Kategórie
Energia Liečenie Reiky

5.čakra Vishuddha- čakra hrdla

Umístění štítné žlázy

Štítná žláza je v dolní přední části krku, nad průdušnicí.

Funkce štítné žlázy

Žláza vylučuje tyroxin (T4) a další podobné hormony, které řídí buněčnou aktivitu, růst buněk a jejich opravy. Pracuje obzvlášť aktivně v období změn, jako je puberta a menopauza a v těchto obdobích také často dochází k jejich dysfunkci.

Duchovní aspekt: sebevyjádření . Má vůle proti tvé vůli. Vývoj říše zvířat vede až k člověku, který nefunguje jen s pomocí astrálního těla, ale prostřednictvím stále se rozvíjejícího mentálního těla. Toto tělo mu umožňuje logické a analytické myšlení a díky tomuto mechanismu chrání jedince před působením nadměrně vyvinutého astrálního těla.

Podnět z duše, jež je projevem vyššího já, vstoupí do systému čaker přes korunní centrum a pravou mozkovou hemisféru.

Odtud míří dolů do krční čakry, kde se přemění na myšlenkovou formu. Zde ji převezme astrální tělo a vyjádří s pomocí srdečního centra nebo solar plexu, což závisí na tom, zda podnět uspokojuje přání duše nebo osobnosti. K takové změně dochází často v krční čakře, kde se osobnost učí užívat síly mentálního těla ke svému prospěchu. Proto když se podnět z duše objeví v tomto centru, může to vést k problémům, pokud odporuje plánům a hodnotovému systému osobnosti.

Může dojít k tomu, že se podnět zastaví a vrátí zpět přes korunní centrum a levou mozkovou hemisféru. To může zabrzdit vývoj duše a vést ke konfliktu vůle osobnosti a vůle duše, což se může projevit jako některá nemoc v oblasti krční čakry. Zjistila jsem, že tato čakra bývá velmi často v nerovnováze, protože člověk se nyní učí používat své mentální tělo a jeho tvořivou sílu nejen pro vyjádření přání osobnosti, ale také duše.

Dech života

Podněty duše k nám přicházejí v podobě inspirace. Ohlašuje se tak zrod nové myšlenky. Symbolicky to na úrovni těla představuje nádech. Prostřednictvím vytvoření myšlenkových forem dostane podnět určitý tvar a může být vyjádřen slovy nebo činy. Reakce na tento projev poskytuje základ pro vytvoření dalšího podnětu, t. j. završení neboli smrt jednoho podnětu (expirace) vede ke zrodu dalšího (inspirace).

Mezi zrozením a smrtí je krátká přestávka, poskytující čas pro zpracování přijatých informací dříve než se vytvoří další impuls.

Na tělesné úrovni symbolizuje výdech vyjádření ve formě myšlenek. Následuje po něm krátká přestávka, kdy malý senzor v krkavici, karotické tělísko, zhodnotí obsah plynů v krvi. Vzrůst hodnot kysličníku uhličitého a pokles kyslíku funguje jako spouštěč a stimuluje začátek dalšího cyklu — nádech. V ezoterických naukách se předpokládá spojení mezi karotickým tělískem, hypofyzou a epifyzou, které dohromady regulují projev, příjem a vytvoření podnětu. Za minutu se nadýchneme patnáctkrát. Každý tento cyklus představuje zrození a smrt, s množstvím informací v mezidobí

Zvuk jako forma vyjádření

K části hrtanu jsou připojeny dvě hlasivky, tedy v oblasti vlivu krční čakry. Mluvíme tak, že vzduch při vdechu prochází mezi hlasivkami, které se k sobě mohou těsně přibližovat pomocí svalů hrtanu. Uši jsou orgán pro rovnováhu a slyšení. Pro rozvoj řeči u dětí je sluch životně důležitý. Neslyšící dítě bude mít problémy s výslovností a bude hovořit bez intonace. Uši nám umožňují poslouchat vlastní řeč a na hlubší úrovni kontrolovat, zda to, co vyjadřujeme, odpovídá původnímu podnětu.

Je úzký vztah mezi ušními šelesty a jinými poruchami sluchu a pravdivým vyjádřením podnětů, ale o tom budeme hovořit později.

Emoce spojené s krční čakrou

Po krátké době rozhovoru vždy poznám, zda má někdo potíže v oblasti krční čakry. Je to čakra výmluv. Je to typ lidí „ano, ale…”. Ještě než mu stačím navrhnout řešení problému, takový člověk už netrpělivě odpovídá, že: „Ano, ale autobusy tam v neděli nejedou” nebo „ano, ale tu kočku musí někdo krmit” nebo „ano, ale i v půli června může přece sněžit”. Poslouchat tento typ lidí je fascinující, nikde jinde se nesetkáte s takovou sbírkou výmluv. „Mám málo času, protože se starám o druhé”… jim přináší pocit, že jsou velmi důležití a obětující se. „Jsem hrozně unavená”… jenže z nudy a z těch věčných výmluv. “Je to příliš obtížné.”, „Já nebudu schopná…” „Nemůžu…” dříve než to doopravdy zkusíme.

Jsou také výmluvy, které se vztahují k budoucnosti. „Až děti odejdou z domova…” „Až půjde manžel do důchodu…” „Až vyhraju nějaké peníze…” „Až přestanu s výmluvami!”

Ve všech těchto případech jsou analytické schopnosti mentálního těla využívány k manipulaci situace ve prospěch osobnosti. Tento typ lidí myslí logicky a často začíná své věty „Myslím, že…” Nemá smysl se snažit s nimi přít, protože mají na otázky nepřeberné množství odpovědí. Nejlepší je s nimi souhlasit a čekat, dokud se sami neodhodlají ke změně. Jsou velmi tvrdohlaví a stále ve střehu, protože stejně jako lidé s problémy v oblasti základní čakry a solar plexu, potřebují ovládat situaci. Výmluvy používají jako prostředek, jak zabránit vnitřnímu sebevyjádření, protože v sobě ukrývají nejrůznější obavy.

„Když řeknu, co si myslím, budou mě mít lidé ještě rádi?” „Pokud vyslovím své myšlenky, budou mě ostatní chápat?” „Když se lidé dozví, kdo skutečně jsem, budou mě přijímat?” „Když řeknu, co chci, nebudou si o mně myslet, že jsem sobec” „Když řeknu, co si myslím, neublížím tím někomu?”

Všechny tyto komentáře se vztahují k jiným čakrám, které se týkají témat sebehodnocení, sebelásky, sebeúcty atd. Ale nakonec vlastní kontrola sebevyjádření probíhá v oblasti krční čakry, protože zahrnuje nejdůležitější prostředek komunikace. Vidíme zde úzké spojení mezi křížovou a krční čakrou.

Obě souvisí s komunikací a sebevyjádřením skrze nějaký vztah. U křížové čakry jde o vztah mezi dvěma lidmi nebo mužskou a ženskou stránkou v nás. U krční čakry to je vztah mezi osobností a duší. Pro mnoho lidí je obtížné vyslat energii z křížové do krční čakry, ode „mne jako součásti vztahu” ke „mně jako součásti energie duše”. Je to zvláště obvyklé v období menopauzy u žen, které vytvořily své děti, ale neví, jak vyjádřit samy sebe. Ke zpětnému toku energie dochází u lidí, kteří mají problémy se svou sexuální identitou a navazováním heterosexuálních vztahů. Zde lze energii křížové čakry transformovat do krční oblasti dosažením vysoké úrovně tvořivosti, např. v hudbě, výtvarném umění, poezii, tanci, kadeřnictví… jedna čakra se však nemůže rozvíjet na úkor jiné… nakonec je třeba znovu obnovit harmonii.

Potlačení sebevyjádření vedoucí k plačtivosti a náladovosti . U mnoha žen dochází k tomu, že místo aby se rozlobily, se rozpláčou, a to prohlubuje jejich bezmocnost, protože se tím jejich schopnost komunikace zcela znehodnocuje. Ostatní je mohou považovat za „citlivé ženy”, se kterými ale není možné si vážně promluvit. Může to být návrat zpět do dětství, kdy byl ženský pohled vždy opomíjen nebo považován za příliš emotivní. K pláči se často uchylují děti, které se raději rozpláčou, než by řekly své mínění. Mají pocit, že by jim nikdo nerozuměl nebo je neposlouchal a je to obvyklé zvláště tam, kde rodiče na děti křičí.

Děti, které nedokážou vyjádřit své pocity, se taky stávají náladové a uzavřené. Samy nemají jasno, co vlastně chtějí říct a mívají pocit, že jejich okolí reaguje negativně na každou novou myšlenku nebo rozhovor, v kterém jsou obsažené nějaké emoce. Je proto v každém vztahu velmi důležité dovolit všem účastníkům plně vyjádřit své pocity, aniž by se partner postavil do role oběti. To neznamená, že na to nemůže reagovat, ale měl by hovořit spíše z objektivního pohledu než z pozice oběti.

Každý chce být slyšen, i děti, jejichž řeč je omezená a obsahuje „irelevantní” fakta. Během dne by se měl udělat prostor pro to, aby členové rodiny nebo spolupracovníci mohli hovořit nejen o faktech, ale i o svých pocitech.

Změna

Jednou z největších obav projevujících se ve třech dominantních čakrách (základní, solar plexu a krční) je strach ze změny. Změna může vést k nejistotě, zranitelnosti a zmatku a to jsou pro lidi, kteří mají rádi svůj život pod kontrolou, velmi nežádoucí okolnosti. Analytické myšlení a jeho vyjádření ve formě řeči lze chytře použít tak, aby každé změně zabránilo. Lidé tohoto typu se dělí do dvou kategorií: ti, kteří mají „příliš práce” a tudíž nemají na změny čas a ti, kteří jsou „příliš líní”, než aby něco měnili. Oba typy mají společné to, že se změně vyhýbají. Ti „příliš zaměstnaní” vrazí do místnosti, sednou si na kraj židle, velice rychle hovoří a vyprávějí vám, kolik mají přes den práce a nenechají příliš prostoru na vaše otázky Když se vám podaří se dostat ke slovu a převedete hovor na jejich vlastní rozvoj, změní téma nebo vám řeknou, že už musí jít.

