Kategórie
Sny

Rudolf Steiner… Dévachan – Nebe

Co zbývá člověku po odložení tří těl – fyzického, éterného a astrálního?

Vzpomínkový obraz (životní tableau), který vystupuje po smrti před duševní zrak a pomíjí v okamžiku, kdy astrální tělo vystoupí z těla éterného. Tento obraz klesá skoro do nevědomí, a jako bezprostřední duševní vjem mizí. Zbývá z něj však něco důležitého: obraz mizí, jeho plod ale zůstává. Celý výtěžek posledního života zůstává jako extrakt sil ve vyšším astrálním těle a doslova v něm dříme. Člověk už tento děj prodělal velmi často.

Při každé smrti předstoupil tento obraz vzpomínek z dřívějších vtělení před duševní zrak člověka a zanechal v něm určitý výtažek sil. Po každém životě se takový obraz připojoval k předchozím. Vždy další. Člověk, jenž se vtělil poprvé, zažil po své smrti svůj první obraz vzpomínek; po druhé inkarnaci druhý obraz – ten už byl bohatší než první. Toto probíhalo stále dál. V těchto složených obrazech máme jakýsi nový prvek (článek) člověka. Před svou první smrtí se člověk skládal ze čtyř článků; díváme-li se na své „já“ jako na nositele vyššího duchovního člověka, můžeme také říci ze čtyř těl. Když zemřel poprvé, vzal první obraz s sebou.

Po svém znovuvtělení přináší si s sebou nejen své čtyři schrány (svoje čtyři těla), nýbrž i výtěžek svého dřívějšího vtělení (života). To je právě ono „příčinné“ (kauzální) tělo.

Člověk se pak skládá (z těchto hledisek) z pěti částí: těla fyzického, éterného, astrálního, z „já“ a z těla kauzálního (příčinného). Když se toto kauzální tělo již jednou vytvoří, trvá a je složeno z výtěžků jednotlivých životů.

Takto lze potom chápat rozdíly mezi jednotlivými lidmi. Někteří žili často, prošli mnoha inkarnacemi a připojili do své knihy života četné listy. Jejich vývoj je na vysokém stupni; mají bohaté kauzální tělo. Druzí prošli málo životy, nashromáždili proto méně plodů a mají kauzální tělo méně vyvinuté.

Jaký je smysl toho, že se člověk objevuje na Zemi opětovně?

Kdyby byla vtělení bez souvislostí, pak by samozřejmě znovuvtělení (reinkarnování) nemělo smysl. Tak tomu však není. Uvažme různé životní situace, které prodělává člověk, který žil několik století po Kristu a dnes se znovu ocitá v tomto světě.

Dnes člověk od šesti do čtrnácti let získává znalosti, učí se číst, psát apod. Dnešní člověk má zcela jiné možnosti pěstovat a vzdělávat svoji osobnost. Vtělování jsou uspořádaná tak, že se člověk znovu objeví teprve tehdy, když může vstoupit do úplně nových poměrů a nalézt jiné příležitosti a jiné možnosti k vývoji. A to je už po několika stoletích.

Duchovní svět lze rozčlenit – jak jsme už dříve uvedli – na čtyři oblasti:

  1. „pevniny“;
  2.  „řeky a moře“;
  3.  „vzduch, prostor éteru“;
  4. „oblast duchovních pravzorů“.

V první části, na pevninách dévachanu, se setkáváme se vším v negativním obraze. Co kdy bylo a ještě je na Zemi fyzického (všechno, co bylo na této Zemi jako nerost, rostlina, zvíře) objevuje se tady jako pevné negativní pevniny a útvary. A jestliže spatříme mezi těmito negativními podobami sami sebe v negativu, pak jsme se ocitli v dévachanu.

Jaký to má smysl, když vidíme sami sebe takovým způsobem?

Nevidíme se jen jednou, ale postupně tak, jak jsme vyhlíželi dříve. To má hluboký význam.

