Kategórie
Energia Liečenie Reiky

1. čakra – Muladhara čakra koreňová…

Stavba ledvin

Ledviny začínají svou činnost v pánvi. Zde duše uloží podrobný program struktury a funkce ledvin během této inkarnace, t. j. obsahují energii základní čakry. Před narozením pak vystoupí do své normální polohy v bederní krajině.

Nadledvinky

Nadledvinky se nacházejí na vrchní straně ledvin. Jejich hlavním úkolem je pomáhat tělu se vyrovnat se stresem tak, že regulují přívod energie k základním orgánům těla, aniž by se snižovala celková tělesná aktivita. Každá nadledinka má dvě části:

a) medulla je propojena s autonomním nervovým systémema vylučuje adrenalin a noradrenalin;

b) cortex vylučuje kortizol, aldosteron a malé množstvípohlavních hormonů.

Jako prvotní odpověď na stres dochází ke zvýšenémuvylučování adrenalinu do systému, který připraví tělo na útok nebo útěk. To je reakce každého organismu na nebezpečí a slouží zároveň jako dokonalý příklad duality, protože umožňuje jedinci volbu, zda utéct nebo zůstat a bojovat. Působením adrenalinu se snižuje činnost a přívod krve do dalších orgánů, jako jsou např. pohlavní orgány, zažívací trakt a močové cesty a odvádí tuto energii do orgánů zajišťujících základní ňinkce jako je srdce, plíce, mozek a svaly. Když nebezpečí pomine, tělo se přirozeně přeladí do klidového stavu jako třeba u kočky, která se po vyčerpávajícím honu za ptáky po zahradě natáhne a zdřímne si. Krev se pak vrací do ostatních orgánů a zmenšuje se prokrvení těch, které se předtím nadměrně namáhaly. Jenže v dnešní době se věnuje velmi málo času takovému luxusu jako je odpočinek, takže nadledvinky jsou vystaveny neustálé stimulaci. To má za následek „moderní” potíže jako je svalová únava, srdeční nemoci, snadná unavitelnost, žaludeční vředy, neplodnost a zažívací poruchy.

Aby se z vyčerpaného systému získalo více energie, uvolňuje se kortizol, který umožňuje uvolnění zásob energie ze svalů a z jater. Pokud se kortizol uvolňuje stále s nezmenšenou mírou, dostaví se příznaky jako při dlouhodobém užívání umělých steroidů. Mezi takové potíže patří hypertenze, cukrovka, ochabnutí svalů, řídnutí kostí a pokožky a oslabení imunitního systému. Nakonec to vede k poruše funkce nadledvinek a člověk má oslabený adrenální systém a sníženou odolnost vůči stresu. Abychom pochopili proces, který je příčinou této neustálé tělesné zátěže, je užitečné si říci něco více o růstu duše a jeho souvislosti se základní čakrou.

Duch a hmota

Když se energie duše dostane do základní čakry, lze říci že duše se tím zcela inkarnuje do fyzického těla a je nyní spjata se zemí. Základní čakra je místem, kde je duch plně spojen s hmotou a kde je vyjádřena „vůle být”, tedy lidská existence. Místem, kde duše začíná sestupovat do hmoty, je korunní čakra. Když si to představíme anatomicky, jde spojnice mezi korunní a základní čakrou míchou chráněnou obratli. Mícha je jako součást nervového systému přímo spojená s éterickým tělem a jeho prostřednictvím i s ostatními jemnými těly.

Toto tedy tvoří rámec pro fungování života na Zemi. Nejedná se o neměnnou funkci, protože když duše sestupuje do hmoty, mění to její vibraci a dochází ke změnám míchy i dalších nervů, což dále také pozměňuje vibrace tkáně, kterou vyživuje. Na změnu polohy jednotlivých obratlů jsou zaměřeny metody chiropraktiků a osteopatů a tímto způsobem je umožněn volný průchod energii duše.

Duchovní aspekt: sebeuvědomění

Když se duše inkarnuje do fyzického těla, je si dítě vědomo samo sebe a jednoty mezi Matkou a Otcem. To mu přináší pocit jednoty, protože ví, kdo je a jaké je jeho místo ve Velkém plánu. Bez tohoto vědomí je těžké se cítit jistý. Abychom unikli před úzkostí, snažíme se dosáhnout jistoty tím, že se obklopíme různými vnějšími strukturami jako je domov, rodina práce atd. Tím dosáhneme silnějšího ztotožnění se s fyzickým světem než se světem duchovním. Na úrovni základní čakry vede otázka jistoty ke krajním pólům nadřazenosti a podřízenosti, což se projevuje jako reakce útoku nebo útěku. Růst duše nám dodává odvahu, abychom se do určité míry vzdali našeho lpění na vnějších formách a začali si být vědomi naší vlastní vnitřní síly.