Někdy vám řeknou, že se neustále mění a skutečně mohou doložit, že často přestavují zařízení svého bytu, mění účes, stěhují se, dělají rozsáhlé změny na zahrádce a mění i práci. V podstatě ale v jejich životě není žádný pohyb, protože jsou tak zaměstnaní vnějšími záležitostmi, že to znemožňuje vnitřní změnu a vyjádření jejich já. Podobné odmítání změny lze pozorovat i u těch, kdo jsou „příliš líní a pohodlní”. Ti sklesnou do židle, hluboce si vzdychnou a zeptají se, co udělám, aby se jim vedlo lépe.

Když se zeptáte jich, co udělají, opět si zhluboka povzdechnou a řeknou, že nemají žádnou energii, aby něco podnikli. Proti každému doporučení, které vyslovíte, mají námitky a vy začínáte chápat, proč jsou tak unavení. Veškerou svou energii věnují tomu, aby udrželi zdání neaktivity. Oba tyto typy se bojí postavit realitě.

„Kam jdu? Vím, že jsem sešel z cesty, nejsem naplněný a teď se bojím udělat krok ke změně.”

Může se zdát, že se ostatní postaví proti změně a povede to ke zklamání – to je nejčastější obava, kterou mí pacienti vyslovují. Ale zklamání je nakonec jen náš vlastní negativní pocit a ukazuje na mnohem hlubší obavy: „A co když mi muž nedovolí nastoupit do práce?” Nikdy se ho na to nezeptala, ale má strach z překročení uznávaných hranic. „Nikdo v práci mě v tom nepodpoří.” Je nepravděpodobné, že vás podpoří ti, kdo jsou sami v koncích. „A co když se mi to nepovede?” A co když ano? Strach ze selhání se vztahuje k oblasti základní čakry a potřebě být dokonalý. Když to nikdy nezkusíte, nikdy nezažijete selhání, ale také nedosáhnete naplnění.

Rozhodněte se, že oceníte, že uděláte věci tak, jak nejlépe dokážete a to samo o sobě bude úspěchem. „Nevěřím, že budu mít úspěch.” Neprogramujte sami sebe na neúspěch. Raději připravte vhodné podmínky, než abyste to nechali na osudu. Osud je ovládán silou přitažlivosti a proto může přijít z úrovně duše i z úrovně osobnosti. „Moje rodina nechápe mou touhu po změně.” Může to být pravda, aleje to podstatné? Podstatné je, abyste vy na nějaké úrovni chápali svou potřebu po sebevyjádření.

„Nechci ostatní zranit svými sobeckými cíli.” Jak jsme viděli v kapitole o solar plexu, pokud se snažíme ostatním vyhovět, nakonec jsou nám jejich nároky na obtíž. Kdo ví? Tím, že v sobě najdeme odvahu něco změnit, můžeme dát ostatním sílu udělat to také.

Změna není jednoduchá věc, ale je nevyhnutelná. Je to součást vývoje duše a bez ní dochází ke stagnaci.

Přehlížení změny může vést ke krizi v našem životě, a to se může projevit jako nemoc. Může se stát prostředkem, jak změnu nastolit. Prvním krokem z bezpečí je přechodná nejistota, kdy dochází k pohybu a máme příležitost se vydat libovolným směrem.

Analogie

  • Když v autě řadíme, procházíme přitom určitou středovou polohou, „neutrálem”. V této poloze se auto často volně pohybuje a kola nejsou ovládaná motorem. Doba, kdy se kola točí bez kontroly, prověřuje naši víru ve vedení duše.
  • Když parašutista vyskočí z letadla a padá volným pádem je to také chvíle, kdy musí věřit, že až zatáhne za šňůru, padák se mu otevře. Během takové doby „volnoběhu”, což se může jevit jako ztráta kontroly, se můžeme rozhodnout buď se vrátit zpět do výchozího bodu nebo se odvážit vpřed.

Mnozí se vrátí do původního stavu a tam zjistí, že se věci nijak nezměnily a znovu pociťují nutkání něco podniknout. Znovu tedy vyskočí a tentokrát projdou skrz neutrální bod k nové jistotě. Pozorovala jsem tuto posloupnost u pokusů odejít z práce, opustit partnera nebo rodičovský dům. Na začátku je zvrat vyvolaný hněvem nebo strachem, následuje krátkodobý návrat a pak ještě silnější rozhodnutí odejít. Změna je období, kdy opouštíme staré a přijímáme nové.

Symbolizuje to had, který svléká kůži na začátku nového cyklu života. Fáze nevyhraněnosti „volnoběhu” a případné zranitelnosti může probíhat jako období zimního spánku nebo tichého ústupu. Tam je čas jít do svého nitra a nalézt tam sílu a moudrost pro další kroky. Symbolem takového období je zima, čas reflexe a plánování před novým zrozením jara. Můžeme to vidět i u housenky, která se zabalí do kukly ochraňující ji v době přeměny, a pak se zjeví jako motýl.

Podobně je to i u kraba. Když chce vyrůst, musí vylézt ze své tvrdé skořápky, aby mělo jeho tělo dost prostoru. Pak vyhledá temnou hlubinu, kde bude v bezpečí a skořápku opustí. V tomto stádiu je velmi zranitelný a doufejme dobře schovaný. Pomalu dorůstá, pokožka začíná tvrdnout a získávat tvar nové skořápky.

Síla člověka sídlí uvnitř. Svrchní skořápka prozrazuje slabost a může být snadno zničená. Mnoho našich změn spočívá v nahrazení vnější slupky tím, co přichází z vnitřní bytosti.

V období změn je důležité být obklopen přáteli a členy rodiny, kteří nás mají rádi prostě jen proto, že to jsme my. Nesmíme také zapomínat na dítě uvnitř nás, které má třeba strach a je třeba o něj pečovat. Tím se myslí dostatek dobrého jídla, čerstvého vzduchu, přátel a odpočinku. Jako u motýlí kukly, je potřebná doba “Jarního úklidu”, kdy dáváme pryč to, co nepotřebujeme, abychom udělali místo pro nové. Když si neuděláme prostor, nevypláchneme šálky od starých vzpomínek a emocí, nebudeme mít místo na nové zážitky. Změna je často doprovázená obdobím smutku, který následuje po každé ztrátě, ať už přijdeme o člena rodiny, partnera, práci nebo naší identitu. Dokonce i když nám ujede vlak, prožijeme takové kratičké období smutku. Je to způsob, jak si uvědomit a přijmout ztrátu a procházíme přitom různými emocemi:

a) otupělost, kdy jednáme automaticky;

b) pocit viny a obviňování se, kdy často používáme slov „kéž by”;

c) hněv na ostatní, což mohou být zdravotníci nebo i člen rodiny, který nám zemřel;

d) zmatek a dezorientace, kdy začneme ztrátu skutečně pociťovat;

e) přijetí a uvědomování si, že život musí jít dál.

Je snadné se v některé fázi procesu smutku zastavit, zvláště když jsme víc nešťastní z toho, co jsme ztratili než z toho, že někdo zemřel. Je k tomu třeba klidné pochopení situace ma zároveň odvaha jít vpřed. Bloky se mohou projevit jako nerovnováha ve fyzickém těle. Pak se nevyplakané slzy projeví jako chronická rýma; ublížení nebo pocit viny často doprovází rakovinu; hněv se projevuje v játrech nebo potížích se žlučníkem; zmatek související s třetím okem se projevuje jako bolesti hlavy a poruchy vidění.

Symptomy zmizí jen v případě, že přijmeme situaci a rozhodneme se uvolnit staré emoce. Viritřní proměnu doprovázejí i vnější změny. Tím mám na mysli nové oblečení, účes, vybavení bytu, nové přátele, práci a způsob stravování. To vše pomáhá upevnit vnitřní změny a zaslouží si to tedy podporu. Některé staré zvyky jako např. popíjení alkoholu už nemohou být na úrovni nových vibrací vnitřních těl dále tolerovány. To je třeba přijmout, protože věci nemohou být nikdy stejné. Každá vteřina nám přináší nové zkušenosti, se kterými jsme se dosud nepotkali. Mějte odvahu ke změně, až přijde podnět z vaší duše.

Řeč těla

Řeč těla, tedy oblasti hrtanu, je zachycena v běžných úslovích. „Stáhlo se mi hrdlo”, když máme strach promluvit. „Mám v krku knedlík” se zase často vztahuje k nesdělenému smutku. Nebo můžeme mít neustále potřebu si odkašlat, jako bychom chtěli promluvit, ale nic se neděje. Občas pozorujeme, že někomu zadrhne hlas v hovoru, když se narazí na něco nepříjemného a obtížného k vyjádření. Jindy si zase dáme přes ústa ruku jako bychom chtěli zarazit slova, která třeba nebudou ostatními dobře přijata.

Lidé, kteří mají sklon se červenat, si mohou všimnout, že se červenání zastaví, když se dostane do oblasti krku. Znamená to přání hovořit, ale strach z toho, že se dotkneme někoho, koho se to týká. Všimla jsem si také, že ti, kdo nechtějí přijmout nové myšlenky nebo nemají rádi změny,nosí oděvy těsně ke krku nebo si tuto oblast chrání šálou, šátkem nebo vysokým límečkem. Opačné tendence pozorujeme u lidí, kteří se cítí chyceni do pasti a chtějí změnu, ale nejsou schopni vidět způsob, jak se osvobodit. Je to zvláště obvyklé v době menopauzy, kdy se potlačená energie změny projevuje ve formě červených skvrn, bolesti svalů, podrážděnosti a deprese. Lidé s těmito potížemi si potřebují uvolnit oděv, zvláště na krku.

Pohyby úst také prozrazují zajímavé věci.

Například – pohybují se ústa během řeči symetricky? Někteří lidé hovoří jen jednou stranou úst; to ukazuje na strach nebo úzkost použít druhé strany a pokud je potlačená pravá strana, značí to problémy v sebeprosazení. Pokud je potlačena levá strana může jít o obavu projevit vlastní citlivost. Svaly čelisti a čelistního kloubu jsou oblastí, kde se obvykle zadržuje vztek. Napětí v této oblasti může způsobit bolesti tváře, zubů, uší a šíje.