Goethe říká: „Oko je stvořeno světlem pro světlo.“ Má tím na mysli, že světlo je tvůrcem oka. To je vskutku správné. A je to přece pochopitelné, když vidíme, jak nedostatkem světla oko zakrňuje. Některá zvířata se odstěhovala do temných jeskyní, a když tam žila déle, nepotřebovala už zrak, protože tyto jeskyně jsou naplněny temnotou. Postupně ztratila zrak a oči zakrněly. Přítok šťáv v jejich těle se obrátil místo k očím k jiným orgánům, které dnes potřebují více. Tato zvířata ztratila zrak, protože jejich svět je bez světla; nedostatek světla jim odňal možnost zraku. Kdyby nebylo světlo, nebylo by ani oko. Ve světle samém jsou síly, které vytvářejí oko – právě tak jako jsou ve světě tónů síly, které vytvářejí ucho.

Zkrátka: všechna ústrojí, celé tělo, celý člověk je tvořen tvůrčími silami vesmíru.

A co vybudovalo náš mozek, mozek vůbec?

Kdyby nebylo o čem přemýšlet, nebyl by ani mozek. Všude kolem nás (i v nás) vládnou mocné přírodní zákony, kterými se zabývali myslitelé jako Kepler, Galileo a jiní. Kdo stvořil orgán rozumu? Moudrost v přírodě!

Člověk vstupuje do světa s orgány určité dokonalosti. Ale zatím nastaly nové poměry; zpracovává je svým duchem.

Vše, co prožívám, je tvůrčí.

Oči a rozum, které už mám, jsou vytvořeny předešlými inkarnacemi. Když vstupuji po smrti do duchovního světa, najdu (jak bylo už řečeno) tělo tak, jak bylo v posledním životě, a nesu v sobě i plod obrazu vzpomínek na poslední život. Nyní mohu srovnávat, jak jsem se v různých životech vyvíjel, jaký jsem byl, než jsem nashromáždil zkušenosti posledního života, a co se ze mne může stát, když k tomu tyto zkušenosti připojím. Podle toho si vytvořím podobu pro nové tělo, které je o stupeň vyšší, než bylo moje poslední (nyní mrtvé) tělo.

Na prvním stupni duchovního světa (dévachanu) tedy člověk opravuje obraz svého dřívějšího života. Z jeho plodů si pak sám připravuje podobu svého těla pro nejbližší vtělení.

Na druhém stupni dévachanu proudí život jako skutečnost, doslova můžeme říci v řekách, proudech. V době pozemského bytí má člověk život v sobě a nemůže ho vnímat. Teď vidí tento život proudit a používá ho, aby oživil útvar (formu), který si na prvním stupni vytvořil.

Na třetím stupni má člověk kolem sebe všechno, co v něm za života žilo jako vzněty, vášně a city, které se mu zde jeví jako mraky, hřmění a blesky. Nyní to všechno vidí téměř objektivně; učí se tyto skutečnosti poznávat a přistupovat k nim jako k fyzickým skutečnostem na Zemi, a tak vzhledem k duševnímu životu shromažďuje zkušenosti. Tím, že vidí obrazy duševního života, vtěluje do sebe duševní vlastnost; oduševňuje si tělo, které si na prvním stupni vytvořil. (Na úrovni duchovní může duše vnímat pouze duševně, tak jako může pouze duševně vnímat zážitky světa duševního či fyzického. Obdobně duch může chápat svět duchovní, duševní a fyzický pouze duchovně.)

To je tedy smysl života duše v duchovním světě. Člověk v dévachanu musí postoupit o stupeň výš a sám si připravuje podobu svého těla pro nejbližší inkarnaci, což je jeden z úkolů člověka na této úrovni. Ale člověk má v dévachanu ještě další úkoly – nezaměstnává se jen sám sebou. Nedělá to však bez vědomí.

Člověk žije v duchovním světě vědomě a je nesprávné tvrdit opak.

Jak se dá charakterizovat tento život?

Když člověk spí, astrální tělo vystupuje, a proto nemá člověk vědomí. Ale jen potud, pokud musí toto astrální tělo vykonávat svoji obvyklou práci, totiž uvádět opotřebované a unavené fyzické tělo do pořádku a souladu. Když ale člověk zemře, nemusí astrální tělo tuto činnost vykonávat. A v téže míře, v jaké se osvobozuje od činnosti na fyzickém těle, probouzí se v něm vědomí.

