Kategórie
Duchovné Duša Energia

Výchova dieťaťa

Duchovní věda usiluje o praktické pojetí života v pravém slova smyslu. Světlo, které vnáší do výchovy, přinese lidstvu hluboký prospěch, dříve než se člověk stane jasnovidným. Dříve než člověk přistoupí k bezprostřednímu zření, je možné se přesvědčit, že v této duchovní vědě skutečně působí životní pravdy.

Člověk vstupuje po svém narození do nového života a jeho různé schrány se vyvíjejí v různých dobách různým způsobem. Je nutné, aby vychovatel k této skutečnosti plně přihlížel. Jinak se člověk vyvíjí od svého prvního do sedmého roku a jinak v dalších sedmi letech, od sedmého do patnáctého nebo šestnáctého roku (u hochů později, u dívek dříve). A opět jiný je vývoj po patnáctém roce, nebo lépe řečeno po dosažení pohlavní zralosti.

Vývoj člověka se učíme chápat, teprve když přihlížíme k rozdílům při vývoji jeho jednotlivých těl.

Pro rodiče a vychovatele přichází v úvahu od narození do sedmého roku vlastně jen tělo fyzické. Porodem se hmotné tělo uvolnilo pro své okolí. Toto tělo tvoří před narozením součást matčina těla. Po celou dobu klíčení plyne život matky i lidského zárodku společně. Matčino fyzické tělo ukrývá hmotné tělo dítěte, což znamená, že tělo dítěte je ještě pro vnější fyzický svět nepřístupné. Teprve po narození nastává změna a na člověka začnou působit vlivy ostatních bytostí fyzického světa. Tím se však ještě nestává éterné a astrální tělo přístupné pro vnější svět.

Mezi prvním a sedmým rokem nelze z vnějšího světa na éterné a astrální tělo výchovně působit, protože jsou obě zaměstnána vytvářením vlastního fyzického těla. Veškerá činnost éterného a astrálního těla směřuje do nitra těla hmotného; obě pracují na jeho budování. Éterné tělo se začíná uvolňovat pro vnější dojmy přibližně kolem sedmého roku. Teprve pak je také možné na něho působit.

Mezi sedmým a čtrnáctým rokem se však ještě nemá působit na tělo astrální. Ublížili bychom mu tím, protože bychom mu upírali možnost působit do nitra. Nejlepší je, když v prvních sedmi letech éterné a astrální tělo nezatěžujeme a počítáme se skutečností, že v těchto letech se všechno vyvíjí samo.

Jak máme na člověka působit v prvních sedmi letech?

Vytváříme jeho smyslové orgány. Všechno, co na ně působí zvenčí, má být příznivé; všechno, co člověk v prvních sedmi letech vidí a slyší, působí na něho prostřednictvím smyslových orgánů.

Jak nejlépe na ně lze působit?

Na smyslové orgány člověka nelze působit ani učební látkou, ani poučováním, ale jen příkladem a vzorem. Je nutné dítěti poskytovat něco pro jeho smysly. To je v prvních sedmi letech důležitější než všechno ostatní. Dítě pozoruje, jak se lidé v jeho okolí chovají; pozoruje to svým zrakem. Není důležité, co se mluví, co se dítěti vypravuje jako učební látka.

Aristoteles právem říká: Člověk je tvor, který nejvíce napodobuje.“ Nejvíce je tomu tak právě v prvních sedmi letech. Nikdy se už člověk tak nevěnuje napodobování jako v těchto prvních sedmi letech. Právě proto je nutné působit na činnost smyslů, pokusit se vybavit ji a podnítit k vlastní činnosti. Z téhož důvodu je také chybné, když dětem dáváme příliš brzy zvlášť „krásně vystrojené loutky. Vnitřní síly dítěte se nemohou rozvinout k činnosti. Normální dítě stejně takovou hračku odmítáa nechá si raději kousek dřeva nebo něco podobného, co podněcuje jeho vnitřčinnost, fantazii a imaginaci.

Pro tělo éterné ani pro tělo astrální nejsou potřeba zvláštní učební metody. Je ale nesmírně důležité, aby vyšší vlivy, které vycházejí z fyzického okolí bez vědomého působení na dítě, byly příznivé. Je velmi důležité, aby člověk právě v tomto věku byl obklopen ušlechtilými, velkodušnými a srdečnými lidmi, kteří pěstují krásné a dobré myšlenky.

Takové myšlenkové útvary se vtiskují do jemnější soustavy člověka, do nitra pracujících těl.

Nejdůležitějším výchovným prostředkem je proto vzor; jak v citech, tak v myšlenkách. V prvních sedmi letech působí na dítě ne to, co říkáme, ale co sami jsme. Právě okolí dítěte se musí střežit všech nečistých a nemorálních myšlenek, vzhledem k neobyčejné křehkosti jemnějších těl vyvíjejícího se dítěte.

V době od sedmého do čtrnáctého, patnáctého, případně šestnáctého roku, tedy do dosažení pohlavní zralosti, se rodí tělo éterné. Rodí se právě tak, jako se tělo smyslově-hmotné (fyzické) stává při narození přístupné vlivům zevního světa. Až v tomto druhém období je nutné na éterné tělo působit.

Éterné tělo je nositelem paměti, stálých zvyků, temperamentu, sklonů, stejně jako stálých žádostí, náruživostí.

Proto je nutné věnovat éternému tělu, které se teď zrodilo, zvláštní péči, abychom vyvinuli jeho schopnosti. Je nutné působit na zvyky, na paměť, vůbec na všechno, co má člověku poskytovat trvalý základ povahy. Člověk se stává bludičkou, jestliže se v této době nepečuje o to, aby jeho povahu protkávaly jako červená nit různé zvyky, aby mohl obstát v bouřích života.

Nyní je nutné působit na paměť.

Po této době se už to, co si má člověk udržet v paměti, dostává do éterného těla těžce. V této době procitá i smysl pro umění, zvláště pak pro umění, které má co činit s vibracemi éterného těla, tj. pro hudbu. Pokud je dítě talentované tímto směrem, je nutné v těchto letech tento talent pěstovat.

V tomto období působí na vyvíjejícího se člověka podobenství, přirovnání, schopnost srovnávání.

Pokud se však už v tomto sedmiletí snažíme pěstovat u dítěte úsudek, počínáme si nesprávně.

Právě naše doba hřeší tímto směrem na dítěti až přespříliš. Je nutné pečovat o to, aby se dítě co nejvíc naučilo. Paměť musí dostat obsah a schopnost srovnávat se musí cvičit na smyslových představách.

Dítěti je třeba ukazovat příklady velkých mužů světových dějin; ale nesmí se přitom říkat „to je u nich dobré“, „to dělali špatně“, protože to by už působilo na schopnost tvořit si úsudek. V tomto ohledu není pro dítě nikdy dost takových obrazů, které (blahodárně) působí na jeho éterné tělo. Přitom je velmi užitečné užívat co nejvíce symbolů. Je to doba, kdy mocně působí obsažné povídky nebo vypravování, která znázorňují lidský život v obrazech. Právě takovou výchovou se éterné tělo stává pohyblivé, ohebné a poskytují se mu trvalé dojmy. Jak byl asi Goethe vděčný své matce, že mu v této době vypravovala tolik pohádek!

Čím později se u dítěte probouzí úsudek, tím lépe pro ně.

Dítě se ale ptá, „proč?“. Tyto otázky dítěte, „jak“ a „proč“, se však nemají zodpovídat abstraktními výklady, ale příklady, symboly. A jak nesmírně důležité je najít správné symboly! Když se dítě ptá na smrt a na život, na změny, které se dějí s člověkem, lze mu ukázat příklad s housenkou a kuklou, ze které povstane k novému životu motýl.

Všude v přírodě najdeme dost obdobných příkladů pro zodpovězení i nejtěžších otázek. Obzvlášť je v této době pro dítě důležitá autorita. Jenom to nesmí být autorita vynucená. Učitel musí dosáhnout autoritu zcela přirozeným způsobem, aby v ni dítě věřilo, dříve než se mu smí rozvinout vědění.

Proto žádá pedagogika založená na novodobé duchovní vědě u vychovatele nejen intelektuální vědění, pedagogické zásady a rozhled.

Žádá také, aby byli na učitelská místa vyvoleni lidé, u kterých je předpoklad, že se stanou autoritou díky svým přirozeným vlohám. Zdá se to snad příkré? Jak bychom neměli uplatňovat tento požadavek, když na něm závisí celá budoucnost lidstva! Tak se nám otevírají výhledy na velké kulturní úkoly anthroposoficky orientované duchovní vědy.

Když člověk vstupuje do svého třetího sedmiletí, do doby pohlavní zralosti, uvolňuje se astrální tělo. S tímto uvolněním souvisí též tvoření vlastního úsudku i kritiky, stejně jako i utváření bezprostředních vztahů k ostatním lidem. Jako se probouzejí city od člověka k člověku, tak procitají i city pro ostatní okolní svět.

Nyní je člověk zralý k tomu, aby začal chápat rozumem. Uvolněním astrálního těla se probouzí cítění sebe jako osobnosti. Tehdy je na místě podněcovat v člověku snahu po vlastním úsudku. V dnešní době se však člověk nechává zlákat ke kritice až příliš brzy. Sedmnáctiletí kritici se v dnešní době vyskytují čím dál tím častěji; jejich úsudky nemohou být jiné než zcela nezralé, protože jinak to ani není možné.

Člověk musí být starý dvacet dva až dvacet čtyři let, aby mohl samostatně usuzovat.

Od čtrnáctého do čtyřiadvacátého roku má člověk využít co nejvíce možností učit se od světa. Všechno, co ho obklopuje, je pro něho příležitostí, aby se – učil. Tak vyrůstá člověk k plné životní zralosti.

Seznamujeme se zde s velkými zásadami výchovy, z nichž pak vyplývají nesčetné podrobnosti.

V samostatném spisu „Výchova dítěte“ jsem rozvedl, jak je nutné pracovat v době:

  • od 1. do 7. roku: pomocí příkladů a vzorů;
  • od 7. do 14. roku: prostřednictvím autority;
  • od 14. do 24. roku: samostatným úsudkem.

Tím plní duchovní věda svoje kulturní poslání! Z tohoto pohledu vysvítá zcela zřejmě plodnost duchovní vědy pro život.

Z knihy Rudolf Steiner_Pred_branou duchovní vedy

83 replies on “Výchova dieťaťa”

ach jaaj, ja mam 2 rocne a 10 rocne dieta a to je skok velky veru xixix a rozdiel obrovsky, mala potrebuje este sa maznat a blaznit a starsia je uz slecna a pomaly je jej vsetko trapne a nazory ach jaaaj
a ziarlia na seba ako dive niekedy xixiixi

Páči sa mi

Moji sú teraz v rovnakom období, takže by som mala u nich rozvíjať talen. 😉
Eli aspoň to nemáš také rovnaké…. aj môj malý a keď má 8 sa rád ešte pomazlí, ale s tým starším sa mazliť už nedá, takže aj u teba to má výhodu. S jednou sa môžeš mazliť a druhá je veľká slečna, ktorá jej môže ísť príkladom a tebe pomôže s jej výchovou. Len záleží či ju bude počúvať, lebo u nás starší sa snaží mladšieho síce výchovne usmerňovať, ale mladší ho akosi nepočúva… 😆

Pekné sníčky Eli.

