Kategórie
Duchovné učenie

Mistr Ježíš – Zrcadlo Kristova Vědomí a bezpodmínečné lásky

Mistr Ježíš – Zrcadlo Kristova Vědomí a bezpodmínečné lásky

Předstupuji před vás s velikou láskou, já jsem Mistr Ježíš. Je to vždy čest sdílet s vámi moudrost a komunikovat s vaší duší přímo. Posílám mihotavé zlaté světlo Kristova Vědomí, aby vás obklopilo a znásobilo vaši energii. Dnešního dne ve vás dochází k většímu navýšení Stvořitelovy energie, je to velmi posvátný den, který je součástí vašeho duchovního vývoje.

V této době je třeba se neustále zaměřovat na zvyšování své energie a také důkladné poznání každého aspektu vašeho bytí. Jste si vědomi všech energií, které vytváříte a kterými vibruje vaše bytí? Po pravdě na Zemi je obtížnější být plně vědomým, ale já bych rád zdůraznil, že je opravdu třeba být si vědomější energie, která tvoří celé vaše bytí, jak tu v současném okamžiku sedíte. Jste-li si vědomi své vlastní energie a vibrací, jste si také vědomi své energetické síly a také svých opakujících se energetických zvyků. Nyní se transformujete každý den, takže je velmi důležité zůstat soustředěni a vědomi si svých energií, takto jste si také vědomi energií, které si přejete znásobit Stvořitelem.

Já nyní toužím, abyste si uvědomili nástroj, který existuje v Ášramu Učitele Světa na vnitřních rovinách; je to nástroj, který tvoří Světlo Kristova Vědomí a projevuje se jako zrcadlo. Máte schopnost požádat, aby Zrcadlo Kristova Vědomí sestoupilo do vaší reality a spočívalo před vámi když meditujete či v klidu sedíte. Pak je třeba, abyste uvnitř svého těla vybudovali energii lásky a z těla ji vyzařovali přímo do Zrcadla.

Možná byste rádi věděli, jak vybudovat ve svém bytí energii lásky; já věřím, že ta nejčistší forma lásky vychází z emocí a myšlenek vyvolávajících vděčnost. Jste-li vděční za vše, čím jste, za vše, co máte a za přítomnost svých průvodců a Stvořitele uvnitř svého bytí, možná zjistíte, že vibrace lásky jednoduše vychází z vašeho bytí. Dokážete-li vytvářet přítomnost a mysl mít naladěnou na vděčnost, zjistíte, že máte snadný přístup k lásce uvnitř vašeho bytí a že máte spoustu lásky, o kterou se můžete jen tak bez důvodu dělit s ostatními. To by také znamenalo, že můžete existovat ve stavu vyjadřování lásky kdykoli chcete a ať se cokoli děje kolem vás či ve vás.

Praktikovat napojování se na lásku a její vyjadřování a představování si, jak vaše láska proudí do Zrcadla Kristova Vědomí je neobyčejně mocné. Zrcadlo Kristova Vědomí bude znásobovat a zesilovat lásku, kterou vyjadřujete a bude posílat energii, již jste vytvořili a ochotně vyjádřili zpět do vašeho bytí. Toto může být intenzivním cvičením, jak milovat bezpodmínečně sebe sama. Čím více se budete zaměřovat na bezpodmínečnou lásku k sobě sama, tím více budete objevovat, že prostá láska k sobě sama vás uzdravuje a omlazuje na fyzické, emocionální, mentální i energetické úrovni. Dokonce i vaše realita a zkušenosti se mohou transformovat prostou láskou k sobě sama. Mnoho lidí si je toho vědomo, ale přesto si lásku k sobě sama nedovolí praktikovat, kvůli strachům či pohledu mysli. Zrcadlo Kristova Vědomí umožní energiím, aby proudily zpět do vašeho bytí, rozpouštěly negativní zvyky či stále se opakující vzory a pomáhaly vám osvojovat si proces přijímání lásky a také její sdílení.

Často, když se zaměřujete na bezpodmínečnou lásku k sobě sama, opomíjíte uvědomit si, že někdy, protože v tomto životě nejste zvyklí na to, aby Stvořitelova láska proudila do vašeho bytí, tak nevědomě blokujete energii lásky, i když je to vaše vlastní vyjádření lásky. Láska je lidmi často mylně interpretována jako náklonnost či jako proces, který působí bolest; to je proto, že láska je spojována se vztahy a romantickou láskou. Stvořitelova láska není pouto náklonnosti a nikdy vám bolest nezpůsobí, je to zkrátka energie či vědomí, které vždy miluje čistě.

Je třeba, aby lidé pochopili, že jsou hodni čistě milující Stvořitelovy energie, je to jejich božské právo přijímat tuto energii, obzvláště když proudí z čistě milujícího Stvořitelova aspektu v jejich nitru. Až budete posílat svou milující energii do Zrcadla Kristova Vědomí, začnete uzdravovat a obnovovat své energie na mnoha úrovních svého bytí a co je nejdůležitější rozpustíte ten váš aspekt, který nechce přijímat bezpodmínečnou Stvořitelovu lásku. Je podstatné, abyste pochopili, že láska, kterou posíláte do Zrcadla nepotřebuje mít nějaký účel; větší vliv má, je-li vaším záměrem jen vytváření energie lásky.

Zatímco vám Zrcadlo Kristova Vědomí pomáhá vyjadřovat a přijímat lásku, zároveň také znásobuje lásku, kterou vytváříte a přivádí k vaší pozornosti nové chápání sebe sama a své energie. Zrcadlo má vibrace Kristova Vědomí, proto bude vaši pozornost přivádět jen do oblastí, kde potřebuje být ukotveno více lásky. Toto je úžasná příležitost dozvědět se více o sobě a své energii a poznat ty úžasné vibrace v sobě, které můžete znásobit, abyste ve svém bytí byli více přítomní. Možná si uvědomíte krásu své duše, budou vám připomenuty některé činy nebo uvidíte sebe sama jako svou pravdu. Čím více začnete prozkoumávat své vlastní vibrace lásky, tím více probádáváte Stvořitelovy vibrace lásky a znovu se stáváte jedním se Stvořitelem. S vibrací lásky se objeví tolik úžasných kvalit a vy si uvědomíte, jak se blížíte k datu 12-12-12 a 21-12-12, že máte bohatou energii s tolika božskými a posvátnými kvalitami, vibracemi a schopnostmi, které budou znásobeny světlem a milující duší Stvořitele. Již jsem vás povzbudil, abyste zavolali Zrcadlo Kristova Vědomí z Ášramu Učitele Světa na vnitřních rovinách. Jednoduše řekněte:

“Provázen pomocí Mistra Ježíše, přeji si zažít Zrcadlo Kristova Vědomí a pracovat s ním, abych rozvíjel/a přítomnost Stvořitelovy lásky v sobě, abych mohl/a vyjadřovat a přijímat lásku Stvořitele, léčit své bytí na všech úrovních. Nechť Zrcadlo Kristova Vědomí znásobí láskyplné kvality, vibrace a dovednosti mého bytí a umožní mi obdržet od Zrcadla Kristova Vědomí patřičné osvícení tou nejvhodnější formou. Děkuji”

  • Vdechněte světlo Mistra Ježíše do svého bytí, tím umožníte Zrcadlu Kristova Vědomí, aby se před vámi utvořilo.
  • Vyvolejte z hloubi svého bytí vibraci lásky a posílejte ji do Zrcadla Kristova Vědomí.
    (Máte-li potíže představit si Zrcadlo, můžete to zkusit před opravdovým zrcadlem a požádat Zrcadlo Kristova Vědomí, aby se prolnulo s tímto opravdovým zrcadlem.)
  • Až se energie vytvoří, buďte si vědomi přijímání energie lásky, když se nadechujete a vyjadřujte/vysílejte lásku, když vydechujete.
  • Až se vám podaří opravdu prožít přítomnost Stvořitelovy milující energie v sobě, jen požádejte o patřičné osvícení nebo vhled, který potřebujete, aby byla znásobena energie, která to potřebuje či aby se ukázala oblast vašeho bytí a reality, která potřebuje více lásky. Dopřejte si čas k probádání a pochopení vaší energie lásky.

Doufám, že pro vás tento nástroj bude velmi užitečný při hledání Stvořitelovy lásky ve vašem bytí; právě skrze odhalení Stvořitelovy lásky ve vás, že ji můžete manifestovat ve své realitě a na Zemi, stvoříte Věk Lásky.

