Kategórie
Duchovné učenie

Otváranie duchovných očí…..

Realita lásky všude kolem nás

Další příležitost setkat se s pravdou jsem dostal během dopravní nehody, při které jsem málem umřel. Nedokážu vysvětlit, co jsem prožíval, ale bylo jasné, že to, čemu jsem věřil, byla lež. Jako většina lidí jsem věřil, že jsem svou myslí a svým fyzickým tělem. Žiji ve svém těle; je to můj domov a mohu se jej dotknout. Během dopravní nehody jsem viděl, jak moje fyzické tělo spí u volantu. Jestliže jsem vnímal své fyzické tělo zvenku, je jasné, že nejsem ani svou myslí, ani svým fyzickým tělem. Co tedy jsem ?

V okamžiku, kdy jsem se setkal tváří v tvář se smrtí, začal jsem vnímat jinou realitu. Moje pozornost se tak rozšířila, že jsem nevnímal budoucnost ani minulost; existoval jen věčný okamžik. Všude bylo světlo a všechno bylo plné světla. Vnímal jsem různé reality, až jsem se nakonec soustředil na jediný vesmír.

Všude kolem mě bylo světlo, byl to okamžik totálního vědomí a čistého vnímání. Náhle jsem si uvědomil, že světlo obsahuje informace o všem a že všechno je živé. Mohu říci, že jsem byl s Bohem a že jsem prožíval extázi, ale to jsou jen slova.

Po nehodě se mé vnímání změnilo, protože jsem s jistotou věděl, že nejsem svým fyzickým tělem. Začal jsem hledat něco jiného než předtím. Před nehodou jsem hledal obraz dokonalosti, abych uspokojil hlavní postavu svého příběhu. Po nehodě jsem si uvědomil, že hledám něco, co jsem ztratil.

Pochopil jsem, že hledám sám sebe.

Trvalo mi přes rok, než jsem se vzpamatoval z toho, že jsem viděl svůj vlastní výtvor zvenku. Bezprostředně po nehodě jsem se snažil popírat, co se stalo. Chtěl jsem se cítit bezpečně ve svém světě lží. „Tohle není pravda; je to jen přelud,” říkal jsem si. Myslil jsem si, že to byla halucinace způsobená nehodou. Vymýšlel jsem si všechno možné, abych svůj zážitek vysvětlil, a vím, že mnoho lidí dělá totéž. Tito lidé se snaží na všechno zapomenout, aby mohli pokračovat ve svém obvyklém příběhu.

Něco v hloubi mé duše mi však říkalo: „Ne, tohle je skutečné.” Naštěstí jsem začal pochybovat a pomyslil si: „Co když tohle je skutečné a všechno ostatní v mém životě je pouhá iluze ?”

Po nehodě jsem se změnil, protože jsem přestal věřit svému vlastnímu příběhu. Potřeboval jsem odpovědi, a tak jsem začal číst různé knihy, abych je našel. Někteří lidé popisovali podobné zážitky, ale nikdo neuměl vysvětlit, co se stalo. Když jsem se po ukončení lékařské fakulty vrátil domů, šel jsem za svým dědečkem a řekl mu o svém zážitku. Děda se zasmál a řekl: „Vždycky jsem věděl, že tě život donutí vidět pravdu po zlém. A přesně to se stalo, protože jsi velice tvrdohlavý.”

Řekl jsem dědečkovi, že chci tu realitu prožít ještě jednou, abych se přesvědčil, zda je pravdivá — samozřejmě že bez nehody. Dědeček odpověděl: „To můžeš udělat jedině tak, že na všechno zapomeneš, jako jsi to udělal v okamžiku, kdy jsi umřel. Když umřeš, ztratíš všechno, a když žiješ svůj život, jako bys všechno ztratil, prožiješ ten zážitek znovu.” Dal mi různé rady a já dělal, co mi řekl, ale zážitek se nevrátil. Dědeček umřel a mně se to ještě nepodařilo.

