Kategórie
Duchovné učenie Energia

Naladenie sa na vyššie láskyplné vibrácie…

Na stránke Přátelé nebe som našla návod na spojenie s inými bytosťami. Ten návod sem nedávam len za týmto účelom, ale pretože sú v ňom obsiahnuté aj rady ako sa správať sám k sebe a mať sa rád, čomu venovať pozornosť a na čo je potrebné sa zamnerať, ak sa niekto rozhodne pre pozitívnu zmenu vo svojom živote a prístupu k svojmu okoliu. Sama niektoré rady praktikujem vo svojom živote a šírim ich medzi priateľmi. 😉

JAK SE TELEPATICKY SPOJIT S PŘÁTELI Z NEBE ?

Milí přátelé,

chcete se také telepaticky spojovat s milujícími přáteli z Nebe, kteří jsou zde ve vesmírných lodích nad planetou Zemí a nevíte jak ? Spojení s přáteli z Nebe je také návodem, jak se spojit také s milovaným Stvořitelem.

Pokusíme se vám dát jednoduchý návod, který pramení z našich zkušeností.

Uvědomte si prosím, že přátele z Nebe jsou velmi láskyplné bytosti z duchovně vyšších světů (vyšších dimenzí než je naše Země) z Pravého Stvoření Stvořitele, kteří nám zde nezištně pomáhají.

Jejich těla vibrují na mnohem vyšších vibracích – frekvencích (vyzařují čistou lásku – energií), než naše pozemská a my si je ještě svým negativním působením, chováním a myšlením ponižujeme.

Zde vám uvádíme rady, které vám pomohou se naladit vašim tělem na vyšší – láskyplnější vibrace, které jsou zapotřebí, ke kvalitnější komunikaci.

1. Žít láskyplným, harmonickým a duchovně – citově založeným, spořádaným životem. Milovat svého Stvořitele Prvotního všeho a všech, svého Ducha i své fyzické tělo, tím také milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho neoddělitelnou součástí. Snažit se vytvářet během dne pozitivní myšlenky – jsou to energie, v co největší míře – kontrola myšlenek. Negativními myšlenkami (energiemi) – ubližujete druhým a sobě.

2. Nepít vůbec alkohol, nekouřit cigarety, nepoužívat ani žádné jiné drogy. Zaplavují váš organizmus silnými jedy, které ovlivňují vaši mysl a zatěžují tak fyzické tělo. Následně vám ponižují vibrace vašich těl a zatěžováním způsobují další těžká onemocnění duše i těla.

3. Odpustit bližním svým a sobě samému. Snažit se dodržovat – žít ZÁKONY STVOŘITELE – ZÁKONY LÁSKY. Upřímně milovat Stvořitele, své bližní a také sám sebe. Pořadí je důležité, ne obráceně.

4. Milovat ostatní lidské bytosti, i ty, které vám ubližují, neboť oni dělají jen to, co umí. Uvědomit si, že VY JSTE LÁSKA.

5. Milovat všechna ostatní Stvoření, “živá” i “neživá”, tj. přírodu, rostliny, zvířátka i naši milovanou planetu Zemi, která je vyšší bytostí, nežli jsme my sami a která nás miluje a pořád nám nezištně vše dává k našemu životu. Zkuste ji poděkovat.

6. Omezit pojídání masa na minimum, nejlépe vůbec. Pojídáním masa zaplavujete své tělo hrubými vibracemi, které maso z porážky zvířete obsahuje. Energie, které zvířátka vyprodukovala (strach a stres) se nikam neztratí a stále působí v těle zvířete a pak i ve vás samých, kde snižuje vaši vibraci vašich těl. Dále se mírou zatěžujete duchovně, neboť jste násilím donutili duši zvířete odejít z tohoto těla a nemohla tak dokončit svůj život a plnit své poslání zde nadále. (Ctít, vážit si život druhého)

U rostlin je to jiné, kde po oddělení například listu, životní energie, tedy duch hned nevyprchá, ale je stále v té oddělené části a působí. Jejich používáním naopak pomáháte v jejich duchovním vývoji, kdy jsou po konzumaci obohaceny vašimi vibracemi – teší se na vaše vyšší vibrace lásky.

7. Zlikvidovat a zničit veškerou negativní literaturu, tj. knihy, časopisy o válkách, násilí, erotice a negativních mimozemšťanech a jejich PORTRÉTY – obrazy (UFO – únosy, zřícení lodí apod. – nemít ani v počítači na CD, DVD) – zářiče hrubovibračních energií, z důvodu, že se s těmito hrubými energiemi propojujete. POZOR na vnitřní OVLÁDANÍ nimi.