S láskou

Mistr Ježíš

© Natalie Glasson, www.omna.org

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

69 replies on “Mistr Ježíš – Zrcadlo Kristova Vědomí a bezpodmínečné lásky”

dobrý den Martinka… 🙂

“Stvořitelova láska není pouto náklonnosti a nikdy vám bolest nezpůsobí, je to zkrátka energie či vědomí, které vždy miluje čistě.”

není co dodat… děkuji… 🙂

vlastnosti ať bolest, strach či slast jsou vlastní egu-mysli, tím neříkám, že ego je špatné, pouze bych chtěl podotknouti, že ego rozděluje, ten kdož Lásku stvořitele v srdci vědomí celku svého bytí prožívá, je schopen milovat čistě, bez nároků na odplatu, tj. bezpodmínečně…

krásný den Martinka přeji nejen Vám… 🙂

Páči sa mi

…ten kdož Lásku stvořitele v srdci vědomí celku svého bytí prožívá, je schopen milovat čistě, bez nároků na odplatu, tj. bezpodmínečně… máte pravdu, lebo v srdci sídli nepodmienená láska, tá najčistejšia.

Pekné sny, alebo príjemné vstávanie do nového dňa. 😉

Páči sa mi

hm, … čítam si tento Váš komentár od rána … neodpovedala som, lebo mi v tom niečo nesedelo … a už mi to dosadlo, po tom čo odpísala martinka … 🙂

čiste hypoteticky, áno? …

áno, láska nerozdeľuje, to iba ego delí … s tým nejde nesúhlasiť, ..
Láska prosto iba Je … a teda ak Niečo iba Je .. akosi prirodzene ma napadá … ak Láska iba je, dáva? …

dobre teda, ak Láska iba dáva, … prečo sú potom lekcie, karmické väzby, atd? nesúvisí to náhodou aj s tým, že si mýlime pojmy o láske bez podmienok? …
hm, podľa mňa je Láska vtedy Láskou .. ak Je a Nie je podmienkou zároveň …

vedieť dať lásku bez nároku na honorár, je rovnako dôležité ako ju vedieť prijať a nedať honorár … 🙂 či? .. som úplne mimo? …

prosto a jasne Secret Love …

pekný večer prajem 🙂

Páči sa mi

*dobre teda, ak Láska iba dáva, … prečo sú potom lekcie, karmické väzby, atd? nesúvisí to náhodou aj s tým, že si mýlime pojmy o láske bez podmienok? …*

dobré ránko lílo… 🙂
nepleťte si pojmy s dojmy…Láska nedává lásku… ten kdož dává, též něco očekává, to jest ego…

…Láska je schopna toliko být “sdílena”…

asi tak lilah , dualitou nelze tento stav popsat, pouze vlastním prožitkem poznat, pochopit… 🙂
však Vy víte o čem hovořím… 🙂

krásný den přeji Všem… 🙂

Páči sa mi

krásne ránko prajem … všetkým 🙂

áno, podpisujem že,
“…Láska je schopna toliko být “sdílena”…

nie definovaná … rovnako ako ja chápem Vás, viem, že Vy chápete mňa …
ale predsa pre iných dovysvetľujem … ( ten môj komentár vlastne nebol ani tak Vám, ako práve martinke, a iným … za vás som sa schovala, 😛 … po Vás prosto ničím nehodí, keď vie, že stojím za Vami … 🙂 … )

mne prosto iba vadia tie reči o láske bez podmienok a láske s podmienkami …

čože to? 😯 … podľa seba viem, že ako náhle o niečom mám potrebu rozprávať, napr. ako to tuto na blogoch väčšinou býva …
o krásnej láske, plnej motýlikov a kvetiniek, kdesi v hlbke nášho srdca,
je to rovnaké ako keby som o tom hovorila, že to vidím, ked sa na to dívam z okna …

neprecítené, to je celé … vzdialené, pričom toto, práve toto nie je pravdou …

niekde tam, v hlbke tá láska je .. 🙂 čo sú to hlbky a čo výšky?
… aj keď je treba sám seba poznať, túžiť po raste, duchovnom raste, prečo si však namiesto užívania toho, že aj napriek riziku, že možno tú “problematiku” chápem zle ale predsa ju preciťujem … ako nepreciťovať nič a snívať o precítení …

budto lásku zdieľam alebo nie … šlus, ..

áno, láska sa dá iba zdieľať, … a ja, rovnako ako Vy, ju zdieľame, …
to či to vidia iní, lilah už netrápi, … 🙂

slniečkom naplnený dníčok prajem … Lásku nemusím, tá s nami, Vami, všetkými prosto iba je, či ju vnímame alebo nie … 🙂

Pekný dníčok prajem … 🙂 všetkým … 🙂

Páči sa mi

Nikdy som články o láske nedávala, lebo som k nej mala ďaleko a nevedela veľa o nej. Nebola to tá láska, ktorou si všetci prechádzame tá zamilovanosť vo vzťahoch, ktorá časom pominie a mení sa len v iné druhy lásky…milujem…mám ťa rád… atď.

Je to aj to isté s vierou, niekto verí len tak, keď chodí sa modliť do kostola a ten kto tam nechodí toho za veriaceho nepovažuje, pretože má pocit, že tým, že tam nechodí v Boha neverí. Viera je v nás a je na nás akým spôsobom sa obraciame k Bohu.
Tak isto láska je v nás, tá pravá, ktorá nič nechce, len sa ponúka, aby sme ju okúsili a nechali v sebe žiariť.

Keď sa človek začne ladiť na lásku v srdci, užíva si ten krásny stav pokoja a harmónie v sebe, preciťuje stav lásky a naplnenia a vníma okolo seba všetku krásu, bez pohoršenia sa bez kritizovania a tým sa na vedomej úrovni mení. Proste berie všetko tak ako je. Nehraje sa na nič, len si to preciťuje a vie, že to tak skutočne je a nemusí o svojej láske nikoho presviečať, lebo verí, že ak sa začne niekto ladiť na vibrácie srdca, tiež to pocíti a bude to vnímať tak isto ako on.

Ja sama cítim nesmierny pokoj v sebe a hreje ma láska vibráciami raz silnými raz slabšími a teší ma na svete veľa vecí. A to je to, čo chcem aby si uvedomilo viac ľudí, že všetka láska je v nich a kto ju okúsi a naladí sa na ňu, uvedomí si jej pravú hodnotu. Začne veci vnímať inak a o tom všetkom to je , aby sme zmenili vnímanie cez svoje srdce, božiu lásku, ktorú nesieme v sebe. Nič viac. Láska lieči, lebo naše vyššie vibrácie odstraňujú bloky na všetkých úrovniach a keď sme láskou naplnený, vyrovnaný naša dušička je spokojná a o to ide. 😉

Viem, že tomu rozumieš, len sa každá možno vyjadrujeme inak.

Maťka aj tebe krásny slniečkový dník…naber si zo slniečka trocha pre potešenie na dušičke. :oosp:

Páči sa mi

i Vy liško podšitá,
to se přece nedělá,
za pikolou stát,
ale aspoň mne udržujete v pozornosti srdcem čteného slova… 🙂

přesto nyní říkám huš… 🙂

1,2,3……..100 před pikolou za pikolou nesmí nikdo stát nebo nebudu hrát…
už jdu… 🙂

10, 20, 30… líla za dubem… 🙂

přeji slunný den… 🙂

Páči sa mi

martinka,
Ty predsa vieš, teda Tvoje srdce to vie, že Ťa mám rada, ak by to tak nebolo, nepíšem nič, a ani nerýpkam, …

vieš ako to je? … že co se škadlívava, to se rado máva? ( pardon za sprznenú češtinu 🙂 )

nitram,

pred Mužom s hôr sa asi nejde dobre schovať, čo? .. a vôbec neskrývam radosť, že ste ma našiel? … 🙂

teraz niečo pre pobavenie, tento status zavesil Roland na FB … ( mám jeho povolenie dať to sem )

ehm, … 😯 …

LINKA MENTALENJ POMOCI:
Dobrý deň. Vitajte na linke mentálnej pomoci.
Ak trpíte posadnutosťou, stláčajte opakovane 1.
Ak trpíte nerozhodnosťou a závislosťou od iných, poproste niekoho, aby stlačil 2.
Ak trpíte syndrómom viacnásobnej osobnosti, stlačte 3, 4, a 5.
Ak ste paranoik, už teraz vieme, kto ste a čo chcete. Zostante na linke, práve sledujeme a zaznamenávame váš hovor.
Ak si myslíte, že ste mimozemšťan, stlačte 7 a váš hovor bude teleportovaný do materskej lode.
Ak ste schizofrenik, pozorne načuvajte vnútornému hlasu, ktorý vám povie, ktorý gombík máte stlačiť.
Ak trpíte manio-depresiou, nezáleží na tom, ktorý gombík stlačíte, aj tak vám nikto neodpovie.
Ak ste dyslektik, stlačte 9696969696969696.
Ak máte amnéziu, stlačte 8 a uveďte svoje meno, adresu, telefónne číslo, dátum narodenia, číslo osobnej poistky a rodné meno vašej matky.
Ak trpíte dvojcestnou nervovou poruchou, po zvukovom signáli, prosím, nechajte odkaz. Prípadne aj pred signálom, alebo po signáli. Prosím, čakajte na zvukový signál.
Ak trpíte krátkodobou stratou pamäti, stlačte 9.
Ak trpíte krátkodobou stratou pamäti, stlačte 9.
Ak trpíte krátkodobou stratou pamäti, stlačte 9.
Ak máte nízke sebavedomie, zaveste. Všetci operátori sú zaneprázdnení a vôbec nemajú čas sa s vami baviť.
Ak ste blondínka, nič nestláčajte, mohli by ste to pokaziť!

