Okrem harmonizácie čakier rukami môžete svoju energiu v čakrách kontrolovať aj vizuálnym spôsobom a upriamením pozornosti na danú čakru. Je to to isté, akoby ste vnímali tlkot svojho srdca, alebo svoj dych, len v tomto prípade zameriate pozornosť na prvú čakru a vnímate jej energiu. Môžete vnímať jej smer točenia, dokonca uvidieť aj jej sfarbenie. Zistíte , či sa točí pomaly, rýchlo, alebo  je akoby v stave spánku. Tak isto môžete spozorovať, či v nej nie je zahustená energia. Jej energiu vnímate, akoby vám niekto kyvadlom krútil nad tým miestom a vy pociťujete  smer točenia v tele.

Prišla som na túto metódu len náhodne a keď som hľadala podobnosť na internete, alebo overenie správnosti, či funkčnosti, naša som len vôľové ovládanie energie v čakrách. Je to to isté čo popisujem , len svojou vôľou ovládate energiu v čakrách.

Prvý raz ako som to skúšala  a ako som bola zameraná na prvú čakru , tak som po chvíli točenia pocítila ako zadným kanálom sa energia presúva k druhej čakre. Tam sa krútila svojim smerom a znova po istom čase vystúpila energia do solar plexus, kde sa aj presúvanie energie čakrovým kanálom ukončilo. 🙄

Na druhý deň som skúšala znova. Tento krát som bola prekvapená, pretože energia vo všetkých čakrách sa krútila rovnakým smerom, znova zadným čakrovým kanálom vystupovala k ďalšej čakre.

Pri druhej čakre som cítila točenie aj v krčnej čakre. Je to tým, že tieto dve čakry sú prepojené. Takto postupne som sa dostala až ku korunnej, aj keď od krčnej čakry už energia k vyšším čakrám stúpala pomalšie. Pri vnímaní korunnej čakry som myslela , že sa proces ukončí, ale energia začala klesať znova dolu tým istým spôsobom. V každej čakre som pocítila vír energie a následné zostupovanie kanálom k nižšej čakre. Len teraz sa čakry krútili opačným smerom, akoby sa energia potrebovala spätne odvinúť. Takto som sa dostala späť k prvej čakre.

Po troch dňoch som si na toto cvičenie náhodne spomenula a tak som ho išla vyskúšať. Priebeh bol ten istý, len teraz sa energia v každej čakre točila svojim smerom a keď som prišla po solar plexus, tak tam sa točila veľmi pomaly, akoby tam bola hustá energia. Sústreďovala som sa na túto čakru, pokiaľ sa nezačne točiť prirodzeným spôsobom a energia nevystúpi vyššie. Trvalo to síce dlhšie, ale nakoniec sa mi to podarilo. Niektoré čakry sa netočili primeraným spôsobom v jednej rovine, trocha sa vychyľovali z dráhy, zrejme som ten deň bola trocha rozladená a emocionálne nevyvážená. 🙄

Zaujal ma aj tento článok u Helar zrejme opisovaný podľa Edgara Cayceho:

Každé duchovné centrum je ovplyvnené istou astrologickou silou, ktorá je fyzickou manifestáciou istej posmrtnej roviny…viac

Bola by som rada, ak by ste sa niekto k tomuto cvičeniu vyjadril, kto sa prakticky viac zaoberáte čakrami, či je správne takýmto spôsobom sa im venovať. Vrelá vďaka… 😉

 

Reklamy