Kategórie
Duchovné učenie Duša

Vnímanie svojej duše

Z knihy láska duše sa mi zapáčila ešte táto časť “Být v životě svou duší.” Som rada, že som natrafila na túto knihu, lebo preciťovanie vlastnej duše je veľmi krásne vnímanie. Ešte krajšie je, ak jej dáte možnosť sa vo vás hýbať a plne sa jej odovzdáte. Tanec duše je neskutočne jemný na pôsobivý. 😉

Síla, láska, vůle a přítomnost vaší duše se stává součástí vašeho každodenního života.


Splynuli jste se svou duší a pocítili její přítomnost.
Nyní máte daleko širší přístup k její neomezené síle, lásce a světlu. Nejsilnější prožitky vaší duše vám budou přicházet nejdříve v meditaci. Později se ale můžete naučit zavolat si ji kdykoliv i v běžném životě, procítit téměř ihned její přítomnost a vnášet tak její vědomí stále více do každodenního života. POKUD budete vytrvale cvičit, můžete nakonec zavolat svou duši, splynout s ní a procítit ji už jen při pomyšlení na ni. Díky prolínání se se svou duší během dne budete rozvíjet schopnost být v její vědomi – žít svůj život jako vaše duše. Tato práce je důležitým krokem na vaší cestě k osvícení.

Spojte se nyní se svou duší pomocí několika klidných, rovnoměrných nádechů a výdechů, bez toho, abyste se přímo snažili přenést se do roviny duší. Představte si Solární světlo a naplňte se jím. Dovolte mu zklidnil vaše emoce a pročistit mysl. Pomyslete na svou duši a zavolejte ji k sobě. Vnímejte, jak vaše duše při tomto prolínání obklopuje vaše fyzické tělo. Přestaňte teď na chvilku číst a procvičujte si přivolání a prolínání se s vaší duší, až uvidíte nebo ucítíte její přítomnost.

Někteří znáte přítomnost své duše snadno, protože již máte zkušenosti s vnímáním jemných energií. Jiní svou duchovní cestu pouze začínáte, nebo zatím nemáte takové zkušenosti s meditováním zda prociťováním jemných energií. Chce to jen víc procvičovat své dovednosti, abyste při prolínání se svou duší cítili její dotek zřetelněji. Nepřestávejte cvičit, i kdybyste si přítomnost své duše nijak zvlášť neuvědomovali. Volejte ji a propojujte se s ní. I když ji hned neucítíte, neuvidíte nebo neslyšíte, kontakt s ní vám bude i tak velmi prospívat.

Vaše prožitky se mohou s každým cvičením lišit. Někdy se napněte výraznými pocity, jindy nebudete cítit skoro nic. lidé mají často hned při prvním pokusu silné vjemy, které se v následujících cvičeních již neopakují, nebo jsou mnohem méně dramatické. Pokud budete se svou duší pracovat déle, nebude už pro vás její přítomnost tak markantní ani dramatická.

Pocity, které ve vás prolínání se s duší vyvolává, budou záviset také na stavu, ve kterém jste před začátkem své vnitřní práce.

Pokud budete klidní a vaše emoce budou plynule proudit, pocítíte snadněji mír a jas své duše. Většina z vás bude vnímat svou duši stále jasnější, pokud si to budete procvičovat a spojovat se s ní v různých situacích.

Pozorujte, jak prožíváte svou duši v různých prostředích.

Nyní následují podněty, kdy volat a prožívat svou duši. Spojujte se s ní v různých situacích, abyste ji více poznali a zjistili, v čem může měnit váš život k lepšímu. Kontaktujte se se svou duší často, aby se její přítomnost, světlo, láska, vůle a další kvality více prolínaly do vašeho každodenního života.

Prociťujte, jakým způsobem vámi vaše duše proudí v různých typech prostředí. Splyňte s ní na procházce rozkvetlou zahradou, v přírodě, doma, na setkání s přáteli, ve frontách a davech, na veřejných prostranstvích či na duchovních místech. Spojte se se svou duší také v různých náladách. Spojujte se s ní, nejen když se budete cítit dobře a plní míru, ale i když budete smetením, unavení, plní strachu a emocionálního napětí. Sledujte sobě menší změny v pocitech. Vaše dobře rozpoložení se tak může ještě prohloubit a stresující blokované emoce se lze snáze rozproudí a uklidní.

Všímejte si, jak vnímáte svou duši v přítomnosti různých lidí.

Dávejte pozor, protože si dokážete uvědomit svou duši mezi dětmi, v rodině, mezi přáteli, spolupracovníky, mezi známými nebo cizími lidmi. Spojte se se svou duší, až budete v blízkosti nějakého duchovního učitele. Všimněte si, zda se vaše vnímání mění podle toho, s kým právě jste. Zkoumejte také, zda po spojení se svou duší vnímáte těchto lidí odlišně.