Cesta k tomu vede skrze přijetí obou krajních pólů a nalezení méně stresogenního způsobu života. To znamená ani neutíkat ani neútočit. Znamená to pasivlí demonstraci síly a je známo, že zvířata neporušitelnost ohoto kroku respektují. Takové stanovisko od nás vyžaduje odvahu a víru a může nás to na ose útok-útěk mnohokrát hodit od jednoho extrému k druhému. To je normální a pokud se nenecháme omezovat strachem, časem nalezneme vlastní rovnováhu. Útok a útěk jsou obvykle přítomny společně, ale jeden aspekt je rozhodující. Lidé, kteří se snaží si harmonizovat základní čakru, jsou často perfekcionisti, kteří se bojí selhání a snaží se ze všech sil dosáhnout cíl, který by jim dal pocit bezpečí. Bohužel není přesně stanoveno, co je dokonalé a jejich cíle jsou obvykle nepřesně definované a proto také nedosažitelné, což vede k dalším pocitům selhání. Lidé tohoto typu se snaží ze všech sil dosáhnout to, co je pro ně měřítkem úspěchu. Proto honí sami sebe i druhé, a to zvláště tehdy, když nastanou nějaké problémy. Jsou kritičtí a netolerantní k lidem, kteří nepracují podle jejich představ, jako by to bylo i jejich selhání.

Bohužel úspěch dosažený za cenu cizí bolesti málokdy přinese vnitřní mír. Perfekcionisti se mohou stát podráždění a agresivní a projevuji málo pochopení pro potřeby těch, kteří je obklopují. Když se dostanou do úzkých, mohou se chovat útočně nebo se naopak omezit na obranu a stáhnout se do ústraní. Často to jsou soutěživé typy, ať už v práci nebo v mimopracovních činnostech. Rádi provozují takové sporty jako je squash, tenis, plavání atd. A mohou být i podezřívaví, když mají pocit, že jejich výsadní postavení někdo ohrožuje. Tito lidé často vyrůstali v rodinách, kde byl oceňován především úspěch a jen ten si zasloužil lásku. Hnacím příkazem se na psychologické úrovni stalo „buď dokonalý” a dokud se tento příkaz neuvolní, řídí celý další dospělý život. Specifické problémy vznikají tam, kde mají tyto příkazy negativní podobu typu „nikdy nic neuděláš pořádně nebo všechno zkazíš”. Je to obvyklé v rodinách, kde se rodiče citi také nejistí a nepřejí si, aby je dítě předstihlo a bylo úspěšnější a naplněnější než oni. pro lidi „základní čakry” je těžké odpočívat, protože mají strach, že by propásli udělat další krok na stupni k úspěchu, neustále jsou něčím zaneprázdnění. I když sedí, jeví neklid a neustále nad něčím přemítají. Nikdy nemají čas a nesnášejí fronty a čekání. To jdou raději pryč bez toho, co chtěli, než aby čekali.

Tito lidé žijí v budoucnosti a v minulosti a připravují se o radost z přítomných chvil. Můžeme je poznat, když jdou po ulici – jejich hlava je už v práci a plánují, co budou dělat další den; nohy a spodní část těla se vleče v minulosti připoutaní ještě k tomu, co se přihodilo ráno, než odešli z domu. Pouze jedna oblast setrvává v přítomnosti; oblast solar plexu, sídlo emocí, které se ze všech sil snaží vstřebávat všechny informace, které přijímá. Tito lidé mají zoufalou potřebu všechno kontrolovat a jsou na své věci velmi nároční: narovnávají obrázky, dělají si seznamy nahraných kazet a rozčiluje je, když někdo vrátí knížku do poličky jinam, než kam patří. Dělají vše podle pravidel a zařazují si lidi a věci do různých přihrádek. Jejich pocit bezpečí je v tom, když ví, kam co mají zařadit.

Pokud však něco nebo někdo má v úmyslu narušit jejich pečlivě připravené plány (to se týká i počasí), stanou se podráždění a prožívají úzkost. Nevyrovnávají se snadno se změnou a přitom se mohou – díky své snaze po dokonalosti -dostat i do situací, pro které je stálá změna typická. To má za následek neustálou potřebu držet prst na výstražném tlačítku, což znamená, že jsou neustále ve stavu pohotovosti a ostražitosti.

Obydlí člověka, který je v práci perfekcionita, však může vypadat jako brloh. To je dokladem dvoupólové reality hý pól je vyjádřen proto, aby vyrovnal krajní podobu prvnj. ho. Bipolarita se může projevit také jako přísný, pedantský otec a odbojný syn. Ani jeden z nich není uvolněný nebo spokojený, protože oba musí usilovat o to, aby si udrželi svou pozici.