Páči sa mi

schrány budú asi schránky 😀 že je to tak ?

waaw teraz som si spomenul že som včera rozmýšľal že ako to vlastne je keď matka má vo svojej druhej čakre dieťa, aké to má účinky a tak 😀 a dospel som k záveru že je úžasné a celkom logické 😛 že dieťa sa nachádza v mieste, v ktorom splynuli dve telá v jedno. Hm a vstup sa udial cez ich prvé čakry. Sranda. A tiež sa to (prirovnanie) dá hodiť na Gabriela a tým zase na nás. Sranda. 😀

teraz neviem či tu mám zase nariekať ako som od útleho detstva bol vydaný napospas temným alebo ďakovať bohu že som sa modlil 16 rokov aby ten strach prestal a on prestal 😛 …len tak v jeden týždeň jednoducho prestal .. stačila jedna veta ktorú som si prečítal: “Nesmieš mať strach” 😆 a už sa neviem dočkať kedy sa mi do rúk dostane tá čierna puma/démon a ja mu dám útočiť na 3-ročné dieťa! 😀 Myslíte že príde keď ho zavolám ? Nebude mať zo mňa strach? 😛 😆

Páči sa mi

Zrejme sú schrány schránky 😆 Pozriem do knihy či to nebol preklep. Ja som nad tým tiež dávnejšie uvažovala, lebo mám kamošku, čo chce otehotnieť a nedarí sa jej a keď som jej prechádzlala čakry, tak mala prvé dve úplne bez energie a ostatné oslabené. Vtedy som jej povedala, že pokiaľ sa nedá liečiť niekym, aby jej dal energetický systém dohromady tak neotehotnie. Ak 2 čakra nevyživoje pohlavné orgány plod by sa ťažko uchytil.

Tvoj problém zo strachom je 3 čakra, zrejme aj preto si sa pýtal na aktiváciu hudbou. Pozri si ju, ak si nečítal… https://anitram.wordpress.com/2012/01/02/3-cakra-solar-plexus-manipura/

S Gabrielom neviem ako to súvisý a ani tú pumu som nepochopila, tá ťa starašila v detstve?

Páči sa mi

Je to pravda,že ked nema čakry v poriadku respektivne,ked jej frekvencia nekmita na urovni tych ostatnych,ale prekmitavaju sa tak ani sa plod nedokaže naviazat a sa.Mala by ist na magneticku rezonanciu aspon 10 krat.Okrem toho čo sa tyka deti mam dotaz,dieta sa vyvyja podla seba sameho a podla toho aky duch vas navštivy doma nečakane.U mna popod prahom došiel zly demon a usadil sa v dcere.Základy mala dobre pre neho.Ponevač otec ma nakazene srdce čertom.Je odvtedy nezvládatelná.Možete vy vychovavat akokolvek dobre nema to potom vyznam,kym on z neho neodide dobrovolne.

Páči sa mi

…áno čakry veľmi ovplyvnia naše správania, sama to vidím na sebe,kedy si neverím, že zvládnem niektoré veci, alebo mám iné pocity. Naše deti majú v sebe svoje povahové vlastnosti, ale svojou výchovou ich môžeme meniť, ukázať im ako sa správať a hlavne dávať im veľa lásky. To je základ, lebo ak dieťa nedostáva lásku, nevie ako taký cit vyzerá a potom tak aj koná k okoliu.

Tým, že jej otec je povrchný a jeho srdce je zatvorené tiež súvisy s tým ako bol vychovávaný. Zamysli s nad tým. Možno že zdedila jeho povahu a správa sa ako on, ale ty môžeš s ňou pracovať, venovať jej veľa lásky a ukazovať čo je dobré a hlavne ju naviesť vnímať veci cez srdce, nie cez myseľ. Nech koná tak ako cíti. Ty sama píšeš, že si našla cestu k svetlu, tak pomôž aj svojej dcére.
Erika píšeš…
Pozrite sa sami na seba a do seba,aky ste ludia voči inym a sami k sebe.Lenivost si tiež vybera svoju dan na tele.To vam vravim ja čo som prešla svetelnou očistou a vylečila sa.Stretla pána a prosila ho o odpustenie.Duchovna matka mi zas vyliečila dušu.Vo svetle je pravda…

Ja cítim z tebe plno hnevu a je v tebe nenávisť a zloba. (Neuraz sa za to, možno sa mýlim, alebo len zle si sa vyjadrila.)

Človek, ktorý sa stretne s Bohom odpusti sebe aj ostatným, neodsudzuje, ale snaží sa naviesť správnym smerom. Je v ňom pokoj láska a toto všetko z neho vyžaruje. Tak ako keď stretneme nebeské bytosti, nič nám nevytýkajú, len s láskou vravia ktorá cesta je správna, lebo len cesta srdca nás vedie k Bohu.

Páči sa mi

Možno teraz mam v srdci hnev voči,zlu lebo sa snaži za každu cenu ma nahnevat.Ked nie je zlo v nich tak su ok.Ale ked ho citim v nich su na nevydržanie a vytačaju ma klamstvami.Chcu aby som bola normalna,akože neveriaca.Nezatvorim si srdce pre pánom lebo nie on je navine ich špiny.Nechcu o pánovi ani počut,som pre nich ako cvok.On ked mi odpusti najde pokoj v duši no viem že ma chce spet a znova ma psychycky tyrat.Robi to cez dceru,ale dcera si to musi sama uvedomit a ako som pisala je nakazena,tak to nepojde a ani nechce.Sama mi to povedala.Zlo sa snaži každeho svietiaceho zničit.Má vela podob vela sposobov,a ma vytrvalost.Za tych pár tisic rokov sa to naučil.Ak to pojde dalej takto ja znova vyzvem živly,ale na velku očistu celej zeme,ale to bude iba sama smrt.Lebo očistu treba pochopit.Počkam si na povel pána kedy bránu otvorit.vlastnim anch.Planety idu do kríža,a on pride pod križom na posledny sud.

Páči sa mi

Erika ja ťa chápem, viem asi čo prežívaš. Človek, ktorý sa dá na duchovnú cestu je mnohými opovrhovaný a skúšaný. Tak ist aj ty. Preto som písala , že človek ktorý stretne Boha sa snaží nájsť v sebe pokoj, mier a lásku. Ty sama si musíš uvedomiť, čo pred kým môžeš vravieť a čo nie. Tvoj muž je zatrpknutý a neveriaci, môj je tak isto a preto tieto veci pred ním nezdielam. O Bohu a duchovných veciach sa môžeš baviť len s otvorenými ľudmi, pretože ostatním podobným tvojmu manželovi sú to veci na smiech. Nauč sa nepripúšťať si veci a ovládať sa. Vždy sa nadýchni a upriam pozornosť na srdce nie na hlavu, kde ti stúpne hnev a ty vybuchneš. Ak sa naučíš spracovávať svoj hnev a nájdeš v sebe pokoj veľa vecí si uvedomíš. Zmeň seba a možno zmeníš aj tvoju dcéru a manžela. Porozmýšlaj o tom. Je to tvoja lekcia, ktorú si si vybrala a treba na tom popracovať. Spýtam sa ťa medituješ, alebo vizualizuješ? Skús si pre odpoveď ísť do vnútorného sveta. 😉

Našou úlohou je meniť ľudí k dobru a nie sa im vyhrážať posledným súdom, nezabudni aj ty si zhrešila, každý z nás, takže nesúď, aby si nebola súdená.
Vieru v Boha nemôžeš nikomu vnútiť, ale pokús sa ukázať im cestu k sebe do svojho vnútra, kde sídli naša duša a v nej sa nachádza Božská iskra. Pracuj aspoň zo svojou dcérou, je to tvoja krv, nezabúdaj na to a ty si jej vzor, jej matka.

Pekný večer Erika.

Páči sa mi

Okrem toho čo sa tyka deti mam dotaz,dieta sa vyvyja podla seba sameho a podla toho aky duch vas navštivy doma nečakane.U mna popod prahom došiel zly demon a usadil sa v dcere.Základy mala dobre pre neho.Ponevač otec ma nakazene srdce čertom.Je odvtedy nezvládatelná.Možete vy vychovavat akokolvek dobre nema to potom vyznam,kym on z neho neodide dobrovolne.

Toto ma velmi pobavilo, pretoze to dokonale vystihuje a popisuje situaciu u nas doma. Doslova ako keby to bolo o nasej rodine.
Zelam vela dobreho:)

Páči sa mi

Ariadna všetko má svoj dôvod a veci sa dajú riešiť. Deťom treba dávať veľa lásky a vnímať ich, pretože sú citlivé a zraniteľné a veľa vecí si pripúšťajú a berú tak ako nie sú. Tak nech sa veci v tvojej rodine čím skorej dajú do poriadku a všetko je tak ako má byť… Pekný deň želám. 😉

Páči sa mi

Okrem toho čakry su spojene s povahou človeka.Cele telo je prepojene telesne aj duševne.Ak niekto klame tak ma problemy k nej pridelenou čakrou.Naruša energiu a svetlo.Všetky vlastnosti su uzko spojene s telom.Nervozita,strach,chamtivost,pažravost,lstivost taha čakru do tmava a vznika choroba.Pozrite sa sami na seba a do seba,aky ste ludia voči inym a sami k sebe.Lenivost si tiež vybera svoju dan na tele.To vam vravim ja čo som prešla svetelnou očistou a vylečila sa.Stretla pána a prosila ho o odpustenie.Duchovna matka mi zas vyliečila dušu.Vo svetle je pravda

Páči sa mi

Dobrý den,rada by som vám znova povedala,že som prešla očistou aj sudom.Takže pokojne možem povedat,že možem sudit.Dokonca som dávala pozor na to,aby aj vyžši duchovny prešli velkou očistou v duchovnej sfere.vnimam ten svet iba počas spanku ked sa uvolnim.Cez den potrebujem pracovat a zarabat ako iny,no v noci vidim a potom napíšem čo sa deje v duchovnej sfere.Ja viem,že je laska klučom k lepšiemu ja,no aj ked ju rozdavam a pomaham niekto si to vysvetluje,že onho mam znova zaujem.Nechcem byt s ex,on je pre mna minulost.Odpustila som mu jeho hriechy voči mne,ale on to potrebuje aby ponižoval niekoho.Nezmenim niekoho ked mu budem o bohu hovorit,ked on sám ani nechce tomu verit.Večšina ludi su materialisti a zakladaju veci na dokazoch.Ani to pre nich nie je dokaz,že som totalne vyliečena zo všetkych chorob.Bol Boh mojou sučastou,sam povedal mojimi ustami vo sne:som boh:Odsudil si dceru na tisic rokov bez lásky,lebo zhrešila.On súdi podla hriechov spachanych počas našho hmotneho stavu.Všetko počuje a všetko vidí,a niekedy to mam možnost vidiet aj ja.Všetko čo robí,koho zachranuje,koho unašaju,a ako sa počas toho cíti.čo nás čaká v blizkej buducnosti.

