Kategórie
Duchovné učenie Energia

Jasmuheen – žití bez jídla (1. část)

Už dlhšie spracovávam myšlienku, aký by bol život, keby sme nemuseli jesť, prijímali by sme len energetické tekutiny. Prechod na tento typ spôsobu života by si vyžadoval silnú koncentráciu, pevnú vôľu a odhodlanie zbaviť sa závislosti na jedle. Podotýkam, že tým, že naše telá nie sú zatiaľ na takéto niečo prispôsobené, nebolo by to vhodné pre každého. Moja myšlienka smerovala do ďalekej budúcnosti, no možno ani tak ďaleká nebude… 🙄 Zhodou okolnosti som natrafila vďaka odkliku na moju stránku na článok  ako žiť bez jedla.

Jasmuheen – žití bez jídla (1. část)

Mezinárodně přednášející umělkyně, hudebnice, autorka a vedoucí badatelka pránického žití Jasmuheen je považována za avatara žití bez jídla. Poté, co se naučila žít z kosmické energie, strávila tato úžasná Australanka poslední dvě desetiletí tím, že se podílela o své vědomosti a vhled s bezpočtem ostatních. Skrze její přednášky a semináře byli lidé inspirováni, aby ji následovali a kráčeli v jejích šlépějích. Navíc, aby pomohla ostatním na této cestě, vytvořila Jasmuheen hudební a meditační CD, napsala také několik knih, jako například: “Božská výživa – Potrava bohů”, “Život vesvětle” a “Pránický program – Efektivní a příjemná evoluce”.

Ačkoliv žije z prány, Jasmuheen se nepovažuje za skutečného breathariána.

“Někdy piji. Stále si sem a tam dopřávám šálek dobré kávy. Občas si dám trochu vody, ale všechno, co potřebuji, všechnu svou výživu, přijímám z jiného proudu energie, který nazýváme pránou. Lidé ji říkají čchi. Říkají jí mana. Nazývají ji kosmickými částicemi. Nazývají ji božskou láskou, univerzální životní silou.

Nikdy jsem se nerozhodla, že chci být breathariánka. Byla to schopnost, která přišla od vzestupu a uvolnění energie v mém nitru, z celoživotní duchovní praxe, z meditace a ostatních věcí.

Prošla jsem duchovním zasvěcením v roce 1993, kde mou touhou bylo vejít do posvátné jednoty s touto božskou podstatou. Hovoříme v různých liniích o Átmanovi, o Monádě, o přítomnosti ‘Já jsem’, o nejvyšším Já jako o krásném průvodci pro lidstvo, který skrze nás intuitivně pracuje. A mým zájmem byla alchymie. Pravá alchymie je sloučení nižších aspektů naší bytosti, našeho ega, nižší mysli, do božského sňatku s naším vyšším Já, s naším lepším Já.

Tak jsem prošla tímto duchovním zasvěcením s touto motivací. Tím se změnily mé frekvence. Přešla jsem do jiné energetické skupiny a prostě ztratila všechen svůj apetit. Již jsem neměla žádný fyzický hlad, neměla jsem žádný emocionální hlad, žádný duchovní hlad, žádný duševní hlad.

Byl to pro mě šok, protože jsem se nikdy v životě vědomě nezajímala o breathariánství. A nikdy bych se tak nenazvala, ale byl to přirozený vedlejší produkt mé upřímné motivace poznat, kdo skutečně jsem.

A jak řekl Ježíš: ‘Království nebeské je v tobě.’ Všechny ty dary jsou zde. Když se otevřeme, abychom je přijali, proudí, a tohle bylo vedlejším produktem. Je třeba říct: ‘Nezapomeň na ten božský zdroj v sobě.’ Ale musíš ho aktivovat. Musíš jej nechat proudit tím, že na něj zaměříš svou pozornost. Tedy, co se mě týká, žila jsem 22 let jako jogín, než jsem začala žít z prány.

Víte, procvičovala jsem tělo, zacházela jsem s ním jako s chrámem, byla jsem na vegetariánské stravě. Byla jsem vegetariánkou od dvou let.”