Toto vědomí bylo za života zatemněno a ztlumeno fyzickou stěnou těla. V noci pak bylo astrální tělo nuceno pracovat na fyzickém těle. Když se po smrti uvolní síly astrálního těla, vystupují na něm (astrálním těle) ihned určité orgány. Těmito orgány jsou tzv. „čakry“, kterých je sedm a které lze také pro jejich tvar označit jako „lotosové květy“. Tak vzniká například u kořene nosu, mezi obočím, dvoulistý lotosový květ. Jasnovidní umělci o tom věděli a vtělili tento symbol do svých uměleckých děl. Michelangelo zobrazuje svého „Mojžíše“ se dvěma rohy (laloky).

Dalšími orgány astrálního těla jsou tedy lotosové květy: šestnáctilistý v blízkosti hrtanu; dvanáctilistý v blízkosti srdce; osmilistý nebo desetilistý v blízkosti žaludeční jamky; šestilistý a čtyřlistý jsou pak v nižších částech těla.

Tyto astrální orgány lze u dnešního obyčejného člověka spatřit jen v zárodku. Ale u jasnovidce a ve stavu transu vystupují ostře, v živých zářivých barvách, a pohybují se. V okamžiku, kdy se lotosový květ začíná pohybovat, vnímá člověk astrální svět.

Rozdíl mezi fyzickými a astrálními orgány spočívá v tom, že fyzické smyslové orgány jsou u člověka pasivní; nechávají na sebe zvenčí působit: světlem, tónem atd.

Naše fyzické smysly musí čekat, až se jim něco nabídne; duchovní ústrojí je ale činné a samo obepíná, objímá předmět. Tato činnost se může probudit teprve tehdy, když nejsou síly astrálního těla spotřebovány jinde. Pak mohou proudit do lotosových květů.

V očistci (kámalóce), zatemňují ještě ostatní odložené mrtvoly vědomí; ale v duchovním světě, dévachanu, člověk žije (již značně vědom si sám sebe) skrz tyto činné smyslové orgány.

Není správné, když se píše, že člověk v duchovním světě (dévachanu) spí, že se zaměstnává pouze sám sebou. Také není správné tvrdit, že tu člověk nenachází pokračování vztahů, které navázal na Zemi. Pravé přátelství, založené na duchovním společenství, tady pokračuje se zvýšenou intenzitou. Vroucnost přátelství poskytuje duchovnímu společenství v duchovním světě (dévachanu) potravu a obohacuje je novým způsobem (což právě poskytuje duši v dévachanu potravu).

I poměr člověka k přírodě – ušlechtilý, estetický prožitek přírody – je potravou pro život v této oblasti. Z toho člověk žije na této úrovni; a styk, přátelské poměry jsou doslova zařízením (vybavením), kterým se v tomto novém domově obklopuje. Tady na Zemi dost často kříží tyto vztahy fyzické poměry. V dévachanu je určován způsob, jak se dva přátelé spolu stýkají, pouze intenzitou přátelství. Navazovat takové vztahy už tady na Zemi znamená připravovat si zážitky pro život v dévachanu.

Z těchto hledisek se jeví být vztahy ve fyzickém životě skutečnými zážitky duchovního světa.

Z knihy Rudolf Steiner_Pred_branou duchovní vedy

 

23 replies on “Rudolf Steiner… Dévachan – Nebe”

tak neviem, či to je náhoda, alebo ťa benyho blog ozaj skutočne inšpiroval 🙂 ….

už som to čítala u neho, takže som sa tuto ani len nepokúsila … chyba? je to niečo iné a viac? …

pekný den prajem všetkým 🙂

Páči sa mi

anitraM

dosť jasne nechápem, čo po mne žiadaš 😦 ak píšeš .. všetky pôsobivé obrázky si podmanil … ale? možno pochopím, keď si prečítam, len neviem či máš na mysle, tvoj článok alebo priamo steinera … skús mi prosím priblížiť ako si to myslela …

už niekedy rozprávaš ako ja! … tak lilahovsky 😛 😆

ale? steinera som ja kedysi brala ako človeka, ktorý iba krásne píše, teda krásne v zmysle povrchne, dnes je môj názor na neho iný .,.. On prosto píše Pravdu … síce dosť tak akosi tvrdo, tak … tak veľmi vecne a akosi vedecky, či ako by som to nazvala, ale píše Pravdu … povedzme, že ho v mojom osobnom šuflíčku radím medzi ľudí ktorých ja nazývam prebudený buddha … alebo osvietenec …