Páči sa mi

dobrý podvečer přeji Erika… 🙂

*Takže pokojne možem povedat, že možem sudit.*
ach Vy kvítku zlořečený… 🙂
duchovní pýcha z Vás mluví… 🙂

PS: zajisté víte Erika jak to dopadlo s otcem Školastikem…že ano..? 🙂
dobrý večer přeji nejen Vám… 🙂

Páči sa mi

souhlasím pokud není víra pouhou církevní formalitou či pouhým pouhým církevním pozlátkem, ale má vnitřní rozměr… 🙂
což ve Vašem případě má…
přesto jsou některá Vaše vyjádření z hlediska lásky ke které se kloníte “nešťastným”… 🙂

Páči sa mi

Pokial by človek od narodenia bol vedeny k viere a mal niekoho,kto by mu ukazal ako sa ma milovat mal by vzor.To ja som nemala.Moja mama ma v srdci mačku a tak sa aj chovala a chová sa.Moj otec odyšiel ked som mala 7.Moj život bol same neštastie.Nie som ani pokrstená,ale verim v boha.Verím lebo som sama hladala odpovede na otazky.Pokial by som skor mala nejake schopnosti vycitit veci ako teraz,určite by som sa nevydala a nemala od takeho človeka dieta.Cirkev vela vecí tají,a nechova sa tak ako je kázanie.Slová modli sa a pracuj u nich je iba modli sa.Platit za pohrebné miesto po smrti,je podla vas normalne?ked niekto už nežije?išla som do dvoch kostolov a odpoved na moju spoved,bola nemame čas.Viac som veriaca a viac sa venujem ludom vonku ako oni.Mimo kostola su ludia čo potrebuju pomoct,s bežnymi problemami.

Páči sa mi

Erika my sami si vyberáme rodičov, miesto kde sa chceme inkarnovať, lebo sú to pre nás lekcie, ktoré chceme zvládnuť. Všetko si dôkladne naplánujeme pred novým životom v tele. Tvoja matka možno takisto nemala laskyplné rodinné zázemie, aby jej niekto ukázal lásku a vychovával ju v nej. Sme tu na Zemi, aby sme sa vzdelávali, rozvíjali a vzájomne si pomáhali. Vždy ak nám niekto vstúpi do živote je pre nás niečim novým, čomu sa máme naučiť, alebo uvedomiť si svoje hodnoty. Tiež som mala z teba pocit že vyznávaš skorej cirkevnú vieru v Boha ako tvoju vnútornú duševnú..

Opisuješ, že v noci nahliadaš do duchovných sfér. Zrejme astrálne cestuješ. Je to vedomé cestovanie, alebo súčasťou tvojich snov? A ak astrálne cestujeme v snoch navštevujeme svoje minulé životy, môžme nahliadať aj do duchovných sfér. Už som mala také 2 sny.

Ty sama vieš aký význam má tvoja práca a pomoc ľuďom v tvojom okolí. Drž sa hlavne svojho vnútorného cítenia a intuície, nie toho čo si myslíš.
Pekný deň Erika.

Páči sa mi

ahoj erika
vies, ja som tiez matka a tiez rozvedena, mam dve dcery a viem ake tazke to bolo nie len pre mna, ale aj pre moje dcery cely ten cirkus zvladnut. a aj ich to ovplyvnilo. Nikto nie je v pohode, ked sa rozhodne rozviest a toboz deti , ktore su take zmatene a pomylene a nevedia este viec co so sebou ako dospely ludia. a je to tazke a velmi.
preto by som len chcela napisat moj pristup, nehrala som sa ani na veriacu ani na duchovnu ani na osvietenu ani na spasitelku, ani na trpitelku ani na rozvedenu rozvadzajucu sa a ani na nikoho ineho. neriesila som stavy inych ludi, len moje a mojich deti a snazila som sa tak ako ja, aj moje deti drzat v pohode a v klude.
ani byvaly a ani ostatni ludia co s tymto mali problem, neboli v centre mojeho zaujmu tak ako ja a moja pohoda, ktoru som sa snazila prenasat aj na deti a myslim, ze sa nam to podarilo. s laskou a trpezlivostou som ja sama v prvom rade, brala ohlad na mna samotnu a deti, aby sme to zvladli. a myslim, ze to aj boh odomna cakal a to bola aj moja skuska.
to ze to ostatni nezvladali ma zaujimalo na poslednom mieste. a uz toboz cirkev a pan boh a ex a neviem kto este. tych som mala na hnojisku aj ked mi zneprijemnovali zivot, ale vzdy som im povedala, nech sa najprv staraju o seba a potom o mna, a nech neriesia zbytocne to co nemaju, ak mi chcu pomoct, tak nech pomozu, ale ostatne reci a somariny som odmietala. jednoducho som zaujala postoj a koniec. a tym som to zvladla. lebo to ako zijes, je len vysledkom toho ako sa spravas a co si do zivota pritiahnes. ak je to zodpovedny pristup a laska a harmonia, tak ju aj po case budes mat. to ti slubujem.
a velke gulove som sa zaujimala o sprostosti a blbosti a chlbotiny typu, co tu pises, ked som mala doma deti a mna samotnu v prvom rade, co som potrebovala riesit.
tak ti poviem erika. pozri sa najskor na seba a to co robis a chces robit a co zo seba vysielas a na svoje deti pozeraj, v akej pohode ich drzis, co pre to robis a ako spolocne harmonicky fungujete a potom sa staraj o cirkev, posledny sud, byvaleho, susedky, blbosti a somariny okolo aury osvietenia a pana boha, chlbotiny a ja neviem co este to tu za sprostosti riesis moja.

lebo ak si sama pomozes aj pan boh ti pomoze moja. a ked som citala na co ty vsetko ako matka, rozvedena plytvas svoju energiu a riesis sprostosi vylozene, tak mi zlc kypela. sno sa necudujem, ze sa zle citis a tvoje deti su uplne mimo a je jedno co po kom podedili alebo aky satan alebo chripka ich zastihla.
ty si matka a ty zodpovedas za seba a svoj pristup k svojim detom a nikto iny.tak neries blosti, ale to co je teraz pre teba dolezite a cim skor to vyriesis, tym skor sa budes dobre mat nie len ty ale aj tvoje deti a garantujem ti , ze sa tym poriesia aj ine veci. ale zacat musis moja pekna len od seba samej a bolo by pekne keby si aspom troska zmenila ten pristup co si tu na blogu napisala. abby sa veci v tvojom zivote zmenili k lepsiemu.

nehnevaj sa erika, mozno ti krivdim, za to sa ospravedlnujem, lebo viem len reagovat na to co si tu napisala, ale aj to mi stacilo na napisanie toho komentu

a ludia co ma poznaju vedia, ze ja sa malokedy rozculim a uz malokedy to pisem na blog.

a dakujem martinke, ze to povolila a pustila na blog, aby si si to mohla precitat.

Páči sa mi

Elizabetin, chapem ze ta rozculuje, ale ty na tych jej pismenach nevidis ze je mimo? Som presvedcena ze potrebuje odbornu pomoc. Aj matka moze ochoriet a ked nahodou ochorie dusevne, mala by jej byt poskytnuta pomoc a nie vycitky.

Páči sa mi

matrioska

to ze je v dnesnej dobe vela ludi mimo, vieme vsetci a aj ja som bola, ked som musela zacat riesit takuto situaciu v zivote. naozaj a velmi a musela som sa snazit silou vole zotrvat v tom co bolo potrebne a nutne a naozaj na tej ceste zostat a vytrvat. nerozptylovat sa a neminat tu energiu na nic co nebolo dolezitejsie ako ja a moje deti. a si myslim, ze to bola aj jedna z lekcii, ktoru som mala podstupit v tomto zivote. nehrat sa na obet a neobvinovat nikoho ineho z toho co sa dialo, ale najst vo vsetkom aj moj podiel viny , odpustit si a napravit vsetky chyby tak aby som mohla ja a aj moje deti znova sa zaradit do spolocnosti a zivota a poriesit vsetky existencne veci a bolo to neskutocne namahave a tazke.
preto si viem predstavit, ze je erika mimo. ale tiez vidim, ako rozptyluje svoju pozornost a energiu nespravnymi smermi. mozno jej krivdim, za to sa ospravedlnujem, lebo su tu len tieto komenty na ktore mozno reagovat od nej.
ale viem povedat zo svojuej skusenosti, ze cim skor poriesi seba a deti a nastavi sa na tu spravnu cestu, tymskor sa jej zacne v zivote darit a vela veci sa poriesi
aj v jej zivote nie len s nou ale aj s detmi a okolim
takze mozno len potrebuje vystupit z tych bludnych kruhov ktore ma a zacat menit vzorce spravania a pohlady na seba a okolie a ked sa zacne riesit jedna vec, s nou sa zacnu aj ostatne pekne postupne. len je to na nej samotnej
ona sama ked zmeni svet v sebe samej, tak sa zmeni aj svet okolo

viem ze sa da z tohoto vycerpania aj ochoriet, ako z inych vycerpani, ked ti niekto zomrie, alebo skrachujes, alebo nieco podobne. je to obrovska rana a prinesie so sebou vela zmien
a mozno to je ta lekcia co sa ma naucit, jej zvladnutim sa zacne mat lepsie
viem to podla seba a tot oje ako som pisala, moj pohlad na vec

a ja jej tymto prajem vela sily a odvahy postavit sa nielen sebe samej a tym starym sposobom zmyslania a tym sa naozaj znovuzrodit a pretransformovat, ale aj stastia a pozitivnych veci a lasky co k nej pridu
lebo co vysles sa ti vrati, zakony vesmiru naozaj funguju a je to len o vnutornom nastaveni a sposobe zivota, nic viac, kazdy sme si sam strojcom svojeho vlastneho stastia, nikto iny

takze jej drzim palce, nech to zvladne, da sa to, je to tazke, ale da sa to vsetko pomalicky po troska a bude lepsie

mhmhm a mozno ak toto nepommoze, tak treba aj odbornu pomoc hmhm ale aj to treba ku zmene k lepsiemu, lebo verim tomu, ze naozaj aj pan boh chce aby sme boli v zivote stastni a spokojni a preto sa nam aj tieto situacie deju. lebo ich vyriesenim naozaj je lepsie a pride aj lepsie , len ich treba zvladnut a to uz hociakym sposobom, len treba naozaj chciet

pekny den prajem

Páči sa mi

Dakujem za nestranny názor.Možno som tie veci nepísala dost zaradom ako sa stali tak to rozpíšem,zaradom.Vychovavam dceru podla starych zákonov aspon sa snažim.Posluchat rodičov,neklamat,nekradnut atd.No myslela som si,že to pojde a bude moj muž zdielat moju vychovu,ale nestalo sa.Robil pravy opak,nechaj mama to uprace,mama vynesie,mama sa nestara,rypanie ked nebolo niečo v čas hotove,same dirigovanie a uražanie.Velmi zle vplyvalo na dieta hádanie sa čo a ako.Tak som dostala žaludočnu epylepsiu a odpadavala som od nervov.Ina možnost nebola iba sa rozviest.Nič sa nezmenilo robí to dodnes cez telefon dcere až mala chce navštevovat pychologa lebo nevie koho ma posluchat.Ano potrebujem pomoc,právnika.Lebo 8 rokov života s nim a 7 rokov rozvedena na nič som s nim nešla.Tak sa nehnevajte na mna ked som bola vedena na duchovnej urovni vyzvat živly.tzri tyždne som nevedla spat,niečo ma volalo na okno a aby som zapalila sviečku a čakala som.Každu noc.Nakoniec mi kazal hlas zklopit zrkadla,modlit sa a prišiel on sám.Cez den som vedela ake bude počasie a vravel že mi svieti na cestu,tak som sa pohla z tela.Ukazal mi všetko aj demonov a ako sa z človeka do človeka pohybuju obaja.Zlo aj Pán.

