živote už trprieť nebudem .. 🙂 .. toto tiež nemám veľmi rada .. lebo to človeka odvádza od práce, skutočnej práce na sebe .. budto sme v minulosti alebo v budúcnosti .. ale? kde je tá prítomnosť, v ktorej žijeme a treba pekne všetko precítiť? očistiť, požehnať láskou? … ak sa mi niečo dostalo pod ruky práve teraz, tak to tuto aj musím riešiť a nie niekedy v budúcnosti a ešte aj zbytočne sa obzeráme do minulosti .. 😕 ( jo, jo … aaj toto som robila .. 😕 .. asi je to nutné vo vývoji či kieho, )

no ale v skratke súhlasím .. v tomto kontexte karma naozaj neexist ..

prekrásny den prajem 🙂

PS: a Rado V. … písal si to tesne pred poradou? 😉 .. prepááááč, neodolala som 🙂 .. snáď to pochopíš správne 🙂

Páči sa mi

*Nieje to podnet na diskusiu,je to skúsenosť,tak ako neexistujú minulé žiloty,všetko je paralera…………*

všetko je paralela… tedy i Váš klinický prožitek smrti… 🙂

nediskutuji, pouze dávám do souvislostí celku vaše vyjádření… 🙂

Páči sa mi

Radko, ale aj mňa v súvislosti s karmou napadla tvoja klinická smrť. Nie každy zažije klinickú smrť a má možnosť sa vrátiť, niekto pri nehode na mieste zomrie a nemá možnosť rozhodnutia. Takže ty si videl život z pohľadu duše ako celistvé bytie.

Páči sa mi

Rado V.

v prvom rade ďakujem za prianie pokojného dňa .. aj ja tebe a rada, a nielen tebe samozrejme .. 🙂

ale? k tej klinickej smrti tvojej .. nemôžeš stavať tvoj a len tvoj zážitok za jediný pravdivý fakt! .. on je jediný a pravdivý, to nepopieram .. ale len a len pre teba jediného … nikdy nejde o iných, nikdy .. vždy totiž ide o pochopenie a poznanie vlastnej cesty .. a ak toto pochopíš, ak poznáš, až potom si schopným pomáhať dalej .. to,že tvoja cesta je takáto, predsa neznamená, že cesta kohokolvek iného nesmeruje k tomu istému cieľu … k láske … preto to boh toto dovolí, takúto rôznorodosť, je naozaj prekrásne, pre mňa, …a pre boha toto musí byť úžasný zážitok sledovať túto rôznorodosť, … je to presne tak ako si to raz písal kamsi .. je to ako ked otec sleduje ako sa mu deti vracajú domov .. jedno vybehne spoza šopy, druhé, ide z polnej cesty, tretie zlieza z nedalekého stromu … no idú k otcovi .. ale? otec predsa nežiada deti, aby to ktoré rado lozí radšej plávalo? .. ved toto predsa vieš, rado …

preto ak si prežil klinickú smrť, bol to odkaz lásky od otca len pre teba .. akko sa stať slušným, úctivým, a láskou naplneným mužom … nemohol byť pre nikoho iného … to nejde .. nedá sa reálne precítiť to čo patrí len TEBE .. dá sa to len opísať, ale nie precítiť … ako pomôže mne, alebo komukovlek len a len tvoj zážitok? .. nijako .. ked by si mi ho popisoval, bolo by to akokeby som chcela olízať zmrzlinu ktorú ješ práve ty … ale? mňa a teba by delila sklenená stena … no môžeš mi tú zmrzlinu priblížiť, podať, kupiť novú .. no nikdy to nebude tá tvoja prvotná zmrzlina … 🙂

Páči sa mi

…vše souvisí se vším…

ten jež Láskou v srdci žije,
nepřekrucuje,
zájmem jeho jest prosté souznění…

ví, že slovo neexistuje,
je pouhým bojem,
na pláni cesty životní,
žité dualitou mysli v hmotnosti…

Láska je trpělivá, nezávidí, nelká, neosočuje,
sama sebou jest…

přeji krásný den… 🙂

Páči sa mi

Nič som nepostavil na klinickú smrť,ani slovkom som ju nespomenul a s karmou ani nesúvisí!O čom to zasa všetci hovoríte???????Spomenul ju Nitram a prilepíl i inej myšlienke.Je to úplne choré a toto bolo posledný krát čo som napísal niekde,niečo okomentoval.Písal som že minulé žiloty neexistujú ako také,je to paralérny jav ,čiže sa sa odohrávajú naraz.Takže netrebať miešať hrušky a jablká a mne je úplne jedno……….Nič nikomu nevnucujem.Tak sa tu všetci majte.R

