Kategórie
Duchovné učenie

Vytváranie vašej skutočnosti zo srdca

Pravá tvorivosť nie je založená na odhodlaní a silnej vôli, ale na otvorenom srdci. Byť otvorený a vnímavý k novému a neznámemu je životne dôležité na to, aby ste boli skutočným tvorcom. Jeden kľúč k pravej tvorivosti, je teda schopnosť nič nerobiť: zdržať sa konania, určovania, zameriavania. Je to schopnosť umiestniť svoje vedomie do čisto vnímavého ale bdelého režimu.

Len keď neviete (z angl. „by not knowing“ – „nevedením“, „tým že neviete“, pozn. prekl.), keď uchovávate veci otvorené, môžete vytvoriť priestor pre niečo nové, aby to vstúpilo do vašej reality.

Je pravda, že si vytvárate svoju realitu po celú dobu. Vaše vedomie je tvorivé, či už ste si toho vedomí alebo nie. Ale keď chcete tvoriť svoju realitu vedome, ako vás učí mnoho kníh a terapií, je podstatné pochopiť, že najmocnejšia forma tvorenia nie je založená na vôli (byť aktívnym) ale na seba-uvedomení (byť vnímavým).

Všetky zmeny v hmotnom svete, napríklad v oblasti práce, vzťahov alebo vášho hmotného okolia, sú odrazom zmien na vnútornej úrovni. Až keď sú vnútorné transformačné procesy ukončené, vtedy vám hmotná realita môže odpovedať ich spätným zrkadlením cez zmenu okolností vo vašom živote.

Keď sa pokúšate tvoriť prostredníctvom vôle, napríklad zameraním sa na alebo vizualizovaním vašich cieľov po celý čas, ignorujete vnútornú premenu, ktorá je skutočným predpokladom zmeny. Tvoríte umelým spôsobom a nutne budete sklamaní. Netvoríte z hlbín duše.

Duša k vám prehovára vo chvíľach ticha. Naozaj načúvate jej hlasu, keď sa nesnažíte vedieť. Duša často hovorí veľmi jasno v časoch, keď sa vzdáte a hodíte flintu do žita. To čo sa stane, keď sa vzdáte a zúfate je, že sa otvoríte pre nové. Opustíte všetky svoje očakávania a ste skutočne vnímaví na to, čo je.

Zúfalstvo je spôsobené silnými presvedčeniami, ktoré máte o tom, čo by sa malo udiať vo vašom živote. Keď realita nedokáže odpovedať na tieto presvedčenia, stávate sa v nejakom bode sklamaní a dokonca zúfalí.

Avšak, ak sa vzdáte silných očakávaní a budete sa snažiť byť otvorení novému, nemusíte dospieť do tohto bodu zúfalstva predtým, ako sa znova dotknete svojej duše. Môžete sa stať tichí, vnímaví a otvorení tomu čo vám povie, bez toho, aby ste boli najprv sklamaní.

Pokiaľ „viete presne čo chcete“, často obmedzujete možnosti, ktoré sú vám energeticky dostupné. Táto nová skutočnosť, ktorú hľadáte, či už zamestnanie alebo vzťah alebo lepšie zdravie, obsahuje mnoho prvkov, ktoré sú vám neznáme. Často si myslíte, že to po čom túžite je niečo čo poznáte (pekné zamestnanie, milujúci partner) premietnuté do budúcnosti. Ale tak to nie je. To čo naozaj robíte pri vytváraní novej reality je, že idete mimo vaše vlastné psychologické hranice. A nemôžete teraz vedieť, čo leží za týmito hranicami.

Môžete vnímať veľmi jasno, že je tam niečo veľmi žiadúce, ale nemusíte to zužovať tým, že sa na to zameriavate alebo to vizualizujete. Môžete to jednoducho očakávať s pocitom otvorenosti a zvedavosti.

Naozaj, na to, aby ste si vytvorili najvytúženejšiu realitu je seba-prijatie omnoho dôležitejšie ako zameriavanie vašich myšlienok alebo vôle. Nemôžete vytvoriť niečo, čím nie ste. Môžete recitovať mantry tisíckrát a vytvoriť množstvo pozitívnych obrazov vo svojej mysli, ale pokiaľ neodrážajú to, čo naozaj cítite (napríklad hnev, depresiu, nepokoj), nevytvoria nič len zmätok a pochybnosti. („Pracujem tak tvrdo, ale nič sa nedeje.“)

Seba-prijatie je forma Lásky. Láska je najväčší magnet pozitívnych zmien vo vašom živote. Ak sa milujete a prijímate za to kým ste, pritiahnete si okolnosti a ľudí, ktorí zrkadlia vašu seba-lásku. Je to také jednoduché.