Energii, která spojuje oba extrémy a přináší harmonii lze pozorovat u dvouletého dítěte. Dítě nežije podle lidských ale podle Božích zákonů a pamatuje si, jak se radovat. Útěk je vyjádřením potřeby běžet pryč a ukrýt se. Dochází k tomu u lidí, kteří trpí agorafobií nebo kteří zaujmou obrannou pozici, když se k nim někdo přiblíží. Je to zjevné také u lidí, kteří zaujímají pozici autority, kde se mohou ukrýt za uniformu a vyhnout se tak konfrontaci s vlastní nejistotou. Pro lékaře může být ohrožující si svléknout bílý plášť nebo obejít stůl a být s pacientem v rovnoprávném postavení. Nejistí vůdci povzbuzují ostatní, aby tím zvýšili vlastní pocit bezpečí, ale nedovolí nikomu, aby je přerostl ze strachu nad ztrátou kontroly. Proto podkopávají důvěru lidi kolem sebe a udržují je tak v závislosti a podřízenosti. To zadržuje energii solar plexu, kde sídlí osobní ego. Útěk může znamenat, že je obtížné se zařadit do společnosti a tito lidé se mohou stát „odpadlíky” nebo samotáři.

Samotářský typ často kritizuje ostatní a prohlašuje, že je mu lépe ve vlastní společnosti než ve společnosti idiotů nebo nudných panáků. Kritizováním a vyvyšováním se nad ostatní je snadné se vyhnout vlastním pocitům nedostatečnosti. Nakonec je jim jediným společníkem samota. To se netýká jen těch, kteří žijí sami, ale i lidí žijících ve velké rodinč. Úsilí o dokonalý svět a odmítání těch, kteří nevyhovují jejich měřítkům, vede k strázni a hořkosti. pesimisté často říkají, že na tento svět sami přicházíme a sami také umíráme. Jenže stěží bych našla někoho, kdo nebyl v době svého narození k někomu připoután.

Pupeční šňůra je významným spojením nejen s naší matkou, ale na symbolické úrovni i s Matkou Zemí nebo Matkou jako takovou. Duše může období samoty využít k navázání spojení s osobností. Pak může být vedle křiku a hněvu vyslyšen tichý hlásek. Na duchovní úrovni nemůže být nikdo sám; na všech úrovních máme mnoho přátel, kteří nám pomohou odložit své okovy a začít důvěřovat. Je to snadnější, pokud jsme dosáhli úrovně vnitřní síly a bezpečí přicházejícího z naší milující a odpouštějící podstaty. Někdy převažuje nejistota a pak se projeví v podobě podřízenosti. Tento typ lidí je přesvědčen o tom, že se jim nikdy nic nepodaří a všechno zkazí. Mají obavu poslat svou energii dolů do země a tak žijí částečně mimo své tělo ve světě fantazie a snů a jen částečně na zemi.

Nedostatečné zapojení duše vede k hypotenzi (nízký krevní tlak), závratím a špatnému krevnímu oběhu v rukou a nohou. Věta „pokud váháš, co udělat, odejdi” se na tento typ lidí naprosto hodí. Tito lidé mají také problém žít v přítomnosti, protože jsou zahlceni úzkostí z minulosti a svými představami, co od nich vyžaduje budoucnost. Strach ze života je pro ně větší než strach ze smrti.

Ať už je nejistota na vědomé úrovni odstraněna nebo přetrvává, pokud duch neovládá dostatečně hmotu, dochází k nemocem způsobeným nekontrolovanou energií základní čakry. Patří sem např. záchvaty paniky s bušením srdce, hyperventilace, časté močení a pravidelné návštěvy toalety, aby se uvolnila svalová křeč.

Fyzické tělo prostě není plně pod kontrolou. Jsou to všechno příznaky nadměrné funkce nadledvinek které začínají selhávat. Od lidí, kteří se snaží udržet nadvším kontrolu, obvykle slýchávám, že se jejich potíže objevují v době klidu, nejčastěji uprostřed noci. „Já to nechápu”, říkají, „když něco dělám, tak nemám žádné potíže, ale jakmile jsem v klidu, vycházejí na povrch. Vysvětluji jim, že když něco dělají, dokáže jejich vědomá mysl udržet tělesné aktivity pod kontrolou. Během odčinku, když se vědomá mysl „vypne”, kontrola povolí a podvědomí má možnost se prostřednictvím tělesných symptomů vyjádřit. Opět je tu situace, kdy se fyzické tělo snaží jednak vyrovnat a napravit nerovnováhu a jednak vysílá jasnou zprávu, v čem je skrytá příčina potíží. Potíže, o kterých jsme zde právě mluvili, nutí člověka, aby začal odpočívat a zamyslel se nad svým životem. Ale většinou to vidí jako nepříjemné narosení a ztížení svého života, což ho velmi skličuje nebo rozčiluje.