Páči sa mi

Myslela som autora tejto stránky, jeho komenty…

http://dryada.wordpress.com/ Chcela som čítať rýchlejšie jeho komentáre, ale niečo ma držalo v jeho rytmicxkej rovine a nepustilo. 🙄 Preto som chcela nech skúsiš ty. Raz som po sebe čítala komentár a nestíhala som akú silnú energiu som do toho vložila. Steinera som zatiaľ neprecítila, zrejme preto, že knihy sú kopiou niekoho iného .

Páči sa mi

myslíš benyho? .. ak áno odpoviem to čo som odpovedala jemu včera u seba na svojom blogu … a síce, píše zrozumitelne, jasne, a jeho názory nedávajú priestor k tomu aby si sa vyjadrovvala, alebo spochybňovala to čo píše, jednoducho cítiš, že má pravdu a šlus …

podobne, len na akejsi vyššej úrovni vnímam nitrama ( nitram prepáčte, ale nejde mi vás nespomenúť, ved viete! .. mám na vás slabosť 😉 )
len nitram je na vyššej úrovni, on je akýsi viac prebudený, dosiahol už akokeby dna sameho seba, tam našiel obrovskú lásku ( tento jav aj osho napr. popisuje ako osvietenie, alebo kresťania to označujú za zostupil na teba duch svätý,) a tá láska prežiaruje všetko okolo neho, kde sa hýbe, už nie je kam ísť na dne seba, už len žiari okolo seeba …

kdežto benyho radím ako smerujúceho k tejto podstate lásky .. nemôžem si pomôcť, ale mne osobne pripomína, charakterom ( chodím jeho stránku už dlhšiu dobu a tak cca sledujem jeho komentáre ) môjho hrdinu z rukopisu .. neviem či si to u calien niekedy čítala .. ale je tak dobrý, a akýsi temný zároven .. a všetko v jednom ,prresne ako hrdina z môjho románu … taká akási prazvláštna magnetickosť z neho ide .. jednoducho ten človek jedoducho vie a šlus …

tak… ak si sa pýtala na benyho, nechaj ten komentár .. ak nie, vymaž, lebo sme sa nepochopili, .. dneskaj mi niekto asi sedí na vedení alebo čo …

Páči sa mi

teda, ja som z nich tak zmotaná že až no … 😛 ale popravde, tie tituly ktoré ma oslovia, a čítam, a potom si prečítam kto to písal, alebo na tu stránku priložil, zistím že beny …

neskutočne som z nich zmotaná … ale tak je mi to jedno, písala som názor na benyho, ostatných ešte nemám prelúsknutých … 🙂 .. nejako nezájem či kieho … 😛

Páči sa mi

Dryada je žena.
Blog vedomie je môj blog. Benyone je v podstate tiež môj blog, ale majú možnosť v nom prispievať viacerý, ktorý tvoríme nezáväznú skupinu. Blogy sú prepojené ešte s začínajúcim blogom humillity, ktorá ho tvorí sama…. je to taktiež žena.
Na koniec tvorím, či vlastním ešte jeden blog, s ktorým je všetko prepojené. Je to http://voiceguidance.blogspot.com/

Pekný večer

Páči sa mi

teda, ja som z nich tak zmotaná že až no … 😛 ale popravde, tie tituly ktoré ma oslovia, a čítam, a potom si prečítam kto to písal, alebo na tu stránku priložil, zistím že beny …

lilah je možne, že ťa “mätieme” alebo sú i iný zmotaný ako ty, ale podotýkam, že nemal som nikdy v úmysle niekoho zavádzať. Má to svoju príčinu, ktorá sa vytvárala chronologicky. Ja som presvedčený, že pre čitateľa by mal byť podstatný obsah informácii a to ostatné je druhoradé, o to nám “verím” všetkým ide.
Ja vám prajem všetkým veľa dobrých článkov, ktoré zaujmú, inšpirujú ale i potešia, či pobavia. Beny