Možná se vám více otevře srdce a najednou zjistíte, že projevujete svou lásku jinak než dříve. Nebudete se už třeba bránit nebo bát, a místo toho odpovíte láskou.

Nebo se nějak změní téma vaší konverzace zda energie mezi vámi. Možná si začnete víc uvědomovat, jak vaše jednání působí na ostatní, a nebudete se už tolik zaměřovat jen na sebe a na svůj život. Možná budete více soucítit s ostatními; bude vám na nich více záležet. Budete třeba ochotnější naslouchat, nebudete už tak lpět na tom, aby bylo po vašem, a namísto konfliktu upřednostníte mír. Mnozí zvolíte moudrou, zralejší lásku, která poslouží duši lidí, místo předchozího zabývání se rozmary jejich osobnosti.

Myslete na svou duši a splyňte s ní při různých aktivitách. Spojte se s ní při meditaci. Zavolejte ji také při běžných každodenních činnostech, při práci v domácnosti, řízení auta, čtení, psaní, při hře nebo při sledování televize. Všimněte si, co se změní. Zkuste se s ní spojit, až budete sedět, stát, cvičit nebo ležet. Může to být opravdová zábava!

Popusťte uzdu své fantazii a najděte si vlastní cesty poznání a prožívání své duše.

Zapojte svou duši do každodenního života, neodkládejte spojení s ní pouze na zvláštní a slavnostní příležitosti. Dále se dočtete o možných prožitků při splynutí s duší. Ty vaše mohou být podobné, nebo zcela jiné. Berte to tak, že to, co zažíváte vy, je pro vás to pravé. Je tolik způsobů prožívání duše, kolik je lidí.

Prociťujte sebedůvěru, odvahu a radost své duše.

Když se spojíte se svou duší, můžete zažívat dobré pocity ze sebe samých. Budete možná více naplněni mírem, sebevědomější a odvážnější. Když si zavoláte svou duši v nějaké složitější situací, uvidíte ji třeba najednou jinak. Splynutím s duší možná budete vnímat jinak svou velikost. Můžete se cítit stejně velcí jako vaše tělo, nebo ho budete přesahovat. Vaše duše může být rozprostřena kolem vašeho těla a procházet jím, nebo bude zcela mimo něj, případně obojí. Jakékoliv vaše pocity jsou v pořádku. Zkoumejte, jak se fyzicky cítíte, zda nemáte v těle nějaké nové vjemy. Někteří lidé se při spojení s duší cítí ospalí, jiní naopak velmi bdělí.

Při propojení s duší můžete prožívat také jemné kvality světla.

Máte představu zda vjem zlatého, bílého nebo mnohobarevný světla, nebo kolem sebe prostě cítíte víc jasu. Vaše duše se vám může objevit před vnitřním zrakem jako třpytící se světlo; jako sálající, zářivé světlo; jako stále, jasné světlo; nebo v mnoha jiných kvalitách světla. Můžete zaznamenat více světla kolem sebe nebo se budete cítit otevřenější a plní lásky. Při splynutí s duší můžete mít také dojem, že jste se sami stali obrovským světlem či andělem světla.

Když se sejdete a prolíná se se svou duší, je to jako byste se znovu sešli s hluboce milovaným člověkem nebo někým drahým z rodiny, s kým jste se delší dobu neviděli. Nebo můžete mít pocit, že jste přišli domů, jako byste svou duši už dávno znali.

Svou duši můžete prožívat velmi jemně, takže jen těžko popíšete své prožitky, i když je vám jasné, že se něco děje. Do pozorování své duše zapojte i svou představivost. Je to pro vás velmi důležitý nástroj. Vaše představivost vám umožňuje nejen tvořivě pracovat s jemnými energiemi a měnit jejich, ale hlavně je vůbec vnímat.

Myslete na svou duši, kdykoliv si vzpomenete. Procvičujte si často pohled na svůj život očima své duše.

Nenechte se odradit dojmem, že si všechno jen vymyslet. Propojení s duší vám osvětlí vaše problémy z jiného úhlu pohledu. Vaše priority se možná posunou. To, co bylo důležité v očích vaší osobnosti, je za přítomnosti duše často zcela bezvýznamné. Budete uvažovat o věcech jinak, nebo vám přijdou nové vhled a pochopení. Spojte se se svou duší, kdykoli něco plánujete nebo přemýšlíte o své budoucnosti. Pak si uvědomte jakýkoli posun v myšlení nebo úhlu pohledu na věci, kterými se zabýváte. Všímejte si šířky záběru vašeho myšlení. Dávejte pozor na nové tvůrčí myšlenky, které se mohou objevit.

Zeptejte se své duše: co je smyslem a cílem dnešního dne.