Zpráva, kterou nemoc přináší, tak není využita. Problémy základní čakry a nejistota jsou pro člověka typické a  odhalují naše základní instinkty. Abychom se cítili na zemi bezpeční, potřebujeme vědět, že jsme jedineční, potřební a že naše místo na této planetě není zpochybňováno. Když to víme, je třeba, abychom si to uvědomovali i u opilců ve škarpě, u vraha, uprchlíka nebo u krále. Když dokážeme vidět jejich hodnotu, přestaneme soudit, protože my všichni přicházíme z jednoho zdroje. Až dokončíme spojení mezi korunní a základní čakrou, fyzické tělo i emoce se dostanou pod kontrolu duše. To zvýší naše uvědomění si vlastní vnitřní cesty a přinese nám to důvěru a mír. Aby se duchovní energie „uzemnila”, doporučují se činnosti, při kterých dochází k propojení mozku a rukou a nohou, např. zahrádkaření, malování, vaření, výroba keramiky, práce s dřevem, turistika a tanec.

Emoce

Strach je zdravý jen jako varovný signál, že vznikla nebezpečnáb situace, ale nějako trvalejší stav. Jako dítě jsem se naučila, že oheň pálí. To však neznamená, že vždy, když spatřím oheň, propadnu panice. Mám zdravý respekt nad nebezpečím, ale přesto si mohu za chladné zimní noci ráda posedět u šlehajících plamenů. Neracionální strach může vést k ochromení aktivity a strnulosti a ukrývá tak před námi hlubší příčiny, které nejsme schopní kontrolovat. Strach lze chápat jako „chybná očekávání chybně chápané reality” Strach se většinou vztahuje k uměle vytvořeným problémům ne k realitě. Jak se rozvíjí vnitřní síla a odvaha a jsme méně závislí na vnější podpoře, iracionální strach se začne vytrácet a začínáme postupovat vpřed. Slovo odvaha, kuráž, má svůj původ ve francouzském „coeur”, což znamená „od srdce”. Vyjadřuje to tedy, že když naše činy vycházejí ze srdce naší duše, získáme odvahu. Potřeba si oblékat brnění, obklopit se silnou zdí a posedle se chránit před vnějším působením prozrazuje, že v pozadí je strach. Jedinou ochranou, kterou potřebujeme, je láska, protože pouze láska, ať už k sobě nebo k ostatním lidem, nám přinese naprosté bezpečí a harmonii.

Řeč těla

Základní čakra je umístěna v oblasti křížové kosti, kostrče, konečníku a močového a pohlavního otvoru. Když se někdo necítí bezpečně nebo pociťuje úzkost, je běžné, že si tuto oblast chrání rukama nebo nohama. Některé ženy sedí nebo stojí tak, že obtočí jednu nohu kolem druhé. Když pomineme, že to není nejlepší pro vazy a klouby, odhaluje to hluboko zakořeněnou nejistotu a nedostatek sebedůvěry. Mám zkušenost, že tento typ lidí často zaujímá obranné postavení a odmítá nové myšlenky, které by mohly otřást jejich i tak dost vratkým životem.

Nevyrovnanost základní čakry lze pozorovat také u lidí, kteří nejsou schopni v klidu postát nebo posedět. Je to výraz jejich pocitu, že nemají právo být zde a stát pevně na zemi- Oblasti, kde se v těle nadměrně ukládá tuk, také vyjadřují potřebu ochrany v těchto místech. Velký zadek znamená přání být ochraňován a v bezpečí; silné nohy, zvláště u žen, slouží jako zátěž někomu, kdo tu vc skutečnosti nechce být a odráží nejistotu a přecitlivělost příklady nerovnováhy v základní čakře

1) Zácpa

Zácpou často trpí lidé, kteří jsou stále v poklusu a pod tlakem a neposkytují tělu potřebný čas. Nevšímají si signálů těla a to vede k tomu, že jejich střeva jsou neustále „pod tlakem”. Lidé tohoto typu nosí na svých bedrech příliš velkou zátěž a neodloží ji ani tehdy, když už je jejich aktivita zbytečná. Zácpou trpí často lidé, kteří chtějí za všech okolností budit dojem, že mají vše pod kontrolou. Neradi vyjadřují své city, a to se na fyzické úrovni projevuje jako problém nechat něco vyjít na povrch. Děti mají pouze dva způsoby, jak uplatnit vůči rodičům svou sílu: odmítat jídlo nebo skrývat své pocity. Tyto způsoby chování pak mohou přetrvávat až do dospělosti, ale jejich účinek je později zaměřen méně na ostatní a více na schopnst se ovládat. Strach „nechat věci jít” se může změnit ve výhodu. Tyto neprojevené emoce obsahují žal a smutek z minulosti. Když zůstávají v těle a nedostanou se ven, mohou se stále znovu vracet a zpřítomňovat nám ty nejhorší vzpomínky.

