Kategórie
Anjeli

Aký druh anjelov sme?

STROM ŽIVOTA…Příběh se vrací na začátek

Věřím, že každý člověk je anděl, který přináší nějaké poselství. Já jsem anděl. V tuto chvíli vám předávám své poselství. I vy jste andělé — možná to nevíte, ale přesto jste andělé. Lidé si neustále vyměňují názory a předávají zprávy. Není to tak ?  Stěží se můžeme dočkat, až naše děti vyrostou, abychom je mohli naučit všechno, co známe.

Chceme jim nalít do hlavy všechny své vědomosti: co je správné a co je špatné. A co je vlastně učíme ?  Dělejte, co vám říkám, a nedělejte, co dělám ?  Mluvte pravdu, zatímco já neustále lžu ?

Jsou dva druhy andělů: andělé, kteří mluví pravdu, a andělé, kteří lžou. Otázka zní: Jací andělé jsme my ?  Jaké poselství předáváme ?

Když jsme žili v ráji, byli jsme andělé, kteří mluvili pravdu. Když jsme ochutnali jablko ze stromu poznání a v naší mysli se usadil padlý anděl, stali jsme se padlými anděly. Jsme padlí andělé, protože lžeme, ačkoli si to neuvědomujeme.

Hlas padlého anděla je tak silný, že neslyšíme tichý hlas ducha, hlas integrity, hlas lásky. Tento tichý hlas je vždy s námi. Dokud jsme neuměli mluvit, naslouchali jsme mu.

Když jsem byl malý, díval jsem se na Disneyho kreslené filmy o kačeru Donaldovi. Na jedné straně Donaldovy hlavy stál anděl, na druhé ďábel a oba k němu mluvili. A tak to je ve skutečnosti. Vypravěč je onen malý ďábel. Hlas vědomostí ve vaší hlavě vám říká, proč nejste dost dobří, proč nejste hodni lásky, proč nemůžete věřit, proč nikdy nebudete krásní nebo dokonalí. Ten hlas vám lže, a jedinou moc, kterou má, je moc, kterou mu dáváte.

Hlas vědomostí je hlasitý. Hlas ducha je tichý, protože k vám nemusí mluvit.

Vaše tělo nemusí vědět, co má dělat, aby bylo dokonalé z vašeho hlediska, protože už dokonalé je. Když se narodíte, nevíte, čím jste, neumíte to vysvětlit slovy. Vaše tělo však ví, čím je, a nemusí to vysvětlovat slovy, stejně jako vaše játra nemusejí chodit na lékařskou fakultu, aby se naučila fungovat. Prostě vědí, co mají dělat.

Je mnoho věcí, které prostě víte. Žena se nemusí učit, jak být ženou; nemusí se učit, jak porodit dítě. Nemusí se učit být tím, čím je. To je tichá vědomost, žena to prostě ví. Tichou vědomost můžete cítit, když zavřete oči. Tichou vědomost cítíte, kdykoli se nadechnete, kdykoli vydechnete.

Jste andělé a váš život je vaším poselstvím.

Ale jakým andělem chcete být ?  Nemůžete sloužit dvěma pánům. Nemůžete mluvit pravdu a zároveň lhát. Chápete to ?

Vědomosti bývaly největším tyranem v mém životě. Býval jsem otrokem vědomostí, ale vědomosti nade mnou ztratily svou moc. A ztratily ji proto, že jim už nevěřím. Nevěřím hlasu v mé hlavě, který mi říká, proč mě nikdo nemá rád nebo proč nejsem dokonalý. Vědomosti jsou pro mě nástrojem komunikace. Díky vědomostem s vámi mohu mluvit a vy mi rozumíte. Přesně to dělám v tomto okamžiku — komunikuji s vámi prostřednictvím vědomostí.

Všechno, co vám říkám, je projevem mého umění. Stejně jako Picasso používá barvy k namalování portrétu, já používám vědomostí k vytvoření portrétu toho, co vidím a cítím.