A ešte martinka, mám teba a nielen teba pozdraviť od neho, vraj sem chodí, len nejako nemá chuť reagovať … 🙂 …

no nič, pre dnešok končím …. 🙂 radšej, už sa za nikoho neschovávam, a schytať nechcem … 🙂

prekrááásny dníčok prajem … všetkým … 🙂

Páči sa mi

Ďakujem za pozdrav na FB ja nechodím a tak som rada, že nezavrhol moje stránky. 😳 Týmto ťa zdravím aj ja Roland a dúfam, že si ok a všetko sa vyvíja u teba správnym smerom a darí sa ti. 😉

Ja zväčša odpovedám na komenty a na iných stránkach prečítam zaujímavosti, vezmem potrebné z nich a idem ďalej. Veľa vecí vnímame inak a ak sa stotožním v niečom s autorom textu, poteší ma to a uvedomím si , že to tak naozaj je.

Ok tak pohodový dník všetkým… 😉

Páči sa mi

… 🙂 …mějte se lílo,

Rolande… ďakujeme,
práve sťe stlačil,
desať gombíkov na raz… 🙂

a kludně semka zájdiťe,
nielen na čumendu,
veď zme jedna rodina… 😉

Páči sa mi

…dobre teda, ak Láska iba dáva, … prečo sú potom lekcie, karmické väzby, atd? nesúvisí to náhodou aj s tým, že si mýlime pojmy o láske bez podmienok?

Do tohoto stavu sa človek musí dopracovať vlastným uvedomením a duchovným vývojom cestou k sebe.

Keď je srdce uzavreté, život sa zdá prázdny. Vtedy hľadáme všemožné spôsoby ako ho naplniť a čím seba zasýtiť. Všetko však trvá krátko, neuspokojuje nás a hľadáme nové podnety.

Existuje spôsob bytia, v ktorom ego nie je.

Môžeme len byť, zabudnúť na ego, odhodiť ho a celkom sa uvoľniť. Nepotrebujeme stále myslieť na to, čo je “moje” a čo “tvoje”, na stratu či zisk. Len v sebe nechajme rásť relaxujúci pocit pokoja a radosti. Potom sa začne rozširovať aj naše bdelé vedomie – vedomie oslobodené od ega, očakávaní, posudzovania a stotožňovania sa. Keď sa to naučíme, skutočný rast môže začať.

“Ak sme schopní prepojiť myseľ so srdcom a konanie s intuíciou, potom náš život získa skutočný zmysel.

Problémy s emóciami sa automaticky zmiernia a my v sebe nájdeme inšpiráciu, vhľad, motiváciu a silu na zmenu. Prirodzene začneme sami seba obohacovať vlastnou vnútornou energiou, novo sa motivovať a nadobúdať sebaistotu.

Len čo sa raz naše srdce otvorí, celá existencia sa nám bude zdať prirodzene krásna a v harmónii. To nie je nejaká ďaľšia fantázia – skutočne je možné tento pocit mať, a práve to je jadrom duchovnej náuky. Samo srdce nám odhalí všetko poznanie. Prečo srdce a nie myseľ? Pretože ego kontroluje hlavu, a srdce je preto oveľa otvorenejšie a slobodnejšie. https://anitram.wordpress.com/2012/01/20/ako-otvorit-srdce/

Vraj existuje desať rôznych tónov vibrácii v srdci , ktoré môžeme pociťovať a každý z nich má svoju špecifickú intenzitu. Ja som spoznala zatiaľ len zopár, ale je to o tom, že ak sa človek začne ladiť na vibrácie srdca, tak sa k nim navracia a snaží sa v nich zdržiavať čo najčastejšie až do prirodzeného stavu bytia. Pretože vtedy má pocit, že spýva zo všetkým a nevníma len seba ako jedinca.

Páči sa mi

wau… 🙂 Martinka…

“Ak sme schopní prepojiť myseľ so srdcom a konanie s intuíciou, potom náš život získa skutočný zmysel.”

toto je ozaj krásne motto… 🙂
neb v těhto kvalitách tkví pramen Všeho poznání… 🙂

Páči sa mi

Ahoj Martina,
chcela by som sa opýtať, či náhodou nevieš, od čoho človek elektrizuje? V poslednej dobe čoho sa dotknem, to ma “kopne”. Je to zvláštne, pretože je to časté. Nestalo sa mi to hrozne dávno. Niekde som čítala, že to má niečo s vnútornou energiou, ale neviem presne. Alebo magnetizmom? Nevieš náhodou? Ďakujem.

Páči sa mi

Moja si nabitá, to sa stáva aj mne často, vždy prvá kvapka z vodovdu ma kopne, a občas aj drevo, aj keď nie je vodičom, ale zatiaľ som to nezisťovala, zrejme sa treba vtedy viac uzemňovať. Práve dnes ma 2x kopla voda. Tiež som mala asi 2 mesiace pokoj. Keď zistím, dám vedieť. 😉

Našla som fórum, tak si pozri…mala si niečo syntetické na sebe, lebo tak vzniká statická energia v tele. Vybíjaj sa niečím kovovým, keď budeš držať v ruke..kľúče napr.
http://diskuse.doktorka.cz/elektrizujici-telo/

http://www.lecitelstvi.com/HTML/OEP_Postel.htm

Páči sa mi

Nosím svoje obvyklé veci, preto sa mi to zdalo divné. Veľmi dlho sa mi nič také nestalo a zrazu stále a znova. No bola som prekvapená. Ďakujem pekne za linky. Priznám sa, že mi ani len nenapadlo pohľadať niečo na webe, hneď prvé, na čo som pomyslela, si bola ty. Mala som pocit, že budeš vedieť a tak som hneď písala tebe. Bola si vlastne moja prvá myšlienka 🙂 Pekný večer ti želám.

Páči sa mi

No mrzí ma, že som ti viac nepomohla. Ja si na noc dávam na seba aj orgonity, takže aj to môže spôsobovať, že už to tak nevnímam ako voľakedy. Treba sa viac uzemňovať. Skúsim popozerať ešte na nete bližšie či nenájdem niečo a dám ti vedieť potom. Pekný večer Ninuš. 😉

Páči sa mi

my Vás též… 🙂
víte, že když jsem byl v sobotu na procházce, vzpomněl jsem si na Vás a
říkal jsem si, kde ten chlap asi je… než odešel do ústraní, měl trochu problémy, tak možná i proto, nyní nabírá síly…

děkuji, že jste se ozval a kdyby něco, též jsem mnohým prošel, takže vím, že to mnohdy není zrovna jednoduché…

takže nyní erha, Vás srdečně zdravím a pokud Vám nebude vadit jeden “medvědí stisk”… 🙂 s lehkostí vánku…

Páči sa mi

Maťka,
veď si mi práveže pomohla. Ja mám pri hlave orgonit, taký celkom veľký, ale napriek tomu elektrizujem. Skúsim možno tie kľúče. Ale aj tak sa mi to nezdá, môžu tieto stavy súvisieť so snami? Môžem elektrizovať preto, že sa vo mne niečo mení? Nemôže to byť o náraste energie?