Pacienti trpící zácpou si velmi dobře pamatují události, ke kterým došlo před třiceti lety. Vypadá to, jakoby jejich bezpečí záviselo na tom, jak dobře si budou pamatovat všechna příkoří. Rádi vyprávějí opakovaně o všech křivdách a jsou velmi zarmoucení, když slyší, že by měli odpustit a zapomenout

2) Hemeroidy

Hemeroidy jsou rozšířené žilky. K jejich vzniku dochází během nadměrného tlačení a pokud se neposkytne procesu vyprazdňování dostatečný čas. Je to běžné např. u žen s malými dětmi, které jsou neustále vyrušovány, a to i na toaletě, hlásky, které se neustále domáhají jejich pozornosti. Je to také problém mužů, kteří se uchylují s novinami na toaletu jako na nejklidnější místo v celém domě. Najednou si uvědomí, že čas běží a začnou pospíchat a nedopřejí svému tělu potřebný čas na to, aby se po defekaci uvolnilo. Obě tyto kategorie lidí se potřebují naučit poskytnout svým tělesným funkcím potřebný čas a neřídit se hodinkami nebo přáním ostatních.

3) Zánět tlustého střeva, kolitida

Jedná se o zánětlivou chorobu střeva postihující v různém rozsahu střevní sliznici. Sliznatá, výběžkovitá část střeva je zanícená, krvácí a tvoří se na ní vřídky. Nejrozšířenějším příznakem bývá průjem s příměsí krve. Nemoc způsobuje celkovou slabost, anémii a bolesti a samozřejmě narušuje běžný způsob života. Mezi možné příčiny nemoci se často uvádí přecitlivělost na určitá jídla, virová infekce a stres. O poslední příčině je třeba uvažovat především u lidí, kteří mají sklon reagovat přecitlivěle a přehnaně na vnější podněty. Většinou to jsou perfekcionisti trpící strachem ze selháni- Pocházejí z rodin, kde byla laťka úspěchu nastavena vysoko. Aby unikli selhání a strachu, snaží se dostat pryč, což je symbolizováno průjmem. To je zjevně destruktivní proces a vyjadřuje to jejich zoufalství. Mají strach se zastavit a podívat se na situaci svého života, a tak se raději udržují v neustálé činnosti (včetně chození na toalety). 

4) Průjem

Průjem, pokud nejde o dietní chybu, se objevuje často jako součást úzkostného očekávání nějaké situace. Jak už jsme řekli, je to obvyklé u lidí, kteří se navenek snaží vypadat klidně, ale uvnitř cítí nejistotu ohledně svého místa ve společnosti. Tento typ lidí je třeba povzbuzovat, aby zůstali klidní a důvěřovali své vnitřní síle. Je důležité nezapomenout, že i ti, kteří jsou zdrojem naší úzkosti, jako třeba učitelé, nadřízení, posluchači atd., jsou také lidé. 

5) Crohnova nemoc

Jedná se o další typ zánětlivého střevního onemocnění, které napadá všechny vrstvy zažívacího traktu a může se objevit kdekoli od úst až po konečník. Hlavními příznaky je průjem, bolest, porucha vstřebávání a výskyt pištěli (kanálek mezi dvěma orgány). Za možnou příčinu se opět považuje přecitlivělost na určité potraviny a virová infekce. Z duchovně – psychologického hlediska jsou lidé, kteří takto onemocní, také perfekcionisté, posedlí čistotou, plněním povinností a snahou „dělat věci dobře”. Narozdíl od lidí náchylných ke kolitidě(zánět tlustého střeva) se u nich neobjevuje strach, ale spíš vztek, který se projevuje kruhovými zánětlivými uzlíky (granulomy), které jsou pro tuto nemoc typické. Pro lidi tohoto typuje vhodné „se uvolnit”, t. j. stát se pružnější a méně strnulí ve svých stanoviscích. Zbavit se hněvu a jít vpřed. Veškero nemoci zažívacího traktu jsou také spojeny s krční čakrou. Toto centrum souvisí s konfliktem „mé vůle proto Tvé vůli” a mnoho dalších potíží, o kterých jsme mluvili souvisí se silnou nebo slabou vůlí. Skutečnost, že jsou lokalizovány v oblasti základní čakry, je spojuje s touhou být dokonalý. Další stránky vůle se projevují v jiných částech těla a odrážejí to, že úsilí směřuje k jiným cílům.

6) Chladné, neprokrvené prsty na nohou a rukou

Pokud se člověk cítí svým okolím ohrožen, instinkt mu I velí se stáhnout „dovnitř”, a tak jsou končetiny ponechány mimo tok životní energie. Naprosté sebeuvědomění a zbavení se strachu zvyšuje vnější i vnitřní teplo.