Před třemi nebo čtyřmi tisíci lety lidé zjistili, že vědomosti jsou kontaminované lží. Odstraníme-li z našich vědomostí všechny lži, vrátíme se do ráje, z nějž jsme byli vyhnáni. Vrátíme se k pravdě, vrátíme se k lásce a vrátíme se k Bohu. Dnes víme, že příběh o Adamovi a Evě není pouhou bajkou; je to symbol, jejž vytvořil mistr, který objevil totéž, co objevili Toltékové. Autor tohoto příběhu zřejmě znal pravdu a jeho symbolizmus je krásný.

Ano, padlý anděl, který žil v koruně stromu poznání, se usadil v hlavě každého člověka a dodnes ovládá životy lidí.

Jsme posedlí, ale nemusíme mít strach. Velký démon je pouhá lež a jeho lži nás ještě nezničily. Snažily se, ale neuspěly, protože jsme mocnější než padlý anděl. Jsme jediná živá bytost a žijeme v tomto světě už tisíce let.

Adam a Eva neumřeli. Jsou tu, protože tu jsme my. Každý muž je Adam a každá žena je Eva. A snažíme se vrátit do ráje — do onoho místa lásky a pravdy, odkud jsme přišli. Víte, že ráj existuje, protože si na něj pamatujete. Byli jste tam, když jste se narodili.

Proroctví různých filozofií nám říkají, Že se vracíme do toho místa lásky.

Některá proroctví to nazývají královstvím nebeským, jiná tomu říkají nirvána nebo zaslíbená země. Toltékové to nazývají snem druhé pozornosti. Každá filozofie to nazývá jinak, ale význam je stejný: je to místo radosti a lásky. Místo jednoty, jednoty lidských srdcí.

Ráj je opětovné spojení se životem, protože jsme projevem jediné existující živé bytosti.

Toltékové věří, že zdravý rozum bude jednoho dne řídit sen lidstva. Až se to stane, uvědomíme si, že všechno je dokonalé. Každý člověk je dokonalý. Naplnit sen těchto proroků však bude trvat nějaký čas. Proroci hovořili o komunitě lásky a štěstí, protože žili takovým životem a protože věděli, že jsme všichni stejní. Může-li tak žít jeden člověk, mohou tak žít všichni. Samozřejmě že jsou proroci, kteří hovoří o zkáze a strachu, ale já věřím, že se my lidé vyvíjíme správným směrem. Jediný problém je v tom, že nás jsou miliardy, a má-li se změnit celé lidstvo, musíme se hodně snažit. Ale není to nemožné.

Změnit se může všechno a všechno se také změní. Bude to nějaký čas trvat.

V minulém století došlo k mnoha změnám ve vědě a technologii. Psychologie zůstala trochu pozadu, ale své zpoždění brzy dohoní. Dnešní svět je úplně jiný než svět, v němž jsme žili před čtyřiceti či padesáti lety. Dnes je míň lží než před osmi sty lety. Když se dívám na naši evoluci, pevně věřím, že se vrátíme do ráje.

Představte si, že žijete ve středověké Evropě. Lidé trpí a žijí v neustálém strachu, protože věří pověrám a lžím. Myslíte, že byste mohli žít tak, jak žijete dnes ?  Myslím, že ne. Představte si, že jste žena, která chce všem říci o zásadách, kterými se řídí váš život v dnešní době. Okamžitě si uvědomíte, že nepatříte do jejich snu. Jejich sen je pro vás opravdu hrůzným snem. Chcete říci ženám, že nemusejí trpět. Chcete jim říci, že jsou také lidmi, že mají duši a že mají právo být šťastné.

Co si o vás budou všichni myslit, když začnete mluvit o těchto myšlenkách ? 