Páči sa mi

v podstatě máte pravdu… doufal jsem, že jste se poprvé pouze upsal, ale asi ne…

v tom případě Vám dávám plně za pravdu …

*minulé žiloty neexistujů*, oni neexistují ani “” žiloty”” přítomné, či budoucí…
novotvar slova “žilot” jsem opravdu nikde neshledal, protože prozatím neexistuje…
ale třeba podáte vysvětlení, novotvar se ujme a bude žít… 🙂

životy existují a to jak minulé, tak přítomné i budoucí…

neexistuje ani “”paralérny”” jav, ale paralélny jav…
paralela, nikoli paralera…

Rado, z hlediska “celistvého vědomí” máte naprostou pravdu,
protože atributy karmy i minulých životů, zde zanikají,
říkáme tomu vědomé bytí…
ale zároveň jsem nucen sdělit důležitou věc a to tu, že jste byl v podstatě “vyhozen” klinickou smrtí do čtvrtého duchovního těla, kde je minulost i budoucnost přítomná. Kde se minulost, budoucnost i přítomnost stávají jedním, tj. i karma v podstatě mizí, zaniká… 🙂
toto jste prožil, aby jste započal více přemítat o hmotném světě o jeho zákonitostech v pozadí…
ale co jste udělal… ?
počal jste tvrdošíjně stavět na prožitku čtvrtého těla, protože jste v podstatě ani neměl možnost a nemáte vědomí jiných sfér…
kterými by jste měl projít, nebo tyto minimálně akceptovat… nikoli popírat jejich existenci… 🙂

proto, že jste v podstatě nenastoupil jaksi přímo dobrovolně cestu sebepoznání, máte v sobě mnoho egoistických sklonů, nejste prozatím schopen trpělivého naslouchání nejen duším druhých…ale taktéž své vlastní vnitřní podstatě… srdci…
to jsem se Vám snažil již naznačit kdysi na blogu u lilah sdělením, že máte před sebou ještě dlouhou cestu sebepoznávání… neb poznání , které jste prozatím učinil je opravdu velmi strohé…

nic víc Vám k tomuto neřeknu,
chcete-li odejít prosím,
i takováto možnost zde je,
pokud budete chtít setrvat,
setrvejte, vím, že jste mezi zdejšími oblíben,
a vždy vítán,
taktéž s Vámi rád debatuji…

prozatím se loučím… v potěšení na Váš možný, opětovný návrat… 🙂

Páči sa mi

Ale ja nikomu nič nevnucujem,ani raz som netvrdil o tom,že iba toto je tá správna cesta,pravda právd.Vždy napíšem,že je to moja skúsenosť.Keď dopestujem ovocie,alebo urobím víno,nechcem aby malo chuť ako ovocie suseda,ani aby víno nechutilo šablonovite,chcem aby chutilo ako moje .Nikomu nenútim aby ho vychvaľoval a ak mu nechutí,nech z neho nepije……….Ponúknem,nalejem,je na každom aby sa zahryzol,či napil.Dávam len svoje videnie.Ak ma niečo nadvihuje,tak je to vtedy ak je to prekrucované a to nechápem………………Občas mi ujdu písmenká ale kto chce pochopí a nesleduje malichernosti.Je to na myšlienke nepodstatné.Nuž niesom dokonalosť dokanalá a ani mi na nej nezáleží.R

Páči sa mi

Rado chápu Vás,
ano máte pravdu:
*Vždy napíšem,že je to moja skúsenosť.*

nevnucuju-li a jsem -li plně vědomý,
nejsem schopen ani říci o něčem jiném, že to druhé neexistuje…
právě z tohoto důvodu vznikají v dnešním světě mnohé spory a rozepře…

to je jako bych říkal,
hle vypěstoval jsem víno,
ale víno, které se snaží pěstovat soused v podstatě neexistuje…

jsem-li vědomý,
zákonitě říkám,
ano vskutku jsi sousede vypěstoval pěkné víno,
dokonce vím jak chutná,
ale osadíš-li vinici více na jižní stráň,
dostane se k němu více slunečních paprsků,
hrozny budou sladší a budou míti plnější chuť…
proč dávat ochutnávat,
z toho může vzejít i závist,
pomozte pouze moudrými radami,
vždyť ne nadarmo se jmenujete Rado… 🙂

nesnažím se Vás napadat,
či překrucovat Vaše slova,
pouze se snažím,
aby jste se nad svými výroky sám zadumal,
zahloubal a pokusil se najít odpověď ve vlastním nitru,
proč se mi toto děje,
z jakého důvodu to ten, či onen napsal… 🙂

budete-li takto uvažovat,
poté mnohdy neuvidíte mnohé z příspěvků,
jako Vás napadající, ale v mnohém přínosné… 🙂

nikdo nejsme dokonalý z pohledu neomylnosti,
ale můžeme býti dokonalými,
v Lásce srdce, souznění s druhými bytostmi… 🙂
to opravdu lze… onu dokonalost hledejme v Lásce…