Zeptal jsem se tedy své matky. Její vysvětlení bylo trochu jiné: „Chceš-li prožít tu realitu, musíš se naučit snít. Musíš se odpoutat od toho, čím jsi; musíš se vzdát svého životního příběhu. Je to jako v okamžiku, kdy tvůj mozek usíná — jako když jsi tak unavený, že se ti zavírají oči. V tom okamžiku se ode všeho odpoutáš; přestane tě zajímat tvůj příběh, protože chceš jen spát. Dokážeš-li to, aniž usneš, prožiješ ten zážitek ještě jednou.”

Požádal jsem matku, aby mi pomohla. Protože se mnou cítila, našla jedenadvacet lidí, kteří byli ochotní naučit se snít. Každou neděli po dobu tří let, jsme snili osm až dvanáct hodin. Nikdo nezameškal ani jedinou neděli. Byli mezi námi lékaři, právníci a jiní důležití lidé. Ale jen třem z nás se to podařilo. Naštěstí jsem byl jedním z nich. Po roce snění jsem konečně prožil stejný zážitek při plném vědomí. Následující dva roky snění jsem prožil nejkrásnější zážitky svého života.

Pokaždé, když jsem se dostal do stavu extáze, jsem v něm zůstal trochu déle.

 Po několika dnech jsem se však vracel do normálního stavu. Chtěl jsem ten stav prožívat pořád. Nechtěl jsem žít jinak. Trvalo mi tři měsíce, než jsem toho stavu dosáhl potřetí, ale tentokrát jsem v něm zůstal déle. Bylo to stále snazší a pokaždé jsem v tom stavu zůstával déle, až se nakonec stal mou normální realitou.

Zpočátku pro mě bylo obtížné fungovat v normální realitě, zejména v nemocnici, kde jsem pracoval jako lékař. Měl jsem pocit, že nic nemá smysl, ale v určitém ohledu jsem fungoval lépe. Bylo to, jako bych vnímal dvě reality zároveň. Viděl jsem, co opravdu existovalo, ale také jsem viděl příběhy. Bylo pro mě šokující, když jsem viděl, jak všichni lžeme, včetně mě. Ačkoli jsem nikoho nekritizoval, viděl jsem, jak nesmyslným životem žijí lidé kolem mě. Viděl jsem, jak si vytvářejí drama a emoční bolest. Rozčilovaly je věci, které nebyly důležité. Vymýšleli si příběhy a pořád lhali. Pozorovat je bylo zajímavé a někdy dokonce komické. Ale nemohl jsem se smát, protože jsem věděl, že by to brali osobně. Neviděli své vlastní příběhy, protože byli slepí.

Lidé mají právo žít, jak chtějí. Ale pokud jste Prožili podobný zážitek jako já, pak mi rozumíte.

Je jisté, že mnozí lidé museli mít stejný zážitek, ale strach je donutil popírat, co se stalo. Ve svých seminářích často vidím, jak někteří lidé dosahují extatických stavů, a tito lidé chápou hodně věcí. Když však vidí něco, co se jim nelíbí, začnou popírat celý svůj zážitek. A když se pravda dotkne jejich osobní důležitosti, tito lidé se snaží všechno snižovat a kritizovat.

Trvalo mi mnoho let, než jsem překonal konflikt mezi pravdou a tím, co není pravdivé, protože lži jsou tak svůdné. Pokušení věřit lžím je velice silné, ale po automobilové nehodě jsem se dostal někam jinam. Dnes vím, že existuje jiná realita, tady a teď, a že je větší než každodenní realita světla a zvuku, kterou obvykle vnímáme.

Existuje mnoho různých realit, ale my vnímáme pouze tu, na kterou soustředíme svou pozornost.

Realita, kterou jsem prožil podle svého příběhu, je realitou lásky.