Ústa by ráda něco řekla, ale zabraňuje jim v tom vnitřní strach ze ztráty kontroly. Vykřičet se může výrazně pomoci. Ostatní se „koušou do jazyka”, ať už reálně nebo metaforicky, a potřebují se naučit nechat věci být. Skřípání zubů v noci napovídá, že jde o vnitřní zklamání, které je uloženo během dne v podvědomí a vychází na povrch jen ve chvílích klidu. Vedení deníku a zapisování si všech svých myšlenek před spaním pomáhá uvolnit napětí a napomáhá spánku a odpočinku. Do oblasti krční čakry patří také uši a lidé, kteří si dávají ruce přes uši, když něco povídáte, tím říkají mnoho o své neochotě naslouchat.

Nemoci spojené s krční čakrou

1) Hypotyreóza (snížená činnost štítné žlázy)

Jde o nedostatečnou činnost štítné žlázy, při které dochází ke snížení hladiny thyroxinu a dalších hormonů, což zpomaluje metabolismus. Mezi příznaky nemoci patří přibývání na váze, suché vlasy a pokožka, zácpa, padání vlasů, špatná snášenlivost chladu a deprese. Subklinicky snížená činnost štítné žlázy je velmi obvyklá (míra příznaků, která ještě není považována za nemoc). Všichni máme období, kdy nás přepadne skleslost a máme pocit, že se nemůžeme hýbat. Přibýváme na váze, jsme unavení a jsou z nás „buchty”. Úroveň thyroxinu v krvi je většinou normální, ale úroveň energie v krční čakře je snížená. To je obvykle známka potřeby něco změnit, ale zároveň i nechuť ke změně projevující se jako zklamání.

Tvořivá síla se může znovu rozhořet, když ji povzbudíme činností jako je výroba keramiky, výtvarné práce, tanec, zpěv, psaní poezie atd., které jsou spojeny s pravou stranou mozku přijímající podněty duše a dojde k propojení činnosti rukou, nohou a úst s logickým myšlením v levé části mozku.

2) Tyreotoxikóza (zvýšená činnost štítné žlázy)

Při této nemoci způsobené zvýšenou činností štítné žlázy dochází k hubnutí, pocení se, třesu, úzkosti a bušení srdce. Zde se nadbytečná energie vydává na nekonstruktivní, netvořivé činnosti.

Terapie by měla nejen snížit metabolismus na tělesné úrovni, ale také člověku pomoci zaměřit svou energii tvořivým způsobem při činnostech, o kterých jsme mluvili. Stejně jako u nedostatečné činnosti štítné žlázy, mnoho lidí má příznaky zvýšené činnosti štítné žlázy, aniž by se prokázala zvýšená hladina thyroidu v krvi. Jsou to období, kdy máme velmi mnoho práce a snažíme se dělat mnoho věcí najednou a možná se snažíme vyhnout se hlubším složkám naší tvořivosti. Pomoci člověku se zastavit a podívat se dovnitř je dar, který bychom měli v tomto období nabídnout.

3) Astma

Astma je charakteristické zúžením průdušnice buď sevřením svalstva nebo nadměrným hlenem, a to vede k potížím zvláště při výdechu. Lidé s těmito potížemi mívají i další alergie a reagují často velmi citlivě na okolí a přizpůsobují se náladám ostatních. Mají pocit, že není vhodné aby vyjadřovali své myšlenky a pocity a že by to nebylo jejich okolím přijato. Není neobvyklé zjistit, že astma začalo v dětství během doby, kdy byly v rodině nějaké problémy: „První astmatický záchvat jsem měl, když jsem seděl na posteli rodičů a oni se hádali.” „Astma se mi zhorší vždycky, když mám pocit, že mě nikdo nechápe.”

Zažila jsem, že se astma objevilo u kojenců, jejichž matky byly během těhotenství úzkostné a to se přeneslo na plod, který vnímá potřeby matky, ale je neschopný nějak jednat. Je velmi důležité naučit děti, jak se samy chránit, zvláště v oblasti solar plexu, proti emočnímu působení ostatních. Je také potřeba, aby se naučily svobodně vyjadřovat své vlastní pocity bez strachu, že na to bude okolí reagovat hněvem nebo úzkostí. To, jak ostatní lidé reagují, je jejich problém a měli bychom rodiče astmatických dětí povzbudit, aby podporovali u dětí jakoukoli formu tvořivého projevu.

Astma se může objevit i v dospělosti, když po nějaké události potlačujeme smutek a žal. Hovořit, psát a hluboce dýchat je pro lidi tohoto typu podstatné. Většina astmatických a také většina úzkostných lidí dýchá pouze horní částí plic a spodní část nepracuje. Bránice, velký sval zdola uzavírající hrudní koš, by se měla během nádechu pohnout dolů, což jednak napomáhá dýchání a také působí jako masáž orgánů v břišní dutině. Uprostřed pod tím svalem je solar plexus obsahujícimnoho emocí. Pokud se bránice nepohybuje, nedotýká se tohto centra a nemůže tak dojít k náhodnému uvolnění emocí. Hluboké břišní dýchání nepomáhá lidem trpícím astma pouze k relaxaci, ale umožňuje také projevit potlačované emoce. To může způsobit ústup příznaků na dlouhou dobu.

4) Bronchitida a enfyzém (rozedma plic)

Bronchitida je zánět průdušek projevující se chronickým kašlem a vylučováním hlenu. Vyskytuje se běžně u kuřáků  včetně pasivních kuřáků. Kouření je forma potlačení řeči, kdy si přejeme vyjádřit své názory, ale brání nám v tom úzkost. Osobně nic proti kouření nemám, ale vždy se ptám pacientů na důvod, proč musí kouřit. Pokud je to čistě společenský důvod, pak pravděpodobně nekouří víc než pět cigaret denně. Víc než pět už je berlička. Je však důležité neodhazovat berličku, aniž bychom ji nahradili vnitřním pocitem síly, jinak se objeví nějaká jiná berlička, např. přejídání, alkohol nebo drogy. Na psychologické a duchovní úrovni průdušky nepředstavují ani tak odpor proti vyjádření něčeho jako odpor proti inspiraci; lidé s těmito potížemi nechtějí přijmout podněty ze své duše.

Emfyzém je nevratné poškození při bronchitidě a dalších vážných plicních chorobách. Organicky dochází k rozšíření dýchacích cest, zadržování vzduchu a vyřazení určitých částí plic. Inspirace – podněty – se nedostanou dál, což se často projevuje jako beznaděj z utrpení kombinovaná se zatvrzelým odmítáním cokoli v životě změnit. Většina plicních nemocí souvisí se změnou a se smutkem a úzkostí, která je doprovází.

5) Bolesti v krku

To, co je červené a zanícené, ukazuje na souvislost fyzického stavu s neprojeveným vztekem. V oblasti krku je to obzvlášť významné, protože to, co má být řečeno, je kvůli strachu z případné reakce potlačeno. Ještě významnější je to v případě, kdy dojde i ke ztrátě hlasu. Odpovědí na tyto potíže je naučit se jasně a objektivně vyjádřit své mínění.

6) Záněty krčních mandlí

Krční mandle jsou stejně jako nosní součástí imunitního systému. V dětství se vyvíjejí, aby umožnily jedinci rozpoznat, co je užitečné přijmout a co je lepší odmítnout. Tento proces by se měl dovršit okolo devíti let, protože pak se mandle zmenšují a snižuje se i jejich činnost. Chronický zánět mandlí ukazuje na neustálý strach z nových zkušeností nebo vlastních projevů. Nejlepší formou uvolnění emocí je v tomto případě zpěv nebo psaní.

7) Sluchové potíže

Tyto potíže mívají mnoho příčin. Mohou to být vrozené vady, zánět středního ucha (ušní chrupavky) nebo poškození nervů, které vedou podněty do mozku. Podstatná ezoterická souvislost je neochota něco slyšte a touha po oddělení se od vnějšího světa. Lidé s těmito potížemi si přejí uniknout a nalézt mír, ale toho nelze dosáhnout tak, že se uzavřeme před okolím. Jediným způsobem, jak dosáhnout vnitřního klidu je změna, a ta může zahrnovat i to, že si připustíme naše obavy a úzkosti. V tichu lépe slyšíme hlas vnitřního světa a můžeme postoupit na naší cestě.

8) Tinitus (ušní šelesty)

Zvonění v uších je velmi časté. Většinou se tyto potíže zhoršují ve stresových situacích a bývají spojeny se závratěmi, což souvisí s třetím okem. „Zvonící telefon” bychom měli zvednout, ne ho přehlížet. Znovu zde lze pozorovat neochotu opustit minulost a vydat se vpřed.

9) Problémy s horními cestami trávicí soustavy

Trávicí soustava od úst až po konečník je částečně pod vlivem krční čakry a částečně i pod dalšími čakrami, v jejichž blízkosti se nachází. Celý tento proces symbolizuje proces učení ze zkušeností. Zažíváme zkušenosti a doufejme, že si nebereme větší sousto, než jsme schopni rozžvýkat. Pak je enzymy rozloží na zpracovatelné kousky a ty užitečné se vstřebávají. Získané informace se využijí pro rozvoj naší duše a nepotřebné se vyloučí a dojde k jejich recyklaci. Důvodem, proč má trávicí soustava vztah ke krční čakře, je to, že jde vlastně o tvořivý proces, do kterého na jednom konci vstupuje jídlo a na druhém se přeměňuje na energii.

Mnoho nemocí zažívacího traktu souvisí s problémem kontroly, kdy dochází ke konfliktu mezi „mou vůlí a Tvou vůlí”. Potrava, kterou přijímáme, je pod kontrolou naší vědomé mysli jen do okamžiku polknutí. Pak převezme kontrolu autonomní nervový systém, který není ovládán vědomím, a jediná možnost, jak něco můžeme ovlivnit, je působit na nervový systém prostřednictvím emocí. Polykání probíhá v oblasti krční čakry a to je místo, kde se centrální nervový systém (má vůle, vůle osobnosti) setkává s autonomním nervovým systémem (Tvá vůle, vůle duše). Znamená to, že krční čakra je velmi důležité místo pro ovlivnění dvou rozsáhlých systémů v těle; dýchacího a trávicího. Během cyklu dýchání je také malá možnost vlivu vědomé mysli… můžeme na krátkou dobu zadržet dech. Ale vůle duše prostřednictvím autonomního nervového systému a jeho spojení s krční tepnou (viz dříve) přirozeně povede k nadechnutí a nevyhnutelně tedy převáží nad vůlí osobnosti aby zachovala v člověku životní sílu.