Jasmuheenino vnitřní vedení ji vedlo k tomu, co později nazvala ’21 denní přechodový proces’. V jeho průběhu člověk nepřijímá žádné potraviny či tekutiny po prvních 7 dní a pak po následujících 14 dní konzumuje pouze ředěné džusy.

Ačkoliv Jasmuheen vyučovala tento proces po několik let, nyní vybízí své studenty k přechodu na život bez jídla za užití mnohem delší, pomalejší metody.

“Co bylo vhodné v roce 1993, není nezbytně nutné nyní. A 21 denní proces je obtížným procesem pro fyzické tělo, vyžaduje disciplínu a závazek. A je to test. Je to jako silné duchovní zasvěcení. A nyní jsou energie s našimi duchovními zasvěceními o radosti, lehkosti, plynulosti, flexibilitě a organičnosti. A to říkám nyní.

Když do toho lidé velmi přirozeně organicky vplouvají, prostě jedí časem méně a méně, a skutečně naslouchají svému tělu, pak je to krásný, úspěšný, dlouhodobý přechod.

Lidé chtějí rychlé řešení, znáte to. Někdy si říkají: ‘Ó, chci být první člověk žijící z prány v mé zemi,’ nebo ‘chci zhubnout’, nebo ‘chci být zdravý’ a toto jsou někdy důvody, které táhnou lidi k tomu, aby se pustili do 21 denního procesu, nebo prostě proto, že to tak cítí, je to volání v jejich srdci. Ale musíme být také rozumní. Toto je krásné ústrojí, tohle tělo a nechceme mu způsobit škodu. A 21 denní proces nezaručuje nezbytně úspěch. Zjišťuji, že je to příliš rychlé pro přechod emocionálního těla lidí. Je to také příliš rychlé pro sociální přizpůsobení. Pamatujte si, že od mnoha lidí, kteří s tím nevydrží, byste slyšeli, že je tomu tak, protože jejich rodiny se s tím nedokáží srovnat. Ale když to děláte pomalu, rodina si zvykne na to, že jíte méně a méně a že jste vegetarián, pak vegan, pak na syrové stravě, pak na ovoci; mohou vidět, že si udržujete dobrou energii, zdraví. Tělo se pomalu detoxikuje a oni si zvykají na to, co děláte. Pak to není sociální šok. A dává vám to příležitost se sociálně přizpůsobit, přenastavit sociální interakci různými způsoby, ne kolem jídla. A to je důležité, protože to je velký problém pro lidi v průběhu let, když dělají 21 denní proces. Je to příliš rychlé, obtížnost sociálního přizpůsobení je pro ně také těžká.”

Při přechodu na pránický způsob života Jasmuheen zdůrazňuje důležitost meditace.

“Když meditujete, je váš mozek uveden do vzorců frekvence alfa. To vám dává zdraví a duševní bystrost. Pokud nasloucháte božskému hlasu uvnitř a sledujete jeho vedení, nepřestáváte meditovat o té božské esenci, vzorce mozkových vln přejdou do úrovní théta. Na théta úrovních proudí v těle jiné frekvence, více čchi, více prány.”

Jak víme, zda jsme připraveni posunout se směrem k životu bez jídla? Jsou zde nějaká rizika spojená s podstoupením 21 denního procesu? Jaké záměry nám pomohou učinit posun?

“Zasvěcení, kterým jsem prošla v červnu roku 1993, nazýváme ‘žití ze světla, 21 denní proces’. A v roce 1993 to bylo velmi vhodné, protože vědomí planety bylo velmi omezené. Bylo zde rozkvétání lidského vědomí. Takže nyní nemusíme dělat 21 denní proces k žití z prány. Je to velmi extrémní záležitost, ale já jsem ji podstoupila a má frekvence jí stejně odpovídala, takže pro mne bylo snadné vydržet s touto zkušeností ‘žití ze světla’, přestože jsem tomu nerozuměla. Neměla jsem o tom žádné vědecké informace. Vše, co jsem věděla, bylo, že jsem prošla úžasným zasvěcením, které mě zkrátka zaplavilo větší láskou, větším světlem a vzalo mi můj hlad.