Energie lásky je jako světlo, které přichází ze Slunce. Sluneční světlo se tříští na mnoho barev, takže světlo vypadá různě podle toho, co je odráží. Proto vidíme různé barvy a různé tvary. Totéž se děje v realitě lásky. Vnímáte odrazy emocí, které přicházejí od všech předmětů, a emoce lásky vypadá různě podle toho, co ji odráží. Emoční tělo vytváří celou realitu přímo před vašima očima, a to ve stejném místě, kde existuje realita světla. Samozřejmě je nemožné vyjádřit to slovy, ale myslím, že to stojí za pokus.

Použijte svou představivost a snažte se pochopit, co říkám. Představte si, že lidé jsou slepí už tisíce let. Nevíme o existenci světla, protože máme zavřené oči. Vyvineme si však ostatní smysly a vytvoříme si realitu prostřednictvím zvuku. Jako netopýři rozeznáváme předměty skrze odraz zvuku. Dáváme jména všem předmětům a emocím; vytváříme jazyk a vědomosti a komunikujeme prostřednictvím zvuku.

To je naše realita — realita zvuku.

Nyní si představte, že poprvé v životě otevřete oči a vnímáte světlo. Najednou před sebou vidíte předměty, tvary a barvy. Tuto realitu nechápete, protože jste nikdy neviděli světlo. Poprvé v životě vidíte květiny, mraky, trávu a motýli. Vidíte déšť, sníh, moře, hvězdy, Měsíc, Slunce. Možná tyto věci nevidíte jako oddělené předměty, protože nemáte tušení, co vnímáte. Nejste schopni nic pojmenovat, protože neexistují slova, kterými byste popsali svůj zážitek. Chcete-li popsat vesmír světla, musíte použít vesmír zvuku. Začnete porovnávat barvy se zvuky, tvary s melodiemi. Řeknete například: „Červená barva je jako určitý tón na hudební stupnici. Oceán je jako určitá symfonie.”

Představte si, jakou budete mít emoční reakci, když poprvé uvidíte tolik barev a krásy. Budete dojati a z očí vám začnou téci slzy. Vaše srdce se začne otvírat a z vašeho nitra začne proudit láska. Pokusíte-li se popsat své emoce, řeknete: “Jsem v extázi. Jsem ve stavu blaženosti.” Pak zavřete oči a opět vnímáte jen realitu zvuku. I kdybyste chtěli, nemůžete znovu otevřít oči.

Jak si ten zážitek vysvětlíte, když neexistují slova ? 

Jak popíšete barvu nebo tvar motýla ?  Jak sdělíte svůj zážitek lidem, kteří nikdy neviděli světlo ?  Jak můžete věřit, že realita zvuku je jedinou existující realitou ? Nyní můžeme pochopit, proč Mojžíš sestoupil z hory a hovořil o zaslíbené zemi.

Co jiného mohl říci ? 

Nyní můžeme pochopit, jak se cítil Ježíš, když se po čtyřiceti dnech vrátil z pouště a mluvil o království nebeském. Nebo jak se cítil Buddha, když se probudil pod stromem probuzení a mluvil o nirváně. Jakmile otevřete své duchovní oči, ihned si řeknete: Jsem s Bohem a anděly. “Jsem v nebi, kde je všechno tak krásné. V božím městě existuje jen krása a dobro; není tu místo pro strach a utrpení. Je to prosté krása.” Lidé si všimnou, že jste se změnili. Vidí vaše emoční reakce a uvědomí si, že se stalo něco hlubokého.

Realita, kterou jsem prožil, je tohle všechno najednou. Je to ustavičná extáze.

Ve své osobní mytologii jsem prožil realitu pravdy, realitu lásky. Tato realita patří nám všem, ale my ji nevidíme. A nevidíme ji proto, že jsme zaslepeni lžemi z dávné doby. Jste-li schopni otevřít to, čemu říkám duchovní oč, uvidíte realitu bez lží, a já vás ujišťuji, že vaše emoční reakce bude úžasná. Pro vás už není teorií, že váš příběh je pouhý sen. Nebe je pravda, ale příběh, jejž vnímáte v tomto okamžiku, je iluze.