Páči sa mi

Nebola som veriaca,od vtedy som.Nemala som nijake schopnosti videnia ani sezibilitu.Vychovavam dceru sama a aj v podnikani sa mi darí.Vdaka pánovi som takato aká som.Hodne ma to zmenilo k lepšiemu,no myšlienka že citim pritomnost zla v niekom tak by ho iba byla remenom.Taky človek je zly celkove ku každemu.Ale ja s usmevom skušam niečo iné.Sám pán si vyberá koho chce za svojho zapisovatela-ku.čo robi kade chodi a ako zachranuje.Ja to iba píšem.Mimo toho žijem bežny život ako hocikto iny,iba mam skoro vo všetkom štastie.Ked sa trapim a plačem až mi zoviera srdce,on príde dotkne sa ma a mne v tom momente nič nie je.Som rada že ma oslovil.

Páči sa mi

Mimochodom nosim aj štastie inym.Som rada že možem pomoct ludom,radami aj inač.Vela ludi si nevie vysvetlit prečo je ten človek taky k nemu ked nema dovod.Tak je to tym čo alebo koho si pustil do srdca.Dobreho alebo zleho.Nie je to vychovou.Už sa tak narodia,s čiernou dušou,alebo bielou dobrou.Chcem tym len povedat,že sa da nejak ovplyvnit vychovou spravanie,ale u zlych len v malom množsve.Ked som nahliadla čim som bola v predošlich životoch tak,stale veriaca a zapisovatelka.Nemohla som sa venovat písaniu a venovaniu sa mu,lebo ma stale niekto od toho odvadzal.Aj mama.Ked som namalovala obraz Ježiša,tak ho v mojej práci otočila,lebo jej vadí.Mala som v lani výstavu obrazov v muzeu,a som iba obyčajna krajčirka a na nič sa nehrám.Viem,že je tažke vychovavat dieta a hlavne viem,ake je to nemat peniaze ani na rožky a ani vlastny vám nepomožu.Ked on to hore videl,tak pomohol mi takto.Ked on mi pomohol pomožem aj ja vám,až to bude v mojich silách.Ked vidim v sne záplavy,alebo vulkán či popolnate oblaky,snažim sa vám to povedat čo a kedy to bude.Mám tieto veci overené.Pár rokov som sama dej sledovala.Ak viem pomoct a povedat čo bude,aby ste sa pripravily tak napíšem.Nemusíte tomu uverit je každeho individualna vec.Každy sme iny.

Páči sa mi

Ahoj Erika…Naozaj je dnes z teba cítiť pokoj. 😉 Sú ľudia, ktorý dokážu pomôcť iným , stačí ak im ukážu riešenie, lebo vidia veci inak a ty patríš k nim. Máš schopnosť vcítiť sa do iných, vnímaš ich energie, dobré ,aj zlé, máš vízie a vieš, kedy čo príde. Teda máš všetky jasnovidné schopnosti.
Ja ti verím, lebo také veci sa naozaj dejú. Nech tvoja cesta je vždy osvetlená najčistejším svetlom a tvoja láska naďalej pomáha ostatným v mene Božom.

Páči sa mi

Dakujem ja to iste prajem tebe.Tato stranka ma zaujala,lebo je v nej vela pravdy.Ludia sa neboja povedat čo zažily,bez toho aby ich mali za čudnych.Vela zázrakov sa deje treba to prijat.Duchovne sa vyvíjame a pevne verím,že k lepšiemu.Prvy moj očistny kruh mal 40km.rozsah.Aj mojmu bratovi sa odvtedy darí v niké.Aj iny sa ozývaju,že sa im darí,tak ma to teší.štastie je vzacna vec.Mat vela dobrých priatelov aj to je štastie.Mat čistu lasku to je največšie štastie.Mat ludi čo pomožu v tažkych cvilkach sa neda ocenit.Hladat tu spravnu cestu k svetlu a bohu neznamena,že budeme otrokmi,ale že patrime niekam a nie sme sami aj ked sme sami v izbe.Kody čo som rozluštila vo svetle slnka boli o duchovnom zrkdle.Je taka stranka vrelo odporučam každemu.DUCHOVNE ZRKADLO.Je pisane ešte iba ceruzkou aj kreslene.Hovorila som s dcerou,bude nad sebou rozmyšlat.

Páči sa mi

Erika svým způsobem jste šťastná duše,
a nejspíš Vás chápu proč to sem na blog vše píšete…

protože to běžný jedinec není schopen pochopit…
a máte potřebu se svěřit, ano rozumím Vám… 🙂

a přeji pohodový večer a dobrou noc nejen Vám… 🙂

Páči sa mi

erika, som rada, ze uz znies lepsie
vies je tu take nieco ako angelarium a potom aj tu po blogoch dookola sa dozvies, ako sa kadekto s kadekym zhovara a popravde nebudes ani vediet ci sa smiat, ze je to dobry blud, ale tu ludia utiekli z blazinca , alebo droguju ked taketo nieco vidia a pocuju alebo co :-))))
teraz sa neurazte, toto je nazor jedneho pragmatika xixiix
takze to ze sa zhovaras s niekym ti tu aj vsetci uveria , kopec ludi tu vidi anjelov a diablov, kadekoho ti poviem 🙂
takze ak ty vidis niekoho takehoto a pises si to , tak v poriadku, ludia na angelariu tieto rozhovory zaznamenavaju a davaju na net a mozes si ich precitat
ak chces tam prispievat, tak cez blog eprakone sa tam dostanes a uvidis sama

no popravde sme si mysleli, ze sa mas ovela horsie a asi si mala len zlu chvilu a frustraciu ako kazdy tu mame z casu na cas a piseme si tu a podporujeme sa dookola
ale popri tom vsetkom sa snazime byt ukotveni v realite a nezabudat na to hlavne na com zalezi a aj vsetky tie veci co sa tyka pomoci sebe a bliznym, lasky a neviem coho aplikovat v svojich zivotoch a potom piseme ako nam to ide a taksa tu dookola podporujeme

ja by som ti povedala tak, ak chces nieco z tych zapiskov aj zverejnovat, urob si blog akomy ostatni a tym sa aj budes ventilovat a aj budes mat lepsi pocit, ked ludia napisu k tomu svoj nazor a postrehy a mozno aj skusenosti a uvids sama, co z toho bude

takze prajem prijemny vecer a vsetko je v poriadku 🙂 ak by nebolo, tak napis skludom ti pomozeme nasim nazorom na nieco a potom sa v tom zorientujes uz aj ty sama

prajem nech sa dari a mas dost sil poriesit svoj vztah s dcerou a mamou a aj byvalym, sme asi vsetci radi, ze sa ti dari a snazis sa zvladat veci v svojom zivote ako aj my ostatni

prijemny vecer prajem 🙂

Páči sa mi

🙂
nečítam to celé, nejako sa mi nechce 🙂 .. ale? eli, keďže na Teba má lilah slabosť, … ( a vôbec sa tým netají 😛 ) tak som si niečo práve od Teba začala čítať …
a ehm … toto je prosto .. mno…, ehm … 🙂

“dozvies, ako sa kadekto s kadekym zhovara a popravde nebudes ani vediet ci sa smiat, ze je to dobry blud, ale tu ludia utiekli z blazinca , alebo droguju ked taketo nieco vidia a pocuju 🙂 alebo co )))
teraz sa neurazte, toto je nazor jedneho pragmatika xixiix
takze to ze sa zhovaras s niekym ti tu aj vsetci uveria , kopec ludi tu vidi anjelov a diablov, kadekoho ti poviem 🙂 ”

takže!?! … ako sa má Gábina ? 😉 … 🙂 …

a erika, a nielen erika … nič si z toho nerob, … v tomto sa s eli zhodneme … tu skutočne nájdeš všetko …
ale, Všetko …
čo, Všetko …
VŠETKO! … 😛 … 🙂 …
ale warning! … občas tu dobre ide o kejhák … 🙂 …

no cirkus Život, preto ho lilah tak Milujeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee … 🙂 …

dobrúúúúúú …. 🙂

PS: ale predsa ešte .. 😉 … 🙂 zajtra prosto … len …

😉 …

všetkýýýým …

Páči sa mi

Erika, ak si schopna vnimat, ze ak matka veri ze jej dieta ma nakazene srdce certom a keby bola vedela, nikdy by ho neporodila, je tu vazny problem. Ak mas pocit ze tu pomoc nepotrebujes ty, tak ju skus najst aspon pre svoju dceru, byt na jej mieste, tiez by som chcela psychologa. Ak mas kusok obycajnej ludskej empatie, bude ti okamzite jasne preco.

Páči sa mi

Erika som rada, že dcéra sa rozhodla aspoň zvážiť tvoj návrh. Pracuj s ňou pomôž ju naviesť k sebe a potom sama pochopí o čom je viera v Boha. Čítala som u Lazareva ako jedna žena mala tiež zatrpknutého manžela a ona sa sama kvôli tomu trápila. On jej odporučil nech sa modlí za seba, svoje deti i za neho a všetko sa zlepší. Deti sú väzbami spojené zo svojim otcom, takže pomôže aj jemu.

Pozrela som si tú stránku duchovné zrkadlo duše, zatiaľ sa ku mne tá kniha nedoniesla, určite si to prečítam. http://www.mariaem.ic.cz/DUCHOVNEZRKADLO/srdce.htm

Ďakujem a som rada, že ťa zaujala moja stránka, dávam sem veci, ktoré ma zaujímajú a posúvaju na duchovnej ceste. Poteší ma , keď sa ľudia ozvú a napíšu, že si tuná našli potrebné veci. ktoré im pomohli.

Pekný deň Erika.