Pak bylo mou úlohou podělit se o tuto znalost se světem a říci lidem: ‘Máte na výběr, víte. Můžete se živit fyzickým jídlem, které je báječné, velmi dobře chutná a je sociálně úžasné. Ale můžete se živit i jiným způsobem, tím, že skutečně umožníte této božské esenci ve vás povstat, tím, že se na ni zaměříte, žitím života, který podporuje rozkvět této čisté dokonalé síly uvnitř vás a pak se otevřete jejím darům.'”

Jasmuheen nám připomíná, že se na život bez jídla musíme starostlivě připravit fyzicky, duševně a duchovně.

“Víte, 21 denní proces mi dal dar být schopná žít z prány, protože můj systém byl připravený. Měla jsem za sebou více než 20 let příprav. Ale pokud vezmete nevyladěný systém a přesto děláte ten proces, je to příliš extrémní zasvěcení. Již to nadále nebudu veřejně podporovat, protože jsem přišla dokonce na to, že ačkoliv jsem napsala knihu ‘Žití ze světla’ a dali jsme tam detailní instrukce toho, co lidé musí dělat, tak 7 z 10 lidí ty instrukce ignoruje. A říkají si, ‘No, udělám to po svém.’ Ale když se dostanou do problémů, což mohou, protože popírat tělo těchto 7 dní při zasvěcení bez jídla a tekutin může být příliš velký šok pro systém.

Pracovala jsem s tímto po 20 let. Vyvinuli jsme bezpečnou, pomalou asistenci. Kniha “Žití z prány, žití ze světla” s 21 denním procesem má 10% úspěšnost. Takže 1 člověk z 10 dosáhne konečného daru, či jednoho daru z tohoto, což je žití z prány. Každý, kdo dělá ten proces, získává dar. Detoxikaci po 3 týdny, dobrou očistu či odpočinek, dovolenou či pobyt mimo společnost či božský vhled nebo hlubší meditaci. Jsou tu dary. Je to krásná zkušenost pro správné lidi. Ale jít do toho s očekáváním daru žití z prány, na to není záruka.”

Pokud si lidé zvolí podstoupit 21 denní proces, jsou zde známky, že žití z prány pro ně ještě není vhodné?

“21 denní proces je rychlým, krátkodobým přechodem, který může být pro netrénované nebezpečný. Jakmile cítí, že by to mohlo být nebezpečné, měli by přestat. To je první známka, tento intuitivní pocit. Zadruhé, mohou pociťovat úbytek energie a vyčerpanost. Ale opět, jedno z pravidel tohoto je, že pokud neslyšíte svůj božský hlas na 100% a nevěříte mu, pak to není proces pro vás. Pokud máte pořád pocit: ‘Možná musím někomu zavolat a zjistit co je co, nebo, potřebuji vnější systém podpory’, pak mám za to, že nejste připraveni a že byste měli počkat. Pokud nedokážete navázat dobrou komunikaci se svým tělem a hovořit k němu a vidět, co se děje a cítit se vnímaví, cítit proudy energie, pak opět ignorujete důležité signály, pokud je tělo stresováno. Pokud jste neměli tuto hlubokou, hlubokou zkušenost v meditaci toho pulzu božské esence a jeho čistoty, tak se tělo ozývá: ‘A jé, co se děje? Nekrmíš mě. Nedáváš mi tekutiny. Ach!’ A to vytváří poruchu v poli.

Takže opravdu chceme, aby lidé, pokud tohle budou dělat, byli super vycvičení, aby měli 100% důvěru v božský hlas, aby je mohl vést jako vnitřní guru. 100 % skvělé spojení mezi myslí a tělem, schopnost cítit proud energie, takže přesně víte, co je v pořádku. Tento proces by neměl být nepříjemný a nemělo by k tomu docházet, pokud jsou lidé připravení. Pokud do toho půjdete, pak potřebujete dobrou silnou fyzickou, emoční a duševní detoxikaci, než začnete 21 denní proces. A pak je to radostný proces a je to pro lidi jednoduché.