Realita je nesmírně krásná, ale neexistují slova, kterými bychom ji popsali. Přesto však existuje.

Existuje realita, kterou tvoří odrazy emocí, a v této realitě vidíte, že vaše láska je skutečná. Vím, že jsem tuto realitu vnímal, než jsem se naučil mluvit. Vím, že jsme tuto realitu vnímali všichni, než k nám začal mluvit hlas vědomostí. To, čím jste, je něco neuvěřitelně krásného. A krásné je každé zvíře, každá květina, každý kámen, protože všechno je totéž. Když otevřete své duchovní oči, vidíte jednoduchost života. Já jsem život a vy jste život. Ve vesmíru není žádný prázdný prostor, protože všechno je plné života.

Ale život je síla, kterou nevidíte. Vidíte jen účinky života, proces života v akci.

Vidíte květinu, která se otvírá, vidíte strom, jehož listy zlátnou a padají na zem. Vidíte dítě, které roste. Vidíte člověka, který stárne. Vnímáte čas, ale je to jen reakce života proudícího hmotou. Nevidíte sami sebe, ale vidíte projevy života ve svém fyzickém těle. Když hnete rukou, vidíte projev toho, že žijete. Když slyšíte svůj hlas, slyšíte projev toho, že žijete. Viděli jste své fyzické tělo, když jste měli malé ruce a jemnou kůži, vidíte své tělo, když máte velké ruce. Vidíte, jak se vaše tělo mění, ale přesto cítíte, že jste tentýž člověk.

Jste životní síla, která transformuje všechno. Lépe to popsat neumím.

Tato síla udržuje v pohybu každý atom ve vašem fyzickém těle. Tato síla vytváří každou myšlenku. Duch života se projevuje skrze vaše fyzické tělo a vaše fyzické tělo může říci, že je živé, protože životní síla žije ve všech jeho buňkách. Tato síla má schopnost vnímat celou realitu, tato síla cítí všechno. Vaše fyzické tělo vás vnímá v tomto okamžiku. Vaše fyzické tělo vás může cítit, a když vás cítí, přichází do extáze. Vaše mysl vás také může cítit, a když vás cítí, prožíváte tak intenzivní lásku a soucit, že přestanete myslit.

Své fyzické tělo vidím jako zrcadlo, v němž se skrze světlo může vidět život.  Své fyzické tělo vnímám jako evoluci života.

 Život se vyvíjí a vytváří. Stvoření lidstva ještě není u konce. Odehrává se v tomto okamžiku ve vašem fyzickém těle. Životní síla vám pomáhá vyvíjet se. Tato síla vám umožňuje vnímat, analyzovat, snít a vytvářet příběhy o všem, co vnímáte.

Život je síla, kterou používá Bůh k vytváření všeho.

 Není rozdíl mezi člověkem, psem, kočkou, stromem. Všechno žije díky životní síle. Ze svého hlediska jsem touto silou já. Díky životu tvořím své umění a všechny své zážitky. Díky sobě mám emoce. Díky sobě vytvářím jazyk a mohu mluvit. Díky sobě vytvářím příběh. Síla, která mi umožňuje myslit a vyprávět svůj příběh, je táž síla, která vám umožňuje číst a rozumět. Není tu žádný rozdíl a děje se to v tomto okamžiku.

Pomalu stárnu a vím, že jednoho dne opustím své fyzické tělo. Až je opustím, tělo se vrátí do země, ale život bude pokračovat. Život je věčný.

To jsem si uvědomil, když jsem pochopil, že život je síla, která působí miliony směrů při vytváření vesmíru. Tato síla nikdy neumře. My jsme život a život je nesmrtelný. Jsme nezničitelní a já si myslím, že to je velice dobré.

Jakmile otevřete své duchovní oči, vidíte sen svého života a uvědomujete si, jak plýtváte časem, když se zabýváte malichernostmi a nesmysly. Vidíte, jak bráníte sami sobě prožívat realitu lásky, realitu radosti.