Páči sa mi

Este jedna vec, co sa tyka vizii, nadprirodzenych veci a podobne. Iste, clovek sa tu stretne s popisovanim javov, ktore v beznom chapani reality zatial v nasej spolocnosti nemaju miesto. Toto vobec nevidim ako problem a je jasne ze to co sa spolocnostou povazuje za normalne vobec nemusi znamenat, ze akekolvek vybocenie je znamkou choroby alebo poruchy. Osobne verim na veci medzi nebom a zemou, mam taktiez niektore zazitky, ktore mi to potvrdzuju. Preco si ale myslim ze to co popisala Erika je problem? No ide tu predovsetkym o obsah tychto vizii. Ten obsah povazujem za nebezpecny, pre nu samu a tiez pre jej okolie. Preto si myslim ze je nezodpovedne este ju v tom aj utvrdzovat a podporovat, zda sa mi ze v takomto stadiu by clovek mal vyhladat niekoho, kto mu pomoze trocha sa zorientovat a najst cestu, ktora bude mat trochu menej destruktivny smer. Ak nie klasicka medicina, tak kludne aj liecitel, ktory s nou moze pracovat inym sposobom, pripadne socialny pracovnik, alebo ktokolvek, kto jej pomoze stabilizovat situaciu a nastavit vnimanie vlastneho dietata trochu realnejsie. Co vas vsetkych doteraz citam, mala som dojem, ze ste tu vsetci ludia schopni realneho usudku a ze by nikto z vas nedokazal natolko uletiet, ze si moze mysliet, ze je v poriadku tvrdit ano v dietati je cert, hotovo. Alebo niektori ludia sa narodia ako cierne duse, niet pomoci. No co ste sa tu vsetci uz ozaj zblaznili? Naco tu potom pisete a citate clanky o tom ake moze byt nebezpecne takto si uletiet vo vlastnom sebaklame na cestu obvinovania okolia? Alebo mate dojem ze ak clovek prepadne paranoji, pomozete mu tym, ze ho upokojite, ano ty si v poriadku, mas pravdu, tvoji susedia su mimozemstania a chcu ta zabit? To je tak strasne nepredstavitelne, ze clovek sa niekedy pod vplyvom udalosti moze dostat do takej situacie, kedy naozaj straca sudnost a jednoducho potrebuje pomoc? Lebo je v stadiu, ze si ani len nedokaze uvedomit ze ON SAM MA PROBLEM? Moze sa to stat kazdemu z nas, to nie je nijaka hanba. Dolezite je, ze tam nemaju miesto predsudky, ak by mal clovek akutny zapal slepeho creva, asi mu nebudete odporucat, zachovaj pokoj a modli sa, ale asi mu zavolate sanitku nie? A aky je to rozdiel ak niekomu napriklad pod vplyvom stresu vnimanie vypovie sluzbu natolko, ze mu bude ublizovat tak, ze miesto skutocnosti bude vnimat rozne jeho ohrozujuce bludy? No tak takyto traktak som este asi nenapisala nikdy, ale sokujete ma tu viaceri, takze toto je moj nazor.

Páči sa mi

Matrioshka ja nie som povinná tu niekoho presviedčať o tom, že veci, ktoré tvrdí sú pravdivé, alebo lož.. Tak isto nereagujem na všetky jej vety. Ty sama nevieš, čomu všetkému sa Erika venuje a čo jej to prináša. Takže ju neodsudzuj. V tomto čase veci vníma tak ako sú a časom jej vnímania budú zase iné a potom si uvedomí následky jej činou. Jej cesta je jej učenie.

To že sa vyjadrila o dcére , že má srdce posadnuté čertom určite nemyslela doslova a bola to len fráza, že je v nej veľa zlosti, ktorú ona nevie spracovať a trápi ju to. Tak ako ona aj každý z nás sa musí naučiť ovládať svoje emócie a zbytočne si nezaťažovať auru.

Čo sa týka duší tiež to nemyslela doslova, že čierne duše.
Výňatok:
Mnohý si myslia, že vstupom na Zem je novo reinkarnovaná bytosť „čistá“, avšak nie je tomu tak. Mnohý si zo sebou na Zem prinášame mentálne a vitálne formácie, „programy“, ktoré predstavujú akýsi súhrn vlastností všetkých inkarnácii. Teda na zem si prinášame aj pozitívne programy, aj negatívne. Čím viac negatívnych programov, tým temnejšia duša.
Veľmi dobre to opisuje Beny na blogu…

http://vedomie.wordpress.com/2012/03/20/nase-prostredie-vychova-a-tradicie-s-pohladu-utvarania-osobnosti-vitalnou-sferou/

Každý tu má právo vyjadriť sa ako veci vníma a ja nie som sudca, aby som niekoho súdila za jeho názor. Napísala som to čo som chcela, ostatné pre mňa nie je podstatné. Na naťahovanie sa za slovíčka čas nemám ani energiu.

Pekný deň ti želám.

Páči sa mi

Ten deň raz príde…. 😉 a vidím to takto… starý muž s vráskavou tvárou a šedinami sedí s úsmevom na tvári a vyžaruje z neho múdrosť, spokojnosť a vnútorný pokoj. Nič ho nerozhodí a na všetko má pokojnú odpoveď.

Páči sa mi

skrtni adjektivum stary a beriem 🙂 cituajuc tu vasu prestrelku, nevdojak mi prichadza na um, aky klzky je jazyk oznacujuci dar od Boha za chorobu … ako si my ludia dokazeme to “dobre” interpretovat ako “zle” … ako dokazame slovami posudzovat a skatulkovat:)

Páči sa mi

Ten starký sa mi vždy v mysli vynorí keď rozmýšľam ako odpovedať. 🙄 Spokojne sa usmieva a je cítiť z neho pokoj. Ak si tiež v takej rovine, klobúk dole. Ja mám k nej ešte ďaleko, ale snažím sa.
Pekný dník Roland. 😉

Páči sa mi

Martinka, neviem ako si prisla na to, ze ja odsudzujem Eriku. Ak niekoho odsudzujem, tak celkom otvorene, Vas, ktori sa tvarite ze z jej vyjadreni necitite, ze ma problem. Ak mat problem znamena odsudeniahodnu vec, potom vedz, ze je to cisto tvoj nazor. Ja naopak pripustam , ze mat problem je normalne a ludske, co je ale pre mna neprijatelne je tvarit sa ze ho nevidim. A toto posledne, a ano, je to len moja interpretacia, vycitam napriklad aj tebe, lebo si myslim, ze to robis len preto, aby si si zachovala dekorum nejakej osoby s nadhladom, ktoru nic nerozhadze a nad vsetko sa dokaze povzniest. Kludne to zmietni zo stola, len si uvedom ze to ako Erika mysli a co vsetko robi podla teba, nemusi mat s realitou spolocne vobec nic. Ja vidim jej vyjadrenia a reagujem na ne. Myslienky jej nevidim, presne takisto ako jej ich nevidis ty. To je vsetko, tento blog ma sice celkom zaujimal, ale mam iste hranice. Nepovazujem ho od dnes za ok, tak ako by som nepovazovala za ok blogy kde propaguju anorexiu za zivotny styl a nie poruchu prijmu potravy, ktora vazne ohrozuje zivot cloveka. Priklad. Vsetko dobre vam prajem.

Páči sa mi

Dobrý den matrioshka… nejen Vám… 🙂
máte broblém s pochopením slov… to jen proto, že jste ještě neprocítila a neměla tím možnost i vědomě pochopit… jste inteligentní žena , tak si pro možnost pochopení slova o čertech převeďte do vlastní řeči…

*ak matka veri ze jej dieta ma nakazene srdce certom a keby bola vedela, nikdy by ho neporodila*

pokud vím hodně cestujete, zeptat se na toto matky Hittlera již nemůžete neb je po smrti, ale mohla by jste se na toto optat matky Breivika… zda kdyby měla možnost se rozhodnout a věděla co její syn provede, zda by jej porodila či niko-li… (i tato matka prochází sebepoznáváním)

vím, že i tito jedinci (hittler, breivik) zde mají své nezastuptelné místo… i oni se svými činy učí poznávat, nejen sami sebe… z pohledu lidského jsou to zrůdy z pohledu duchovního, buditelé spících duší(ale tito jedinci sami toto nejsou schopni chápat, protože procházejí částí očisty v té nejhrubší podobě ve stotožnění se se svým vlastním stínem, temnou částí duše – i oni však mají možnost poznat, pochopit) se smrtí a opuštění původního-starého, přichází možnost nového-prozářenějšího…
to máte jako erupci sopky, která zničí své okolí a láva pokryje velké území… dalo by se říci, že je konec, přec není, posléze nový život opět krásy vyjeví …

pohodový den přeji Všem… 🙂

Páči sa mi

Môj názor na jej slová som vyjadrila v prvých komentoch. Erika je dospelá žena, ktorá má v sebe silnú vieru v Boha. Je to jej voľba. Nepoznám ju osobne, preto neposudzujem s pár komentov, že má problém a mala by sa liečiť. Existujú veci medzi nebom a zemou a vie len zasvetenec.

Ja osobne neviem posúdiť čo sa v astrále deje, tak ako opisuje Erika, nikdy som sa tam vedome nedostala, ale viem že existuje.
Mne tiež nik neveril, že mi niekto ubližuje, keď sa na mňa napojili isté bytosti a každý ma hneď odsúdil. Preto ja nikoho nesudím, lebo každý máme v živote iné poslanie a veci, ktoré zažívame sú pre nás potrebné.

Erika sama vie, čo robí a dúfam, že si je toho vedoma.

Páči sa mi

Dobry den každy den.Vidím,že si tu každy napísal svoj názor a suhlasim z anitram,že je to blog o takychto veciach.Keby ste mali záujem čitat ako sa uvarí guláš,tak ste uplne na inej stránke.Jing a jang niekomu niečo hovorí?je to staré učenie.Aj pri skumani hviezd objavily vedci že,všetky hviezdy,planety maju svoju temnu stranku za sebou.Vysvetlim to pre neveriaceho Tomaša čo ma má za cvoka,že ak dokaže rádio prijimat nejaku hudbu a je neživé dokáže aj človek prijimat hlasy,lebo má všetky chemicke prvky v sebe.Každy sa naladí na inu frekvenciu či už spí,alebo je hore.Večšina ludi vnima energiu zeme tak ,že sa počas dna citi vyčerpany.Niekedy dobyty ako baterka.Asi aj tí ludia potrebuju podla neho odbornu pomoc,su v depresii že?Som dospelá a prešla som všetkym a mam zdravy usudok o veciach a študujem aj chemicke vysvetlenia na veci či vedecky ako su podložene.Jediná energia sa netransformuje,a tou je ludska duša.Od semienka sa vyvyja a rastie s telom.Krojí si niečo z otca niečo z matky.Cely život zbiera informacie,či učenim sa či vnimanim duchovne.Po smrti zostavaju informacie o živote v guli zvanom astralna bytost.Može sa znova vtelit,napojit na ineho živeho človeka.Jo a aj cucat energiu,ako ked su dve planety vedla seba.Mna zvyknu taky čo su unaveny,stači ked sedim vedla niekoho takeho.Jedna cucia druhu a zaniká sila.Prechadzame z dva D ma tri D.a to si ako vysvetlujete?Začiname si zvakyt na nové televizory,tak aj my sa musime duchovne na to pripravit,že je to iba telka.Boh,no ano vysiela na nejakej frekvencii a učí nás.Je to centrala,gula plná a zároven prázdna.Je to najvyžšia duchovna bytost,v strede zo srdcom zvany svety grál.vysiela pokoj a lásku.No on si može tiež vybrat dostatočne zreleho jedinca na kontakt s nim,alebo s nou.Bežne rano vstaneme,ideme pracovat.Potom starat sa o ine povinnosti,ale stále máme dušu,nie iba telo.Vymýšlame nové veci,aj to pochadza z niekial.tu máte odpoved.Otvorte si meditáciou čakry a vyzvyte živly na očistu tela i duša si najde cestu svetla.žije sa lepšie,nie som tak unavena ako iny.