Takže například, pokud minimalizujete svoji stravu, přejdete z vegetariána na vegana, na syrovou stravu, na ovoce, to přirozeně detoxikuje tělo. Pak je tělo při 21 denním procesu připravenější. Pokud máte vymytý tračník, to znamená kompletní výplach všeho v tračníku, pak jste zase čistí a tělo nepůjde do detoxikace během 21 denního procesu.”

Jasmuheen vysvětluje výhody, když se učíme žít z prány postupně.

“Mou motivací bylo jít do toho jezera energie božské esence a být otevřená všem jeho darům. A pak tento dar přišel celkem nečekaně. A zjišťuji, že všechny tyto neuvěřitelné dary přicházejí k člověku, když necháváme věci být, necháváme Boha, necháváme očekávání a noříme se do nejhlubšího rytmu čisté lásky uvnitř nás samých. A odtud ty dary přicházejí.

A jaké meditační techniky potřebujete, jakou náboženskou filosofii potřebujete, jakou duchovní skutečnost potřebujete, abyste nalezli ten proud čisté lásky v sobě? Já nevím. Ale vy víte, že model skutečnosti, který nesete a duchovní praxe jsou pro vás dobré, protože jste zdravější, jste šťastnější a váš život je naplněný milostí. A pak všechny tyto dary přicházejí přirozeně, organicky. Ale víte, žití ze světla, to nemůžete popadnout. Nemůžete říct: ‘Chci to, to je to, co budu dělat.’ Je to přirozený proces pomalé organické evoluce spojování frekvencí s jejich polem energie. Nechte, ať k vám tento dar přijde přirozeně, nesnažte se jej zmocnit. Držte si ideu, že je otevřenou možností, že každý se může dostat do souladu s rytmem dechu, s vůlí, se záměrem. Pokud nemůžete říci, že 100% věříte svému božskému vnitřnímu hlasu, který je dokonalým guruem, aby vás tímto provedl, pak nejste připraveni.  21-denní proces není nebezpečný, dobrá? Vím, že máte k tomu množství otázek, ale má první odpověď je, že když se musíte takto ptát, nejste připravení.”

Pokračovanie : Jasmuheen – žití bez jídla (2. část)

Videa pořadu s Jasmuheen:
http://suprememastertv.cz/breatharian1.php?anim1=1816.flv
http://suprememastertv.cz/breatharian1.php?anim1=1823.flv
http://suprememastertv.cz/breatharian1.php?anim1=1830.flv
http://suprememastertv.cz/breatharian1.php?anim1=1837.flv
http://suprememastertv.cz/breatharian1.php?anim1=1844.flv

Supreme Master Television
www.suprememastertv.cz

Poslala: Vladimíra Holečková

Zdroj článku

 

15 replies on “Jasmuheen – žití bez jídla (1. část)”

…A jak řekl Ježíš: ‘Království nebeské je v Nás.’ Všechny ty dary jsou zde. Když se otevřeme, abychom je přijali, proudí. Je třeba říci: ‘Nezapomímejme na tento božský zdroj v Nás’ Můžeme jej aktivovat. Můžeme jej nechat proudit tím, že na něj zaměříme pozornost…

krásný den přeji Všem… 🙂

Páči sa mi

Mou motivací bylo jít do toho jezera energie božské esence a být otevřená všem jeho darům. A pak tento dar přišel celkem nečekaně. A zjišťuji, že všechny tyto neuvěřitelné dary přicházejí k člověku, když necháváme věci být, necháváme Boha, necháváme očekávání a noříme se do nejhlubšího rytmu čisté lásky uvnitř nás samých. A odtud ty dary přicházejí…..

Skutočné pránické dýchanie spočíva v priťahovaní životnej sily duchom, alebo vnútorným telom tak, že silu prijímame otvorenou korunnou čakrou na vrcholku hlavy, čo je centrum duchovnej energie. Silu si predstavujeme ako svetlo.