Jistě řeknou, že jste posedlí a že vašimi ústy mluví ďábel. Jak dlouho byste přežili ?  Určitě ne dlouho, protože by vás upálili zaživa. Myslíte si, že naše dnešní společnost je peklo, ale skutečné peklo byla tehdejší společnost. Dnes je každému jasné, že společenské, morální a náboženské principy středověku byly založeny na lžích, ale lidem té doby to tak jasné nebylo.

Možná že lži, kterým věříte, nejsou tak zřejmé, ale vidíte důsledky toho, čemu věříte. A co je důsledkem ?  To, jak žijete svůj život. Když věříte v pravdu, cítíte se dobře a jste šťastní. Nejste-li šťastní, pak jen proto, že věříte lžím. V tom je počátek všech konfliktů. Veškeré utrpení pochází z víry ve lži.

Jak můžeme skoncovat s nespravedlností, válkami a ničením Matky Země ? 

Tím, že přestaneme věřit lžím. To vypadá velmi jednoduše, ale jistě si umíte představit, jak obtížné je změnit názorový systém celé země nebo dokonce celého lidstva. Lidé nemají rádi, když někdo zpochybňuje jejich lži, protože nemají svou mysl pod kontrolou. Kdo ovládá lidskou mysl ?  Lži ovládají celé lidstvo. To se dovíte v každé mystické škole. A ačkoli je to tak jednoduché, přesto je to jedním z největších objevů každé mystické školy.

Naším skutečným nepřítelem jsou lži, a tohle bývalo největším tajemstvím většiny tradic, protože lidé věřili, že ten, kdo by se to dověděl, by získal moc nad ostatními lidmi. To byla jen výmluva a já si myslím, že ti, kteří znali pravdu, se báli říci to ostatním. Proč ?  Protože měli strach, že budou upáleni těmi, kteří věřili lžím a které pravda děsila. Ostatně to se dělo v mé části světa.

Jak tedy obnovíme ztracený ráj ? 

Řešení je jednoduché: Osvobodí nás pravda. To je předpokladem našeho návratu do nebe. Když znovu objevíte pravdu, svou pravdu, stane se zázrak. Otevřete své duchovní oči a vrátíte se do nebe. Nebe je ten nejkrásnější příběh a hádejte, kdo jej tvoří ?  My všichni si vytváříme své vlastní nebe. Nebe je příběh; je to sen, jejž si my, jako život, můžeme vytvořit. Aby život mohl vytvořit nebe, hlavní postava příběhu se musí vzdát životu, musí životu dovolit, aby se realizoval bez lží.

Nebe existuje a je dostupné každému. Ráj existuje, ale chceme-li jej vnímat, musíme mít otevřené oči.

Tohle nám sliboval Ježíš a Buddha a Mojžíš a Krišna a všichni velcí myslitelé, kteří si vytvořili nebe ve své vlastní mysli. Tito myslitelé nám říkali, že to závisí na každém z nás. Jestliže to mohli udělat oni, můžete to udělat i vy, a jestliže to můžete udělat vy, může to udělat každý.

Pravda nás může osvobodit, ale lži nás udržují v této realitě.

Nevím, kdy to lidé poprvé pochopili, ale je to tak jednoduché, že tomu nikdo nechce rozumět. Lidé chtějí něco komplikovanějšího. Když nevěříme lžím, procházíme procesem uzdravování. Křesťanští mystikové to věděli, Egypťané to věděli a Toltékové to věděli, ale nebylo snadné vyjádřit to slovy. Proto byly vytvořeny takové legendy, jako je příběh o Adamovi a Evě.

A to mi připomíná druhou polovinu příběhu o Adamovi a Evě. V ráji je ještě jeden strom a ten se jmenuje strom života nebo strom pravdy. Legenda říká, že ten, kdo ochutná ovoce ze stromu života, tedy pravdu, bude žít navždy v ráji, protože život je věčná pravda.