V minulom sne ma chceli zabiť muži, ktorí boli oblečení ako rabíni (v skutočnosti však stopovali mágov a čarodejnice a chceli ich zabiť a dostať z nich informácie, za rabínov boli iba prezlečení). Pamätám sa na žltú Dávidovu hviezdu na ich oblečení. Chceli ma zviazať, ale nevedeli (o tomto viem, že som sa nenechala zviazať matériou). Potom na mňa použili reťaze, ale tiež sa im nepodarilo dostať ma. Vedela som lietať, tak som im ušla, ale mali nejaký grimoár a poslali na mňa nejakú bytosť (vyvolali ju troma latinskými slovami), ktorú som horko ťažko zvládla a hodila do Dunaja. Lenže neplávala s prúdom, ale proti nemu. K tomu, aby som aj ja mohla ujsť som použila nejaký pentakel, ktorý som mala na krku a pomohol mi nejaký duch, ktorý sa mi musel podrobiť. Ale chytili moju rodinu a cez nich ma skoro dostali. Teda vyzeralo to tak, že sa vzdám, veď mi zabili rodinu, tak na čo bojovať? Chceli do nich znova streliť, tak som im povedala, že im poviem všetko, čo viem, len aby ich nechali v pokoji zomrieť. Ale bola som pod nejakým sľubom mlčanlivosti a bola som mu taká oddaná, že som bola odhodlaná zomrieť a nič nepovedať. Keď zomreli, plakala som, ale stále som bola silná. Vtedy na mňa vzali reťaze, ale nedokázali ma chytiť. Mohli na mňa poslať hocičo, nedostali ma. Vlastne ani nechápem, ako si mohli myslieť, že by sa im podarilo chytiť ma. Celý sen mám podrobne napísaný. Vyzerá to ako spomienka, myslela som si, že je to spomienka na nejaký môj život, naozaj to tak vyzeralo, celý príbeh…ale zrejme to bude len symbolika podvedomia.
A preto mi napadlo, či môžem elektrizovať sama od seba, od nárastu energie? Lebo ten sen jasne poukazuje na veľké zmeny vo mne, neviem…len sa snažím pochopiť samú seba.
Ešte raz vďaka.

Páči sa mi

K tomu nabitiu ak sme nabitý, zrejme máme v sebe väčšie množstvo elektrónov, ktoré sa takto prejavujú výbojmi pri styku s vodičmi. Skús sa na to pozrieť s fyzického hľadiska, mne fyzika veľmi nejde, musela som sa ju drviť, aby som ju pochopila, ale našla som článok, že vďaka zápornému nabitiu elektróny odstraňujú prach zo vzduchu a taktiež zabraňujú vývoju baktérií, neutralizujúc vírusy s kladným nabitím a ničiac baktérie. Čím viacej sa nachádza aniónov vo vzduchu, tým menej je v ňom mikroorganizmov. Takže som vyvodila z toho, že v našom tele sa takto vytvoria ochranné elektróny, ktoré ničia katióny, aby nám neškodili. Pozri tento článok.
http://luthy.webranet.sk/2010/03/par-slov-o-liecivych-anionoch/

A k tomu orgonitu mne dobre nerobí na korunnú čakru ani na tretie oko.. Na ostatných mi nevadí.

K tvojmu snu. Mám pocit, že tu je niečo, čo sa ťa snaží zmocniť, zviazať, alebo pripútať k niečomu…. vnímam to ako nejakú závislosť na niečom, neviem.
Ak sa to odohráva v súčastnom svete, tak by to mohlo byť, ak sa to odohráva všetko v minulosti, zrejme ide o minulé prežitky ako vravíš.

Páči sa mi

dobrý podvečer Nina…
onen boj je bojem s Vaší nižší přirozeností…
jde v podstatě o zušlechtění Vaší bytostné schránky…
Vzpomeňte na mandalu, co jste v ní zvětšnila do šedých okvětních lístků… 🙂
pokuste se jednat v tomto duchu… Vím , že na poprvé je to o strachu, ale na podruhé by již člověk neměl podléhat strachu a panice…
pár rad jak se v příštím snovém prožitku zachovat…

– vážný boj se mění v hru: významný prvek ve snové symbolice, neboť snícího posouvá od zaslepenosti k nadhledu
– boj odmítnout: potvrzení správné cesty vedoucí k nenásilí a pochopení Krista a jeho soucitu s bojechtivými lidmi
– boj a vlastní smrt: je významným prvkem a předělem, neboť zmírá stará osobnost a rodí se nová; takových umírání ve snovém životě je při cílené duchovní cestě i několik za rok
– po boji nabídnout smír: cesta k nalezení klidu a míru ve vlastní duši

Nina i ona zesílené energie souvisí s Vaším nynějším stavem, jedná se o obranou reakci se zvýšenou energetickou hladinou v současné době…
pokud opět nastolíte rovnováhu uvnitř sebe samé, i tok energií se ustálí…

přeji Vám tedy do nejbližšího období srdce hrdiny, jež žije v Lásce…

a dobrý večer přeji nejen Vám… 🙂

Páči sa mi

nitram,
ďakujem za Váš názor a za cenné rady. Áno, spomínam si na mandalu jasne a aj na to, že vo sne som nechcela nikomu ublížiť. Ani mi to len nenapadlo napriek tomu, že sa snažili zabiť mňa. Zabili aj moju rodinu no aj tak som neprahla po pomste. Tých rabínov som vnímala vo sne ako nevedomých, je teda možné, že som zvádzala boj so svojou nevedomosťou. A nechcela som ostať v jej rukách. Alebo utekám pred niečím, pred čím by som nemala?
nitram, píšete, ako sa v ďalšom sne zachovať. Ale ako, keď ja ten sen neovplyvňujem? Iba sa deje, je to ako keby moje podvedomie ukazovalo obrazne to, čo mám v sebe, čo sa deje, čím prechádzam, ale nemôžem to ovplyvniť/zmeniť, ide to samo od seba, som len ako keby bábka a aj utiecť dokážem len preto, lebo som zrejme duchovne vo fáze, kedy sa už nedám spútať ničím nižším. Pretože keby som sa nechala, tak ma asi spútajú aj vo sne.
Je niekedy ťažké nájsť jednoznačnú odpoveď, pretože všetko má viac významov, aj sen môže poukazovať buď na pozitívnu stránku, že ma moja nižšia bytosť už nevie ovládnuť, alebo práve naopak, že pred niečim utekám a mala by som to integrovať alebo sa vo sne nechať rovno zabiť…neviem. Budem veriť svojmu pocitu, a teda, že ma moja nevedomosť, nižšia prirodzenosť a matéria už nevedia spútať. Ak by som si to vykladala nesprávne, zrejme príde ďalší sen a pomaly sa dopracujem k pravde. Ale je naozaj fascinujúce, ako nám dokáže podvedomie vytvoriť na základe symbolov celý príbeh.

Martinka,
no tak fyziku som veľmi nemusela, ale posnažím sa prečítať si to. No a ten sen sa odohrával v prítomnosti, ale ja som bola ako keby z minulosti. To, čo som vedela, teraz neviem, ale niekedy som to vedela. Alebo len budem vedieť? A môj vývoj vedie práve k tomu? Ktovie.

nitram, Martinka,
želám Vám krásny večer a ďakujem za Váš čas a cenné názory.

Páči sa mi

dobré ránko Nina,

*Tých rabínov som vnímala vo sne ako nevedomých, je teda možné, že som zvádzala boj so svojou nevedomosťou. A nechcela som ostať v jej rukách. Alebo utekám pred niečím, pred čím by som nemala?*

je to Vaše nižší pudová složka, kterou budete schopna ovládnout pouze vyššími zřeteli… to jest uvědoměním si , že se jedná o Vás samu a jen Vy sama jste toto zlo schopna zastavit…
ve svém nitru probudit odvahu pokorné mysli a Lásky srdce, jasně a zřetelně říci, nebojím se Vás, neb Vy jste mou součástí, Já jsem nyní Láska, Lásku nelze spoutat ani zabít, ve svém soucitu Vás objímám, a odpouštím Vám, ale již bylo dosti bojů nechtěných…

Vaše rodina byla “zabita” aby jste se stala svobodnou, oproštěnou od pout, aby jste počala spoléhat čistě sama na sebe samu na svou intuici a Lásku…

Nina kdybych Vám měl popisovati čím vším jsem procházel, bylo by to obdobné… 🙂

Zároveň máte-li dobrou představivost není pro Vás nutností čekat na další snový prožitek, ale v bdělém denním stavu se vrátit do děje a tento děj změnit k obrazu o kterém jsem Vám říkal… v soucitu (universální lásce) klid a harmonii nastolit… 🙂
A snový prožitek už možná nebude ani nutností, nebo pouze bude v dalším snovém prožitku dokončen, obdobným doprovodným dějem usmíření… 🙂

krásný a slunný den přeji Nino nejen Vám… 🙂

Páči sa mi

PS:
“negativní” sebou nese zároveň i “pozitivní”, jin a jang, rub a líc jedné mince…
tak tomu je i v běžném životě…
abychom si v konečném důsledku uvědomili,
že není zlého či dobrého, ale jest toho,
díky čemuž máme možnost vědomého poznání…

Páči sa mi

Nie, nepotrebujem k tomu karty. Nepotrebujem pochopiť rozumom, lebo viem, že tomu rozumiem povedzme srdcom, i keď nie úplne. Možno inokedy, keď to tak budem cítiť, ale karty sú tiež iba pomôcka. Viem to vyriešiť bez nich. Ďakujem Martinka.

nitram,
aj Vám ďakujem pekne. Predstavivosť mám výbornú, tak sa do deja vrátim. Krásny deň nitram aj Vám, Martinka, tebe tiež. Ďakujem pekne za pomoc.