Páči sa mi

…áno Lili……Láska je všeliek. 😳

Radko máš pravdu my si to vyberáme, lebo vieme, že ak sme ako človek niečo pokazili a urobili zle, čí ublížili, musí nastať rovnováha a nejakým spôsobom sa to musí vyrovnať. Takže ten spôsob si vyberáme my akým to chceme v živote odčiniť. Vopred si to naplánujeme zo svojou skupinou duší, ktoré nám budú v živote pomáhať. Všetci ideme smerom k lepšiemu… 😉

Páči sa mi

V. potěšil jste mne,
tento link, jsem měl v úmyslu přidat včera k článku… 🙂

“Ste pozemským anjelom?”

nakonec jsem to neudělal… přesto si našel cestu na světlo boží nyní i díky Vám… 🙂

děkuji… 🙂

Páči sa mi

Takže napíšem svoje vnímanie teraz ja a to prečo som si tiež spomenula na Radkovú klinickú smrť.

Radko…Mal si autonehodu, ktorá sa neudeje len tak. Zákon spätného pôsobenia , čiže karma zapracovala. Niečo si si potreboval z nejakého obdobia vyrovnať, zrejme tvoj stanovený plán, alebo zapracoval zákon karmy. Zrejme to nebolo tak hrozné, lebo by si inak haváriu neprežil. Ty si však zažil klinickú smrť a to bola pre teba šanca vidieť bytie z pohľadu duše.

Za božskú časť v tebe, ktorá je nesmrteľná, sa považuje štvrté vibračné pole. Má názov duchovné. Ono aj jeho aura žiaria v tých najnežnejších farbách, no tie farby majú neopísateľnú silu ! Pomocou duchovného vibračného pola získavaš vnútornú jednotu s ostatným bytím, z tejto roviny máš prístup ku všetkému, čo Boh stvoril. Odtiaľto pramenia aj skúsenosti ľudí,ktorí sa ocitli v klinickej smrti. Keby si sa naplno otvoril vibráciám tohto poľa, tvoj život by sa kvalitatívne zmenil. Nadobudol by si úplný vnútorný pokoj, pravú múdrosť, silu, bol by si naplnený božou láskou. Toto pole sa inak nazýva aj kauzálne a ochraňuje všetky tvoje energetické telá aj telo hmotné. Tvoria ho nite zlatého svetla. Od tohto obalu sa u tých ľudí, ktorí sú duchovne na výške, vždy odrazí všetko negatívne, a teda im nič a nikto nemôže uškodiť.

Ty sám si sa mohol rozhodnúť, či sa vrátiš späť do pozemského života a budeš sa ďalej duchovne vzdelávať na Zemi, alebo ukončíš fyzické bytie. Nie každý má túto možnosť návratu.

V dnešnom článku to je pekne od Ježiša vystihnuté: Časovost, život v těle, NENÍ životem duše. Duše přijala tělo jen na krátký životní úsek, aby v časovosti očistila a smazala to, co si v různých pozemských šatech na sebe nakládala. Zemi je třeba vidět pouze jako PRŮCHODNOU STANICI, na níž duše v pozemském šatě v krátkosti očišťují to, co na oné straně, za závojem vědomí – nazývané též mlžné stěny – nemohou tak rychle zvládnout.

Ak by si nemal nehodu, nezažil by si klinickú smrť a nevidel svoj život s pohľadu duše. Takže to, prečo sa to stalo v tvojom živote bola len Karma, ktorá bola potrebná, teda spôsob očistenia sa od niečoho, aby si mohol pokračovať vo svojom duchovnom vývoji. . Ty to vnímaš inak, ja to vnímam takto. Ak tu zanechám svoj pozemský šat, budem to vnímať zase inak, ale v novej inkarnácii o tom nebudem vedieť ani mäkké F… 😉

Páči sa mi

anitram ..

možno, možno o tom nebudeš vedieť ani mäkké F .. teda? kto o tom nebude vedieť? Tvoja hlava, ego, mysel, ktoré rado analyzuje .. ( rado od slova rád nie rado 😛 🙂 ) ale? srdce vie vždy na 100% ako sa má vlastne správať .. aj v budúcej inkarnácii budeš vedieť čo je láska a podla nej s budeš chovať .. problé je len v hlave .. vždy 🙂

Páči sa mi

Lili už od strednej cítim veci duševne inak a predtým som nechápla prečo, takže viem, že aj v ďalšej inkarnácii, ak si ju zvolím to budem cítiť a snažiť sa ísť dobrým smerom s otvoreným srdcom. Ale na všetky veci budem musieť znova prísť učením a vlastným pochopením…… 😉
Krásny víkend mňa zobudilo slniečko. :oosp:

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.