Začněte žít životem své duše tak, že budete “hrát”, že jste svou duší. Pátrejte a pokládejte si otázky: “co bych v této oblasti svého života udělal / a, kdybych žil / a jak moje duše? Jaké kroky podniknout, aby se v nich odráželo poslání a cíle mé duše? “V duchu se své duše ptejte:” Jak se mám otevřít, abych přijímal / a více tvé energie a lásky? Jak ti mohu posloužit při naplňování tvých cílů? Jak s tebou spolupracovat efektivněji? “Odpovědi třeba nepřijdou hned, ale soustředěné Dotazování se, vám do mysli přitahuje myšlenky, které se vynoří později jako nové vhled a pochopení.

Pokud na prolínání se se svou duší často zapomínáte nebo něj myslíte, ale prakticky ho neděláte, pracujte dále se svými podosobnostmi. Můžete mít část svého já, která si myslí, že když všechno zvládne vaše duše, nebudete ji už potřebovat. Říká si třeba, že si vystačí i bez nějaké duše. Na cestě přežití duše své podosobnosti nepotlačujte. Je to dobrodružná cesta spolupráce mezi vaší osobností (se všemi jejími součástmi) a duší. Vy dosahujete nahoru a vaše duše zas dolů. Pokud necháte své podosobnosti dozrát, mohou jet s vámi a vyvíjet se, dokud se i ony zcela netransformují.

Přijímejte všechnu lásku své duše k vám.

Na chvíli se zastavte a otevřete se lásce své duše. Přijměte ji a říkejte si: “Zasloužíš si lásku. Nyní vpouští do svého života nekonečnou, ničím neomezenou lásku.”

Když se otevřete lásce své duše, pěstujete umění přijímat. Tato rostoucí vědomost přijmout lásku vám umožní vzít si všechny dary, které pro vás vesmír a vaše duše má. Všimněte si a oceňujte všechno dobré, co již máte.

Vděčnost vám přitahuje ještě více dobrého – od vaší duše i od vesmíru. Otevírejte se a přijímejte lásku své duše co nejčastěji. Vaše duše ví, že jste úžasnou bytostí. Miluje jako vaši lidskost, tak vaše božstvo. Nedokáže vás soudit, zlobit se na vás, být z vás zklamaná. Slaví každý okamžik, kdy jste k sobě láskyplný, protože ví, že tak se k ní přibližujete. Vaše duše vás bez výjimek miluje a vždy přijímá.

Být v životě svou duší. Hra duše


Některým z následujících postupů prohlubujte a posilujte prožitek své duše:

1. Během dne si několikrát procvičte prolínání se se svou duší a dobře si uvědomte i ty nejjemnější vjemy, které vám napoví, že vaše duše je zde.

2. Splyňte se svou duší v klidném rozpoložení, a pak při emocionálním neklidu. Sledujte, jak váš emocionální stav mění vaše prožívání duše. Všímejte si také, jak prolínání se s duší mění váš emocionální stav.

3. Hledejte si ke splynutí se svou duší dosud nevyzkoušené prostředí. Sledujte, jak se v nich vaše prožitky mění.

4. Nejméně jednou se dnes během dne před nějakou akcí zastavte, prelnite se se svou duší a ptejte se: “co by moje duše – tedy ja – dělala v této situaci?”

5. Otevřete se lásce, kterou vám vaše duše dává. Řekněte si: “Zasloužíš si lásku. Nyní vpouští do svého života nekonečnou lásku.”

6. Učte se více přijímat tím, že budete projevovat vděčnost za všechno, co jste od své duše a vesmíru ve svém životě již přijaly.

7. Pokud se z jakýchkoliv důvodů bráníte prolínání se se svou duší, najděte podosobnosť, která to způsobila, a pracujte s ní. Požádejte také bytosti světla, aby vám v prolínání s vaší duší pomohli.

Z online knihy Sanaya Roman – Láska duše.

4 replies on “Vnímanie svojej duše”

Vnímanie vlastnej duše je naozaj krásne…. zachveje a v tebe ak ti je smutno a dá ti najavo, že nie si sama a prehreje ťa tvojim vnútrom. 😳
Občas som skúšala pozerať sa očami svojej duše, ale videla som všetko rozmazane a bolo to namáhavé.

Páči sa mi

ano je to tak :-))))))))))aj ja som skusala a vies ako to dopadlo,plavala som v mori svojich emocii :-)))

jeejda a znova zmena :-))) krasna farba martinka

jasa este necitim na zmenu vizaze blogu, velmi sa mi paci to comam, tak si este necham :-))))

Páči sa mi

Tvoja žienka a pozadie sú jemné a krásne nemeň nič, sedí to na teba. ,mne ešte nesedí to pozadie, len nič vhodné nenachádzam, asi vrátim oči.

Aj tak sa to tak prirovnať ….plávanie v mori emócii. 😉

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.