A)Afty

Drobné vřídky ve sliznici úst upozorňují na přítomnost jídla nebo zkušeností, které člověku způsobují bolest. V mnoha případech jsem zjistila, že lidé s těmito problémy jsou citlivé duše, které berou životní události velmi vážně. Potřebují snížit nadměrnou citlivost péčí o své vnitřní já a aktivním vyjádřením svých pocitů místo toho, aby je potlačovali.

B) Žvýkání a zuby

I když v této oblasti nejsou žádné potíže, je zajímavé sledovat, jakým způsobem lidé koušou do jablka, protože to může symbolizovat jejich přístup k životu. Někdo uždibuje malé kousky, někdo zase ukusuje ohromné kusy a pak se diví, že má potíže se zažíváním. Další typ žvýká sousto mnohokrát podle rad, které vyslechl v dětství. Je možné, že tito lidé dlouho otálejí s rozhodnutím a diví se, že se v jejich životě nic neděje.

Je pro mě také fascinující, že máme zuby „moudrosti”. Objeví se většinou v době dospívání a jejich základní funkcí je napomáhat při rozdrcení jídla. Ezoterickyje s podivem, zda je člověk v tomto věku schopen strávit více vědomostí a díky pečlivému „žvýkání” dojít vyšší úrovně moudrosti. Skutečnost, že tak mnoho lidí o své zuby moudrosti přijde kvůli tomu, že mají příliš malou čelist, mě přivádí k otázce, zda jsme na moudrost připraveni.

C) Mentální anorexie

Jedná se o problém více čaker, ale vliv krční čakry je zde silný. Těmito potížemi trpí dívky i chlapci a vznikají v pubertě i v pozdějším věku. Svou roli tu hrají následující faktory:

i) Přání vyjádřit své potřeby prostřednictvím kontroly příjmu potravy.

ii) Přání zůstat dítětem, nedospět a nemuset tak převzít více odpovědnosti; lidé s těmito potížemi mohli vyrůst příliš rychle a přišli tak o radosti dětství.

iii) Přání být milován ne pro to, co dělám, ale jen proto, že existuji. Mnoho anorektických pacientů pochází z rodin s vysokým očekáváními, kde se láska spojuje s úspěchem. Potřebují proto dostávat i dávat nepodmíněnou lásku, která vede ke zvýšení vědomí vlastní hodnoty.

10) Roztroušená skleróza

Věnovala jsem se dlouhou dobu studiu nemocí nervového systému a svalů. Nemoci nervového systému určitým způsobem souvisí s nevyvážeností éterického těla, které není schopno zpracovávat energie, které do něj vstupují. Jsem však stále více přesvědčena, že roztroušená skleróza souvisí s krční čakrou a pokusím se vysvětlit, jaké pro to mám důvody.

Neuron se skládá z buněčného těla a dlouhého výběžku neboli axonu, který je pokryt tukovou vrstvou nazývanou myelin. Tato vrstva nemá za úkol axon pouze chránit, ale napomáhá také vedení nervového vzruchu z buňky po axonu do další buňky. U roztroušené sklerózy dochází k zánětu myelinového pouzdra a posléze i k usazování tvrdé a neodstranitelné vrstvy. Tato vrstva narušuje vedení nervových vzruchů, což způsobuje potíže jako je ztráta citlivosti a síly, křeče, oslabení smyslů a přechodná slepota. V závislosti na stupni nánosu a rozsahu zánětu má nemoc různá stádia. U některých pacientů dochází k pravidelnému ústupu potíží s naprostým obnovením funkcí, jindy se nemoc progresivně zhoršuje. Není jasné, proč má nemoc různý průběh, ale myslím, že je způsobena více různými příčinami.

Z psychologického a duchovního pohledu naznačuje typ poruchy, že podněty z duše jsou prostřednictvím buněčného těla přijaty, ale nedochází k jejich přeměně v akci. Jinými slovy – vůle jednat je velká, ale sílaje omezená, rozptýlená a nakonec vydaná nadarmo (to je symbolizováno omezením průchodu podnětu po axonech). U pacientů s roztroušenou sklerózou často pozorujeme vynikající duševní schopnosti s výbornou logikou, která se stává bezmocná kvůli pasivitě ve vztahu k sobě nebo k druhým.

Lidé tohoto typu nemají dostatek síly jednat v souladu se svými vnitřními podněty a nechávají se ovlivnit přáním okolí (vztah k solar plexu). Není neobvyklé, když se symptomy nemoci projeví na začátku nebo na konci nějakého vztahu, kde jde buď o krajní nezávislost nebo jasně patrnou závislost, která se projeví v době, kdy je třeba jednat.

K uzdravení dochází, když se člověk naučí zaměřit svou pozornost a sílu na určitý krok v jednom časovém okamžiku, aniž by v tom potřeboval s někým manipulovat nebo být na někom závislý.

Lidé s těmito potížemi se však potřebují také naučit přijímat bez pocitu dluhu nebo zranitelnosti. To vyžaduje čas a schopnost říci nahlas, co si člověk myslí.

Doporučení jak harmonizovat krční čakru

1) Rozvíjejte svou tvořivost tím, že se budete věnovat výtvarnému umění, keramice, tanci, sochařství, zpěvu, psaní, poezii, zahradničení nebo vaření. Není zde žádné místo pro „neumín” nebo „nejde mi to”. Každá tvorba je stejně jedinečná jako její tvůrci!

2) Rozhodněte se, že své pocity budete místo potlačování raději vyjadřovat, i když to může být obtížné. Zkuste si napřed to, co chcete říct, napsat, abyste byli objektivní.

3) Nepředpokládejte, že ostatní intuitivně vycítí, co si přejete. Naučte se o něco požádat a přijmout, když odpověď zní „ne”; na druhé straně odpověď může být i „ano”! Někdy svým vnějším projevem nepůsobíme tak, že bychom potřebovali pomoc nebo radu. Je třeba ukázat okolí, že jsme uvnitř zranitelní a potřebujeme podpořit. Nebuďte příliš hrdí a nebojte se o něco poprosit.

4) Když se vyjadřujete o sobě nebo o svých plánech, nepoužívejte slova nebo tón řeči, který předjímá negativní výsledek.

Příklad:

„Uvažuji, že bych chodila do kurzů, které se pořádají hodně pozdě večer. Co si o tom myslíš?” „Nemyslíš si, že bych měla chodit na ty večerní kurzy, že ne?” „Já vím, že se to moc nehodí, abych chodila večer na kurz.” Použijte pozitivní vyjádření: „Budu chodit večer na kurz” a otočte se a odejděte.

5) Pokud jste přemýšlivý typ, dělejte si záznamy o svých pocitech a snažte se změnit věci, které vás vyvádějí z rovnováhy.

6) Udělejte si seznam věcí, které byste rádi dělali. Zeptejte se sami sebe, co Vám brání dosáhnout vašich cílů. pokud naleznete nějaké podstatné překážky, je to proto, že si kladete příliš vysoké cíle nebo to jsou jen výmluvy? Co vám brání jít vpřed? Uvědomte si, že jste tvůrce své vlastní budoucnosti a rozhodněte se hned v tomto okamžiku pro změnu.

7) Podívejte se na svůj domov. Jsou vaše zásuvky a skříně plné věcí z minulosti, které už dnes nepotřebujete? Jarní úklid, ať už ho provádíte v jakémkoli ročním období, uvolní místo pro vaši budoucnost. Proveďte jarní úklid i ve své mysli a vymeťte staré emoce a myšlenky.

8) S touto čakrou je spojená modrá barva. Použijte ji při vizualizaci nebo si oblečte něco modrého v oblasti krku, abyste v této oblasti odstranili bloky.

9) Pokud máte málo času, ujistěte se, že neutíkáte od něčeho, co si nechcete připustit.

10) Radujte se ze svého nově vytvořeného já.

Z knihy Léčivá-síla-čaker-v-praxi

Pokračovanie : 6.čakra  Adžna – Tretie oko

74 replies on “5.čakra Vishuddha- čakra hrdla”

prosím Vás, možná Vám to bude zníti hloupě,
ale táži se Vás… ?
nač by jste chtěli učit děti,
co v sobě dávno mají a znají… ?

jde pouze o jedno,
neuzurpovat svým pošetilým egem,
jejich vlastní vývoj… 🙂

neohýbejme mladé stromky,
dle našich životních představ,
snažme se jim naslouchat, porozumět,
a shledáme-li,
že některý ze stromků je nahnutý,
pouze mu poskytněme podporu…

krásný den přeji Všem… 🙂

Páči sa mi

… to jest vědomou oporu,
díky níž svůj růst opět napřímí…

… 🙂 …

buďme i zde na blozích,
sami sobě, vzájemností oporou…
neb nebudeme-li tak činiti,
poté postačí silnější poryv větru,
a díky jednomu nezdravě rostlému stromu,
padne celý háj…

Páči sa mi

áno, súhlasím …

práve dnes ma prekvapila kamarátka telefonátom … klasickééé, ahooooj, ako sa máš som ja prosto ako typicky priamočiara okamžite zmietla zo stola slovami … ahoj, kráska, čo sa deje? 🙂 …

vraj ju štve manžel 🙂 … fajn, srdiečko, a koho nie? … 🙂
svokru by som najradšej nevidela, vymazala zo života, a synčeka k nej už nikdy nepustila … 🙂
anjelik, síce chápem, svokry sú občas taká sorta, že sú najlepšie studené, 😕 🙂 ale? toto sa nikdy nestane. Nauč sa prijať fakty života, Je to babka tvojho syna, má na neho právo, a navyše, on ju potrebuje. Vybral si ju sám za babku, tak ako teba za mamku, … potrebuje sa naučiť cítiť chute, vône, života .. a bude na ňom ako sa rozhodne, či je to chuť horká alebo sladká … či je to smrad alebo nádherná vôňa … nesmieš mu nič predkladať, on, jeho dušička už dávno sama vie, čo má robiť, .. to nie je tvoj syn, je to darček, prepožičaný a ty si učiteľkou len naoko, v skutočnosti ťa naučí on, ako sa pláva v živote …

takže áno, plne súhlasím … nie každé dieťa potrebuje to isté … napr. tak ako aj tuto na blogoch …