7) Frekvence močení

U velmi aktivních lidí, kteří jsou neustále v poklusu, můžeme pozorovat, že v pravidelných intervalech odbíhají na toaletu. Ví, kde jsou všechna veřejná WC v blízkosti jejich trasy. Jejich močový měchýř je prostě také tak nadměrné aktivní jako oni sami a má malou kapacitu, takže je ho třeba neustále vyprazdňovat. Lidé tohoto typu většinou nejsou schopni fungovat s větší zátěží, protože jejich život je už dost náročný sám o sobě. Často používají tyto potíže podvědomě, aby se vyhnuli zátěžovým situacím, především vydat se někam, kde by se necítili bezpečně. „Nemohu jet na autobusový zájezd, protože tam není možnost chodit často na WC.”

g) Zánět močového měchýře

Zánět močového měchýře se projevuje bolestí při močeni a potřebou často močit. Na emoční úrovni se projevuje vztek i strach přecházející do pocitu bezmoci, zvláště v určitých situacích nebo vztazích. “Hrozně mě rozčiluje, ale bojím se odejít.” Lze pozorovat, že lidé tohoto typu mají sklon se raději držet starého zármutku a zranění, než se pustit a plout. Léčení napomáhá ochota jednat ve směru energie pohybu a překročit svůj strach. Vstupte do oblasti své vlastní síly a pocítíte bezpečí, které vám to přinese.

9) Osteoartróza kyčelního kloubu

Onemocnění kloubu, osteoartróza, se projevuje ztuhlostí, omezením hybnosti a bolestí. (Pokud dojde k zánětlivému procesu, jedná se o osteoartritidu.) Klouby jsou naše prostředky, jak se pohybovat vpřed nebo stát pevně a bezpečně na zemi. Tato nemoc vlastně znemožňuje pohyb kvůli strachu opustit to, co je bezpečné a jisté. Odráží ztuhlost mysli, která se umíněně drží starých myšlenek a principů. Ty, u kterých se tyto potíže projevují, je třeba povzbudit, aby opět vykročili vpřed. Většinou se jedná o změny postojů, toho, jak se člověk pohybuje a co jí.

Zvláště otázka stravy je velmi důležitá, protože osteoartróza většinou souvisí se špatnými stravovacími návyky a nadváhou, což vede k dalším problémům. Vzpomínám si, jak jsem jednou navštívila starou paní, která nemohla kvůli artróze vycházet z domu. Předtím mi říkala, že téměř nejí sladké a že se stravuje zdravě. U židle ale měla kupu sladkostí a když jsem se jí na to ptala, odvětila, že sladkosti dostala od členů rodiny, kteří by ji rádi nějak potěšili. Nechce je zarmoutit a tak je poslušně pojídá než se vrátí večer domů. Vysvětlila jsem taktně rodině, že by bylo lepší pacientce dávat ovoce než sladkosti. Během měsíce ubyla pacientka pár kilo a mohla se doma snadněji pohybovat. Snížení váhv je podstatná věc pro lidi, kteří mají artrózou postižené hodně zatěžované klouby jako jsou kyčle nebo kolena, a pro lidi s nadváhou.

10) Ledvinové kameny

Kameny jsou tvořeny látkami, které z nějakého důvodu nebyly z těla vyloučeny běžným způsobem. V močovém traktu k tomu může dojít kdekoli, od ledvin až po močovou trubici a většinou to souvisí s dlouhodobým stresem a následně s omezením aktivity svalstva močového ústroji. Na ezoterické úrovni je s močovým systémem spojeno přehlížení strachu. Kameny v močové trubici symbolizují nevyjádřený strach u lidí, kteří navenek vypadají sebejistě, ale uvnitř cítí v nějaké oblasti svého života nejistotu a úzkost. Tento typ lidí potřebuje povzbudit k vyjádření a tím i eliminaci strachu, což dosáhnou tak, že si začnou uvědomovat vlastní vnitřní jistotu a schopnost volně kráčet po své vlastní cestě.

11) Hypertenze (vysoký krevní tlak)

Jako krevní tlak se označuje tlak krve na stěny cév během systoly (stažení srdečních komor) a diastoly (uvolnční komor). Vyšší číslo při odečtu se vztahuje k systole (vnější tlak) a nižší číslo k diastole (uvolnění). Normální systolický krevní tlak je 120 mmrtuti a diastolický 80 mmrtuti. My lékaři sledujeme především zvyšování diastolického krevního tlaku, protože to znamená, že srdce a cévy nejsou schopny se dostatečně uvolnit. Za vysoký krevní tlak se považuje, když je diastolická hodnota nad 90 mmrtuti, i když je diskutabilní, zda zahájit léčení, dokud hodnota nepřesáhne 105 mmrtuti. Z ezoterického pohledu je nemožnost se zcela uvolnit, a to i během klidové fáze, známkou, že se člověk nedokáže otevřeně projevit a něco před ostatními skrývá.