Jste-li soustředěni na to, čemu věříte, nemůžete vnímat tuto realitu. Je-li vaše pozornost soustředěna na hlas vědomostí, vidíte jen vědomosti. Vidíte jen to, co vidět chcete, nevidíte realitu. Slyšíte jen to, co slyšet chcete, neslyšíte to, co vám projevuje svou lásku. Zajímá vás jen to., čemu věříte a co víte, což znamená, že vás zapíná jen váš vlastní příběh. A myslíte si, že jste tímto příběhem. Ale jsme jím opravdu ?  Nejste ani svým fyzickým tělem, ani svým příběhem. Příběh je vaším výtvorem, a věřte tomu nebo ne, i vaše fyzické tělo je vaším výtvorem, protože vy jste ve skutečnosti onou životní silou.

Všichni jsme jediná živá bytost a pocházíme z téhož zdroje. Mezi námi není žádný rozdíl; všichni jsme jedno a totéž.

Podívejte se na svou ruku a uvidíte pět prstů. Když se podíváte na jeden prst po druhém, můžete si myslit, že jsou různé, ale tvoří jednu ruku. S lidstvem je to stejné. Existuje jen jediná živá bytost, a tato bytost je síla, která pohybuje každým z nás jako prstem na ruce. Všech pět prstů však patří jedné ruce. Lidé sdílejí téhož ducha, tutéž duši. Mezi mnou a vámi není žádný rozdíl — alespoň ne v mých očích. Já vím, že jsem vámi, a vůbec o tom nepochybuji, protože to tak vidím.

Za vaším příběhem je vaše skutečné Já, a to je plné lásky, protože jste dobří. Nemusíte se snažit být dobří; neměli byste však předstírat, že jste něčím, čím nejste. Jste totožní s Bohem a ani se nemusíte namáhat. Bůh je tady a vy cítíte jeho přítomnost. Jestliže ji necítíte, musíte se odpoutat od svého příběhu, neboť váš příběh je to jediné, co stojí mezi vámi a Bohem.

Až si uvědomíte, čím opravdu jste, nebudete schopni to vysvětlit, protože neexistují žádná slova, kterými to lze vysvětlit. Dokud používáte vědomostí, nikdy se nedovíte, čím jste, ale víte, že jste, protože existujete. Žijete a nemusíte svou existenci ospravedlňovat. Můžete zůstat tou největší záhadou ve svém vlastním příběhu.

MYŠLENKY K PŘEMÍTÁNÍ

Existuje jiná realita, tady a teď, a ta je větší než každodenní realita světla a zvuku, kterou obvykle vnímáme. V této realitě vnímáme odrazy emocí, které přicházejí od všech předmětů. V této realitě je naše láska skutečná.

* Realita pravdy, realita lásky, je realita, která nám patří. Tuto realitu jsme všichni vnímali, než k nám začal hovořit hlas vědomostí. Jestliže ji dnes neviďme, pak jen proto, že jsme oslepeni lžemi z dávné minulosti.

* Energie lásky je jako světlo, které přichází ze Slunce. Stejně jako sluneční světlo, emoce lásky vypadá různě podle toho, co lásku odráží.

* Když otevřete své duchovní oči, vnímáte to, co opravdu je. Pro vás už není teorií, že váš příběh je pouhý sen. Nebe je pravda, ale příběh, jejž vnímáte v tomto okamžiku, je iluze.

* Život je síla, kterou nevidíte. Vidíte jen účinky života, proces života v akci. Nevidíte sami sebe, ale vnímáte projevy života ve svém fyzickém těle. Vnímáte čas, ale je to jen reakce života proudícího vaším tělem.

* To, čím jste, je něco neuvěřitelně krásného. Jste život, ale tím nejste jen vy, život je každé zvíře, každá květina, každý kámen, protože všechno je plné života. Všichni jsme jediná živá bytost a pocházíme z téhož zdroje.

Z knihy ZJEVENE_MOUDROSTI

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.