Ovoce ze stromu života je poselství, které přichází přímo od Boha či od života. Život je jediná pravda; je to síla, která neustále tvoří. Když ji objevíte v sobě a když do ní vložíte svou víru, jste opravdu živí.

Nyní víme, co měl na mysli Ježíš, když řekl: “Já jsem život, a jedině skrze mé přijdete do království nebeského.” Ježíš nemluvil o své osobě; mluvil o stromě života. Snažil se říci tohle: “Já jsem strom života. Ten, kdo bude jíst moje ovoce, bude žít se mnou v království nebeském. Království nebeské je království, kde je každý králem.”

Není to totéž, co tu říkám ?  Člověk je králem ve své vlastní realitě.

Každý je zodpovědný za svůj vlastní sen života. Ježíš také řekl: „Království nebeské je jako svatba, kde jste nevěstou a pravda nebo Bůh je ženichem, a kde prožíváte věčné líbánky.” Není to krásné ?

Pravdu nelze vyjádřit slovy, a proto Ježíš použil přirovnání, kterému každý rozumí. Přirovnal realitu k líbánkům. Je-li vaším partnerem pravda, prožíváte věčné líbánky. Všechno ve vašem životě je plné lásky. Jste-li zamilovaní, vidíte všechno očima lásky. Když milujete, všechno je krásné a úžasné a vy žijete jako v nebi.

Teď chápete, co měl Ježíš na mysli, když hovořil o odpuštění, lásce a království nebeském.

„Nechte je odejít se mnou, neboť ti, kteří jsou jako děti, vstoupí do království nebeského.”

Dokud jste děti a nemáte žádné vědomosti, žijete v nebi. Když zhřešíte, je tomu tak proto, že jste nevinní. A když se vrátíte do ráje, stanete se opět dětmi, ale s jedním rozdílem. Už nejste nevinní; jste rozumní. To vám dává imunitu; už nemůžete ztratit nevinnost.

Lze také říci, že se stanete moudrými, když konečně ochutnáte ovoce ze stromu života. Jíst ovoce z tohoto stromu symbolizuje osvícení. Být osvícen znamená stát se světlem, ale nelze to vyjádřit slovy. Proto používáme mytologii a představivost, abychom to pochopili. Chceme-li to opravdu poznat, musíme to prožít. Pravda je vaše skutečné já; je to vaše integrita. K té vás nikdo nemůže dovést. Musíte se k ní vrátit sami.

Můžete změnit svůj vlastní příběh, ale ten začíná vámi, hlavní postavou. Z posla lží, strachu a zkázy se můžete změnit v posla pravdy, lásky a tvoření. Když se vrátíte k pravdě, vyjadřujete se mnohem lépe. Vaše komunikační schopnosti se zlepší. Celý váš život se změní k lepšímu.

Nemusíte měnit svět; musíte změnit sami sebe. A musíte to udělat svým vlastním způsobem, protože jedině vy znáte sami sebe.

Je jasné, že nemůžete změnit svět, alespoň ne dnes, protože svět není připraven na pravdu. Můžete změnit jen sebe, ale to je velký krok. Vrátíte-li se k pravdě, uděláte velký krok za všechny ostatní. Nebeská brána je otevřená a nebe na vás čeká. Jestliže do nebe nevstoupíte, pak jen proto, že si myslíte, že toho nejste hodni. Věříte, že si nezasloužíte žít v místě pravdy, radosti a lásky. To není pravda, ale jestliže tomu věříte, tato lež ovlivňuje váš příběh a vy nemůžete projít nebeskou branou.

Pravda není v příběhu. Pravda je v síle, která příběh vytváří.

Tato síla je život; a život je Bůh. To jsem si uvědomil už dávno a doufám, že chápete, co říkám. K opravdovému pochopení této pravdy nestačí, když si vaše racionální mysl říká: „Ovšem, to je pravda, to je logické.” Musíte to pochopit srdcem. Opravdu bych si přál, abyste si to vzali k srdci, protože to může změnit celý váš život. Nevěřte mi svou hlavou, soustřeďte se na to, co cítíte ve svém srdci, a poslouchejte, co vám říká vaše integrita. Pravda je pravda, a vaše srdce dokáže pravdu rozpoznat. Věřte svému srdci.