To, co lidé skrývají, nejsou žádné senzační události, i když jsem měla i pacienty, kteří mi řekli hluboká osobní tajemství. Ale obvykleji jde o neschopnost být sám sebou z obavy, že nebudeme v očích ostatních dokonalí. Lidé tohoto typu jsou neustále ve střehu; hlídají každou známku své nejistoty a věnují hodně pozornosti tomu, aby se dobře ovládali. Je zajímavé, že se u mnoha pacientů zjistí hypertenze až pote, co prodělali mrtvici a tím pádem nad sebou kontrolu ztratí a projeví se bezmocné dítě v nich skryté. Tvrdnutí tepen, kterým tito pacienti trpí, je způsobeno cholesterolem, což je jednak způsobeno skladbou potravy a jednak ho vytváří játra ve stresu. Vede k nepohyblivosti cév, což souvisí s tendencí dosahovat duševní jistoty prostřednictvím kontroly. Když pacienti dokážou otevřeně hovořit a uvolnit se, vede to ke snížení krevního tlaku a techniky, které to umožňují, by měly být nedílnou součástí léčby na všech kardiologických odděleních.

12) Hypotenze (nízký krevní tlak)

O hypotenzi hovoříme, když je hodnota systolického tlaku nižší než90 mmrtuti a diastolického nižší než60 mmrtuti. Jak už bylo řečeno v předchozích bodech, je v takových případech vliv duše na tělo slabý, a to se projevuje tak, že člověk přizpůsobuje svůj život potřebám ostatních zanedbává své vlastní vnitřní nároky. Lidé s těmito potížemi potřebují povzbudit k tomu aby svedli svou energii dolů do země a šli pevně svou cestou

13) Impotence

Vnější pohlavní orgány jako penis nebo klitoris jsou také ovládány základní čakrou. Mohou být stimulovány, aniž by došlo k uvolnění v partnerském vztahu a aktivují ohnivou energii ze spodní části páteře. S touto energií se často setkáváme v útlém dětství, dlouho předtím, než se začnou úplatňovat sekundární pohlavní znaky. Sexuální akt však není jediným prostředkem, jak probudit „hada” dřímajícího v základní čakře, což vrcholí orgasmem v korunní čakře; mnoho zážitků přinese podobné vzedmutí energie, pokud člověk dovolí sám sobě těšit se ze života. K impotenci dochází buď tehdy, když jsou pocity pod příliš silnou kontrolou nebo když je úroveň sebehodnocení tak nízká, že to vede také k selhání.

Čím častěji člověk selhává, tím více předpokládá, že zase selže. Ve vztahu k potvrzení mužnosti se klade na sexuální akt tak velký důraz, že není divu, že v dnešním soutěživém světě impotence přibývá. Pokud sebehodnocení závisí na sexuálním aktu, pak to ukazuje, jak je člověk zoufalý. Ocenění sebe sama na všech úrovních a schopnost připustit si svou nedokonalost pomáhá lidem si vytvořit vyváženější pohled na své výkony. Nikdo nám nemůže dodat pocit vlastní hodnoty… ten vychází pouze z nás.

14) Vaginismus

Je to stav, kdy je vaginální svalstvo tak sevřené, že nelze uskutečnit sexuální styk nebo ho to alespoň velmi znepříjemní. Tato porucha má různé příčiny, ale mezi nejobvyklejši patří sexuální zneužívání v dětství nebo v dospívání. Prožitek minulé bezmocnosti způsobuje, že žena později uplatní veškerou svou sílu, kterou disponuje, aby uzavřela místo vstupu. Zneužívání se projevuje také v oblasti křížové a krční čakry a souvisí se strachem se vyjádřit a pocitem viny za to, co se stalo. V mnoha případech se ženy chrání tím, že potlačí sexuální potřeby a v pánevní oblasti dojde ke snížení aktivity. Ženy s těmito problémy potřebují odbornou pomoc a ohleduplného partnera, který sám cítí jistotu a je schopen nechat energii sexuálního aktu rovnoměrně rozdělit mezi oba účastníky.

15) Vrozené deformace chodidel

Chodidla jsou místem, kde se duch setkává s hmotou. Když vidím někoho, kdo má vybočená chodidla (koňskou nohu) nebo vysoký nárt, většinou pak zjistím, že jsem se potkala s velice citlivou duší, která si není jistá tím, zda chce přijít na tuto zem. Většinou má strach a obavy, což se projevuje už během porodu dlouhým a obtížným průběhem, problémy s dýcháním nebo přenášením. Nechuť se narodit může v prvních letech života vystřídat období protestu s projevy jako je křik, záchvaty vzteku nebo tělesné potíže. Děti s těmito problémy potřebují pevné, ale láskyplné vedení s povzbuzováním, aby pokračovaly ve své cestě. Většinou až po svém 28. roce (první návrat Saturna) dovolí energii duše, aby vstoupila do těla a zanechala stopu na povrchu země. 