čakry sú fajn, .. a ako nesmierne “znalá” 😉 ezoterička by som čo to o tom mala vedieť, no tento typ článkov mne nič nehovorí a ak by ma niekto nútil toto učiť sa v kuse, no, neviem neviem, s mojou náturou by to asi nedopadlo dobre … 🙂

krásny zvyšok dníčka prajem … 🙂 všetkým … želá zlobrica lilah 😛 … hehe neodpustila som si … 🙂

Páči sa mi

Máš pravdu, je to dlhé, ale môj úmysel bol dať sem všetky čakry a ochorenia spôsobené ich nedostatočnou energiou a súvis s psychosomatikou.
Ten kto potrebuje, lebo má problém napr. s astmou si to nájde a lepšie sa mu bude orientovať na čo sa má zamerať. Alebo mávne rukou a povie si veď toto viem. 🙄 Ja osobne som si našla u každej čakry niečo zaujímavé, čo ma vystihuje, alebo prečo sa tak správam v tom čase, takže viem na čom treba popracovať.

Pekný večer všetkým.

Páči sa mi

martinka

to je v poriadku .. si administrátorkou blogu, ktorý vedieš tak, ako cítiš … je z toho cítiť, že tvojím poslaním je niečo také, a síce ..
…. pomohlo mne, možno aj inému …

na blogu lilah je to inak .. ja píšem zo svojho života, veci a situácie, ktoré som prežila, ktoré som precítila, pochopila, očistila … čo aj ty, len z iného súdka … 🙂

a tie články? je to dlhé, to áno .. ale viem, že ked budem potrebovať nájdem to u martinky … 🙂 .. tak ako minule .. 🙂

dobrú noc prajem … všetkým 🙂

Páči sa mi

Prepáč Lili, včera som sa k PC dostala vždy len narýchlo , či skôr na skok a vidím že som aj narýchlo odpovedala a chcela ešte dodať toto. Každého z nás zaujímajú iné veci, ktoré sa k nám v tom čase dostávajú a sú pre nás potrebné. Preto je dobré, že rozvíjame svoju oblasť zájmu, ktorá je nápomocná nám, ale aj iným. Tvoj pohľad videnia a nazerania na svet je to, čo potrebuješ v sebe rozvinúť a podľa toho ideš ďalej. Tak isto aj môj a viem kde to nájdem, ak budem potrebovať niekomu poradiť na čo sa má zamerať.

Včera som bola prekvapená, boli u mňa moji rodičia a mama mi vravela že si pustila pesničku, ktorú som jej nechala v PC stiahnutú a ukazovala jej tanec duše. https://anitram.wordpress.com/2011/08/17/tanec-duse/
Vraj si ju pustila a nechala svoje telo voľne plynnúť s hudbou a cítila sa veľmi dobre a že si ju musí púšťať častejšie. Potešilo ma to a veľmi. 😳

Takže ako aj napísala Pandora, je to tak ako má byť.

Páči sa mi

co více dodat,
než že shledávám zdejší háj zdravý a pestrý,
kterýž není monokulturou…

nachází se zde i letitý, přesto zdravý košatý dub,
v jehož stínu při žáru slunce poledním či dešti,
lze k podklidnému odpočinku ulehnout…

pouze při poryvu větru,
shodí omšelé a suché větvoví,
jak jelen po říji své paroží…

neb co jiného zde proběhlo…?
než klání říjných samcú na pasece,
aby oplodněny duše laní byly,
ve jménu života, rodu zachování…?

a samce jejich souboj povznesl,
uvědoměním si,
že nejsou zbyteční…

co závěrem popřáti statnému dubu,
snad pevné zdraví,
dlouhověkost a spokojených pocestných zástupy,
kteří načerpají nové síli,
na životní pouti,
při kmeni dubu,
ve skrytu košaté koruny.

krásný den přeji Všem… 🙂

Páči sa mi

v básni slůvko “přesto” je jaksi navíc a zavádějící…

mělo by proto v básni být… 🙂

*nachází se zde i letitý, zdravý košatý dub,*

Martinko, děkuji Vám za upoznění… 🙂

Páči sa mi

basně které prezentuji,
či výroky,
jako například:

Láska je hlubší, šírší a mohutnější rozměrů mysli…

jsou individuálním tvořením… 🙂
ani si je nikterak nezapisuji,
jsou psány tzv. “z fleku”
proto jest každá originálem,
pro nastalou situaci… 🙂

ano Martinko, tento dub jest košatým… 🙂

ona košatost jest košatostí kůry mozkové,
jež značí sečtělost … 🙂

pouze bych třeba ještě opravil pravopisné chyby a vynechal v úryvku “při kmeni dubu” – dubu :

kteří načerpají nové síly,
na životní pouti,
při kmeni,
ve skrytu košaté koruny.

to je asi tak vše… 🙂
ale proč bych to měl dělat,
když dnes z mého pohledu,
na tomto jednání svět opravdu nestojí… 🙂

Páči sa mi

To nie a ja puntičkár nie som… ide o to čo tá báseň vystihuje.

Mala som obdobia, kedy som tiež tvorila básne, len tak sa nechala duchom unášať niekam ďaleko a tvorila. Nezapisovala si , len pre seba a svoje potešenie. Dnes sa musím namáhať, aby som napísala báseň…
Ste tvorivý, obdarovaný bohatým duchom a múdrosťou vekov. Básnia aj vaše deti?

Páči sa mi

*Mala som obdobia, kedy som tiež tvorila básne, len tak sa nechala duchom unášať niekam ďaleko a tvorila.*

Martinka odstraníte-li pouta a vazby co nyní Vaši duši svazují, budete schopna opět volně dýchat… 🙂

Páči sa mi

…na tri? 🙄

Viem len my sami. Ok idem pracovať, tak krásny dník Martin želám. 😉
Pokúsim sa polepšiť a vstúpiť si do seba. Tá obruč, čo ma sťahuje už je viditeľná v éterickom tele a vôbec sa mi nepáči. Pochopila som jej význam a aj to prečo sa vždy po odstráneni znova vytvorí. Dali ste mi kúsok skladačky , čo ma len utvrdilo v mojom chápaní. Ďakujem že ste. 😳

Páči sa mi

je to jedno slovo celku,
třemi písmeny tvořené,
kde úvod a konec slova samohláska tvoří,
střed slova souhláska samohlásky pojí… 🙂

*Pokúsim sa polepšiť a vstúpiť si do seba.*
pouze tímto způsobem kvíz rozluštíte… 🙂

pro dnes se loučím, nashledanou nejen Vám Martinka… 🙂

Páči sa mi

sám jsem kdys puntičkářem býval,
do dnešní doby, jím částečně i jsem,
přec již nelpím, jako dříve na tom jediném… 🙂

a protože vím, jak to mají puntičkáři v sebepoznávání složité…
tak se jím nyní stanu a snad i některým,
tímto přístupem kvíz ulehčím…

“je to jedno slovo,
část celku,
třemi písmeny tvořené,
kde úvod a konec slova,
písmenné samohlásky tvoří,
střed slova poté,
písmeno – souhláska,
jež začátek a konec – písmenné samohlásky pojí… 🙂 ”

a nyní opravdu nashledanou… 🙂

krásný den přeji Všem… 🙂

Páči sa mi

moonica … Áno, a určite aj ano … 🙂 hehe .. vážený přátelé, Ano! … 🙂

ale dovysvetlím … EGO to ISTI … 🙂

inak, nejde mi nepodotknúť, martinka, písala si, že to je ťažké … ba kieho … vieš predsa, že v jednoduchosti je krása … 🙂 ..
treba to spraviť ako osho … pokúsim sa citovať …
” pred 35 rokmi som sa rozhodol, že už kvôli ničomu nebudem nešťastný. Ešte som to neporušil … ” .. mno, aké jednoduché, asi si to dal ako novoročný záväzok, tento ujko Osho … 😛 🙂

Páči sa mi

🙂 EGOISTI – EGO ISTI – isti je pri vysokohorskej turistike pokyn na úkon, kedy mám v pozornosti celé okolie, pričom ovládam seba a tým istím aj iných spolupútnikov /turistov, horolezcov …/, potom teda ego isti = rada, že je vhodné ovládať ego 🙂

Páči sa mi

moonica

si taký prekrásny motýli kamzík 🙂
… uff, vysokohorská turistika … to je prosto pre mňa taká mňamka … a pre moje pluca, hmm, … keď fajčím ako chemlonský komín stále …

ale áno .. cítim to rovnako … je potrebné ovládať ego … ego je nutné, ako všetko, ale ak príliš vybuchuje, hm, hm … mňamka .. 🙂

a už ozaj du … dneskaj som ani len čiarku nenamalovala, hm, … lenivosť je hriech … a vôbec , čo je hriech … 😆

no amen dolores, du ja radšej 🙂 …

Páči sa mi

🙂 pojem ego sa vysvetľuje ako ja, pričom do života ho uvádzame tak, že ho všade pridávame, ku všetkému ho pripájame … napr. 😀 a ja, aj ja 😛 nie je to síce presne jedno slovo, ale význam samohlások a spoluhlásky sedí i v tejto verzii 🙂

Páči sa mi

áno, .. cítim to rovnako … tá identifikácia s niečím ako ja, a aj ja, a ja som taká a hentaká .. je vlastne len zbytočné tláchanie “istého ega” .. 🙂

krásny zvyšok dníčka prajem … 🙂 všetkým … 🙂

Páči sa mi

no amen dolores… 🙂
dvě z laní,
jsou již nyní,
prozářeny světelnou energií… 🙂

proto bych doporučil,
pokud možno žíti střídmým životem,
v omezení neduhů nalézati povznesení nad tělem… 🙂

moonica, lilah poděkování nejen Vám patří, ale převážně Martince, neb díky ní bylo možné zažít ve spol, paprsku pohlazení od slunce… 🙂

krásný den přeji Všem… 🙂

Páči sa mi

Thank you for the blog post. Jones and I have been saving for a new e-book on this issue and your blog post has made all of us to save money. Your thoughts really answered all our issues. In fact, more than what we had thought of prior to when we came across your great blog. I no longer have doubts including a troubled mind because you have really attended to our own needs in this post. Thanks
Welcome to my site registered advisor.