Páči sa mi

dobrý den Erika… 🙂

*Jediná energia sa netransformuje,a tou je ludska duša.*

jednoho dne budte schopna a v poznání sama sebe pozměníte i současná slova… 🙂

Páči sa mi

Toto bola veta, ktorá mi nesedela, tak som radšej neodpovedala. Zem sa transformuje, vedomie človeka prechádza transformáciou a duša podstupuje tiež proces transformácie. Je to tým ako prechádza duchovným vývojom a dostáva sa na vyššiu úroveň?

Páči sa mi

martinka…
*vedomie človeka prechádza transformáciou*
nevědomí člověka prochází transfoemací… 🙂

transformací duše jest …vědomí… 🙂

vědomí celku v sounáležitosti veškerenstva spočívajícího v Lásce… 🙂

Páči sa mi

duch je universum, jednota, láska, vědomí…

duše je částí ducha, je jednotlivostí, ale může být i jeho celkem… 🙂
*potom po smrti tela prenáša do duše* rozdíl ve smrti hmotného těla a “smrti ega” je pouze v jedné věci a to té, že při “smrti ega” duše neopouští hmotné tělo… žije vědomým bytostným stavem života…
žije přítomností – vědomím celku… universa… jednotou…láskou…

co je na tomto nepochopitelné… 🙂
kdo neprožil nepochopí,
kdo prožil nezapomene,
žije, miluje – Lásku probouzí, realizuje…

to samé žil Ježíš, Buddha i jiní tzv.”osvícení” lidé, a jestliže ne dnes, tak jednou zajisté též i Vy pochopíte… 🙂

krásný a sluníčkem prozářený den přeji martinka nejen Vám,
pro dnes se loučím a nashledanou… 🙂

Páči sa mi

Občas sa mi stáva, že mi začne prúdiť energia z dlaní ak sa niekto okrem mňa zdržuje v miestnosti. Nemusi to byť len z dlane, ale aj z predlaktí, či nôh kadiaľ sa mi uvoľňuje energia. Buď dotyčnému poviem čo sa deje a ponúknem mu ju, alebo ju nechám prúdiť nech je na úžitok tomu, kto ju najviac potrebuje a vnútorne sa pousmejem. Dnes som odpisovala na tri maile a z ľavej ruky sa mi ťahala energia pri písaní jedného z nich. Takže aj takto to funguje. 😉
Ten presun z 3D na vyššiu úroveň je o tom, aby sme zvýšili svoje vibrácie, pozdvihli vedomie na vyššiu úroveň a mohli vzostúpiť do vyššej dimenzie. Evolučný vývoj je potrebný, lebo ľudia si začínajú uvedomovať svoje bytie a spojenie s jednotou a nie sú upriamený už len na realitu, ale vnímajú, že ide o niečo viacej. Pekne je to opísané na tejto stránke, ak chceš pozri si.
http://www.vzostup.sk/vzostup

Píšeš: Otvorte si meditáciou čakry a vyzvite živly na očistu tela i duša si nájde cestu svetla.žije sa lepšie,nie som tak unavená ako iny.
…áno našla som, že toto si mi už písala, https://anitram.wordpress.com/2011/02/24/japonske-techniky-liecenia/#comment-985

lebo ja poznám len očistu čakier elementom ohňa a občas to pri liečení používam. Takto som to neskúšala, svetlom čistiť to hej Ja na koncentráciu robím dýchanie do čakier najviac ma to vzpruží pri srdcovej čakre. 😉
Ok tak pekné sny Erika želám.

Páči sa mi

Mila dcera Eriky, ak sa nahodou stane, ze sa dostanes na tuto stranku, chcem aby si vedela, ze reci o certoch v ludoch a ciernych aurach su totalny nezmysel. Som si uplne ista ze si uzasna a dokonala ako vsetky ostatne deti, ktore na svete su. Niekedy sa ludom nieco pokazi v hlave a vidia cudne haluze. Nie je to nikoho vina, jednoducho stava sa. Da sa to napravit a da sa pomoct. Ak ti bude niekedy tazko, vyhladaj pomoc, su iste institucie, ktore vedia ludom pomoct celkom efektivne. Posielam ti vela lasky a vela sil, aby si bola stastna a zila spokojny zivot, takisto aj vsetkym ludom v tvojom okoli.

Páči sa mi

*ze reci o certoch v ludoch a ciernych aurach su totalny nezmysel.*
popřením části sebe sama nic nevyřešíme, natož, aby to byly za nás schopny vyřešit instituce…

*Posielam ti vela lasky a vela sil, aby si bola stastna a zila spokojny zivot, takisto aj vsetkym ludom v tvojom okoli.*
za tento přístup Vás miluji a méte mé neskonalé … D Ě K U J I … 🙂

Páči sa mi

Matrioshka, teraz ti odpoviem nestranne. Uvediem príklad :Kamoška sa chcela rozviesť, lebo jej manželstvo je v troskách. Manžel počas života stihol poštvať jej rodičov proti nej, aj deti poštval proti matke a označil ju za slabomyselnú a psychopata. Starší syn sa k nej správa veľmi zle, lebo má otcovú školu ako sa správať a ona sa môže pretrhnúť , aby im splnila všetko čo im na očiach vídí. Viem že na vine sú vždy obaja. Ale ja sa na to pozerám z iného uhľa, lebo viem že kamoška psychopat nie je. Takže takéto vplývanie jedného z rodičov na deti býva veľmi silné a občas deti bývajú zbraňov rozvádzajúcich sa rodičov. Možno je to inak v Erikinom prípade a preto nezasahujem do vecí, do ktorých nevidím. Ak je dievča ešte k tomu v poberte, tak sa zmieta sama v sebe a nevie čo a ako. Pekný deň ti želám.

Páči sa mi

No je to tak ako si napísala.Ex by rad vychovaval dceru a vymyšla si kadečo na mna len aby neplatil vyživné a pomstil sa mi za rozvod.Zle sa mu vychovava cudzie dve deti a kedže mne sa darí,tak si mysli že ja im budem platit požičku a iné vydavky keby tam byvala aj dcera.Ani naši k nam nechodily koli nemu nie to mat nejakych praietov.

Páči sa mi

čitala tuto stranku aj moja dcera.Iba sa smiala.Ale aspon sme tuto temu o anjeloch a čertoh prebrali.Najviac sa mi páči archanjel Michael,ako zabíja zrúdy kopijou.

Páči sa mi

hm, … anitram …

toto …

“Starší syn sa k nej správa veľmi zle, lebo má otcovú školu ako sa správať a ona sa môže pretrhnúť , aby im splnila všetko čo im na očiach vídí. ” …

a čo tak nerobiť to čo im vidí na očiach? ..

už som niekoľkokrát písala, že môj vzťah z matkou bol poznačený, napr. dala ma k súdu v čase, keď som mala existenčné problémy, doslova existenčné, žiaden byt, žiadne peniaze, a dve maloleté dietky so mnou, ktorým som musela vysvetliť, hlavne synovi, že babka nie je zlou, prosto len nevie konať inak
… obvinila ma zo smrti brata, .. ( áno, zo smrti môjho milovaného brata, našla som ho ráno mrtveho v priekope pred domom ja, .. celú noc, celú božiu noc tam jeho mrtve telo ležalo, jeho duša za mnou bola v noci niekoľkokrát, ja som to nepočúvala !!! celú noc ležal v zime noci ako zdochnutý pes pred bránkou .. je pochopiteľné, viac ako pochopiteľné, že srdce matky to nezvládlo a potrebovalo mať vinníka ) … toto je len málinko z toho, čo som prežila a čím všetkým som prešla … bolo naozaj ťažké pochopiť, prečo? ..
no tu neexistuje žiadne prečo? .. lebo preto, Taká Je! Šlus …

o tejto téme, aj o tejto téme som napísala ešte na svojom pôvodnom blogu niekoľko článkov … prečo? prečo? Prečo ma matka nemá tak veľmi rada? .. prečo? .. ale až ked som nastúpila na cestu sebapoznania, vedomého poznania, až potom som pochopila, že toto predsa nie je pravda, že moja matka ma miluje, len? len to prejavuje inak …

nikdy! nikdy nejde o iných .. vždy ide o nás .. vždy! … až ked som šla od seba, nežiadala hlúpe slovko prepáč od matky, ale prepáčila som sama sebe, až potom som sa ho dočkala … ( dočkala, zlé slovo, už som na neho nečakala, alee predsa prišlo )

ohľadom partnera . .. ja sama som tento týždeň mala dosť ťažký, .. emočne tak vypätý, že až no …
v stredu, som mala taký stav, že by som najradšej vyletela z tela, niekam preč, niekam ku hviezdam a nevzala nikoho zo sebou ( teda, skoro nikoho, existuje jediný človek, ktorého som tam chcela vziať zo sebou .. 🙂 ale to je už o inom 🙂 )
no pochopila som, že toto nie je riešenie .. že “problémy” sú tu na to aby sa riešili … Hneď! ..

o čo išlo tentokrát? …
manžel, ( žiaľ, ešte stále manžel :-?, súdy a majetkové vyrovnanie, keď na vás tlačí rodina nie je jednoduchá záležitosť ) mal v nedelu narodeniny a v pondelok meniny ..
prirodzene, ako zať, čakal … ( hlupy to muž, ) že mu mamka zavolá a povie aspon, všetko naj, ty taký a taký … a onaký
mamka to neurobila .. je to tvrdá, levia povaha … viem, že to chcela, celý deň dumala, či to urobiť alebo nie .. ale nie!!! a hotovo, on je taký a hentaký a onaký .. makový orechový atd …