Pociťujte svoju vlastnú energiu, všetky vaše pocity. Pociťujte akí ste nádherní a úprimní práve teraz, vo všetkých vašich zápasoch a smútkoch. Ste nádherní so všetkými vašimi „nedokonalosťami“ a „chybami“. A to je jediné poznanie, na ktorom záleží.

Objímte to, čím ste, buďte k sebe uvoľnení, pozrite sa trebárs na svoje mnohé nedostatky“ zo zmyslom pre humor. Viete, že dokonalosť nie je možná. Je to len ilúzia.

Vytváranie vašej reality zo srdca je rozpoznanie vášho Svetla, TU a TERAZ. Tým, že ho rozpoznáte, že si ho uvedomíte, zasievate semienko, ktoré bude rásť a nadobúdať tvar na fyzickej úrovni.

Keď vás Bohyňa vytvorila ako individuálne duše, nevyvíjala vôľu. Jednoducho bola sama sebou a v nejakom bode si všimla, že „tam vonku“ je niečo, čo stojí za preskúmanie. Nevedela presne čo to bolo, ale vyvolalo to v nej pocit podobný zamilovaniu. A predpokladala bez povyku, že je hodná toho, aby prežívala túto novú lákavú realitu. Bola tiež trochu zamilovaná do seba!

A tak ste získali tvar ako individuálne duše a Bohyňa začala zakúšať život vašim prostredníctvom. Tým ako sa to všetko stalo – podrobnosťami procesu stvorenia – sa Bohyňa naozaj moc netrápila. Jednoducho sa len milovala a bola otvorená zmene. A to je naozaj to jediné, čo je od vás požadované na to, aby ste si vytvorili vašu vlastnú dokonalú skutočnosť: seba-láska a ochota vydať sa v ústrety novému.

Prispôsobenie sa žitiu zo srdca

Tvorenie zo srdca je oveľa mocnejšie a vyžaduje menej námahy ako tvorenie z ega. Nemusíte sa trápiť podrobnosťami, musíte len byť otvorení všetkému čo je, vnútri aj vonku.

Z tejto otvorenosti môžete z času-načas pocítiť určité ťahanie. Môžete sa cítiť priťahovaní k určitým veciam. Toto ťahanie je vlastne tiché šeptanie vášho srdca, je to vaša intuícia. Keď jednáte na základe intuície, ste ťahaní namiesto toho, aby ste tlačili. Nekonáte pokiaľ necítite na vnútornej úrovni, že je správne konať.

Keďže ste veľmi zvyknutí na tlačenie, t.j. na používanie vašej vôle na vytváranie vecí, je energetický posun od ega k srdcu pre vás pomerne náročný. Tento posun vyžaduje obrovské „spomalenie“. Na to, aby ste sa skutočne dostali do dotyku so svojou intuíciou, musíte vedome vynakladať úsilie na nič nerobenie“, na nechanie všetkého tak, ako to je. Toto pôsobí v rozpore s vašou intuíciou na mnohé z toho, čo ste naučení a zvyknutí. Ste veľmi zvyknutí zakladať svoje činy na myslení a sile vôle. Dovolíte, aby vaše myslenie určilo ciele a použijete vôľu na ich uskutočnenie. Toto je úplný opak tvorenia zo stredu srdca.

Keď žijete zo srdca, načúvate svojmu srdcu, a potom podľa toho konáte. Nemyslíte, načúvate s bdelosťou a otvoreným vedomím tomu, čo vám hovorí vaše srdce. Srdce hovorí cez vaše pocity, nie cez myseľ. Hlas srdca je možné najlepšie počuť, keď sa cítite pokojne, uvoľnene a uzemnene.

Srdce vám ukáže cestu ku skutočnosti, ktorá je pre vás práve teraz tá najviac milujúca a radostná. Jeho šepot a návrhy nie si založené na rozumovom myslení. Hlas vášho srdca môžete rozoznať podľa jeho ľahkosti a príchuti radosti v ňom. Ľahkosť je tam preto, že srdce nevnucuje, k jeho návrhom nie sú pripojené žiadne reťaze. Vaše srdečné ja nelipne na vašich rozhodnutiach a miluje vás nech robíte čokoľvek.