Páči sa mi

Ninka tá reťaz s ktorou sa ťa snažili spútaj je symbolom karmy, jeden článok reťaze uvádza do pohybu ostatné a spúšťa tak minulé činy. Pripútaním reťazou sa držíme materialného sveta a znemožňuje nám to vystup na citovú a duchovnú rovinu. Rabíni sú ako kňazi pomáhajú očistiť myslel od nepotrebných obrazov minulosti a tým že sa ťa snažili spútať, chceli aby si odstránila tieto veci v materiálnej rovine, aby si mohla postúpiť na vyššiu rovinu.

Ninka teraz ma napadlo, oni robili hon na čarodejnice a ty si sa v minulosti venovala vešteniu s kariet a robíš to aj teraz a hon na ľudí je zbavenie sa nejakej závislosti podovej, či to nejako nesúvisí s kartami. Ninuš máš židovské korene?

Dávidova hviezda je symbolom viditeľného a neviditeľného sveta. Tento amulet znamená rovnováhu medzi protikladmi. Má viac ako 2700 rokov. Symbol je vytvorený dvojicou trojuholníkov prepletenými do seba. Takto vzniknutý hexagram je po pentagrame najpopulárnejším magickým znakom a symbolom viditeľného a tajomného sveta. Predstavuje statickú harmonickú rovnováhu medzi protikladmi, ich vzájomné prenikanie, pôsobenie, doplňovanie a vplyv na každodenné dianie v prírode.

Myslím, že nitraM ti napísal správne, že máš v sebe nájsť rovnováhu.

Nech už je to akokoľvek, určite časom pochopíš ako to vlastne je, ale je to prepletené tvojou minulosťou.

Páči sa mi

caute, mne sa tuto noc opat opakoval sen o byvalej praci, tentokrat o dvoch byvalych zamestnaniach, na ktore mam z celej svojej kariery najmenej prijemne spomienky. zhruba sa mi sniva vzdy nasledovne – ze opat pracujem na tej istej pozicii, ako riadiaci pracovnik. na rozdiel od uz prezitej reality, mam v snoch vzdy dobry pocit, som plny nadsenia a elanu a vobec sa to emociami nepodoba na to, co som prezil. v realnom zivote som sa v tych pracach citil frustrovany, nenaplneny, perzekuovany, bez energie, vyprahly .. v snoch mam pocity volnosti, pohody, energie, nadsenia … pamatam si, ze taketo pocity ma v realnom zivote sprevadzali vzdy na zaciatku noveho zamestnania-potom sa to obvykle zvrhlo na vyssie uvedene-frustracia, nenaplnenost, perzekucia. preco sa mi zhruba posledny rok (ked som sa navyse vydal uplne inou cestou) opakovane snivaju sny o navrate do byvaleho zamestnania? co si mam z tychto sprav vziat? ako vylozit posolstvo? dakujem za kazdy nazor … len pre doplnenie-navrat do manazmentu, je to posledne po com tuzim. dokonca som si v poslednych dvoch mesiacoch na pracovnych pohovoroch overil, ze sa do tychto energii, zalozenych na ovladani, cislach a buzeracii, uz vobec nehodim …

Páči sa mi

Tu nejde o návrat do zamestnania toho typu, ale o to obdobie, zanechal si tam veľa neuzavretých vecí, ktoré si zrejme potlačil do podvedomia. Sám vidíš , že aj keď sa vrátiš vo snoch do minulého zamestnania si emotívne spokojný, len to miesto ti nesedí. Urob si cestu do 13 komnaty. Predstav si, že tá komnata je tvoje minulé zamenstanie, otvor dvere a pozri sa čo a kto sa tam nachádza a ako budú na teba reagovať. Odpusti a vyčisti tieto situácie otvor v komnate okno a nechaj nech všetko výjde von a tebe sa uľaví. To isté urob aj s druhým zamestnaním. Možno to bude všetko v jednom, ale tento spôsob do podvedomia formou upratania a vyriešenie sa mi zdá celkom fungujúci.

https://anitram.wordpress.com/2011/06/16/trinasta-komnata/

Skús…všetko nájdeš v sebe.

Páči sa mi

dakujem martinka, vyskusam 🙂 pocity, ktore ma v tych snoch sprevadzaju, su iba pozitivne, preto mi to cele nedava uplny zmysel … povazoval som toto obdobie za uzavrete, spracovane, nikde ani naznak pichnutia, ci bolesti.

Páči sa mi

Martinka puze upřesňuji,

Pokud jsme s knězem v rozporu – proto aby došlo k pochopení role kněze (citového či duchovního anima) a jeho vnitřního života, musí nevědomí na jednu stranu postavit světský a na druhou duchovní náhled, přičemž nositelem duchovního náhledu nemusí být vždy kněz (kněz může zastávat světský názor proti duchovnímu náhledu snícího) což je případem Niny, tímto obrazem je v každém případě setřena ignorance a může nastoupit touha po poznání…
Ve snovém prožitku Niny právě oni kneží (citový animové) v podobě obrazů pudového chování jsou příčinou smrti rodiny, přetrhávají citová pouta a závislosti, aby byla uvolněna cesta duchovním obzorům…

Nyní je na Nině najít pokoru sama v sobě ve společnosti kněžích, což je velice důležitý okamžik v životě člověka, neboť po dlouhé cestě posilování ega rozpoznal vlastní hloupou nadřazenost…

více se již nebudu ke snovému prožitku Niny vyjadřovat,
Jak sama velmi správně psala,
postupem času sama dojde vědomého poznání…srdcem…
nyní je pro Ninu důležitá i ta pohoda vnější…

pohodový den přeji Všem… 🙂

Páči sa mi

dobré podvečerní odpoledne i Vám erha(nevím jak Vás oslovovat, zda rolande…? když tak mi postačí napovědět, mne osobně je zcela jedno jak mne lidé oslovují, někteří, když jim nejsem po vůli mne oslovují pane… 🙂 )
ano rád Vám odpovím,
mnohé jsem měl možnost prožít sám,
ale ještě den mi prosím ponechejte,
nechť dokáži onen stav ještě jednou procítit,
zítra v podvečer bych Vám odpověděl…

pro dnes se již loučím, přeji nejen Vám dobrý večer a poté i dobrou noc… 🙂

Páči sa mi

Je až neuveriteľné, na čo všetko môže sen poukazovať. Vedela som, že všetko, čo v ňom vidím predstavuje istým spôsobom mňa ale že môžu kňazi poukazovať na moje vlastné správanie v dennom živote, tak to je pre mňa stále prekvapením. Alebo, že môžu ľudia v mojom sne predstavovať rôzne aspekty mňa samej!

“musí nevědomí na jednu stranu postavit světský a na druhou duchovní náhled” Kňazi predstavovali môj svetský pohľad a ja ako duchovná bytosť som predstavovala duchovnú stránku. Toto mi vôbec nenapadlo. Z môjho snového pohľadu ako duchovného človeka som považovala konanie rabínov za stratu času spôsobenú nevedomosťou, pretože nemôžu spútať nikoho, každý je slobodný a má právo byť taký, aký je. Moje ego chce spútať niečo, na čo nemá právo, hlúpo sa o to snažilo a tak mi podvedomie vo sne ukázalo, aké je to z toho druhého brehu.