čo sa stalo v stredu? .. manžel to už nevydržal a jednoducho z ničoho nič mi zahlásil …
Tak Ty si musela teda na mňa riadne matke nabrýzgať, keď mi ani len nezagratulovala k narodkám a ani k meninám …
dívala som sa na neho, či už ozaj šibe mne, či jemu … reku fajn, … dobre, to že si o mne “drahý” myslíš, že som sviňa ( pardon za výraz) najhrubšieho zrna, to som vedela, ale že nedokážem rozlíšiť, čo môžem a čo nemôžem hovoriť matke, bytosti ktorá ma priviedla na tento svet, .. to už je silná káva aj na mňa .. to si prosím ťa čakal, od nedele, zo zamračeným ksichtom, aby si mi mohol zavolať toto? …
Ale upokojím ťa, nie! nič som matka nehovorila, ani len slovko, nezaťažujem, alebo lepšie povedané, snažím sa o to, nezaťažovať milované bytosti svojími problémami, s riešením ktorých mi aj tak nepomôžu … a Ty to vieš! ..
takže drahý, … už ti to opakujem niekoľko krát .. prečo nejdeš od seba? .. ak ti na tej gratulácii tak záležalo, čo v istom zmysle chápem, mal si spraviť prvý krok ty! .. ale nie! ty ssi len doslova smrdel doma, a čakal, že ťa celý svet bude blahorečiť za to, že si …
keby si zavolal v nedelu mamke, a spýtal sa ako sa má, či nie je chorá atd, isto by ti pogratulovala …
už ti to opakujem do zbláznenia “drahý” , … že láska, nepozná slová ja sa ozvem prvý, ja sa ozvem druhý atd … ak skutočne toho človeka lubiš, srdcom, potom urobíš čo cítiš ..
ak si to však ty neurobil, v skutočnosti ti šlo iba o víťaztvo, .. o to, že si niekoho pokoril .. a toto Láska nie je! … postav sa na hlavu, .. pokiaľ toto nepochopíš, že všetko musí ísť od teba, nič nedosiahneš, alebo preda áno, zabíješ sám seba, vlastné srdce …

no kedže ma skutočne mrzelo, že mu mamka nepogratulovala, ( je to otec mojích dietok, ktoré zbožnujem, len miminálne preto ) zavolala som jej, prečo to nespravila …
dozvedela som sa, že vraj preto, lebo v roku páne jej povedal čosi … že sa radila zo susedami, či mu má zavolať atd .. tie povedali nie, a ona, lepšie povedané jej ego, bolo spokojné … a tak? nie, nezavolala …
ked som jej iba povedala, že ale mami, preboha toto sa nerobí, je to otec mojích detí … , začala sa mi vyhrážať, že mi nepomôže, a nepríde ku mne bývať, lebo som sprostana ktorá sa jeho v kuse zastáva 😯 …
pochopila to až v momente, že ee, maminka, takto to nie je ..
ked by ste cestovala za mnou vlakom, a niekto by sa vám priznal, že má narodeniny, jednoducho mu nemáte problém povedať a to všetko s úsmevom na tvári,
Tak teda, všetko najlepšie, aj ked Vás nepoznam …
uznala to, ale? neospravedlnila sa ani za jedno slovko ktoré mi povedala .. bachla telefonom a bolo ..
a doma? .. teraz je to fajn …
manžel je ako pokazený TV … obraz je, zvuk nie! .. a poviem Vám, nič nie je lepšie ako Ticho! … 🙂

takže? ..
ak prestane kámoška posilovať ego manžela a dietok, a pekne pôjde do seba, ( a je to ťažké, a ešte ako ) budú si z nej robiť handru .. pokiaľ si nedupne nohou a dosť! …

milovať, neznamená, dať čo chceme .. ved aj dieťatu nedáme do rúk nôž, len preto že má krásnu rúčku, či? …

ak chceme mať čisté vzťahy, vždy musí ísť iba o jediné .. a síce .. začať od seba .. inak, to nikdy nepôjde .. nikdy to nešlo, nejde a ani nepôjde …

práve preto je život tak krásny, .. lebo on sa iba javí, že je ťažký .. ťažkým si ho robíme sami … len a len my sami, naším vnímaním a neschopnosťou vcítiť sa do druhých ..
nerobme iným to, čo nechceme aby bolo robené nám …

krásny zvyšok večera, či noci, či krásne prebudenie do nového dňa prajem .. všetkým … 🙂

PS: erika, mám otázku .. spomínala ste že ste niečo ako zapisovateľ … zapisovateľ čoho? koho? .. a ako? zapisovateľ budúcich vecí, ktoré majú nastať, alebo len zapisovateľ toho čo sa už udialo? zapisovateľ v zmysle pozorovateľ? alebo aký? .. to ma z úprimného srdca zaujalo, a ak toto budete čítať, vopred Vám ďakujem za odpoveď …

hehe, .. aký elaborát, však? 😉 … 🙂

Páči sa mi

Zapisovatelka to ho čo robí pán,ako zachranuje určitych ludí,ako dáva pozor na niektorych ludí a čo budu robit v buducnosti,ked ma to zaujima a celkove čo nás čaká v buducnosti.Krupobytia,záplavy,vulkány.či budem mat na druhy den štastie a take.Raz ho volalo dieta,lebo ho uštipol jedovaty pavuk.On ho chytil za hlavu a vysal mu jed a pozerala som sa akoby to boli moje ruky a sal jed a ten sa v lakti rozplynul.Take záchranne veci čo porába.

Páči sa mi

Krásne ránko prajem Erika, Vám a nielen Vám … 🙂

Ďakujem za Vašu odpoveď, ale musím sa priznať, že aj keď sa Vám možno zdá byť vyčerpávajúca, mne nestačí, preto aby som pochopila, precítila presne čo hovoríte, ešte sa na niečo málo opýtam, áno? 🙂

“Zapisovatelka to ho čo robí pán,ako zachranuje určitych ludí,ako dáva pozor na niektorych ludí a čo budu robit v buducnosti,ked ma to zaujima a celkove čo nás čaká v buducnosti.”

toto ma zaujíma. Ste zapisovateľkou z jeho Vôle, alebo svojej. Ak z jeho Vôle a Želania, ( prosím, ak to Viete a smiete povedať,) prečo a pre koho si potrebuje Pán uchovávať tieto zápisky z jeho veľkosti …

“ako dáva pozor na niektorych ludí a čo budu robit v buducnosti,ked ma to zaujima a celkove čo nás čaká v buducnosti.” …

toto, je zrejme myslené na ľudí, ktorých Vaše Srdce miluje, aj keď si oni myslia opak. Ak som správne pochopila, jedná sa hlavne o bytosti, ktoré žijú, alebo žili po Vašom boku a Vy ich aj týmto spôsobom, že o nich niečo viete a to priamo od Pána, vlastne chránite. Je to pekné gesto od Vás.

a k tomu popisovanému zázraku, … nieto čo dodať, .. snád jediné … svet je plný zázrakov, .. ja sama som očarená každodennými zázrakmi deň čo deň … niekedy je ťažké vidieť a vedieť, že iní to tak nevidia … preto rozumiem Erika Vášmu očareniu silou, mocou, a nekonečnou Láskou pána …

Erika, dúfam, že sa považujete za šťastnú bytosť, že ste tento zázrak mohla vidieť tak, ako keby sa dial Vám …

Erika ďakujem a ďakujem .. 🙂 Ďakujem za Vašu odpoveď a ďakujem vopred za Vašu odpoveď … 🙂

Pekný deň prajem Erika … Vám a nielen Vám … 🙂 a zatiaľ dovidenia …

PS: martinka, ďakujem ti za prejavenie spolupatričnosti a opory. Tvoje objatie ma potešilo. Ale ak smiem podotknúť, ja som sem nedávala kúsok zo svojho života preto, aby som v komkoľvek vyvolala dojem, že trpím. Iba som konštatovala veci, situácie, moje postoje ktoré mám precítené. Iba som sa snažila kúskom zo svojho života povedať, že na to aby človek bol šťastný, spokojný a vyrovnaný a to aj uprostred krupobitia, alebo inej životnej katastrofy Je skutočne možné. A k tomu Stačí tak málo. Zastať, porozmýšľať, a Vedomo sa rozhodnúť, čo áno, čo nie. A k tomuto postoju rozhodne prispeje fakt, že každá situácia, každá katastrofa, radosť či starosť, nie je súčasťou mňa samotnej, mojej podstaty, ale je to súčasťou príbehu, ktorý ako raz začal tak raz aj skončí. Ako dej filmu. A je len na nás samotných, ako veľmi sa necháme vtiahnuť do filmu, či už je z holywodskej produkcie, alebo z bolywoodu, je to stále len film, ktorý sa nás netýka. Iba som chcela povedať, že to, čo je vo mne, to čo som našla vnútri seba, a to Lásku, boha, pokoj atd mi nik zobrať nemôže, naopak, ja som tá, ktorá ju môže posúvať a rozdávať dalej. Je to tak ako píše nitram kdesi vyššie. Kto zažil, precítil nikdy nezabudne a bude to posúvať ďalej.
Ale aj napriek tomu, ďakujem za objatia, síce som citlivá na objatia od hocikoho, ( netajím sa tým ) predsa to tvoje a aj erhove prijímam. 🙂

pekný deň Vám prajem, Všetkým, … želám zo srdca, slniečko, úsmev a Lásku … nielen dnes … 🙂

Páči sa mi

erha … 🙂

už som sa síce rozlúčila, ale Tebe prosto neodolám 😉 🙂 …

a bude aj medvedie objatie? … 🙂 …

Ďakujem, aj ja Tebe, ( všetkým )
Lásky nie je nikdy dosť, a priateľov tiež … 🙂

Páči sa mi

Je to tak ako píšeš, za všetko si je človek zodpovedný sám a je na ňom ako to spracuje. Ja som vždy hľadala vnútorný pokoj a myslela som si, že ho budem mať, ak deti odídu z domu a budem sama so sebou a môžem si robiť čo chcem, nik ma nebude hnevať a robiť neporiadok, ale prišla som na to, že vnútorný pokoj človek môže zažívať aj s ľudmi okolo seba, stačí sa zdržovať v srdiečku prepojiť svoje vnímanie s dušičkou a ladiť sa na jej vibrácie. Vtedy som naplnená vnútorným kľudom, netrápi ma minulosť ani budúcnosť proste len som.

Peknú sobotu Lili. 😉

Páči sa mi

Áno … sám so sebou sa dá byť kedykoľvek a kdekoľvek … je to úžasný pocit, odkedy toto praktizujem .. je to prost fajn .. 🙂 tak ako je fajn na tej ceste do seba ponachádzať bársčo .. od žiarlivosti, až po ?§? … prosto, mno … 😛 .. ale? je to fajn, … 🙂

ďakujem za prianie, aj ja Tebe prajem, z úprimného srdiečka … pred chvíľkou som sa vrátila z prechádzky z opičkou, čo som sa ja zasa nového od nej len podozvedala, medzi iným aj to, že chce! buchty, … a mama lilah, aj keď sa zdráhala, čo už neurobím, však? .. cesto už leží v miske a už len čakáme, kedy sa začne obúvať … 🙂 ( to máme z jednej rozprávky, myslím že túto, ako piecť chleba nakreslil viktor kubal, .. a tam je také cesto, ktoré ked vykyslo, tak sa šuchlo do lodičiek a šlo na cesty 🙂 … je to tak stará rozprávka, .. mala som možno 8-9 rokov? .. no prosto videla som ju naposledy v roku Páne 😛 .. 🙂 .. )

pekný zvyšok dníčka martinka prajem, Tebe a nielen Tebe ako inak …

Páči sa mi

Dobrý den ano citim sa štastnou osobou,lebo možem písat čo robí.Vela ludí ho nevideli a predsa v nom veria.Ja ho videla a uverila.Prijala ho do čistého srdca a od vtedy som chránená.Je to sice iba na duchovnej urovni,ale stačí mi to:na svoje telo si dávam pozor sama.Ano bola som očarená jeho silou,vediet kedy bude burka,za nou,duha za nou žiara do čisteho srdca.Alebo,že na meter citi kto je na čo chory,či ma čiernu dušu či svieti.Videla som aj more v ktorom sa kupu,no ja som ešte nesmela.Citila som ako nejedia a nepiju iba ekzistuju, a prechadzaju z jedneho dobreho tela do druheho.Vyhananie zlej duše prastarcami,ano boli to zaujimave veci.A rozne veci,jeho moc menit veci iba z toho,že si to praje.Jeho moc je neskutočná.rok 2015 bude zly,zobudí sa vulkán a nad hlavami budu čierne oblaky.Učim sa zemepis,aby som podla kopcov vedela na akom mieste to bude.Sory idem ho poprosit o vodu,lebo su suche polia.Musim sa pohybovat medzi ludmi,aby som vedela čo potrebuju.Prajem pekny den každemu.