Páči sa mi

It is necessary to balance the energy in the chakras, and also to balance the polarity between body and soul. If the imbalance in the body, when the disease. Our emotions must also be able to process.
You make your way to look inside there and what is needed in your body to repair. It’s like a microcosm of his shamanic travel. I wish a nice day.
Sorry my anličtinu is not perfect.

Páči sa mi

Simply wish to say your article is as surprising. The clearness on your publish is just excellent and that i could think you’re knowledgeable in this subject. Fine along with your permission allow me to seize your feed to keep up to date with impending post. Thanks one million and please continue the gratifying work.

Páči sa mi

Vedela som, ze skleroza multiplex vznika v dosledku desevnej nerovnovahy. Ja som je dostala na 30. ale u mna to malo dalek hlbsi povod vzniku. Ja som ako 24 rocna prekonala klinicku smrt a nechcela by som to nikdy viac podstupit, len tazko si niekto dokaze pri plnom vedomi predstavit svoju ucast na totalnom mentalnom rozpade… cely ten ciklus trval styri roky a som vdacna ze je vto len skleroza multiplex ako sa uplne zblaznit 🙂

Páči sa mi

Ahoj Janka,.čítala som, že skleróza multiplex že je ako karmické ochorenie, človek ho má zobrazené aj v horoskopme nejakou blokáciou Neptunu. Je mi ľúto, že si v tak mladom veku čelila už takým veciam.

Píšeš o klinickej smrti..neviem čo všetko si videla, ale ľudia vraj nemajú len krásne zážitky zo svetlom a nebeskými bytosťami, vraj prestúpia aj akoby peklom. Neviem, či si v živote urobila po tomto zážitku nejakú nápravu, začala žiť inak, alebo nie. Viem, že človek sa môže vrátiť, lebo nenastal jeho čas ešte a začať žiť inak. My sami sme si strojcami osudu a preto každý inak prežívame aj ochorenia, vďaka prístupu k sebe a k iným.
Verím, že nájdeš cestu ako svoj život prežiť čo najlepšie a ochorenie dokážeš zvládať vďaka vnútornej sile, ktorá pramení z duše. 😀

Maj sa Janka.

Páči sa mi

Pamatam si vsetko, ziadne peklo ani nebo som nezazila, som ateista. Som hlboko veriaca, ale nie v slova zmysle ako hovory nas svet. Moj zivot sa nikaj nezmenil. Citala som som knihu kriza duchovno vyvoja a tam je jedna kapitola ktora sa vola “zazitok na prahu smrti” a tam bol presne ten isty zazitok opisany ktory som prezila ja a jedine co zmenilo je hlbsie pochopenie neviem akoby som to nazvala, no jednoducho uvedomenie si vlastnej existencie. Chodila som potom za samanom, ktory mi velmi pomohol v mojej niekolkorocnej psychickej krize. Ludia vacsinou navstevia psychiatra a nechaju si predpisat anidepresiva a vsetky tie zmeny ktore ludia opisuju su neni vacsinou ich vlastne myslienky… Psychika je velmi hlboky vnutorny priestor, ktory sa da pod vplivom okolia znova zmensit ci obmedzit, ja som to neurobila, nechala som tomu volny priebeh co prinieslo vela problemov, ale o tom to je. Vzdy je tahsia cesta lepsia… 🙂 Nechcela by som znova prezit to co som prezila, ale dnes som po psychickej stranke stastna. A jedine co sa nie, ze zmenilo, ale skor akoby vyplavalo na povrch su hodnoty. Vsetci ludia ludia hladaju stastie a klud a hladaju zle a ja ho mam. Poviem to inymi slovami “stretla som sa so sebou a som spokojna s tym kto som” tieto slova nehovoria o mne ako o cloveke, hovoria o tom, ze som nasla pokoj na dusi. Nie nic ma dokaze rozculit okrem vojny. 🙂

Liked by 1 person

Je pravda,ze niekedy je len dusa vytiahnuta z tela a neputuje do ziadnych sfer. Je to ako astralny vylet. Nebo a peklo su len symbolizmom v skutocnosti peklo predstavuju nizke astralne sfery a nebo vyssie sfery najblizsie k Bohu.

https://anitram.wordpress.com/2014/02/21/o-zivote-po-smrti-astral-nebe-peklo-svetlo-a-temne-sfery/

Ak mame rozbitu psychiku trpi tym najviac dusa, ale som rada, ze si nasla pokoj duse…uz len aby si sa viac sebe otvorila v laske..

Páči sa mi

No to neviem posudit, ale ja som umierala nie prirodzenou smrtou, stalo sa to vo viedni kde som chodila na darovanie plazmy a bola tam podmienka 50 kil a hlavne vela tekutin pit a ja som nedodrzala ani jedno a este som sa aj pritlacila na vahe ktora bola umiestnena tak ze sestricka nemohla vidiet co tam clovek robi a ja som na vahe vytlacila asi dost, lebo podla vahy sa nastavuju aj tie pristroje na odstredovanie krvy atd., no kazdopadne moje telo nezvladlo spatny chod a napunvalima neokyslicenou krvou priamo do mozgu a nastal kolaps. To co sa dialo potom sa neda slovne asi ani opisat, no hrozne to bole myslim dusevne a jedine co v tom stave napadlo bolo sa “pytat”, ze boze kedy skonci a ked som “otvorila” oci letela som akymsi tunelom, nieco ako tunel zo svele a ten neskutocny hluk akoby som bola v strede nejakej zeleznej vlakovej cisterne ktore sa ruti dole kopcom a zrazu nastalo ticho a ja som sa ocitla pred nejakou branou a ked som ju otvorila, tak som videla ten biely priestor, ale nebolo mi dovole prejst, prisla tam nejaka bytost, nevidela som tvar, lebo ziadnu nemala a povedala, ze tam nemam co robit, ze sa mam vratit spat a neprotestovala som otocila som sa a potom si uz len pamatam a na to nikdy nezabudnem – pohlad zvesmiru na nasu planetu, ale to bol len zablesk a potom som videla ako si sadam do vlastneho telo… Ale mozem povedat, ze co bolo velmi divne pre mna boli zvuky, hlasy a opticky pohlad… Vsetko bolo take iste, ale predsa len ine. Nebit jednej sestricky ceska to bola tak ja by som nevedela co sa naozaozaj stalo. Nechceli ma pustit domov, museli mi doniest veci na prezlecenie lebo… Ale ide o to ze ona za mnou prisla a povedala mi, ze ja som mrtva viac ako 10 minut a nemala som zit a ze ked pride do bratislavy, aby som sla k lekarom, lebo ze to moze mat vazne nasledky. Keby ste videli jak na mna ten personal pozeral jak na nejake zjavenie a sranda je, ze ja som asi tyzden prdtym hovorila kamaratovy, ze ja umrem, ze neviem ako a neviem co, ale nieco bude dalej…

Páči sa mi

Raz , keď som čakala kamošku na autobusovej stanici v Ba, tak som stretla bratranca. Bola som prekvapená, čo tam robí a vraj on chodí pravidelne do Viedne darovať plazmu. Pýtam sa ho, koľko za to dostane a on že 20€. No ak odrátam cestovné z jeho bydliska, tak mu ostane hádam polovica…nechápala som , prečo to robí.

Tebe sa potvrdilo, že klamať sa nevypláca, lebo poškodený sme vždy mi a všetko sa nám vráti. Po tomto zážitku už verím tvojim slovám…Nikdy viac.
Do klinickej smrti človek upadá, len následkom nejakej OP traumy, nehody, či kolabsu…nikdy nie prirodzenou smrťou. Tvoje telo muselo zažiť hrozný šok, preto si vnímala ten stav v kŕčoch a vytiahlo ťa to z tela von. Toto mi opisoval známy, ako sa vracal z iného sveta, cítil všetku bolesť tela, ťažobu, bol to strašný zážitok vraj. Duša vníma svet inak, fyzickými zmyslami sme dosť obmedzený, preto tvoje vnímanie pohľadu spätne bolo iné.
Ten zážitok pri bráne som mal aj ja, ale dostala som sa tam, keď som robila cesty do vnútra. Tiež ma vrátili naspať. 😀
https://anitram.wordpress.com/2010/08/15/fialovo-ruzovy-plamen/

Pre teba znamenie, že tvoj čas ešte nenastal. Každý, kto prekoná klinickú smrť, by mal v živote niečo zmeniť, hlavne uvedomiť si, že ho k tomu doviedol nesprávny postoj k život a duševné strádanie.

Otvoriť sa láske…otvoriť si svoju srdcovú čakru je myslené naučiť sa vnímať svoju duševnú časť a ňou žiť svoj život. Duševná časť je plná lásky, ale aj bolesti, podľa toho čim ju živíme a ak svoj život skutočne žijeme a naplňujeme niečím krásnym, naša duša rastie a prežiaruje nás láskou. Láska lieči všetko zablokované, rozpúšťa a uzdravuje.

To, že si nejako dopredu cítila, že zomrieš sa stáva…vnútro nám dáva najavo viac vecí, ktoré sa udejú a upozorňuje nás na to. Už na strednej som mala viac vnemov, ktoré sa postupne plnili, no až teraz vďaka duchovnému rozvoju som ich pochopila. 😀

Pekný večer Janka. Nech ťa Boh ochraňuje a posilňuje na duši.