Zároveň však ani ostatní nedokážu spútať mňa a ak sa o to snažia, môžem byť k nim kvôli tomu ešte láskavá, odložiť hrubosť a nadradenosť a vytiahnuť pochopenie a toleranciu. Už si uvedomujem, čo robí moja nižšia bytosť a nemôžem dovoliť, aby to takto pokračovalo. Aj keď s niečim nesúhlasím, môžem to dať najavo láskavo.
Ja zväzujem samú seba a nik iný…Moje myslenie.

Martinka, nitram,
vedela by som vám teraz ukázať jednu tarotovú kartu, ktorá by vystihla úplne, čo sa to stalo a ako ste mi pomohli. Ja som si sen analyzovala, ale čo ste mi tu popísali obaja bolo omnoho širšie a pochopila som z toho viac vecí z viacerých pohľadov, aj čo sa môjho správania týka. Tak tá moja vežička mohla ale poriadne spadnúť, no ale aspoň si ju s pokorou môžem postaviť znova. A na iných hodnotách…
Patrí Vám obrovské ĎAKUJEM!!!!!!!!

Páči sa mi

Martinka,
ja som práveže nečítala a teda som nevedela. Ale vďaka Bohu som na to prišla sama, som veľmi rada. I keď to trošku trvalo, ale prišlo to. Doteraz som najčastejšie hľadala odpovede na sny vonku, pritom všetko všetúčko bolo vo vnútri 🙂

Páči sa mi

dobré odpoledne Nina,
rádo se stalo… 🙂

pokud ještě mohu… 🙂 k tomuto…

*Tak tá moja vežička mohla ale poriadne spadnúť, no ale aspoň si ju s pokorou môžem postaviť znova. A na iných hodnotách…*

…postavte pouze samu sebe opět na nohy, kráčejte cestou sebepoznání…
…nestavte již věže ani věžičky, prohlubujte poznání, rozšiřujte vědomí…
…to Vám ku svobodě, žití Lásky srdce, postačí…

ze srdce Vám děkuji… 🙂

Páči sa mi

dakujem za odpoved martin, rad pockam. co sa tyka oslovovania aktualneho tela, ktore nosim …. vyber ponecham na vas, nakolko tuto skutocnost od detstva povazujem za zhruba rovnako dolezitu ako vy:)

Páči sa mi

a este som si spomenul na jeden sen asi pred 3-4 dnami – v tom sne som isiel niekoho liecit (neviem, ci to bol muz alebo zena, ale nejaku osobu si pamatam), sustredoval som sa ako ked vecer meditujem, t.j. zavriem oci, utisim mysel a nechavam myslienky volne plynut. v realnej meditacii sa obvykle dalej nedostanem. vo sne vsak to sustredenie malo pokracovanie, namiesto toho, aby som otvoril oci a vratil sa do realu, sa mi zrazu hlava zacala nalievat energiou, pocitil som taky zvlastny tlak a cele to smerovalo k explozii – ale nedoslo k nej, pretoze ma “cosi” zobudilo. ten tlak bol prijemny, taky … naplneny? extaticky? neodvratny? osudovy? ozajstny? tazko to popisat … . intenzitou, nie vsak telesnym prejavom, to bolo podobne bliziacemu sa orgazmu.

Páči sa mi

dobré odpoledne erha,
k prvním snovým prožitkům…
ve vašich předchozích zaměstnáních vznikla jistá karmická pouta a nedošla naplnění, vyrování…
proto máte nyní ony snové prožitky…
Lidmi z minulosti nevědomí nastavuje snícímu obraz minulosti proto, aby nyní s lepším životním náhledem a s většími zkušenostmi přesně podle karmického zákona*34 zvolil správné řešení a prožitím anuloval karmické napětí, které kdysi v minulosti vytvořil.
http://medo.cz/jaromir/kniha_snar/___vysvetlivky.html#bod_0
erha ono je taktéž dost dobře možné , že s těmito lidmi jste měl neblahé zkušenosti i v minulých životech a nezvládnutím se Vám opět objevili i v životě současném…
někdy může i snový prožitek překročit i rámec současného života snícího a vstoupit do historických dob a historických scén, aniž by snící měl o těchto dobách a zvycích znalosti (více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti).
Lidé s negativními vlastnostmi ať již ve snových prožitcích či denním životě, jsou personifikacemi našeho vlastního archetypu Stín …
http://medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/_index_2st.html
Negativní vlastnosti vystupují z podvědomí třeba i do denního života jen proto, abychom mohli tyto vlastnosti asimilovat vyššími zřeteli.
Negativní vlastnosti druhých lidí poté symbolizují promítnutí vlastních negativních názorů a negativního myšlení do postavy záporného člověka za jediným účelem – asimilovat tyto negativní vlastnosti nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti. S negativní vlastností se střetáváme tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit. Vítězství nad negativní vlastností nastane, jestliže ji dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit.
Je dobré si pamatovat, že vlastnosti, kterých jsme se zbavili, jsme u druhých lidí schopni tolerovat. Vlastnosti, které nenávidíme u druhých, jsou ve skutečnosti naše přítomné vlastnosti, kterých se chceme podvědomě zbavit, a naivně si myslíme, že ukázkou nenávisti a odporu ukazujeme svou morální bezúhonnost.
Práce vedoucího pracovníka je znakem toho, že máme vědomí pod kontrolou a jsme schopni rozumět obrazům vyvstávajícím z nitra.
erha , prošel jste dílčí transformací, není to lehké, máte již jiný náhled na hmotný svět, tímto jsem procházel též. Též jsem si kladl otázku co budu dělat?… Jsem projektantem elektro rozvodných sítí… 🙂 návrhy sítí, jednání s organizacemi, vlastníky pozemků kreslení, to vše bylo dobré… co mne ubíjelo a nejsem nikterak nadšen jest studium někdy nesmyslných předpisů, zbytečných novel, sbírek zákonů a vyhlášek…úmorné zpracovávání cenových rozpočtů…materiálů a prací…
jednu dobu jsem měl stavy, když jsem psal čísla(délky kabelů, počty kusů dalších a dalších položek ) do tabulek xls ztrácel jsem se v nich, byl jsem kapkou v moři přívalu čísel, kteráž skrze obrazovku na mne sálala obrovské přívaly různých energií…
i toto jsem byl nucen zvládnouti… později jsem zjistil, že toto povolání, práce kterou dnes vykonávám je mi “shůry dána” v podstatě jsem si ji zvolil pro nynější inkarnační proces a možného posunu v sebepoznávání.
čísla jsou částečně i mé hobby a tak jsem si nakonec při úmorném zpracovávání cenových rozpočtů byl nucen nalézti drobné zpestření, povyražení… někdy mne při zpracovávání cenové nabídky i to číslo pohladí, svým souzněním v řádku s jinými atd… když čtu normu či vyhlášku, převádím ji do veršů… prostě hra… 🙂

erha zeptám se Vás… ?
kdo se to příčí oné práci, kdo chce utéci, zavřít dveře a jít pryč od této nelehké situace… duchovní složka to zajisté nebude, že… 🙂
objevte v sobě hrdinu… seberte hozenou rukavici osudu ze země… nic jiného Vám nezbývá… nebo v současné době víte… co by jste jiného dělal…?
i v té vedoucí funkci , již z dnešního vhledu můžete býti lepším jedincem, dokázat jednat objektivně a korektně se všemi… bez rozdílu, a dát pocítit třeba i vedení, kde dělají chybu, když ji dělají… buďte svůj… vždyť co Vám hrozí…? snad strach z dalších neshod, vždyť tyto již umíte již částečně řešit na snové rovině… 🙂
a právě i snová rovina Vám ukazuje , že spolupráce je možná… když budete naslouchat vlastnímu nitru… 🙂
je důležité nalézti v sobě to pravé ořechové, poté je to hra… 🙂 a říkám, jde to… 🙂

druhému…
*pocitil som taky zvlastny tlak a cele to smerovalo k explozii – ale nedoslo k nej, pretoze ma “cosi” zobudilo.*
obdobné jsem prožil v bdělém stavu,
byl jsem obklopen energetickým polem tvaru koule,
poté ona energie započala shlukování,
v oblasti kořenové čakry,
poté energie prostoupila celým tělem,
a vytryskla ven temenem hlavy v extázi…
nebyl jsem pohlavně vzrušen,
ale přirovnal bych sebe,
celé tělo své k penisu,
a temeno hlavy,
ke kořeni žaludu…
celou hlavou i v jejím okolí,
jsem cítil pulzaci,
energetické mravenčení,
snad ještě půl hodiny…

erha, přeji pohodový podvečer nejen Vám… 🙂

PS: a snad i to žvatlání, o mne samém Vám bude k užitku… 🙂

Páči sa mi

…že by prebudenie kundalíny energie tak ako u mňa , ale mne sa presunula len do druhej čakre a tam skončila. 🙄 Len som vo sne stála a vnímala tú silnú intenzitu a keď som sa na to zobudila ešte odoznievali slabé impulze …

Páči sa mi

u mna to bude skor opatovny vzostup kundalini, kedze uz mam tretie oko pootvorene … tak som zvedavy, co to bude teraz. zivotna situacia je podobna tej spred roka, tiez som sa konecne vzdal niecoho, co ma drzalo na mieste.