Důležité upozornění – varování: nedoporučujeme propojování skrze portréty – obrázky negativních mimozemšťanů (tzv. ještěrů a jiných) a také je šířit dalším lidem, jsou to hrubovibrační zářiče, na které napojujete ostatní lidi a tím jim nepomáháte a ani sobě. Také nedoporučujeme tyto obrazy mít doma v bytě či jinde. A také nesledovat a nečíst informace, kde jsou tyto negativní entity zobrazeny, včetně různých webů.

Nečíst negativní knihy a časopisy, neposlouchat negativní hudbu, nesledovat negativní filmy (vojny, násilí, horory – jedná se o zavádění negativních energií do těla přes tyto zdroje na manipulaci vaši mysli a vašeho života), nesledovat televizi, nejlépe vůbec, je dobré ignorovat politiku, neboť je plná hrubých negativních vibrací. Média produkují nejvíc zel a nepravd vůbec. 

8. Nepěstovat myšlenky na hromadění majetků. Nemít přebytečný majetek (2 a více domů pro sebe, 2 a více auta pro sebe, nezadlužovat se půjčkami z důvodu chtění a vlastnění majetků, …. atp.).

Každý výrobek a vše kolem nás na Zemi obsahuje energii z planety Země a ta byla Stvořitelem a planetou Zemi (je živou bytostí na vyšším stupni než my sami) propůjčena k moudrému užívání. Člověk jej nevlastní. Pokud hromadíte majetky a často takto myslíte, plýtváte touto energií od Stvořitele a ponižujete své tělo, těmito energiemi na hromadění majetku.

9. Pomáhat lidem v nouzi dle vlastních možností. Mýt srdce otevřené k pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují a vidět příležitost být nápomocen i svou energií, dobrem a láskou ve vás. Nebát se také požádat o radu i pomoc druhých i přátel z Nebe a Stvořitele – jsou tu k naší pomoci.

10. Snažit se pracovat co nejlépe na svém pozitivním poslání (jsou to oblasti léčitelská, meditační a teleinformační) a také pracovat na zlepšení svého já – kontrola svých myšlenek a činů, tedy svých vnitřních duchovních kvalit.

Také můžete pomáhat ve věci ŠÍŘENÍ POZITIVNÍCH INFORMACÍ o milujících přátelích z Nebe, a to mírným, nevnucujícím postupem.

Jak  vše  zrealizovat  prakticky  ?

Najděte si tiché místo. Napoprvé je vždy nejlepší najít si klidné místo s jemnými vibracemi, kde vás nebude nikdo rušit. Nejlépe se daří navázat spojení po 21 až 22 hodině, také v časných ranních hodinách, kdy ještě lidé spí a nevyzařují tolik neláskyplných myšlenek – negativní energie. Také je velmi vhodná příroda, dál od měst.

Zaujměte pohodlnou polohu, která vyhovuje vašemu tělu a při které jsou rovná záda (umožňuje volné proudění energií vašim tělem) a také nekřižte své končetiny (nohy, ruce – zastavují proudění energie v těle). Můžete se posadit na židli, nohy položené volně na zemi.

Uvolněte se. Vědomě relaxujte. Prodýchejte všechna místa, kde cítíte napětí, hlubokým dechem. Pokuste se dechem prozářit všechny místa světlem a láskou k vám samým (můžete si to představovat).

Začněte se upřímně mít rádi – začínáte vyzařovat lásku – jemnou vibraci, která vám pomáhá se naladit na naše milující přátele z Nebe a Stvořitele a také vám pomáhá otevírat vaši 4. srdeční čakru odkud proudí láska Stvořitele také k vám.

Vaše napjatá mysl se po dechovém cvičení pak uvolní. Můžete si také představit, že jste na krásném místě v přírodě, kde jste se cítili velmi dobře a bylo vám příjemně.

Vnímejte pocity svého těla. Cítíte se dobře a bezpečně. Soustřeďte se na své pocity – na lásku vycházející z vašeho nitra. Mohou vám přicházet myšlenky ze všedních událostí vašeho dne, teď si jich nevšímejte, nejsou důležité – snažte se naladit na lásku a přátelství, které byste rádi projevili (daly ze srdce) při kontaktu s milujícími přáteli z Nebe. Můžete si představit, jak se s nimi s láskou objímáte. Je to velmi krásné.