Páči sa mi

*Skutočné pránické dýchanie spočíva v priťahovaní životnej sily duchom, alebo vnútorným telom tak, že silu prijímame otvorenou korunnou čakrou na vrcholku hlavy, čo je centrum duchovnej energie. Silu si predstavujeme ako svetlo.*

martinka opravdu nevím co je a zda vůbec existuje “skutočné pránicke dýchanie”
za sebe mohu říci pouze jedno, dýchám plícemi … 🙂
“Silu si predstavujeme”, nepředstavuji si sílu,
vím, že ona síla jest energií,
energií kteráž prostupuje celou bytostí,
energií kteráž jest prozařujícím světlem,
energií kteráž probouzí uvědomění “já jsem” … 🙂

martinka píši skrze upřímné srdce,
které mnohé označení a vzletné přívlastky neznajíc,
tyto považuje za malicherné… mysl zavádějící… od podstaty… srdce… vědomí…

nashledanou nejen Vám… 🙂

Páči sa mi

Neviem či to môžem nazvať pránickym dýchaním, ale viac krát som vnímala, akoby moja duša dýchala za mňa, nasávala som dych vonkajšou vrstvou, ale i vnútornou súčastne v stave absolutného pokoja a vnútorného uvoľnenie.Ťažko sa to opisuje, ale ja som plúcami nedýchala, akoby niekto dýchal za mňa. Dýchala skrz mňa moja duša, tak ako sa snažila, aby som videla jej očami, čo bolo ťažké.

Skúšala som veľa vecí, uvedomila som si, že som veľmi sugestívna a niektoré som prestala, lebo prekročili hranice môjho duševného cítenia. To čo popisuje v článku Jasmuheen je iné, ona sa napojí no božskú energiu a príjma odťiaľ potrebnú energiu. Možno stačí spojiť sa zo svojim stredom a vnímať jeho energiu a nechať ju nekonečne rozplývať svojim vnútorom , tak ako nám preteká telom naša krv. Viem že je veľmi silná, lebo v okamžiku, keď som dostala možnosť ju pocítiť som plakla ako dieťa a celá som sa chvela.

Páči sa mi

*Možno stačí spojiť sa zo svojim stredom a vnímať jeho energiu a nechať ju nekonečne rozplývať svojim vnútrom , tak ako nám preteká telom naša krv. Viem že je veľmi silná, lebo v okamžiku, keď som dostala možnosť ju pocítiť som plakla ako dieťa a celá som sa chvela.*

… 🙂 …tedy víte o čem je řeč, myslela jste snad při tomto prožitku, na různé poučky, jak se chovat atd… ne prostě jste pouze byla, nic víc… 🙂 tato energie Vámi prostupovala a naplňovala celou Vaši bytost pokorou, něžností, Láskou …
… čistým pramenem bytí…

martinko příjemný podvečer přeji nejen Vám… 🙂

Páči sa mi

dobrý den martinka…

…Život v Lásce…

to jest vědomé poznání…

martinko krásný den přeji nejen Vám…

s úmevěm prozářeným paprskem slunečního svitu se loučím … 🙂

Páči sa mi

Dobrý večer nitram,
bolo by prosím možné napísať Vám aj niekam mimo týchto stránok? Veľmi rada by som poznala Váš názor na jeden sen a mám pocit, že mi budete vedieť poradiť práve preto, že ste možno podobný sen mali aj Vy. Napadlo mi to na základe Vášho minulého sna s Vašou pani manželkou. Môžem sa samozrejme mýliť, ale zatiaľ to vidím tak, že ste jediný, kto by mi mohol v tomto smere trošku pomôcť, pretože naozaj hľadám pravdu a moje výklady tohto sna sú chaotické a nechcela by som si nič domýšľať. Pokiaľ by som teda mohla poprosiť nejaký kontakt na Vás alebo ak mi Vy napíšete na ninka909@gmail.com, budem veľmi rada, pretože by mi bolo nepríjemné písať o tom na verejných stránkach.
Ďakujem a prajem pekný večer.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.