Hudba a zvuk môže byť veľmi silným transformačným nástrojom pre ľudské telo a dušu. Žiaľ, až v posledných rokoch vyšla najavo informácia, že naša novodobá hudobná produkcia bola okradnutá o obrovský potenciál pre liečenie a transformáciu, o mocný starodávny tonálny rozsah známy ako “pôvodné Solfeggio frekvencie”.

Tieto originálne Solfeggio frekvencie, majú schopnosť premeniť život zázračným spôsobom. Zmienky o týchto frekvenciách siahajú do stredoveku, kedy boli súčasťou spevov v gregoriánskych choráloch, počas náboženských obradov v kostoloch v tej dobe. Ale partitúry chorálov záhadne, okolo roku 1050 zmizli a sú pravdepodobne navždy stratené.

Tieto spevy sa skladajú zo zvláštnych tónov alebo frekvencií, ktoré keď sú spievané v harmónii, a v latinčine, majú obrovskú duchovnú silu pri náboženských obradoch. Kombinácie týchto tónov a latinskej intonácie, mala silu preniknúť hlboko do hlbín podvedomia a silno podporovať liečenie a transformáciu.

Solfeggio frekvencie obsahujú šesť čistých tónov a tieto boli použité na vytvorenie stredovekej hudobnej stupnice. Cirkev tvrdí, že sa stratilo všetkých 152 týchto úžasných stredovekých gregoriánskych chorálov, ale je viac než pravdepodobné, že sú zámerne pod zámkom v útrobách vatikánskych archívov.

Jeden z týchto spevov obsahujúci Solfeggio frekvencie, známy ako “chválospev na sv. Jána Krstiteľa” sa však záhadným spôsobom objavil na verejnosti a je napísaný tak, že obsahuje všetkých šesť Solfeggio frekvencií.

Naša moderná hudobná stupnica je mierne mimo rozsah synchronizácie pôvodných Solfeggio frekvencií a komorné „A” 440 Hz, bolo pôvodne, ešte okolo roku 1914, 417 Hz.

V podstate takmer všetka hudba, ktorú počujeme dnes v médiách alebo sa predáva na hudobných nosičoch v obchodoch, nech už je to rock, jazz, soul alebo klasika, je atonálna a kontraproduktivna v porovnaní s úžasnou transformačnou silou Solfeggio tónov.    Jedna z Solfeggio frekvencií 528 Hz je známa ako “528 Miracle”, pretože ta má pozoruhodnú schopnosť liečiť a opravovať poškodenú DNA v tele a je to presne tá frekvencia, ktorá bola použitá genetikmi pri biochemických procesoch.

Zmenou pôvodnej Solfeggio stupnice sa výrazne zmenili spevy, teda aj tie spievané v kostoloch a zmenou frekvencií boli ovplyvnené zmeny v koncepčnom myslení, čo malo za následok oslabenie duchovného vplyvu cirkvy.

Presné Solfeggio frekvencie a ich účinky

Existuje šesť nasledujúcich Solfeggio frekvencií, ktoré tvoria stredovekú Solfeggio stupnicu použitú v Gregoriánskych choráloch a Sanskritských spevoch. Solmizačné slabiky použité na označenie tónov tejto stupnice sú Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La, a sú prevzaté zo stredovekej piesne Ut Queant Laxis, Gregoriánskeho chorálu napísaného pre sv. Jána Krstiteľa.

Počúvanie týchto tónov môže viesť k:

1. UT queant laxis – 396 Hz – oslobodeniu od viny a strachu
2. REsonare fibris – 417 Hz – anulovaniu minulých situácií a pomoci pri vytváraní pozitívnych zmien
3. MIra gestorum – 528 Hz – transformácii, robeniu zázrakov a oprave poškodenej DNA
4. FAmuli tuorum – 639 Hz – vytváraniu spojení a rozvíjaniu vzťahov
5. SOLve polluti – 741 Hz – prebúdzaniu intuície
6. LAbii reatum – 852 Hz – navráteniu k duchovnému poriadku
Sancte Iohannes

Viac na tejto  stránke.

Reklamy