Prociťte světlo i lásku, která vás prozařuje celým tělem i vaše orgány, každý atom vašeho těla. Uvědomte si kosmický paprsek našeho Stvořitele dopadající shora na temeno hlavy a procházející páteří dolů do Země přes vaše tělo. Prozařte celé vaše tělo světlem a láskou Stvořitele, který je při kontaktu s vámi (ve vašem nitru) a pomáhá vám.

Upřímně poproste Stvořitele o kontakt. Toto učiňte vždy. Když se při rozhovoru obracíte i na Stvořitele a vědomě jej pozvete, může vám více pomáhat. Tím také k sobě a do vašeho nitra i těla vědomě pozíváte Stvořitelovu energii, která takto může působit a pomáhat vám na vaší cestě k Němu/Ní a vašemu přátelství s Ním/Ní. A je také ochranou před působením negativních energií na vás.

Při vlastním oslovení lze postupovat takto:

„Stvořiteli milovaný, prosím tě o spojení s přáteli z Nebe a Tebou“

Můžete vyjmenovat, s kým chcete navázat spojení například s Ptaahem, Aštarem, Ortonem, Plejou, Semjase, Hljarou, Qutzal, Asket, Hélio atd.

Vyciťte odpověď a pokračujte dál. Poděkujte ze srdce za spojení s přáteli i Stvořiteli.

Poblíž mějte připravenou tužku a papír.

Při psaní vysílejte jen lásku a nevkládejte své myšlenky a zvláště ne pochybnosti. Je důležité, abyste měli v srdci LÁSKU, HARMONII a KLID v MYSLI a co je také nejdůležitější, mít opravdu láskyplné pozitivní myšlenky i k nim. Jsou to velmi milující nás přátelé, opravdu velice. Dají vám to také pocítit při návštěvě v jejich mentálních tělech při vás. Pocit lásky, tepla a vnitřní harmonie.

Zaposlouchejte se na chvíli do svého vnitřního ticha. Vnímejte vnitřní hlas. Může to být docela jiný hlas nebo i váš hlas, který začne promlouvat. Můžete jen pocítit silné nutkání vzít pero a ruka začne psát. Pište, co vám přichází. Často se při prvním kontaktu zdá, že přicházejí známé myšlenky a slovní spojení. To je přirozené. Nečekejte hned na poprvé, že vás přátelé ohromí něčím naprosto novým. Prostě začněte psát, i když si nejste jisti tím, že to, co zapisujete je pravé. Určitě to přijde. Věřte si a nevzdávejte se. Někdy je zapotřebí, zkusit to vícekrát, než se to podaří. Někomu stačí se na chvíli uklidnit, třeba v přírodě a spojení je navázáno. Toto vše je jen pro začátek, později sami poznáte, co je pro vás nejlepší. V srdci prociťujte správnost informací, které k vám přišli. Je to důležité. Protože v srdci si můžete procítit – ověřit PRAVDIVOST INFORMACE.

Nejlépe komunikace probíhá přes 4. srdeční čakru (“v duchu”, není slyšitelný hlas), která jako otevřená slouží jako filtr před negativními entitami, nebo přes 7. čakru (slyšitelný hlas = jasnoslyšnost – mají například léčitelé), zde mohou být obě strany, tj. i negativní entity – náročnější na intuici.

Zde prosím pozor ! Může se vám stát, že při komunikaci přes 7. čakru (je slyšitelný hlas – jasnoslyšnost) se vám tam dostane i 2. strana – negativní entity a zlí duchové ! Kteří by rádi na sebe upoutali pozornost i moudrými slovy o sobě či o vás a překroutili by pravé informace od Stvořitele a přátel z Nebe vámi přijímané. Tyto negativní bytosti neumí totiž navodit pocit lásky, sami lásku vůbec nevyzařují. A proto je vše třeba ověřovat ve vašem otevřeném milujícím srdci. Při kontaktu s nimi přestáváte totiž cítit lásku a hlavně je vám svedena pozornost z vaší srdeční 4. čakry na vaši mysl. Pokud to zpozorujete, že již necítíte lásku, přátelství, dobro, klid, ale neklid, chlad, cítíte, že něco není v pořádku, raději kontakt přerušte, dejte si přestávku a zaměřte se na lásku a otevírání vašeho srdce a hlavně nebuďte zklamaní (to je negativní emoce, která také zavírá srdeční čakru, je dodávána právě těmi negativními bytostmi, aby vás od kontaktu odvedli) a raději se snažte vyzařovat lásku a radost a jak to budete cítit (dostanete znovu impuls od Stvořitele, nutkání, touha se spojit) pokračujte v kontaktu.

