Zavřete oči, otevřete srdce a vnímejte lásku, která je všude kolem vás. Nyní se společné pomodlíme k našemu Stvořiteli.

Soustřeďte se na své plíce, jako by nic jiného neexistovalo. Zhluboka nadechujte a sledujte, jak vám vzduch naplňuje plíce. Všimněte si láskyplného spojení mezi vzduchem a plícemi. Vnímejte rozkoš, zatímco se plíce roztahují, aby splnily nedůležitější potřebu vašeho těla — dýchání. Ještě jednou se zhluboka nadechněte, pak pomalu vydechujte a opět vnímejte rozkoš.

Už samo dýchání nám poskytuje neustálou radost ze života. Vnímejte rozkoš toho, že žijete, rozkoš toho, že cítíte lásku…

Stvořiteli, pomoz mi tvořit můj životní příběh tak krásně, jako ty tvoříš celý vesmír.

Pomoz mi obnovit mou víru v pravdu, v tichý hlas mé integrity. Bože, pomoz mi projevovat tvou lásku každým slovem, které vyřknu, každým činem, který udělám. Pomoz mi učinit z každé činnosti obřad lásky a radosti. Dovol mi používat lásku jako materiál pro tvorbu toho nejkrásnějšího příběhu o tvém světě.

Bože, moje srdce je naplněno vděkem za dar života. Děkuji ti, že tvoříš jen dokonalost; protože jsi mě stvořil, věřím ve svou vlastní dokonalost.

Bože, pomoz mi bezpodmínečně milovat sám sebe, abych mohl sdílet svou lásku s ostatními lidmi a se všemi tvory na této krásné planetě. Pomoz mi vytvořit můj vlastní sen o nebi pro věčné štěstí lidstva. Amen.

Reklamy