Páči sa mi

Tak já Vám nevím, kde ta martinka zasejc courá…
že ještě neschválila…
to nejspíš startuje košťátko… 🙂

nemá být náhodou někde nějaký slet… 🙂

Páči sa mi

ach tak slet,
no aby ne MDŽ…

tak pro všechny… 🙂

přeji krásný den… 🙂

PS: martinko podívejte se prosím na ten komentář ze včerejška… proč spadl do pošty ke schválení… 🙂 děkuji…

Páči sa mi

erha, dobré dopoledne… 🙂
když zde martinka není, pokusil jsem se tedy okopírovat a posílám znovu…
přeji pohodový den…

dobré odpoledne erha,
k prvním snovým prožitkům…
ve vašich předchozích zaměstnáních vznikla jistá karmická pouta a nedošla naplnění, vyrování…
proto máte nyní ony snové prožitky…
Lidmi z minulosti nevědomí nastavuje snícímu obraz minulosti proto, aby nyní s lepším životním náhledem a s většími zkušenostmi přesně podle karmického zákona*34 zvolil správné řešení a prožitím anuloval karmické napětí, které kdysi v minulosti vytvořil.
http://medo.cz/jaromir/kniha_snar/___vysvetlivky.html#bod_0
erha ono je taktéž dost dobře možné , že s těmito lidmi jste měl neblahé zkušenosti i v minulých životech a nezvládnutím se Vám opět objevili i v životě současném…
někdy může i snový prožitek překročit i rámec současného života snícího a vstoupit do historických dob a historických scén, aniž by snící měl o těchto dobách a zvycích znalosti (více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti).
Lidé s negativními vlastnostmi ať již ve snových prožitcích či denním životě, jsou personifikacemi našeho vlastního archetypu Stín …
http://medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/_index_2st.html
Negativní vlastnosti vystupují z podvědomí třeba i do denního života jen proto, abychom mohli tyto vlastnosti asimilovat vyššími zřeteli.
Negativní vlastnosti druhých lidí poté symbolizují promítnutí vlastních negativních názorů a negativního myšlení do postavy záporného člověka za jediným účelem – asimilovat tyto negativní vlastnosti nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti. S negativní vlastností se střetáváme tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit. Vítězství nad negativní vlastností nastane, jestliže ji dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit.
Je dobré si pamatovat, že vlastnosti, kterých jsme se zbavili, jsme u druhých lidí schopni tolerovat. Vlastnosti, které nenávidíme u druhých, jsou ve skutečnosti naše přítomné vlastnosti, kterých se chceme podvědomě zbavit, a naivně si myslíme, že ukázkou nenávisti a odporu ukazujeme svou morální bezúhonnost.
Práce vedoucího pracovníka je znakem toho, že máme vědomí pod kontrolou a jsme schopni rozumět obrazům vyvstávajícím z nitra.
erha , prošel jste dílčí transformací, není to lehké, máte již jiný náhled na hmotný svět, tímto jsem procházel též. Též jsem si kladl otázku co budu dělat?… Jsem projektantem elektro rozvodných sítí… 🙂 návrhy sítí, jednání s organizacemi, vlastníky pozemků kreslení, to vše bylo dobré… co mne ubíjelo a nejsem nikterak nadšen jest studium někdy nesmyslných předpisů, zbytečných novel, sbírek zákonů a vyhlášek…úmorné zpracovávání cenových rozpočtů…materiálů a prací…
jednu dobu jsem měl stavy, když jsem psal čísla(délky kabelů, počty kusů dalších a dalších položek ) do tabulek xls ztrácel jsem se v nich, byl jsem kapkou v moři přívalu čísel, kteráž skrze obrazovku na mne sálala obrovské přívaly různých energií…
i toto jsem byl nucen zvládnouti… později jsem zjistil, že toto povolání, práce kterou dnes vykonávám je mi “shůry dána” v podstatě jsem si ji zvolil pro nynější inkarnační proces a možného posunu v sebepoznávání.
čísla jsou částečně i mé hobby a tak jsem si nakonec při úmorném zpracovávání cenových rozpočtů byl nucen nalézti drobné zpestření, povyražení… někdy mne při zpracovávání cenové nabídky i to číslo pohladí, svým souzněním v řádku s jinými atd… když čtu normu či vyhlášku, převádím ji do veršů… prostě hra… 🙂

erha zeptám se Vás… ?
kdo se to příčí oné práci, kdo chce utéci, zavřít dveře a jít pryč od této nelehké situace… duchovní složka to zajisté nebude, že… 🙂
objevte v sobě hrdinu… seberte hozenou rukavici osudu ze země… nic jiného Vám nezbývá… nebo v současné době víte… co by jste jiného dělal…?
i v té vedoucí funkci , již z dnešního vhledu můžete býti lepším jedincem, dokázat jednat objektivně a korektně se všemi… bez rozdílu, a dát pocítit třeba i vedení, kde dělají chybu, když ji dělají… buďte svůj… vždyť co Vám hrozí…? snad strach z dalších neshod, vždyť tyto již umíte již částečně řešit na snové rovině… 🙂
a právě i snová rovina Vám ukazuje , že spolupráce je možná… když budete naslouchat vlastnímu nitru… 🙂
je důležité nalézti v sobě to pravé ořechové, poté je to hra… 🙂 a říkám, jde to… 🙂

druhému…
*pocitil som taky zvlastny tlak a cele to smerovalo k explozii – ale nedoslo k nej, pretoze ma “cosi” zobudilo.*
obdobné jsem prožil v bdělém stavu,
byl jsem obklopen energetickým polem tvaru koule,
poté ona energie započala shlukování,
v oblasti kořenové čakry,
poté energie prostoupila celým tělem,
a vytryskla ven temenem hlavy v extázi…
nebyl jsem pohlavně vzrušen,
ale přirovnal bych sebe,
celé tělo své k penisu,
a temeno hlavy,
ke kořeni žaludu…
celou hlavou i v jejím okolí,
jsem cítil pulzaci,
energetické mravenčení,
snad ještě půl hodiny…

erha, přeji pohodový podvečer nejen Vám… 🙂

PS: a snad i to žvatlání, o mne samém Vám bude k užitku… 🙂

Páči sa mi

pokusím se dáti bez odkazu na stránky snáře sebepoznání…

erha, dobré dopoledne… 🙂
když zde martinka není, pokusil jsem se tedy okopírovat a posílám znovu…
přeji pohodový den…

dobré odpoledne erha,
k prvním snovým prožitkům…
ve vašich předchozích zaměstnáních vznikla jistá karmická pouta a nedošla naplnění, vyrování…
proto máte nyní ony snové prožitky…
Lidmi z minulosti nevědomí nastavuje snícímu obraz minulosti proto, aby nyní s lepším životním náhledem a s většími zkušenostmi přesně podle karmického zákona*34 zvolil správné řešení a prožitím anuloval karmické napětí, které kdysi v minulosti vytvořil.

erha ono je taktéž dost dobře možné , že s těmito lidmi jste měl neblahé zkušenosti i v minulých životech a nezvládnutím se Vám opět objevili i v životě současném…
někdy může i snový prožitek překročit i rámec současného života snícího a vstoupit do historických dob a historických scén, aniž by snící měl o těchto dobách a zvycích znalosti (více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti).
Lidé s negativními vlastnostmi ať již ve snových prožitcích či denním životě, jsou personifikacemi našeho vlastního archetypu Stín …