Páči sa mi

beny

no rozhodne si tvorivý 😉 …

áno, máš pravdu, a uznala som to tu vyššie aj ja, že je mi to jedno, kto, čo, s kým, kedy a o koľkej 🙂 … hlavne, že ma osloví obsah článku, a ako som písala vyššie, je zaujímavé, že nech sa prekliknem na ktorýkoľvek z tých blogov, a zaujme ma nejaký titul, zistím, že to písal, alebo vložil beny 🙂 …

pekný deň prajem, všetkým … 🙂

Páči sa mi

no tak ako tak na tento koment pozerám, teraz sa smeješ ty … 😆 .. to je dobre, len ja teraz fakt neviem, či mi dneskaj niekto ozaj sedí na kábli, či kieho, takže .. dajme posledný pokus, áno? .. 😛 … 😉

čo si to po mne vlastne chcela? …

Páči sa mi

no ja som mala zaujimavy rozhovor pred nedavnom, jeden clovek mi pisal, ze ma uz stertol v minulom zivote, cisi ho nepamatam, prislo mi to divne, hovoril o tom ze si uvedomuje to, ze uz zil velmi vela rokov, stoviek, ma stare kauzalne telo a ja som to nechala tak potom, polke veci co mihovoril som nerozumela a tento clanok aspom nieco vysvetluje
a myslim, z esu jeinci co si v urcitej dobe uvedomia aj predchadzajuce zivoty a ich dopad na ten sucastny a aj ludi s nim prepojenych a tych niekedy najdu hmhm
len ja ot este neviem spracovat, potrebujem si o tom este precitat nieco, lebo mi toprislo ako totalny blud poprve, no vidim, ze nevedomost je poriadna u mna hmhmh

Páči sa mi

Eli som na tom rovnako, tiež sa pomaly učím a chápem podstatu vecí ako v skutočnosti sú.Vyspelé duše majú silnejšie kauzlne telo, ktoré nesie spomienky viacerých životov. Sú si vedomý samých seba a uvedomujú si i minulé životy. Je to akoby mali pootvorenú bránu k minulosti a mohli k nej nahliadať. Ja sama viem len to, čo som videla v hypnóze. Vedela som už dávno, že už žijem viacerým životom, ale o nikom nemôžem povedať, že bol kedysi mojim blízkym v inom živote. Obdivjem ľudí, ktorý sa dokážu napojiť na tvoje vyššie ja a povedia ti veľa vecí o tebe,ktoré vieš len ty. Možno ten človek to vedel a preto ti povedal, že ste sa stretli v inom živote. 🙄

Páči sa mi

….áno viem prezerala som si celú knihu od Steinera a zajtra bude článok o Očistci.
Viac už z nej dávať články nebudem.

Článok o práci ľudí vo vyšších svetoch si pozriem u teba, zatiaľ som videla len to prvé video z toho.

Ďakujem Beny pekný deň ti želám 😉

Páči sa mi

dakujem beny rada si to precitam a aj tebe martinka, ja sicerozumiem tomu ze silnejsie duse maju aj rozvinutejsie kauzalne telo a ajsi pamataju mozno viac akomy ostatny, ale predsa len, ak chce niekto ovplyvnovat z tychto ludi druheho, s kym bol niekedy vo vztahu, nemusim predsa spolupracovat a je jedno ci si nieco pamatam alebo nie
popravde clovek musi byt na nieco taketo dostatocne vyspely a ochotny aj prijat a obohatit svoj zivot o nieco podobne, lebo nie jedobre nasilne otvarat minule zivoty cloveka co na totonie je pripraveny a to zasa ja viem svoje o tomto hmmhm
tak ale precitam si co je treba,ked si budemmysliet, ze je treba sa posprtat aj v tomto, zatial mam chvala bohu co robit :-)))))

Páči sa mi

áno Eli je to tak ako píšeš, každý musíme dospieť do určitého bodu poznania, aby sme pochopili isté veci. Tiež som do ezoteriky vhupla nepripravená, chcela veľa vedieť a dopadlo to tak, že som klesla späť a musela ísť znova inou cestou. Poučená kráčam pomaly vpred a všetko je tak ako má. Tak isto aj u teba 😉

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.