Doporučení, jak harmonizovat základní čakru

1) Nebuďte natolik pyšní a snažící se vše kontrolovat abyste ztratili schopnost si připustit nějaký problém. Uvědomte si, že to, co se vám nelíbí u jiných lidí, je odraz vaši vlastní vnitřní bytosti, která se na sebe snaží upozornit

2) Odložte osten, který vás stále popichuje, že nejste dost dokonalí… přestaňte si znepříjemňovat život. Mějte sami sebe rádi.

3) Buďte rádi, že nejste dokonalí a děláte chyby. Dokonalost není vyvážený stav. Vyváženosti dosáhnete, když přijmete své dokonalé i nedokonalé stránky.

4) Uvědomte si svou jedinečnost. Z tohoto poznání vyplývá, že není žádný důvod se s někým poměřovat a soutěžit. Duše sama bude udržovat potřebný tlak, který je třeba, abyste šli kupředu.

5) Vybírejte si pro volný čas sporty, kde není cílem dosáhnout určitého výkonu za určitou časovou jednotku jako např. přeplavat 20x bazén za 10 minut. Stanovte si buďto vzdálenost nebo čas, ale ne obojí najednou.

6) Učiňte vlastní rozhodnutí, že budete žít na této zemi a těšit se ze života. To neznamená, že život bude vždy snadný, ale lépe se s tím vypořádáte s plnou podporou duše než když jste částečně mimo tělo.

7) Vhodné „uzemňující” aktivity jsou práce na zahrádce, v kuchyni, výroba keramiky, umělecká tvorba nebo procházky. Když je to možné, postavte se na zem bosýma nohama a pociťte energii země, jak vás přitahuje do středu této planety.

8) Pořiďte si nějaký oděv pokrývající oblast základní čakry, t. j. boty, kalhoty, ponožky, sukni nebo kalhotky, v červené barvě. Nezapomeňte však, že příliš mnoho červené barvy vvtváří v oblasti základní čakry velké množství energie a proto ji v případě, ze jste dobře svázaní se zemi, střídejte s tmavšími odstíny červené nebo s jinými barvami.

9) Opřete se o strom a prociťte energii stromu, který je tu na zemi už třeba několik tisíc let. Představte si, že vaše nohy jsou kořeny takového stromu, vrostlé hluboko do země, a vaše hlava a ruce se vztahují za světlem. Tímto cvičením aktivujete základní i korunní čakru.

10) Udělejte něco zábavného a dovolte svému vnitřnímu dítěti si hrát. Opět je nej vhodnější, když taková aktivita zahrnuje zemi nebo vodu, ale může to být cokoli, na co jste už zapomněli a co jste odložili ve snaze „být dokonalí”.

11) Postavte se pevně na zem s lehce ohnutými koleny a řekněte: „Mám zde na zemi své jedinečné místo a proto cítím jistotu a bezpečí.”

Z knihy Léčivá-síla-čaker-v-praxi

Uff dlhý článok, ale dúfam, že si tu každý nájde potrebné a zistí s ktorou čakrou má aký problém. 😉

Pokračovanie 2. čakra  Swadhisthana – čakra sakrálna

4 replies on “1. čakra – Muladhara čakra koreňová…”

Ja som bola tiež veľmi prekvapená koľko ochorení je z nedostatočnej činnosti energii v čakrách. Veľa ludí, na ktorých som prikladala ruky má práve túto a druhú zablokovanú a horné veľmi horúce. Voľakedy ma trápili studené ruky a nohy, teraz viem prečo. 😉

Páči sa mi

Výborne rozpísané, Maťka, aj ja som mávala skoro celý život problémy so studenými rukami aj nohami, aj teraz ešte si dosť často uzavriem prvú čakru, doslova si to musím strážiť. Nemohla by si takto aj ostatné čakry? Aj s videjkami?Prosím,prosím… 😀

Páči sa mi

To mám v pláne, len som nechcela dávať článok po článku. Je to veľmi dobre spracované. A bude to aj s tými videami ako prvý článok. Uff… ale mala som obavy, že také príliš dlhé nik nebude čítať.

Saltinka, keď si budeš častejšie harmonizovať čakry nemusíš sa obávať. Ak si v pohode je to dobré, lebo sa cítiš fajn, ale ak kolíšeš náladami, treba sa zamerať na svoje vnútro a zistiť čo je oslabené.
Dnes som liečila švagrinú z virózi a použila som aj krištálové kyvadlo na jej čakry. Pekne bolo vidno, kde sa točilo v malých kruhoch a kde robilo veľké otáčky. Teraz ho čistím a večer skúsim na sebe nech viem na čom som. 🙄 Tak pekné sníčky prajem… 😉

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.