Až vám vypravěč začne říkat jen pravdu, váš život se stane uměleckým dílem.

Až se hlas vědomostí stane hlasem integrity, vrátíte se k pravdě, vrátíte se do nebe, vrátíte se k lásce a kruh se uzavře. Přestanete věřit svému vypravěči a všem ostatním vypravěčům. Tohle je můj příběh a vy mu nemusíte věřit. Záleží jen na vás, ale takhle vidím svět já.

Když jsem tehdy v poušti uviděl nekonečno, uvědomil jsem si, že ve vesmíru je jen jediná živá bytost. Tato jediná živá bytost je Bůh; a protože všechno je projevem této bytosti, všechno se vrátí k tomuto zdroji.

Není čeho se bát; nemusíme se bát smrti. Existuje jen jediná síla, a až umřeme, všichni se vrátíme ke stejnému zdroji. I když nechceme, i když se budeme bránit, stejně se tam vrátíme, protože nic jiného neexistuje. Tohle je ta nejkrásnější zpráva pro každého člověka. Nemusíme se bát, že budeme po smrti odsouzeni. V okamžiku smrti se vrátím k Bohu, vy se vrátíte k Bohu a všichni se vrátí k Bohu. A nezáleží na tom, zda jste dost dobří. Bohu je lhostejné, zda jsme dost dobří. Bůh nás přirozeně miluje.

Náš život je příběh; náš život je sen.

Království nebeské je v naší mysli a záleží na nás, zda se vrátíme ke svému autentickému já, zda budeme žít v pravdě a v lásce. Náš život nemusí být ovládán strachem a lží. Když převezmeme kontrolu nad svým příběhem, získáme svobodu vytvářet svůj život jako umělci ducha. Když víme, že se všichni vracíme k Bohu, tedy k pravdě, věřit lžím je naprostý nesmysl. Lži v našem příběhu nejsou důležité. Důležité je žít v této realitě šťastně, dokud jsme naživu.

Otázka zní: Co uděláte se svým příběhem ?  Já ho budu psát pravdivě a s láskou. Co uděláte vy ?

MYŠLENKY K PŘEMÍTÁNÍ

Hlas padlého anděla je tak silný, že neslyšíme hlas svého ducha, své integrity, své lásky. Tento tichý hlas je vždy s námi. Dokud jsme neuměli mluvit, naslouchali jsme mu.

* V okamžiku narození nevíte, čím jste, ale vaše tělo ví, čím je a co má dělat. To je tichá vědomost. Tuto vědomost cítíte při každém nadechnutí.

* Jste andělé a váš život je vaším poselstvím. Můžete být poslem lží, strachu a zkázy, nebo poslem pravdy, lásky a tvoření. Nemůžete lhát a zároveň mluvit pravdu.

* Nebe je příběh, jejž vytváříme, když přestaneme věřit lžím a vzdáme se životu. Nebe existuje a je dostupné každému, ale chceme-li jej vnímat, musíme mít otevřené oči.

* Pravda je ovoce ze stromu života. Život je jediná pravda; je to síla, která neustále tvoří. Když ji objevíte v sobě a když do ní vložíte svou víru, jste opravdu živí.

* Pravda není v příběhu. Pravda je v síle, která příběh vytváří. Pravda je vaše skutečné já; je to vaše integrita. K té vás nikdo nemůže dovést. Musíte se k ní vrátit sami.

* Když se hlas vědomostí stane hlasem integrity, vrátíte se k pravdě, vrátíte se k lásce, vrátíte se do nebe a opět žijete šťastně.

Z knihy ZJEVENE MOUDROSTI

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.