Páči sa mi

Ano s tymi krcami suhlasim, to mi vravela ta sestricka, ze som malas trasne krce… Co sa tyka lasky… je to komplikovane. Ja som bola vzdy k ludom mila a lasku viem dat, ale neviem prijat. Zacala somsa zaoberat psychologiou a dopracovala som k tomu, ze trpim citovou deprivaciou, ale nie v zmysle ze by som bola zatrpknuta voci ludom a svetu. Som pekna stihla blondinka rocna, ale som sama.
https://www.facebook.com/janka.poprocova
za tu citovu deprivaciu vdacim mojej mame. Ona mi nikdy lasku nedala a to myslim doslovne. Vdaka kniham som aspon pochopila kde problem. Je jedno ako dobra som a ako sa chovam, ja jednoducho lasku nepoznam, nie tak ako by som mala… Ludia ma maju rad a ja mam rada ludi, ale nedokazem ich pustit k sebe. Nejde to. Mne staci jedno male klamstvo a zatvaram dvere…

Páči sa mi

Hmm… tak dnes pozerám čo to je citová derivácia a včera som hľadala zase o obsedante kompulzívnej poruche. No trpí ňou naozaj veľa ľudí a aj celebrít.
Je ťažké vyrastať bez lásky , viem, že človek si na to zvykne, občas zatrpkne, či začne sa správať ako jeho rodič agresivne s vnútorným bojom. Vidíš napísala som to správne, že sa potrebuješ naučiť vnímať seba samú.

Stále sa niečim obklopujeme, lebo sme vyprahnutý prázdny, niečo nám chýba a to je láska duše a preto sa uspokojujeme vecami, vzťahmi, ktoré nám niečo dávajú. Prázdnota potrebuje zaplniť, no všetko je krátkodobé. No, ak vnímame lásku z duše, sme ňou naplnený, nepotrebujeme pekné veci, naplňovať sa iným, lebo naše vnútro je už naplnené láskou. Ty sama môžeš byť milá láskavá, lebo to tak cítiš z duše,no vo vnútre máš bolesť, trápenie, prázdnotu, ktorá pramení z minulosti a z detstva……. ale ak svoje vnútro začneš naplňovať, ak sa budeš tešiť s maličkostí a vnášať do seba potešenie., robiť veci, ktoré ťa tešia, tvoja duša sa začne tešiť.

Tvoj vzťah k matke…ona sama má nejaký dôvod, prečo ti nevenuje lásku, možno to bolo sklamanie v láske, nechcené tehotenstvo, nepripravenosť, je viac variant, alebo ani ona sama tú lásku nedostávala od rodičov a preto ju nevie posunúť ďalej. Je veľa takých prípadov, kde sú ľudia uzavretý a správajú sa chladno.-

Nerozmýšľala si nad tým, prečo tomu tak môže byť? Prečo práve ty máš takú mamu? Čo ak sa len niečo obrátilo a ty sama si taká bola v minulosti duše , a len táto lekcia ti ukazuje, aby si to skúsila na vlastnej koži aké to je , ak je človek chladný. Dôležité je si to uvedomiť, spracovať a prijať toho človeka taký, aký je .

Odpusti mame a skús ju ty učiť láske, viac ju objímaj, pochváľ…vraví sa , že deti učia rodičov, lebo sa rodia už iné.

Asi 4 roky dozadu začal malý s objatiami. Proste mal potrebu sa objímať so mnou a vravieť mi ,ako ma m rád. V tom veku sa už deti od rodičov skorej odťahujú a on si vynucoval moju prítomnosť. Pochopila som v tom, že on ma učí láske, otvárať sa jej a preciťovať ju takto, prijímať ju.

Píšeš, že si sa zamerala na psychológiu..to je veľmi dobre…ak ťa to baví, venuj sa tomu. Môžeš pomáhať iným skrz vlastnú skúsenosť a nájdeš vo veľa veciach pochopenie a odpovede pre seba samú.
O vzťah s nejakým mužov sa zatiaľ netráp…si naozaj pekné dievča a príde vhodný čas a určite niekoho stretneš, len potrebuješ byť v sebe vyrovnaná, aby si sa nezačala na niekoho príliš fixovať a on by to nemusel uniesť.

Zameraj sa na sebalásku, skúšaj preciťovať seba samú v strede hrude, vnímaj to miesto, vnímaj ako dýchaš a každým výdychom vnášaj radosť do seba a lásku a sama uvidíš, ako sa budeš vnímať.

Na blogu ženy ženám je celkom dosť príspevkou o sebaláske.
http://zenyzenam.cz/category/sebelaska/

Moja verzia ako sa vnášať do seba lásku …toto ma naučilo vnímať v sebe pokoj, vnímať vedome vibrácie z duše a nechať rozplývať lásku po celom tele.

https://anitram.wordpress.com/2012/06/21/spoj-sa-so-svojim-ja/

Ak sa naučíš vnímať svet dušou, alebo len jej časťou, nebudeš sa obávať, vymiznú strachy, vnútro ťa povedie a ukáže ako vnímať tento svet. Zvládneš to Janka, ver v silu duše ver v seba…lebo viera nás vedie vpred.

Pekný večer

Páči sa mi

Bola som nechcene dieta, mala som byt chlapec. To chcela moja mama. Ked som sa narodila odmietla ma. Mozno to co teraz napisem bude zniet choro, ale potej klinickej smrti co som pisala, ze som sa pasivne podielala na mentalnom rozbate, tak to som trosku zle napisala. Napisem to laicky. Ten rozbat bol spatny chod. To znamena, ze vsetko co som zazila, co som poznala a comu som rozumela sa zacalo rozpadavat a mozem zodpovedne prehlasit, ze ten rozpad trval az do chvile ked som sa narodila. Ja som na psychickej urovni prezila svoj vlastny porod. Ja viem, ze to znie sialene, ale stalo sa to. A vsetko islo odznova… najhorsie boli chvile, ked som sa dostala k situaciam ktore som si v minulosti bud nespracovala, alebo nepochopila atd. Tieto situacie tu boli zas aj ked som si ich nepamatala a nepustilo ma to ist dalej pokial som danu situaciu spravne nespracovalo. Neslo to proste tak lahko obist a vzdy ked som sa posunula k nejakemu cielu a nieco nedelo, proste ma to hodilo spat na zaciatok… Bolo to hrozne trapenie. Tie styri roky mali niekolko etap obnovy. No ale vratim sa k tomu porodu. Ked toto vsetko skoncilo tak som sa opytala otca ci je pravda, ze mama ma nezobrala po porode na ruky a povedal mi, ze to pravda je. Nevedela som mu odpoved odkial to viem, ale povedal mi, ze som tri nemala ani meno. A ja nie som koli tomu nestastna, ja to beriem ako “stastie” pretoze, ja som dostala jedinecnu moznost si vypestovat vlastny charakter a vlastne nazory. Ja som uz ako stvorocna bojovala zo systemom, mala som vlastne nazory, nikdy som nechcela a ani nerobila to co robili ine deti, toto mi napisala spoluziacka zo zakladnej skoli ked som sa vyjadrovala k jednej teme a to co mi napisala ma hrozne potesilo

Veronika McEwan
Veronika McEwan ako som oponent? (grin) ja len ze takmer kazdy nema niekoho rad, no ked pride este vacsi outsider tak zrazu ta prva nenavidena skupina je lepsia. Akoze Bratislavcanov nemaju velmi radi mimo BA – aspon tak to bolo pred 2 desatrociami. Nemyslim, ze by sa to zmenilo. Ani vlastna rodina co zila mimo BA nemala Bratislavcanov rada – doteraz si pamatam ako urcita moja sesternica sa mi vysmievala ze som ‘sprosta Bratislavcanka’. (grin). Ja mam tvoje myslenie rada, lebo nie si ovecka a nikdy si nou nebola a nebala si sa povedat ze nou nie si otvorene – bohuzial, vacsina ludi nema takych ludi rada, lebo nejdu s nimi (teda so stadom) – aj ked pravdu povediac, asi ziarlia ze su aj ludia ktorym je na haku co si oni myslia a teda su vlastne slobodni (grin). Oslobodeni od socialnych konvencii. Asi budem musiet zacat cvicit slovencinu, nejako mi nejdu spravne slova do hlavy (grin).

vzdy som prezentovala svoj nazor a robila som si to co som chcela ja. Vzdy som za trpela a ked sa ma niekto opytal preco to robim, nevedela som odpovedat, ale dnes odpoved poznam. SLOBODA a pre nu som ochotna tpiet a nemienim sa jej vzdat. A ako som povedala, po tom zazitku sa nic v mojom zivote nezmenilo, ale upevnila sa moje hodnoty a vetko comu som verila a nevedela ?preco? dalo mi to odpovede. Ak mam trpiet tak prijmam a proste s tym bojujem. Vsetko co v zivote stretavam a ludi ktorych poznavam beriem ako cestu. Vsetko ma niekam posuva…

A ospravedlnujem za tie chyby v texte.

Páči sa mi

Priznám sa, že aj ja som bola nešťastná, keď moje prvé dieťa nebola dcéra, staršne som po nej túžila, ale to vo mne nevyvolalo stav, aby som to dieťa odmietala. Keď aj moje druhé dieťa bol chlapec, tiež ma to trápilo, ale prijala som to a až časom som mala videnie, že môj malý bol moja dcérka, ktorú som v minulom živote veľmi lúbila a preto vo mne ostala tak silná túžba. Zrejme aj v tvojej matke niečo také bolo, pozostatok z minulosti, kedy mala zo svojim synom silný vzťah a preto ťa odmietala. Čítala som aj také veci, že matka mala blok k dcéram, lebo boli v tom živote zneužívané a preto sa zaprísahala, že nechce mať nikdy dievčatá, lebo len by trpeli ako ženy. Keď to v hypnóze pochopila a lekárka, jej objasnila prečo sa tak uzavrela a toto si preniesla do ďalšieho života, tak zmenila svoj vzťah aj k dcére. Toto však tvoju maku neospravedlňuje, no cestu k nej si musíš nájsť sama Janka…večným odsudzovaním a minulosť ti to k ničomu nepomôže.

Náš život je ako divadelná hra….Duše pred inkarnáciou si naplánujú svoje role, kto nám pomôže, kto nás navedie a kto bude ten zlý, aby sme pochopili to, čo sme sami vykonali a lahšie tým prešli a mohli duchovne rásť. A presne tvoja matka si vybrala rolu toho zlého, ktorý ti bude ztrpčovať život, no verím, že sú duše, ktoré ti prišli pomôcť, aby si to zvládla, vedela si uvedomiť prečo tomu tak muselo byť a dokázala si to matke odpostiť a preniesť sa cez to. Dokázala si v sebe nájsť silu a z láskou žiť svoj život.