Páči sa mi

Ja som prišla nedávno s kurzu a len tak rozjímam a púšťam dokola túto skladbu

Deti sú úžasné a vždy nás niečim rozveselia. 😉 , len škoda že rýchlo vyrastú. 🙄 Ja chlebík pečiem v pekárni, oblúbili sme si slnečnicový a buchty pečie babka, ja len slané koláče, bábovky a perník. Tak nech chutia úžasne. 😉

Páči sa mi

Lili ten vzťah je kompilovanejší manžel ju bije, je v tom aj 3 osoba a s rodičmi problém nemala, pokiaľ ich on nepresvedčil o niečom inom. Ale máš pravdu, všetko je to uhol pohladu a pre ňu ďalšia lekcia ako ju zvládnuť.
Prajem pekný deň všetkým.

Páči sa mi

🙂

nič nie je komplikované, … okrem zmýšľania mysle … ega, .. lebo len to vytvára otázky, a aj na ne žiada odpovede … akékolvek, síce občas hluupe, ale dostane ich

a k tej bitke .. doteraz som to nepovedala nikdy, nikde … ale aj ja som už pár faciek od manžela schytala .. posledný pokus o facku bol 8 marca, áno na medzinárodný deň žien, … 🙂 ( je to citlivý muž 😉 )
neskutočne po mne vyštartoval, o pol siedmej ráno, … nebudem hovoriť prečo, to je nepodstatné … faktom je to že som skoro schytala …

v okamihu som šla pre nože do kuchyne, podala mu ich so slovami,
no urob čo si začal, …
zabi ma, ak ti to prinesie úlavu, zabi ma pred očami dcéry a syna, urob to .. ak máš tú odvahu urobiť to, urob to .. nerozprávaj mi tu hlúposti, a konečne sa preber už … ty vieš že ja sa nebojím, nie je čoho, ..
kopol do dverí skrine, rozbil ju, .. o päť minút ma už prosil o odpustenie, že vraj mám zabiť ja jeho …
moja odpoved, ..
Amen, Stan sa! … ale vedz, že ja nie som tou, ktorá ti má čo odpúšťať … sám si odpusť, .. a budeš hepi … 🙂
je blázon? .. nie, nie je … iba jednoducho isté veci nevidí, to je celé …. a navyše, nesmierne s ním súcitím, .. lebo to všetko, čo už povyvádzal .. je len strach, .. nič iné len strach …
všetci tí, ktorý radšej idú na mňa bucharom, vyhrážkami atd na mňa pôsobia ako ľudia, s ktorými nesmierne súcitím, … lebo oni aj ked navonok pôsobia silno, v srdci sa boja ..
ešte tak aby prišli na to čoho? koho? čo ich tak máta? … ale tak, aj tieto stavy potrebujú … potrebujú pre svoj vývoj …

tak ako hovorí osho, .. aj kvet lotosu predsa vyrastá z bahna … 🙂

no čo to znamená pre mňa? musím to prijať? .. kto povedal že áno? … je predsa na mne, či niečo príjmem alebo nie … vedomé rozhodnutie, toto beriem toto nie .. je to predsa tak lahké …
to je práve ten moment, ked iba podumáme .. v akejkolvek situácii podumáme, .. dívame sa na život ako na dej filmu .. každá situácia má svoj začiatok, a aj koniec …
rozdiel je len v tom ako veľmi sa necháme vtiahnuť do deja filmu …

a inak k tomuto aj don miguel ruiz hovorí, pod dohodou neber veci osobne …

cca .. neberte nič osobne, .. názory iného nie sú vašími názormi, je to len projekcia, ich projekcia svojích strachov, túžob atd …
ak vám ktokolvek povie čokolvek, nie je to o vás …
povedia mi miguel ty si cvok .. dobre, povedia miguel milujeme ťa .. dobre, .. ja to však nie som …
nič si neberte osobne, .. nič, ani ked vám niekto mieri pištoľou na hlavu, nie je to o vás …

toto sú fakty! … toto hovorí osho, buddha, kristus, aj tento ujo don miguel ruiz .. atd

takže … je to tak, presne tak ako hovorí sestra v akcii zo skladby ktorú som tu už pridala minule, ale tak opakovanie matka múdrosti … 🙂

ok, guys, .. RELAX?!? 🙂 ok? … ( ďalej budem iba v slovenčine, keďže moja ingliš je v plienkach stále 🙂 )
… iba preciťujte,
nehľadajte slová, …
Ste pripravený? .. oooh happy day? … 🙂

tak? come here, … iba sa tuto ku mne postavte a spievajte … la la la la la …

pre dnešok a nielen ten sa lúčim , … so želaním krásneho, pokojného, slniečkom naplneného dníčka … 🙂 na perách … 🙂

Páči sa mi

Je mi ľúto, že máš až takéto problémy, keď to človek číta, uvedomí si čo má doma. Som rada, že ja mám dobré vzťahy aj s rodičmi aj s manželom, aj keď občas vybuchne a nepáči sa mi jeho povrchný postoj k životu. V každom z nás drieme malé dieť, ktoré sa ozve keď je zle. Posielam tiež veľké objatie Lili. 😳

Páči sa mi

Toto sa deje všetko v astrálnej sfére, mám pravdu? Zaujíma ma jedna vec, neviem či mi vieš na ňu odpovedať. Mala som astrálne sny, kde som seba vnímala z pohľadu duše, mala som niečo prečítať, len som to nevedela. Tak isto keď som robila vizualizácie do vnútorného sveta, nedokázala som prečítať z knihy ani jedno písmenko. Dokázala som lietať, chodiť po vode, ale čítať nie.
http://viziebosorky.wordpress.com/2010/06/06/sen-o-mojej-dusi/
Tu je ten sen, vieš mi dať k nemu nejaký koment?

Páči sa mi

Moja dcera je narodena v novembri 1998.Všeličo sa o tom dátume píše.Ked nedokážeš prečitat čo ti predložia je to tím,že sa snažiš v tej sfere zotrvat,ale nemožeš dlho.Lietanie je sice super aj mne sa to páči,ale ja radšej idem do vyžšej sfery a nakuknem čo sa má stat v buducnosti.Predstav si svietiace radiove vlny vonku,ako sa navzajom prekryvaju a vlnia a pokus sa jednej chytit a splynut s nou.čisto pred spanim sa naladuj a zaspávaj.

Páči sa mi

Je to úžasné Erika čo zažívaš, ale vedieť čo bude dopredu sa ťažko nesie. Tiež som raz mala víziu, videla som čierne mraky, cez tmavý dym nebolo skoro vidieť, zomierali zvieratá, voda bola nakazená a za 2 dni som to čítala na internete, keď tam vybuchla sopka.
Ten dážď by sa naozaj zišiel, dnes som na to myslela, keď som si polievala jahody. 😉
Pekný večer Erika

Páči sa mi

Pri poslednom zemetraseni aj ked bol jemny sa posunuly aj u nas tektonicke platne a uzavreli niektore toky malych podzemnych prudov.Tlak nie je taky velky,aby sa na tom istom mieste pratlačila voda tak vyvrie inde,alebo vobezd.Ked bude sucho a bude tvrda zem nevsiakne napadnutu vodu a budu záplavy.Nepreryva sa tak poda ako kedysy.tu by sa museli popresuvat a zrychlit elektromagneticke urovne a polia medzi Slnkom a Zemou.Ja poprosim o zázrak.

Páči sa mi

Vztahy s dcerou su lepšie začina sa zaujimat o chlapcov,a nenapadlo ma,že žiarli na mna.Vela sa musi učit a vela pochopit,aky su jednotlivci a ešte sa vela sklame.

Páči sa mi

Erika, som rada, že sa váš vzťah zlepšuje, ale pokús sa u nej, aby pracovala na svojej tretej čakre. Zrejme jej chýba sebadôvera a sebauvedomenie. https://anitram.wordpress.com/2012/01/02/3-cakra-solar-plexus-manipura/
Žiarlivosť nie je pekná vlastnosť a ona musí pochopiť, že aj ona je jedinečná a dokáže veľa vecí až príde správny čas. Rozsvieť v nej jej svetlo, nech cíti ako silno žiari, naveď ju do srdca a tam nech prebýva. Rozpustí pomaly v sebe všetok hnev, nepokoj a pocíti svoju lásku. Pomohla si mnohým, to čo jej dáš ti vráti.
Peknú sobotu.

Páči sa mi

Ako som už písala najskor musi odíst ten čo sa do nej nastahoval.Ak budem vidiet,že odišiel budem aj ja pokojnejšia.Nevie sa učit od vtedy,nič si nepameta z učiva.Zaujimaju len cigarety a ciganska banda.Je na zlej ceste a kym si ona neuvedomi,ake to bude mat nasledky pre nu dovtedy darmo do nej čokolvek tlačime.Ak by som to riešila na duchovnej urovni ešte by som toho čo je v nej nahnevala a vyviedla by horšie veci,bez toho žeby si to ona uvedomila.Máva aj pre to okno a na niektore veci sa nepameta.Citovo a podvedome s nim bojuje no musi aj ona vyslovit,že nechce byt zlá duša.A ani raz to nechce vyslovit.

Páči sa mi

Občas musíme nechať veci plynúť tak ako sú. On sama musí prísť na to ako koná a časom sa poučí. Viem, že ti to drása srdce, keď vidíš ako si ničí život, ale zavrieť pred svetom ju nemôžeš.
V tomto Erika želám veľa síl.

Páči sa mi

Práve to je zvláštne.ja sa jej snažim vysvetlit prečo nie je vyhodne s nimi sa kamaratit.že ako ju potiahnu do priepasti zleho života.No kdesi jej doverujem,že nerobi zle.Učim ju rozlišovat dobre a zle veci,trocha s humorom a pohladom na jej buducnost.Ked si sama uvedomi,že čím chce byt a kto su pre nu seberovny kamarati,nebude ma vinit,že som ju od niečoho tlačila nasylu.Ex do mna skáče,že aká som nezodpovedná,ked jej to dovolím.No on jej to dovolil ja nie.Ja som tych romov stopla na začiatku,on jej dovolil s nimi chodit,aby ma naštval.Teraz sa žerie sam,lebo sa to u nej pokazilo.Ja som pokojná,ked viem,že ked ju budu temne sily tahat hlbšie,zakročím.ale držte sa.Nemožem niekomu vnutit,alebo si priat aby sa zmenil,ked sam nechce,ale verte mi dokazala by som s Božou pomocou.Kdesy som zlyhala vo viere.V tom momente vediet,že je to on pokloním sa mu hlbšie a dovolim mu nie iba z polovice ovladat moje telo.Vlastne ovladal ho nejaky čas uplne,ked citil,liečil,a ukazoval mi celu existenciu.Vyhnal zo mna temnu stranku,lebo sa držal aj za najtenši nerv(vlas) a som velmi vdačna za to.Mam sa ešte čo učit.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.