Negativní vlastnosti vystupují z podvědomí třeba i do denního života jen proto, abychom mohli tyto vlastnosti asimilovat vyššími zřeteli.
Negativní vlastnosti druhých lidí poté symbolizují promítnutí vlastních negativních názorů a negativního myšlení do postavy záporného člověka za jediným účelem – asimilovat tyto negativní vlastnosti nejprve pochopením, a pak přes trpělivé vysvětlování dospět k soucitu s tímto člověkem, ve skutečnosti s obrazem sebe samého v nedávné minulosti. S negativní vlastností se střetáváme tehdy, když se potřebujeme této vlastnosti zbavit. Vítězství nad negativní vlastností nastane, jestliže ji dokážeme snášet, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit.
Je dobré si pamatovat, že vlastnosti, kterých jsme se zbavili, jsme u druhých lidí schopni tolerovat. Vlastnosti, které nenávidíme u druhých, jsou ve skutečnosti naše přítomné vlastnosti, kterých se chceme podvědomě zbavit, a naivně si myslíme, že ukázkou nenávisti a odporu ukazujeme svou morální bezúhonnost.
Práce vedoucího pracovníka je znakem toho, že máme vědomí pod kontrolou a jsme schopni rozumět obrazům vyvstávajícím z nitra.
erha , prošel jste dílčí transformací, není to lehké, máte již jiný náhled na hmotný svět, tímto jsem procházel též. Též jsem si kladl otázku co budu dělat?… Jsem projektantem elektro rozvodných sítí… 🙂 návrhy sítí, jednání s organizacemi, vlastníky pozemků kreslení, to vše bylo dobré… co mne ubíjelo a nejsem nikterak nadšen jest studium někdy nesmyslných předpisů, zbytečných novel, sbírek zákonů a vyhlášek…úmorné zpracovávání cenových rozpočtů…materiálů a prací…
jednu dobu jsem měl stavy, když jsem psal čísla(délky kabelů, počty kusů dalších a dalších položek ) do tabulek xls ztrácel jsem se v nich, byl jsem kapkou v moři přívalu čísel, kteráž skrze obrazovku na mne sálala obrovské přívaly různých energií…
i toto jsem byl nucen zvládnouti… později jsem zjistil, že toto povolání, práce kterou dnes vykonávám je mi “shůry dána” v podstatě jsem si ji zvolil pro nynější inkarnační proces a možného posunu v sebepoznávání.
čísla jsou částečně i mé hobby a tak jsem si nakonec při úmorném zpracovávání cenových rozpočtů byl nucen nalézti drobné zpestření, povyražení… někdy mne při zpracovávání cenové nabídky i to číslo pohladí, svým souzněním v řádku s jinými atd… když čtu normu či vyhlášku, převádím ji do veršů… prostě hra… 🙂

erha zeptám se Vás… ?
kdo se to příčí oné práci, kdo chce utéci, zavřít dveře a jít pryč od této nelehké situace… duchovní složka to zajisté nebude, že… 🙂
objevte v sobě hrdinu… seberte hozenou rukavici osudu ze země… nic jiného Vám nezbývá… nebo v současné době víte… co by jste jiného dělal…?
i v té vedoucí funkci , již z dnešního vhledu můžete býti lepším jedincem, dokázat jednat objektivně a korektně se všemi… bez rozdílu, a dát pocítit třeba i vedení, kde dělají chybu, když ji dělají… buďte svůj… vždyť co Vám hrozí…? snad strach z dalších neshod, vždyť tyto již umíte již částečně řešit na snové rovině… 🙂
a právě i snová rovina Vám ukazuje , že spolupráce je možná… když budete naslouchat vlastnímu nitru… 🙂
je důležité nalézti v sobě to pravé ořechové, poté je to hra… 🙂 a říkám, jde to… 🙂

druhému…
*pocitil som taky zvlastny tlak a cele to smerovalo k explozii – ale nedoslo k nej, pretoze ma “cosi” zobudilo.*
obdobné jsem prožil v bdělém stavu,
byl jsem obklopen energetickým polem tvaru koule,
poté ona energie započala shlukování,
v oblasti kořenové čakry,
poté energie prostoupila celým tělem,
a vytryskla ven temenem hlavy v extázi…
nebyl jsem pohlavně vzrušen,
ale přirovnal bych sebe,
celé tělo své k penisu,
a temeno hlavy,
ke kořeni žaludu…
celou hlavou i v jejím okolí,
jsem cítil pulzaci,
energetické mravenčení,
snad ještě půl hodiny…

erha, přeji pohodový podvečer nejen Vám… 🙂

PS: a snad i to žvatlání, o mne samém Vám bude k užitku… 🙂

Páči sa mi

dakujem martin, prijimam bez vyhrad:) len na doplnenie-vyse roka, odkedy som odisiel so vztycenou hlavou z manazmentu a zvladol aj prekernu situaciu typu “ostal som sam na zahatanie pretrhnutej priehrady” sa mi ziadna ina praca nenaskytla a to som ju hladal celkom intenzivne. asi po troch mesiacoch som hladanie odlozil a venoval sa vyhradne cisteniu hlavy a veciam okolo masirovania a liecenia. zaciatkom tohto roku som opat skusil hladat pracu, oslovil aj byvaleho zamestnavatela, s ktorym sme si pokecali uz v dobrom, uzavreli sme, co bolo a mna sprevadzali len pozitivne pocity. a nic … v oblasti prace mam jednoducho celozivotny vzdelavaci program. za cely rok sa mi nenaskytla moznost co i len si privyrobit, chapal som to tak, ze sa mam sustredit na cistenie spodnych cakier, co sa aj dialo … sucasnu situaciu vobec nevnimam ako “zlu”, dostavam sa uz do stavu, ze som otvoreny akymkolvek moznostiam, suc si vedomy toho, ze dostanem to, co potrebujem, co je odrazom mojho vnutra. viem si predstavit aj navrat do manazmentu, viem si predstavit aj konfrontaciu s cislami, ludmi, nadriadenymi, problemami … ale .. medzi nami … mam taky pocit, ze tento typ skusenosti uz mam za sebou. tym, ze som pred vyse rokom zvladol finalnu skusku, t.j. s vypovedou a dvojmesacnou vypovednou lehotou v ruke som nenechal padnut biznis, ktory by bez mojej pritomnosti padol uplne, som dokazal, ze sa viem vysporiadat aj s masakrom. pretoze predtym som pred podobnymi problemami skor unikal. preto v snoch mam z predchadzajucej prace iba pozitivne pocity a to, ze sa mi objavuje praca skor suvisi s tou castou duse, ktora ma aj napriek velkej ociste a la Augiasov chliev, stale tuzbu ovladat a kontrolovat a riadit. aj liecitelske schopnosti, ktore mi boli povolene minuly rok, chapem uz ako prostriedok na cistenie vlastnej duse, nie ako ciel mojho zivota. nebyt toho, necistim si dusu tak dokladne, ako minuly rok 🙂 dnes som opat na pomyselnom zivotnom pomedzi, otvoreny vsetkemu .. lebo vsetko je tu pre osobny rast. este raz dakujem a co sa tyka “zvatlani o vas samotnem”, raz vam mozno porozpravam svoj zivotny pribeh, ale vezmite si k tomu nieco na jedenie a pitie a nejake vhodne sedativa-niektore pasaze su vhodne snad iba pre otrlych kriminalnikov a pri opisoch istych situacii aj mne naskakuje mierne infantilny a neveriacky usmev:)

Páči sa mi

erha… děkuji za upřímnost a plně Vás chápu… 🙂

*pri opisoch istych situacii aj mne naskakuje mierne infantilny a neveriacky usmev… 🙂 *
vím o čem hovoříte… 🙂 no třeba vespol v soukromí jednou spolu pohovoříme…
byl by to zajímavý dialog… 🙂

martinka…
toto je plně pochopitelné,
navíc je Vám ke cti…

a děkuji… 🙂

Páči sa mi

svet je len jedno velke javisko a vsetko vratane kulis, su len fyzicke exhibicie nasho podvedomia:) martinka, dakujem tiez a .. tusim mas nejaky smutny usmev, ci sa mylim?

Páči sa mi

erha precitala som si tvoj sen o byvalej praci…napada mi tato otazka: co pre teba znamena moc a ako si na tom vo vztahu k nej….?zarezonovali vo mne slova presekucia, ovladanie….suvisi to s mocou…akoby si svoju moc nechcel uchopit do vlastnych ruk a radsej sa jej vzdal a stal sa “obetou moci inych”….je v podstate jedno na ktoru stranu sa moc posunie, ci ju budes drzat ty alebo ju odovzdas, stale je to ta ista tema a ide o to najst tam nejake fungujuce spojenie….neviem ci mi rozumies a uznavam, ze toto nie je jednoducha tema, ale mam dojem ze tvoj sen ti chce povedat ze ani uplne vzdanie sa moci a strach prevziat ju do vlastnych ruk nie je pre teba momentalne uz vhodne riesenie, mozno by si sa k nej mal vratit a ponat to trochu z ineho uhla….

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.