Píšeš, že matka na teba žiarli…zrejme je to preto, že máš niečo, čo ona u seba postráda a nevie to zo seba vyjadriť.

Ten spätný chod robilo tvoje podvedomie. Keď som mala ťažké obdobie, mala som bdelé sny a v nich sa dialo to, čo píšeš(aj keď nie tak hlboko do minulosti ako u teba) …stále mi bola zobrazená nejaká situácia z minulosti a pokiaľ som si ju neuvedomila a nepochopila sa mi ukazovala stále dokola, Hnevala som sa na seba, budila a keď som znova upadala do spánkovej fázy, zase sa opakovala tá istá scéna a vo mne lomcovali pocity bezradnosti. Podvedomie chcelo, aby sa to konečne ukončilo a naťažilo ma to.

Tužba po slobode a prejave teba samej pramení z obmedzenosti, kedy si nemohla konať sama za seba, preto je v tebe táto túžba silná. No len ty sama si máš uvedomiť čo je pre teba v živote dôležité a ako chceš svoj život žiť pre seba, hlavne čím ho naplniť, lebo život má mať nejaký zmysel a každé obdobie ti prinesie niečo iné, upevní iné hodnoty a dá aj svoje pochopenie.

Páči sa mi

A co sa tyka lasky. Ja nechcem vztah podmieneny niecim, ja chcem vztah, ktory vznikne len tak povedzme pretoze som.Vztah v ktorom bude 100% dovore. Vztah v ktorom nebudu predsudky. Mam troch kamaratov s ktorymi taky vztah mam. Pretoze ja som taka, ja ludi neskatulkujem a nesudim. Mam rada ludi, co nenosia masku a takych je bohuzial malo 😦
ja budem radsej sama ako zit v klamstve. Uz som takto stroskotala v dvoch vstahoch a dalsi by som nezvladla.

Páči sa mi

S mojou mamou to nejde, ona na mna ziarli rovnako ako moja sestra a kopec inych ludi. Vidim ako sa chova k mojim surodencom a ako ku mne. Ako dieta som tym trpela, ked som videla ako sa hra s mojim bratom a ked som sa len s chodby na nich pozerala a smiala som sa, lebo sa mi to pacilo a ked ma zbadala tak jej pohlad sa zmenil a jedine co povedala bola otazka ci nemam co robit. Ja viem, znie to hrozne, ale toto bol moj vztah s mojou mamou, ale zasa z druhej strany vzdy ked sa nieco stalo tak stala za mnou. Ten vztah nieje len jej chyba, ale aj moja a potom mojho otca. Ja som odmietala ju a ona potom mna. Neviem si predstavit, ze by moje dieta zacalo plakat vzdy ked moj muz odide. Bala som jej. Ale spustila to mama cele. Nemala ma odmietat ked som sa narodila. Nedala mi ten prvy kontakt s relitou a hlavne s nou a citalo som, ze toto su najdolezitejsie chvile po narodeni pre dieta… Naozaj som precitala kopec knih pretoze inac by som sa asi nedostalo s toho vsetkeho…

Páči sa mi

A ja vnimam svet dusou. Nikdy som sa neriadila rozumom, ale pocitmi.. Na vonok som chladna, ale v skutocnosti som hrozne citliva. Ten chlad je len obrany mechanizmum. Pretoze nechcem, aby niekto ublizil. Od toho sa odvijaju aj moje hodnoty. Ja niesom na predaj. A chalani hovoria, ze moc narocna, ze nevedia co ja vlastne chcem…Ja nechcem nic co sa da kupit. Vsetko co chcem si kupim sama 🙂

Páči sa mi

Janka pocity vychádzajú aj z pohnútok Ega, nie len z prejavu Duše. Treba selektovať, ak niečo cítime z vnútra ako máme konať a potom príde ego s nejakým návrhom, teda rozum. Občas máme nejaké pocity, ale tie môže vyvolať aj ego, len aby bolo zaujímavé zaujalo, nevychádzajú t duše. Za tvoju citlivosť môže zrejme aj postavenie Luny..neviem,či si sa narodila za splnu, alebo máš lunu v Rakovi, či inom citovom znamení. Ak by si sa prejavovala z duše, tvoje postoje by boli iné….tvoj obranný mechanizmus by už upadol, lebo v takom stave vnímame bezpodmienečnú lásku a tú dávame do všetkého.

K vzťahu…zvyčajne si pritiahneme k sebe človeka, ktorý nám pomôže spracovať nejakú vlastnosť v nás, ktorú sme potlačili a vzťahom to máme pochopiť a prijať toho človeka aj s tou vlastnosťou, ktorú nám zrkadlí, aj keď nám nie je príjemná. Bude nám zrkadlíť nás samých temnú stránku duše. Preto sú vzťahy problémové. Želám ti Janka , aby si takého našla po akom túžiš, ktorý bude mať otvorené srdiečko a budete jeden druhého podporovať, vážiť si seba a žiť v súlade v láske. ♥

Páči sa mi

Rozumiem ti Janka, nik nemá ego úplne spracované, no pre náš vývoj je práve Ego dôležité. Na náš život vplýva celý zverokruh, lebo každé znamenie máš v inom dome, iné postavenie planét a mesiaca a všetko toto na nás vplýva, dáva nám nejakú tú vlastnosť a je na nás, ako ju využijeme, či si vezmeme je silnú stránku, alebo necháme sa zmiasť tou temnou. Verím, že nájdeš cestu k pochopeniu a časom to uvidíš v inom svetle. Ži prítomnosťou naplňenou krásou, radosťou a spokojnosťou a taká bude aj budúcnosť. Ty si tvorca.

Pekný dník prajem.

Páči sa mi

MAJSTROVANIE FYZICKÉHO TELA 👈

LOPATKY A KRK 👈

Rodíme sa OPAKOVANE ako nalé kuriatka.

Toto foto je skvelé.

Predstavte si tieto vajíčka ako ČAKROVÝ SYSTÉM v ktorom nám chýba FIALOVÁ FARBA – KORUNNÁ ČAKRA ktorá nám umožňuje odhaľovanie nekonečných možností.

Každá čakra VYSIELA dopredu aj dozadu – vajíčka sú V PÁRE.

Keď si zoberiete MODRÉ VAJÍČKO, vysiela dopredu aj dozadu cez KRK.

Preto NESTAČÍ pochopiť iba ŠTÍTNU ŽĽAZU a vyjadrovanie sa ale aj KRČNÉ STAVCE a naše neoblomné postoje.

Preto 1 modré vajíčko patrí našej PREDNEJ STRANE a Štítnej žľaze a 1 modré vajíčko patrí našej ZADNEJ STRANE a Krčnej chrbtici.

Ak sa naučíme vyjadrovať a uzdravíme Štítnu žľazu, môže sa nám stať, že nazbierame odvahu a začneme sebavedomo machrovať alebo si nadstavíme tak silné hranice a zaujmeme tak pevný postoj, že nikto cez nás neprejde 👉 STANEME SA PRIKLONENÍ NA JEDNU STRANU.

Ak Vás trápi ĽAVÁ STRANA krčnej chrbtice a PRAVÉ RAMENO, potom máte pravdepodobne vyhradený postoj a ťažko sa Vám ustupuje, okolie sa Vám prispôsobuje, máte pocit že nikto neurobí nič lepšie ako vy, atď.

Ak Vás trápi PRAVÁ STRANA krčnej chrbtice a ĽAVÉ RAMENO, potom možno volíte skôr útek do vlastného sveta, prípadne sa prispôsobujete alebo sa obetovávate, možno vyčkávate, atď.

Podstatou je pochopiť že;

– LOPATKA = Kto som?
Je to miesto na ktorom sa vytvára zhluk energií, ktoré vytvárajú energetickú blokáciu z pocitov osamelosti, nepochopenia, pocitu že nikam nepatrite , že Vám nikto nerozumie a symbolizuje túžbu po nájdení ROVNAKEJ HVIEZDNEJ RODINY.

LOPATKY SÚ TIEŽ V PÁRE.

– KRČNÁ CHRBTICA = Most
Krk je miesto ktoré spája hlavu a telo, rozum a cit, je to cesta ku korunnej čakre a k väčším možnostiam.
Na krčnej chrbtici sa vytvárajú blokácie ak sme neoblomný, ak sme zaujali príliš tvrdý postoj, ak sa nedokážeme obzrieť do minulosti a prijať ju a nedokážeme prijať, že budúcnosť nemusí byť podľa nášho želania.
Je to neschopnosť vidieť druhú stranu mince a odmietanie druhej strany.

Keďže opakovane “zomierame” cez zdravotné problémy a dostávame šancu na nápravu POCHOPENÍM, možno Vám pomôze uvedomiť si to vďaka ľudskej reči.

V ĽUDSKEJ REČI:
– aj ten druhý má pravdu
– naučiť Vás niečo má ten , pri kom máte problém, nie niekto druhý
– ak sa cítite osamelo, cítite to správne pretože väčšina rodín je “poskladaná” z rôznych Hviezdnych identít a chýba tam spriaznenosť aj keď láska tam je
– ak ste sa stali neoblomným alebo trváte na svojej pravde, potom odmietate výučbu v páre a nemáte ako dosiahnuť Rovnováhu Jin&Jang

Takto sa spredu aj zozadu dokážete pozrieť na všetky čakry 🙏.

MAJSTRUJEME SA V PÁRE , SPREDU AJ ZOZADU.

Na ramenách si nesieme bremeno rodu.

S krčnou chrbticou si nesieme vlastné bremená a učíme sa rovnováhe.

RAMENÁ – zhoďte bremená rodu a žite podľa seba

KRČNÁ CHRBTICA – uznajte partnera a umožnite mu byť súčasťou výučby v slobodnom prejave

Bolesť a vychýlenie vyrieši rehabilitácia a cviky a nemali by sme to odmietať.

Diana 😇

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.