Mějte na paměti, že vše, co takto zachytíte je přizpůsobeno vaším myšlenkovým pochodům, budete používat vaše oblíbené a známé obraty a typická slova. Možná později vás překvapí charakteristický sloh, jenž je z části dán vámi a z části bytostmi, s nimiž se spojujete.

Je docela možné, že zpráva, kterou jste zachytili, v jistých ohledech odpovídá vašim představám a v jistých ne. Může to být totiž směsice slov, zachycených shora a dotvořených vámi samými. Zkoušejte to dál. Sami se naučíte rozlišovat (vyciťovat skrze 4. srdeční čakru), kdy přijímáte nezkresleně – tedy ne vaší myslí ale vaším vyšším JÁ, a kdy vám tam přijde vlastní myšlenka. Pak už to půjde hravě. Důvěřujte si a nemějte obavy a pochybnosti. Ty totiž přicházejí od jinud z jiné strany. Zbavte se obav, STRACHU také ve svém dosavadním životě a ve vašem myšlení vůbec.

Vše je subjektivní, ať se sebevíce snažíte o objektivitu, nemůžete se zbavit vědomí svého JÁ. Proto v tom bude velká část vás samých. Myšlenky, které se zdá, že přišly od vás, mohou být seslány od oněch bytostí, neboť v okamžiku, kdy se vám vynoří určitá otázka, oni mohou ihned zareagovat a tím vám přijde i odpověď.

Vždy si udělejte prověrku a ujistěte se, s kým mluvíte, zda je to bytost z Pravého Stvoření Nebe. Můžete to cítit v srdci, s kým jste se spojili. Často je dobrým vodítkem sledovat všechny přítomné prožitky a působení, jaký pocit máte při psaní, vysílat hodně lásky. Po přijetí sdělení si jej celé přečtěte a vnímejte pocit, jaký k vám přichází přes vaši 4. čakru. Jedná se o pocitovou odpověď, zda jste to přijali správně nebo ne. Někdy je vhodně si to přečíst druhý den po probuzení, kdy máte dobré vibrace a čistou mysl.

Například negativní bytosti vás mohou ovlivňovat a mají možnost vědět vše, co víte i vy, ale jejich slovní spojení je často rovné tomu, čím jsou oni sami. Nedokážou vám projevit lásku, ani ten pocit ve vás !

Na rozdíl od nich, vyšší duchovní bytosti vás objímají svojí nebeskou láskou, pocitem krásného štěstí a čistoty a vznešenosti, světlem svého Ducha a nádhernou láskou v nich samých, které jako jediné nelze ničím napodobit a vy ji budete cítit a pociťovat ve vašem těle okamžitě, jak se na ně vyladíte, láskou ve vás k nim.

Jejich slovní vyjádření je moudré, a láskyplné, vyjadřují lásku i k vám a dávají vám ji pocítit. (cítíte uvnitř hrudi – 4. čakra) a navíc podporují vaši svobodnou vůli. A přesto, že by se mohli stavět nad vás, nikdy tak nečiní. Jednají s vámi v míru, klidu a nádherné lásce s vámi, kterou i s vámi pak prožívají. Paradoxně, ale správně jako rovný s rovným. Milují vás.

Srdcem můžete procítit PRAVDU každé informace, která k vám přišla ze sdělení, nebo setkání i s lidmi.

Při ověřování pravdivosti srdcem se obracejte nejdříve na Stvořitele – vědomě ho požádejte, aby vám pomohl vycítit PRAVDU.

Když je informace pravdivá, na kterou se ptáte, pocítíte ve svém srdci láskyplný pocit.

A když není pravdivá, pocítíte svíravý pocit, nebo tlačení na hrudi – nepříjemný pocit. V srdci vás nikdo neoklame, pokud správně vyciťujete a máte ho otevřené láskou.

Takhle můžete vycítit – ověřit si jakoukoliv PRAVDU nebo LEŽ i v rozhovoru s kýmkoliv se setkáte.

Přejeme vám mnoho krásných prožitků a přátelství se Stvořitelem a přáteli z Nebe, kteří se na rozvíjení přátelství s milujícími lidmi na Zemi těší a také si jich velmi váží. Jsou to opravdoví přátelé. Můžete se na ně kdykoliv a s čímkoliv obrátit, jsou vám připraveni pomoci i když vám bude nejhůře.

2 replies on “Naladenie sa na vyššie láskyplné vibrácie…”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.