Kategórie
Duchovné učenie Sny

Jdi cestou do nitra svého, najdi pravdu v sobě…

Mějte se na pozoru, ať své almužny nedáváte před lidmi, aby vás viděli. Jinak nebudete mít odplaty u svého Otce nebeského. Když tedy dáváš almužnu, nemáš to vytrubovat, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby byli od lidí vychvalováni. V pravdě pravím vám, oni už mají svou odplatu. Když ale dáváš almužnu, nechť tvá levá ruka neví, co činí pravá ruka, aby almužna zůstala skryta; a ten Jediný, jenž vidí do skrytého, ti to otevřeně přizná. (Kap. 26, 1-2)

…Kristus objasňuje, opravuje a prohlubuje Slovo:

Žití ve smyslu Kázání na hoře je Vnitřní cesta k srdci Božímu. Co člověk nečiní nezištně, to činí sám pro sebe. Nezištnost je Boží láska. Vlastní zisk je lidská láska. Kdo svému bližnímu činí dobro jen tehdy, když mu tento za to děkuje a vychvaluje jeho dobré skutky, ten to nevykonal pro svého bližního, nýbrž sám pro sebe. Dík a chvála jsou tedy potom jeho odměnou. Pouze nezištnost je Bohem odměňována. Nezištnost roste a zraje jen v tom člověku, který učinil, tedy uskutečnil první kroky ke Království Nitra.

Prvními kroky k tomu je KONTROLA MYŠLENEK:

Dosaď místo na sebe vztažených, negativních, hloubajících nebo vášnivých myšlenek, myšlenky pozitivní, nápo­mocné, radostné, ušlechtilé a myšlenky vztahující se na dobro v člověku a na vše, co tě potkává. Pak budeš postupně dostávat své smysly pod kontrolu. Nebudeš pak už také od svého bližního nic žádat ani očekávat. Budeš v dalším průběhu Vnitřní cesty mluvit už jen pozitivní a podstatné. Tím dostaneš své lidské já pod kontrolu, protože ses naučil spo­čívat v klidu v sobě. Pak se tvá duše stále více vyjasní a poznáš ve všem, co tě potká, to dobré, tak že jsi schopen správným způsobem oslovovat a vyslovovat. Jestliže jsi toto pochopil, pak budeš i záporné oslo­vovat zákonitě. Tímto způsobem se v tobě probudí upřímnost a čestnost a zachováš přitom Bohu ve všem věrnost.

…Tento duchovní evoluční proces k nezištnosti je Vnitřní cesta k srdci Božímu. Vše, co činíš z nezištnosti, ti přináší rozličné plody.

Jsou-li tedy tvé pocity bez očekávání a tvé myšlenky šlechetné a dobré, pak je ve tvých slovech a ve tvých činech síla z Boha. Tato síla je Moje životní energie. Vstupuje do duše tvého bližního a způsobuje, že tvůj bližní se rovněž stává nezištným. Neboť co z tvé jasné duše vychází, to vchází – dříve či později, podle toho, kdy se tomu bližní otevře – i do duše a do mysli tvého bližního.

Kdo dává nezištně, neptá se, zda bližní se doví, co dal.

Nezištný člověk dává !  Ví, že Bůh, věčný Otec, nahlíží do srdce všech Svých dětí a že Věčný, Jehož duch sídlí v každém člověku, odmění nezištného tehdy, když k tomu nadešel čas. Jedině to je významné.

Poznejte: Všechna dobrá, tedy nezištná díla budou v pravý čas zjevena, aby je poznali ti, kteří je mají vidět, aby se také stali nezištnými tím, že i oni přijímají život ve Mně a usilují o něj – a činí to, co Jsem jim přikázal: Vzájemně se nezištně milovat, jako Já, Kristus, miluji je.

Najdi pravdu v sobě…

A když se modlíte společně, neužívejte prázdných opakování jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou pro svou mnohomluvnost vyslyšeni. Proto je v tom nenapodobujte; neboť váš Otec na nebesích ví, čeho je vám třeba, ještě dříve, než začnete prosit … (Kap. 26, 5)

…Kristus objasňuje, opravuje a prohlubuje Slovo:

Pouze člověk, který uskutečnil málo ze zákona pravdy, potřebuje v modlitbě a v každodenním životě mnoho slov a prázdných, neoduševnělých opakování.

Kdo o zákonu pravdy a života mnoho mluví, tedy kdo kolem něj nadělá mnoho řečí, ten je nemůže naplnit silou a životem, protože sám není naplněn zákonem Božím. Taková slova jsou vztažena na sebe a proto bezcitná, i když jsou volena tak, jako by byla nesena láskou.

…Neoduševnělá řeč nepronikne do nej­hlubšího nitra duše tvého bližního a nemá proto ani žádnou odezvu v člověku, který v sobě a skrze sebe nechává vládnout Boží lásku.

 Kdo mluví neo­duševněle o zákonu pravdy a života, který však neuskutečňuje, podněcuje člověka, který to slyší a je taktéž orientován povrchně, jen k diskusím.

Poznejte: Kdo diskutuje o duchovních záko­nitostech, ten NEZNÁ zákony Boží. Každý, kdo chce diskutovat, je přesvědčen, že ví to lépe než jeho bližní a chce si to sám potvrdit. Kdo diskutuje, dává jen svědectví sám o sobě, totiž: Že nic neví a je nejistý. Proto diskutuje.

Kdo však nalezl pravdu, ten nediskutuje ani o pravdě, ani o tom, co je víra.

 Slovo „víra“ obsahuje též nevědomost: Konečně co člověk neví nebo nemůže dokázat, tomu věří. Kdo věří v pravdu, ten věčnou pravdu ještě nenalezl. Také se ještě nepo­hybuje v proudu věčné pravdy.

Víra je tedy ještě slepota.

Kdo však nalezl věčnou pravdu, ten již nemusí v pravdu věřit – on pravdu zná, protože se pohybuje v proudu pravdy. To je skutečně moudrý člověk, jenž v sobě vyzvedl poklad, pravdu. Skutečně moudří spočívají v sobě. To je vnitřní jistota a pevnost. Nediskutují o víře, protože nalezli cestu od víry k moudrosti, která je pravdou.

…Kdo tedy pouze věří v Boha, aniž by poznal hloubku věčné pravdy, věčný zákon, dělá mnoho řečí kolem své víry.

Také při svých modlitbách si bude počínat po­dobně: Dělá mnoho řečí, protože svá slova neodušev­ňuje nezištnou láskou. Je toho názoru, že může mnohými slovy Boha přesvědčit nebo Jej dokonce přemluvit. Myslí, že se musí před Bohem vyjadřovat srozumitelně, protože se domnívá, že by Bůh mohl jeho modlitby pochopit jinak, než je on myslel. Podobně myslí a modlí se pohané.

Poznejte: Čím hlouběji se člověk noří do Boží pravdy, tím méně slov potřebuje při modlitbě. Jeho motlitby jsou krátké, avšak plné síly, protože slovo vyzařuje zažitou sílu.

Z knihy KAZANI_NA_HORE

4 replies on “Jdi cestou do nitra svého, najdi pravdu v sobě…”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.