Žitie zo srdca neznamená, že sa stanete nečinní a nehybní. Ponechanie vecí bez ich označenia za správne alebo nesprávne, bez ich tlačenia jedným smerom radšej ako iným, vyžaduje mnoho sily. Je to sila byť úplne prítomný, čeliť všetkému čo je a len sa na to pozerať. Môžete sa cítiť prázdni, alebo v depresii alebo nervózni, ale nesnažíte sa tieto veci odohnať. Všetko čo robíte je, že ich obklopíte svojim vedomím.

Nechápete skutočnú silu vášho vedomia. Vaše vedomie je vyrobené zo Svetla. Keď držíte niečo vo vašom vedomí, zmení sa to kvôli tomu. Vaše vedomie je liečivá sila, ak ho nezväzujete svojim myslením a vašou závislosťou na „konaní“.

Vaše životy sú naplnené diktatúrou mysle a vôle, nadradenosťou myslenia a konania.

Všimnite si, že ako myseľ, tak aj vôľa pracujú so všeobecnými pravidlami. Existujú všeobecné pravidlá logického myslenia, sú to pravidlá logiky. Existujú všeobecné stratégie pre uvedenie myšlienok do hmoty, sú to pravidlá „projektového manažmentu“.

Ale toto sú všetko všeobecné tézy. Všeobecné pokyny a pravidlá obsahujú vždy mechanickú časť. Sú použiteľné pre všetky alebo pre väčšinu jednotlivých prípadov, inak by mali len malé využitie. Ale intuícia pracuje veľmi rozdielne. Intuícia je vždy prispôsobená jednej osobe v jednom určitom okamihu. Je vysoko individualistická. Preto nemôže byť predmetom rozumovej analýzy alebo všeobecných pravidiel.

Takže žitie a konanie v súlade s vašou intuíciou vyžaduje vysokú úroveň dôvery, pretože vaše voľby sú potom založené čisto na tom, čo cítite ako správne, namiesto toho, čo pokladajú za správne pravidlá iných ľudí.

Žiť zo srdca teda od vás nevyžaduje len opustenie zvykov nadmerného používania vašej mysle a vašej sily vôle, tiež vás to vyzýva, aby ste si naozaj dôverovali.

Zaberie to čas naučiť sa počúvať svoje srdce, dôverovať jeho správam a konať podľa nich. Ale čím viac to budete robiť, tým viac budete chápať, že len tým, že odovzdáte svoje starosti a pochybnosti múdrosti vášho vlastného srdca, nájdete vnútorný mier. Keď pokračujete touto cestou a vstupujete do tretej fázy prechodu od ega k srdcu, nájdete vnútorný mier po prvýkrát. Uvedomíte si, že to čo vás robí nekľudnými a znepokojenými je nutkanie ovládať realitu prostredníctvom myslenia a vôle.

Keď uvoľníte kontrolu, umožníte, aby sa čaro života rozvinulo. Všetko čo musíte robiť je načúvanie. Dávajte pozor na to, čo sa deje vo vašom živote, na to aké sú vaše pocity k iným ľuďom, na to aké sú vaše sny a túžby. Keď dávate pozor na to, čo sa deje vo vašom vnútri, realita vám poskytne všetky informácie potrebné na to, aby ste mohli konať správne.

Napríklad, môžete si byť vedomí vo vašom srdci túžby po láskyplnom vzťahu, v ktorom naozaj navzájom komunikujete. Ak si len všimnete a prijmete túto túžbu bez toho, aby ste sa snažili niečo pre ňu robiť, budete ohromení tým, ako na ňu bude Vesmír odpovedať. Tým, že nebudete robiť žiadne závery, ale len držať túžbu vo Svetle svojho vedomia, bude vaše volanie vypočuté a zodpovedané.

Môže to trvať dlhšie ako vaše očakávania, pretože existujú energetické posuny, ktoré sa musia uskutočniť skôr, ako môžu byť vaše túžby naplnené.

Ale vy ste Majster, stvoriteľ vašej energetickej reality. Ak ju vytvoríte zo strachu, realita bude reagovať zodpovedajúcim spôsobom. Ak ju vytvoríte z dôvery a odovzdania, dostanete všetko po čom túžite a ešte viac.

Pamela  Kribbe Správy od Ježiša

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.